CZ | DE | EN

Hesham Malik - Kemet

Probíhající výstavy / akce
obrázek výstavy

Hesham Malik - Kemet

výstava 3.04.2024—2.06.2024

Muzeum Karlovy Vary

Výstavou „Kemet“ v Muzeu Karlovy Vary otevírá Hesham Malik fascinující náhled na egyptskou kulturu. Prožijete mýty i skutečnosti Starověkého Egypta, země faraonů, i otroků. Autor výstavy chce touto iniciativou ukázat, že odkaz umělecké tvořivosti dokáže přetrvat tisíciletí. A oslovit i dnešního člověka.

Černozemní klenot. Egypťané nazývali svou zemi Kemet, doslova „černá země“.  Slovo „kem“ ve staroegyptštině znamená „černý“. Název je odvozen od barvy bohaté a úrodné černé půdy. Úrodnost půdě přinesly každoroční záplavy. Kemet tedy byla kultivovaná oblast podél údolí Nilu. Velkolepost starověkého Egypta nechává Malik ožít prostřednictvím často toho nejcennějšího a nejosobnějšího lidského majetku - šperků. Se šperky se můžeme seznámit skrze umělecká díla: obrazy, dřevěné plastiky, i další předměty, od drobných korálků přes sošky a sochy. Veškeré umění vytvořil mezinárodně uznávaný umělec Hesham Malik.

Pohled do bezčasé krásy. Abychom porozuměli staroegyptskému umění, je třeba jej vnímat z pohledu starých Egypťanů. „Díla, která vystavuji v karlovarském muzeu, jsou díla, která nejlépe odpovídají moderní estetice a zároveň představám o egyptské kráse,“ uvádí umělec.

Díla v této expozici jsou uspořádána tematicky, nikoliv chronologicky. Mezi témata patří faraoni ve staroegyptské civilizaci; jak se Egypťané orientovali ve vlastním životě pomocí designu a barev a také to, jak chtěli uchovat svůj odkaz na věky věků. Je vzácné setkat se s uměním, které vyjadřuje lidskost a zároveň budí absolutní respekt. Pokladům umístěným v karlovarském muzeu se daří to a ještě mnohem víc.

Vernisáž 3. 4. v 17 hodin.

obrázek výstavy

Další úspěch Muzea Karlovy Vary s bělozubkami tmavými

úspěch 2.04.2024—30.04.2024

Muzeum Karlovy Vary

Další úspěch Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, které se podílí na řešení projektu v Programu regionální spolupráce s Akademií věd ČR, Ústavem biologie obratlovců „Mapování a monitoring disperze bělozubky tmavé v Karlovarském kraji“.

Komise pro regionální spolupráci AV ČR konstatovala, že cíle projektu byly splněny pro rok 2023 s vynikajícími výsledky.

Na tento projekt přispěl Karlovarský kraj příspěvkem muzeu 30 000,- Kč ročně. Projekt potrvá do roku 2025.

Úspěch svědčí o vysoké profesionalitě celého řešitelského týmu, jehož součástí je i přírodovědec muzea v Karlových Varech Jan Matějů.

 

Mgr. Dominika Kožešníková

Ředitelka muzea Karlovy Vary

Připravované výstavy / akce
obrázek výstavy

Kámen v laboratoři aneb mineralogická forenzní analýza

přednáška 18.04.2024—18.04.2024

Muzeum Karlovy Vary

Pplk. RNDr. Marek Kotrlý, Ph.D. z Kriminalistického ústavu Policie ČR přiblíží, jak forenzní analýza významně přispívá k objasňování trestné činnosti. S nerostnými materiály se ve forenzní praxi setkávají kriminalisté nečekaně často — od artefaktůy, kterými je rozbita výloha nebo okénko u automobilu, přes anorganická plniva nejrůznějších druhů papírů, barev a pigmentů nebo lékových přípravků až po požadavky na určení pravosti, nebo původu drahých a ozdobných kamenů, perel, korálů a dalších gemologických materiálů.

Začátek v 17 hodin.

Minulé výstavy / akce
obrázek výstavy

Komentovaná prohlídky výstav Pavla Fořtová-Šámalová - Ornamenty starého Egypta a Zlaté mince Ptolemaiovců

komentovaná prohlídka 17.03.2024—17.03.2024

Muzeum Karlovy Vary

K ukončení dvou výstav se uskuteční jejich komentované prohlídky. Nejprve to bude prohlídka s výkladem výstavy Pavla Fořtová-Šámalová – Ornamenty starého Egypta a následně výstava Zlaté mince Ptolemaiovců.

Začátky ve 14 a v 15 hodin.

obrázek výstavy

Rozumný život v nerozumném světě

přednáška 7.03.2024—7.03.2024

Muzeum Karlovy Vary

Přednáší Václav Cílek, geolog, spisovatel a popularizátor vědy. Svět se mění rychleji než jsme si mysleli a každou chvíli se objevují nějaké nové hrozby. Jaká je vlastně situace a co s ní můžeme dělat, abychom prožili dobrý život?

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Džehutiemhat, syn Lišky: osud královského písaře

přednáška 29.02.2024—29.02.2024

Muzeum Karlovy Vary

Přednášející Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D. z Českého egyptologického ústavu FF UK přiblíží další zajímavý objev českých egyptologů, který se udál v jarní sezoně 2023 n.a šachtovém pohřebišti Pozdní doby v Abúsíru. Je jím hrobka královského písaře jménem Džehutiemhat. Svou velikostí odpovídá spíše menším hrobkám na tomto pohřebišti, její překrásná reliéfní výzdoba si však nezadá s reliéfy sousední, velké, šachtové hrobky generála Menechibnekona.

S Džehutiemhatovou hrobkou se pojí celá řada otázek. Co dělá královský písař na pohřebišti, které je spojeno především s vojenskou elitou té doby? Proč je jeho matka v hrobce uváděna pod dvěma jmény? Je značné poškození jeho pohybového aparátu důsledkem sedavého povolání? Přednášející seznámí s objevováním hrobky a prací českých egyptologů v Abúsíru, a pokusí se také zrekonstruovat život jednoho královského písaře.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Římané a Germáni v českých zemích v 1. - 2. století n. l.

přednáška 15.02.2024—15.02.2024

Muzeum Karlovy Vary

Prof. PhDr. Eduard Droberjar, Ph.D., evropsky známý archeolog, autor knih, specialista na dobu římskou a na dobu stěhování národů přiblíží své poslední výzkumy. Od konce 1. století př. Kr. a zejména během následujících čtyř století, které označujeme pojmem doba římská, žily na území Čech a Moravy labskogermánské kmeny. Souhrnně je označujeme pojmem Svébové. Mezi nimi vynikali Markomani, Kvádové a Hermunduři.

V přednášce se autor bude věnovat dvěma nejvýznamnějším úsekům jejich historie, tj. Marobudově říši (prvního germánského útvaru s centrem v Čechách v době vlády císařů Augusta a částečně Tiberia) a markomanským válkám ve 2. pol. 2. století za doby vlády císaře Marka Aurelia. Posluchači se rovněž dozvědí, jak důležité byly různé formy zásahu antické civilizace na naše území severně od římské říše.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

1. února částečně zavřeno

oznámení 23.01.2024—2.02.2024

Muzeum Karlovy Vary

Z technických důvodů budou muzea v Karlových Varech a Jáchymově 1. února od 9 do 14 hodin uzavřená.

obrázek výstavy

Zlaté mince Ptolemaiovců

výstava 17.01.2024—17.03.2024

Muzeum Karlovy Vary

Výstava představuje závěr svébytné existence starého Egypta prostřednictvím mincí poslední vládnoucí dynastie, Ptolemaiovců. Expozice sbírky ptolemaiovských mincí Královské kanonie premonstrátů na Strahově je doplněná exempláři ze soukromých sbírek členů České numismatické společnosti.

Společně s doprovodným katalogem vydalo Nakladatelství Lidové noviny publikaci věnovanou historii ptolemaiovské dynastie a jejich mincím. Expozice je připomínkou 2300. výročí úmrtí zakladatele poslední faraónské dynastie, makedonského krále Ptolemaia I.

Výstava je připravena ve spolupráci s Českou numismatickou společností.

obrázek výstavy

Pavla Fořtová-Šámalová - Ornamenty starého Egypta

výstava 17.01.2024—17.03.2024

Muzeum Karlovy Vary

Dvě výstavy představí zajímavé historické období tak, jak není běžné. Představí dosud spíše opomíjený pramen k dějinám egyptské každodennosti a připomene polozapomenutou badatelku Pavlu Fořtovou-Šámalovou. Ornamenty nám přináší jinak nedostupné informace o každodenním životě ve starověkém Egyptě.

Výstava je připravena ve spolupráci s Českým egyptologickým ústavem FFUK.

obrázek výstavy

Komentovaná prohlídka výstavy Obrázky z Doupovských hor

komentovaná prohlídka 30.12.2023—30.12.2023

Muzeum Karlovy Vary

Výstavou provede se zasvěceným komentářem její autor a kurátor, přírodovědec muzea Jan Matějů.

Začátek ve 14 hodin.

obrázek výstavy

Zdobení skleněných vánočních ozdob

tvůrčí dílna 16.12.2023—16.12.2023

Muzeum Karlovy Vary

Týden před Štědrým dnem si můžete na tvůrčí dílně vyrobit vánoční ozdoby podle svého vkusu. Dílna je určena pro děti i dospělé. K dispozici budou skleněné baňky různých barev o průměru 8 cm i flitry ke zdobení.

Dílna potrvá od 13 do 17 hodin.

obrázek výstavy

Vánoční dílny pro školy

vánoční dílny 5.12.2023—20.12.2023

Muzeum Karlovy Vary

Muzeum Karlovy Vary pořádá pro žáky základních škol vánoční dílny, na kterých si děti mohou vyrobit ozdoby podle svého vkusu.

O dílny je velký zájem, objednaných je dvanáct tříd ze škol Karlovarska. Jako první si ozdoby vyrobili žáci z Perninku.

obrázek výstavy

Sváteční otevírací doba

1.12.2023—3.01.2024

Muzeum Karlovy Vary

Kdy můžete a nemůžete navštívit muzeum v Karlových Varech ve dnech svátečních a posvátečních:

do 23. 12. otevřeno

24. - 26. 12. zavřeno

27. - 30. 12. otevřeno

31. 12. - 1. 1. zavřeno

Od 2. 1. 2024 bude otevřeno trvale od úterý do neděle 9 – 17 hodin

obrázek výstavy

Historie čokolády

výstava 29.11.2023—4.02.2024

Muzeum Karlovy Vary

Výstava přibližuje dějiny výroby a prodeje čokolády v Československu. Čokoládový a cukrovinkářský průmysl patřil mezi nejvýznamnější odvětví potravinářského průmyslu v Československu. Jeho tradice se začala budovat už od poloviny 19. století, v období po skončení 1. světové války už měl nálepku tradiční tovární výroby. Velký rozmach v zakládání nových továren na čokoládu pak nastal na území nově vzniklé Československé republiky po roce 1920. Začátkem 30. let 20. století se počet továren vyšplhal na 180 menších či větších továren na čokoládu a cukrovinky. Největší z nich byla továrna Orion.

Mezi tradiční velké výrobce čokolády v Československu patřily také značky pražská RUPA, ZORA v Olomouci, Koukol a Michera v Kutné Hoře, Fiedor v Ostravě, Stollwerck v Bratislavě nebo Fischer, později Figaro v Trnavě.

Vedle tovární výroby byla velmi rozšířená i řemeslná výroba čokolády drobnými cukráři. Řemeslné čokolády a cukrovinky byly velmi populární a trh s nimi byl velmi rozmanitý. Někteří takoví cukráři byli známí po celém Československu i v zahraničí.

Vernisáž se koná 29. listopadu v 17 hodin.

obrázek výstavy

Zdobení skleněných vánočních ozdob

tvůrčí dílna 25.11.2023—25.11.2023

Muzeum Karlovy Vary

Tvůrčí dílna, na níž si každý vyrobí vánoční ozdoby podle svého vkusu, je určena pro děti i dospělé. K dispozici budou skleněné baňky různých barev o průměru 8 cm i flitry ke zdobení.

Dílna potrvá od 13 do 17 hodin.

obrázek výstavy

Minerální vody Lounska, Žatecka a Doupovských hor

přednáška 16.11.2023—16.11.2023

Muzeum Karlovy Vary

Hydrogeolog Tomáš Vylita přiblíží, že proplyněné minerální vody v Českém masivu nejsou vázány jen na známé západočeské lázně. Tak zvaná kyselková oblast pokračuje do Doupovských hor, České křídové pánve a dále k SV až do Slezska. Lounská alkalická kyselka “Luna” patří mezi nejznámější a nejzajímavější prameny Ústeckého kraje.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Židovské hřbitovy Karlovarského kraje

uvedení knihy do života 15.11.2023—15.11.2023

Muzeum Karlovy Vary

Autorem knihy je historik muzea Lukáš Svoboda, který se věnuje židovské tématice a na židovské hřbitovy v kraji pořádá rovněž poznávací výlety. Knihu vydalo Muzeum Karlovy Vary za finanční podpory Karlovarského kraje.

Podle tradice se knihy se židovskou tématikou nekřtí, ale uvádějí do života.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Setkání přátel přírody Karlovarska

přírodovědné setkání 3.11.2023—3.11.2023

Muzeum Karlovy Vary

Již po jedenácté se 3. listopadu uskuteční tradiční setkání přátel přírody v Karlových Varech, a to v Krajské knihovně Karlovy Vary.

Setkání přátel přírody je pásmem krátkých přírodovědných přednášek pro širokou veřejnost, která se tak seznámí s novými poznatky a objevy z přírody zdejšího kraje. Muzeum Karlovy Vary zde bude mít dva zástupce - přírodovědce Jana Matějů a archeologa Jana Tajera.

Přijďte si poslechnout o nových poznatcích a objevech z přírody Karlovarského kraje.

Přednášky začínají v 16 hodin, potrvají do 19 hodin.

Program bude včas upřesněn a zveřejněn na kvmuz.cz.

obrázek výstavy

Mimořádné vstupné do expozice 17. 11.

31.10.2023—18.11.2023

Muzeum Karlovy Vary

Ke státnímu svátku 17. 11. upravilo Muzeum Karlovy Vary vstupné do svých expozic.

EXPOZICE, VÝSTAVA

Základní vstupné - 17,- Kč

Snížené vstupné - 11,- Kč

senioři od 65 let

studenti od 15 do 26 let

děti od 6 do 15 let

osoby ZTP, ZTP/P

AMG, ICOM, průkaz TISK-PRESS

 

Ostatní slevy není možné uplatnit.

Mimořádné vstupné platí jen 17. 11.

 

 

obrázek výstavy

Památné a významné stromy Doupovských hor, včetně vojenského újezdu Hradiště

přednáška 12.10.2023—12.10.2023

Muzeum Karlovy Vary

Přírodovědec Muzea Sokolov Jaroslav Michálek přiblíží nejmohutnější památné a významné stromy v Doupovských horách. V přednášce s projekcí fotografií a kreseb představí nejen známé památné stromy na obvodu Doupovských hor a ve středním Poohří, ale především veřejnosti neznámé významné stromy vojenského újezdu Hradiště, poslední živé svědky zaniklých sídel Doupovských hor.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Obrázky z Doupovských hor

výstava 20.09.2023—7.01.2024

Muzeum Karlovy Vary

Výstavu u příležitosti 70 let vojenského újezdu Hradiště připravili přírodovědec muzea Jan Matějů a Stanislav Wieser, dlouholetý spolupracovník organizací pro ochranu přírody a fotograf. Výstava neformálním způsobem - formou krátkých deníkových črt - představuje zajímavá místa Doupovských hor s jejich pozoruhodnými přírodními i historickými a kulturními hodnotami. To vše v souvislosti se sedmdesáti lety existence vojenského újezdu Hradiště, který zaujímá celou centrální část pohoří.

Informační panely budou doprovázet dobové dokumenty, současné i historické fotografie, a samozřejmě také ukázky hornin, preparáty živočichů a herbářové položky rostlin z místní výjimečně zachovalé přírody.

Vernisáž 20. září v 17 hodin.

obrázek výstavy

Tajemná místa Čech

přednáška 14.09.2023—14.09.2023

Muzeum Karlovy Vary

Přednáška je zrušena z důvodu onemocnění přednášejícího.

O náhradním termínu budeme včas informovat.

Přednášející Mgr. Aleš Česal je autorem literatury faktu. Ve svých knihách se zaměřuje na zajímavé historické fenomény, historii krajiny, pověsti a legendy. Je autorem více než 20 knih (Arigi, Za skytou krásou Chebska, Tajemná tvář, Dračí krev, Utajené dějiny Čech, Záhady a tajemství staré Prahy, Před branou Šumavy a Českého lesa, Tajemná města - Plzeň, Magická řemesla ad.)

V přednášce představí ta nejzajímavější - dle jeho názoru - tajemná místa Čech, která doplní projekcí fotografií.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Naučná geologická stezka

geologická vycházka 5.09.2023—15.09.2023

Muzeum Karlovy Vary

Organizace Lázeňské lesy a parky otevírá 14. září slavnostně Goethovu geologickou vycházku, což je název naučné geologické stezky.

Na cestě dlouhé tři kilometry jsou velkoformátové vzorky hornin rozmístěny v pravidelných rozestupech chronologicky od nejstarších po nejmladší. Od roku 2020 se jich podařilo nashromáždit celkem 23. Nejmladší vzorek, vřídlovec, je umístěn na Goethově vyhlídce.

Stezka je realizována jako venkovní expozice hornin Karlovarského kraje a vede od Goethovy rozhledny, kolem vyhlídky Tři kříže, až ke křižovatce Hřbitovní ulice a Gogolovy stezky.

Start je u Goethovy vyhlídky v 16.30 hodin.

obrázek výstavy

Dudy a lidová muzika v muzeu

folklorní odpoledne 2.09.2023—2.09.2023

Muzeum Karlovy Vary

Tradiční folklorní odpoledne u příležitosti mezinárodního Karlovarského folklorního festivalu nabídne hudební vystoupení souborů účinkujících na 28. ročníku festivalu a slavnostní otevření výstavky z depozitářů muzea.

Začátek v 14 hodin.

obrázek výstavy

Výstavka v rámci Karlovarského folklorního festivalu 2023

výstava 2.09.2023—10.09.2023

Muzeum Karlovy Vary

Muzeum připravilo ze svých depozitářů již tradiční malou výstavu u příležitosti 28. ročníku mezinárodního folklorního festivalu.

obrázek výstavy

Po stopách padělatelů - derniéra výstavy

komentovaná prohlídka 1.09.2023—1.09.2023

Muzeum Karlovy Vary

Pplk. RNDr. Marek Kotrlý, Ph.D. a pplk. Mgr. Ivana Turková z Kriminalistického ústavu Policie ČR, autoři výstavy o padělatelích, a plk. Ing. Roman Bučil, zástupce ředitele Celního úřadu pro Karlovarský kraj budou průvodci komentované prohlídky výstavy u příležitosti derniéry společné výstavy Kriminalistického ústavu PČR a Celní správy české republiky.

Během zastávek u jednotlivých částí výstavy představí zajímavé padělky pocházející z trestné činnosti, které prošly laboratořemi Kriminalistického ústavu, jako např. padělky výtvarného umění, lihovin, osobních dokladů ad. Včetně pokusu o změnu historického zápisu v matriční knize farního úřadu Bernartice.

Kriminalistický ústav Policie ČR oslaví v letošním roce 65 let existence.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Padělky na trhu

přednáška 10.08.2023—10.08.2023

Muzeum Karlovy Vary

V přednášce plk. Mgr. Josef Vachtl, ředitel Celního úřadu pro hlavní město Prahu, seznámí s konkrétními případy zajištěných padělků a nedovolených napodobenin zahrnujících různé  druhy zboží, postupy celních orgánů včetně způsobu jejich odhalení při dovozu i v rámci kompetencí na volném trhu. Součástí přednášky budou také alternativy dalšího nakládání s padělky a případné jejich využití.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Dobrá investice nebo padělek? Falza kolem nás

přednáška 3.08.2023—3.08.2023

Muzeum Karlovy Vary

Pplk. RNDr. Marek Kotrlý, Ph.D. z Kriminalistického ústavu Policie ČR, oddělení podpory vědy seznámí v přednášce se zajímavými případy podvodů a padělků z kriminalistické praxe. Umělecké artefakty, předměty z drahých kovů a drahé kameny jsou oblíbeným zbožím i vyhledávanou investiční příležitostí. Ale vše, co se prodává, se i napodobuje. Potřeba určit pravost (původ) se proto týká často i šperků, drahých kamenů, perel a dalších komodit. Může se jednat přímo o padělky, které se na trhu masově vyskytují, ale také o nesprávně deklarované materiály, např. z hlediska původu (lokality), úprav apod.

Problémy s padělky se nevyhýbají ani např. stavebním materiálům, kde je požadovaný druh nahrazen levnější variantou (obkladové materiály, tzv. zlatá opuka u historických staveb atd.). Jednoznačná a průkazná identifikace sofistikovaných padělků přitom nemusí být jednoduchá, v některých případech určení materiálu a jeho původu vyžaduje zkušenosti a laboratorní zázemí. Kriminalistický ústav Policie ČR v těchto otázkách spolupracuje s Univerzitou Karlovou, Národním muzeem, Geologický ústavem Akademie věd ČR (např. v rámci projektu VI20192022148) a s dalšími institucemi.

Kriminalistický ústav Policie ČR oslaví v letošním roce 65 let existence.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Originál nebo falzum?

přednáška 27.07.2023—27.07.2023

Muzeum Karlovy Vary

Přednášející pplk. Mgr. Ivana Turková z Kriminalistického ústavu Policie ČR, oddělení chemie a fyziky, zavede v přednášce posluchače do světa forenzní laboratoře, kde jim budou na základě vědeckých analýz postupně odhalována falza obrazů českých autorů, která se vyskytla na našem trhu s uměleckými předměty. Rozkrývání praktik prodejců sporných uměleckých děl je běh na dlouhou trať, ale jak ukazují ukončené kauzy, díky špičkové instrumentální technice a zkušenostem znalců Kriminalistického ústavu Policie ČR, byla mnohá falza odhalena.

Nová umělecká díla jsou vždy vítaným přírůstkem kolekcí nejen sbírkotvorných institucí, ale i soukromých sběratelů, kde kromě estetického doplňku interiéru mohou představovat též dobrou finanční investici. Na českém trhu se častěji objevují sporná umělecká díla předních českých autorů zejména z období 20. století, zatímco falza starších mistrů jsou spíše vzácnější.

Spory o autentičnost obrazu, a v minulosti i velké soudní procesy, ukázaly, že expertizní posudky i některých uznávaných autorit, opřené o posouzení „estetičnosti“ nebo jen „rukopisu“ díla, které mohou být do jisté míry subjektivní, ještě nemusí být vždy zárukou správného závěru.

Kriminalistický ústav Policie ČR slaví v letošním roce 65. výročí své existence.

Začátek v 17 hodin.

Po přednášce jsme přidali několik fotografií.

obrázek výstavy

Život tůní Soosu a jejich okolí – Kateřina

přírodovědná exkurze 22.07.2023—22.07.2023

Muzeum Karlovy Vary

Exkurze s průvodci Janem Matějů z karlovarského a Jiřím Brabcem z chebského muzea zavede účastníky k tůním vzniklým po těžbě jílů, v současnosti však již se zcela přírodním vzhledem. Ve vrcholném létě se v těchto tůních a jejich okolí nachází velké množství živočichů a rostlin. Prozkoumání tůní pomocí několika zoologických metod může odhalit i porosty masožravých bublinatek.

Trasa měří přibližně čtyři kilometry, vhodné jsou holínky nebo průtočná obuv. Exkurze je vhodná i pro rodiny s pozornými a poslušnými dětmi.

Sraz: v 10:20 na parkovišti na Soosu u krámku s minerály (50°8'47,4"N, 12°24'7,2"E). Parkoviště se nachází cca 200 m od vlakové zastávky Nový Drahov (cca 200 m od parkoviště na Soosu).

Trasa: Hájek – Kateřina – pěšinou po hranici NPR Soos k tůním východně osady Kateřina a zpět (délka cca 3–4 km; částečně mimo cesty).

Kontakt: J. Brabec, tel.: 605 240 980

obrázek výstavy

Exkurse "Za přírodními unikáty na tankodrom" je zrušena

přírodovědná exkurse 14.07.2023—31.07.2023

Muzeum Karlovy Vary

Vážení návštěvníci exkursí,

omlouváme se Vám, ale z důvodů dlouhodobě nepříznivého stavu počasí jsme nuceni v letošním roce zrušit plánovanou exkursi Za přírodními unikáty na tankodrom. Cílová lokalita je, i přes nedávný déšť, vyschlá a není příliš reálně, že by tomu bylo počátkem srpna (kdy nám byl minulý týden vedením vojenského újezdu povolen vstup) jinak.

Exkursi proto raději odložíme na příští rok s nadějí, že bude pro listonohy a žábronožky příznivější.

Děkujeme za pochopení.

Za organizátory cyklu exkursí Pojďte s námi do přírody,

Jan Matějů, Muzeum Karlovy Vary

obrázek výstavy

Po stopách padělatelů

výstava 28.06.2023—3.09.2023

Muzeum Karlovy Vary

Výstava připravená ve spolupráci s Celní správou ČR a Kriminalistickým ústavem Policie ČR představí, co všechno se dá padělat. Návštěvníci tak uvidí nejen falza obrazů známých mistrů, padělky cenin, kolků a dokladů, ale rovněž léčiv či drahých kamenů. Padělky pochází z trestné činnosti.

Vernisáž 28. června v 17 hodin.

obrázek výstavy

100 let je jen začátek

výstava 21.06.2023—31.08.2023

Muzeum Karlovy Vary

V letošním roce si Český rozhlas připomíná 100 let od zahájení rozhlasového vysílání na našem území. Jednou z akcí v Karlovarském kraji k tomuto výročí je tato výstava, která nabízí fotografie z archivních fondů Českého rozhlasu. Jednotlivé panely mapují počátky rozhlasového vysílání společnosti Radiojournal až po současnost.

Fotografie jsou doplněny exponáty, které se pro rozhlasovou práci používaly - mikrofony, psací stroj, magnetofon, nebo tzv. střihací stroj. U vybraných fotografií jsou umístěny také QR kódy, které umožní poslech dobových zvukových záznamů.

Výstavu návštěvníci naleznou v prostoru přednáškového sálu a muzejní kavárny.

Vernisáž se koná 21. června v 17 hodin.

obrázek výstavy

Velká výstava bezobratlých

výstava 13.06.2023—21.06.2023

Muzeum Karlovy Vary

Výstava přibližuje návštěvníkům vybrané druhy hmyzu, korýšů, měkkýšů a dalších bezobratlých živočichů České republiky doplněné o význačné druhy evropské fauny i zajímavé exotické zástupce. Tato výstava byla již třikrát úspěšně realizována organizačním týmem pracovníků a studentů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci s přírodovědeckým oddělením Národního muzea a pod záštitou České entomologické společnosti. Muzeum Karlovy Vary využilo jedinečnou možnost si velkou část výstavy zapůjčit.

Výstava nabízí fotografické panely s obrázky bezobratlých, pobytové stopy i trvalé preparáty a především expozici velkého počtu živých bezobratlých. Právě tato expozice činí z výstavy ojedinělou událost, neboť většina návštěvníků neměla a nemá možnost se s danými živočichy osobně setkat, ať již z důvodu jejich vzácnosti, či skrytého způsobu života.

Výstava začne bez vernisáže 13. června od 9 hodin.

Nepřehlédněte - výstava potrvá jen týden!

obrázek výstavy

„Do tepen“ - dílna konzervátorů a hra na antropologa

zážitkový program 31.05.2023—31.05.2023

Muzeum Karlovy Vary

V rámci programu „Do tepen“ se Muzeum Karlovy Vary představí 31. května interaktivní formou.

Představí dvě z mnoha činností muzejních odborníků. První je archeologie a biologická antropologie. Pomocí „hry na antropologa“ si budou moci návštěvníci vyzkoušet práci na připraveném archeologickém nalezišť - co probíhá po nálezu kosterních pozůstatků, jak se nález dokumentuje a jak se určuje pohlaví.

Druhým pracovištěm bude konzervátorsko – restaurátorská dílna, kde si zájemci budou moci vyzkoušet technologii čištění a konzervaci kovových předmětů.

Akce se koná v kavárně Srdcovka, areál Krajského úřadu.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Jarní prohlídka židovského hřbitova v Úbočí

historická exkurze 29.05.2023—1.06.2023

Muzeum Karlovy Vary

Komentovanou prohlídku hřbitova si v neděli 28. května nenechalo ujít dvacet zájemců, kteří vyslechli zasvěcený výklad historika muzea Lukáše Svobody. Ten účastníkům rovněž přiblížil historii židovského osídlení obce a okolí.

obrázek výstavy

Jarní prohlídka židovského hřbitova v Úbočí

historická exkurze 28.05.2023—28.05.2023

Muzeum Karlovy Vary

Průvodcem vycházky a prohlídky židovského hřbitova v Úbočí je historik muzea Lukáš Svoboda. Náplní vycházky je prohlídka hřbitova s výkladem.

Účastníky poznávací exkurze průvodce seznámí s historií židovského osídlení obce a okolí. Bude rovněž možné nahlédnout do dokumentace židovského hřbitova a součástí bude i četba textů na vybraných náhrobcích. Vycházka na hřbitov a ztpět je krátká a nevyžaduje zvláštní oblečení ani obuv.

Sraz: v 15:00 na parkovišti pod hradem Boršengrýn u rybníčku v Úbočí (50°1'36"N, 12°33'37,5"E).

Doprava tam a zpět: pouze individuální.

Kontakt: L. Svoboda, tel.: 739 204 981, svoboda@kvmuz.cz

obrázek výstavy

Prohlídka vzbudila značný zájem

historická exkurze 26.05.2023—31.05.2023

Muzeum Karlovy Vary

Komentovaná prohlídka historickým centrem města, konaná 25. května, přilákala 35 zájemců, kteří vyslechli na různých místech zasvěcený výklad průvodce, historika muzea Lukáše Svobody. Všem děkujeme za zájem.

obrázek výstavy

Prohlídka historického centra Karlových Varů

exkurze 25.05.2023—1.01.1970

Muzeum Karlovy Vary

Historik muzea Lukáš Svoboda provede zájemce o historii historickým centrem Karlových Varů od Divadelního náměstí, k Vřídelní kolonádě, kostelu sv. Máří Magdalény, Tržišti, Zámecké věži, sloupu Nejsvětější Trojice (Morový sloup), Jánskému mostu a nazpět k Divadelnímu náměstí. K výkladu o vývoji a rozvoji města představí historické veduty a fotografie navštívených míst.

Sraz účastníků je na Divadelním náměstí v 17 hodin.

obrázek výstavy

Soutěžíme o titul MUZEUM ROKU

soutěž 17.05.2023—31.05.2023

Muzeum Karlovy Vary

Vážení příznivci našeho muzea, Muzeum Karlovy Vary se přihlásilo do soutěže MUZEUM ROKU startující v nové podobě na portálu Kudyznudy.cz. Soutěž se zaměřuje na hodnocení návštěvníků. Vyhlašována je jako součást mediální kampaně Národní soutěže muzeí Gloria musaealis ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu – agenturou CzechTourism.

Líbilo se Vám u nás? Budete se k nám rádi vracet a doporučíte nás svým přátelům? Stačí, když se zaregistrujete na webu Kudy z nudy a udělíte nám hodnocení prostřednictvím hvězdiček a následně můžete dát svůj hlas našemu muzeu.

Hodnotit můžete na portále Kudyznudy.cz.

Z návštěvníků, kteří se do soutěže Muzeum roku zaregistrují, budou vylosováni tři výherci, kteří obdrží vstup zdarma do více než 300 muzeí a galerií po celé ČR! Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., jim na jeden rok propůjčí průkaz člena, který je bude opravňovat k návštěvě všech 314 členských institucí. Hlasování potrvá od 25. května 2023 a bude probíhat do 31. března 2024.

Prosíme, hlasujte pro nás.

Za přízeň Vám velice děkujeme.

obrázek výstavy

Expozici Muzea Karlovy Vary navštívila delegace z Thajska

11.05.2023—18.05.2023

Muzeum Karlovy Vary

V úterý 9. května 2023 navštívila Muzeum Karlovy Vary delegace předsedy odvolacího soudu Thajska při své studijní cestě po Německu, Rakousku a Česku.

Delegaci provedl po stálé expozici v Karlových Varech na Nové louce 23 historik Lukáš Svoboda. Návštěvníkům se expozice, za kterou muzeum získalo v roce 2017 cenu Gloria musaealis v kategorii Muzejní počin roku, velice líbila.

Delegace Muzeu Karlovy Vary věnovala darem porcelánovou sadu dvou hrníčků s podšálky z Královské porcelánky Thajska. Sada ve zdobné etuji bude zařazena do sbírek Muzea Karlovy Vary, jako upomínka na tento den.

obrázek výstavy

Jarní prohlídka židovského hřbitova v Úbočí je zrušená

historická exkurze 28.04.2023—1.05.2023

Muzeum Karlovy Vary

Jarní výlet na židovský hřbitov v Úbočí, avizovaný v brožurce Pojďte s námi do přírody 2023 na 30. dubna, je zrušený vzhledem k onemocnění průvodce, historika Lukáše Svobody.

Jistě bude později příležitost se s historií židovského osídlení obce a okolí seznámit v náhradním termínu.

Děkujeme za pochopení.

obrázek výstavy

Křest knihy "Mořští vlci na souši aneb jak nám uplavaly lodě"

křest knihy 20.04.2023—20.04.2023

Muzeum Karlovy Vary

U příležitosti aktuální výstavy se uskuteční slavnostní křest knihy "Mořští vlci na souši aneb jak nám uplavaly lodě." Jejím autorem je Karlovarák Jan Hájek, který část života strávil jako námořník. Knihu rovněž vydal.

Kniha obsahuje i příspěvky jeho námořních kolegů, též žijících v Karlových Varech - Miroslava Štěpánka, Antonína Šimurdy, Milana Kšíra a Martina Pikory.

Křest začíná v 17 hodin.

obrázek výstavy

Jarní vycházka do pískovny Erika

přírodovědná exkurze 14.04.2023—14.04.2023

Muzeum Karlovy Vary

Přírodovědec muzea Jan Matějů provede účastníky na nepříliš náročné přibližně tříkilometrové procházce územím národní přírodní památky Erika s ukázkou řady druhů obojživelníků, zajímavých rostlin a zkamenělin.

Sraz v 17:00: na křižovatce polních cest za odbočkou z hlavní silnice Sokolov – Boučí na Lomnici (50°12'38"N, 12°36'55"E).

Doprava: tam zpět - pouze individuální

Kontakt: J. Matějů, tel.: 730 553 884, mateju@kvmuz.cz

 

obrázek výstavy

Jaderná fyzika ve službách umění a historie

přednáška 13.04.2023—13.04.2023

Muzeum Karlovy Vary

Vladimír Wagner z Ústavu jaderné fyziky AV ČR přiblíží, jak jaderné analytické metody umožňují zjišťovat stopové obsahy prvků i jejich různých izotopů u různých historických předmětů a uměleckých děl. Umožňují tak identifikovat jejich původ i výrobní metody a ověřovat i jejich pravost. Lze tak také řešit historické záhady, například otázku, zda byl dánský astronom Tycho Brahe otráven rtutí nebo ne.

Velice často se k tomu využívají různé typy svazků záření produkované urychlovači nebo reaktory. Často využívanou metodikou pro určení stáří předmětů z organických materiálů nebo ostatků je radiouhlíkové datování. Nedávno se tak analyzovaly dřevěné schrány objeveného Milevského relikviáře nebo pravěké kresby v Kateřinských jeskyních.

V České republice je na tyto metody zaměřen Ústav jaderné fyziky AV ČR. V přednášce se dozvíte, jaké služby nám může v této oblasti jaderná fyzika poskytnout a příklady zajímavých příběhů v této oblasti.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Prodejní dubnové čtvrtky

prodej knih 3.04.2023—27.04.2023

Muzeum Karlovy Vary

Muzeum – skvělé místo, kde koupíte knihy s regionální tématikou. V nabídce objevíte i několik titulů, které již nikde nekoupíte. Je to jedinečná příležitost! Za každý nákup nad 500,- Kč káva zdarma.

Knihy můžete koupit ve čtvrtky 6., 13., 20. a 27 dubna vždy od 10 do 17 hodin.

obrázek výstavy

Zaostřeno na: „Publikace podpořené Karlovarským krajem“

výstava 22.03.2023—11.06.2023

Muzeum Karlovy Vary

Výstava představuje publikace vydané v letech 2018, 2019, 2021 a 2022 za finanční podpory Karlovarského kraje. Ten každoročně přispívá na vydávání různých neperiodických publikací prostřednictvím „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vydávání neperiodických publikací“. Vydávání je důležité pro rozvoj kultury a památkové péče v regionu. Kvalitu podpořených publikací zajišťuje přísný proces výběru témat.

Knihy informují o městech, městečkách a obcích kraje, o jejich architektuře, událostech a osobnostech. V kraji je také bezpočet zajímavých a výjimečných míst a Karlovarský kraj napomáhá tímto způsobem k jejich prezentaci. Při vydávání publikací nejsou opomíjeni ani dětští čtenáři.

Všechny vystavené publikace jsou pro návštěvníky připravené také k volnému nahlédnutí.

Výstava je prodloužena do 11. června.

obrázek výstavy

Soutěž o nejlepšího velikonočního beránka

soutěž 22.03.2023—1.04.2023

Muzeum Karlovy Vary

Pečete před velikonocemi bábovku ve formě beránka? Máte rodinný recept, podle něhož beránek každému chutná? Přijďte se pochlubit do muzea se svým upečeným beránkem a můžete jej nechat ochutnat hodnotící komisi. V hodnotící komisi budou zasedat představitelé kultury v Karlovarském kraji.

Nejlepší autoři obdrží nejen vstupenku do muzea pro celou rodinu, ale i hodnotný dárek.

Soutěž se koná v sobotu 1. dubna od 14 hodin.

obrázek výstavy

Muzeu Karlovy Vary se podařila ojedinělá akvizice

akvizice 20.03.2023—31.03.2023

Muzeum Karlovy Vary

Od podzimu loňského roku usilovalo Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje o získání sbírky odznaků fotbalových klubů z Karlovarska, Sokolovska a Chebska. Karlovarský kraj finančně nákup odznaků podpořil, za což mu patří poděkování.

Jedná se o unikátní soubor historických odznaků fotbalových klubů shromažďovaných desítky let sběratelskými nadšenci z Plzně a zároveň o zcela jedinečný doklad sportovní fotbalové historie kraje, o sbírku, která svým rozsahem a uceleností nemá obdobu, i vzhledem k tomu, že většina starých odznaků je dnes již prakticky nedostupná.

Tyto odznaky představují historii fotbalu v našem regionu – od prvních německých fotbalových klubů z Chebu (Eger), Sokolova (Falkenau) Karlových Varů a z většiny dalších měst a obcí až po fotbalové kluby nedávné minulosti.

Celý článek naleznete zde

obrázek výstavy

Podsvětní policie boha mrtvých - ochranní démoni v šachtových hrobkách v Abúsíru

přednáška 16.03.2023—16.03.2023

Muzeum Karlovy Vary

Renata Landgráfová z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se v přednášce zaměří na egyptská božstva – démony, ale i další ochránce tak, jak se s nimi egyptologové setkávají v abúsírských šachtových hrobkách Sajsko-perské doby.

Zemřelý se ve starověkém Egyptě identifikoval s bohem mrtvých Usirem – králem z doby, jehož zavraždil a na kusy rozsekal jeho vlastní bratr Sutech, aby ho poté jeho sestra a manželka Eset posbírala, znovu zcelila, posmrtně s ním zplodila syna a oživila pro vládu v podsvětí. S každou mumifikací se celý tento příběh odehrával nanovo, každá balzamovaná část těla byla rituálně navracena zemřelému a noc po ukončení mumifikace, kdy nehybné mrtvé tělo čekalo na pohřeb, představovala obzvláště nebezpečné období, kdy bylo tělo ohrožováno všemožnými nepřátelskými silami v čele se Sutechem. K ochraně těla sloužil rituál noční vigilie, během nějž byli vzývání různí ochranní bohové – démoni. Ti byli rovněž zvěčňováni v pohřebních komorách poblíž mumie zemřelého, kde ji chránili na věky.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

České barevné sklo 19. století

přednáška 23.02.2023—23.02.2023

Muzeum Karlovy Vary

Marcel Paška z Muzea Karlovy Vary objasní, co je a jak vzniklo rubínové, hyalitové nebo alabastrové sklo. Přiblíží rovněž významné sklárny a osobnosti výroby skla v 19. století.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Prezidentské servisy

výstava 17.01.2023—29.01.2023

Muzeum Karlovy Vary

U příležitosti třetí přímé volby prezidenta České republiky si mohou návštěvníci prohlédnout ve vstupní hale výstavku ukázek z prezidentských servisů vyrobených pro Tomáše G. Masaryka, Gustáva Husáka a Václava Havla.

obrázek výstavy

Jednou v roce na Vánoce …

výstava 15.12.2022—19.02.2023

Muzeum Karlovy Vary

Mnoho starých zvyků patří jen k Vánocům a jejich dodržováním si lidé chtěli zajistit zdraví, úrodu, štěstí a lásku v příštím roce. Také se vařily jen určité pokrmy a peklo se sváteční pečivo. Výstava nás provede těmito zvyky od začátku adventu – přípravné doby na Vánoce, k svátkům vánočním, přes Nový rok až k Třem králům. Na výstavě jsou k vidění například krušnohorské vyřezávané dřevěné formy na perníky, svátečně prostřený štědrovečerní stůl i betlémy z Karlovarska.

Plánovaná výstava modelů vláčků se bohužel konat nebude, ale Karlovarský vánoční vláček, dílo dětí z mateřských a základních škol Karlovarského kraje, přesto do muzea přijede.

Vernisáž 14. prosince v 17 hodin.

obrázek výstavy

Změna ceníku v muzeích na Nové louce a Královské mincovně

úprava vstupného 9.12.2022—31.12.2022

Muzeum Karlovy Vary

Netěší nás to, ale vzhledem k celkové situaci jsem i my nuceni přistoupit v příštím roce k drobné úpravě cen vstupného v muzeích na Nové louce a v Královské mincovně.

Nové ceny budou platit od 4. ledna a mění se takto:

základní vstupné 110,- Kč, skupinové vstupné 80,- kč, snížené vstupné 70,- Kč, rodinné vstupné 260,- Kč, školní a zájmové skupiny 40,- Kč/osoba. beze změn zůstává volné vstupné (0,- Kč) a cena za průvodce (10,- Kč).

Na výstavy bude základní vstupné 70,- Kč, snížené 50,- Kč. Vstupné na přednášky pro veřejnost budou činit 50,- kč.

Věříme, že nepatrné zvýšení cen přijmete s pochopením a děkujeme.

obrázek výstavy

Otvírací / zavírací doba o svátcích

sváteční otvírací doba 1.12.2022—2.01.2023

Muzeum Karlovy Vary

24. - 27. 12. zavřeno

28. - 30. 12. otevřeno 10 – 17 hodin

31. 12. otevřeno 10 – 13 hodin

1. 1. otevřeno 10 – 17 hodin, vstupné 1,- Kč

obrázek výstavy

XXXI. Historický seminář Karla Nejdla

historický seminář 27.11.2022—27.11.2022

Muzeum Karlovy Vary

Klub přátel Karlových Varů ve spolupráci s Muzeem Karlovy Vary pořádá s Karlovými Vary neodmyslitelně spjatý, již 31. ročník Historického semináře Karla Nejdla. Jak je poslední desetiletí zvykem, tradičně v Alžbětiných lázních.

Na semináři zazní celkem osmnáct přednášek. Délka trvání jednotlivých referátů je 15 minut, texty v nezkrácené podobě pak bude obsahovat sborník, který vyjde v příštím roce.

Seminář, který je zdarma přístupný široké veřejnosti, začíná v 9 hodin a končí v 17 hodin.

 

Program

9 - 10 hodin

Úvodní slovo předsedy Klubu přátel Karlových Varů

Jan Tajer: Archeologické výzkumy Muzea Karlovy Vary v roce 2022

Klára Kolejáková: Osídlení Karlovarska ve středověku

Michal Durdis: Obnova Fenklova hrobu v Chodově

 

10 – 11 hodin

Lukáš Svoboda: Pomník Franze Franiecka

Jindřich Nový - Ladislav Helsner: Karlovarák z Tuhnic, malíř a sochař Wilhelm Hager

Jiří Klsák: Romantický básník Karl Theodor Körner

 

11 – 12.30 hodin

Kateřina Švajdlerová: Letící drak, modlící se mnich a kanape, sbírkové předměty Náprstkova muzea

pocházející z poválečných karlovarských konfiskátů

Antonín Mařík: Varhany v karlovarském kostele

Jan Nedvěd: Otto Froitzheim – vítěz IX. mezinárodního tenisového turnaje v Karlových Varech v roce

1913

David Čech: Zapomenutý lékař Frederic Schuman LeClerc

 

Přestávka na oběd 12.30 – 14 hodin

 

14 – 15 hodin

Libor Huml: Vzpomínka na Horní Dvory

Miroslav Spurný: Odkaz Františka Krejčího

Pavel Reiser - Martin Jiřík: Karlovarský hokej (90 let)

 

15 – 16 hodin

Filip Košek: Co zůstalo – analýza kolekce drahých kamenů ze sbírek muzea v Karlových Varech

Zdeněk Musil: Když se řekne Kameny zmizelých

Pavel Rubín – Chaim Kočí: Židovská obec Karlovy Vary, historie a současnost

 

16 – 17 hodin

Adam Klsák: Karlovy Vary v historických statistikách

Lubomír Zeman: Ohrožené památkově hodnotné objekty v Karlových Varech

Závěrečné slovo předsedy Klubu přátel Karlových Varů

 

Každou hodinu je čtvrthodinová přestávka.

obrázek výstavy

Příběh skleněné vánoční ozdoby

výstava 19.11.2022—29.01.2023

Muzeum Karlovy Vary

Výstava přiblíží způsob výroby skleněných foukaných vánočních ozdob a jejich historii. Návštěvníci zhlédnou výrobky manufaktury Koulier z Oflendy na Hlinsku a společnosti Glassor z Liberce, které se výrobou vánočních ozdob zabývají. Výstava představí následné kolekce skleněných foukaných ozdob, které budou vystavené na vánočních stromcích - „Pocta lázeňským lesům“, „Vlastenecké perníčky“, „Severská kolekce“ inspirovaná Islandem, marcipánem a cukrovím inspirovaná „Marcipánová kolekce“ a kolekce „Mašinky“, jejíž tvůrci se nechali inspirovat lokomotivami a vagónky.

Výstavu doplní tradiční ozdoby z Krušnohoří, které používali naši předkové, dále bude možné zhlédnout dokumentární film, který představí ruční výrobu ozdob, vystaveny budou i základní pomůcky používané v manufaktuře Koulier.

Na vernisáži se bude konat tvůrčí dílna a návštěvníci si mohou nazdobit skleněnou vánoční ozdobu hvězdičku.

Vernisáž v 15 hodin.

obrázek výstavy

Poušť za humny?!, možná poněkud nečekaná, ale fascinující příroda kaolinových lomů

přednáška 10.11.2022—10.11.2022

Muzeum Karlovy Vary

Proslulost karlovarského porcelánu má své kořeny v ložiscích výjimečně kvalitního kaolinu, který je světovým standardem kvality. Jeho těžba se však neobejde bez zásahů do krajiny a přírody. Povrchové kaolinové lomy často působí jako jizvy, zničená místa či pouště v zelené krajině Karlovarska.

Je to skutečně pravda? Jsou kaolinové lomy opravdu pouští, a pokud ano, jsou bez života? Odpoví přírodovědec karlovarského muzea Jan Matějů.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

150 let keramické školy - přednáška a křest knihy

přednáška + křest knihy 9.11.2022—9.11.2022

Muzeum Karlovy Vary

Letos všichni keramici slaví 150 let od zřízení první odborné školy pro keramický průmysl v celé rakousko-uherské monarchii. Došlo k tomu ve Znojmě roku 1872 a škola se pak po padesáti letech přestěhovala roku 1922 až do Karlových Varů, kde sídlí dodnes.

Při této příležitosti a k aktuální výstavě se uskuteční přednáška o historii školy a křest knihy.

O historii školy promluví historička umění Lenka Merglová Pánková ze Západočeského muzea v Plzni, která je i spoluautorkou knihy s názvem "Keramická škola 150/100 Znojmo/Karlovy Vary". Publikaci vydává Muzeum v Karlových Varech za finanční podpory Krajského úřadu Karlovarského kraje a Evropského fondu pro regionální rozvoj – Operační program Interreg Central Europe v rámci projektu CE1324 – Creative entrepreneurship in ceramic regions –developing, educating, encouraging.

Přednáška začíná v 16 hodin.

Křest knihy se uskuteční v 17 hodin.

obrázek výstavy

Setkání příznivců přírody Karlovarska

přednáška 4.11.2022—4.11.2022

Muzeum Karlovy Vary

Jubilejní 10. setkání přátel přírody v Karlových Varech. Jde o pásmo šesti krátkých přírodovědných přednášek pro širokou veřejnost. Přijďte si poslechnout o nových poznatcích a objevech z přírody Karlovarského kraje.

Podrobný program naleznete v obrazové příloze.

Koná se v Krajské knihovně!

Začátek v 16 hodin.

obrázek výstavy

Mezolitické Karlovy Vary. Podél Ohře z Tašovic do Všeborovic

historická exkurze 16.10.2022—16.10.2022

Muzeum Karlovy Vary

Archeolog Jiří Klsák provede účastníky od slovanského hradiště a mezolitického sídliště v Tašovicích po levém břehu Ohře s postupnými zastávkami na mezolitických lokalitách ve Dvorech, na Zlatém kopečku, v Rybářích, v Bohaticích a ve Všeborovicích. Trasa je přibližně desetikilometrová, průvodce ji doplní výkladem o době mezolitické na území Karlových Varů.

Začátek: 14.00 hodin

Sraz účastníků: v Tašovicích u Penzionu, Sopečná 58 (50.2138186N, 12.8099756E)

Doprava: individuální, poblíže zastávka MHD, linka č. 1 a 16

Kontakt: J. Klsák, tel.: 605 406 472

obrázek výstavy

Život v mrtvých ramenech Ohře

přírodovědná exkurze 16.10.2022—16.10.2022

Muzeum Karlovy Vary

Přírodovědci Jan Matějů z karlovarského a Jiří Brabec z chebského muzea provedou účastníky podél Ohře ke slepým ramenům u Vrbové. Cílem vycházky bude pozorování přirozeně meandrující řeky, doprovodné flóry a při troše štěstí také rybí a hmyzí fauny mrtvých a slepých ramen. Nenáročná vycházka měří cca 5 kilometrů, vhodné je oblečení a obuv do terénu.

Začátek: 10.00 hodin

Sraz účastníků: Nebanice, před restaurací U Zlaté podkovy (50°6’51″N, 12°28’19″E) na jižním okraji Nebanic při silnici k Ohři

Doprava tam a zpět: individuálně

Kontakt: J. Brabec, tel.: 734 767 592

obrázek výstavy

Historie velkých šelem nejen v Doupovských horách

přednáška 14.10.2022—14.10.2022

Muzeum Karlovy Vary

Přednáška přírodovědce karlovarského muzea Jana Matějů se uskuteční na Zámku Valeč v rámci 4. ročníku cyklu přednášek a exkurzí "Valeč – brána Doupova".

Jan Matějů představí střípky z historie výskytu vlka, rysa a medvěda se zaměřením na Doupovské hory. Zájem o velké šelmy provází člověka od nepaměti. V minulosti představovaly pro člověka konkurenci. Časy se změnily a velké šelmy utrpěly v zápase s lidskou společností drtivou porážku. Přesto však v tom, jak vnímáme velké šelmy, přetrvává kromě zvědavosti a respektu i trocha zášti.

obrázek výstavy

Kancléř Metternich v Karlových Varech

přednáška 6.10.2022—6.10.2022

Muzeum Karlovy Vary

Přednášejí Marcel Paška z Muzea Karlovy Vary přiblíží život kancléře Klemense Wenzela von Metternicha a jeho důležité politické činy, jakými byly Vídeňský kongres, Svatá aliance nebo tzv. Karlovarská usnesení. Metternich měl mimo Karlovy Vary vztah k Chebsku, kde vlastnil panství Kynžvart a k nedalekému Plasku, kde je pochovaný.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Gabon

přednáška 29.09.2022—29.09.2022

Muzeum Karlovy Vary

Přednáška Ivany a Lukáše Vejříkových o zemi málo poskvrněné turismem. Gabon, který nepatří mezi země s all inclusive zájezdy a je často nazývaný posledním rájem na zemi, se nachází v rovníkové Africe na západním pobřeží.

Manželé Vejříkovi spolu procestovali řadu zemí, a to jak pracovně za biologickým výzkumem, tak čistě dobrodružně. Jejich oblíbenou fotografickou disciplínou je Wildlife, a tak jsou jejich přednášky plné fotek, videí a vyprávění o zvířecích obyvatelích tamních končin.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Exkurze do žlutického středověku

exkurze do terénu 24.09.2022—24.09.2022

Muzeum Karlovy Vary

Archeolog muzea Jiří Klsák provede účastníky kolem zbytků tvrze Mazanec, městských hradeb, pozůstatků původního městského hradu, součástí historické exkurze bude prohlídka kostela sv. Petra a Pavla a výstup na hrad Nevděk. Průvodce též přiblíží historii města v kontextu pravěkého osídlení v okolí Vladaře. Trasa bude přibližně pětikilometrová.

Sraz: před hospodářským dvorem zámku ve Žluticích (50.0935522N, 13.1605542E)

Kontakt: J. Klsák, tel.: 605 406 472

Začátek ve 14 hodin, předpokládaný konec kolem 17. hodiny

obrázek výstavy

Výstava porcelánu - školní práce z 20. - 80. let 20. století

výstava 15.09.2022—30.11.2022

Muzeum Karlovy Vary

Výstava ke 150. výročí Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary představuje porcelánové výrobky, které malovali studenti této školy. Expozici tvoří školní práce z 20. – 80. let 20. století, nejvíce zastoupené jsou pak práce ze 20. až 40. let, tedy výrobky, které malovali němečtí studenti této školy. Jde o unikátní soubor, ve sbírkách jiných organizací se podobná sbírka prací německých studentů nenachází. Do sbírek muzea se předměty dostaly téměř jistě v době, ze které pocházejí.

Největší část sbírky tvoří velké mělké jídelní talíře, dále vázy v různých velikostech a porcelánové krabičky s víčky, které se mohly používat například jako šperkovničky. K vidění je i několik hrnků, polévková terina a ukázky keramických obkladů. Expozici doplňují práce ze 60. – 80. let, z depozitáře školy.

Vernisáž 14. 9. v 17 hodin.

obrázek výstavy

Čtení egerlandských textů s hudebním doprovodem

literární odpoledne 10.09.2022—10.09.2022

Muzeum Karlovy Vary

Komponovaný pořad je připraven ve spolupráci se Spolkem Němců v Čechách, z.s. Richard Šulko bude číst v egerlandštině a němčině z knihy "Målabou: daham!" básně a příběhy. Smysl textu bude překládán do češtiny. V pořadu zazní egerlandské a krušnohorské lidové písně za doprovodu citery v podání Vojtěcha Šulka.

Začátek v 15 hodin.

obrázek výstavy

Lidová píseň na Karlovarsku

folklorní odpoledne 3.09.2022—3.09.2022

Muzeum Karlovy Vary

V rámci folklorního odpoledne s vernisáží výstavy se představí Soubor písní a tanců Dyleň, Karlovy Vary, Lidová muzika folklorního souboru Stázka Teplá a Pěvecký sbor Umaruš, Teplá.

Začátek ve 14 hodin.

obrázek výstavy

Lidová píseň na Karlovarsku

výstava 1.09.2022—13.09.2022

Muzeum Karlovy Vary

Výstava se koná v rámci 27. Karlovarského folklórního festivalu a představí lidové kroje a hudební nástroje používané v minulosti na Karlovarsku. Připomene výreazné osobnosti spjaté s lidovou písní jakžmi byli např. lidový básník a písničkář Anton Günther či zakladatelka souboru Dyleň a folkloristka Aleša Balounová.

Vernisáž 3. 9. ve 14 hodin.

obrázek výstavy

Vraždy na západě očima kriminalisty

přednáška 25.08.2022—25.08.2022

Muzeum Karlovy Vary

Přednášející, velmi zkušený kriminalista plk. Mgr. Rudolf Flaška z Krajského ředitelství Policie Karlovarského kraje, přiblíží své zkušenosti ze své praxe, během níž osobně vyšetřoval mnohé závažné zločiny v Karlovarském kraji.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Z jakých pohárků pily známé osobnosti?

výstava 8.07.2022—31.08.2022

Muzeum Karlovy Vary

Letní minivýstava v Muzeu Karlovy Vary představuje několik pohárků, které jsou spojeny se známými osobnostmi. Jedná se jak o „někdejší evropské celebrity“ jako byla rakouská císařovna Alžběta, zvaná Sisi, která v Karlových Varech pobývala roku 1892 a byla ubytována byla ve Vile Teresa, jež je součástí hotelu Bristol, nebo pruský a první německý kancléř, Otto von Bismarck - ve Varech pobýval v létě 1865 a ubytovaný byl v Helenině dvoře, dnes součásti Imperialu - tak i o návštěvníky dnes téměř neznámé, např. lékař I. Stanilawsky nebo Dr. Struve. V prvním patře je pak ve stálé expozici skleněný pohárek pro císaře Františka Josefa I., ze kterého pil při své návštěvě města v roce 1904.

obrázek výstavy

Vraždy na západě očima kriminalisty

přednáška 7.07.2022—7.07.2022

Muzeum Karlovy Vary

Přednášející, velmi zkušený kriminalista plk. Mgr. Rudolf Flaška z Krajského ředitelství Policie Karlovarského kraje, přiblíží své zkušenosti ze své praxe, během níž osobně vyšetřoval mnohé závažné zločiny v Karlovarském kraji.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Forenzní antropologie aneb Smrt je teprve začátek

přednáška 4.07.2022—4.07.2022

Muzeum Karlovy Vary

Přednášející kpt. Mgr. Kateřina Pospíšilová a kpt. Mgr. Nikola Sál z Kriminalistického ústavu vysvětlí, v čem spočívá identifikace lidských pozůstatků či ostatků, která je jedním ze základních požadavků v kontextu forenzní antropologie. Nejedná se o jednoduchý úkol, jelikož vyhodnocení kosterního materiálu je ovlivněno mnoha faktory. Mezi ně patří např. stupeň zachovalosti materiálu, způsob jeho uložení, typ prostředí, ve kterém se nacházel, či limity samotných antropologických metod.

V rámci přednášky se návštěvníci mimo jiné dozvědí, jaký je rozdíl mezi pozůstatky a ostatky, na základě čeho lze z kosterního materiálu odhadnout pohlaví a dožitý věk jedince, ale také jaký je princip metody superprojekce a rekonstrukce obličeje. A nebude chybět i několik zajímavých příkladů z praxe.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Detektivové, četníci a sběratelé kostí

výstava 29.06.2022—31.08.2022

Muzeum Karlovy Vary

Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje připravilo ve spolupráci s Kriminalistickým ústavem Policie ČR a Barrandov studiem, a.s. výstavu s názvem Detektivové, četníci a sběratelé kostí.

Nad výstavou převzal záštitu hejtman Karlovarského kraje ing. Petr Kulhánek.

Kurátorkou výstavy je Mgr. Dominika Kožešníková, ředitelka muzea.

Výstava je koncipována jako příběh, do kterého je návštěvník vtažen a který se začne odvíjet nálezem kosterních pozůstatků v lesním porostu. Ihned začíná policejní vyšetřování, jehož cílem je zjistit identitu osoby, příčinu úmrtí, a v případě potvrzení násilné smrti pátrat po pachateli. Identifikace lidských pozůstatků je úkolem forenzní antropologie, která je jedním z odvětví oboru kriminalistika. Vyhodnotit kosterní nález – zjistit co nejvíce relevantních informací o zemřelém, může být v některých případech velice obtížné.

Jak postupují forenzní antropologové Kriminalistického ústavu při identifikaci kosterních pozůstatků? Co vše o člověku prozradí kosti? Lze z kosterního nálezu odhadnout pohlaví, dožitý věk jedince či jeho výšku? Jak důležité jsou v procesu identifikace zuby? K čemu slouží superprojekce? Pomohla již někdy kresebná rekonstrukce obličeje odhalit identitu zemřelého?

Návštěvníci si mohou prohlédnout kosterní pozůstatky ze studijní sbírky Kriminalistického ústavu, např. kosti, které slouží k odhadu pohlaví a věku jedince, kosti nedospělých osob, kosti s patologickými projevy, jako jsou zlomeniny, sečná a střelná poranění, vrozené a růstové abnormality, dále spálené či ohořelé kosterní pozůstatky aj. Zajímavým exponátem je i hlava mumie a mumifikované ruce.

Pro soutěživé návštěvníky je připravena antropologická tajenka. Odpovědi na poměrně obtížné otázky lze najít přímo v expozici výstavy. Děti si budou moci zahrát také hru Kdo je pachatel?, která jim přiblíží, jak se uplatňují závěry znaleckých zkoumání při pátrání po pachateli vraždy.

Když je pachatel dopaden a usvědčen, případ končí. V tomto okamžiku mohou přijít filmaři a podle skutečnosti natočit film. Staré detektivní příběhy a nové kriminálky jsou mezi diváky kin a televize velmi oblíbené. Proto byla výstava doplněna výběrem kostýmů z fundusu Barrandov studia, a.s., které byly použity při natáčení různých filmových detektivních příběhů.

Mgr. Dominika Kožešníková
Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace Karlovarského kraje

Vernisáž 29. června v 17 hodin.

obrázek výstavy

Tradiční výprava za sysly na golf

přírodovědná exkurse 26.06.2022—26.06.2022

Muzeum Karlovy Vary

Odpolední vycházka prostředím golfového hřiště pod vedením zoologa muzea Jana Matějů je spojená s pozorováním syslů, povídáním o jejich životě a vyloučena není i ukázka odchycených syslů. Krátká trasa po hřišti bude trvat asi jednu hodinu, trasa je nenáročná a vhodná i pro handicapované a kočárky.

Sraz je v Olšových Vratech, parkoviště Golf Resort a. s. (50°12'48.630"N, 12°55'47.490"E).

Kontakt na průvodce – Jan Matějů, tel. 730 553 884, mateju@kvmuz.cz.

Sledujte web Muzea Karlovy Vary (www.kvmuz.cz) - v případě malého množství syslů nebo deštivého počasí může být exkurse zrušena.

Sraz je v 17 hodin.

obrázek výstavy

Restaurátorská dílna

workshop 2.06.2022—2.06.2022

Muzeum Karlovy Vary

Na workshopu pořádaném k aktuální výstavě Obnovená krása si návštěvníci nejprve prohlédnou při komentované prohlídce výstavu a poté se seznámí v dílně s prací restaurátora. Dozví se, co všechno předchází samotnému restaurování předmětů a jaké jsou následné kroky. Nakonec si pod vedením odborníka vyzkouší různé opravy, čištění, fixaci, retušování, povrchovou úpravu předmětů a další činnosti s restaurováním spjaté.

Dílna se uskuteční od 15 do 17 hodin.

obrázek výstavy

Za čolky a další vodní havětí na ostrovské rybníky

přírodovědná exkurse 27.05.2022—27.05.2022

Muzeum Karlovy Vary

Náplní této výpravy do přírody je živá příroda rybníků a mokřadů přírodní rezervace Ostrovské rybníky. Exkurze pod vedením zoologa muzea Jana Matějů bude zaměřená především na obojživelníky a vodní bezobratlé. Trasa přibližně tříkilometrové vycházky ke Starému rybníku a Hornímu Štítu povede méně náročným, avšak místy podmáčeným terénem.

Sraz účastníků je v Klášterní ulici v Ostrově, pod mostem silničního obchvatu (50°18'8.390"N, 12°55'50.346"E).

Kontakt na průvodce: Jan Matějů, tel. 730 553 884, mateju@kvmuz.cz

Sraz je v 17 hodin.

obrázek výstavy

Na židovský hřbitov u Malé Šitboře/Milíkova

historická exkurse 8.05.2022—8.05.2022

Muzeum Karlovy Vary

Cílem poznávacího výletu pod vedením historika muzea Lukáše Svobody je prohlídka židovského hřbitova, výklad k historii židovského osídlení Malé Šitboře, Milíkova a blízkého okolí. Součástí prohlídky bude i představení dokumentace židovských náhrobků. U vybraných náhrobků bude přeložen text z hebrejštiny a němčiny.

Sraz účastníků je u židovského hřbitova u Malé Šitboře (50.0438136N, 12.5325031E).

Kontakt na průvodce: Lukáš Svoboda, tel. 739 204 981, svoboda@kvmuz.cz

Sraz je ve 14 hodin.

obrázek výstavy

Vévodství Kuronské, knížectví Zaháňské a Karlovy Vary

přednáška 28.04.2022—28.04.2022

Muzeum Karlovy Vary

Kurátor sbírek porcelánu a skla Muzea Karlovy Vary Marcel Paška přiblíží historii rodu von Biron, z něhož pocházely Dorothea Kuronská, Kateřina Zaháňská. Rod měl blízko k evropské šlechtické elitě přelomu 18. a 19. století, která se scházela na přelomu 18. a 19. století v Karlových Varech. Asi každý zdejší obyvatel ví, kde se nachází Dorothein altán, ale proč zde stojí, už možná tolik lidí neví. Přednáška jim, kromě mnoha jiných zajímavostí, odpověď poskytne.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Porcelán pro Titanic

výstava 13.04.2022—30.04.2022

Muzeum Karlovy Vary

Výstavu porcelánu určeného pro loď Titanic mohou návštěvníci muzea obdivovat ve vstupní hale.

Před 110 lety, 15. dubna 1912, se potopila slavná loď RMS Titanic, která fascinuje lidi dodnes. Stavba tohoto plavidla započala v březnu 1909, v roce 1911 byla spuštěna na vodu a na jaře následujícího roku bylo zahájeno její pravidelně užívání. Tedy alespoň tak to bylo naplánováno. My dnes víme, že Titanic vyplul pouze na jednu cestu – první a zároveň i svoji poslední.

Cestu z anglického Southamptonu do Ameriky si nemohl dovolit každý a na těchto lodích se plavila náročná a zámožná klientela. Tomu odpovídalo nejen zařízení lodi, ale i její vybavení. Své porcelánové nádobí dodala i továrna v nedaleké Březové – Pirkenhammer. Výrobky této firmy byly ve druhé polovině 19. a prvních desetiletích 20. století synonymem luxusu a kvality. Právě proto Pirkenhammer vybavil restaurace a kavárny na Titanicu nádobím s typickou korunkou a zkříženými kladívky. Nicméně téměř jistě nebyl jediný a zajisté své výrobky dodaly i porcelánky britské.

Pirkenhammer vyrobil pravděpodobně více kusů, než bylo na lodi a po potopení Titanicu zůstalo nádobí v Březové. Díky tomu se dostalo v 90. letech 20. století do sbírek Muzea Karlovy Vary. Tvar Titanic byl zaregistrován v únoru 1912, ale vyráběl se i po námořním neštěstí a některé kusy byly vyrobeny i po roce 1918, ale již nenesou název tvaru „Titanic“.

Na lodi byl téměř jistě servis zdobený zlacením a zelenými girlandami. Stejný, ale pocházející ze současnosti, vyrábí porcelánka v anglickém Derby a zájemci si mohou u této firmy zakoupit kopii servisu z Titanicu.

obrázek výstavy

Procházka jarním okolím Valče

přírodovědná exkurze 6.04.2022—9.04.2022

Muzeum Karlovy Vary

První letošní přírodovědná exkurze se uskuteční 9. dubna a povede "cestou necestou" z Valče po úbočích Šibeničního vrchu kolem hraničních dubů do prastarého lesa k Vrbičce, na tvrz Lina a kolem Ořkova do starých lesů na vrchu Jedliny. Odtud se ti nejvytrvalejší vrátí zpět do Valče.

Po cestě bude možné se obdivovat jarní květeně světlých lesů a prastarým dubům, bukům a lípám. Účastníci navštíví paleontologické sondy v místech, kde byl nalezen tzv. Hlodavec z Valče, a pokusí se rovněž prozkoumat i místní.

Časově i fyzicky náročnější trasa dlouhá přibližně 12 km povede z velké části mimo cesty.

Průvodci budou zoolog Jan Matějů z Muzea Karlovy Vary a lichenolog Petr Uhlík z Muzea Sokolov.

Čas: 9:00

Místo: náměstí Valeč v Čechách (50°10'27.248"N, 13°15'13.773"E)

Doprava: individuální doprava

Upozornění: oblečení a pevná obuv do terénu (skály, křoviny). Svačina!

obrázek výstavy

J. W. Goethe jako geolog v Čechách

přednáška 31.03.2022—31.03.2022

Muzeum Karlovy Vary

RNDr. Jiří Babůrek, Ph.D. z České geologické služby v přednášce představí mineralogickou sbírku Johanna Wolfganga Goetha. Ten se zabýval mnoha vědními obory a při svém nejdelším pobytu v Čechách, který byl třetí a trval tři a půl měsíce, zkoumal a sbíral minerály v Krušných horách a v Českém středohoří.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

O nejnápaditější zdobenou velikonoční kraslici

soutěž 29.03.2022—14.04.2022

Muzeum Karlovy Vary

S blížícími se Velikonocemi vyhlašuje Muzeum Karlovy Vary velikonoční soutěž „O nejnápaditější zdobenou velikonoční kraslici“.

Pokud přinesete vlastnoručně ozdobenou kraslici, můžete vyhrát zajímavé ceny. Nejnápaditější a nejkrásnější kraslice bude oceněna!!!

Kraslici je třeba přinést s popiskem, kde bude uvedeno jméno, příjmení, kontakt na autora výzdoby.

Místo odevzdání v Karlových Varech je ředitelství muzea Pod Jelením skokem 393/30, Karlovy Vary v čase od 9 hodin 1.dubna 2022 do 16 hodin 14.dubna 2022.

Možnost odevzdání je také v Královské mincovně v Jáchymově středa – neděle (mimo pondělí a úterý) od 1.4. do 14.4.2022 v časech od 9 – 16.30 hodin.

Přejeme Vám mnoho úspěchů a těšíme se na Vaše výrobky!!

obrázek výstavy

Obnovená krása – restaurované sbírky Muzea Karlovy Vary

výstava 16.03.2022—12.06.2022

Muzeum Karlovy Vary

Muzeum Karlovy Vary představuje na své nové autorské výstavě sbírkové předměty, které prošly v posledních letech dílnami restaurátorů. Jedná se především o o podsbírky obrazy, terče, mapy, plány, plastiky, textil a archeologie. Nové expozice tak vynikajícím způsobem dokumentuje i základní poslání muzea jako sbírkotvorné instituce – zachovat historii pro další generace.

Výstava nabízí návštěvníkům kolem pětadvaceti předmětů, které doplňují informační panely. Z nich se návštěvníci dozví nejen o stavu před a po restaurování, ale rovněž postupy restaurátorských prací a představeny jsou i jednotlivé restaurátorské dílny.

Ve svých sbírkách má muzeum řadu předmětů, které se, vzhledem k věku a stavu, ve kterém byly do sbírek muzea získány, nacházejí v různém stupni poškození. Od „běžného a přijatelného“ poškození po téměř zcela zničené předměty.

Na výstavě budou k vidění rovněž některé střelecké terče ze sbírky terčů a střeleckých trofejí karlovarského střeleckého spolku, které muzeum získalo před druhou světovou válkou.

Vernisáž se koná 16. března v 17 hodin.

Po vernisáži jsme přidali několik fotografií.

obrázek výstavy

Červeně barvené sklo

výstava 15.03.2022—31.05.2022

Muzeum Karlovy Vary

Letošní rok vyhlásila Organizace spojených národů Mezinárodním rokem skla. K této příležitosti naleznou návštěvníci ve vstupní hale Muzea Karlovy Vary menší výstavu červeně barveného skla.

Kolorované sklo přicházelo do veliké obliby zhruba od 20. let 19. století. Jednalo se např. o zelenožluté sklo barvené uranem, modré sklo s příměsí kobaltu a rovněž červené sklo, které svůj odstín získalo díky mědi a zlatu. Bezbarvé sklo s příměsí zlata dalo vzniknout tzv. rubínovému sklu.

V českých zemích se červené sklo vyrábělo zejména v severních Čechách a v Krkonoších. Novoborský sklář a podnikatel Friedrich Egermann vymyslel techniku červené a žluté lazury. Takto barvené sklo bylo často ještě zdobeno rytím a řezáním. Mimo sklenic na nápoje se červeně barvily také lázeňské pohárky nebo karafy.

Vystavené červené sklo si lze prohlédnout do konce května.

obrázek výstavy

Novinky z českých výzkumů v Abúsíru a Sakkáře

přednáška 17.02.2022—17.02.2022

Muzeum Karlovy Vary

Mgr. et Mgr. Lucie Vendelová Jirásková z Českého egyptologického ústavu představí práci českých egyptologů v posledních pěti letech. Bude se věnovat nejen domovské lokalitě českých egyptologů Abúsír, ale také sousedící severní Sakkáře, kam se česká koncese v nedávné době rozšířila. Přednášející přiblíží nejen archeologický výzkum a vše, co k němu patří, ale i témata, která z něj vychází a přispívají k dalšímu poznání starověké civilizace na Nilu.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Fotografie ve službách egyptologie

přednáška 27.01.2022—27.01.2022

Muzeum Karlovy Vary

Přednášející MgA. Petr Košárek z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze je od roku 2017 fotografem archeologických výzkumů Českého egyptologického ústavu. Ve své práci se zaměřuje na specifické metody vědecké dokumentace a na význam fotografie v kontextu archivu ČEgÚ.

Archeologická lokalita Abúsír je od 60. let 20. století oficiálním územím bádání českých vědců v Egyptě. Od té doby se ve službách egyptologického ústavu vystřídalo celkem devět fotografů. Každý z nich měl k fotografii odlišný přístup, avšak v rámci fotografického archivu spatřují společný cíl, a tím je nejen snaha o věrné zobrazování archeologických nálezů, soch, reliéfů a architektury, ale také snahu o subjektivní zachycení života lidí pod pyramidami a v káhirské megalopoli.

Jaké jsou možnosti interpretace fotografického obrazu s pomocí egyptologa? Co všechno by měla splňovat technická fotografie pro další fáze výzkumu? A jak se v dokumentaci vyrovnat se specifickými podmínkami, které v Egyptě panují? To vše bude předmětem přednášky.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Zednáři na Karlovarsku

přednáška 6.01.2022—6.01.2022

Muzeum Karlovy Vary

Přednášející Rudolf Kardoš z Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se specializuje na historii německojazyčného svobodného zednářství v ČSR ve 20. století.

Ve druhé polovině 19. století zažívalo svobodné zednářství v Habsburské monarchii znovuzrození, pronásledování policií se omezilo na minimum, přesto i podle nového spolkového zákona zažívali zednáři mnohé ústrky. V lázeňském městě je možné zednářské aktivity vymezit roky 1871–1938, kdy ve městě existoval spolek, pozdější lóže Munificentia – Štědrost: Sbratření u vřídla.

Kdo se ale stal svobodným zednářem? Jak probíhala zednářská setkání a která témata se na schůzkách řešila? Jak ke svobodným zednářům přistupovali úřady monarchie, republiky a nacistické správy? Na tato a další témata se pokusí přednáška reflektovat. Dále bude zaměřená na zapomenutého karlovarského lékaře Oskara Posnera jeho roli v rámci zednářského společenství.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Odešel Stanislav Burachovič

5.01.2022—30.01.2022

Muzeum Karlovy Vary

V neděli 2. ledna 2022 navždy odešel karlovarský historik a významný pracovník Muzea Karlovy Vary Stanislav Burachovič.

Narodil se 13. října 1950 v Karlových Varech v česko-německé rodině. Po absolvování studia nastoupil roku 1976 jako samostatný odborný pracovník do Muzea Karlovy Vary, kde pracoval až do konce roku 2017. Věnoval se především vlastivědě a kulturním dějinám Karlových Varů a Karlovarského kraje. Těžištěm jeho odborného zájmu se staly památky a umění v regionu západočeských lázní, rudné hornictví v Krušných horách a ve Slavkovském lese, vlastivědné písemnictví Karlovarska, národopis bývalého Loketského kraje, historie lázeňství v českomoravských zemích a česko-(sudeto)německé vztahy.

Stal se jedním ze zakladatelů Historického semináře Karla Nejdla v roce 1990. Je autorem či spoluautorem více než 50 knih a stovek odborných i popularizačních článků a studií na tato témata. Podílel na desítkách úspěšných výstav, v rámci svých muzejních aktivit spolupořádal česko-německé výstavy, angažoval se v navazování mezinárodních kontaktů Karlových Varů, o regionu a jeho historii přednášel na řadě míst v Německu, Rakousku, ale třeba i v Japonsku (1992, 1998). Před svým odchodem do penze se podílel také na oceňované stálé expozici Muzea Karlovy Vary na Nové louce. Roku 1998 získal za své působení Cenu města Karlovy Vary.

Jeho přínosem však nebyla jen sama práce a poznání. Stal se popularizátorem regionální historie, vždy rád a ochotně poskytoval informace a konzultace odborné i laické veřejnosti, věnoval se i "záhadám" regionální historie a bájesloví.

Muzejní kolegové na něj budou vzpomínat s láskou a úctou.

obrázek výstavy

Badatelský den pro seniory a jejich vnoučata - PŘELOŽENO

pro seniory s vnoučaty 18.12.2021—18.12.2021

Muzeum Karlovy Vary

DEN SENIORŮ S VNOUČATY JE VZHLEDEM K EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI PŘELOŽEN NA JARNÍ OBDOBÍ.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Na badatelském dni si mohou děti a senioři společně vyzkoušet činnosti muzejních pracovníků. Na několika stanovištích za přítomnosti přírodovědce, archeologa a historiků mohou návštěvníci zkoumat historické předměty, data a přitom nahlédnou do zajímavé práce v muzeu.

Vstup pro seniory a děti zdarma, ostatní vstup 40,- Kč.

Začátek v 10, konec v 16 hodin.

obrázek výstavy

Nalezený poklad

přednáška 15.12.2021—15.12.2021

Muzeum Karlovy Vary

Přednášející Mgr. Dominika Kožešníková představí dokumentační formou nález, zpracovávání, dokumentaci a určování jednotlivých nalezených sbírkových fondů. Přednáška je doplněna množstvím fotografií a nezveřejněných dokumentů.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Otvírací doba o svátcích

sváteční otvírací doba 14.12.2021—2.01.2022

Muzeum Karlovy Vary

24. - 25. 12. zavřeno

26. 12. otevřeno (st - ne 10 - 17)

27. - 28. 12. zavřeno

29. - 30. 12. otevřeno (st - ne 10 - 17)

31. 12. - 1. 1. zavřeno

od 2. 1. otevřeno (st - ne 10 - 17)

obrázek výstavy

Nalezený poklad

vernisáž + výstava 8.12.2021—30.01.2022

Muzeum Karlovy Vary

Výstava představuje nález zapomenutého sbírkového fondu, který již více než půl století nikdo neviděl. Mezi nalezenými předměty se nacházejí přírodniny, porcelán, plastiky, relikviáře, předměty denní potřeby (brýle, přezky, spony, šicí potřeby, oděvy, brože, přívěsky), hračky, betlémy, smaltované komponenty i militárie. Expozice je doplněna vánoční tématikou.

Kurátorkou výstavy je Mgr. Dominika Kožešníková.

Úvodní slovo přednese hejtman Karlovarského kraje Ing. Petr Kulhánek. Na vernisáži vystoupí Folklorní soubor Dyleň s vánočními koledami.

Vernisáž 8. 12. v 17 hodin.

obrázek výstavy

O Kvítkovi Vítkovi - Jak se jelínek s říjí opozdil

divadelní představení 28.11.2021—28.11.2021

Muzeum Karlovy Vary

Divadlo Dětí Karlovy Vary uvede listopadovou pohádku ze série pohádek O Kvítkovi Vítkovi. Autorem je principál divadla, hudebník Libor Balák.

Začátek v 15 hodin.

obrázek výstavy

Island – po vlastní ose!

přednáška 20.11.2021—20.11.2021

Muzeum Karlovy Vary

Plánujete jet na Island a nevíte, kde začít a co všechno vyřešit před cestou? Přemýšlíte kdy, a na jak dlouho vyrazit?

Zajímá vás, co Island nabízí a která místa navštívit? Nebo chcete vědět kolik co na Islandu stojí a na kolik Vás průměrná dovolená vyjde?

Chcete se nechat unést divokou přírodou země ohně a ledu? Chcete slyšet islandštinu? Chcete se naučit některá slova nebo věty islandsky?

Manželé Moldaschlovi byli na Islandu již dvakrát a rozhodně ne naposledy. Ve své přednášce vás přenesou na tento zdánlivě nedostupný ostrov a povypráví Vám o svých dvou návštěvách. Rozhodně nebude chybět mnoho autorských fotek a příběhy z cest.

„Sjáumst á 20 nóvember í Safninu Karlovy Vary!“ (Na viděnou 20. listopadu v Muzeu Karlovy Vary)

Začátek v 16 hodin.

obrázek výstavy

VÝZVA HEJTMANA Karlovarského kraje Petra Kulhánka

19.11.2021—30.11.2021

Muzeum Karlovy Vary

Podle predikce budoucího vývoje, pokud se nyní nezachováme racionálně, nás v Karlovarském kraji čeká na přelomu ledna a února zahlcení zdravotního systému, vyčerpání lékařů a zdravotnického personálu, nedostatek kapacit pro covidové pacienty včetně těch s těžkým průběhem nemoci. Tento scénář počítá s dosavadním klesajícím tempem očkování a zjištěným nezájmem části zejména mladší části populace do 30 let. Bohužel tak realisticky spějeme do stejného, nebo horšího stavu jako na počátku tohoto roku.

 

Bez nadsázky se dá říci, že každá další očkovaná skupina obyvatel pomáhá zachránit lidské životy, pomáhá ulevit v následujících měsících zdravotníkům a všem složkám integrovaného záchranného systému.

 

ROSTE ZÁTĚŽ NEMOCNIC

 

Právě teď platí více než kdy dříve, že včasná vakcinace je nejúčinnější, bezpečnou a dostupnou cestou z covidové krize a lze tak předejít mnoha tragickým osudům a ztrátě svých bližních.

 

V případě, že bychom dosáhli kolektivní imunity v následujících týdnech, můžeme předejít velmi chmurnému aktuálnímu výhledu na zimní měsíce. Vakcinace mladší populace nechrání jen člověka samotného, ale zároveň dramaticky snižuje riziko přenosu ve svém okolí, včetně rodičů a prarodičů, kteří mohou mít vyšší pravděpodobnost komplikovaného, nebo dokonce fatálního, průběhu nemoci.

 

Intenzivně vás proto prosím, žádám, apeluji, abyste byli zodpovědní vůči sobě, vůči svému okolí a nechali se očkovat, jak nejdříve je to možné. Je to nyní náš společný úkol a snaha, jak ochránit náš kraj před drtivými následky z počátku roku. Vždyť za dobu pandemie koronaviru až dosud onemocnělo v našem kraji 47 955 lidí, celkem 1 505 jich s covidem bohužel zemřelo.

 

Jedině díky včasnému očkování nás mohou čekat vánoční svátky a zimní měsíce bez rizika, že se nebudeme moci potkávat, co hůře, že budeme mít v mnoha případech své blízké v nemocniční péči a budeme se bát o jejich život.

 

Děkuji mnohokrát a spoléhám na vás.

 

Petr Kulhánek

obrázek výstavy

Slavíme Světový den předčasně narozených dětí

16.11.2021—17.11.2021

Muzeum Karlovy Vary

Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, se i v letošním roce tradičně zapojuje do konání Světového dne předčasně narozených dětí.

Po setmění dne 16. 11. 2021 do 02.00 ráno 17. 11. 2021 bude objekt Muzea na Nové Louce 23, Karlovy Vary, nasvětlen purpurovou barvou.

obrázek výstavy

Loutkářský workshop

tvůrčí dílna 13.11.2021—13.11.2021

Muzeum Karlovy Vary

Workshop se koná k aktuální výstavě, jeho účastníci budou vyrábět loutku - marionetu pštrosa.

Vstupné 100 korun zahrnuje vstupné na výstavu a materiál na výrobu pštrosa.

Začátek v 10, konec v 16 hodin.

Z úspěšného workshopu jsme přidali několik fotografií.

obrázek výstavy

IX. ročník setkání příznivců přírody Karlovarska

přednáška 5.11.2021—5.11.2021

Muzeum Karlovy Vary

V Krajské knihovně Karlovy Vary se uskuteční již po deváté setkání příznivců přírody. Na zájemce čeká šest přednášek s tématy, která se týkají přírody Karlovarského kraje.

Začátek v 16 hodin.

PROGRAM:

Aktivity a cíle geofyzikálního centra v základní škole Skalná

Ing. Milan Brož, CSc. (Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i. a kolektiv Geofyzikálního centra v ZŠ Skalná)

 

Netopýři dolu Jeroným: výsledky dlouhodobého sledování během zimování a swarmingu

Mgr. Přemysl Tájek (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les, pracoviště Mariánské Lázně)

 

Co ukazuje dynamika řeky Ohře a zánik jejích slepých ramen?

Ing. Petr Krása a Bc. Pavel Kalina (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les, pracoviště Karlovy Vary)

 

Monitoring mloka skvrnitého

Barbora Michalcová (Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary)

 

Vědecká ornitologie v Čechách začíná od Antona Aloise Palliardiho (1796 – 1873)

Bc. Lukáš Smola (Národní památkový ústav, Loket)

 

Jak se daří naší nejvzácnější žábě, ropuše krátkonohé, v Karlovarském kraji?

RNDr. Jan Matějů, Ph.D. (Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje)

 

Vstup na akci bude umožněn pouze podle aktuálně platných protiepidemických nařízení vlády České republiky.

obrázek výstavy

Bylo nás deset

filmová projekce 23.10.2021—23.10.2021

Muzeum Karlovy Vary

Speciální uvedení filmové komedie z r. 1963, kde hrají a zpívají Jiří Suchý a Jiří Šlitr, pantomima Antonín Neumayer. Projekce se koná v souvislosti s aktuální výstavou.

Začátek v 15 hodin.

obrázek výstavy

Loutkové divadélko Kahánek – Švec a čert

loutkové divadlo 10.10.2021—10.10.2021

Muzeum Karlovy Vary

Loutkové divadlo z Habartova existuje již od roku 1954. V jeho souboru hrají jak dospělí loutkáři, tak děti z místní základní školy. Soubor má v repertoáru desítky pohádek.

Začátek v 15 hodin.

obrázek výstavy

Podzimní procházka podél Střely

přírodovědná exkurse 9.10.2021—9.10.2021

Muzeum Karlovy Vary

Muzeum Karlovy Vary Vás zve v sobotu 9. října na podzimní procházku podél říčky Střely ze Žlutic do Chyše. Průvodcem bude zoolog muzea Jan Matějů.

Můžete se těšit na pozorování přirozeně meandrující řeky, doprovodné flóry a při troše štěstí také třeba bobrů, mihulí nebo ledňáčka.

Trasa povede "cestou necestou" podél Střely ze Žlutic do Chyše, délka je cca 11 km. Z Chyše (případně z Protivce) se pak expedice vrátí zpět do Žlutic vlakem v 15.48 nebo 17.49.

Sraz: v 10.00 ve Žluticích na Velkém náměstí (50°5’29″N, 13°9’44″E). Do Žlutic se zájemci dopraví individuálně.

Kontakt: J. Matějů, tel.: 730 553 884

obrázek výstavy

Bylo nás deset

filmová projekce 25.09.2021—25.09.2021

Muzeum Karlovy Vary

Speciální uvedení filmové komedie z r. 1963, kde hrají a zpívají Jiří Suchý a Jiří Šlitr, pantomima Antonín Neumayer.

Začátek v 15 hodin.

obrázek výstavy

Loutky z ateliéru Václava Lokvence a divadla Antonína Neumayera

výstava 16.09.2021—28.11.2021

Muzeum Karlovy Vary

Autorská výstava představuje veřejnosti autorské loutky Loutkového divadla Antonína Neumayera i loutky sochaře Václava Lokvence, které byly výsledkem jejich spolupráce. Expozice rovněž zpracovává vývoj Loutkového divadla Antonína Neumayera od jeho založení v 60. letech 20. století coby průkopnického černého divadla a pantomimy a jeho téměř padesátiletou dráhu loutkového divadla pro děti.

Výstava návštěvníky seznamuje s kulturním děním v Karlových Varech let šedesátých, s výraznou osobností mima a herce Antonína Neumayera a hlavně vzdává hold neúnavné práci pro děti čtyř loutkohereček Cilky, Mařenky, Laděnky a Lidunky. S dílem tohoto souboru se v dětství téměř jistě setkal každý, kdo v Karlových Varech a okolí vyrůstal a mnohým možná na výstavě vyvstanou zapomenuté vzpomínky z dětských let. I když loutky mají svoji uměleckou hodnotu, radost by měla přinášet především dětem, pro které jsou připraveny pracovní listy.

K výstavě se váže i výstava v muzejní kavárně, kde je možné zhlédnout linoryty ze světa fantasie, jejichž autorkou je česko-německá umělkyně Adéla Knajzl, vnučka Václava Lokvence.

Součástí výstavy je doprovodný program, který nabídne workshopy, promítání unikátních filmů a představení loutkového divadla. Kurátorkou výstavy je Pavla Perglová.

obrázek výstavy

Karlovarský folklorní festival

koncert 4.09.2021—4.09.2021

Muzeum Karlovy Vary

Koncert v rámci Karlovarského folklorního festivalu se uskuteční u příležitosti dvaceti let od úmrtí Alešy Balounové, folkloristky a spoluzakladatelky souboru Dyleň. Akci doplní malá výstavka připomínající první čtvrtstoletí festivalu.

Začátek ve 14 hodin.

obrázek výstavy

Beseda s Vítem Klusákem

beseda 22.08.2021—22.08.2021

Muzeum Karlovy Vary

Režisér Vít Klusák bude vyprávět především o svých dvou posledních dokumentech. V celovečerním dokumentu V síti se naléhavým způsobem zabýval doposud tabuizovaným tématem zneužívání dětí na internetu, ve svém zatím posledním filmu 13 minut zpraoval fenomén nepřiměřené rychlosti na českých silnících přes příběhy pěti viníků závažných nehod.

Začátek v 15 hodin.

obrázek výstavy

Beseda s Vladimírem Lhotákem

beseda 21.08.2021—21.08.2021

Muzeum Karlovy Vary

Producent Vladimír Lhoták přiblíží okolnosti vzniku a průběh produkce nového animovaného filmu Myši patří do nebe, který vznikl podle knihy Ivy Procházkové. Od prvotního nápadu k realizaci filmu uběhlo deset let.

Začátek v 18 hodin! (Původně avizovaný čas byl 15.00)

obrázek výstavy

Archeologický workshop pro rodiny s dětmi

workshop 15.07.2021—15.07.2021

Muzeum Karlovy Vary

Zveme vás srdečněna "Archeologický workshop pro rodiny s dětmi", který se uskuteční na lokalitě Kostelní Horka u Bražce.

V prostoru zaniklého hrádku na Kostelní Horce u Bražce na Bochovsku proběhne ve dnech 10. - 18. července archeologický výzkum. První zmínka o hrádku se váže k Benedovi z Bražce k roku 1289, k zániku došlo pravděpodobně v době husitských válek. Větší archeologický výzkum tu v minulosti proběhl už v letech 1986 – 1989. V rámci udržovacích prací tu Muzeum Karlovy Vary provede další drobný archeologický výzkum i letos. Archeologický workshop pro rodiny s dětmi se uskuteční právě v rámci tohoto výzkumu.

Program:

- Prohlídka lokality s výkladem

– bývalý hrad, zaniklý kostel, hřbitov a torza bývalých stavení

- Ukázka archeologické terénní práce

– práce v sondě a dokumentace

- Mytí střepů s výkladem (materiál, datace, typy nádob a jejich využití)

- Archeologické hrátky (pro menší děti) – ukázka archeologické práce na základně

- Dobrodružné hry – archeologická stezka, házení hlíny lopatou, házení motyčkou, přetahování lanem, hod dělovou koulí a další

Co je dobré vědět:

Pobyt na lokalitě vyžaduje pevnou obuv, lépe dlouhé kalhoty, jídlo a pití s sebou. Parkování v Bražci, nejlépe na návsi, výstup na lokalitu po rozbité polní cestě, asi 500 m severně od obce (viz plánek v příloze). Při návštěvě lokality je třeba respektovat bezprostřední blízkost vojenského prostoru a pokyny organizátorů.

Případné dotazy rád zodpoví archeolog muzea Jiří Klsák (jiri.klsak@seznam.cz; +420 605 406 472).

obrázek výstavy

Karlovy Vary ve filmu

vernisáž + výstava 2.07.2021—29.08.2021

Muzeum Karlovy Vary

Výstavu, kterou  připravilo Muzeum Karlovy Vary ve spolupráci se společností Barrandov Studio a.s., je předzvěstí a posléze doprovodnou akcí letošního, termínově posunutého mezinárodního filmového festivalu. Výstava je rovněž součástí 90 let trvání Barrandov Studia.

Lázeňské město patří mezi vyhledávané lokality k natáčení filmů z celé Evropy. Natočeny zde byly desítky snímků. Cílem výstavy není zmapovat podrobně všechny filmové či televizní projekty, které ve městě a okolí alespoň zčásti vznikly, z více než sto dvaceti titulů byla vybrána přibližně dvacítka těch nejznámějších.

Pracovníci barrandovského Fundusu dohledali k jednotlivým filmům či seriálům dochované kostýmy, rekvizity, dokumenty z natáčení a podobně. Kostýmní a rekvizitní sklady a depozitáře uchovávají na Barrandově nepřeberné množství exponátů. Svůj bohatý příběh má každý jeden dochovaný exponát a většina z nich se dodnes aktivně využívá při natáčení nových projektů. Výstava z této mozaiky vytváří pomyslnou časovou osu, která návštěvníkům nabízí přehled základních informací o prezentovaném filmu nebo televizním projektu. Expozici doplňují fotografie jednotlivých lokací a objektů.

Vernisáž výstavy se koná 2. července v 17.00 hodin.

Po vernisáži jsme přidali několik fotografií.

obrázek výstavy

Otvíráme

29.04.2021—6.05.2021

Muzeum Karlovy Vary

Počínaje 5. květnem otevíráme znovu muzea v Karlových Varech a v Jáchymově.

Otevírací doba bude nově (prozatím) od 10 - 17 hodin.

Vstup je možný pouze v respirátoru nebo nanoroušce s certifikací.

Prohlídky muzea budou probíhat pouze pro jednotlivce a bez průvodců.

obrázek výstavy

Holby a korbele ze sbírek Muzea Karlovy Vary

výstava 29.04.2021—30.05.2021

Muzeum Karlovy Vary

Na přelomu dubna a května se objeví v parku ve Smetanových sadech u Alžbětiných lázní nevelká výstava pod širým nebem, na níž muzeum představí holby a korbele ze svých sbírek. Holba i korbel jsou staré nádoby na nápoje s uchem a víkem. U holby objem odpovídal přibližně půl pintě neboli 0,95 l. U holeb zpravidla nechybělo zdobení malbou či reliéfem. Výstava nádoby představí prostřednictvím sedmi panelů s fotografiemi, zastoupeny na snímích jsou i různé materiály, z nichž se nádoby vyráběly, např. kamenina, porcelán, fajáns.

Výstava začíná 30. dubna odpoledne.

obrázek výstavy

Velikonoce na Karlovarsku

23.03.2021—6.04.2021

Muzeum Karlovy Vary

Blíží se svátky velikonoční. Dominika Kožešníková pro vás připravila kalendář pašijového týdne, který vám přiblíží tradice na Karlovarsku a okolí.

Přejeme všem krásné velikonoční svátky, slavte v nejužším kruhu rodiny a dejte na sebe pozor.

Vaše muzeum.

 

PAŠIJOVÝ TÝDEN

Po Květné neděli začíná pašijový týden – poslední týden předvelikonoční

VELIKONOCE

Jsou svátkem pohyblivým, který vychází vždy na první víkend po jarním úplňku.

Velikonoce jsou oslavou jara, probouzející se přírody po zimě a zároveň jsou významným křesťanským svátkem spojených s mnoha liturgickými obřady na památku umučení a vzkříšení Ježíše Krista.

 

SAZOMETNÁ STŘEDA – 31. 3. 2021

Jinak škaredá. Sazometná podle vymetání komínů, škaredá jako upomínka na Jidášovu zradu Krista. V tento den se nesmí nikdo mračit, jinak mu to zůstane po celý rok.

 

ZELENÝ ČTVRTEK – 1. 4. 2021

Název podle zeleného mešního roucha. Jedla se zelená strava – špenát, zelí, aby se člověka drželo pevné zdraví. Zvony odlétají do Říma, na mši zvou místo utichlých zvonů řehtačky. Kdo při posledním zvonění zvonů zacinká penězi, nebude mít celý rok nouzi. Hospodyně vstávají časně a vymetají stavení, smetí odnesou za humna, aby se v domě nedržely blechy. Na Karlovarsku se v tento den barvila vejce. V Otovicích do červené barvy cikorkovým papírem, v Cihelnách se vejce vymalovávala.

 

VELKÝ PÁTEK – 2. 4. 2021

V katolické liturgii den smutku.

V baroku hráli studenti pašijové hry, které popisovaly poslední dny a Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Lidé vstávali časně a odcházeli se mýt k potoku, aby byli chráněni před nemocemi. Sedláci nechtěli na Velký pátek nic půjčovat, protože se báli očarování dobytka. Podle lidové víry se v tento den otevírala zem, aby vydala jedinkrát v roce své poklady.

 

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ – 4. 4. 2021

Většinou se v tento den světily velikonoční pokrmy – beránek, mazanec, vejce, chleba a víno. Část svěceného pokrmu se obětovala zemi, aby byla dobrá úroda, část studni, aby byla zdravá voda. Na Karlovarsku byly v 19. století oblíbené jízdy do polí, které měly zajistit dobrou úrodu. Také se před východem slunce zapichovaly kočičky do polí, chasníci při tomto obřadu stříleli.

 

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ – 5. 4. 2021

K Velikonočnímu pondělí se neváže žádný liturgický obřad, největší význam má z hlediska lidových obyčejů. V noci z neděle na Velikonoční pondělí v Ostrově chlapci sypali cesty k domům svých vyvolených dívek mladým obilím, méně oblíbeným dívkám sypali řezanku. V tento den probíhala pomlázka, prastarý zvyk, který má různé krajové odlišnosti. Chlapci šlehali dívky a ženy, aby byly po celý rok pilné, zdravé a veselé.

V okolí Ostrova se větvičky zapichovaly tři kroky od rohu pole směrem k jeho středu. Při tom se říkalo: „ Do svátečního dne sázím tě palmová větvičko, abys celý rok chránila to naše políčko. Pomoc Bůh otec, Bůh syn a Duch svatý.“

Pomlázka a vrbový proutek byly symboly životní síly. Šlehání pomlázkou bylo doprovázeno různými říkadly: „ Dobré ráno přejeme, dejte vejce červené, když ho slípka nesnesla, odnesem jí s vajíčkem.“

obrázek výstavy

Nová muzejní soutěž "Pojďte s námi za zvířaty" začíná

soutěž 9.02.2021—7.03.2021

Muzeum Karlovy Vary

Velmi nás mrzí, že nemůžeme veřejnosti nabídnout návštěvu muzea. Proto bychom chtěli dospělým i dětem nabídnout interaktivní hru formou procházky po městě, jako variantu řešení únavy z práce u počítačů.

Po velkém úspěchu soutěže „Vánoční okénko“ se Muzeum Karlovy Vary rozhodlo připravit další soutěž na Nové louce 23, Karlovy Vary na téma „Pojďte s námi za zvířaty“. Soutěž se uskuteční čtyři po sobě jdoucí víkendy, vždy od pátku od 12.00 hodin do pondělí do 12.00 hodin.

Od 12. února 2021 se v okně muzea - vždy v jiném okně v přízemí - bude objevovat zadání úkolů a otázek, které budou účastníci soutěže muset splnit. Pro vyřešení zadání bude nutná procházka městem. Soutěžící budou potřebovat fotoaparát či mobil na focení.

Odpovědi na jednotlivé otázky a fotky zašlou účastníci soutěže najednou, po zadání posledního úkolu, na email: sekretariat@kvmuz.cz do 14.3.2021.

Všechny správné odpovědi muzeum odmění dárkem.

Přejeme hodně štěstí při řešení úkolů!!!!

obrázek výstavy

Nová soutěž už za týden

soutěž 5.02.2021—8.02.2021

Muzeum Karlovy Vary

Vážení přátelé muzea,

připravujeme pro vás novou soutěž v okně muzea v Karlových Varech. Po úspěšné vánoční soutěži jsme se rozhodli připravit další tematickou hru pro děti a dospělé „Putování za zvířaty“. Soutěž bude spuštěna v pátek 12. 2. 2021 odpoledne.

Sledujte webové stránky muzea a muzejní facebook!!

obrázek výstavy

Sborník k 500. výročí jáchymovského tolaru je v prodeji

27.01.2021—28.02.2021

Muzeum Karlovy Vary

Muzeum Karlovy Vary zahájilo prodej sborníku 500 let jáchymovského tolaru 1520 - 2020. Muzejní publikace obsahuje přednášky z loňského sympozia, věnovaného jáchymovskému tolaru a různým souvislostem s ním.

Máte-li o knihu zájem, můžete si jí objednat na e-mailu nedved@kvmuz.cz a další den po dohodě si sborník vyzvednout v karlovarském muzeu na Nové louce od 9.00 do 14.00 hodin. Sborník stojí 170,- Kč. Na pobočku k výdajovému okénku lze zajít i bez předchozí mailové domluvy, může se ale stát, že zrovna v tu chvíli odejdete bez sborníku. Objednání zaručuje návštěvu výdejního místa s kýženým výsledkem.

Jelikož současná situace nedovoluje běžný prodej na pobočce, vycházíme zájemcům o knihu vstříc tímto způsobem. Jedná se o prozatímní stav, pracujeme na zřízení stálého e-shopu, který nahradí toto provizorium.

Děkujeme za pochopení.

obrázek výstavy

Vychází sborník k 500. výročí jáchymovského tolaru

22.01.2021—26.01.2021

Muzeum Karlovy Vary

Právě vychází sborník přednášek k loňskému 500. výročí zahájení šlikovské ražby tolarů v Jáchymově. Sborník vychází rovněž díky finanční podpoře města Jáchymov. Ve sborníku naleznete přednášky, které vyslechli v loňském lednu návštěvníci třídenní oslavy k 500 letům jáchymovského tolaru.

O prodeji sborníku budeme informovat!

obrázek výstavy

PF 2021

29.12.2020—10.01.2021

Muzeum Karlovy Vary

Muzeum Karlovy Vary přeje všem svým příznivcům, návštěvníkům, fanouškům, ale i všem ostatním všechno nejlepší v roce 2021, především pak pevné a stálé zdraví.

Pevně věříme, že v dohledné době budeme moci znovu otevřít své brány a přivítat vás ve svých expozicích.

obrázek výstavy

Zavíráme

17.12.2020—31.01.2021

Muzeum Karlovy Vary

Vážení přátelé, na základě rozhodnutí Vlády ČR dne 18. prosince Muzeum Karlovy Vary opět uzavírá své expozice v Karlových Varech a Jáchymově. Muzejní prostory budou zavřené do odvolání.

Muzejní okénko s andělem neboli vánoční soutěž pokračuje dále.

obrázek výstavy

Pan Muzeum

výstava 12.12.2020—14.03.2021

Muzeum Karlovy Vary

PhDr. Stanislav Burachovič je s Muzeem Karlovy Vary natolik spjat, že se jeho jméno stalo pro instituci takřka synonymem. V muzeu byl zaměstnán od roku 1976 jako odborný pracovník, historik, až do konce roku 2017. Pracoval na desítkách úspěšných výstav a knih a napsal nepočítaně odborných i popularizačních článků.

Vždy ochotně a zapáleně sděloval informace o Karlových Varech a celém jeho rodném kraji všem, kdo chtějí naslouchat. Zasloužil se také o vznik tradičního Historického semináře Karla Nejdla.

Muzeum Karlovy Vary chce Stanislavu Burachovičovi při příležitosti jeho 70. narozenin formou výstavy alespoň symbolicky veřejně poděkovat. Na výstavě vás nečeká výčet všech oslavencových nehynoucích zásluh, Standu představujeme očima jeho přátel a spolupracovníků. Snad pro vás bude tento pohled inspirativní.

Výstava ve spolupráci s Lázeňskými lesy Karlovy Vary je netradičně instalována pod širým nebem na Svatém Linhartu.

obrázek výstavy

Znovuotvíráme expozice v Karlových Varech a Jáchymově

znovu otevřeno 1.12.2020—10.12.2020

Muzeum Karlovy Vary

Přinášíme dobrou zprávu, na kterou jsme společně - vy i i my - čekali. Dne 3. prosince znovuotvíráme obě expozice muzea - v Karlových Varech i v Jáchymově.

Otevřeno je vždy od středy do neděle od 10 do 17 hodin.

Návštěva podléhá samozřejmě platným opatřením. Vstup do expozic je pouze se zakrytím nosu a úst rouškou, šálou nebo šátkem a při vstupu do expozic je nutné si dezinfikovat ruce.

Maximální počet návštěvníků ve stálé expozici je 40 osob při dodržení dvoumetrových odstupů. Při vstupu skupiny je stanoven počet členů skupiny na maximálně 10 osob. Ve výstavním sále je stanoven počet osob v jednom sále na maximálně 3 osoby při dodržení dvoumetrového odstupu od ostatních.

Muzejní okénko s andělem neboli soutěž byla připravena návštěvníkům z důvodu nepřístupnosti expozice. Bude ale pokračovat I V DOBĚ OTEVŘENÉHO MUZEA.

obrázek výstavy

Muzeum připravilo Vánoční soutěž

vánoční soutěž 25.11.2020—31.12.2020

Muzeum Karlovy Vary

Když nemůžete do muzea, přijďte alespoň k muzeu a zúčastněte se soutěže s vánoční tématikou.

Omezení, která budou platit v případě, že opatření ohledně koronavirové situace poklesnou na stupeň PES 3, stejně prakticky návštěvu muzejních expozic neumožní. Proto Muzeum Karlovy Vary připravilo následující soutěž.

Každý pátek odpoledne, tedy 27. 11., 4. 12., 11.12. a 18. 12., se v okně muzea na Nové louce objeví Anděl (viz obrázek), který u sebe bude mít určitou indicii, jež bude vystavena vždy do následujícího pondělí ráno. Poslední pátek, 18. 12., se v okně objeví otázka či úkol. Ten však můžete rozlušit pouze v případě, že budete mít nasbírány všechny postupně vystavené indicie.

Pokud úkol vyřešíte, je třeba odpověď zaslat do 31. 12. včetně na email:sekretariat@kvmuz.cz.

Soutěž bude vyhodnocena do 10. 1. 2021 a každý, kdo správně odpoví, obdrží od muzea dárkový balíček.

obrázek výstavy

Vycházka kolem Střely se nekoná

přírodovědná exkurse 6.11.2020—7.11.2020

Muzeum Karlovy Vary

Plánovaná přírodovědná expedice kolem řeky Střely se ze zřejmých důvodů v současné situaci neuskuteční. Přesto raději dáváme vědět i tímto způsobem.

obrázek výstavy

Slavíme Světový den předčasně narozených dětí

2.11.2020—17.11.2020

Muzeum Karlovy Vary

Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje se v letošním roce zapojuje do konání Světového dne předčasně narozených dětí. Po setmění dne 16. listopadu 2020 do 02.00 ráno 17. listopadu 2020 bude objekt Muzea na Nové Louce 23, Karlovy Vary nasvětlen purpurovou barvou.

Světový den předčasně narozených dětí (World Prematurity Day – zkráceně WPD) byl ustanoven na historicky prvním setkání organizace EFCNI a partnerských rodičovských organizací v Římě roku 2008. Den 17. listopad nebyl zvolen náhodou. Je to den, kdy se jeden ze zakládajících členů organizace EFCNI stal hrdým otcem dcery poté, co ztratil trojčátka kvůli jejich předčasnému narození. Od té doby spojuje nespočet jednotlivců, spolků a organizací, jako jsou například World Health Organization nebo Save the Children z více než 100 zemí světa své síly a připojují se k EFCNI, aby svou listopadovou aktivitou pomohli upozornit na problém předčasných porodů a zlepšili situaci nedonošených dětí a jejich rodin.

V České republice se Světový den předčasně narozených dětí dává na vědomí od roku 2010 a jeho organizátorem je rodičovská organizace Nedoklubko. Hlavní oslavy se konají v Praze na Žofíně, kde je jim věnován již tradičně celý den, který je zakončen slavnostním galavečerem, během nějž Nedoklubko ve spolupráci s Českou neonatologickou společností uděluje ceny Purpurového srdce osobnostem české neonatologie.

Za účelem zviditelnění problematiky předčasného porodu se v průběhu listopadu 2020 zbarví významné dominanty nejen České republiky do purpurova. Více na: https://www.nedoklubko.cz/purpurovecesko/.

obrázek výstavy

Tři kostely, tři příběhy

přednáška 22.10.2020—22.10.2020

Muzeum Karlovy Vary

Přednášející archeologové muzea Jiří Klsák a Jan Tajer přiblíží v přednášce k aktuální výstavě detailně výzkumy kostelů sv. Linharta, sv. Mikuláše pod Krudumem a původního gotického kostela Sv. Maří Magdalény. Spoustu zajímavých informací od přímých účastníků výzkumů doplní řada snímků.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Mezinárodní den archeologie

archeologická dílna 17.10.2020—17.10.2020

Muzeum Karlovy Vary

Návštěvníci si budou moci vyzkoušet na několika stanovištích, co práce archeologa obnáší, budou moci pracovat nejen pod odborným dohledem archeologů z Muzea Karlovy Vary, ale vlastnoručně mohou učinit archeologický nález, ten poté zpracovat, slepit, zakreslit, vyzkoušet si práci antropologa na archeologickém nalezišti. Na návštěvníky budou čekat pracovní listy a plnění různých úkolů.

Koná se od 10 do 17 hodin.

obrázek výstavy

Přání Stanislavu Burachovičovi

12.10.2020—18.10.2020

Muzeum Karlovy Vary

Dne 13. října 2020 oslaví své významné jubileum historik muzea Karlovy Vary PhDr. Stanislav Burachovič, kterého si nesmírně vážíme.

Přejeme mu hodně zdraví, lásky a osobní spokojenosti.

obrázek výstavy

Zavřeno

12.10.2020—25.10.2020

Muzeum Karlovy Vary

Vážení přátelé muzea,

na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 8. října 2020 č. 996, o přijetí krizového opatření, uzavírá Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, od pondělí 12. 10. 2020 do neděle 25. 10. 2020 pro veřejnost všechny své expozice a ruší veškeré programy pro veřejnost. Pro aktualizaci termínů a více informací sledujte webové a facebookové stránky muzea.

Děkujeme za pochopení.

obrázek výstavy

Setkání příznivců přírody Karlovarska odloženo

5.10.2020—30.10.2020

Muzeum Karlovy Vary

Vážené kolegyně, vážení kolegové - milí přednášející,

s ohledem na současná opatření mající za cíl potlačit epidemii koronaviru je 9. ročník setkání příznivců přírody Karlovarska, které se mělo konat v pátek 30. října v Krajské knihovně, odložen na lepší časy. O konání v náhradním termínu Vás budu s předstihem informovat.

Moc si vážím Vaší nabídky a doufám, že přírodě Karlovarska a setkáním jejích příznivců zachováte přízeň i nadále.

Děkuji za pochopení,

Jan Matějů

obrázek výstavy

Konání Mezinárodního dne archeologie je zrušeno

1.10.2020—17.10.2020

Muzeum Karlovy Vary

V návaznosti na nové usnesení vlády, které nařizuje opatření v souvislosti s Coronavirem Covid-19 od 5. 9. 2020, ruší Muzeum Karlovy Vary konání Mezinárodního dne archeologie dne 17. 10. 2020.

obrázek výstavy

Moderní pověsti (nejen) na Karlovarsku

přednáška 24.09.2020—8.08.2020

Muzeum Karlovy Vary

Přednášející doc. Petr Janeček, zástupce ředitele Ústavu etnologie při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, etnolog, folklorista a spisovatel odpoví na otázky, jaké podoby má dnešní slovesný folklor a která novodobá lidová vyprávění nahradila tradiční pověsti a legendy našich předků. Autor úspěšné knižní série „Černá sanitka“, která se dočkala televizního, rozhlasového a divadelního zpracování, představí moderní folklor (nejen) na Karlovarsku. Přiblíží především současné pověsti, fámy a hoaxy, ale také další žánry soudobé lidové tradice - anekdoty a vtipy, nápisy na zdech a moderní internetový folklor.

Začátek v 17 hodin.

Po přednášce jsme přidali několik fotografií. všem přišedším děkujeme za návštěvnickou podporu.

obrázek výstavy

Tři kostely, tři příběhy

výstava 23.09.2020—13.06.2021

Muzeum Karlovy Vary

Autorská výstava Muzea Karlovy Vary prezentuje archeologické výzkumy tří zaniklých kostelů řádu křižovníků s červenou hvězdou v Karlovarském kraji. Jedná se o kostel sv. Linharta v karlovarských lázeňských lesích, kostel sv. Mikuláše pod Krudumem a původní gotický kostel sv. Maří Magdalény v Karlových Varech.

Kostely výstava představuje prostřednictvím textově a fotografiemi bohatých panelů a množství archeologických nálezů i v kontextu jejich doložené hmotné kultury, umístění v sídelní krajině a dokladů o jedné z jejich primárních funkcí – pohřbívání. Vystavené nálezy pak dotvářejí atmosféru románsko – gotického období, kdy i našem regionu v rámci kolonizace krajiny vznikala významná duchovní centra, jejichž význam by neměl být zapomenut ani dnes.

Vernisáž se uskutečnila 23. září. Protože téměř záhy došlo k uzavření muzea v důsledku vládních opatření, výstavu nemělo příliš zájemců možnost navštívit, zprostředkovali jsme ji tedy alespoň online formou. Ve chvíli, kdy bude možné naše expozice, byť za omezujících podmínek, zase navštívit, o tuto výstavu nepřijdete. Výstava je prodloužena do 13. června.

obrázek výstavy

Peklo a nebe Doupovských hor

přírodovědná exkurse 12.09.2020—12.09.2020

Muzeum Karlovy Vary

Další z cyklu přírodovědeckých exkursí seznámí účastníky s živou i neživou přírodou na severním okraji vulkanických Doupovských hor. Přechod z Ráje do Osvinova přes skalní stěnu a sutě na svazích Pekelské skály, na Nebesa a kolem památných stromů v Pekle do infocentra v Osvinově povede z velké části mimo cesty. Trasa je časově i fyzicky značně náročná, s převýšením kolem 500 metrů.

Průvodci budou lichenolog Petr Uhlík z Muzea Sokolov, zoolog Jan Matějů z Muzea Karlovy Vary a vulkanolog Vladislav Rapprich z České geologické služby.

Doporučené jsou oblečení a pevná obuv do terénu a svačina.

Sraz účastníků je v 8.30 hodin ve Stráži nad Ohří, na parkovišti u restaurace U Lípy (50°20’18″N, 13°3’9″E). Odtud se výprava přemístí některými auty ke statku Na Ráji.

Průvodci prosím o preferování individuální dopravy. V případě, že někdo z účastníků pojede vlakem nebo autobusem, nechť kontaktuje organizátora.

Kontakt: P. Uhlík, tel.: 352 324 024 nebo uhlik@muzeum-sokolov.cz

obrázek výstavy

Aleša Balounová aneb drobná žena s velkým významem pro Karlovarsko

výstava 5.09.2020—12.09.2020

Muzeum Karlovy Vary

Malá výstavka je připravena u příležitosti mezinárodního Karlovarského folklorního festivalu jako pocta paní Aleše Balounové (1920- 2001), od jejíhož narození uplynulo v dubnu 100 let. Aleša Balounová spolu se svým manželem Miroslavem založili v roce 1957 folklorní soubor Mládí, později přejmenovaný na Dyleň.

obrázek výstavy

Den s Mezinárodním folklorním festivalem

folklorní odpoledne 5.09.2020—5.09.2020

Muzeum Karlovy Vary

Návštěvníci akce se dozví řadu informací o folklórní muzice v Karlovarském kraji, budou si ale též moci muziku i poslechnout. Součástí odpoledne je rovněž přednáška Evy Hankové a Lubora Hanky, dlouholetých vedoucích folklórního souboru Dyleň, o muzice, krojích a paní Aleše Balounové.

Začátek ve 14 hodin.

obrázek výstavy

8 fotografií k 80. narozeninám Stanislava Wiesera

výstava 17.07.2020—30.08.2020

Muzeum Karlovy Vary

Výstava je pořádaná u příležitosti 80. narozenin dlouholetého spolupracovníka Muzea Karlovy Vary ing. Stanislava Wiesera. V osmi obrazech a jejich příbězích představuje fotografa, ochránce přírody, turistu a především milovníka rozmanitých krajin Karlovarska, které dokumentuje už 55 let.

Začínal v Podkrkonoší fotografovat deskovým a filmovým aparátem na formát snímků 9x6 cm. Od svých 15 let fotografoval na kinofilm – až do té doby sahá ohlédnutí na prvním z osmi vystavovaných snímků - a nyní zaznamenává své pohledy na miniaturních čipech digitálních přístrojů.

Výstava potrvá od 23. července do 30. srpna.

Vernisáž začíná 22. července v 17 hodin.

obrázek výstavy

Hvězdy stříbrného plátna

výstava 2.07.2020—30.08.2020

Muzeum Karlovy Vary

Výstava s podtitulem „Sláva – úspěchy – skandály – pády nejznámějších filmových a divadelních herců a hereček“ připomene slavné filmy prvorepublikové a protektorátní éry, která bývá často nazývána zlatým věkem české kinematografie. A především pak tehdejší největší filmové hvězdy a jejich osudy. Není mnoho Čechů, kteří zažili tak rychlý vzestup a vzápětí tak hluboký pád jako někteří prvorepublikoví a protektorátní herci a herečky.

Návštěvníci si prohlédnou také hereckou šatnu, památky osobní povahy vztahující se k hereckým osobnostem, např. Nataše Gollové, Věře Ferbasové, Soně Červené, Svatopluku Benešovi, Oldřichu Novému, Zitě Kabátové a dalším, reprinty filmových plakátů a originály dobových karikatur, dobové oděvy a doplňky „V čem se chodívalo do kina a do divadla“, fotografie, časopisy a knihy.

Vernisáž se koná 1. 7. v 17 hodin.

obrázek výstavy

Hory oheň plivající aneb sopky našeho kraje

výstava 26.06.2020—31.10.2020

Muzeum Karlovy Vary

Úspěšná výstava obecně představující fenomén sopek ale také známé i méně známé sopky Karlovarského kraje, se přestěhovala na zámek ve Valči.O Komorní hůrce slyšel snad asi každý, kde byste ale hledali sopky jako jsou Šumná, Krásný vrch, Podhora nebo Pustý zámek?

Výstava přibližuje celkem jedenáct zajímavých lokalit z regionu - jejich stavbu, stáří, způsob vzniku, je možné si prohlédnout animace sopečné činnosti, osahat autentické velkoformátové vzorky hornin nebo najít zkamenělý list v laharových uloženinách. K vidění je i vzácný "červený" skelný opál – hyalit.

Výstavu pořádá Muzeum Karlovy Vary ve spolupráci s Českou geologickou službou a Národním památkovým ústavem - Zámkem Valeč. V rámci vernisáže se uskuteční komentovaná prohlídka výstavy pod vedením přírodovědců Jana Matějů z Muzea Karlovy Vary a Vladislava Rappricha z České geologické služby.

Vernisáž 26. června září v 17 hodin.

obrázek výstavy

Za sysly na golf

přírodovědná exkurse 21.06.2020—21.06.2020

Muzeum Karlovy Vary

Odpolední vycházka prostředím golfového hřiště pod vedením přírodovědce Jana Matějů je spojená s pozorováním syslů, povídáním o jejich životě a vyloučena není i ukázka odchycených syslů.

Krátká trasa po hřišti bude trvat asi jednu hodinu, trasa je nenáročná a vhodná i pro handicapované a kočárky.

Sraz v 17 hodin v Olšových Vratech, parkoviště Golf Resort a. s. (50.2135083N, 12.9298583E).

obrázek výstavy

Za krásami Krásného vrchu

přírodovědná exkurze 5.06.2020—5.06.2020

Muzeum Karlovy Vary

Přibližně čtyřkilometrová procházka povede směrem k těžbou zasaženému Krásnému vrchu a zpět. Účastníci se dozví o historii těžby surovin a geologických zajímavostech lokality, fauně a flóře lomů. Při troše štěstí bude možné spatřit i raky říční.

Průvodci budou přírodovědci Jan Matějů z Muzea Karlovy Vary a Petr Krása z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Sraz v 17 hodin v osadě Velký rybník „na návsi“ poblíž restaurace U Hastrmana (50.2877331N, 12.8659933E).

obrázek výstavy

Do džungle v údolí Plesné

přírodovědná exkurze 31.05.2020—31.05.2020

Muzeum Karlovy Vary

Přírodovědná vycházka provede účastníky pod vedením přírodovědců Jana Matějů z Muzea Karlovy Vary a Jiřího Brabce z Muzea Cheb zarostlým údolím říčky Plesná s poznáváním místní květeny a zvířeny. Trasa povede z Milhostova přes rašeliniště údolí Plesné, kolem rybníku na přítoku od bývalé osady Bor, bývalý Mostek a rybníčky v okolí a dále dle nálady a zájmu. Zpět pak po silnici z Mostku do Milhostov. Základní trasa měří přibližně 7 km, vede ale neprůchodným terénem zarostlou nivou, bažinami, rašeliništi a ostřicovými porosty.

Neboť zašpinění a zamokření je jisté, je nutností odpovídající vybavení - obuv do mokřadů (holínky nebo průtočná obuv) a oblečení do terénu (dlouhé kalhoty).

Sraz účastníků je v 10:10 na vlakové zastávce Třebeň.

obrázek výstavy

Mezinárodní den muzeí

Muzejní noc 19.05.2020—24.05.2020

Muzeum Karlovy Vary

Tradiční Muzejní noc, kterou se Muzeum Karlovy Vary každoročně připojuje k Mezinárodnímu dni muzeí, se letos ze zřejmých důvodů neuskuteční. Podmínky uvolnění situace nejsou takové, aby bylo možné smysluplně akci uspořádat.

Tématem Mezinárodního dne muzeí je letos "Muzea za rovnost: rozmanitost a začleňování."

Muzea mají potenciál vytvářet hodnotné zážitky pro lidi bez ohledu na jejich původ či osobní zázemí. Právě dnešní doba přináší muzeím jako důvěryhodným institucím příležitost, aby prokázala svůj význam v zapojování do politické, sociální a kulturní moderní společnosti.

Mezinárodní den muzeí ustanovila v roce 1977 Mezinárodní rada muzeí (ICOM) s cílem upozorňovat širokou veřejnost na roli muzeí v rozvoji celé společnosti.

V České republice je oslava Mezinárodního dne muzeí tradičně spjatá s pořádáním Festivalu muzejních nocí a vyhlašováním ceny Gloria musaealis, v rámci níž Český výbor ICOM uděluje zvláštní cenu.

(zdroj: network.icom.museum/icom-czech/icom/mezinarodni-den-muzei)

obrázek výstavy

Galerie vítězných roušek

vyhodnocení soutěže 12.05.2020—22.05.2020

Muzeum Karlovy Vary

Soutěže o nejnápaditější roušku se zúčastnila celá řada adeptů na vítězství s nápady vskutku nejrůznějšími. A protože nešlo o soutěž s přísně "sportovními" pravidly (1., 2. a 3. místo), rozhodlo se Muzeum Karlovy Vary za snahu a aktivitu ocenit hned několik soutěžících.

Ti získali volné vstupenky na celý rok do stálých expozic v Karlových Varech a Jáchymově, na krátkodobé výstavy a přednášky.

V galerii naleznete oceněné "modely" bez určování pořadí.

Všem soutěžícím moc děkujeme a těšíme se z jejich návštěv.

obrázek výstavy

Otvíráme! Výstava Mezi Prahou a Káhirou je prodloužena

výstava 11.05.2020—31.05.2020

Muzeum Karlovy Vary

Muzeum Karlovy Vary, Nová louka 23, Karlovy Vary znovuotevírá 12. května pro veřejnost své expozice a výstavu MEZI PRAHOU A KÁHIROU. Unikátní výstava ve spolupráci s Egyptologickým ústavem Univerzity Karlovy v Praze, kterou dosud neměl nikdo možnost navštívit, byla prodloužena a potrvá do 31. května.

Otevírací doba je út – ne 10 – 18 hodin.

Expozice budou otevřeny v omezeném provozu, vstup bude povolen pouze s krytím nosu a úst, každý návštěvník (včetně dětí od 2 let) obdrží ochranné rukavice a dezinfekci na ruce. Multimediální dotykové obrazovky budou z bezpečnostního hlediska vypnuty. Návštěvníci musí dodržovat bezpečnostní odstupy 2m. Muzeum dezinfikuje své prostory pomocí ozonizéru.

Návštěvníkům také muzeum nabídne kromě kulturního zážitku kávu ve venkovním prostoru dvora.

I přes veškerá opatření a nouzový režim věříme, že se u nás bude návštěvníkům líbit.

obrázek výstavy

Svátky povelikonoční a květnové v Egerlandu

svátky 24.04.2020—2.05.2020

Muzeum Karlovy Vary

Po Velikonocích jsou další významné dny plné zvyků na konci dubna a v měsíci květnu. Svatý Jiří je uctíván 23. či 24. dubna (o 23. 4. se dělí se sv. Vojtěchem). Často jeho svátek doprovázela pouť s jarmarkem (nejčastěji v neděli následující po 23. či 24. dubnu), na kterém mladíci kupovali svým dívkám perník. Býval to i jakýsi „revanš“ za Velikonoce, kdy obdarovávaly dívky své nápadníky. Večer pak šli lidé k muzice do místního hostince. Nás dnes možná překvapí to, že se na sv. Jiří často stavěly májky, např. právě před hospodou.

Na některých místech Egerlandska chodil po vsi starosta a další představitelé spolu s obecním pastýřem a pilovali skotu rohy, aby se zvířata později na pastvě vzájemně neporanila. Rovněž se dělal soupis dobytka kvůli zajištění krmení na podzim a v zimě.

Do dnešních dní se nám dochovalo několik svatojiřských pranostik a moudrostí:

„Jak dlouho je před sv. Jiřím hezky, tak dlouho po něm prší“, případně „Jak dlouho před sv. Jiřím žáby křičí, tak dlouho pak mlčí.“

„Je-li na sv. Jiří obilí již tak vysoké, že se v něm ukryje celá vrána, bude mimořádně dobrá úroda.“

Svátek sv. Marka: V tento den začínala procesí, která chodila krajinou a prosila o hojnou úrodu. Procesí jste mohli potkat právě 25. dubna a po následující květnové týdny. Lidé se zastavili nejen u všech kapliček, ale také na každé křižovatce. Mladí snoubenci si museli dávat pozor, aby jejich budoucí sňatek nebyl ohlášen v neděli, které předcházela procesím. To přinášelo jejich manželství smůlu a stejně tak i to, pokud jejich svatba připadla na týden po této neděli.

Velice důležitá a magická je tzv. Valpuržina noc, která dodnes připadá na večer 30. dubna. Je to známá „noc čarodějnic“, při které mají zlé síly velikou moc. Tomu se muselo předejít řadou důležitých úkonů a hospodář se musel pečlivě připravit. Ještě před soumrakem byly stáje vykouřeny jalovcem a zvířectvu se do krmení přidávaly stébla trávy natrhané na devíti různých mezích. Vykuřovaly se rovněž prostory, ve kterých žili lidé, používala se svěcená voda a do oken se dávat kříž z bezu či z posvěcených kočiček od Velikonoc. Důležité bylo zkontrolovat, zda jsou ve všech klíčových dírkách klíče. Pokud tam nebyly, čarodějnice tudy mohly prolézt dovnitř. Před vstup do obydlí a před stáje a maštale se nasypal písek nebo natrhaná stébla trávy. To čarodějnice také zastavilo, neboť se zdržely jejich počítáním a mezitím nastalo svítání.

Ochránit se musela i hnojiště. Čarodějnice je totiž rády polévaly mrtvou vodou a krávy pak ztratily mléko.

Na návsích se konalo tzv. vyhánění čarodějnic (zvané Ausplatzen). Shromáždili se zde mladíci, kteří práskali biči tak dlouho, co jim síly stačily. Tento zvuk vyháněl zlé mocnosti z vesnice.

Vlastní rej čarodějnic začíná o půlnoci, kdy vylétávají z komínů. Kdo se nebojí a chce je vidět, má možnost. Musí však vystoupat na kopec, ze kterého je vidět sedmero vesnic. Nečistý dům a jeho obyvatelku pozná podle toho, že z komínu stoupá ohnivá pára. Na svůj sabat se slétávají na koštěti nebo metle a scházejí se také na křižovatkách lesních cest. Kdo je vyruší, vyvázne bez trestu, pokud odpřisáhne, že nikdy nevyzradí, co právě viděl. Kdo svůj slib poruší, ten zemře ještě během roku.

Pokud v noci na 1. květen prší, pak to přinese štěstí.

První máj: na mnohých místech procházely od časného rána kapely a vyhrávaly veselé písně. V Aši byli i trubači na věži.

Často se již v noci postavily májky. Mladí muži pak rádi stavěli menší májku před okna své milé. Někteří ale zabodli májku do hnojiště, případně zavěsili na strom potrhanou sukni. Naopak dívky vstávaly velice brzy, aby tyto „dárečky“ odklidily.

Odpoledne se mládež shromáždila před májkou na návsi (nebo před místním hostincem) a tančila kolem. Avšak jako první tančil pár tzv. obecního sluhy a obecní děvečky – mladý pár, který byl na tuto roli určen. Za to pak museli oba dva zaplatit obecenstvu 5 zlatých.

Později, když byla májka kácena, se nejprve „posvětila“ pila pivem. Oblíbená byla lidová hra na „zloděje a lesníka“. Nejčastěji dva mladíci se vydávali za zloděje a chtěli májku porazit, aby měli dřevo. V tom se jim snažil zabránit jiný mládenec, který představoval lesníka. Nakonec se domluvili a májka byla poražena. Odříznutá a ozdobená špice se odnesla do místní hospody, kde ji postavili na stůl. Vybraný pár měl opět přednost a znovu stůl obtančil jako první. Tentokrát dvojice zaplatila pouze 3 zlaté a za to dostala nejkrásnější stuhu z májky. Poté byl rozprodán i zbytek májky a výnos se propil v hospodě.

První květnový den se v některých oblastech vyháněl poprvé dobytek na pastvu. Pastýř zvířatům požehnal a kropil je svěcenou vodou. Jejich majitelé pak dali pastýři za odměnu libru másla (zhruba půl kilogramu) a žejdlík sádla (hrnek o objemu necelého půllitru).

Pokud během 1. května pršelo, značilo to hubenou úrodu. Doslova se říkalo, že to „prší mrtvé husy a hlad“.

Letos připadá na květen svátek Nanebevstoupení Krista. V tento den by se neměl nikdo koupat v otevřené vodě, neboť ta si žádá svou oběť - kdo do ní vstoupí, může utonout.

Marcel Paška

obrázek výstavy

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu

21.04.2020—21.04.2020

Muzeum Karlovy Vary

Letos připadá den, kdy si také v České republice připomínáme oběti holocaustu, na 21. dubna. Letos mělo již po patnácté proběhnout Veřejné čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa ve 28 městech České republiky. V souvislosti s karanténními opatřeními kvůli nemoci Covid-19 se však připomínka nemůže konat ve veřejném prostoru. Jelikož je datum konání akce navázáno na historické datum, nelze připomínku přesunout na později. Proto jsme se rozhodli k odvážnému kroku a připomínku nevinných obětí rasového pronásledování za druhé světové války přesunout do virtuálního prostoru na internetu a sociálních sítích Muzea Karlovy Vary. Příspěvky naleznete v sekci "Muzeum populárně - Soudobé dějiny"

obrázek výstavy

Květnové akce jsou zrušené

koronavirus 20.04.2020—10.05.2020

Muzeum Karlovy Vary

V souvislosti s vývojem současné situace a z něj vyplývajících skutečností rušíme do odvolání konání květnových akcí.

Konkrétně jde o výstavu Mýtus atom, Muzejní noc a archeologickou vycházku Zaniklá středověká osada Obora a kostel sv. Linharta. V muzeu Královská mincovna v Jáchymově se jedná o zrušení konference České podzemí a rovněž Muzejní noci, která se měla uskutečnit v červnu.

Z akcí v Karlových Varech zůstává zatím otevřená možnost přírodovědné vycházky Divočina nivy Plesné, která by se měla uskutečnit 31. května. O jejím konání či nekonání budeme včas informovat.

obrázek výstavy

Představujeme vítězné kraslice

soutěž 20.04.2020—24.04.2020

Muzeum Karlovy Vary

Soutěž o vlasnoručně malované kraslice skončila vítězstvím dvou soutěžících - vrtanými a voskem zdobenými kraslicemi a vtipnou sestavou vajíček s obličeji.

Vítězky získávají celoroční vstupenku na všechny akce a do všech expozic muzea zdarma.

Gratulujeme.

obrázek výstavy

Muzejní Velikonoce online

Muzejní Velikonoce 9.04.2020—14.04.2020

Muzeum Karlovy Vary

Vzhledem k současné situaci se nemůže konat tradiční Velikonoční jarmark, nabízíme vám alespoň Muzejní Velikonoce online.

Nepochybujeme o tom, že většina z vás ví, jak si uplést pomlázku. Pro ty, kteří se to chtějí naučit, nabízíme následující videopostup.

K Velikonocím patří samozřejmě kraslice, tedy jakýmkoliv způsobem zdobená vajíčka. Ve fotogalerii naleznete různé ukázky kraslic. Vedle vajíček tradičně zdobených lidovými motivy či motivy z nich vycházejícími je rozšířené i zdobení vajec voskem, vrtáním (kraslice madeirové) i drátkováním. Kraslice zdobené drátováním a korálky vznikly přímo v Karlových Varech a jejich autorka Andrea Havlíčková za ně loni získala certifikát Regionální výrobek regionu Poohří.

Pokud si chcete zkusit vyrobit vlastní kraslice zdobené voskem, nechte se inspirovat videoukázkou.

K Muzejním velikonocím naleznete na našem webu i další články. Přejeme pěkné Velikonoce a pevné zdraví.

obrázek výstavy

Soutěž o nejoriginálnější malovanou kraslici

9.04.2020—17.04.2020

Muzeum Karlovy Vary

Muzeum Karlovy Vary vyhlašuje soutěž o nejoriginálnější malovanou kraslici.

Nazdobili jste si vlastnoručně kraslici? Pošlete nám fotografii a vyhrajte celoroční vstupenku na všechny akce a do všech expozic muzea zdarma.

Foto vašich vlastnoručně nazdobených kraslic zasílejte na adresu: sekretariat@kvmuz.cz. Foto můžete zasílat do pátku 17. 4. 2020.

obrázek výstavy

Velikonoce - Egerland

Muzejní Velikonoce 9.04.2020—14.04.2020

Muzeum Karlovy Vary

Květná neděle: Na Květnou neděli začínal ve starém „Egerlandsku“ Svatý týden. Byl zván Charwoche, v německy mluvících zemích se tato doba dodnes označuje Karwoche. S významnými dny tohoto cyklu byly vždy spojené lidové zvyky, tradice a pověry. Poslední neděle před Velikonocemi je nazývána Květnou podle zvyku zdobení kostelů květy, které napodobují palmové ratolesti. Těmi byl vítán Ježíš Kristus při svém příjezdu do Jeruzaléma právě v neděli před naplněním se jeho osudu. Palmová ratolest je také starý symbol mučednictví. V našich zeměpisných šířkách nebyly palmy k dispozici, a proto se nahrazovaly jinými rostliny. Tak tomu bylo i zde, v Egerlandu, a nejčastěji byly používány vrbové proutky s tzv. kočičkami, březové proutky, větvičky lísky a další.

Žehnání proutků se odehrávalo v kostele, kam přicházeli členové každého domu či usedlosti. Požehnané ratolesti mají očistnou sílu, magickou moc a chrání před nehodami a nemocemi. Na některých místech kraje se věřilo, že rodiče by jimi měli švihat své děti, aby nebyly líné. Ale i sám dospělý se mohl 3x udeřit přes záda a tím se mu v následujícím roce měly vyhnout bolesti v oblasti kříže.

Chlapci, kteří přinesli proutky z kostela domů, s nimi měli také 3x oběhnout celý dvůr. Zajistili tak ochranu slepicím a holubům před kunou a dravými ptáky. Pokud proutek používal forman, spolu s opratí, zajistil pevné zdraví sobě a svým koním, ale také ochránil vůz před nehodou.

Samotné kočičky chránily také před kašlem, bolestí v krku a celý dům pak před úderem blesku. Bylo dobré umístit je na půdu stavení a do světnice. Tam bylo doporučováno je položit za krucifix a svatý obrázek. Přihnala-li se prudká bouře, bylo dobré vhodit část požehnaných kočiček do kamen a zapálit svíčku-hromničku. Pokud sedlák položil větve kočiček křížem do rohu svého pole, ochránil jej rovněž před úderem blesku.

Ke Květné neděli se pojilo i několik pořekadel. Kdo v tento den vstal poslední, byl prohlášen za tzv. palmového osla. Kdo v tuto neděli upadl, tomu se ostatní posmívali, že střelil tohoto osla. V tento den si také lidé brali na sebe nějaké nové oblečení, ale museli si dát pozor, aby je osel neušpinil.

Onen palmový osel byl prastarým zvykem. V kostelích byly uchovávány dřevěné sošky v podobě oslíka a právě na Květnou neděli vycházel z kostela průvod, který osla protáhl vsí a městem. Na dřevěné soše pak seděl ministrant, který představoval Krista při jeho vjezdu do Jeruzaléma.

Zelený čtvrtek: Na Zelený čtvrtek začíná tichá část velikonočního týdne. Utichají všechny práce a venkovní činnosti, s nimi i nástroje. V kostelích umlknou zvony – podle tradice odlétají do Říma. Znovu se ozvou v noci ze soboty na neděli. Jejich zvuk je nahrazen řehtačkami, které 3x denně oznamují bohoslužbu. V této oblasti byly řehtačky nazývány jako „Ratsch“, jinde to byly „Klappern“, „Schubklappern“, „Schnuren“, „Gratschn“ nebo „Rumpeln“. Chlapci, kteří chodili vesnicemi, při řehtání zpívali: „Wir ratschn, wir ratschen den englischen Gruß, den jeder katolische Christ beten muß.“ V poledne pak: „Wir ratschen, wir ratschen zwölfe.“ Večer následoval popěvek: „Wir ratschen das Gebet des Herrn, gelobt sei Jesus Christus.“

V kostelích byl napodobován zvyk, kdy Ježíš omýval nohy 12 učedníkům. Farář omýval nohy chudým sousedům.

Děti bývaly ve čtvrtek obdarovávány od slepičky, která jim snesla červené vajíčko. Toto vajíčko schovávaly maminky a děti je pak hledaly. S vajíčky se (mimo jejich konzumace) hrály i hry. Jedna z nich byla nazývána „Antippen“. Dvě vajíčka o sebe udeřila a zvítězil ten, komu se nerozbilo. Hra byla mezi místními dětmi známá i jako „Stutzen“, „Anstutzen“, „Tupfen“, „Pecken“ a dalšími názvy. Vítěz klání získal i vajíčko prasklé, to se nazývalo „Brüchling“. Další oblíbenou dětskou zábavou bylo kutálení velikonočních vajíček, tzv. „Oia-rudeln“. Kromě zábav se vařená vajíčka také zavěšovala do stodol, kde měla ochrannou funkci a zajišťovala bohatou úrodu.

Kdo na Zelený čtvrtek jedl čočku, při tom se po zbytek roku držely peníze. Samotný název, Zelený, připomínal barvu, která byla využívána zejména v kuchyni při přípravě pokrmů. Oblíbená byla polévka z prvních jarních bylinek. Často se používal kerblík třebule, popenec obecný, kopřiva, violka vonná nebo jahodník. Něco zeleného mělo přijít také na stůl v poledne coby ozdoba.

Zajímavostí je, že dětem vajíčka přinášela slepička. Velikonoční zajíček byl v oblastech Egerlandu ještě počátkem 20. století prakticky neznámý.

Velký pátek: Tento den si připomínáme ukřižování Ježíše Krista v Jeruzalémě. Ticho všude kolem se ještě umocnilo. Den měl být plný vážného smutku. Znovu byly zakázány jakékoliv činnosti, ale také veškerý hluk a rámus. Rovněž by se nemělo nic prodávat a ani by si člověk neměl nic půjčovat – obojí přinášelo obrovskou smůlu. Dokonce by se neměl ani péct chléb a večer pít mléko.

Důležité činnosti se v lidové tradici odehrávaly ještě před východem slunce. Lidé si vykopali bylinky ze země a celý den je nosili při sobě. Ukazovaly totiž cestu k pokladu. Před úsvitem bylo také dobré si nanosit domů vodu, která (nabraná v tento významný den) měla kouzelný a očistný charakter. Nejlépe působila voda nabraná tam, kde „vše plyne“, tedy z nějakého potůčku či řeky. Ještě silnější účinek měla ta, která byla nabrána pod mostem.

Lidé navštěvovali kostel, kde zapalovali svíčky. Těmi se pak osvěcoval tzv. Boží hrob. Rovněž se konala různá procesí, a to odpoledne (Chebsko) či kolem půlnoci v noci na sobotu.

Podle pranostik bude suché léto, pokud na Velký pátek prší.

Bílá sobota: V naší oblasti známa jako Charsamstag, tedy Velikonoční sobota. S tímto dnem byla spojena celá řada rituálů a pověr. Před kostelem se žehnaly oheň a voda. Oba dva živly měly silný očistný charakter. Sobotním ohněm byly spalovány proutky kočiček. Popel se poté sypal na pole, kde měl ochranný účinek a zajišťoval bohatou úrodu. Uhlíky z ohně, ve kterém byly kočičky spáleny, si lidé brali domů a ještě horké je dávali do kamen – získali tak „nové světlo“ nebo „svaté světlo“. Někde se také označovalo jako „Jidášův oheň“. Mimo to uhlíky chránily celé stavení před vyhořením a ve sklepě prý dokonce chránily před ropuchami a jinou škodlivou „havětí“. V Žalmanově na Žluticku pomáhalo uchránit dům od požáru to, když se všechny rohy vykropily požehnanou vodou.

O Bílé sobotě by se nemělo zapomínat ani na dobytek. Ten se měl rovněž pokropit vodou, aby i nadále zůstal zdravý.

Děvčata se v sobotu omývala vodou, aby zůstala i nadále krásná. Muži se omýváním obličeje chránili proti očním chorobám. Důležité bylo (u žen i mužů) oschnout na slunci a vzduchu. I během soboty chodili hrkači, kteří nahrazovali zvony a někde dostávali za svou snahu odměnu. Vodou se také mohly oblévat včelí úly, což mělo zajistit hojnost medu, doslova měly úly díky tomu ztěžknout.

V sobotu se z Říma vrací zvony, kde jim požehnal papež za to, jak celý rok věrně sloužily církvi a všem křesťanům. Během jejich obnoveného vyzvánění se odehrávají další důležité magické rituály.

Časté bylo také trhání mladých plodin na poli, které se pak vkládaly jako ochrana do postele a zvířectvu do podestýlky. Na Karlovarsku a Doupovsku prováděly ochranný rituál hospodyně. Zatímco v kostele zvonily zvony, ženy bouchaly poleny do prahu domu a odříkávaly: „Alles naus – Ratt und Maus.“

Dodnes oblíbeným zvykem v německých zemích je tzv. velikonoční střílení z hmoždířů a pušek. To zajišťovaly střelecké spolky a váleční vysloužilci.

Velikonoční neděle: Nejdůležitější a hlavní den nejen Velikonoc, ale i celého liturgického roku. Je prolomeno velikonoční mlčení a probíhají další rituály.

Na mnoha místech bylo salvou z pušek přivítán východ slunce. Střílelo se i nad mladým obilím kvůli bohaté úrodě.

Zajímavá pověra říkala, že slunce po svém východu plive na celý svět jed. Proto bylo důležité se ochránit vodou nabranou před úsvitem. Podobně jako na Velký pátek měla největší moc ta voda, kterou si člověk nabral pod mostem z řeky či potoka.

Když se otec rodiny vrátil v neděli z kostela, dostával od svých dětí vařená a nebarvená vajíčka. Ta měl sníst i se skořápkami a celý rok se mu tak vyhýbala bolest v krku. V Louce u Bečova nad Teplou byl zvyk budit tatínka lechtáním nohou.

V noci z neděle na pondělí už se často chodilo na koledu s pomlázkou. Mládenci dostávali od svých dívek červená vajíčka. Výslužky si pak skupiny mladíků rozdělovaly v hospodě za notného popíjení piva a při muzice. Tu obstarávaly flašinety, housle nebo tahací harmonika. Poté, značně posíleni pivem, táhli mladí muži domů, zastavili se u každého stavení a zazpívali „serenádu“.

Velikonoční pondělí: Děti a mládenci chodili na koledu s vrbovými pomlázkami. Často chodili mladíci ke svým dívkám a ranami pomlázkou je nutili vstávat z postele.

Jako odměna bylo nejčastěji vajíčko, opět obarvené načerveno. Na mnoha vesnicích dostávali výslužku zejména malí kluci, kteří chodili v uplynulém týdnu s hrkačkami a nahrazovali kostelní zvony. Při koledě byly odříkávány nejrůznější říkanky.

Na Žluticku chodívaly děti s dohromady spletenou pomlázkou, což přinášelo štěstí.

Se získanými vajíčky se pak hrály podobné hry jako na Zelený čtvrtek.

Zajímavou tradicí bylo chodit na koledu zejména ke svému kmotrovi a kmotře. Za svou snahu dostávaly děti vajíčka, perník, pečivo, dívky i kávu. Časté bylo podarování naopak kmotrů a kmoter tzv. „kmotrovským kruhem“, což bylo pečivo ve tvaru kruhu.

V pondělí odpoledne pak lidé chodili na procházky, za příbuznými či do hospody. Těmto pochůzkám se říkalo „jít do Emauz“.

Velikonoční středa: Na některých místech se chodilo i o dva dny později, tedy ve středu. V tento den byly dívky vypláceny pro změnu březovými metlami. Těm se říkalo „Gertl“, jinde „Schmicke“. Celému středečnímu zvyku pak „Schmackostern“.

Bílá neděle: Tak byla označována neděle následující po Velikonocích. Tímto dnem velikonoční doba definitivně končila. V tento den často chodily 10leté děti poprvé ke svatému přijímání. Na mnoha místech hospodář obdaroval všechny členy statku mlékem a žemlí.

Pranostika říká, že pokud prší před Velikonocemi nebo i na Bílou neděli, pak bude mnoho deště až do Letnic.

Název Bílé neděle je pravděpodobně odvozen o bílého roucha, které nosili nově pokřtění členové církve po celých 8 dní (přijímáni jsou na Bílou sobotu). V českých jazykových oblastech se tomuto dni také říkalo „Provoda“. Proto české děti říkají: „Hody, hody, do provody“ a žádají tak o bohatou výslužku a měly tak hody až do provody, tedy do této Bílé neděle.

Bc. Marcel Paška

obrázek výstavy

Velikonoce - Karlovarsko. Pašijový týden

Muzejní Velikonoce 9.04.2020—14.04.2020

Muzeum Karlovy Vary

PAŠIJOVÝ TÝDEN

Po Květné neděli začíná pašijový týden – poslední týden předvelikonoční VELIKONOCE Jsou svátkem pohyblivým, který vychází vždy na první víkend po jarním úplňku. Velikonoce jsou oslavou jara, probouzející se přírody po zimě a zároveň jsou významným křesťanským svátkem spojených s mnoha liturgickými obřady na památku umučení a vzkříšení Ježíše Krista.

SAZOMETNÁ STŘEDA – 08. 4. 2020

Jinak škaredá. Sazometná podle vymetání komínů, škaredá jako upomínka na Jidášovo zradu Krista. V tento den se nesmí nikdo mračit, jinak mu to zůstane po celý rok.

ZELENÝ ČTVRTEK – 09. 4. 2020

Název podle zeleného mešního roucha. Jedla se zelená strava – špenát, zelí, aby se člověka drželo pevné zdraví. Zvony odlétají do Říma, na mši zvou místo utichlých zvonů řehtačky. Kdo při posledním zvonění zvonů zacinká peněz,i nebude mít celý rok nouzi. Hospodyně vstávají časně a vymetají stavení, smetí odnesou za humna, aby se v domě nedržely blechy. Na Karlovarsku se v tento den barvila vejce. V Otovicích do červené barvy cikorkovým papírem, v Cihelnách se vejce vymalovávala.

VELKÝ PÁTEK – 10. 4. 2020

V katolické liturgii den smutku. V baroku hráli studenti pašijové hry, které popisovaly poslední dny a Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Lidé vstávali časně a odcházeli se mýt k potoku, aby byli chráněni před nemocemi. Sedláci nechtěli na Velký pátek nic půjčovat, protože se báli očarování dobytka. Podle lidové víry se v tento den otevírala zem, aby vydala jedinkrát v roce své poklady.

BÍLÁ SOBOTA – 11. 4. 2020

Na Bílou sobotu se zvony vracejí z Říma a odzvoní půstu. V Karlových Varech se lidé doma omývali přinesenou vodou z potůčků. V Ostrově a Boru se světily v kostele vejce, mazance a voda. Konala se noční bohoslužba – vigilie. Před vigilií se posvětil oheň, od něho se zapálila velikonoční svíce – paškál, kterou se světlo přeneslo do kostela.

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ – 12. 4. 2020

Většinou se v tento den světily velikonoční pokrmy – beránek, mazanec, vejce, chleba a víno. Část svěceného pokrmu se obětovala zemi, aby byla dobrá úroda, část studni, aby byla zdravá voda. Na Karlovarsku byly v 19. století oblíbené jízdy do polí, které měly zajistit dobrou úrodu. Také se před východem slunce zapichovaly kočičky do polí, chasníci při tomto obřadu stříleli.

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ – 13. 4. 2020

K Velikonočnímu pondělí se neváže žádný liturgický obřad, největší význam má z hlediska lidových obyčejů. V noci z neděle na Velikonoční pondělí v Ostrově chlapci sypali cesty k domům svých vyvolených dívek mladým obilím, méně oblíbeným dívkám sypali řezanku. V tento den probíhala pomlázka, prastarý zvyk, který má různé krajové odlišnosti. Chlapci šlehali dívky a ženy, aby byly po celý rok pilné, zdravé a veselé.

V okolí Ostrova se větvičky zapichovaly tři kroky od rohu pole směrem k jeho středu. Při tom se říkalo: „ Do svátečního dne sázím tě palmová větvičko, abys celý rok chránila to naše políčko. Pomoc Bůh otec, Bůh syn a Duch svatý.“ Pomlázka a vrbový proutek byly symboly životní síly. Šlehání pomlázkou bylo doprovázeno různými říkadly: „ Dobré ráno přejeme, dejte vejce červené, když ho slípka nesnesla, odnesem jí s vajíčkem.“

Mgr. Dominika Kožešníková

obrázek výstavy

ZRUŠENO - Velikonoční jarmark

tvůrčí dílny 4.04.2020—4.04.2020

Muzeum Karlovy Vary

Pro malé a velké návštěvníky budou připraveny dílničky pletení pomlázek, zdobení kraslic voskem a slámou, tvoření jarních a velikonočních dekorací na stůl i na okna. Součástí bude i prodejní výstava výrobků, jejichž tématika souvisí s Velikonocemi.

Jarmark se koná od 13.00 do 16.30 hodin.

obrázek výstavy

ZRUŠENO - Nové objevy českých egyptologů v Abúsíru

přednáška 25.03.2020—25.03.2020

Muzeum Karlovy Vary

Přednášející Mgr. et Mgr. Lucie Jirásková Vendelová z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze přiblíží objevy českých egyptologů posledního desetiletí.

Ty mimo jiné zahrnují výzkum pohřebního komplexu rodiny princezny Šeretnebtej, kde byly nalezeny dva soubory polychromovaných vápencových soch. Dalším nálezem je hrobka AS 54 a loď z rané 4. dynastie, která ve světě vyvolala vlnu nadšení. Posledním významným objevem byla hrobka patřící legendárnímu mudrcovi Kairesovi, jenž přinesla mnoho zajímavých otázek i odpovědí.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Soutěž o nejnápaditější roušku

soutěž 20.03.2020—30.04.2020

Muzeum Karlovy Vary

Muzeum Karlovy Vary vyhlašuje soutěž o nejnápaditější roušku. Pokud jste si sami vyrobili roušku a samozřejmě ji nosíte, vyfoťte se v ní a foto nám pošlete na email: sekretariat@kvmuz.cz.

Nejnápaditější a nejkrásnější roušky oceníme volnými vstupenkami na celý rok do stálých expozic v Karlových Varech a Jáchymově, krátkodobé výstavy a přednášky.

Soutěž potrvá do 30. 4. 2020.

obrázek výstavy

Kryjte si nos a ústa

18.03.2020—13.04.2020

Muzeum Karlovy Vary

Muzeum Karlovy Vary prosí (nejen) všechny své příznivce, kryjte si nos a ústa rouškami, šátky, šálami pokaždé, když vycházíte ven. Je to ohleduplné a slušné vůči vašemu okolí.

Děkujeme za vaše pochopení a přejeme všem, aby nepodléhali panice a situace se rychle zlepšila.

obrázek výstavy

Muzeum uzavřelo expozice a ruší akce

12.03.2020—14.04.2020

Muzeum Karlovy Vary

Muzeum Karlovy Vary uzavírá s okamžitou platností od 12. března v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu Vládou ČR své expozice na Nové louce v Karlových Varech a v Královské mincovně v Jáchymově. Zrušeny jsou rovněž veškeré akce.

Muzeum děkuje všem za pochopení a těší se na své návštěvníky ihned, jakmile to situace dovolí.

obrázek výstavy

Mezi Prahou a Káhirou

výstava 11.03.2020—30.04.2020

Muzeum Karlovy Vary

!!!VERNISÁŽ JE Z DŮVODU MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S AKTUÁLNÍ SITUACÍ ZRUŠENA!!!

VÝSTAVA ZŮSTÁVÁ PŘÍSTUPNÁ PRO JEDNOTLIVCE, MOŽNOST SKUPINOVÝCH NÁVŠTĚV SE AŽ DO ODVOLÁNÍ RUŠÍ.

Český egyptologický ústav FF UK Praha oslavil v loňském roce 100 let české egyptologie na Univerzitě Karlově. V rámci tohoto výročí představil ústav veřejnosti v Karolinu retrospektivní výstavu. Expozice mapuje činnost ústavu od prvních přednášek, kdy se v těžkých podmínkách rodil nový vědecký obor, až do současnosti. Od roku 1960 ústav již organizoval archeologické výzkumy přímo v Egyptě a Súdánu. Výstava představuje zejména Abúsír, který je dodnes hlavní koncesí českých egyptologů.

100 let české egyptologie výstava představuje zejména prostřednictvím kvalitních tisků fotografií a archivních dokumentů a 3D tisky některých nálezů.

Vernisáž 11. března v 17 hodin.

obrázek výstavy

Workshopy k výstavě LEONARDO

tvůrčí dílny 26.02.2020—29.02.2020

Muzeum Karlovy Vary

Na dílnách, jejichž náplň vychází z aktuální výstavy věnované Leonardovi da Vinci, si vyrobíte svůj vlastní krasohled. Dílny jsoujsou vhodné pro rodiny s dětmi a jsou pořádány ve spolupráci s galerií Supermarket WC.

Dílny se konají 26. a 29. 2., vždy od 14.30 do 17 hodin.

obrázek výstavy

Workshop k výstavě LEONARDO

tvůrčí dílny 31.01.2020—31.01.2020

Muzeum Karlovy Vary

Dílna, jejíž náplň vychází z aktuální výstavy věnované Leonardovi da Vinci, je vhodná pro rodiny s dětmi. Dílna je pořádána ve spolupráci s galerií Supermarket WC.

Dílna trvá od 14.30 do 17 hodin.

Po dílně jsme přidali několik fotografií.

obrázek výstavy

Sváteční otvírací doba

otevřeno / zavřeno 20.12.2019—1.01.2020

Muzeum Karlovy Vary

Návštěva muzea je jistě vítaným programem v době vánočních svátků a závěru roku. Kdy přijít, abyste nenarazili na zavřené dveře?

do 22. 12. otevřeno

23. - 26. 12. zavřeno

27.- 29. 12. otevřeno

30.- 31. 12. zavřeno

od 1. 1. otevřeno, 1. 1. vstupné 1,- Kč

obrázek výstavy

LEONARDO – Cesta do tvořivé mysli renesančního génia Leonarda da Vinci

výstava 11.12.2019—1.03.2020

Muzeum Karlovy Vary

V roce 2019 uplynulo 500 let od úmrtí malíře a vynálezce Leonarda da Vinci. Interaktivní výstava Leonardo z produkce Objevárium s r. o. dává dětským i dospělým návštěvníkům příležitost hravě se seznámit s vynálezy, uměním a vědeckou prací tohoto renesančního génia.

Bude možné si zkusit reprodukovat Leonardovy nákresy, manipulovat modely vynálezů, včetně mechanického křídla a různých mechanických strojů, stavět geometrické struktury, hrát si ve velkém modelu Leonardova slavného vojenského tanku, zatočit Vitruviánským mužem, postavit Leonardův přenosný most, sestavit anatomické modely, nebo digitálně upravovat a promítat obrazy Mony Lisy. Návštěvníci se rovněž dozví, jak Leonarda inspirovala příroda.

Vernisáž 11. prosince v 17 hodin.

Po vernisáži jsme přidali několik fotografií.

obrázek výstavy

Karel IV. jako fundátor

přednáška 10.12.2019—10.12.2019

Muzeum Karlovy Vary

Přednášející Jan Royt, historik umění a prorektor pro tvůrčí a ediční činnost Univerzity Karlovy přiblíží římského císaře a českého krále Karla IV. jako zakladatele. Karel IV. je spojen s počátkem našeho lázeňského města, ale jeho fundátorská činnost byla mnohem bohatší.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Komentovaná prohlídka výstavy Hory oheň plivající

komentovaná prohlídka 1.12.2019—1.12.2019

Muzeum Karlovy Vary

Výstavou provede se zasvěceným komentářem její spoluautor, přírodovědec muzea Jan Matějů. Výstava tento den končí, a tak jde o poslední možnost dozvědět se ještě něco navíc.

Začátek v 15 hodin.

obrázek výstavy

Biologické hodiny a světlo v lidském životě

přednáška 28.11.2019—28.11.2019

Muzeum Karlovy Vary

Co jsou vnitřní biologické hodiny a jak je ovlivňuje světlo? odpovědi přiblíží prof. RNDr. Helena Illnerová, Dr.Sc., fyzioložka a biochemička, bývalá předsedkyně Akademie věd České republiky a zakládající členka Učené společnosti České republiky.

Všechny živé organismy vykazují denní rytmy. U člověka jsou to např. rytmy ve spánku a bdění, v tělesné teplotě a stovky dalších. Savčí a tudíž i lidské rytmy jsou řízeny z centrálních biologických hodin uložených v mozku. V posledních dvaceti letech se ukázalo, že hodiny se nacházejí nejen v mozku, ale i v periferních orgánech jako jsou játra, srdce, ledviny apod. Centrální hodiny koordinují činnost orgánových hodin k jednotnému vnitřnímu času. Je tedy zapotřebí zvažovat celý denní časový systém.

Přednáška ukáže, jak jsou centrální hodiny synchronizovány s vnějším dnem pomocí pravidelného střídání světla a tmy, jaké světlo je zejména pro tuto synchronizaci potřebné, jaké jsou mechanismy této synchronizace, a jak za určitých okolností, např. po letech přes časová pásma či při směnném provozu, dochází k desynchronizaci celého časového systému s vnějším dnem i navzájem mezi jednotlivými orgány. Tato desynchronizace může být rizikovým faktorem pro spánková, psychická, metabolická, nádorová i kardiovaskulární onemocnění. V závěru bude podán návod jak správně užívat světlo a zdravě žít, abychom umenšili tento rizikový faktor..

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

AKCE "17"

17.11.2019—17.11.2019

Muzeum Karlovy Vary

Muzeum Karlovy Vary připravilo pro návštěvníky v rámci 30. výročí sametové revoluce na den 17. listopadu vstup do svých expozic na Nové louce 23, Karlovy Vary a Královské mincovně v Jáchymově za jednotné vstupné pro všechny návštěvníky ve výši 17,- Kč. Děti do 6 let mají vstup zdarma.

obrázek výstavy

30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE - filmy z projektu Příběhy bezpráví

promítání filmů 17.11.2019—17.11.2019

Muzeum Karlovy Vary

Třídenní program uzavře promítání filmů Příběhy bezpráví z projektu společnosti Člověk v tísni uskutečňovaném ve spolupráci s Českou televizí. Zájemci mohou zhlédnout snímky režiséra Karla Strachoty “1989: Z deníku Ivany A.” a „České děti” a snímek Radka Berana „Normalizační loutka”. Více k filmům na www.jsns.cz.

Začátek v 13.30 hodin.

obrázek výstavy

30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE - Listopadové události 1989

diskuzní panel 16.11.2019—16.11.2019

Muzeum Karlovy Vary

Diskuzní panel bude mít tři tematické okruhy - pozdní normalizace, události v listopadu 1989 a přelomu let 1989-1990 a polistopadový vývoj demokratických poměrů k dnešní post-demokracii.

Diskutujícími budou Jiří Kotek, jeden z hlavních aktérů Listopadu 1989 v Karlových Varech a spoluzakladatel Občanského fóra, Petr Cais, archivář, historik a tehdejší studentský účastník událostí, Lev Havlíček, člen tehdejší nezávislé iniciativy Hnutí za občanskou svobodu a aktivní účastník událostí a politolog Jindřich Čermák.

Moderátorem diskuse bude historik muzea Jan Nedvěd.

Začátek v 15 hodin.

obrázek výstavy

30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE - Michael Kocáb

přednáška 13.11.2019—13.11.2019

Muzeum Karlovy Vary

Michael Kocáb, jeden z předních aktérů listopadových událostí 1989, ale též předlistopadových a polistopadových, se bude v přednášce věnovat vývoji v Československu v pozdní normalizaci, listopadovým událostem před třiceti lety a polistopadovému vývoji v České republice. Po přednášce následuje beseda.

Vzhledem k omezené kapacitě je nutné se rezervovat v Muzeu na Nové louce na tel. čísle 736 650 047.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Příčiny druhé světové války

přednáška 31.10.2019—31.10.2019

Muzeum Karlovy Vary

V roce 80. výročí od začátku II. světové války se bude historik muzea Jan Nedvěd zaobírat příčinami vzniku nejničivějšího konfliktu v dějinách. Přiblíží světové, evropské a regionální souvislosti a důsledky versaillského mírového systému. Poukáže na nástup fašistických diktatur a vzestup nacionálně socialistického hnutí, lokální konflikty, migraci, občanskou válku ve Španělsku, anšlus Rakouska, Mnichovskou dohodu, zabrání čs. pohraničí, pakt Ribbentrop - Molotov a německo-polskou válku ze září 1939, která byla počátkem druhé světové války.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Sopečný den v muzeu

komentovaná prohlídka a přednáška 12.10.2019—12.10.2019

Muzeum Karlovy Vary

Muzeum připravilo k aktuální výstavě doprovodnou akci se dvěma programy.

1. komentovaná prohlídka výstavy

Výstavou provede se zasvěceným výkladem její autor, přírodovědec muzea Jan Matějů.

Začátek ve 14 hodin.

2. přednáška s pokusy: Ďáblovy výtvory v krajině a v laboratoři - výstup magmatu na zemský povrch

Prokop Závada z Geofyzikálního ústavu Akademie věd osvětlí způsob vzniku různých druhů sopek a výsledky sopečné činnosti a jejich následného zvětrávání s pomocí názorných geologických pokusů.

Výrazné kopce v mírně zvlněné krajině jsou často tvořeny erozními zbytky odolných vyvřelých hornin, které vznikly sopečnou činností v geologické minulosti. V lidových vyprávěních a mýtech byla tato místa často spojována s nadpřirozenými silami a jejich postavami, odtud názvy jako „Čertova zeď“ či „Ďáblova věž.

Návštěvníci se mohou těšit na „funkční model“ maarové sopky, který bude po přednášce předveden na dvorku muzea. V průběhu akce si budou moci nejen děti zkusit připravit vlastní „sopečnou erupci“.

Začátek v 15, konec v 17 hodin.

Z úspěšné akce jsme přidali několik fotografií.

obrázek výstavy

O dvou cestách ze stanice Arabské jaro – Egypt vs. Tunisko

přednáška 10.10.2019—10.10.2019

Muzeum Karlovy Vary

Na konci roku 2010 v Tunisku odstartovala vlna revolucí a povstání, pro kterou se rychle vžilo označení Arabské jaro. Přednášející Daniel Křížek z Katedry blízkovýchodních studií Západočeské univerzity v Plzni se v přednášce zaměří na srovnání porevolučního vývoje právě v Tunisku a Egyptě a kromě dalšího poukáže na význam rozdílných výchozích politických a společenských podmínek pro úspěch nebo naopak selhání plánů na rozchod s autokracií.

Začátek v 17 hodin.

Po akci jsme přidali několik fotografií.

obrázek výstavy

Za bouřlivou minulostí Šemnické skály

přírodovědná exkurze 4.10.2019—4.10.2019

Muzeum Karlovy Vary

Vulkanolog Vladislav Rappich z České geologické služby a přírodovědec muzea Jan Matějů budou průvodci při přírodovědné exkurzi k bývalému lomu mezi Sedlečkem a Šemnicí s výstupem na Šemnickou skálu. Účastníci se dozví informace o vzniku skály, včetně ukázky animace jejího vývoje, o dalších geologických zajímavostech lokality, i doprovodné fauně a flóře. Trasa měří přibližně 4 kilometry, povede mimo cesty a místy bude třeba překonat i větší převýšení a strmé svahy.

Sraz je v 16 hodin v Šemnicích u mateřské školky (50°14’22.505″N, 12°58’18.237″E). Konec exkurze cca v 19 hodin.

obrázek výstavy

14 milionů let sopečného vývoje Doupovských hor

přednáška 3.10.2019—3.10.2019

Muzeum Karlovy Vary

Vladislav Rapprich, odborník na vulkanické procesy a horniny vulkanického původu, předseda Odborné skupiny vulkanologie při České geologické společnosti a člen Mezinárodní asociace vulkanologie a chemismu zemského nitra představí Doupovské hory z pohledu vulkanologa. Vysvětlí např. i to, co mají Doupovské hory společného s Havajskými ostrovy.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Málo známá stará Pražská silnice v Karlových Varech

přírodovědná exkurze 21.09.2019—21.09.2019

Muzeum Karlovy Vary

Archeolog muzea Jiří Klsák provede účastníky z města lesními cestami po zachovaných terénních stopách středověkých i pozdějších komunikací na Prahu, které předcházely stavbě tzv. Kunststrasse ze začátku 19. století, dodnes obdivované příjezdové silnici z Hůrek do centra Karlových Varů. Dozvíte se o historii a zvláštnostech zdejšího území. Vycházka je dlouhá přibližně 4 kilometry, má náročnější převýšení.

Sraz je ve 14 hodin v Karlových Varech u autobusové zastávky Na Vyhlídce (50°13‘24“N, 12°53‘21“E), předpokládaný konec je kolem 16.30 hodin.

obrázek výstavy

Za rybím tajemstvím řeky Ohře

přírodovědná exkurze 14.09.2019—14.09.2019

Muzeum Karlovy Vary

Přírodovědci Jan Matějů karlovarského muzea a Miloš Holub z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, CHKO Slavkovský les budou průvodci při přírodovědné vycházce kolem řeky Ohře, stěžejní vodní páteře Karlovarského kraje. Vedle povídání o rybách a další vodní fauně a malé výstavě našich druhů ryb na břehu řeky představí i nově vydanou publikaci „Ryby a mihule Karlovarského kraje“, která bude pro návštěvníky dostupná.

Trasa povede z místa srazu pod hradem Cheb kolem řeky Ohře k přehradě Skalka a zpět. Nejvýše tříkilometrová trasa je nenáročná a vhodná i pro kočárky a osoby se sníženou mobilitou. Lépe je vzít si obuv do vlhka, nejlépe holínky, a oblečení do terénu.

Sraz je ve 14 hodin u řeky Ohře pod hradem Cheb poblíž kryté lávky.

obrázek výstavy

Hory oheň plivající aneb sopky našeho kraje

výstava + vernisáž 11.09.2019—1.12.2019

Muzeum Karlovy Vary

Výstava představuje sopky z různých, i méně známých úhlů pohledů. V obecné rovině seznamuje s tím, kde a za jakých podmínek sopky vznikají, jakých podob mohou nabývat i s tím, že sopečnými produkty nemusí být jen popel a láva.

Návštěvníci se seznámí s vybranými sopkami z Karlovarského kraje. Mimo asi nejznámější Komorní hůrky to jsou například Krásný vrch, Podhora nebo Pustý zámek. Celkem tato část výstavy přibližuje jedenáct zajímavých lokalit z regionu - jejich stavbu, stáří, způsob vzniku a je možné si prohlédnout i osahat autentické velkoformátové vzorky hornin z představených lokalit.

Zájemce potěší zbrusu nové animace sopečné činnosti Šemnické skály nebo Komorní hůrky, které budou formou filmové smyčky přehrávány na monitoru. Pro děti, ale i pro dospělé jsou instalovány interaktivní prvky – např. model sopky, „zvonkohra“ ze znělcových desek nebo hledání otisků listů a minerálů v laharových uloženinách. Malí návštěvníci si mohou vyzkoušet své znalosti prostřednictvím pracovních listů dvou úrovní obtížnosti – pro 1. a 2. stupeň ZŠ.

Vernisáž 11. září v 17 hodin.

obrázek výstavy

Den pro festival - Křest knihy Thomase Blanca

prodej knihy v době MFF 30.06.2019—1.07.2019

Muzeum Karlovy Vary

Herečka Eva Holubová představí mladého autora žánru sci-fi survival Thomase Blanca a slavnostně otevře jeho knihu „Ve jménu zítřka“ s podtitulem „Jeden člověk může změnit celý svět, pokud nenechá svět, aby změnil jeho“.

Knihu můžete získat za zvýhodněnou festivalovou cenu na následné autogramiádě autora. Knihu koupíte exkluzivně v muzeu za 300 Kč

obrázek výstavy

Den pro festival - Otevření nové knihy filmového historika pana Pavla Jirase BARRANDOV IV.

koupě knihy - MFF 29.06.2019—7.07.2019

Muzeum Karlovy Vary

Kniha je pokračováním rozsáhlého triptychu o historii Barrandov Studia, s podtitulem Nešťastně šťastná generace 1945 - 1960, ve kterém se autor Pavel Jiras snaží do povědomí veřejnosti vrátit některé osobnosti, které pod tlakem předešlého režimu zmizely z historie veřejného života.

Kmotry knihy budou generální ředitel společnosti Barrandov Studio a.s. Petr Tichý a kameraman Ivan Šlapeta, držitel ocenění za celoživotní kameramanské dílo. Knihu bude možné zakoupit za zvýhodněnou cenu na následné autogramiádě autora Pavel Jiras (všichni tři na fotografii, vlevo v tmavém saku je zástupce Ottova nakladatelství Jaroslav Havel).

Knihu lze zakoupit v muzeu za 800 Kč.

obrázek výstavy

Den pro festival - Šťastný nový rok s Barrandov Studiem

představení filmu - MFF 29.06.2019—29.06.2019

Muzeum Karlovy Vary

Tisková konference k nově chystané romantické vánoční komedii režiséra Jakuba Kronera Šťastný nový rok. Účast přislíbila rozsáhlá delegace hereckých hvězd současné české a slovenské kinematografie.

Tisková konference je přístupná veřejnosti.

Začátek v 15.30 hodin.

obrázek výstavy

Český filmový plakát 1931 - 1948

výstava 26.06.2019—1.09.2019

Muzeum Karlovy Vary

Výstava představuje výběr filmových plakátů z bohatých sbírek Muzea hlavního města Prahy. Jsou k vidění tzv. nudle, jež se masově rozšířily po vzniku zvukového filmu na počátku 30. let 20. století. Výstava je pořádána ve spolupráci s Barrandovskými ateliéry. Plakáty doplňují filmové dekorace a kostýmy.

Časovým vymezením výstavy jsou léta 1931–1948, tj. počátek zvukového filmu a dokončení úplného zestátnění československé kinematografie v roce 1948. Výstavu doplňují postavy herců v životní velikosti, dobové dekorace kulis, dobová kamera, originální kostýmy i filmová ukázka z filmu Tři vejce do skla režiséra Martina Friče z roku 1937 s Vlastou Burianem.

Katalog k výstavě v prodeji, autor Jindřich Čeladín. Fotografie z vernisáže přiloženy..

obrázek výstavy

Za sysly na golf

přírodovědná exkurse 23.06.2019—23.06.2019

Muzeum Karlovy Vary

Odpolední vycházka prostředím golfového hřiště pod vedením přírodovědce Jana Matějů je spojená s pozorováním syslů, povídáním o jejich životě a vyloučena není i ukázka odchycených syslů.

Krátká trasa po hřišti bude trvat asi jednu hodinu, trasa je nenáročná a vhodná i pro handicapované a kočárky.

Sraz v Olšových Vratech, parkoviště Golf Resort a. s. (50°12‘49“N, 12°55‘47“E) v 17 hodin.

obrázek výstavy

Kostel sv. Mikuláše pod Krudumem a jeho tajemná minulost

přírodovědná exkurse 22.06.2019—22.06.2019

Muzeum Karlovy Vary

Archeolog Jiří Klsák přiblíží historii kostela, jeho archeologický výzkum, rekonstrukci i historickéh zajímavosti z blízkého okolí od středověku až po současnost. Vycházka z obce Hrušková povede po staré obchodní stezce ke zřícenině středověkého kostela sv. Mikuláše na rozcestí pod vrchem Krudum. Délka vycházky je cca 5 kilometrů.

Sraz účastníků je ve 14 hodin na parkovišti u Sportcentra v Hruškové na Sokolovsku (50°9‘19“N, 12°42‘40“E). Předpokládaný konec je v 17 hodin.

obrázek výstavy

Květy Ohře z raftu

přírodovědná exkurse 8.06.2019—8.06.2019

Muzeum Karlovy Vary

Exkurze má za cíl ověření tvrzení vodního botanika Jaroslava Rydla, že Ohře je „nejzakytkovanější českou řekou“. Ověřit si to lze pouze prakticky v meandrech či ve slepých ramenech horního toku Ohře s typickou vodní vegetací. Ve vodě a v jejím okolí žije také mnoho zajímavých zvířat, i na ty tentokrát dojde. Průvodci budou přírodovědci Petr Uhlík a Jaroslav Michálek ze sokolovského muzea, Jan Matějů z karlovarského muzea a Jiří Brabec z chebského muzea.

Pouze pro plavce! Každý z přihlášených účastníků svým přihlášením potvrzuje, že je plavcem a uvědomuje si rizika spojená s pohybem na řece. Vzhledem k charakteru exkurze

je omezena její kapacita. K dispozici bude 18 míst na třech šestimístných raftech. Cena jednoho místa je 50 Kč, v ceně jsou pádla a vesty pro dospělé. Bude omezen počet účastníků exkurze i na případných vlastních plavidlech.

Podrobné informace budou zaslány pouze přihlášeným, hlásit se lze na mailové adrese jiri.brabec@muzeumcheb.cz nejpozději do 5. června.

Sraz účastníků je v 9.45 v Nebanicích u mostu přes Ohři.

obrázek výstavy

Lov nočního hmyzu na světlo

přírodovědná exkurse 7.06.2019—7.06.2019

Muzeum Karlovy Vary

Přírodovědci Jan Matějů z karlovarského muzea a Petr Janšta z Přírodovědecké fakulty UK Praha budou průvodci exkurze spojené s ukázkami rozličného nočního hmyzu, především motýlů, a zajímavostmi o jeho životě.

Krátký přesun od místa srazu k místu odchytu vede nenáročným terénem vhodným i pro handicapované a kočárky. Vhodná je skládací stolička nebo jiná podložka na sezení, fotoaparát a případně něco proti dešti. V případě trvalého deště se akce nekoná.

Sraz v 21 hodin ve Valči v zámeckém parku (50°10‘30“N, 13°15‘3“E). Předpokládaný konec ve 24 hodin.

obrázek výstavy

Pravěké hrátky v muzeu

soutěže, dílny 2.06.2019—2.06.2019

Muzeum Karlovy Vary

Ke Dni dětí připravilo muzeum akci, při níž se účastníci v rámci výstavy Poohří za časů lovců a sběračů přenesou do minulosti. Děti i rodiče si budou moci vyzkoušet při hrách a soutěžích pravěké nástroje a zbraně i práci archeologů a v pravěké dílničce si vyrobit šperky a přívěsky.

Začátek ve 13, konec v 17 hodin.

obrázek výstavy

Do džungle v údolí Plesné

přírodovědná exkurze 25.05.2019—25.05.2019

Muzeum Karlovy Vary

Přírodovědná vycházka provede účastníky pod vedením přírodovědců Jana Matějů z Muzea Karlovy Vary a Jiřího Brabce z Muzea Cheb zarostlým údolím říčky Plesná s poznáváním místní květeny a zvířeny. Trasa povede z Milhostova přes rašeliniště údolí Plesné, kolem rybníku na přítoku od bývalé osady Bor, bývalý Mostek a rybníčky v okolí a dále dle nálady a zájmu. Zpět pak po silnici z Mostku do Milhostov. Základní trasa měří přibližně 7 km, vede ale neprůchodným terénem zarostlou nivou, bažinami, rašeliništi a ostřicovými porosty.

Neboť zašpinění a zamokření je jisté, je nutností odpovídající vybavení - obuv do mokřadů (holínky nebo průtočná obuv) a oblečení do terénu (dlouhé kalhoty).

Sraz účastníků je v 10:10 na vlakové zastávce Třebeň.

Zájemci o přírodovědné vycházky nejen v kraji naleznou jejich přeghled zde: http://gofile.me/2Wm39/u6Oa4Bz0n

obrázek výstavy

Muzejní noc

muzejní noc 17.05.2019—17.05.2019

Muzeum Karlovy Vary

Muzeum Karlovy Vary je v letošním, patnáctém ročníku Festivalu muzejních nocí, místem, kde celorepubliková akce začíná. Pořadatelé festivalu, jimiž jsou Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR, Národním muzeem a Asociací krajů ČR, si pro letošní zahájení vybrali muzeum oceněné v loňském roce za rekonstrukci budovy a vybudování interaktivní stálé expozice první cenou v soutěži Gloria musaealis.

Návštěvníci se při prohlídce stálé expozice muzea setkají s dobovými osobnostmi, které se s s nimi podělí o zajímavosti z Karlových Var i z regionu. Budou mezi nimi například středověký lovec, dáma z kolonády 19. století, architekt zlaté éry Karlových Varů a přijde snad i Jakub Maria Alfred Daublebský ze Sternecku, vyhlášený karlovarský botanik a entomolog.

Muzejní noc nabídne rovněž drobné úkoly pro děti i dospělé, bude možné vyzkoušet si i tzv. „Muzejní výzvu“. Komu se podaří nalézt všechny vystavené exponáty důmyslně schované v koláži? Pro nejúspěšnější jsou přichystány zajímavé odměny. Program hudebně doplní Jindřich Tolar a spol.

Začátek v 19.30 do 24 hodin. Kompletní program naleznete v dalším obrázku. Vstup zdarma.

Program:

19:00 - 24:00 Komentované prohlídky s „dobovými osobnostmi“

Komentované prohlídky je možné navštěvovat v libovolném pořadí. Jejich začátek a délka budou přizpůsobeny zájmu návštěvníků. Prohlídky jsou připraveny v šesti okruzích.

I. patro

- Lázeňství

- Architektura Karových varů

- Spolkový život v Karových Varech

II. patro

- Příroda Karlovarska

- Středověk Karlovarska

- Novodobé dějiny

 

19:00 - 21:30 dvorek muzea - Archeologická dílna

Zájemci se seznámí například s výrobou kamenné sekery, řezání pazourkovými nástroji a vyzkoušet si mohou mletí mouky pomocí kamenného mlýnku

 

19:30 - 21:30 vestibul muzea

hudební produkce Jindřicha Tolara a spol.

 

Muzejní výzva!

Komu se podaří v koláži najít všech dvacet předmětů ze stálé expozice muzea?

obrázek výstavy

Poohří za časů lovců a sběračů

vernisáž + výstava 2.05.2019—16.06.2019

Muzeum Karlovy Vary

Výstava seznamuje veřejnost s opomíjeným světem paleolitických a mezolitických lovců a sběračů. Prudce se rozvíjející oblast archeologického zájmu v posledních letech má řadu nových poznatků a objevů, které jsou zde prezentovány expoziční formou. Z nejvýznamnějších lokalit výstava představuje například Karlovy Vary - Tašovice nebo okolí přehrady Skalka na Chebsku.

Výstava je pořádána ve spolupráci s Muzeem Cheb, ÚOP NPÚ v Lokti a s předním odborníkem na štípanou kamennou industrii Mgr. Janem Eignerem z Národního muzea v Praze.

Vernisáž 2. května v 17 hodin.

obrázek výstavy

Prožij osudy 20. století

křest 25.04.2019—25.04.2019

Muzeum Karlovy Vary

Muzeum vydává originální skládací komiks, který si zaslouží slavnostní křest. Komiks přibližuje osudové okamžiky, jimiž procházeli obyvatelé zdejšího kraje v průběhu minulého století. Staleté soužití Němců, Čechů a Židů ukončilo období nacistické nadvlády v letech 1938 – 1945 a události poválečné.

Původní elektronická komiksová verze byla vytvořena pro dotykovou obrazovku, která je v expozici Muzea Karlovy Vary. Osudy fiktivích postav příběhu jsou poskládané ze střípků skutečných příběhů. Čtenář se může pokusit vžít do osudových dilemat tehdejších aktérů a rozhodnout se, jak by se v dramatických dějinných situacích zachoval sám. Zároveň může komiks posloužit i pro názornější edukativní činnost a pro snazší pochopení složitých dějinných zvratů 20. století.

Motivy příběhů sepsal Jan Nedvěd, ilustrovala Markéta Křečková. Komiks vydává Muzeum Karlovy Vary za finanční podpory Karlovarského kraje.

Začátek programu v 17 hodin.

obrázek výstavy

Muzeum otvírá brány

den otevřených dveří 19.04.2019—19.04.2019

Muzeum Karlovy Vary

Muzeum si připomíná dvouleté výročí otevření nové stálé expozice, kterému předcházela též rekonstrukce muzea. V loňském roce byla rekonstrukce muzea a vybudování nové stálé expozice oceněno v národní soutěži Gloria Musaealis prvním místem v kategorii Muzejní počin roku 2017.

Datum znovuotevření muzea připadá tento rok na Velký pátek, kdy se podle pověstí otevírají poklady. Proto muzeum otevírá své brány a zve všechny zájemce k prohlídce.

Vstup je po celý den zdarma.

obrázek výstavy

Velikonoční jarmark

akce 13.04.2019—13.04.2019

Muzeum Karlovy Vary

Jarmark v muzeu nabídne všem ukázky tradičních velikonočních řemesel, která si můžete sami vyzkoušet. Namalujete si vajíčko, upletete si pomlázku,  vyrobíte si originální přání nebo dekoraci. To vše si odnesete domů a ještě se podíváte na dva šikuly Pata a Mata. Vezměme celou rodinu a prožijte příjemné odpoledne v muzeu.

Začínáme od 13.00 do 16.30 hodin.

obrázek výstavy

Devítkové roky v Karlových Varech

přednáška 11.04.2019—11.04.2019

Muzeum Karlovy Vary

Historik muzea Lukáš Svoboda přiblíží v přednášce významné události a data pro město, jejich letopočet končí číslicí 9. Zmíní pravděpodobné založení Karlových Varů 1349, slavné návštěvníky, poslední velký požár města v roce 1759, výbuch Vřídla 1809, otevření Vřídelní kolonády 1879 a další události, jejichž výčet je omezen počátkem II. světové války.

Začátek v 17 hodin.

Téma přednášky přivedlo do sálu muzea poměrně dost zájemců, jak dokládá přiložená fotografie.

obrázek výstavy

Polykulturní lokalita v Karlových Varech - Tašovice

naučný výlet 23.03.2019—23.03.2019

Muzeum Karlovy Vary

V rámci cyklu "Pojďte s námi do přírody" vás muzeum zve na naučnou vycházku do Tašovic. Přibližně 2 km dlouhá vycházka povede od altánu na návsi na pravěkou a slovanskou archeologickou lokalitu na skále nad řekou Ohří. Průvodcem bude archeolog Jiří Klsák s vyprávěním o doloženém osídlení našich předků, o historii archeologických výzkumů i o novodobém využití tohoto strategického místa.

Sraz účastníků je na návsi v Tašovicích (50°12’52″N, 12°48’37″E). Vycházka potrvá přibližně dvě hodiny.

obrázek výstavy

4. a 5. březen 1919 v Karlových Varech

přednáška 7.03.2019—7.03.2019

Muzeum Karlovy Vary

Přednášející Mgr. Milan Augustin, ředitel Státního okresního archivu Karlovy Vary, přiblíží březnové události roku 1919. Vznik Československé republiky v říjnu 1918 představoval v pohraničních oblastech nového státu nárůst sociálního a národnostního napětí, jež kulminovalo 4. března 1919 masovou demonstrací německého obyvatelstva a jejím násilným potlačením československou armádou. Přednáška nastíní rekonstrukci této události a zároveň poukáže na její příčiny a důsledky.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Pat a Mat

výstava 3.03.2019—28.04.2019

Muzeum Karlovy Vary

Interaktivní výstava zavede do světa dvou pověstně nešikovných kutilů známých také jako PAT a MAT, pro které není žádná komplikace překážkou a své kutění si umí patřičně užít. Mimochodem - příběhy dvojice kutilů jsou známé po celém světě. Poprvé se dvojice kutilů objevila v roce 1976 v seriálu "... a je to!".

obrázek výstavy

Kostel sv. Linharta a počátky Karlových Varů

přednáška 7.02.2019—7.02.2019

Muzeum Karlovy Vary

V karlovarských lázeňských lesích se nachází torzo středověkého kostela sv. Linharta. Archeolog muzea Jiří Klsák přiblíží jeho historii nerozlučně spjatou s později založeným městem v nedalekém tepelském údolí.

Na historickém obrázku zřícenina kostela sv. Linharta u Karlových Varů na vedutě prof. Rössela z Berlína, dat. 30. 7. 1808.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Svědecké stromy zaniklých obcí Karlovarského kraje

přednáška 24.01.2019—24.01.2019

Muzeum Karlovy Vary

Přednášející Jaroslav Michálek z Muzea Sokolov promluví o vyhledávání, dokumentaci a ochraně svědeckých stromů.

V Karlovarském kraji je mnoho míst, která byla v nedávné minulosti z nejrůznějších důvodů lidmi opuštěna. Posledními živými svědky původního určení těchto míst jsou staré stromy – svědecké stromy.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Tvořivá dílna pro děti

výtvarná dílna 15.12.2018—15.12.2018

Muzeum Karlovy Vary

Výtvarná dílna na téma zima a zimní sporty bude zaměřená na výrobu drobných dárků, dekoračních mini sáněk ze dřeva, vánočních ozdob, přání vánočních a novoročních a jmenovek na dárky z textilu a papíru s tématikou zimního folklóru a Vánoc.

Výrobky, které budou v rámci dílny vystavené, jsou prodejní.

Dílna potrvá od 14 do 17 hodin.

obrázek výstavy

Zimní radovánky – zima v Krušnohoří na přelomu 19. a 20. století

výstava 12.12.2018—24.02.2019

Muzeum Karlovy Vary

Výstava přiblížující život obyvatel Krušnohoří v zimním období se časově zaměřuje na období od druhé poloviny 19. století do poloviny 20. století. Seznámí s historickým vývojem lyžování, k vidění budou historické lyže, sáně a další sportovní vybavení. Před první světovou válkou a v období mezi válkami se v Krušných horách začal naplno rozvíjet turistický ruch i v zimním období. Na německé i české straně hor vznikla řada lyžařských spolků, stavěly se skokanské můstky i sáňkařské dráhy a konala se zde řada závodů.

Druhá část výstavy představuje, jak prožívali zimní období obyvatelé krušnohorského venkova. Návštěvníci se seznámí nejen s vánočními zvyky, ale také s typickými řemesly, jako bylo krajkářství, knoflíkářství a výroba hraček.

obrázek výstavy

Vznik Československa na Karlovarsku

přednáška 6.12.2018—6.12.2018

Muzeum Karlovy Vary

Přednášející Karel Řeháček, historik a pracovník Státního oblastního archivu Plzeň, přiblíží události podzimu 1918 na západě Čech. V národnostně smíšených oblastech českých zemí přijali obyvatelé německé národnosti konec války s úlevou, byť její výsledek neodpovídal jejich očekávání. Následující týdny a měsíce byly ve znamení budování nového státního útvaru, ovšem zcela jiného, než si představovali obyvatelé české národnosti. V rozsáhlých pohraničních oblastech, na něž si dělalo nárok nově vzniklé Československo, se konstituovaly samosprávné provincie, jejichž cílem bylo připojení k tzv. Německému Rakousku.

Přednášející se bude věnovat snahám obyvatel německé národnosti o vybudování provincie Deutschböhmen a jejímu neslavnému konci pod tlakem československého vojska i dalším průvodním jevům německé iredenty a projevům protičeskoslovenských nálad na západě Čech v letech 1918–1919.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Křišťálová noc a historie Židů v Karlovarském kraji

křest knihy 7.11.2018—7.11.2018

Muzeum Karlovy Vary

Naše muzeu chystá vydáni nové publikace o událostech Křišťálové noci 1938 v Karlových Varech, Sokolově, Chebu, Mariánských Lázních a Františkových Lázních.

Publikace přiblíží významné lokality spjaté s hitorií Židů, mimo shora uvedených i Kynšperk, Hroznětín a Lázně Kynžvart. Dočtete se o lokalitách našeho kraje, které jsou spojeny se sběrnými a pracovními tábory. Autor knihy je historik muzea Lukáš Svoboda.

Kniha mohla vzniknout za finanční podpory Karlovarského kraje.

obrázek výstavy

Křišťálová noc a historie Židů v Karlovarském kraji

křest knihy 7.11.2018—7.11.2018

Muzeum Karlovy Vary

Historik muzea Lukáš Svoboda ve své knize pojednává o událostech Křišťálové noci, jak probíhala v největších městech kraje – Karlových Varech, Sokolově, Chebu, Mariánských Lázních a Františkových Lázních. Dále přibližuje osm významných lokalit spjatých s hitorií Židů, kromě jmenovaných ještě Kynšperk, Hroznětín a Lázně Kynžvart. V knize také popisuje devětatřicet s historií Židů souvisejících lokalit, z nichž šest je spjatých se sběrnými a pracovními tábory.

Začátek v 17 hodin.

Po křtu jsme přidali několik fotografií - zachycují autora knihy Lukáše Svobodu, předsedu Žisovské obce Karlkovy Vary Pavla Rubína a ředitelku Muzea Karlovy Vary Lenku Zubačovou.

obrázek výstavy

Grafologie

přednáška 1.11.2018—1.11.2018

Muzeum Karlovy Vary

Přednášející Irena Michaláková z psychologicko-grafologické společnosti Calix v Praze přiblíží, co grafologie odkrývá, s čím grafolog pracuje a k čemu může být grafologie užitečná. Grafologie, tzv. "psychologie písma", je osvědčenou psychodiagnostickou metodou, která je založena na přímém vztahu mezi individuálním rukopisem a psychickými vlastnostmi pisatele. Jedná se o velice účinnou a spolehlivou metodu.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Rok 1938 v Karlových Varech

přednáška 18.10.2018—18.10.2018

Muzeum Karlovy Vary

Historik muzea Lukáš Svoboda obeznámí posluchače se situací v Karlových Varech a blízkém regionu v osudovém roce 1938. Od jara roku 1938 se politické a společenské poměry značně ve městě přiostřovaly, zejména po vyhlášení takzvaného karlovarského programu z 24. dubna. Zesílily útoky členů a přívrženců Sudetoněmecké strany vůči jejich politickým odpůrcům a židovským obyvatelům.

V září po norimberském projevu Adolfa Hitlera započaly ozbrojené útoky na státní zaměstnance a ozbrojené složky československého státu. Dne 1. října došlo k zabrání československého pohraničí Třetí říší, čímž se místní Židé stali méněcennými občany státu. V listopadu došlo k takzvané Křišťálové noci, která předznamenala další neblahý osud Židů nejen z Karlovarska.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Rok 1968 v Karlových Varech

přednáška 27.09.2018—27.09.2018

Muzeum Karlovy Vary

Historik muzea Jan Nedvěd seznámí návštěvníky se situací v šedesátých let v západním československém pohraničí, s podmínkami, v kterých uzrávalo reformní přesvědčení členů KSČ i veřejnosti. Poukáže na vývoj od lednového tání, přes přelomovou okresní stranickou konferenci, a také se pozastaví nad aspekty jara a léta v lázeňském městě a v regionu.

Ukáže na tlaky sovětských a východoněmeckých komunistických představitelů i na snahy sovětské KGB o destabilizaci poměrů. Věnovat se bude srpnové invazi, stabilizaci poměrů konce roku 1968 a také počátkům normalizace.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Události roku 1968 v Karlových Varech

výstava 19.09.2018—2.12.2018

Muzeum Karlovy Vary

Výstava se věnuje období konce šedesátých let, osudné invazi a normalizaci počátku let sedmdesátých. Provází návštěvníky dobou plnou nadějí a uvolněných poměrů přes násilnou okupaci až po návrat ke stalinským pořádkům počátku sedmdesátých let. Výstava se věnuje událostem v Karlových Varech.  Spatříte dobový interiér a životní styl druhé poloviny 60. let. Symbolem Karlových Varů ze 70. let je hotel Thermal a jeho kultovního designu, kterému se výstava také věnuje.

Muzeum Karlovy Vary připravilo výstavu ve spolupráci se Státním okresním archivem v Karlových Varech a za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

Partnery výstavy jsou Barrandov studio a lázeňský hotel Thermal.

 

obrázek výstavy

Neskloníme hlavy. Rok 1968 v Karlových Varech

křest knihy 21.08.2018—21.08.2018

Muzeum Karlovy Vary

Odborná publikace historika Jana Nedvěda, kterou vydává Muzeum Karlovy Vary, představuje, z jakých kořenů vycházelo reformní hnutí nebo za jakých podmínek se vyvíjela společnost v šedesátých letech.

Soustředí se na osudný rok 1968, jak jej zažívali vedoucí komunisté a obyvatelé Karlových Varů. Demokratizační změny publikace představuje slovy a činy funkcionářů okresního vedení KSČ, zároveň zmiňuje také méně známé skutečnosti roku 1968 v kontextu Karlových Varů. Invazí a prvními dny okupace provedou čtenáře nejen oficiální záznamy, ale i účastníci se svými vzpomínkami.

Kniha je sestavena z archivních materiálů, z odborné literatury, ze zpráv dobového tisku, z fotografií a dalších obrazových materiálů, nebo ze vzpomínek aktérů obrodného procesu, invaze a normalizace v karlovarském okresu.

Začátek v 17 hodin.

Po neočekávaně navštíveném křtu knihy jsme přidali několik fotografií. Jsou na nich zachyceni ředitelka muzea Lenka Zubačová, autor knihy, historik Jan Nedvěd, písničkář Levoruký Eda a kmotr knihy Lev Havlíček.

obrázek výstavy

Den pro festival

prohlídka a prezentace 4.07.2018—4.07.2018

Muzeum Karlovy Vary

Na doprovodné akci k výstavě Alfonse Muchy / Jarmily Muchy Plockové představí umělecký ředitel společnosti Moser Lukáš Jabůrek, s níž Jarmila Mucha Plocková spolupracuje, novou kolekci Mucha – Moser. Jak vzniká broušená váza podle původního návrhu nám poví brusič sklárny a autorka Jarmila Mucha Plocková

Neformální rozhovor s Jarmilou Mucha Plockovou povede publicista, kurátor, kritik, organizátor výstav, koncertů a dalších kulturních akcí Josef Vomáčka a herec, komik a tanečník Richard Genzer v roli zvídavého návštěvníka MFF a současně aktuální výstavy.

O hudební vystoupení se postarají opět sestry Barbara Kateřina Garcia, pravnučky Alfonce Muchy.

Neváhejte a přijďte s námi mezi festivalovou projekcí strávit příjemný čas v muzeu.

Začátek v 15 hodin, vstup volný.

Celý projekt finančně podpořila NADACE ČEZ.

obrázek výstavy

Za sysly na golf

přírodovědná exkurse 24.06.2018—24.06.2018

Muzeum Karlovy Vary

Odpolední vycházka povede prostředím golfového hřiště s cílem pozorování a snad i ukázkou odchycených syslů. Účastníci se dozví mnoho informací o životě syslů.

Den: neděle 24. 6.

Čas: 17:00

Místo: Olšová Vrata, parkoviště Golf Resort a.s. (50°12'48.630"N, 12°55'47.490"E).

Doprava tam i zpět: individuální.

Trasa: Krátká trasa po hřišti. Nenáročné, možno i pro handicapované a kočárky.

Průvodce: RNDr. Jan Matějů, Ph.D. (Muzeum Karlovy Vary)

Kontakt: J. Matějů, tel.: 730 553 884

obrázek výstavy

Živá i neživá příroda Skalek skřítků

přírodovědná exkurse 22.06.2018—22.06.2018

Muzeum Karlovy Vary

Vycházka povede lesy nad osadou Dubina a bude spojená s ukázkami zajímavých druhů rostlin, živočichů a geologickými zajímavostmi.  Účastníci se podívají na lilile, lomikameny, lávové proudy, lahary a možná uvidíme i lískového plšíka.

Čas: 17:00

Místo: Sraz u hospody v Dubině (50°14'38.262"N, 12°59'31.315"E)

Doprava tam i zpět: individuální

Trasa: Z Dubiny po cestách na Skalky skřítků a zpět. Celkem asi 4 km, náročnější terén s vyšším převýšením

Průvodci: RNDr. Jan Matějů, Ph.D. (Muzeum Karlovy Vary) a RNDr. Vladislav Rapprich, Ph.D. (Česká geologická služba)

Kontakt: J. Matějů, tel.: 730 553 884

Poznámka: Obuv a oblečení do terénu

obrázek výstavy

Jarmila MUCHA Plocková

Výstava 20.06.2018—2.09.2018

Muzeum Karlovy Vary

Alfons Mucha / Jarmila Mucha Plocková / Řemeslo & Kontinuita

Jedinečná výstava vzdávající hold uměleckému řemeslu a to v návaznosti na dílo Alfonse Muchy v díle jeho vnučky Jarmily Mucha Plockové. Vzácné dědictví představí rodovou i řemeslnou kontinuitu od plakátů a návrhů světoznámého umělce po autorskou tvorbu jeho pokračovatelky. Spatříte originální šperky podle nezrealizovaných návrhů Alfonse Muchy a také vlastní tvorbu šperkařskou, sochařskou, sklářskou i textilní. Všechna umělecká díla jsou výsledkem mnoha uměleckých řemesel, kterým bude na výstavě vznesen hold. Výstavu podpořilo Barrandov Studio, a.s.

Na obrázcích jsou realizace Jarmily MUCHA Plockové s využitím návrhů Alfonse Muchy, na návrhy získala vnučka autorská práva.

Po vernisáži jsme přidali několik fotografií - z uvedení výstavy na nich jsou ředitelka muzea Lenka Zubačová s Jarmilou Mucha Plockovou na jedné z fotografií ještě i s Petrem Tichým, předsedou představenstva společnosti Barrandov Studio a.s., dále historička umění Eva Neumannová, hudební skupina - sestry Kateřina a Barbara García, Luboš Malina a David Mikulášek.

Celý projekt finančně podpořila NADACE ČEZ.

obrázek výstavy

Jak se Dášeňka stala nejslavnějším štěňátkem na světě

přednáška 8.06.2018—8.06.2018

Muzeum Karlovy Vary

Čapkovský badatel Hasan Zahirović ze Slezské univerzity v Opavě představí Dášeňku, jednoho z nejslavnějších psíků.

Málokdo ví, že u Karla Čapků bylo odchováno několik generací štěňátek, o koťatech ani nemluvě. Čapkův vztah k „němým tvářím“ výstižně vyjádřila jeho žena, herečka a spisovatelka Olga Scheinpflugová, která kdysi řekla, že „v domě Karla Čapka stále něco kvetlo, ať to byly květiny, myšlenky anebo štěňata a kočky“. A tak není divu, že jeho knížky o psech a kočkách dnes patří do zlaté pokladnice knih nejen pro děti. Ať už to je příběh o foxteriérech, o Iris a o Dášeňce, anebo o kočce Pudlence.

Jak se Dášeňka stala nejslavnějším štěňátkem na světě?! Dovedete si jistě představit, jak je obtížné fotografovat neposedné pejsky, jako byla Dášeňka. Pro zvědavé diváci jsme připravili hodně zajímavostí, budeme cestovat s Dášeňkou i do dalekého Japonska, ale nezapomeneme představit celou její rodinu, ano i Dášeňka má svůj rodokmen.

obrázek výstavy

Jak se Dášeňka stala nejslavnějším štěňátkem na světě

přednáška 8.06.2018—8.06.2018

Muzeum Karlovy Vary

Čapkovský badatel Hasan Zahirović ze Slezské univerzity v Opavě představí Dášeňku, jednoho z nejslavnějších psíků. Málokdo ví, že u Karla Čapků bylo odchováno několik generací štěňátek, o koťatech ani nemluvě. Není tedy divu, že jeho knížky o psech a kočkách dnes patří do zlaté pokladnice knih nejen pro děti.

Jak se Dášeňka stala nejslavnějším štěňátkem na světě?! Dovedete si jistě představit, jak je obtížné fotografovat neposedné pejsky, jako byla Dášeňka. Přednášející připravil mnoho zajímavostí, s Dášeňkou navštíví i daleké Japonsko a nezapomeneme představit celou její rodinu, ano i Dášeňka má svůj rodokmen. Samozřejmě zazní i ukázky z knížky.

Začátek v 16.30 hodin.

obrázek výstavy

Lov nočního hmyzu

přírodovědná exkurze 1.06.2018—1.06.2018

Muzeum Karlovy Vary

V pátek 1. 6. se uskuteční tradiční lov a pozorování nočního hmyzu u osady Svatobor na okraji vojenského újezdu Hradiště. Sraz zájemců je na návsi ve Svatoboru. Poté se účastníci přesunou na místo lovu, přesun bude krátký a nenáročný. Vhodné je vybavit se něčím na sezení a dostatečným oblečením prosti nočnímu chladu. Akce bude končit kolem půlnoci.

Průvodci nočním lovem budou entomolog z Přírodovědecké fakulty University Karlovy Petr Janšta a přírodovědec muzea Jan Matějů.

Místo: Sraz v 21:00 na Svatoboru (50°14'38"N, 13°1'17"E).

Doprava tam i zpět: pouze individuální.

Kontakt: J. Matějů, tel.: 730 553 884

Poznámka: Vhodná je skládací stolička, nebo jiná podložka na sezení, fotoaparát a případně něco proti dešti. V případě trvalého deště se akce nekoná.

obrázek výstavy

Muzejní noc

komentované prohlídky 26.05.2018—26.05.2018

Muzeum Karlovy Vary

Muzejní noc nabídne řadu kurátorských prohlídek jednotlivých sekcí - archeologie, balneologie, historie, příroda. Prohlídky se uskuteční paralelně, délka prohlídky potrvá přibližně půl hodiny. Začátky budou vždy ve čtvrt, tedy v 18.15, 19.15, 20.15 a 21.15. Na dvoře muzea bude v případě příznivého počasí archeologická dílna. Všechny prohlídky jsou bezplatné.

Průvodci budou odborní pracovníci muzea - přírodovědci Kristýna Matějů a Jan Matějů, historici Lukáš Svoboda a Jan Nedvěd a archeolog Jan Tajer.

Začátek v 18 hodin, konec ve 22 hodin.

obrázek výstavy

NOVÁ EXPOZICE JE NEJLEPŠÍ

nominace 18.05.2018—31.12.2018

Muzeum Karlovy Vary

Nová expozice byla rok po otevření oceněna odbornou komisí vyhodnocena v národní soutěží Gloria musaealis (sláva muzejnictví)jako nejlepší. Získali jsme 1.MÍSTO!

Velmi si ceníme ocenění, protože jsme dokázali porazit i takové konkurenční projekty jako byla třeba revitalizace objektu Umělecko-průmyslového muzea v Praze nebo nové expozice užitého umění Západočeského muzea v Plzni.

Na foto vidíte sošku pomyslného Oskara a skupinové foto šťastných muzejníků, vpravo dole vidíte archtekta expozice Jiřího Javůrka a nahoře v červeném architektku Sylvii Bednaříkovou, oba mají nemalý podíl na úspěchu. Dokázali totiž zhmotnit naši ideovou představu o budoucí expozici do podoby, kterou máte možnost vidět. Fotografie, kde přebíráme z rukou ministra kultury cenu, je autor Martin Čarek, ostatní foto je z archivu muzea.

Tiskovou zprávu naleznete v záložce "Pro novináře".

obrázek výstavy

O pejskovi a kočičce

divadelní představeni 12.05.2018—12.05.2018

Muzeum Karlovy Vary

Výpravná divadelní adaptace Divadla KK založená na známé pohádce Josefa Čapka potěší malé i velké diváky známými příběhy o pečení dortu, mytí podlahy, žížale kterou se nedají zašít kalhoty a panence co tence plakala. V představení zazní řada písniček.

Začátek v 16 hodin.

obrázek výstavy

Příběh vášnivého fotografa - Karel Čapek

přednáška 12.04.2018—12.04.2018

Muzeum Karlovy Vary

Čapkovský badatel Hasan Zahirović ze Slezské univerzity v Opavě přiblíží v přednášce osobnosti a místa, které nadšený fotograf Karel Čapek zachytil svým objektivem, odhalí některá tajemství jeho fotografií a promluví i o dalších zálibách proslulého autora.

Přestože Čapkovo fotografování trvalo poměrně krátce, podařilo se mu vytvořit stovky fotografií. Karel Čapek tvrdil, že vydařené zátiší už není fotografické umění, nýbrž zvláštní fotografické štěstí. Další, snad ještě známější Čapkovou zálibou bylo zahradničení a pěstování kaktusů. Proto mu dělalo velkou radost, když mohl plody své práce vyfotografovat.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Slovensko bratří Čapků

filmová projekce 2.04.2018—10.06.2018

Muzeum Karlovy Vary

K aktuální výstavě "Karel Čapek fotograf" je možné počínaje 8. dubnem každou neděli zhlédnout dokumentární čtyřicetiminutový film Josefa Císařovského (scénář a režie) Slovensko bratří Čapků. Dokument vznikl v produkci autora a Památníku Karla Čapka v roce 2010.

Dokument se soustředí na konkrétní fenomén v životě bratří Čapků – vztah ke Slovensku. Divák díky filmu proniká do atmosféry Slovenska, které bylo ještě před 20 lety součástí Československé republiky a prezentuje vztah Čapků k této zemi jako k něčemu velmi blízkému a dobře známému. Oba se obdivují krajině, přírodě, ale i folklóru a místním lidem.

Ve filmu ožívají Čapkovy obrazy a v kontextu Slovenska dostávají nový význam. Díky pečlivé práci tvůrců filmu může divák zavítat nejen do známých měst, ale i malých vesniček, o kterých víme, že je Čapci navštívili ať už díky podpisu v návštěvních knihách, z poznámek nebo fotografií.

Film je doplněn dobovými fotografiemi, které jsou srovnávány se současným stavem krajiny. Dále je film doplněn úryvky z děl obou bratří, ať už těch, které se týkají samotného Slovenska, nebo těch, které zde byly napsány nebo prostředím této země ovlivněny. Film tak divákovi nabízí jedinečným způsobem uchopené jinak okrajové téma života známých osobností prvorepublikové kultury Československa. Filmem provádí Irena Kristeková, Michal Pavlata, Jiří Schwarz a Tomáš Topfer.

Film je možné vidět vždy od 16 hodin v těchto termínech:

duben - 8., 15., 22. a 29.

květen - 6., 13., 20. a 27.

červen - 3. a 10.

obrázek výstavy

Velikonoční jarmark

tvůrčí dílna 24.03.2018—24.03.2018

Muzeum Karlovy Vary

Tradiční malování vajec voskem, pletení několika druhů pomlázek a další zvyky si můžete vyzkoušet na Velikonočním jarmarku.

Koná se od 12.30 do 16.30 hodin.

Po akci jsme přidali několik fotografií.

obrázek výstavy

Karel Čapek fotograf

výstava 21.03.2018—10.06.2018

Muzeum Karlovy Vary

Výstava představuje spisovatele, novináře a intelektuála Karla Čapka také jako autora, který vytvořil na svou dobu unikátní fotografické dílo. Aktivně však fotografoval pouze dva roky, fotografování pro něho bylo jen jednou z mnoha aktivit, kterou chtěl poznat a popsat. Snímky třídil do tematických celků s názvy Portréty, T. G. M., Osobní, Zátiší, Zvířata, Květiny, Zahrada, Slovensko, Cesty, Typy, Architektura, Krajiny.

Nejznámějším Čapkovým fotografickým dílem se stala Dášeňka čili Život štěněte, s nímž se seznámili čtenáři na sklonku roku 1932. Za jeho fotografický nejpozoruhodnější odkaz se považují portréty osobností, v nichž specifickou roli mají portréty prvního československého prezidenta. Největší emotivní náboj mají Čapkovy snímky zátiší a motivy z přírody, které nejvěrohodněji odrážejí jeho osobnost. Silným dokumentaristickým talentem a nadčasovostí zaujmou snímky z cest.

Výstava je pořádaná ve spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze.

Vernisáž 21. 3. v 17 hodin. Po vernisáži jsme přidali několik fotografií.

obrázek výstavy

Genealogie – pátrání po předcích

přednáška 15.03.2018—15.03.2018

Muzeum Karlovy Vary

Karlovarská genealožka Marta Lihmová přiblíží genealogii – pomocnou historickou vědu, která zkoumá vztahy mezi lidskými jedinci, vyplývající z jejich společného rodového původu. Genealogie se zabývá buď studiem jednotlivých osobností, nebo sledováním proměn jednotlivých druhů vztahů. Soukromý zájem v této oblasti bývá označován starším názvem jako rodopis, neboli vytváření rodokmenu své rodiny.

Začátek v 17 hodin.

Po skvěle navštívené přednášce jsem přidali několik fotografií.

obrázek výstavy

Orangutani, co jedí šišky a žaludy

přednáška 22.02.2018—22.02.2018

Muzeum Karlovy Vary

Primatolog Stanislav Lhota bude hovořit o výzkumu a ochraně vzácných lidoopů v horském pralese na severu Sumatry. Orangutani obývají především tropické deštné pralesy v teplých nížinách. Většina takových pralesů už ale dnes zmizela, a tak se s orangutany lze často setkat v prostředí, kam ještě nestačil proniknout člověk.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Novou expozici navštívil již desetitisící návštěvník

21.02.2018—21.02.2018

Muzeum Karlovy Vary

Deset měsíců po otevření nové stálé expozice jsme přivítali desetitisícího návštěvníka!

Stalo se tak ve středu 21. února 2018 v 11:20, kdy expozici na Nové louce navštívila rodina Škardových z Plzně. Od ředitelky Muzea Karlovy Vary Lenky Zubačové obdrželi návštěvníci knižní publikace, originální tričko s obrázkem a čestné vstupenky na tento rok, platné rovněž do našich poboček.

Muzeum děkuje všem návštěvníkům za jejich pro nás velice potěšující zájem.

obrázek výstavy

Tajemství a kouzlo pestrobarevných kostiček

přednáška 25.01.2018—25.01.2018

Muzeum Karlovy Vary

Ing. Arch. Petr Šimr, autor výstavy Svět kostiček, představí v přednášce svou vlastní tvorbu, osvětlí slovníček pojmů kostkařů “AFOLů“ – dospělých fanoušků lego kostek (The Adult Fan of Lego) a představí světové legaře.

Začátek v 17 hodin.

Po přednášce a komentované prohlídce jsme přidali několik fotografií.

obrázek výstavy

Svět kostiček® PRODLOUŽENO DO SOBOTY

výstava 18.01.2018—10.03.2018

Muzeum Karlovy Vary

Výstava exponátů z pestrobarevných kostiček ze světově proslulé stavebnice, která si získala srdce dětí i dospělých na celém světě, představí řadu tématických dioramat a exponátů, část rozsáhlé sbírky továrních lego setů a vlastní „MOC“ tvorbu člena československého fóra „kostky.org“, autora výstavy Ing. arch. Petra Šimra, který se představuje pod přezdívkou „Peesko“. („MOC“ je zkratka „My Own Creation“ - má vlastní tvorba.)

Z expozice dioramat návštěvníci uvidí např. lego město s kolejištěm, přístavem a letištěm, výstava dále nabídne mozaiky, modelovou řadu vozidel a další exkluzivní exponáty z řad továrních setů, velkým lákadlem může být i filmová tvorba z kostiček.

Tovární sety z různých časových období budou v jednotlivých tematických celcích při vzájemném porovnávání představovat na první pohled patrné proporční, hmotové i estetické rozdíly na časové ose dle roku vydání exponátů a dostupných kostek někdejší lego produkce.

Pro děti bude připraven plnohodnotně vybavený dětský koutek s možností volné tvorby.

 

obrázek výstavy

Vánoční dílna

výtvarná dílna 16.12.2017—16.12.2017

Muzeum Karlovy Vary

Vánoční výtvarná dílna, konaná v rámci doprovodných akcí k výstavě Betlémy a obyčeje, je určená dětem i rodičům a je zaměřená na výrobu vánočních dárečků, ozdob na stromeček, přáníček a zdobení perníčků. Účastníci si mohou vyrobit např. Andílky z korálků či papírová přání, perníčky ke zdobení budou k dispozici.

Začátek ve 13.30 hodin, konec v 16.30 hodin.

obrázek výstavy

Originální tip na vánoční dárek

originální dárek 11.12.2017—31.12.2017

Muzeum Karlovy Vary

Sháníte pro své blízké netradiční vánoční dárek? Líbí se vám ilustrace Dalibora Nesnídala. Pak se rozhodně zastavte v Muzeu Karlovy Vary na Nové louce.

Můžete zde zakoupit - kromě regionálních publikací a suvenýrů - i originální trička s motivy z kukátek z dětské stezky. Trička jsou univerzálního střihu, dostupná ve velikostech S, M a L. V případě Vašeho zájmu lze i objednat motiv a velikost, pokud nebude právě to vaše v sortimentu. My vám zavoláme a přijdete si pro něj do muzea.

Tato trička jsou jedinečným produktem muzea, nikde jinde je nepořídíte! Na předvánoční prodej je připraveno pět vtipných motivů. Na příští rok se chystá dalších devět. A s nákupem trička si můžete zpříjemnit adventní čas prohlídkou betlémů nebo přijít na některou z akcí o adventních víkendech.

obrázek výstavy

Divadlo Letadlo - Vánočka

divadlo 10.12.2017—10.12.2017

Muzeum Karlovy Vary

O Vánocích každého čeká spousta sladkého mlsání. Vánoční pohádka ale hlavně dětem připomene, že by neměly zapomínat na zdravé a chutné ovoce a zeleninu. Hudební pohádka "Vánočka" je o mlsném chlapci Jiříkovi, který nejí zdravé dobroty, ani je neochutná, a tudíž nemůže přeci vědět nic o tom, jak vlastně chutnají.

K nápravě mlsného jazyka malého Jiříka pomůže nejen hodná čarodějnice Nososlava, ale hlavně kouzlo Vánoc. Nakonec všechny děti spolu s Jiříkem pomohou Nososlavě oslavit Vánoce, které za celých 300 let neslavila a letos by moc, moc chtěla. Děti se také mohou těšit na úplně novou koledu.

Začátek v 16 hodin.

obrázek výstavy

Svícny z papírové krajky

výtvarná dílna 3.12.2017—3.12.2017

Muzeum Karlovy Vary

V rámci doprovodných akcí k výstavě Betlémy a obyčeje si účastníci dílny vyrobí z papírové krajky s vánočními motivy ozdobné svícny. Kromě svícnů je možné si z papírové krajky vyrobit i přáníčka a ozdoby. Dílna je určena dětem i rodičům.

Začátek v 15 hodin, konec v 17 hodin.

obrázek výstavy

Betlémy a obyčeje

výstava 30.11.2017—7.01.2018

Muzeum Karlovy Vary

Výstava přiblíží krajové zvyky, pranostiky a pověry na Karlovarsku v době od počátku adventu, během svátků vánočních, na Silvestra a Nový rok až do Tří králů. Představí historii betlémů a typických hraček z Krušnohoří, k vidění budou historické betlémy ze sbírek Muzea Karlovy Vary a Muzea Cheb - skříňkové z oblasti Krušných hor i stavěné.

obrázek výstavy

Baroko na Karlovarsku

přednáška 30.11.2017—30.11.2017

Muzeum Karlovy Vary

V přednášce u příležitosti letošního Roku českého baroka historik architektury Mgr. Lubomír Zeman přiblíží množství památek z doby baroka v Karlovarském kraji, které představují doslova skvosty a poklady z hlediska českých zemí, ale i Evropy. Zaměří se na nejvýznamnější stavby a místa, poukáže ale také na tvůrce, umělce i jejich mecenáše, kteří dnes již neprávem upadli do zapomnění a bez jejichž erudice by ale tato díla nikdy nevznikla.

Přednáška se koná ve spolupráci s Karlovarským krajem.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Sváteční otvírací doba

otvírací doba 20.11.2017—17.01.2018

Muzeum Karlovy Vary

Navštívit muzeum bude možné na přelomu roků 2017 / 2018 v těchto dnech:

do 23. 12. 10-17 hodin

24. - 26. 12. zavřeno

27.-30. 12. 10-17 hodin

31. 12. 10-15 hodin

3. - 7. 1. 10 - 17 hodin

10. - 16. 1. zavřeno

od 17. 1. 2018 otevřeno

obrázek výstavy

Přírodovědné sbírky muzea, přírodovědci a přírodovědné spolky v Karlových Varech a okolí

přednáška 16.11.2017—16.11.2017

Muzeum Karlovy Vary

Cyklus přednášek Muzejní akademie uzavře přednáška přírodovědce muzea RNDr. Jana Matějů, Ph. D., který osvětlí, co mají společného G. Agricola, J. W. Goette, Kašpar M. hrabě Šternberg, G. C. Laube, J. Hloušek a mnoho dalších. V přednášce představí střípky ze slavné historie přírodovědného bádání ve zdejším regionu a také zajímavosti z přírodovědných sbírek muzea.

Součástí Muzejní akademie jsou komentované prohlídky nové stálé expozice, které tematicky navazují na danou přednášku.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Komentovaná prohlídka výstavy

komentovaná prohlídka 12.11.2017—12.11.2017

Muzeum Karlovy Vary

Derniérou by se dal pojmenovat poslední den výstavy výběr z tvorby Vlastimila Květenského, poslední den výstavy se koná komentovaná prohlídka, slovem veskrze odborným vás výstavou provede autorka výstavy Božena Vachudová. Dozvíte se , jak se na vystavená díla dívat, co v nich lze spatřit, v jaké době ji umělec tvořil a co ho inspirovalo k vytvoření toho či onoho autorského díla. Začátek v 15 hodin.

obrázek výstavy

Velká říjnová socialistická revoluce po sto letech

přednáška 9.11.2017—9.11.2017

Muzeum Karlovy Vary

V přednášce ke stoletému výročí bolševického převratu v Rusku roku 1917 představí historik muzea Mgr. Jan Nedvěd událost, jež přinesla východní Evropě totalitní společenské a státní uspořádání známé jako komunismus. Přednášející se zaměří na nepravdy, mýty a ideologická překroucení související s převratem a etablováním sovětské moci, ale také na mezinárodní, politické, ekonomické, společenské, kulturní a další dopady na Rusko a Evropu.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Historie archeologického bádání na Karlovarsku a archeologie v Muzeu Karlovy Vary

přednáška 2.11.2017—2.11.2017

Muzeum Karlovy Vary

V další přednášce cyklu Muzejní akademie přiblíží archeolog muzea Bc. Jan Tajer vývoj archeologického bádání na území Karlovarského kraje od dob J. W. Goetha až po současnost. V krátkosti představí nejzajímavější osobnosti a badatele.

Součástí Muzejní akademie jsou komentované prohlídky nové stálé expozice, které tematicky navazují na danou přednášku.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Vřídlo, vřídelní voda a vřídlovec

přednáška 19.10.2017—19.10.2017

Muzeum Karlovy Vary

V další přednášce z cyklu Muzejní akademie seznámí geolog a balneotechnik RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D. s výsledky nových průzkumných prací o vývoji zřídelní struktury, o stáří vřídlovcových těles a způsobech jejich využití v minulosti či o divokých vývěrech termy, které

jsou - navzdory skutečnosti, že Vřídlo, termální voda a její účinky jsou obecně známým základem prosperity karlovarského lázeňství po mnoho set let – často překvapující. Ozřejmí i nově připravované geologické práce v blízkosti Vřídla.

Součástí Muzejní akademie jsou komentované prohlídky nové stálé expozice, které tematicky navazují na danou přednášku.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Setkání příznivců přírody Karlovarska

přednáška 13.10.2017—13.10.2017

Muzeum Karlovy Vary

Upozorňujeme na akci, která se uskuteční v pátek 13. října v hlavním sále Krajské knihovny v Karlových Varech. Muzeum Karlovy Vary patří mezi spolupořadatele.

Program přednášek:

Přemysl Tájek

Modrásci Karlovarského kraje - o druhých běžných i vzácných

Jiří Brabec

Novinky v květeně Chebska

Lucie Kunstmüllerová

Zapomenuté Pompeje (pod popelem Doupovských hor)

Jakub Plášil

Jáchymov a nové minerály

Zuzana Ficenecová a Barbora Barošová

Plšík lískový jako trosečník v kulturní krajině?

Vladimír Melichar

Aktuální poznatky o rozšíření nejvzácnějších rostlin Krušnohorských rašelinišť.

Setkání začíná v 16 hodin, potrvá do 19 hodin.

obrázek výstavy

NOVÁ EXPOZICE v národní soutěži

národní soutěž 5.10.2017—30.04.2018

Muzeum Karlovy Vary

Do kategorie Počin roku národní soutěže Gloria Musealis pořádané Asociací muzeí a galerií spolu s Ministerstvem kultury ČR byla přihlášena naše nová muzejní expozice v Karlových Varech. 4.října 2017 nás navštívila hodnotící komise a pozorně si prohlédla nejen expozici ale i stavební proměny objektu. Nakolik budeme mít úspěch v nemalé konkurenci, se dozvíme až v květnu příštího roku, kdy proběhne slavnostní vyhlášení nejlepších počinů roku. Tak nám držte palce!

Na obrázcích ředitelka muzea Lenka Zubačová spolu s Kristýnou Matějů prováději hodnotící komisi expozicí.

obrázek výstavy

Karlovarské spolky a kluby před 1. světovou válkou

přednáška 5.10.2017—5.10.2017

Muzeum Karlovy Vary

V další přednášce cyklu Muzejní akademie přiblíží historik Mgr. Lukáš Svoboda především historii karlovarského střeleckého spolku (ostrostřelci). Spolek byl založen v první třetině 17. století. Dále se bude věnovat spolkům, které vznikly především v polovině 19. století, například dobrovolní hasiči, záchranný sbor, tělovýchovný spolek, pěvecké sbory. Na závěr přednášející promluví o sportovním klubu I. S. C. C. (International Sport Club Carlsbad). U každého spolku zmíní rovněž hlavní osobnosti, které v něm působili.

Součástí Muzejní akademie jsou komentované prohlídky nové stálé expozice, které tematicky navazují na danou přednášku.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Hautfresser a spol. aneb Vývoj lázeňské léčby v Karlových Varech

přednáška 21.09.2017—21.09.2017

Muzeum Karlovy Vary

V další z cyklu přednášek Muzejní akademie seznámí Mgr. Kristýna Matějů, Ph. D. posluchače s historií lázeňské léčby od středověku až do 20. století, dobovými představami o fungování lidského těla a extrémními léčebnými metodami. Připomene také to, jak se lázeňství projevovalo na chodu města i jeho architektonické podobě a připomene významné karlovarské lékaře.

Součástí Muzejní akademie jsou komentované prohlídky nové stálé expozice, které tematicky navazují na danou přednášku.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Vlastimil Květenský - Já jsem se nevymyslel

výstava 13.09.2017—12.11.2017

Muzeum Karlovy Vary

Výběr z tvorby výtvarníka Vlastimila Květenského představuje dílo mimořádného představitele nového pojetí v oboru keramické plastiky jakožto sochařského projevu. Vlastimil Květenský mu přidal nejenom monumentální rozměr, ale i zcela nové stylové a výrazové pojednání.

V umění karlovarského regionu zanechal tento výtvarník, vzděláním akademický malíř, významnou stopu, díky níž překročil lokální hranice kraje. Veřejný prostor města obohatil řadou monumentálních děl. Jako jeden z mála umělců působících v Karlových Varech neopominutelným způsobem vřadil svoje tvůrčí výsledků do evropského kontextu keramického umění druhé poloviny 20. století. 12.listopadu se koná komentovaná prohlídka výstavou, kterou povede autorka Božena Vachudová.

obrázek výstavy

Nejstarší historie muzeí v Karlových Varech

přednáška 7.09.2017—7.09.2017

Muzeum Karlovy Vary

V první přednášce cyklu Muzejní akademie přiblíží historik PhDr. Stanislav Burachovič prvopočátky karlovarského muzejnictví od prvního muzea, kterým bylo soukromé muzeum Antona Pittroffa, přes další muzea, která v Karlových Varech vznikala, a jejich osud, přes Muzeum Karla Marxe až po to současné. NENECHTE SI UJÍT!

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Přednáškový cyklus Muzejní akademie pořádaný výročí 150 let muzejnictví v Karlových Varech

přednáškový cyklus 7.09.2017—16.11.2017

Muzeum Karlovy Vary

V letošním roce slaví Muzeum Karlovy Vary 150 let od svého založení. Při té příležitosti připravilo muzeum cyklus přednášek. Součástí muzejní akademie budou také komentované prohlídky nové stálé expozice muzea, které tematicky navážou na danou přednášku.

Muzejní akademie začíná ve čtvrtek 7. září, pokračovat bude ve dvoutýdenních intervalech, poslední přednáška se uskuteční 16. listopadu. Termíny a jména přednášejících sledujte na webových stránkách muzea a muzejním fcb.

Pro absolventy muzejní akademie bude na závěr připraven test znalostí o muzeu. Tři nejlepší řešitelé budou odměněni volnou rodinou vstupenkou do Muzea Karlovy Vary a do Muzea Královská mincovna v Jáchymově. Všem absolventům kompletního cyklu muzejní akademie bude na závěr rovněž předána drobná pozornost.

 

Přehled přednášek:

- Nejstarší historie muzeí v Karlových Varech - od soukromého muzea Antona Pittroffa až po muzeum Karla Marxe (PhDr. Stanislav Burachovič)

- Hautfresser a spol. aneb Vývoj lázeňské léčby v Karlových Varech (Mgr. Kristýna Matějů, Ph.D. )

- Přírodovědné sbírky muzea – přírodovědci a přírodovědné spolky v Karlových Varech a okolí (RNDr. Jan Matějů, Ph.D.)

- Karlovarské spolky a kluby před 1. světovou válkou (Mgr. Lukáš Svoboda)

- Historie archeologického bádání na Karlovarsku a archeologie v Muzeu Karlovy Vary (Bc. Jan Tajer)

- Vřídlo, vřídelní voda a vřídlovec (RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D.)

obrázek výstavy

Za přírodními unikáty na tankodrom

přírodovědná výprava 20.08.2017—20.08.2017

Muzeum Karlovy Vary

Unikátní přírodovědná vycházka po cvičišti bojových vozidel v oblasti bývalé osady Tureč nabídne účastníkům možnost seznámit se s velmi vzácnými korýši – listonohy letními a žábronožkami letními, kteří žijí v kalužích na tankových cestách. Nebudou chybět ani další ukázky zajímavé fauny a flóry a povídání o vlivu vojenských cvičení na přírodu.

Průvodcem bude přírodovědec muzea Jan Matějů. Náročnosti trasy není třeba se obávat, jde asi o 4 kilometry chůze.

Místo srazu: parkoviště u vjezdu do vojenského újezdu Hradiště poblíž bývalé osady Sedlec (cca 3 km západně od Mašťova, 50.2627994°N, 13.2325294°E) ve 14 hodin. Místo je dostupné pouze individuální dopravou.

Upozornění: Omlouváme se všem zájemcům, na které se nedostalo, ale kapacita účastníků (30 osob) je v tuto chvíli již zcela naplněna. Další zájemce již není možné registrovat, vstup do vojenského újezdu má svá přísná pravidla. Děkujeme za pochopení.

obrázek výstavy

Helena Fejková – Art Inspiration

výstava 5.07.2017—3.09.2017

Muzeum Karlovy Vary

Retrospektivní výstava oděvní tvorby Heleny Fejkové, zaměřená na kolekce inspirované architekturou, historickými obdobími i výtvarným uměním, je doplněna velkoformátovými fotografiemi Gabiny Fárové, Dušana Šimánka, Marie Votavové, Pavla Hejného, Michala Hančovského a dalších.

Originální modely z let 1990–2017, včetně fotografií a filmů z nejzajímavějších přehlídek, tvoří zajímavou sbírku, která ukazuje nejen vývoj rukopisu autorky a design kolekcí, ale i řemeslné provedení a další souvislosti aktuální české módy.

Výstava HELENA FEJKOVÁ – ART INSPIRATION je výraznou modifikací původního projektu „Helena Fejková a české textilky“, který prvně uvedlo v roce 2011 pražské Uměleckoprůmyslové muzeum v Muzeu textilu v České Skalici. Expozice zachycuje také mimořádnou inscenaci Ballet & Fashion, kterou v premiéře uvedlo 6. 1. 2017 pražské Národní divadlo. Spolupráce Baletu ND a Heleny Fejkové v režii Zuzany Šimákové, která spolu s Petrem Zuskou vytvořila i choreografii, představila totiž zcela novou formu prezentace tance, hudby a oděvního designu.

 

obrázek výstavy

ČERVEN komentované prohlídky

komentovaná prohlídka 3.06.2017—24.06.2017

Muzeum Karlovy Vary

Muzeum pokračuje v sérii komentovaných prohlídek, které pro zájemce o detailnější seznámení se s novou stálou expozicí, jednotlivými sály provedou autoři jednotlivých témat:

sobota 3.června od 16 hodin -Příroda regionu (Jan Matějů)

neděle 11. června od 16 hodin - Raná historie regionu (J.Tajer)

sobota 17. června od 16 hodin - Dějiny města Karlovy Vary (Lukáš Svoboda)

sobota 24. června od 16 hodin - Historie regionu (Jan Nedvěd)

Pozn. Každý návštěvník komentované prohlídky platí 100 Kč vstup do celé expozice, komentovaná prohlídka je v tu chvíli bezplatná služba zájemcům.

obrázek výstavy

Dětský den

2.06.2017—2.06.2017

Muzeum Karlovy Vary

Dětský den v nové stálé expozici nabídne malým i velkým zájemcům řadu akcí. Mohou si vyzkoušet rýžování kočičího zlata, rozdělání ohně pomocí luku, práci s pravěkými nástroji i rukodělné aktivity, jako např. navlékání korálků či paličkování. Od 15 hodin zahraje Divadlo Letadlo dětem pohádku „Do vesmíru“.

 

obrázek výstavy

Muzejní noc

muzejní noc 27.05.2017—27.05.2017

Muzeum Karlovy Vary

Zveme vás na první muzejní noc v nové stálé expozici. Kurátoři sbírek připravili komentované prohlídky jednotlivých částí nové stálé expozice - nejzajímavější exponáty tedy představí přímo autoři. Prohlídky se odehrají současně ve třech okruzích - archeologie a historie regionu, historie města Karlovy Vary a příroda regionu. Začátky komentovaných prohlídek: 18.30, 19.30 a 20.30 hodin.

Návštěvníci muzejní noci mohou zhlédnout rovněž prezentaci o průběhu rekonstrukce muzea, otevřena bude také výstava o historii muzea a jeho rekonstrukci.

Připraveny budou také drobné soutěže pro děti. Zájemci mohou vyzkoušet například pravěkou vrtačku kamenných seker nebo se pokusit rozdělat oheň pomocí luku a dřívek. Návštěvníci uvidí jediného jedovatého savce z naší fauny, prohlédnou si bronzový poklad z Mezirolí nebo střelecký terč H.Mattoniho. Vše doplní hudební vystoupení.

Muzeum bude ZDARMA přístupné od 17.30 hodin.

obrázek výstavy

Lov nočního hmyzu aneb téměř tradiční setkání pod lampou

přírodovědecká exkurse 26.05.2017—26.05.2017

Muzeum Karlovy Vary

Tradiční lov a pozorování nočního hmyzu se uskuteční v lokalitě Olšových vrat. Sraz zájemců je na golfovém hřišti Olšová vrata před budovou klubu. Poté se účastníci přesunou na místo lovu, přesun bude krátký a nenáročný. Vhodné je vybavit se něčím na sezení a dostatečným oblečením prosti nočnímu chladu. Akce bude končit kolem půlnoci.

Průvodci nočním lovem budou entomolog z Přírodovědecké fakulty University Karlovy Petr Janšta a přírodovědec muzea Jan Matějů.

obrázek výstavy

Zápisy v návštěvní knize

návštěvní kniha 25.05.2017—30.06.2018

Muzeum Karlovy Vary

V návštěvní knize zápisy přibývají a k anší velké potěše jsou to vzkazy pochvalné a o spokojenosti návštěvníků svědčící. Dokonce máme i zápisy turistů z Taiwanu. Naši příznivci na facebooku nám pomohli s překladem:

Muzeum je velmi dobré, sofistikované a zajímavé! Velmi doporučujeme!

obrázek výstavy

Exkurse za krásami Krásného vrchu

přírodovědná exkurse 12.05.2017—12.05.2017

Muzeum Karlovy Vary

Hlavním předmětem exkurse za krásami Krásného vrchu u Hroznětína bude "průřez" vulkanickým Krásným vrchem, s jehož stavbou a vznikem seznámí přední český vulkanolog Dr. Vladislav Rapprich z České geologické služby (autor knihy za Sopkami po Čechách a spoluautor knihy Doupovské hory). K vidění budou různé typy vulkanických horniny - tufy, lapilovce a lávy. Dalším průvodcem bude přírodovědec muzea Jan Matějů.

Součástí exkurse bude rovněž snaha nalézt zbytky fosilních dřev nebo drúzy kalcitu a doplnění ukázkami fauny zatopených lomů. Pokud budou mít účastnívi exkurse štěstí, naleznou raky říční nebo zajímavého mlže - slávičku mnohotvarou.

Sraz účastníků je ve Velkém rybníku před osvěžovnou U hastrmana v 16.30, předpokládaný konec je v 19 hodin.

obrázek výstavy

Komentované prohlídky nové expozice

komentované prohlídky 25.04.2017—24.05.2017

Muzeum Karlovy Vary

Muzeum připravilo pro zájemce o detailnější seznámení se s novou stálou expozicí komentované prohlídky, na nichž jednotlivými sály provedou autoři jednotlivých témat.

Prohlídky se konají v těchto dnech:

neděle 30. dubna od 15 hodin - Archeologie a příroda Karlovarska (přednáší Jan Matějů a Jan Tajer)

středa 3. května od 16 hodin - Dějiny města Karlovy Vary (Lukáš Svoboda)

sobota 6. května od 16 hodin - Historie regionu (Jan Nedvěd)

čtvrtek 11. května od 16 hodin - Příroda (Jan Matějů)

sobota 20. května od 16 hodin - Dějiny města Karlovy Vary (Lukáš Svoboda)

středa 24. května od 16 hodin - Historie regionu (Jan Nedvěd)

Pozn. Uvedené vstupné není navíc k běžnému vstupnému (100 Kč) do expozice. Každý návštěvník komentované prohlídky platí 100 Kč vstup do celé expozice, komentovaná prohlídka je v tu chvíli bezplatná služba zájemcům.

obrázek výstavy

Jak se dělá muzeum

výstava 20.04.2017—30.06.2017

Muzeum Karlovy Vary

Výstava dokumentuje čtyřletý tvůrčí proces vzniku nové stálé expozice, která je od 20. dubna otevžena a kterou můžete spatřit i vy.

obrázek výstavy

Nově otevřené muzeum

stálá expozice 19.02.2017—31.12.2018

Muzeum Karlovy Vary

20. dubna jsme otevřeli, přijďte se podivat!

Přpravy na vytvoření nové podoby stálé expozice začaly před čtyřmi roky, poslední dva roky trvala rekonstrukce muzea a budování stálé expozice. Pokud byste si chtěli připomenout, co vše se v posledních dvou letech dělo, navštivte záložku REKONSTRUKCE MUZEA, která se věnuje zrodu nové expozice od samotného počátku. Sledujte rovněž muzejní facebook s čerstvými nformacemi. Napište nám.

Muzeum slaví v tomto stopadesáté výročí vzniku a otevření nového muzea je jeho oslavou.

Do fotogalerie jsme přidali několik pochvalných reakcí z návštěvní knihy. Máme z nich velkou radost.

 

obrázek výstavy

KŘEST knihy Doupovské hory

křest knihy 30.11.2016—30.11.2016

Muzeum Karlovy Vary

Vůbec první komplexní monografii, která shrnuje nejnovější poznatky o přírodě, krajině a dílem i o historii Doupovských hor, vydaly nyní Česká geologická služba a Muzeum Karlovy Vary. Na knize pracoval kolektiv čtyřiceti autorů, specialistů z oblastí geologie, zoologie, botaniky a dalších několik let.

Doupovské hory jsou zřejmě nejméně známým pohořím v Čechách. V minulosti se jen málokomu podařilo do tohoto prostoru - po odsunu německých a posléze i dosídlených obyvatel po 2. světové válce a následném zřízení vojenského újezdu Hradiště v roce 1953 - proniknout. Literatura věnovaná tomuto sopečnému pohoří prakticky neexistovala. "Přitom krása a přírodní bohatství Doupovských hor v současnosti předčí i naše chráněné krajinné oblasti", říká jeden z editorů, zoolog Jan Matějů z Muzea Karlovy Vary.

Obrazově bohatě vypravená kniha s četnými boxy a množstvím příloh přináší na více než 500 stranách nejnovější informace z výzkumů za poslední desetiletí i pohledy do historie, či dokonce dávné geologické minulosti. Je určena jak laikům, tak odborníkům, kteří jistě ocení také hojné odkazy na původní vědecké práce nebo obsáhlý místopisný česko-německý rejstřík s lokalizací a dalšími podrobnostmi.

Podrobnější informace naleznete v tiskové zprávě zde - http://kvmuz.cz/typ/tiskove-zpravy-aktualne

Křest knihy se uskuteční 30. listopadu v Zámku Ostrov od 16.30 hodin.

Po úspěšném a hojně navštíveném křtu jsme přidali několik fotografií.

obrázek výstavy

Noční hmyz a jiní živočichové

přírodovědná exkurze 3.06.2016—3.06.2016

Muzeum Karlovy Vary

V rámci cyklu Pojďte s námi do přírody se uskuteční již tradiční lov nočního hmyzu na světlo, tentokráte doplněný také pokusem o odchyt drobných savců a případně i poslechem sov a netopýrů. Průvodci budou Petr Janšta z Přírodovědecké fakulty UK a Jan Matějů z Muzea Karlovy Vary.

obrázek výstavy

Hrad Hartenberg a poklady v podhradí

přírodovědná výprava 12.09.2015—12.09.2015

Muzeum Karlovy Vary

Cyklus přírodovědných vycházek Pojďte s námi do přírody pokračuje výletem na hrad Hartneberg, který si účastníci vedle seznámení se s historií hradu zpestří rýžováním minerálů, především granátů, v potůčku pod hradem a zkoumáním vodní fauny.

obrázek výstavy

Za přírodními unikáty na tankodrom

přírodovědná exkurze 29.08.2015—29.08.2015

Muzeum Karlovy Vary

Velmi zajímavá exkurze do přírody pod vedením RNDr. Jana Matějů nabídne účastníkům možnost vidět ukázky velmi vzácných korýšů – listonohů letních a žábronožek letních, kteří žijí v kalužích na tankových cestách, a další ukázky zajímavé fauny a flóry a povídání o vlivu vojenských cvičení na přírodu. Přibližně čtyři kilometry dlouhá procházka povede po cvičišti bojových vozidel v oblasti bývalé osady Tureč.

obrázek výstavy

Za bohatstvím opuštěného lomu na Rýžovně

přírodovědná výprava 18.06.2015—18.06.2015

Muzeum Karlovy Vary

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR spolu s Muzeem Karlovy Vary zvou všechny zájemce na neobyčejný výlet v rámci cyklu Pojďte s námi do přírody.

obrázek výstavy

Češi očima Angličana

beseda 10.06.2015—10.06.2015

Muzeum Karlovy Vary

Beseda s britským lektorem Rolfem Kastenem, který žije v Karlových Varech již osm let. Za tu dobu se nejen naučil výborně česky, ale především si velmi vřídelní město a jeho historii oblíbil.

obrázek výstavy

Zázraky a osudové okamžiky v životě Karla IV.

přednáška 13.05.2015—13.05.2015

Muzeum Karlovy Vary

Přednáška se uskuteční k příležitosti 700. výročí narození nejslavnějšího panovníka Čech.

Přednášející Bohumil Vurm, známý pražský badatel a publicista, autor řady knih a významných výstav, zakladatel společnosti Praga Mystica a znalec díla Hieronyma Bosche přinese dosud zcela nevšední úhel pohledu na osudy Karla IV. Seznámí s neznámými aspekty jeho biografie, jejím těžištěm bude ezoterické osvětlení Karlovy osobnosti v kontextu doby a připomene rovněž založení Karlových Varů. Přednášku doprovodí bohatá obrazová prezentace.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

První světová válka na Karlovarsku

přednáška 8.04.2015—8.04.2015

Muzeum Karlovy Vary

Přednášející historik muzea Jan Nedvěd představí válečné časy v Karlových Varech a v menší míře v dalších místech v kraji - od počátečního nadšení přes vystřízlivění až k naprosté deziluzi obyvatel. Přiblíží pád Karlových Varů ze svého vrcholu prosperity, nazývaného „zlatý věk“, do reality válečného zázemí a chaosu, válečných trampot místního obyvatelstva, které se s prodlužujícím se světovým konfliktem měnily v humanitární katastrofu.

Přednáška ukáže i válečná nasazení jednotek c. a k. armády na frontách Velké války a vznik Československa, jak jej přijímalo německé obyvatelstvo Karlovarska.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Kuba 2012 - flora, fauna, krajina, města, poměry

přednáška 5.03.2015—5.03.2015

Muzeum Karlovy Vary

Přednášející MUDr. Vít Zavadil, ochránce přírody a cestovatel, promluví o putování tříčlenné výpravy po Kubě - z Havany do města Baracoa stojícím na místě, kde kdysi přistál Kryštof Kolumbus.

Přiblíží slovem a bohatou fotodokumentací lokality s doloženým výskytem vzácných druhů sukulentních rostlin a kaktusů, několik nejvzácnějších druhů kaktusů nejen na Kubě, ale na světě vůbec, raritní druhy zvířat, ale také města, zbytky krásné krajiny a postřehy o zvláštních poměrech v této zemi.

Začátek v 17 hodin.

NEPŘEHLÉDNĚTE! PŘEDNÁŠKA SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK.

obrázek výstavy

S nasazením vlastní cti - O životě a díle Eliáše Dollhopfa, malíře pozdního baroka

přednáška 4.02.2015—4.02.2015

Muzeum Karlovy Vary

Historik chebského muzea Zbyněk Černý se ve své přednášce bude zabývat životem a dílem Eliáše Dollhopfa (1703-1773). Freskař, malíř oltářních obrazů a portrétů Eliáš Dollhopf právem náleží k nejvýznamnějším regionálním umělcům doby pozdního baroka.

Během svého plodného života se podílel na výtvarné podobě desítek kostelů a chrámů na území západních Čech, mimo jiné také v Karlových Varech, Ostrově, Hroznětíně, Jáchymově či Stanovicích u Karlových Varů. Životním dílem malíře se stala rozsáhlá fresková výzdoba kostela Zvěstování Panně Marii v klášteře premonstrátů v Teplé.

Dollhopf dosáhl životních úspěchů nejen na poli uměleckém, ale také společenském, když po dlouhá léta zdárně zastával post purkmistra Horního Slavkova. Přednášející je také autorem nejrozsáhlejší monografie, která byla tomuto malíři dosud věnována. Knihu bude možné během přednášky zakoupit.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Muzeum v televizním dokumentárním cyklu

dokument 20.01.2015—30.01.2015

Muzeum Karlovy Vary

V neděli 25. ledna můžete sledovat na 2. programu České televize díl Židovská paměť objevená v sutinách z dokumentárního cyklu Hádanky domů života, který připravila a vyrobila Česká televize.

Cyklus přibližuje minulost i současnost především židovských hřbitovů, které přečkaly nacistické řádění a komunistickou „památkovou péči“ a začínají v rámci projektu obnovy židovských památek opět povstávat z popela. V tomto díle se herec Petr Vacek, který pořad uvádí, vydá za osudy židovských hřbitovů na Karlovarsku. Odborným průvodcem mu bude historik muzea Lukáš Svoboda, který se židovské tématice věnuje. Ve filmu se bude mluvit o hřbitovech v Bečově, Úbočí a osudech židovských obcí v Malé Šitboři a Lázních Kynžvart.

Premiéra pořadu je 25. ledna v 9.35 na ČT2, opakování v pátek 30. ledna v 16.55 rovněž na ČT2.

obrázek výstavy

Nová louka v zimě

sdělení 11.01.2015—30.01.2015

Muzeum Karlovy Vary

V lednu máme ZAVŘENO.

 

obrázek výstavy

Workshop řezbářství

výtvarná dílna 13.12.2014—13.12.2014

Muzeum Karlovy Vary

Výtvarná dílna zaměřená nejvíce na řezbářství nabídne ukázky i dalších řemesel, jako jsou výroba svíček, paličkování, korálkování. Každý si bude moci vše vyzkoušet.

Dílna se uskuteční od 10 do 16 hodin.

Po dílně jsme přidali několik fotografií.

obrázek výstavy

Od adventu ke Třem králům

přednáška 11.12.2014—11.12.2014

Muzeum Karlovy Vary

PhDr. Iva Votroubková z Muzea Cheb přiblíží adventní a vánoční tradice v minulosti a dnes. V přednášce projde kalendářem od 30. listopadu do 6. ledna, hovořit bude o významných svátečních dnech tohoto období, o lidových zvycích a pranostikách, které se k nim váží a nahlédne do historie jednotlivých symbolů adventního, vánočního a novoročního času.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Betlémy s vůní dřeva

vernisáž + výstava 10.12.2014—11.01.2015

Muzeum Karlovy Vary

Výstava představí figurkové vyřezávané betlémy z rozsáhlé sbírky řezbáře Václava Nekoly z Ostrova nad Ohří, člena Českého svazu betlemářů. Dřevěné betlémy doplní i betlémy vyrobené z jiných materiálů, například voskový, vyšívaný, paličkovaný, malovaný na skle i papírový. Výstavu doplní i betlémy ze sbírek Miloše Kota a Václava Kopeckého.

Řezbář Václav Nekola představí i další svoje vánoční dřevořezby jako louskáčky na ořechy a tradiční krušnohorské výrobky - vánoční pyramidy a kouřící panáčky.

Po vernisáži jsem přidali několik fotografií.

obrázek výstavy

Krajina a památky Slavkovského lesa za 40 let jeho ochrany

přednáška 13.11.2014—13.11.2014

Muzeum Karlovy Vary

Chráněná krajinná oblast Slavkovský les byla vyhlášena pro ochranu přírodních a kulturních hodnot. Dlouholetý dobrovolný a později i profesionální pracovník Správy CHKO Slavkovský les Ing. Stanislav Wieser připravil formou obrazové dokumentace nahlédnutí na problémy i úspěchy, které tuto ochranu provázely.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Povídání o Slavkovském lese

přednáška 16.10.2014—16.10.2014

Muzeum Karlovy Vary

Ing. Jan Schlossar, vystudovaný lesník, milovník stromů a krajiny a především jeden ze zakladatelů a následně i sedmatřicet let první vedoucí Správy CHKO přiblíží v přednášce doplněné řadou obrázků oblast Slavkovského lesa, jeho přírodu, krajinu i historii správy CHKO.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Dotkněte se muzea

vzdělávací program 8.10.2014—30.12.2014

Muzeum Karlovy Vary

Dotkněte se muzea je aktivita v rámci probíhajícího projektu Učíme se v muzeu.

Prvními žáky, kteří absolvovali program Zde založím město, byli 9. října žáci 7. tříd karlovarské ZŠ Libušina. Program má dvě části, žáci pracovali ve dvou skupinách. První část programu tvořila skupinová výuka u dotykového monitoru se speciálním vzdělávacím programem, druhou částí byla prohlídka muzea s plněním úkolů. Závěr zábavně - vzdělávacího programu tvořila hra "Uhodni, co je to za předmět".

Přijďte i vy využít unikátního muzejního prostředí k cestě za poznáním. Dalšími programy jsou Cesta za předky, Poklady země a Příroda kolem nás.

Podrobné informace se dozvíte na www.ucimesevmuzeu.cz.

obrázek výstavy

Seminář pro pedagogy

seminář 2.10.2014—2.10.2014

Muzeum Karlovy Vary

Pořádáme druhý prezentační semínář pro pedagogy, na kterém budeme interpretovat hotové edukační programy v muzeu, představíme poznávací výlety v terénu a online výukový kurz. Vše je realizováno v rámci projektu OPVK Učíme se v muzeu. Přihlašte se na seminář na borusikova@kvmuz.cz a dozvíte se o obsahu projektu více.

Připravili jsme rozmanité vzdělávací programy s využitím unikátního muzejního prostředí. Hravou formou seznámíme žáky s historií a přírodou karlovarského regionu. Výukové programy jsou koncipovány tak, aby se návštěva muzea stala zážitkem a důvodem k opakovanému návratu. Naší snahou je, aby si děti uvědomili, že návštěva muzea nemusí být nudnou ztrátou času, ale naopak může být poutavou a příjemnou zkušeností.

Podívejte se na www.ucimesevmuzeu.cz.

obrázek výstavy

Důsledky Velké války

přednáška 2.10.2014—2.10.2014

Muzeum Karlovy Vary

V závěrečné přednášce cyklu ke 100. výročí začátku 1. světové války se bude historik Mgr. Jan Nedvěd věnovat průběhu versaillské mírové konference, vztahům mezi vítěznými mocnostmi a jejich sporům, občanským i národnostním konfliktům, utváření nových státních útvarů, americkému prezidentovi Woodrovu Wilsonovi a jeho snaze o založení Společnosti národů. Promluví rovněž o vzestupu bolševismu a fašismu a celkově novému světovému uspořádání.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

40 let Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les

výstava 1.10.2014—30.11.2014

Muzeum Karlovy Vary

Výstava představuje oblast Slavkovského lesa s jeho nejvýznamnějšími přírodními a kulturními hodnotami, pro které se stal chráněnou krajinnou oblastí.

Přibližuje samotný proces vyhlášení CHKO včetně významných osobností, které stály u jejího vzniku, významné události z historie ochrany přírody v regionu a historii časopisu Arnika. Výstavu doplňují dobové dokumenty, fotografie, ukázky hornin, preparáty živočichů a herbářové položky vztahující se k místní přírodě.

Vernisáž 1. října v 17 hodin.

Po vernisáži jsme přidali několik fotografií, mimo jiné jsou na nich ředitelka muzea Lenka Zubačová, přírodovědec muzea a jeden z autorů výstavy Jan Matějů a ředitel CHKO Slavkovský les Jindřich Horáček.

 

obrázek výstavy

Velká válka

přednáška 17.09.2014—17.09.2014

Muzeum Karlovy Vary

Historik Mgr. Jan Nedvěd se v pokračování cyklu přednášek ke 100. výročí začátku 1. světové války bude věnovat nejen hlavním bojištím světové války v Evropě, ale také přiblíží válečnou situaci na mořích, ve vzduchu a na jiných kontinentech - v Africe, na Blízkém východě a v Asii.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Příčiny Velké války

přednáška 3.09.2014—3.09.2014

Muzeum Karlovy Vary

Historik Mgr. Jan Nedvěd představí hlavní příčiny vzniku Velké války, bude se zaobírat nacionalismem, pangermánstvím, panslovanstvím, imperialismem a kolonialismem. Přiblíží konflikty ve světě od prusko-francouzské války přes koloniální výboje, búrské války, rusko-japonskou válku a války balkánské. Rovněž se bude věnovat rakousko-uherské monarchii, nacionalistickým antagonismům, povaze monarchie a jejímu vztahu ke svým národnostem.

Přednáška je první z trojice přednášek ke 100. výročí zahájení 1. světové války.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Olbram Zoubek SOCHY

výstava 2.07.2014—28.09.2014

Muzeum Karlovy Vary

"Dělám sochy beztížné, létající a vznášející se ... To napětí mezi nadčasovostí a současností, mezi patosem a všedností, mezi směřováním k řádu a nemohoucností ho dosáhnout, to je asi to, oč mi v sochách jde." Olbram Zoubek, jeden z nejvýznamnějších českých sochařů současnosti, představuje výběr osmadvaceti soch, které vytvořil v letech 1982 – 2010. Foto z vernisáže. zdroj: Ivan Thýn, Petr Maglia a rchiv muzea

 

obrázek výstavy

Beseda s Ivou Hüttnerovou

beseda 25.06.2014—25.06.2014

Muzeum Karlovy Vary

Setkání s herečkou a malířkou Ivou Hüttnerovou bude příležitostí nejen ke vzpomínání na její karlovarské herecké začátky, na první výstavu ve zdejším divadle, ale také příležitostí dozvědět se, proč má autorka tak ráda "staré dobré časy". Dojde i na povídání o jejích autorských knihách, knihách, které ilustrovala a na řadu dalších témat.

Začátek v 17 hodin.

Po návštěvnicky neskutečně úspěšném setkání jsme přidali fotografii.

 

obrázek výstavy

Učíme se v muzeu

seminář 24.06.2014—24.06.2014

Muzeum Karlovy Vary

Prvním seminářem pro pedagogy vstupuje do života projekt Muzea Karlovy Vary "Učíme se v muzeu".

Cílem projektu je neformálním a inovativním způsobem zaujmout a přivést do muzea žáky 2. stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií, případně i středoškoláky. Pro žáky a pedagogy muzeum připravuje víceúrovňové vzdělávací programy se zaměřením na vybrané oblasti přírodních a společenských věd ve vztahu ke karlovarskému regionu.

Žáci se zábavnou formou seznámí s tematickými okruhy v dějinných a jiných souvislostech a to vše v muzejní expozici.

Témata výukových programů, které jsou sestaveny tak, aby se návštěva muzea stala zážitkem a důvodem k opakovanému návratu, jsou Poklady Země, Cesta za předky, Příroda kolem nás a Zde založím město. Programy pracují s metodami projektového vyučování, zážitkovými formami výuky a přispívají neformálním způsobem k osvojení probíraného tématu.

Celý projekt umožnila realizovat finanční podpora z fondů EU, ESF (Evropský sociální fond), MŠMT (Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy) a OP VK (Operační program pro vzdělání a konkurenceschopnost).

První seminář seznámí pedagogy s nabídkou výukových programů a dalšími aktivitami v rámci projektu.

obrázek výstavy

Za sysly na golfové hřiště

přírodovědná exkurze 22.06.2014—22.06.2014

Muzeum Karlovy Vary

Sysli sviští na golfovém hřišti. Pod humorným heslem se skrývá přírodovědecká výprava za jedním z nejohroženějších evropských savců na golfové hřiště v Karlových Varech - Olšových Vratech. Toto hřiště je nejzápadnější lokalitou sysla obecného v Evropě.

obrázek výstavy

Lov nočního hmyzu na světlo

přírodovědná výprava 20.06.2014—20.06.2014

Muzeum Karlovy Vary

Další z přídovědných výprav přiblíží, jaký zajímavý hmyz létá v noci hned za našimi humny a jaké důmyslné metody využívají entomologové k jeho polapení. Průvodci budou Mgr. Petr Janšta (Přírodovědecká fakulta UK Praha) a RNDr. Jan Matějů, PhD. (Muzeum K. Vary).

Sraz je ve 21 hodin u vodárny na Sokolském vrchu, vhodné je vzít s sebou něco na sezení, případně fotoaparát, svačinu, pití a raději něco proti dešti.

obrázek výstavy

Muzejní noc - Konec starých dobrých časů

přednášky, hudba, divadlo 7.06.2014—7.06.2014

Muzeum Karlovy Vary

Tradiční akce se letos tematicky zaměří na konec starého věku a připomene stoleté výročí 1. světové války.

 

obrázek výstavy

Lov nočního hmyzu na světlo ODLOŽENO !!!

přírodovědná výprava 30.05.2014—30.05.2014

Muzeum Karlovy Vary

Musíme s politováním oznámit, že vzhledem k chladnému a deštivému počasí jsme nuceni akci odložit. V tomto chladném počasí by lákání nočního hmyzu na světlo nebylo příliš efektivní. O konání akce budem včas informovat. Děkujeme za pochopení.

 

obrázek výstavy

Řemesla na Karlovarsku

přednáška 21.05.2014—21.05.2014

Muzeum Karlovy Vary

Historik Lukáš Svoboda přiblíží klasická řemesla dřívějších dob, kterými byly Karlovy Vary a další místa zdejšího regionu známé. Přímo v lázeňském městě kvetlo puškařství, cínařství, jehlářství, výroba a oprava hodin. Z krušnohorských řemesel byly nejproslulejší především krajkářství a knoflíkářství.

obrázek výstavy

Noc literatury

veřejné čtení 14.05.2014—14.05.2014

Muzeum Karlovy Vary

Čtenářský happenig v rámci Noci literatury 2014 se koná již po osmé, poprvé však v Karlových Varech. Muzeum je jedním z míst, kde se veřejné čtení z knihy vydané v loňském roce odehraje. Titul knihy pořadatelé do poslední chvíle tají.

 

 

obrázek výstavy

Iva Hüttnerová - Obrázky

Výstava 7.05.2014—29.06.2014

Muzeum Karlovy Vary

"Hodně mých obrázků je z časů dávno minulých, kdy jezdilo jen pár aut, dámy nosily klobouk i do mlékárny, cídily rodinné stříbro a větraly pruhované duchny… A jejich jediným cílem bylo učiniti manžela šťastným. Asi bych takhle žít nechtěla a neuměla, ale zdá se mi, že tenkrát čas utíkal pomaleji. Pánové byli galantnější, dámy elegantnější a lidé slušnější. Kousek téhle poklidné atmosféry mi uvízl v duši z dětství u  babičky. Možná proto se do téhle doby tak ráda vracím ve svých obrázcích," říká autorka.

 

obrázek výstavy

Za přírodou a historií na Andělskou horu

exkurze do terénu 26.04.2014—26.04.2014

Muzeum Karlovy Vary

V rámci krátké exkurse se seznámíme s životem v rybnících pod hradem, s geologickou historií hradního vrchu i podstatně kratší historií hradu a obce, sobota 26. 4. 2014, v 9:40, průvodci budou pracovníci muzea: Jan Matějů a Lukáš Svoboda, Muzeum Karlovy Vary

obrázek výstavy

Velikonoční řemesla a zvyky

velikonoční dílny 16.04.2014—16.04.2014

Muzeum Karlovy Vary

Malování a zdobení kraslic, drátování velikonočních vajíček, pletení velikonočních pomlázek, vyřezávání ze dřeva, ruční šití hraček, paličkování krajek, pletení košíků, korálkování. Prodej řemeslných a rukodělných výrobků.

obrázek výstavy

Velikonoční zvyky na Karlovarsku

přednáška 16.04.2014—16.04.2014

Muzeum Karlovy Vary

Každý region má své velikonoční zvyky a tradice, které jinde nenajdeme. Historik Stanislav Burachovič přiblíží početné velikonoční zvyky specifické pro zdejší region, jak je v době do 2. světové války lidé dodržovali od Zeleného čtvrtka do Velikonočního pondělí. O řadě těchto zvyků nemá dnes už téměř nikdo ani tušení. Přednášející poutavé vyprávění doplní řadou obrázků.

Začátek v 16 hodin.

obrázek výstavy

Pohádka přímo z pekla

loutkové divadlo 12.04.2014—12.04.2014

Muzeum Karlovy Vary

Karlovarské loutkové divadlo Až naprší a uschne uvede autorskou pohádku, plnou napětí i humoru. Vedle živých účinkujících – Petra Erbena, Jan Kindla a Jana Kindla ml. uvidí diváci v akci loutky, které se dřívě vyráběly podle předloh Mikoláše Alše.

 

obrázek výstavy

Velikonoční jarmark

řemeslné dílny 12.04.2014—12.04.2014

Muzeum Karlovy Vary

Ukázky různých řemesel, které souvisejí s Velikonocemi - malování a zdobení kraslic, pletení velikonočních pomlázek, vyřezávání ze dřeva, paličkování krajek, pletení košíků, korálkování. Návštěvníci si ale také budou moci řemesla vyzkoušet. Vystavené řemeslné a rukodělné výrobky jsou prodejní.

 

obrázek výstavy

Gorily bez mlhy

přednáška 21.03.2014—21.03.2014

Muzeum Karlovy Vary

Jiří Šafář poutavým vyprávěním a množstvím fotografií přiblíží cestu napříč Ugandou. Putovali savanou i pralesem, navštívili šest národních parků a své objektivy zaměřovali nejen na krásná africká zvířata, ale i na život mimo chráněná území divočiny.

obrázek výstavy

Zdeněk Burian a další významní ilustrátoři dobrodružství

přednáška 19.02.2014—19.02.2014

Muzeum Karlovy Vary

Zdeněk Burian je nejlepším, nikoli však jediným výtečným ilustrátorem dobrodružných knih. Přednášející Vladimír Prokop je předním odborníkem na ilustrátory české dobrodružné literatury a autory rekonstrukcí pravěku, především pak na dílo Zdeňka Buriana.

obrázek výstavy

Poznávej se

interaktivní výstava 29.01.2014—6.04.2014

Muzeum Karlovy Vary

Na vlastní kůži si můžete vyzkoušet smysl některých přírodních a fyzikálních jevů, pohotovost a rychlost svých reakcí, řešení matematických úkolů, optické a zvukové klamy, řešení hlavolamů, kvízů a hádanek.

 

 

obrázek výstavy

Muzeum a rok 2014

rozhovor 16.01.2014—28.01.2014

Muzeum Karlovy Vary

Co Muzeum Karlovy Vary nabídne návštěvníkům svých poboček? Na co se návštěvníci mohou těšit? V rozhovoru pro Český rozhlas Plzeň o všem podrobně hovoří ředitelka muzea Lenka Zubačová. Celý rozhovor si může poslechnout na http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3037411.

obrázek výstavy

V lednu zavřeno

sdělení 16.01.2014—28.01.2014

Muzeum Karlovy Vary

Do 28. ledna je muzeum uzavřené.

obrázek výstavy

Na skok za klokany aneb přírodou Austrálie

přednáška 15.01.2014—15.01.2014

Muzeum Karlovy Vary

Petra Schnitzerová zavede účastníky do národních parků severní a východní Austrálie, představí historii, současnost, přírodní podmínky tohoto kontinentu a zejména unikátní faunu a flóru, která se zde vyvinula před mnoha milióny let a díky dlouhé izolaci přežila až do současnosti. Přednášku doprovodí množství fotografií.

 

obrázek výstavy

Korálkování

výtvarná dílna 11.01.2014—11.01.2014

Muzeum Karlovy Vary

Rukodělná dílna doplňuje výstavu vánoce na klopě a je určená děti i dospělé. Účastníci dílny si vyzkouší svoji zručnost při navlékání korálků skleněných i dřevěných. Vytvoří si také ozdoby s korálky dřevěnými, náramky nebo mošničky z kůže a přívěsky z peciček s korálky nebo kamínky. A kdo bude chtít, může vyzkoušet i řemeslo drátenické a malování obrázků na sklo.

Dílna bude přístupná od 10 do 16 hodin.

Po úspěšné dílně jsme přidali několik fotografií.

obrázek výstavy

Vánoce klepou na dveře

výtvarná dílna 14.12.2013—14.12.2013

Muzeum Karlovy Vary

Předvánoční výtvarná dílna pro děti i dospělé je inspirovaná aktuální výstavou Vánoce na klopě.

Účastníci dílny si mohou vyrobit různé dárečky z korálků - náhrdelníky, náramky, náušnice nebo různé přívěsky. A protože na výstavě jsou k vidění i betlémy, rovněž na této dílně bude možné si papírový betlém vystřihnout a vymalovat či polepit si jednotlivé postavičky. Kouzlo Vánoc navodí porcelánové miniaturní obrázky andílků, pohádkových postaviček, měsíčních znamení a porcelánových šperků Zuzany Motlíkové.

Po úspěšném průběhu dílny jsme přidali několik fotografií.

obrázek výstavy

Vánoce na klopě

Výstava 11.12.2013—12.01.2014

Muzeum Karlovy Vary

Napadlo vás někdy, že Vánoce mohou inspirovat bižuterii? Tato výstava představuje rozsáhlou kolekci broží sestavenou z exponátů ze sbírky Muzea skla a bižuterie Jablonci nad Nisou, z produkce současných výrobců a výtvarníků a svěží tvorbu studentů jablonecké průmyslové školy. Kolekce sestává z více než tisíce kusů broží, klopových jehlic, pinů a ozdobných špendlíků, a to v podobě solitérních kusů i celých produktových řad na vzorkovnicových kartách.

 

obrázek výstavy

Chile 2012 - flora, fauna, krajina, poměry

přednáška 6.12.2013—6.12.2013

Muzeum Karlovy Vary

Přednášející MUDr. Vít Zavadil, ochránce přírody a cestovatel, promluví o jihoamerické zemi z různých úhlů pohledu, jak napovídá titul přednášky. Bohatým obrazovým materiálem přiblíží nejen krásy chilské krajiny, včetně vzácných zvířet a rostlin, ale také místa, která jsou zničená těžbou nerostů a průmyslem.

Začátek v 17 hodin.

Nepřehlédněte - přednáška se koná MIMOŘÁDNĚ V PÁTEK!

obrázek výstavy

Seminář o Doupovských horách

seminář 21.11.2013—21.11.2013

Muzeum Karlovy Vary

Seminář na téma Doupovské hory navštívili ve čtvrtek 21. listopadu studenti Střední průmyslové školy, keramické a sklářské, obor Ekologie a životní prostředí. V přednášce seznámil studenty přírodovědec Mgr. JanMatějů se základními přírodními podmínkami oblasti, flórou a faunou, a rovněý se zajímavostmi z historie regionu. Studenti měli také jedinečnou příležitost prohlédnout si a „osahat“ celou řadu zajímavých exponátů, které nejsou běžně vystavovány. Na závěr si formou soutěže zopakovali nově nabyté znalosti.

obrázek výstavy

Nejvzácnější rostliny Karlovarského kraje

přednáška 13.11.2013—13.11.2013

Muzeum Karlovy Vary

Botanik Mgr. Vladimír Melichar, autor nedávno vyšlé publikace "Zvláště chráněné rostliny Karlovarského kraje", seznámí s tím nejvzácnějším, čím flóra Karlovarského kraje oplývala či oplývá. Uslyšíte příběhy některých rostlin, zničených lidskou zvůlí, dozvíte se, kde a proč je chráněných a ohrožených rostlin v kraji nejvíce. Jsou to rašeliniště Krušných hor, skály údolí Ohře, louky Slavkovského lesa nebo snad důlní výsypky na Sokolovsku?

 

obrázek výstavy

Nejvzácnější rostliny ČR

výstava 30.10.2013—1.12.2013

Muzeum Karlovy Vary

Výstava je výjimečnou kolekcí fotografií pětadvaceti českých a slovenských autorů, kteří představují rostliny, jejichž existence v naší přírodě je ohrožena nebo dokonce u nás již vyhynuly. Autoři fotografií jsou členy redakce Botany.cz. Vedle snímků vzácných rostlin expozici tvoří také regionální zajímavosti v podobě herbářových položek vzácných a ohrožených druhů Karlovarska.

 

obrázek výstavy

Zdeněk Burian a další významní ilustrátoři dobrodružství

PŘEDNÁŠKA ZRUŠENA 16.10.2013—16.10.2013

Muzeum Karlovy Vary

Zdeněk Burian je jistě nejlepším a nepřekonaným ilustrátorem dobrodružných knih. Jsou tu však i další výteční ilustrátoři - například Jaroslav Vraštil, Gustav Krum, Bohumil Konečný. Přednášející Vladimír Prokop je nemocen, PŘEDNÁŠKA SE NEKONÁ! Omlouváme se.

obrázek výstavy

Islámské umění

přednáška 25.09.2013—25.09.2013

Muzeum Karlovy Vary

Mgr. Daniel Křížek, Ph. D.  přiblíží tradici islámského užitného umění období středověku a počátku ranného novověku. Důležitou roli hraje v islámském umění kaligrafie, kterou přednášející představí v úvodu, stejně tak její využití při zpracování Koránu a knižní umění vůbec. Dále přiblíží rovněž keramiku, sklo, kov, šperky a koberce a další oblasti.

obrázek výstavy

Zdeněk Burian - Na vlně dobrodružství

výstava 4.09.2013—27.10.2013

Muzeum Karlovy Vary

Výstava představuje naprosto ojedinělou kolekci kvaší a prvorepublikových olejových obálek malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana a ukazuje to nejlepší z jeho tvorby. Zdeněk Burian proslul rovněž jako zcela jedinečný autor mnoha ilustrací a obrazů z prehistorických dob, kolekce Na vlně dobrodružství, což je na sto padesát prací, nabízí ale pestrou paletu jeho ilustrací k dobrodružným příběhům. Výstava je task výletem dobrodružnými žánry napříč kontinenty. Mezi nejoblíbenější autory Zdeňka Buriana patřili především spisovatelé Jack London, Karel May, Arthur Ransome, Jules Verne a Enrique Stanko Vráz - klasici dobrodružného žánru.

obrázek výstavy

Design by Šípek

výstava 29.06.2013—1.09.2013

Muzeum Karlovy Vary

Výstava originálních designérských solitér známého architekta. Bořek Šípek je známý především jako architekt a designér pracující hodně se sklem. Ale mnoho lidí neví, že na Střední umělecko-průmyslové škole vystudoval design a výrobu nábytku a že nábytek je jeho velkou vášní a radostí.

 

obrázek výstavy

Exkurze za sysly

přírodovědná exkurze 23.06.2013—23.06.2013

Muzeum Karlovy Vary

Sysli sviští na golfovém hřišti. Pod humorným heslem se skrývá přírodovědecká výprava za jedním z nejohroženějších evropských savců. Přírodovědci Jan Matějů z karlovarského a Jiří Brabec z chebského muzea zavedou zájemce do nejzápadnější lokality sysla obecného v Evropě - na golfové hřiště v Karlových Varech - Olšových Vratech.

 

obrázek výstavy

Totalitní a autoritářské režimy v Československu

12.06.2013—12.06.2013

Muzeum Karlovy Vary

Historik Jan Nedvěd přiblíží v přednášce doprovázejícívýstavu Ještě jsme ve válce různé podoby a rozdíly mezi autoritářskými a totalitními režimy. Co byl a čím se vyznačoval fašismus, nacismus, komunismus, vojenské režimy? Přednášející rovněž uvede konkrétní příklady těchto režimů v Československu a jejich dopad na obyvatelstvo.

obrázek výstavy

Muzejní noc

25.05.2013—25.05.2013

Muzeum Karlovy Vary

Letošní program tematicky vychází z aktuální výstavy Ještě jsme ve válce.V jeho rámci vystoupí jeden z protagonistů vystavených komiksových příběhů , František „Čuňas“ Stárek, jedna z předních postav českého, potažmo československého undergroundu. Promluví o samizdatovém vydávání legendárního undergroundového časopisu Vokno.Čtyři vstupy si připravilo karlovarské Divadlo Dagmar. Hudební složku Muzejní noci obstará písničkář Levoruký Eda se svými angažovanými protest songy.

 

obrázek výstavy

Putování po Indii a Nepálu - o horách, památkách a lidech

přednáška 22.05.2013—22.05.2013

Muzeum Karlovy Vary

Přemysl a Pavla Tájkovi přiblíží na přednášce povídáním a především množstvím fotografií své putování po severní Indii a Nepálu. Návštěvníky zavedou do vysokohorských pouští s buddhistickými kláštery v Kašmíru, do zapomenutých horských vesnic na cedrových svazích Himálaje a představí řadu architektonických skvostů států Uttarpradesh a Madhyapradesh.

obrázek výstavy

Ještě jsme ve válce

výstava 15.05.2013—23.06.2013

Muzeum Karlovy Vary

"Ten, kdo se nepoučí z minulosti, je odsouzen k jejímu opakování." (George Santayana) Základ výstavy o době nesvobody tvoří komiksové příběhy podle osudů skutečných lidí. Jde o třináct strhujících příběhů z válečné fronty, koncentračních táborů, komunistických kriminálů i prostředí Státní bezpečnosti. Součástí expozice budou rovněž animované filmy, audiopříběhy, uniformy bachaře a mukla z uranových dolů, tiskoviny, knihy a plakáty.

obrázek výstavy

Putování s Ferdou - výtvarná dílna

4.05.2013—4.05.2013

Muzeum Karlovy Vary

Poslední z doprovodných akcí k výstavě Je FERDA nejlepší MRAVENEC? bude ve znamení hravého odpoledne především pro děti, ale i jejich dospělý doprovod. Účastníci dílny si budou moci postavit skládačky, sestavovat puzzle, vybarvit si omalovánky, luštit a skládat písmenka, vše s obrázky Ondřeje Sekory.

 

obrázek výstavy

Společenství u hmyzu a lidí

přednáška 24.04.2013—24.04.2013

Muzeum Karlovy Vary

Doprovodné akce k výstavě o Ferdovi Mravencovi pokračují přednáškou Jakuba Straky z Přírodovědeckéé fakulty UK Praha. Ten přiblíží paralely a rozdíly v socialitách u hmyzu a lidí. Představí výhody sociálních uspořádání u různých skupin hmyzu a srovná je s lidskými společnostmi. Někde jsou rozdíly velké, jinde se najdou paralely, třeba systém „babiček“ existuje i u některých včel.

Přidali jsme foto z přednášky.

 

obrázek výstavy

Ferda Mravenec a kamarádi

Divadelní představeni 20.04.2013—20.04.2013

Muzeum Karlovy Vary

V rámci další z doprovodných akcí k atuální výstavě uvede pražské Tradiční loutkové divadlo Zvoneček příběhy ze života Ferdy Mravence. Ten žil celý život v Mraveništi, ale nyní se vydal do světa. Během putování ho čekají různé trampoty, ale najde si i nové kamarády.

Přidali jsme několik obrázků z nadšeně přijatého představení.

obrázek výstavy

Osobnost Ondřeje Sekory

přednáška 10.04.2013—10.04.2013

Muzeum Karlovy Vary

Život a dílo spisovatele a malíře a autora nesmrtelného Ferdy Mravence přiblíží historik Jan Nedvěd. Dozvíte se samozřejmě nejen o autorově tvorbě pro děti a zrodu jeho Mravence a dalších populárních hmyzích postaviček, ale také například to, že Sekora byl vášnivým propagátorem a popularizátorem ragby v českých zemích, jakož i o dalších, méně známých skutečnostech.

začátek v 17 hod

obrázek výstavy

Putování s Ferdou - výtvarná dílna

výtvarná dílna 6.04.2013—6.04.2013

Muzeum Karlovy Vary

První z doprovodných akcí k výstavě Je FERDA nejlepší MRAVENEC? bude ve znamení hravého odpoledne především pro děti, ale i jejich dospělý doprovod. Účastníci dílny si budou moci postavit skládačky, sestavovat puzzle, vybarvit si omalovánky, luštit a skládat písmenka, vše s obrázky Ondřeje Sekory.

obrázek výstavy

Je FERDA nejlepší MRAVENEC?

výstava 13.03.2013—12.05.2013

Muzeum Karlovy Vary

Populární postavička Ferdy Mravence slaví 80 let, poprvé se objevila v Lidových novinách před osmedesáti lety - 1. ledna 1933. rubriku Příhody Ferdy Mravence psal a kreslil jeho duchovní otec Ondřej Sekora. Výstava, která připomíná dílo Ondřeje Sekory, se věnuje fenoménu dětského hrdiny napříč generacemi a známého hrdinu s puntíkovaným šátkem přiblíží v různých podobách.

 

 

obrázek výstavy

Ferda Mravenec zve školáky

komentovaná prohlídka 13.03.2013—12.05.2013

Muzeum Karlovy Vary

Na výstavu Je FERDA nejlepší MRAVENEC? mohou děti zavítat s rodiči, ale i se svými školami.Tuto možnost zatím využilo přes deset škol. Tyto dopolední komentované prohlídky jsou určené pro první stupně základních škol z karlovarského regionu.

Na fotografiích jsou děti z ostrovské základní školy.

obrázek výstavy

S Ferdou na formikárium

13.03.2013—29.04.2013

Muzeum Karlovy Vary

Výstava Je FERDA nejlepší MRAVENEC? vám to nabízí. Jedním z exponátů je formikárium neboli umělé mraveniště. Formikárium, které se na výstavě nachází, se skládá ze dvou částí. Největší část tvoří "výběh", lze jej označit též jako "arénu", který napodobuje vnější prostředí mimo hnízdo, kde mravenci sbírají potravu. Druhou, menší část, tvoří tak zvané hnízdní komůrky, které slouží mravencům jako úkryt a místo k rozmnožování. Obsazené hnízdní komůrky jsou v tomto případě překryty červenou fólií, aby mravenci nebyli přiliš rušeni denním světlem.

 

obrázek výstavy

Karlovy Vary – Architektura v letech 1780-1850

přednáška a křest knihy 6.03.2013—6.03.2013

Muzeum Karlovy Vary

Téma lázeňské architektury lze v Karlových Varech sledovat od 16. století. Pozornost autora publikace se soustřeďuje především na dobu od 18. století, kdy si změny v metodách balneologie a obecně proměny ve společnosti vyžádaly stavební boom a obohacení o nové účelové typy budov, které musely uspokojit vysoké nároky návštěvníků i jejich touhu po zábavě. Nová s lázeňstvím související výstavba a krajinářské úpravy se staly pro Karlovy Vary charakteristickými právě v letech 1780 až 1850. Publikace přináší i řadu dalších cenných informací o klasicistní epoše, ať už se týkají měšťanských domů, silnic, mostů či kvalitních místních projektantů. To vše Robert Šrek přiblíží i v přednášce. Cena publikace 250 Kč, v prodeji na pokladně muzea.

obrázek výstavy

Afrika očima zoologa

přednáška 27.02.2013—27.02.2013

Muzeum Karlovy Vary

Přednáška Mgr. Jana Matějů s podtitulem "Proč je v Africe víc velkých zvířat než kdekoli jinde na světě?" přinese odpověď na tuto základní otázku, ale i další mnohé zajímavosti, například jak lov pomáhá ochraně přírody. Součástí přednášky je projekce řady fotografií z Keni a Jihoafrické republiky.

Začátek je v 17 hodin.

Po přednášce přibylo i několik snímků.

obrázek výstavy

Sulek maluje (barvy a linie)

výstava 6.02.2013—3.03.2013

Muzeum Karlovy Vary

Akademický malíř Svatopluk Sulek (1921 – 2007) je pozapomenutým umělcem světového formátu.Malíř po válce studoval na prestižní Académie Moderne Montmartre v ateliéru Fernanda Légera v Paříži. Celá jeho tvorba vyniká sytostí a pestrostí barev, odráží se v ní opravdovost osobních prožitků při pohledu na svět. Tvorba byla pro něho krásným dobrodružstvím, stále novým a stále lákavým. Během svého bohatého života maloval Sulek nejen ve Francii a na Korsice, ale také v Egyptě, Maroku, Alžíru, Jugoslávii, Řecku, ale často maloval také Prahu a jižní Čechy, kde žil a tvořil.

obrázek výstavy

NOVÁ KNIHA Goethe v západních Čechách

křest knihy 16.01.2013—16.01.2013

Muzeum Karlovy Vary

Ke 180. výročí úmrtí J. W. Goetha vydáváme publikaci Miloslava Wajse, která již vyšla 1x česky a 2x v němčině, nyní vychází v dvojjazyčné česko-německé verzi s novou předmluvou historika S. Burachoviče a rozšířená o bohatý obrazový materiál.Přináší množství fotografií S.Wiesera z míst, kde Goethe pobýval, jakož i jeho reliéfů, pomníků a pamětních desek. Součástí obrazové přílohy je i výběr Goethových portrétů ze sbírky karlovarského muzea, jeho rukopis či portrét Ulriky von Lewetzov, Goethovy pozdní lásky. Publikace obsahuje nově mapu s místy vážícími se ke Goethovi. Uvedené GPS souřadnice vás dovedou na mnohdy neznámé místo, čímž publikace získává rozměr prvůvodce po Goethových stopách.

Podrobnější informace naleznete v záložce PRO NOVINÁŘE. Kniha je za 145,- Kč na pokladnách muzea nebo ji objednejte na sekretariat@kvmuz.cz .

obrázek výstavy

ZIMNÍ PROVOZ

oznámení 1.01.2013—31.01.2013

Muzeum Karlovy Vary

Muzeum v Karlových Varech máme do 31. ledna ZAVŘENO. Připravujeme pro Vás řadu zajímavých akcí.

obrázek výstavy

Vyrobte si pravěký kamenný nástroj

workshop 1.12.2012—1.12.2012

Muzeum Karlovy Vary

Pod vedením Petra Zítky si návštěvníci vyzkouší, jak naši prapředkové vyráběli kamenné nástroje. Dozví se, co je kamenná industrie a vyzkouši si, jak se štípe. Rovněž si osvojí dovednost v opracování pazourku. WORKSHOP je dopr.programem k výstavě Umění lovu.

 

obrázek výstavy

Islámská architektura a umění

Přednáška 21.11.2012—21.11.2012

Muzeum Karlovy Vary

Mgr. Daniel Křížek, Ph. D. z Katedry blízkovýchodních studií Filozofické fakulty ZUČ Plzeň přiblíží na přednášce s názvem Islámská architektura a umění především období středověku k počátkům novověku, tedy období, kdy se formovala a rozvíjela architektonická tradice.

obrázek výstavy

Umění lovu - od pěst. klínu k ručnici

Přednáška 7.11.2012—7.11.2012

Muzeum Karlovy Vary

Podtitul přednášky historika Lukáše Svobody naznačuje, že návštěvníci se o umění lovu dozví tentokrát z pohledu používaných zbraní. Zmíněný pěstní klín si lze na výstavě prohlédnout, stejně jako palné zbraně ze sbírek muzea. Nejen tyto zbraně, ale i další "vývojové mezičlánky" přednáška podrobně přiblíží, rovněž i formou projekce.

Zájemci mohou navíc využít i komentované prohlídky výstavy, která přednášce předchází a začíná v 15 hodin.

 

 

obrázek výstavy

Umění lovu

Výstava 10.10.2012—21.12.2012

Muzeum Karlovy Vary

Podtitul Od obživy ke kratochvíli .. lov v celém jeho vývoji od paleolitu k počátku 20. st., technologický vývoj, způsoby lovu, náboženský i světský význam lovu, jakož i umělecké zpracování loveckých výzbrojí a výstrojí a inspiraci lovem v umění s přesahem do česko-saského pohraničí. Toto téma nebylo dosud zpracováné v širších časových a geografických souvislostech, dosud zcela chybělo srovnání s okolními regiony, zejména s oblastí Saska v přilehlém pohraničí, s nímž zdejší kraj pojí stejná historie.

Celý výstavní projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, texty jsou v němčině i angličtině.

 

obrázek výstavy

Školy navštěvují Umění lovu

programy pro školy 10.10.2012—21.12.2012

Muzeum Karlovy Vary

Expozice Umění lovu je přitažlivá nejen pro dospělé, ale i pro děti. Pro ty je vhodné navštívit výstavu především se svými školami - od zasvěcených průvodců se dozví vše, co je zajímá a řadu exponátů si mohou rovněž přímo osahat.  Z hlediska dějepisného je výstava nanejvýš vhodným a žádoucím doplněním vědomostí.

 

obrázek výstavy

Umění lovu - publikace

doprovodná publikace 10.10.2012—31.12.2012

Muzeum Karlovy Vary

K výstavě Umění lovu vyšla stejnojmenná publikace o tom, jak se lov vyvíjel ve všech svých podobách a souvislostech.Tři kapitoly - pravěk, středověk a novověk, v nichž čtenář nalezne přehledné informace o vývoji lovu, používaných zbraních, souvislostech lovu s náboženstvím a jeho odraz v umění. Publikace je s bohatým obrazovým materiálem. Knížka je k dostání v pokladně muzea a stojí pouhých 125,- korun.

obrázek výstavy

Půvab společenských kabelek

přednáška 5.09.2012—5.09.2012

Muzeum Karlovy Vary

Přednáška k výstavě Symfonie kabelek vám přiblíží historii nezbytného dámského doplňku a její úlohu coby společenské části večerní toalety. Přednáší Ludmila Růženecká. V r. 1995 vyšla v New Yorku publikace maďarské výtvarnice Judith Leither s názvem Vychytralost dámských kabelek, možná by se dal použít překlad mazanost nebo rafinovanost.

 

obrázek výstavy

Symfonie kabelek

výstava 27.06.2012—23.09.2012

Muzeum Karlovy Vary

Kabelka jako nezbytný oděvní doplněk nebyl vždy doménou žen. V minulých stoletích je nosili jak muži tak ženy a to v podobě malých váčků. Kabelky s držadlem, jak je známe dnes, se začaly vyrábět teprve od roku 1890, jejich rozkvět nastal ve 30.létech 20.stol. Kabelky, tašky, taštičky se postupem času staly důležitým faktorem módního průmyslu, které ovlivňovaly kulturní události a sociologické změny.

 

obrázek výstavy

Heinrich Mattoni a Lázně Kyselka ještě jednou

20.06.2012—20.06.2012

Muzeum Karlovy Vary

Přednáška Stanislava Burachoviče Heinrich Mattoni a Lázně Kyselka přilákala tolik zájemců, že se - vzhledem k omezené kapacitě sálu - všichni dovnitř nedostali. Proto se muzeum rozhodlo přidat mimořádně ještě jeden termín k opakování přednášky.

 

obrázek výstavy

Heinrich Mattoni a lázně Kyselka

přednáška 13.06.2012—13.06.2012

Muzeum Karlovy Vary

Bez Heinricha Mattoniho by nebyly lázně Kyselka. Historik Stanislav Burachovič je velkým znalcem Kyselky - její minulé slávy, jejího dnešního stavu bez slávy a samozřejmě je i znalcem života a díla Heniricha Mattoniho, potažmo celého rodu Mattoni.  Poutavé vyprávění s řadou pro návštěvníky přednášky jistě nových a zajímavých informací doprovodí přednášející historik i množstvím obrazového materiálu.

 

obrázek výstavy

Muzejní noc - příběhy lázeňství

muzejní noc 9.06.2012—9.06.2012

Muzeum Karlovy Vary

Letošní Muzejní noc má téma Kapitoly z dějin karlovarského lázeňství aneb Příběh plný paradoxů. Návštěvníky naladí hudební dvojice Kristl and friend. Historik S.Burachovič pohovoří o Kratochvilné historii lázeňství. Při komentované prohlídce stálé expozice se návštěvníci dozví něco ze zmíněného „zákulisí“ návštěv slavných osobností. Například car Petr Veliký se sem přijel zotavit poté, co v roce 1711 unikl z obklíčení Turků na Balkáně. Tečkou muzejní noci bude představení Divadla Viktora Braunereitera.

Vrcholem večera bude představení Divadla Viktora Braunreitera, jehož principál je zaručeným zdrojem zábavy. Bonusem pro návštěvníky Muzejní noci pak bude možnost volného pohybu po expozici a na výstavě o Kyselce. Ti mohou přijít zcela bezplatně nebo zanechat dobrovolný příspěvek.
Muzejní noc bude končit kolem 21. hodinyVrcholem večera bude představení Divadla Viktora Braunreitera, jehož principál je zaručeným zdrojem zábavy. Bonusem pro návštěvníky Muzejní noci pak bude možnost volného pohybu po expozici a na výstavě o Kyselce. Ti mohou přijít zcela bezplatně nebo zanechat dobrovolný příspěvek.

 

obrázek výstavy

Meze a limity záchrany Lázní Kyselka

přednáška 7.06.2012—7.06.2012

Muzeum Karlovy Vary

Lázeňské a provozní budovy v Kyselce představují i ve svém zbědovaném stavu unikátní celek dokumentující éru vrcholného rozkvětu lázní v letech 1880-1900, a s nimi i celého západočeského lázeňství. Na jejich vzniku se podíleli přední špičkoví architekti a stavitelé své doby.

 

 

obrázek výstavy

Slavní architekti v Kyselce

přednáška 16.05.2012—16.05.2012

Muzeum Karlovy Vary

Přednáška historika architektury Lubomíra Zemana přiblíží stavby lázní Kyselka a jejich architektů. V době největšího rozkvětu Kyselky zde vznikla řada vodoléčebných ústavů, lázeňských domů, hotelů, kolonád i rozsáhlá síť promenádních cest. Více v záložce PRO NOVINÁŘE.

Na obrázku je pohled na Kyselku z roku 1902.

Celkový architektonický výraz lázeňských a provozních budov určuje romantické pojetí s dekorativně vyřezávanými a hrázděnými konstrukcemi. Na první pohled upoutá zejména věžice s mohutnou bání Vilemínina dvora, široká lodžie Švýcarského dvora v alpském stylu, štíty a arkýře Jindřichova dvora s později přistavěnou a skvěle zakomponovanou nárožní věží. V lázeňském parku byl v tomto pojetí postaven kolem roku 1880 i Picí pavilon (Trinkhalle) vrcholící mohutnou střední věží a dvěma postraními věžičkami. Mattoniho vila (Zámecký hotel) byla v letech 1885-1886 upravena v noblesním neorenesančním stylu.
Nejvýznamnější stavbou je však pavilon Ottova pramene vybudovaný v letech 1897-1898 podle projektu vídeňského architekta Karla Haybecka, jehož hala v honosném neobaroku se již snoubí se secesními prvky

Přidané fotografie jsou z přednášky, která vzbudila značný zájem.

obrázek výstavy

Hvězdné nebe nad Kyselkou

9.05.2012—17.06.2012

Muzeum Karlovy Vary

Historik muzea Stanislav Burachovič a historik architektury Lubomír Zeman z Národního památkového ústavu jsou autory výstavy, která dokumentuje rozkvět, slávu a úpadek Lázní Kyselka. Expozice také poprvé přiblíží stavby slavných architektů, převážně z okruhu vídeňských autorů. Výstava je poctou Kyselce a příspěvkem muzea k její záchraně. Jedná se o dosud největší výstavu, jež kdy byla Mattoniho lázním věnována.

 

obrázek výstavy

Židé na Karlovarsku

Přednáška 18.04.2012—18.04.2012

Muzeum Karlovy Vary

Jaká je historie židovských obcí a židovského osídlení na Karlovarsku od středověku až do začátku 2. světové války?

„Nejstarší doklad o židovském osídlení z Karlovarska pochází z roku 1310, konkrétně z Bečova. Je to doklad z doby vlády Jana Lucemburského, kdy Židé v letech 1310 - 1346 platili královské komoře daně prostřednictvím Židovské obce v Praze. Starší zmínku o existenci židovského osídlení na Karlovarsku doposud neznáme,“ říká historik Lukáš Svoboda, který zmíní i nejznámější židovské obce - obec v Hroznětíně, která zde byla od 16.st.í a byl tu i krajský rabinát. Ale i další méně známé obce, jako např. v Údrči, Poutnově či Útvině. Řeč bude i o židovských hřbitovech či o významných stavbách a osobnostech např.karl.rabín Ignaz Ziegler, který zde působil v letech 1888 - 38, dále žák proslulého architekta Adolfa Loose Rudolf Wells nebo Walter Serner, jeden ze spoluzakladatelů dadaismu.

 

Na obrázku je židovská synagoga v Karlových Varech, která byla v roce 1938 vypálena.

 

 

Historik v přednášce zmíní nejznámější židovské obce. Mezi ně patřila obec v Hroznětíně, která zde byla od 16. století a byl tu i krajský rabinát. Zmíní ale i malé a zapomenuté židovské obce, jako například v Údrči, Poutnově či Útvině.
Připomene také nemovité židovské památky, což jsou dnes převážně jen židovské hřbitovy, a významné stavby a osobnosti.

 

obrázek výstavy

Karlovy Vary a jejich vlastivědné písemnictví

přednáška 21.03.2012—21.03.2012

Muzeum Karlovy Vary

O K.Varech se píše již více než pět set let ve smyslu písemnictví vlastivědného, představení zásadních autorů a jejich děl jakosou jména David Becher, August Leopold Stöhr, Rudolf Mannl, Viktor Karell, Anton Gnirs a z doby téměř současné Karel Nejdl. Gró představené vlastivědné literatury tvořila balenologie.Na snímcích je spis Václava Payera z roku 1522, první a stěžejní dílo karlovarského písemnictví a přednášející Stanislav Burachovič.

obrázek výstavy

100 let archeologie nyní v Chebu do 13.5.

2.03.2012—2.03.2012

Muzeum Karlovy Vary

Nadmíru úspěšná výstava 100 let terénní archeologie v Karlovarském kraji je nyní čerstvě k vidění v Muzeu Cheb. Výstava tak pokračuje ve svém putování za zájemci a po dvou zastaveních v Německu se přesouvá zpět na české území.

Na něm chebské muzeum není rozhodně posledním místem, kde se zájemci v kraji se stoletou historiíí terénní archeologie mohou seznámit. Informační panely, originální artefakty, které byly v minulosti objeveny při nejdůležitějších archeologických výzkumech pravěkých a středověkých lokalit, stejně jako několik zajímavostí z doby časného novověku se v tomto roce přestěhují do dalších výstavních sálů.

obrázek výstavy

Platím!!!

výstava 29.02.2012—29.04.2012

Muzeum Karlovy Vary

Staré registrační pokladny, to bylo něco. Na slova Platím! naťukal pán nebo paní za kasou částku, zatočili klikou, ozvalo se charakteristické zacinkání a z pokladny vyjel šuplík s penězi. Zákazník si mezitím prohlížel pokladnu, která měla vedle své užitečnosti též nepopiratelný výtvarný vzhled. Prostě - šlo o moc pěkný zdobený kousek. Tak vypadalo placení před drahnou řadou let. Dnešní pokladny jsou unifikované, nejsou takříkajíc "sexy".

Návrat kouzla starých časů krásných registračních pokladen umožňuje zájemcům výstava Platím!!!, kterou muzeum pořádá ve spolupráci  s bratislavským Muzeem obchodu. Na výstavě je možné prohlédnout si osmnáct pokladen z let 1900 - 1948 ze sbírek Muzea obchodu a dvě pokladny, které poskytlo Muzeum Sokolov, řadu zajímavých informací naleznou návštěvníci na panelech, k vidění jsou rovněž dobové reklamy na pokladny. Ale co víc! na výstavě je také možné poslechnout si rozličné zvuky pokladen a podívat se na originál dobového reklamně naučného filmu o potřebě vlastnit pokladnu. Film si nechala vyrobit firma National, svého času největší výrobce registračních pokladen na světě. Právě z dílny této společnosti pochází nejvíce vystavených pokladen.Výstava potrvá do 29. dubna.

Na fotkách z vernisáže je ředitelka Muzea Karlovy Vary Lenka Zubačová s kurátorem výstavy, historikem Janem Nedvědem, pán s delšími šedými vlasy je Marcel Juck, ředitel bratislavského Muzea obchodu a pán mezi pokladnami je ředitel sokolovského muzea Michael Rund, který laskavě zapůjčil na výstavu dvě pokladny ze sbírek "svého" muzea. Na dalších snímcích jsou nejrůznější typy pokladen a záběr z expozice historických platidel.

 

obrázek výstavy

Českoslovenští legionáři

přednáška 22.02.2012—22.02.2012

Muzeum Karlovy Vary

Proč se na sto tisíc mladých Čechů rozhodlo vrátit se ze zajetí do válečných zákopů první světové války? Zač bojovali? A jakou úlohu sehrál jejich boj při vzniku samostatné Československé republiky?
Na otázky odpoví historik Muzea Karlovy Vary Jan Nedvěd v přednášce Českoslovenští legionáři. Přednáška se uskuteční v muzeu v Nejdku 3. listopadu od 17 hodin a obohatí současnou stejnojmennou výstavu.

Proč se na sto tisíc mladých Čechů rozhodlo vrátit se ze zajetí do válečných zákopů první světové války? Zač bojovali? A jakou úlohu sehrál jejich boj při vzniku samostatné Československé republiky?

Na otázky odpoví historik Muzea Karlovy Vary Jan Nedvěd v přednášce Českoslovenští legionáři. Připomene v ní rovněž historická tažení, bitvy a strastiplný návrat bojovníků za národní samostatnost z francouzské, italské a ruské fronty světové války, ruské revoluce a občanské války.

obrázek výstavy

Čtvrtá loutková dílna

výtvarná dílna 18.02.2012—18.02.2012

Muzeum Karlovy Vary

Metamorfóza loutky aneb výroba proměnlivé loutky. Zájemci si vyrobí papírové loutky omalované z obou stran jinými motivy. Jejich speciální, avšak jednoduchá konstrukce umožňuje to, aby se vhodným pohybem, nazývaným "prásknutí", obě strany loutky z pohledu diváka zaměnily.Tyto trikové varietní loutky užívali marionetáři k zábavným přídavkům za hlavní hrou. Proměnlivé loutky nazývané "flákačky", též "pleskačky", "práskačky", "metamorfosy" fungují na principu překvapivé proměny.

 

obrázek výstavy

Proměna loutky zakončila dílny

18.02.2012—18.02.2012

Muzeum Karlovy Vary

Opět značný počet zájemců zamířil na poslední výtvarnou dílnu, jejichž série provázela úspěšnou - a do 26. února trvající! - výstavu Klauni, čerti a Kašpaři. Muzeum děkuje účastníkům- bez rozdílu věku  za jejich zájem a přízeň.

obrázek výstavy

Udělej si SVÉ divadlo

výstava + tvůrčí dílna 4.02.2012—4.02.2012

Muzeum Karlovy Vary

Již třetí tvůrčí dílna je doprovodnou akcí výstavy loutek s názvem Klauni, čerti, Kašpaři. Tentokrát si každý bude moci vyrobit své vlastní jednoduché loutkové divadlo, potřebné věci budou na místě. Každý ale může popustit uzdu své fantazii a navrhnout si kulisy vlastní.

obrázek výstavy

Muzeum dostalo rodokmen rodu Mattoni

26.01.2012—26.01.2012

Muzeum Karlovy Vary

Detailní rodokmen rodiny Mattoni včetně její historie v Itálii sahající až do 16. století, to vše v digitální podobě na třinácti CD nosičích.  Takový dar muzeu věnoval Alessandro Pasquale, generální ředitel Karlovarských minerálních vod. Ten si rodokmen zakoupil v podobě tří svazků knih vázaných v kůži, které obsahují kompletní historii rodiny Mattoni.

Rodokmen je starý německý rukopis, patrně z roku 1910, kdy zemřel nejslavnější z rodu - Heinrich Mattoni. "První z rodu Mattoni na karlovarské půdě byl Octavio Mattoni, který se zde objevil v roce 1690 a byl prodavačem citrusových plodů," připomíná historik Stanislav Burachovič. Při přebírání daru dostal naopak dárce od ředitelky muzea Lenky Zubačové knihu o pamětihodnostech Karlovarského kraje a Stanislav Burachovič mu půjčil knihu v italském jazyce z roku 1865 o karlovarských pramenech (na snímcích, dále převzetí kolekce CD ředitelkou L. Zubačovou od A. Pasquala).

S rodokmenem a historií rodu se budou moci nyní seznámit i badatelé v muzejní knihovně. Podmínkou je ovšem znalost německého jazyka.

obrázek výstavy

Druhá dílna nabídla i loutkové divadlo

výtvarná dílna 21.01.2012—21.01.2012

Muzeum Karlovy Vary

Zhlédli představení loutkového Divadla Anička a letadýlko s názvem Malá večerní snítka v podání Anny Duchaňové, poté si děti vyrobili Lapač růžových snů a nakonec představila Marie Jirásková se svým manželem Pavlem jejich novou knihu Loutka a moderna. Na fotografii s dospělými návštěvníky přihlíží uprostřed Pavel Jirásek.

obrázek výstavy

100 let archeologie soutěží - Kulturní událost 2011

19.01.2012—31.01.2012

Muzeum Karlovy Vary

Výstava 100 let terénní archeologie v Karlovarském kraji byla nominována v anketě Kulturní událost 2011 v Karlovarském kraji, kterou vyhlásila MF DNES. Získali jsme 4. místo. Děkujeme všem hlasujícím!

obrázek výstavy

Bible Václava IV. v Lokti

10.01.2012—26.02.2012

Muzeum Karlovy Vary

Úchvatnou bohatě iluminovanou faksimili bible Václava IV., kterou vlastní muzeum, mohou obdivovat návštěvníci Městské knihovny v Lokti. Loket je po Kutné Hoře a K.Varech dalším městem, kde je k vidění faksimile prvního velkolepého německého rukopisu bible, kterou vytvořila na žádost českého krále Václava IV. nejslavnější pražská iluminátorská škola v letech 1389 - 1400, téměř 150 let před vydáním Lutherova překladu bible.

Faksimili bible získalo muzeum darem od rakouského uměleckého nakladatelství Adeva z Grazu jako výraz díků a spokojenosti s realizací výstavy 3000 let knižního umění, která se uskutečnila v karlovarském muzeu v roce 2010. Kompletní barevná faksimile edice Václavovy bible je ve vlastnictví Rakouské národní knihovny ve Vídni, zahrnuje osm dílů faksimile vlastní bible a jeden díl dokumentů.

Více o bibli Václava IV. naleznete v záložce PRO NOVINÁŘE.

obrázek výstavy

Udělej si SVOJI loutku

výtvarná dílna 7.01.2012—7.01.2012

Muzeum Karlovy Vary

Už jste si někdy vyráběli loutku? Ať už ano či ne, Muzeum Karlovy Vary vám nyní nabízí jedinečnou šanci si takovou výrobu zkusit v rámci dílny s názvem Udělej si loutku. Dílna se uskuteční v karlovarském muzeu na Nové louce v sobotu 7. ledna.
Jde o první z několika doprovodných akcí k aktuální, zcela jedinečné a půvabné výstavě Klauni, čerti a Kašpaři, kterou je možné v muzeu zhlédnout až do konce února.
Výroba loutek patřila k české tradici, k níž mohou přispět i účastníci této akce. Půjde o výrobu pohyblivých papírových loutek a jednoduchých loutek dřevěných. Podle předlohy a pod odborným vedením si může každý vyrobit kašpárka, rytíře, prince, princeznu, čerta, prostě jakékoliv postavičky či oblíbené pohádkové bytosti a zvířátka. Vše závisí na fantazii výrobců.
Výroba těchto loutek nevyžaduje žádné zvláštní schopnosti a zúčastnit se mohou všechny věkové kategorie.
Materiál na výrobu bude v muzeu k dispozici. Začátek dílny je ve 13 hodin, konec pak v 16 hodin. Vstupné je třicet korun.
Během ledna a února se uskuteční ještě další dílny - s výrobou divadélek a proměňovacích loutek a vyloučené není ani loutkové divadelní představení.

První loutková dílna, na níž si účastníci vyrobí svou vlastní loutku. Půjde o výrobu pohyblivých papírových loutek a jednoduchých loutek dřevěných. Podle předlohy a pod odborným vedením si může každý vyrobit kašpárka, rytíře, prince, princeznu, čerta, prostě jakékoliv postavičky či oblíbené pohádkové bytosti a zvířátka.

 

obrázek výstavy

doprovodné akce k výstavě loutek

tvůrčí dílny 7.01.2012—19.02.2012

Muzeum Karlovy Vary

Výstavu Klauni, čerti, Kašpaři..., která potrvá do konce února příštího roku, obohatí čtvero doprovodných akcí. 

7. 1. - 1. Loutková dílna: Udělej si svoji loutku.

21. 1. - Představení loutkového divadla a uvedení nové knihy

4. 2. - 2. Loutková dílna: Udělej si své divadlo

18. 2. - 3. Loutková dílna: Proměna loutky - metamorfóza loutky

Školy se mohou objednat a dílny se uskuteční i v rámci výuky!

obrázek výstavy

Ohlasy na 100 let archeologie

tisková zpráva 21.12.2011—21.12.2011

Muzeum Karlovy Vary

Výstavě velký prostor věnuje i místní tisk (viz foto), výstava v Klingethalu potrvá do konce února. V příštím roce ji budou moct zhlédnout zájemci v muzeích ve zdejším kraji.

obrázek výstavy

Klauni, čerti a Kašpaři

výstava 30.11.2011—26.02.2012

Muzeum Karlovy Vary

V adventním čase vás zveme na půvabnou výstavu historických loutkových divadel od konce 19. století do roku 1950. Loutky i divadla jsou ze soukromé sbírky manželů Marie a Pavla Jiráskových, známých sběratelů a badatelů v oblasti českých loutkových divadel a historických loutek. Výroba loutek patřila k české tradici. V průběhu staletí se obliba loutek měnila, obdobím největšího rozkvětu byl konec 19. a první polovina 20. století, kdy se loutkové divadlo těšilo velkému zájmu a patřilo k oblíbeným kratochvílím. Výstava představuje ukázky modelovaných loutek i loutky jedinečné, orginální, vytvořené pro konkrétní rodinná divadla a stejně tak divadla sestavená z tištěných dekorací i divadla s originálními ručně malovanými kulisami.

 

obrázek výstavy

Francouzi v Poohří 1742

Přednáška 23.11.2011—23.11.2011

Muzeum Karlovy Vary

Francouzská armáda v Poohří roku 1742 je název přednášky chomutovského historika starších dějin Jiřího Šlajsny. Ten podrobně přiblíží Válku o rakouské dědictví, představí hlavní aktéry vojenských tažení v Poohří, tedy Francouze, Bavory, Rakušany a Sasy. Stěžejním tématem bude francouzská armáda Ludvíka XV, která prováděla bojové operace na linii Cheb – Loket – Klášterec n. O. Promluví i o francouzsko – rakouské šarvátce u Kadaně i celkovém ústupu Francouzů do Chebu a konci jejich přítomnosti v Čechách.

obrázek výstavy

100 let archeologie v Oberwiesenthalu

2.11.2011—11.12.2011

Muzeum Karlovy Vary

Z KV se výstava přestěhovala do německého Oberwiesenthalu, s nímž ve spolupráci Muzeum Karlovy Vary výstavu připravilo, návštěvníci ji naleznou na oberwiesenthalské radnici a v penzionu Am Roten Hammer.

 

obrázek výstavy

Poslední prohlídka s odborníkem

29.10.2011—29.10.2011

Muzeum Karlovy Vary

U příležitosti končící výstavy 100 let archeologie v Karlovarském kraji vás zveme na zcela mimořádnou, poslední prohlídku této výstavy spojenou s odborným průvodním slovem.

obrázek výstavy

Revoluce v současném arabském světě

Přednáška 20.10.2011—20.10.2011

Muzeum Karlovy Vary

Mgr. Daniel Křížek, Ph. D. se zaměří na dění v Egyptě a Sýrii, ale neopomene zmínit okolnosti počátku nepokojů a proměn v ostatních státech jako je Tunis, Libye nebo Jemen."Celý tamní region byl dlouho zdánlivě statický. Režimy vypadaly pevně, ale bylo známé, že lidé jsou frustrovaní a ve společnosti to bublá. Po Egyptě se vlna nepokojů přelila do dalších zemí a stalo se z toho něco, co hýbe světem." uvedl o přednášce autor.

obrázek výstavy

3. komentovaná prohlídka

komentovaná prohlídka výstavy 5.10.2011—5.10.2011

Muzeum Karlovy Vary

Z řady doprovodných programů k výstavě 100 let terénní archeologie v Karlovarském kraji se od 15.30 hodin  koná již třetí komentovaná prohlídka, průvodcem vám bude archeolog muzea Jan Tajer.

obrázek výstavy

100 let od 1.výzkumu na chebském hradě

přednáška a výstava 5.10.2011—5.10.2011

Muzeum Karlovy Vary

O četných archeologických výzkumech na chebském hradě, o výsledcích, poznání a nálezech bude přednášet Pavel Šebesta, archeolog chebského muzea "ve výslužbě" a spoluautor výstavy 100 let archeologie v Karlovarském kraji. který byl osobně účasten mnoha výzkumů chebského hradu.

obrázek výstavy

Brána archeologii otevřená

vzdělávací prohlídka výstavy 15.09.2011—30.10.2011

Muzeum Karlovy Vary

Školy objednejte své třídy, žáci se na výstavě 100 let archeologie v kraji dozví odpovědi na otázky KDO JE ARCHEOLOG, CO JE ARCHEOLOGIE, můžete si vyzkoušet složit pravěkou nádobu, vidět pravěká obydlí či osahat pravěké nástroje.

obrázek výstavy

Kdo byl Anton Gnirs, archeolog?

Přednáška 7.09.2011—7.09.2011

Muzeum Karlovy Vary

přednáška Stanislava Burachoviče: Mimořádně rozsáhlý badatelský a publikační odkaz Antona Gnirse Karlovarsku je trvalou duchovní hodnotou, jež dalece překračuje hranice regionu západočeských lázní.

obrázek výstavy

1. komentovaná prohlídka

komentovaná prohlídka 7.09.2011—7.09.2011

Muzeum Karlovy Vary

K výstavě 100 let terénní archeologie v Karlovarském kraji se od 15.30 hodin  koná komentovaná prohlídka, průvodcem vám bude archeolog muzea Jan Tajer.

obrázek výstavy

BRÁNA ARCHEOLOGII OTEVŘENÁ

5.09.2011—30.10.2011

Muzeum Karlovy Vary

.. tak se jmenují naučné programy pro školy k výstavě 100 let archeologie v kraji, poutavě, názorně ale i zábavně si odpovíme na otázky MŮŽU BÝT I JÁ ARCHEOLOGEM? - CO A PROČ HLEDÁ ARCHEOLOG? - K ČEMU JE ARCHEOLOGICKÝ NÁLEZ?  Objednejte si lektora, rádi se vaší třídě budeme věnovat!

obrázek výstavy

Muzika na schodech

3.09.2011—3.09.2011

Muzeum Karlovy Vary

v době konání 16. Karlovarského folklorního festivalu budeme v muzeu hostit tři výborné lidové kapely LA GIMBEURTEÉE D´CHIDDES z Francie, chodský soubor MRÁKOV a lidový soubor VYCPÁLKOVCI z Prahy. Soubory si zatančí v muzeu jen tak.. pro radost, mluveným slovem je bude doprovázet S.Burachovič. VSTUP VOLNÝ

obrázek výstavy

NEBOJ SE, SÁHNI SI, DOZVÍŠ SE

25.08.2011—30.10.2011

Muzeum Karlovy Vary

Pro školáky jsme na výstavě 100 let archeologie v kraji instalovali modely pravěkých nástrojů, které demonstrují reálný předmět, při uchopení předmětu se o něm na obrazovce dozvíte více.

obrázek výstavy

publikace 100 let archeologie v Karlovarském kraji

křest knihy 27.07.2011—30.10.2011

Muzeum Karlovy Vary

K probíhající výstavě byla vydána stejnojmenná publikace o 196 stranách, v česko-německém jazyce, v níž naleznete zajímavé lokality, kde probíkaly archeologiské výzkumy v průběhu století. U každé naleznete souřadnice GPS, mnohé mohou být poučným cílem Vašich výletů v kraji. Kniha též obsahuje rejstřík významných archeologů, jež se svou prací výrazně zapsali do archeologického poznání daných lokalit. Publikaci doplňuje i CD , na němž naleznete Katalog nálezů vybraných archeologických lokalit. Knihu zakoupíte v pokladně muzea za 148 Kč.

obrázek výstavy

100 let archeologie v kraji

výstava 27.07.2011—30.10.2011

Muzeum Karlovy Vary

U příležitosti výročí zahájení terénní archeologie v Karlovarském kraji Vám představujeme nejdůležitější výzkumy pravěkých a raně středověkých lokalit na území kraje s přesahem do saského pohraničí v období 1911-2011. 

obrázek výstavy

KARLOVARSKÉ KALENDÁRIUM

křest knihy 21.07.2011—21.07.2011

Muzeum Karlovy Vary

Nová publikace Karlovarské kalendárium 1325 - 2010 , jsou srtučné dějiny města v datech autorů S. Burachoviče a J. Nedvěda, historiků muzea. Vznikla tak jedinečná publikace neotřelého formátu o 168 stranách s bohatým mnohdy dosud nepublikovaným obrazovým materiálem zachycující nejdůležitější data jakož i nejznámější hosty a osobnosti Karlových Varů v časovém rozmezí let 1325 – 2010. V prodeji je za 120 Kč.

 

obrázek výstavy

MDD a lidové zvyky na Karlovarsku

kulturní akce, přednáška 1.06.2011—1.06.2011

Muzeum Karlovy Vary

Komponovaný program s přednáškami, ukázkami paličkování, ukázkami podmalby na sklo a folklórními vstupy souboru Dyleň- to vše k MDD. Lidové zvyky na Karlovarsku jsou doprovodnou akcí výstavy Lidové umění západních Čech.

obrázek výstavy

Hrázděný dům v severozápadních Čechách

Přednáška 25.05.2011—25.05.2011

Muzeum Karlovy Vary

Přednáška je doprovodnou akcí výstavy Lidové umění západních Čech. Typická hrázděná konstrukce patří do vyšší kategorie stavitelského umění. Již od 12. století se používala ve městech, ale teprve od 15. století se hrázděné stavby začaly objevovat i na venkově. Dekorativní podoba štítů na průčelí statků tak, jak je známe dnes, se začala stavět až na přelomu 18. -19. století. O tom a dalších zajímavých souvislostech bude přednášet historik architektury Mgr. Lubomír Zeman.


obrázek výstavy

Muzejní noc aneb Karlovarská architektura v průběhu staletí

kulturní akce, koncert 21.05.2011—21.05.2011

Muzeum Karlovy Vary

Bude věnována výstavbě města od jeho založení, zvláště pak takzvanému „zlatému věku“ západočeských lázní od roku 1870 do 1. svět. války. Návštěvníky expozicí provedou vídeňští architekti Fellner a Helmer, kteří zasáhli do architektury mnoha měst, včetně Karlových Varů. S přednáškami vystoupí a pobaví S. Burachovič a amatérské sdružení odborných pracovníků BUCHAR.

obrázek výstavy

Zelený čtvrtek v muzeu

kulturní akce 21.04.2011—21.04.2011

Muzeum Karlovy Vary

První doprovodná akce výstavy Lidová kultura západních Čech je pletení pomlázky, zdobení kraslic, paličkování a výroba proutěných košíčků na vajíčka a přednáška S.Burachoviče o tradičních velikonočních zvycích na Karlovarsku.

obrázek výstavy

Lidové umění západních Čech

výstava 20.04.2011—17.07.2011

Muzeum Karlovy Vary

Západní Čechy si utvářely vlastní lidovou kulturu, a to díky prolínání dvou kultur - české a německé. Výstava ukazuje odlišnosti pěti oblastí - Karlovarska, Chebska, Chodska, Klatovska a Plzeňska. Němci i Češi zde žili, ale každá etnická skupina udržovala svůj životní styl a rozvíjela i jiné projevy lidového umění. Pohledy na lidové kroje, interiéry, zbožnosti či zvykoslovné předměty ukazují na bohatost lidového umění v českém pohraničí. K výstavě je po dobu jejího konání připraven bohatý doprovodný program. Více informací v záložce PRO NOVINÁŘE

obrázek výstavy

IZRAEL - Přednáška Jana Nedvěda na Nové louce

Přednáška 6.04.2011—6.04.2011

Muzeum Karlovy Vary

Země zaslíbená, trn v oku Arabů i jediné demokratické zřízení na Blízkém východě. To všechno je Izrael. Historii i současnost židovského státu přiblíží historik karlovarského muzea Jan Nedvěd, který na sklonku loňského roku Izrael navštívil. Cestopisně-historickou přednášku doplní o postřehy z míst, která viděl, a promítne desítky fotografií nejen z Tel Avivu, Jeruzaléma nebo Nazarethu.Více v záložce PRO NOVINÁŘE

obrázek výstavy

JAN KRISTOFORI obrazy, objekty

Výstava 10.03.2011—10.04.2011

Muzeum Karlovy Vary

Proslavily ho originální knižní ilustrace a svérázné objekty. Přední český výtvarník Jan Kristofori byl jedním z nejznámějších českých umělců INFORMELU, kteří žili v emigraci. "...tvoří své obrazy jako gotické reliéfy a lze je označit jako skulpturální malbu.Barvy jsou pokládány v plastických plochách..., jsou pečlivě míseny s líbeznou spontaneitou a lyrickým tónováním..." (citace z autobiografie JK)

... více v záložce PRO NOVINÁŘE

 

obrázek výstavy

Židovské hřbitovy ve Finsku

Přednáška 2.03.2011—2.03.2011

Muzeum Karlovy Vary

Přednáška historika, odborníka na ugrofinštinu, ale také přírodovědce PhDr. Ing. Václava F. Chvátala, který se od roku 2002 věnuje dokumentaci a výzkumu hebrejské epigrafiky a záchraně židovských památek.

Více informací v záložce PRO NOVINÁŘE

obrázek výstavy

Co skrývá Hartenberg?

komentovaná prohlídka 17.02.2011—17.02.2011

Muzeum Karlovy Vary

Jaká tajemství už odhalili karlovarští archeologové ve zřícenině hradu Hartenberg? Jejich výzkumy mapuje výstava ve vestibulu krajského úřadu, kterou návštěvníky 17. února provede od 15 hodin Jan Tajer, archeolog karlovarského muzea.

VÍCE INFORMACÍ V ZÁLOŽCE PRO NOVINÁŘE

obrázek výstavy

HRY A KLAMY II ... poznávej se

výstava 19.01.2011—27.02.2011

Muzeum Karlovy Vary

Zábavné exponáty názorně vysvětlí svět přírodních věd v duchu myšlenky J.A.Komenského ŠKOLA HROU - hlavolamy, kvízy, hádanky, skládačky a optické klamy - DOTÝKATI  SE  EXPONÁTŮ  PŘIKÁZÁNO!

 

obrázek výstavy

MUZEUM ZAVŘENÉ

3.01.2011—18.01.2011

Muzeum Karlovy Vary

1.1. - 18.1. 2011 ZAVŘENO

Všem přátelům našeho muzea přejeme krásné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok. V roce 2011 pro Vás chystáme řadu zajímavých akcí, první začíná již 19.ledna. Zachovejte našemu muzeu přízeň a těšíme se na další setkání s Vámi.

obrázek výstavy

Bible Václava IV. DAR MUZEU

25.11.2010—25.11.2010

Muzeum Karlovy Vary

Úchvatnou bohatě iluminovanou faksimili bible Václava IV. se rozhodlou umělecké nakladatelství ADEVA Graz Rakousko věnovat muzeu jako projev spokojenosti s realizací výstavy 3000 let knižního umění. Badatelé budou tak mít možnost v našem muzeu shlédnout jeden díl prvního velkolepého německého rukopisu bible, která byla napsána na žádost českého krále Václava IV. v letech 1390-1400 a kterou vytvořila v té době nejslavnější iluminátorská škola v Praze. Více o bibli naleznete v záložce "PRO NOVINÁŘE". Originál Václavovy bible je ve vlastnictví Rakouské národní knihovny ve Vídni. Slavnostní předání proběhne v muzeu na Nové louce ve čtvrtek 25.11. v 10 hodin.

obrázek výstavy

Zajímavosti Karlových Varů

Přednáška 24.11.2010—24.11.2010

Muzeum Karlovy Vary

Prezentace dobových pohledů na lázeňské město tak, jak je neznáte v podání sběratele Libora Humla, který představí svou sbírku fotografií, ukáže stavební vývoj a vzpomínky na Dolní a Horní nádraží. Připomene také Lázně 6, kostelík sv. Urbana, stavbu Thermalu a léta chátrající Národní dům. Vrcholem prezentce se stane Růžový vrch - jeho původní podoba, poválečná demolice a jeho nová, panelová zástavba.

obrázek výstavy

konference Hippokrates K.Varů

Konference 21.10.2010—21.10.2010

Muzeum Karlovy Vary

 

Muzeum letos uctí život a dílo slavného karlovarského lékaře Davida Bechera (1725-1792). Stane se tak v rámci vědecké konference, která se uskuteční v Galerii umění v K.Varech. Odborné přednášky přednesou jak renomovaní karlovarští lékaři a balneologové, tak i vzácný host z Braunschweigu, prof. dr. Ludwig Weigert, vynikající znalec života a díla Davida Bechera. Přednášky budou publikovány ve sborníku. Program naleznete v záložce PRO NOVINÁŘE

 

 

obrázek výstavy

3000 let knižní kultury

přednáška a výstava 15.10.2010—15.10.2010

Muzeum Karlovy Vary

..pět kultur knižní malby, ke stejnojmenné výstavě přednáší Jan Kocisek, zástupce uměleckého nakladatelství Adeva Austria, dozvíte se o složitém výběru děl pro výrobu faksimilí, o jedinečném způsobu jejich výroby ale třeba i o vystavené Bibli Václava IV. z roku 1389-1400, která byla vytvořena slavnou  pražskou iluminátorskou školou, dozvíte se o fascinujících miniaturkách a množství alegorických postav.

obrázek výstavy

3000 let knižního umění

Výstava 7.10.2010—21.11.2010

Muzeum Karlovy Vary

Jedinečná výstava představí výrobu uměleckých faksimilí, jako např. královský zlatý rukopis Zlatý žaltář Karla Velikého, vrcholné dílo germánského románského umění Berdoldův sakramentář či Učebnici císaře Maxmiliána s nádhernými iluminacemi, ale i jednu z nejvýznamějších egyptských Knih mrtvých tzv. Papyrus Ani, k vidění bude též  jedinečná ukázka byzantského dvorského umění ve formě svitku tzv.Józuúv svitek..atd. nenechte si ujít prezentaci dokonalých faksimilí rakouské umělecké dílny firmy Adeva.

obrázek výstavy

O tradici a fenoménu hotelu PUPP

přednáška a výstava 8.09.2010—8.09.2010

Muzeum Karlovy Vary

Počátky GH Pupp spadají až do roku 1701, kdy byl postaven Saský sál. Klíčový význam pro vývoj hotelu měla hoteliérská dynastie rodiny Puppů, jež v průběhu 200 let sehrála důležitou roli v dějinách kv.gastronomie a podnikatelství, o osudech rodiny Puppů, zejména otce zakladatele J.G.Puppa, jeho synů a vnuků ale i o žijících potomcích dynastie Puppů v Rakousku a Německu.

 

 

 

 

obrázek výstavy

Přímý potomek rodiny PUPP

23.07.2010—26.09.2010

Muzeum Karlovy Vary

Dne 23. července 2010 zavítala do Muzea Karlovy Vary Renate Lehmlerová, rozená Schäfflerová-Puppová, přímý potomek slavné hotelové dynastie Puppů. Na pozvání muzea si přijela prohlédnout právě probíhající výstavu Příběh GH Pupp, na kterou laskavě zapůjčila velkou kolekci dokumentů z rodinného archívu. Výstavou ji provedl její autor, historik S.Burachovič. Paní Lehmlerová si v doprovodu svého manžela a syna výstavu prohlédla s velkým zájmem, znalostí věci a s nezastíraným dojetím, jež se projevilo i těžko skrývanými slzami. Pro muzeum bylo velkou ctí uvítat vzácnou návštěvu a pochlubit se zdařilou výstavou.

 

 

obrázek výstavy

publikace Příběh Grandhotelu Pupp

křest knihy 28.06.2010—28.06.2010

Muzeum Karlovy Vary

Křest knihy v GH Pupp

V rámci probíhající výstavy v muzeu na Nové louce vychází stejnojmenná publikace, která se v podrobných souvislostech zabývá generacemi rodiny Puppů až do současnosti. Rovněž Vás provede stavebním vývojem a architektonickými změnami hotelu.

Kniha v prodeji na pokladně muzea za 599 Kč.

 

obrázek výstavy

výstava Příběh GH Pupp

Výstava 23.06.2010—3.10.2010

Muzeum Karlovy Vary

VÝSTAVA PRODLOUŽENA

Příběh o složité dynastii rodiny Puppů, o vývoji podnikání a hoteliérství v K.Varech, ale i o vlastnických či architektonických změnách světoznámého "hotelového impéria". Výstava je připravena v upomínku 200.výročí úmrtí J.G.Puppa, který byl vůdčí osobností rozkvětu hotelu. U příležitosti otevření výstavy bude o týden později pokřtěna stejnojmenná publikace.

obrázek výstavy

Život a dílo Zdeňka Buriana

Přednáška 16.06.2010—16.06.2010

Muzeum Karlovy Vary

Vladimír Prokop představí život a dílo výrazné umělecké osobnosti 20.století. Malíře, který se stal ikonou v ilustraci dobrodružné literatury (Verne, May, Kipling atd.), dovedl do krajní podoby originální kvašovou techniku. Stejně tak se Burian stal mezníkem v obrazové paleontologické rekonstrukci, kde spolupracoval s našimi předními vědci (Augusta, Špinar, Mazák). Burian je autor geografických obrazů, volných cyklů, ilustrací netradičních žánrů, zátiší, portrétů. Nahlédneme alespoň částečně také do umělcova soukromí.

 

 

obrázek výstavy

MUZEJNÍ NOC

Naučně-zábavný pořad 29.05.2010—29.05.2010

Muzeum Karlovy Vary

Petr Veliký na koni, Sissy a tlustí bodyguardi.. aneb Slavní návštěvníci K.Varů, v podání pracovníků muzea o návštěvnících méně či více známých, hudební produkce Primitivové neznámé kultury, divadelní produkce Divadlo BezDirky

volně přístupná stálá expozice muzea

 

obrázek výstavy

Romantické cesty zanikající krajinou

komentovaná prohlídka 23.05.2010—23.05.2010

Muzeum Karlovy Vary

Ke stejnojmenné výstavě připravili autoři projektu komentovanou prohlídku ve výstavních sálech.

obrázek výstavy

Romantické cesty zanikající krajinou

přednáška 19.05.2010—19.05.2010

Muzeum Karlovy Vary

R.Tyller a S.Kuncová přiblížíli měnící se podobu krajiny na Sokolovsku. Na místě vyuhlených lomů Medard a Libík se postupně vytvářela jezírka, potoky s vodopády, peřejemi i barevné bažiny. Těžbou zničená a ztracená krajina získala po opuštění lidmi zvláštní kouzlo, jež mizí pod hladinou vznikajícího jezera Medard.

obrázek výstavy

1989 Cesta srovnání

Výstava 14.05.2010—28.06.2010

Muzeum Karlovy Vary

výstava Vřídelní kolonáda

Srovnání novodobých dějin Československa a východního Německa – NDR, v užším kontextu také porovnání historie v Sasku a na Karlovarsku. Smysl spolupráce mezi oběma příhraničními regiony je mj.ve vzájemném smíření a zároveň ve vyrovnání se s totalitní minulostí. Webové stránky www.cestakesvobode.eu / www.wegzurfreiheit.eu vznikly z potřeby zaznamenat a srovnávat události a tím také ukázat, jak blízko si Němci a Češi jsou. Srovnání minulosti, kde vedle sebe uvádíme na časové ose historické události jednotlivých let a měsíců tak, jak se děly na obou stranách hranice od k.2.sv. světové války do pádu komunistických režimů v roce 1989. Prezentace spuštěných webových stránek v ČJ a NJ je obsahem výstavy ve Vřídelní kolonádě v 1.patře v hale Hygie..

 

obrázek výstavy

Romantické cesty zanikající krajinou

výstava 5.05.2010—13.06.2010

Muzeum Karlovy Vary

O romantických cestách za vodopády, barevnými bažinami, erozí rozbrázděnými vrchy i hlubokými roklemi nedaleko Sokolova, těžbou zničená a ztracená krajina vyuhlených lomů Libík a Medard získala po opuštění lidmi nové zvláštní kouzlo. Probíhající rekultivace  krajinu mění do trvalé podoby. Fotografie z výstavy budou jedním z mála dochovaných dokladů o síle přírody, spontánním vývoji postindustriální krajiny a její nečekané kráse.

obrázek výstavy

architekt Karl Ernstberger

Přednáška 14.04.2010—14.04.2010

Muzeum Karlovy Vary

O díle K.Ernstbergera, žáka vídeňského prof.Wagnera, jež ve 20.až 40.letech 20.st. působil v K.Varech, z výčtu jeho děl např. kostel M.Utěšitelky v Dalovicích, dnes již zbořená karlovarská mlékárna, hotel Central, vila Titania v ul.Kr.Jiřího, dům Thalia v Bulharské ul., transfůzní stanice, řada vil v Tuhnicích a Dalovicích, ale i vila v Aši, škola v Toužimi, spořitelna v Tachově. Více o architektovi v knize Slavné vily Karl.kraje, kterou koupíte na pokladně muzea.

obrázek výstavy

1989 - Cesta ke svobodě v Klingenthalu

výstava 1.04.2010—30.04.2010

Muzeum Karlovy Vary

Úspěšný výstavní projekt se představuje v Sasku. Prostřednictvím "časové osy" jsou srovnány významné dějinné události na české a německé straně, resp.tehdejší NDR 1945 až 1990. Výstava se koná v muzeu v Klingenthalu, Schlossstrasse 3, následně budou spuštěny i webové stránky www.cestakesvobode.eu

obrázek výstavy

architekt Heindrich Scherrer

přednáška 31.03.2010—31.03.2010

Muzeum Karlovy Vary

O stavbách "sokolovského" Švýcara v K.Varech, jež je autorem téměř stovky staveb v celém kraji. V Karlových Varech jsou jeho dílem například  Vila doc. Doberauera (součást dnešního komplexu Sanssouci), Vila Frisia, dva vilové domy v ulici Krále Jiřího.

 

obrázek výstavy

Slavné vily Karlovarského kraje

Výstava 18.03.2010—25.04.2010

Muzeum Karlovy Vary

Výstava o nejvýznamějších vilách v našem kraji a jejich příběhy, o stavitelích a majitelích, nejen o známých ale i neprávem zapomenutých architektech. Výstava je spojena s doprovodnými přednáškami o architektech H.Scherrerovi a K.Ernstbergerovi. V prodeji je právě vydaná stejnojmenná publikace autorů L.Zemana, J.Horváthové, Z.Černého a M.Runda.

obrázek výstavy

Zaniklý kostel sv.Mikuláše

výstava 10.03.2010—18.04.2010

Muzeum Karlovy Vary

Prezentace výsledků archeologického výzkumu z let 2002 až 2006 a o znovuobjevení pozdně gotického kostela pod vrchem Krudum ve Slavkovském lese je ke shlédnutí v Oberwiesenthalu v sále penziónu Am Roten Hammer, Annabergerstr.115. Výstava vám poodhalí minulost tohoto mystického místa a je i v českém jazyce.

obrázek výstavy

OCENĚNÍ Kulturní událost 2009

15.02.2010—15.02.2010

Muzeum Karlovy Vary

V anketě kulturní událost roku v Karlových Varech získal náš projekt 1989 - Cesta ke svobodě 3.místo. Kurátor projektu Jan Nedvěd převzal 15.února 2010 v Husovce z rukou šéfredaktora Sedmičky Luboše Vedrala ocenění, které je pro nás povzbuzením do další práce.

foto: M.Chaloupka

obrázek výstavy

Poetický večer II

28.01.2010—28.01.2010

Muzeum Karlovy Vary

V rámci výstavy 1989 - Cesta ke svobodě budou pracovníci muzea a spřátelené osobnosti recitovat  budovatelskou a undergroundovou poezii. Recesistický večer  představí zčásti básně budovatelských autorů působících v padesátých letech v Československu a na Karlovarsk.

 

obrázek výstavy

KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

18.12.2009—4.01.2010

Muzeum Karlovy Vary

Přejeme všem přátelům našeho muzea nádherné vánoční svátky a věřte, že v roce 2010 pro vás připravujeme řadu naučných i zábavných akcí. Zachovejte nám přízeň a v novém roce se těšíme opět na setkání s vámi.

obrázek výstavy

Čtení budovatelské a podzemní poezie

17.12.2009—17.12.2009

Muzeum Karlovy Vary

V rámci probíhající výstavy 1989 - Cesta ke svobodě si přijďte sednout do obýváčku 70.let a zaposlouchejte se  do budovatelské a podzemní poezie.Vystupovat budou Grigorij Klusakovič, Šákul Adobovs, Ian Nedvedescu, Jana Plechatowska, Melpus Tajerus, Lerak Kinrobov, Perikulus Cannis Lupus Musealis a mnozí další významní básníci a pravidelní návštěvníci restauračních zařízení.

obrázek výstavy

Lexikon osobností Karlovarska

křest knihy 3.12.2009—3.12.2009

Muzeum Karlovy Vary

Muzeum vydalo novou knihu, jehož autorem je historik muzea S.Burachovič

Dílo poskytuje informace o padesáti osobnostech nejrůznějších profesí, jež zanechali výraznou tvůrčí stopu v dějinách, vlastivědě, medicíně, hudbě, literatuře a v kulturním životě K.Varů a okolí. Vybrány jsou pouze osobnosti nežijící,  některé dnes i zcela zapomenuté. Najdeme zde např. dr. D.Bechera, Jeana de Carro, V.Jáchymovského, Augusta von Lützow, H.Mattoniho, L.Mosera, K.Nejdla či rodinné dynastie Puppů.

obrázek výstavy

1989 - Cesta ke svobodě

Přednáška 25.11.2009—25.11.2009

Muzeum Karlovy Vary

Muzeum Zlatý klíč, Lázeňská 3

Přednáší Mgr.Jan Nedvěd

Obsahem bude především dění v Karlových Varech během listopadu a prosince 1989. Přednáška, doplněná v prezentaci o fotografie a některé dokumenty, se zaobírá nejprve undergroundem a opozicí, která se ke konci 80. let začala hlásit o své místo na slunci. Hlavním tématem ale zůstává chronologický přehled revolučního dění od 18. listopadu 1989, kdy vstoupilo Divadlo Vítězslava Nezvala do stávky na podporu studentských požadavků. Závěr přednášky je ohraničen přelomem let 1989 - 1990.

K prodeji bude nově vydaná stejnojmenná publikacem s rozhovory předních aktivistů a s autentickými fotografiemi událostí v K.Varech.

obrázek výstavy

1989 - Cesta ke svobodě PRODLOUŽENO

Výstava 18.11.2009—28.02.2010

Muzeum Karlovy Vary

Exkurz do historie totality společně s vývojem a deformacemi v lokálním rámci města a okolí, chronologický pohled na hlavní mezníky úpadku komunistického režimu, konfrontace se vznikající opozicí 70.-80.let a následné získání svobody po 40 letech. K zakoupení je kniha o revolučním listopadu v K.Varech, která je prvním uceleným přehledem událostí. Součástí výstavy je i anketa o vašem názoru na vývoj demokratických změn.

obrázek výstavy

Pět versus dvacet pět tisíc – Útěk bratří Mašínů a Milana Paumera

Přednáška 11.11.2009—11.11.2009

Muzeum Karlovy Vary

Muzeum Zlatý klíč, Lázeňská 3, přednáší Milan Paumer

Když se počátkem padesátých let rozhodli bratři Ctirad a Josef Mašínové k ozbrojenému odporu proti komunistickému režimu, obklopili se spolehlivými druhy, kteří jim vypomáhali se sabotážemi a později s útěkem přes východní německou zónu do západního sektoru Berlína.

Útěku z Československa se kromě Mašínů účastnili Václav Švéda, Zbyněk Janata (tito byli dopadeni a později v Československu popraveni) a Milan Paumer. Právě pan Paumer přislíbil svou účast na besedě, jež se bude konat 11. listopadu 2009 v 17 hodin ve Zlatém klíči. Symbolické ukončení bývalého Muzea Karla Marxe tak obstará významný bojovník proti komunistické totalitě.

 

 

 

 

obrázek výstavy

Plazi a obojživelníci Karlovarského kraje

Přednáška 14.10.2009—14.10.2009

Muzeum Karlovy Vary

Muzeum Zlatý klíč - Lázeňská 3

Způsob života, biotopy typické pro jednotlivé druhy, jejich monitoring a další zajímavosti ze života těchto ohrožených živočichů budou tématy nevšední přírodovědné přednášky. Mapování ohrožených druhů v terénu a využití geografických informačních systémů v ochranářské práci, představení výsledků monitoringu v Karlovarském kraji.

obrázek výstavy

Goethovské památky v severozápadních Čechách

Přednáška 16.09.2009—16.09.2009

Muzeum Karlovy Vary

Přednáší S.Burachovič a S.Wieser.

Autoři se při procházkách po Karlových Varech a okolí zastavují u pomníků a pamětních desek, které připomínají pobyt této významné osobnosti v našem kraji. Koná se v Muzeu Zlatý klíč.

obrázek výstavy

Vladimír Franz - Caprichos 009

Výstava 4.07.2009—27.09.2009

Muzeum Karlovy Vary

Obrazy předního hudebního skladatele a malíře lze zařadit do „sociálně kritického cyklu“. Autor pojmenovává ( mnohdy groteskní formou ) některé jevy, které přináší život dnešních lidí, zbavených vlastní identity, jevy konfrontované s přesahy evropské tradice. Říká: "Umění je dnes znovunalezení komunikačního kódu, jehož prostřednictvím tvůrce jakožto „homo politicus“ promlouvá." Katalog díla je k zakoupení v pokladně muzea.

Aktuální článek z blogu Vladimíra Franze, který by Vás mohl zajímat.

obrázek výstavy

Muzejní noc

Naučně-zábavný pořad 23.05.2009—23.05.2009

Muzeum Karlovy Vary

Druhá muzejní noc se nesla v duchu připomenutí katastrof a neštěstí. Muzejníci se neváhali převtělit do živlů a pohrom, které K.Vary v minulosti zasáhly. S.Burachovič se převtělil do ohavného moru, J.Nedvěd do války, J.Klsák do ohně, P.Perglová do povodně a Lukáš Svoboda představoval všudypřítomnou smrt.

V den muzejní noci před 250 lety tedy roku 1759 vypukl ve městě ničivý požár.
1582, 1821, 1890 povodeň
1604, 1759 požár
1809 výbuch vřídla a jiné pohromy jako byly vpády cizích vojsk či epidemie ve městě

obrázek výstavy

Od Mnichova k Protektorátu 1938 - 1939

Přednáška 18.05.2009—18.05.2009

Muzeum Karlovy Vary

Přednáší historikové karlovarského muzea Mgr. Jan Nedvěd a PhDr. Stanislav Burachovič. Posluchači získají přehled o dramatických politických událostech let 1938-1939, jež se staly předehrou druhé světové války. Zaměření přednášky se bude týkat nejen regionálního dění v Karlových Varech, ale přiblíží i jeho celorepublikový kontext. Přednáška bude ilustrována projekcí dobových

obrázek výstavy

Nevážné Karlovy Vary

Výstava 22.04.2009—21.06.2009

Muzeum Karlovy Vary

Výstava obrazů karlovarského výtvarníka Pavla Hynka je uspořádána k jeho nedožitým 60. narozeninám. Hlavním tématem obrazů v duchu naivního umění jsou Karlovy Vary před I. světovou válkou. Jako předlohy použil autor dobové fotografie. Výstava prezentuje cca 30 obrazů a je prodejní.

obrázek výstavy

Hry a klamy

Výstava 26.03.2009—26.04.2009

Muzeum Karlovy Vary

Zábavně-naučné centrum iQpark Liberec se snaží přiblížit poznávání hlavně zábavnou a hravou formou. Důraz je kladen na logiku a interaktivitu exponátů atraktivních pro všechny věkové skupiny. V duchu Komenského „škola hrou“ je představen zajímavou formou svět přírodních věd, který aktivuje hravost a tvořivost malých i velkých návštěvníků.

obrázek výstavy

MODERNÍ RUSKÉ IKONY

Výstava 4.02.2009—29.03.2009

Muzeum Karlovy Vary

Výstava prezentuje současné ruské ikonopisectví. Ikony jsou tedy současné, ne historické, nicméně jistě zajímavé. Byly vyrobeny v ruských ikonografických dílnách.Provedení je na masivním dřevě tloušťky 4 cm. Součástí výstavy jsou i technologické postupy v ikonopisectví a ukázka, jak ikona vzniká.Texty k výstavě uvedeny v češtině, němčině a ruštině.

obrázek výstavy

Zavřeno do odvolání

1.01.1970—30.11.2020

Muzeum Karlovy Vary

Vážení přátelé,

na základě Vládou ČR přijatých krizových opatřeních zůstává Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, až do odvolání uzavřené.

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj