CZ | DE | EN

Jáchymovské důlní vodohospodářství

Připravované výstavy / akce
obrázek výstavy

Jáchymovské důlní vodohospodářství

přednáška 2.03.2024—2.03.2024

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Michal Urban z Přírodovědecké fakulty UK Praha, ředitel společnosti Montanregion Krušné hory – Erzgebirge a Ondřej Malina z Archeologického ústavu AV ČR přiblíží historii jáchymovského důlního vodohospodářství.

Energii pro provoz těžních a vodotěžných strojů, úpraven i hutí zajišťovala ve všech hlavních důlních revírech až do 19. století především voda. Rozsáhlý důlní vodohospodářský systém vznikl od 16. do 19. století i v Jáchymově: na základě vyhodnocení detailních leteckých laserových snímků a terénního průzkumu byly v okolí města zjištěny pozůstatky minimálně 14 vodních příkopů o souhrnné délce téměř 22 km, které se soustřeďovaly hlavně kolem dolů Svornost, Vysoká jedle, Eliáš a Helena Huber (Josef). Další stovky metrů vodních cest byly vyraženy v podzemí. Celková délka této soustavy tak předčí rozsah vodních děl ve všech dalších důlních revírech Krušných hor s výjimkou Freibergu.

Začátek v 17 hodin.

Minulé výstavy / akce
obrázek výstavy

Průmyslové suroviny Krušných hor

přednáška 27.01.2024—27.01.2024

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Geologové Petr Rojík a Radek Černý přiblíží Krušné hory, které veřejnost vnímá jak oblast dřívější těžby rud, jako klasickou oblast geologického poznávání. Zajímavou perličkou jsou nerudní neboli průmyslové suroviny: kaolín, křemen a živec, bez kterých by nevzniklo porcelánové a sklářské impérium kolem Karlových Varů, ale i stavební kámen, čedič pro slévárny, vápence a dolomity pro hutní provozy, přírodní barviva, cihlářské suroviny, drahé a dekorativní kameny. Zvětrávající horniny stoupajících Krušných hor poskytly zdrojový materiál pro světoznámé suroviny na obvodu pohoří, jako jsou skalenské jíly a karlovarské kaolíny. Také o nic bude na přednášce řeč.

Přednáška je pokračováním cyklu „Krušné hory— malé pohoří světového významu“. Cyklus se koná v rámci propagace zápisu Hornického regionu Erzgebirge/ Krušnohoří na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Na koledu idem k vám

adventní koncert 9.12.2023—9.12.2023

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Na tradičním adventním koncertě DAD kvintetu zazní české a moravské koledy v úpravách pro vokální kvintet, pěvecký sbor a nástrojové obsazení – kytara, housle, flétna, hoboj, violoncello a kontrabas, harfa. Program obsahuje i koledy z Francie, Irska, Anglie a Rakouska.

Nebude chybět ani tradiční vánoční povídka.

Účinkuje DAD kvintet, Velmi malý komorní orchestr a Smíšený sbor VD.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Sváteční otevírací doba

1.12.2023—3.01.2024

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Kdy můžete a nemůžete navštívit muzeum v Královské mincovně v Jáchymově ve dnech svátečních a posvátečních:

13. 12. – 26. 12. zavřeno

27. – 30. 12. otevřeno

31. 12. - 2. 1. zavřeno

Od 3. 1. 2024 bude otevřeno od středy do neděle 9 – 17 hodin

obrázek výstavy

Žula – granit. Fenomén české krajiny

přednáška 4.11.2023—4.11.2023

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Geolog Petr Rojík odpoví v přednášce na řadu otázek. Proč je žula naším národním kamenem? Jaký je původ slov žula a granit? Všichni znají složení žul - křemen, živec, slída. Proč právě tyto minerály, a ne jiné? Jaké je stáří žul v Čechách a ve světě? Je každá žula vyvřelinou, co utuhla z magmatu? A jestli ne, čím tedy je? Opravdu utuhlo každé žulové magma kilometry pod zemí? A jestli ne, jak prostoupilo obří těleso taveniny skalním nadložím? Do jaké hloubky sahají naše žuly? Jak dokázala příroda extrahovat ze žuly třeba cín? Přednášku doprovodí výstavka českých žul. A účastnívi si vychutnají nádheru mikroskopických snímků žul z našich Krušných hor.

Přednáška je pokračováním cyklu „Krušné hory— malé pohoří světového významu“. Cyklus se koná v rámci propagace zápisu Hornického regionu Erzgebirge/ Krušnohoří na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Od krápníků ke globální diverzitě - Jak vědci ujíždějí na podzemním slizu

přednáška 14.10.2023—14.10.2023

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Přednášející Mgr. Lukáš Falteisek, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty University Karlovy přiblíží bakterie a archea, které jsou nejhojnějšími živými organismy na Zemi co do počtu jedinců i druhů. Jejich společenstva jsou často tak složitá, že to činí potíže při jejich výzkumu. Proto je nutné hledat zvláštní případy jednoduchých komunit.

Takové komunity žijí v podzemí opuštěných dolů, mimo jiné i v Krušných horách. Při výzkumu jejich slizkých porostů se daří odhalovat, které jevy řídí diverzitu bakterií a archeí. Dokonce je možné pozorovat i genetickou různorodost konkrétních mikrobiálních populací. Tyto a mnohé další poznatky dnes proměňují náš pohled na mikroby a dodávají do něj logiku, kterou v minulosti postrádal.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Literární festival Periferie

festival 25.09.2023—29.09.2023

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

V Královské mincovně v Jáchymově se v pátek 29. září uskuteční jeden z programů třídenního festivalu Periferie.

Program začne ve 14 hodin workshopem Elišky Failové, od 19 hodin se odehraje literární část s autorským čtením, na kterou pak naváže koncert.

obrázek výstavy

Sudetský dům II - křest knihy

křest knihy 8.09.2023—8.09.2023

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Spisovateli Štěpánu Javůrkovi, který žije a tvoří v Chodově, učarovaly Krušné hory. Poznávání jejich historie, cestování a turistika jsou jeho koníčkem, stejně jako psaní. Do Krušných hor situuje autor děj svých knih. Román Sudetský dům II, přibližuje osudy lidí, kteří po roce 1945 přišli žít do Sudet. Toto téma zpracovává Štěpán Javůrek již v knize Sudetský dům, v pokračování se dostává časově do období před a po roce 1948. Kniha Sudetský dům II je jeho čtvrtým, právě vyšlým románem.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Královská mincovna - omezení provozu

upozornění 9.08.2023—19.08.2023

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Dne 18. srpna bude Muzeum královská mincovna z technických důvodů od 9 do 14 hodin uzavřeno. Děkujeme za pochopení.

Přístupné bude pouze od 14 do 17 hodin.

obrázek výstavy

Talk show Vlastimila Vondrušky

setkání 20.05.2023—20.05.2023

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Zábavná talk-show spisovatele Vlastimila Vondrušky, v níž bude vyprávět o svém životě a tvorbě, ale samozřejmě také o historii a dnešku, nese název Oldřich z Chlumu – román a skutečnost.

Na příkladech z vlastní tvorby autor ukáže, jak se píše historický román, jak by měl autor koncipovat své hrdiny a do jaké míry je román věrohodným historickým pojednáním. A k tomu všemu něco málo faktů o středověké spravedlnosti na základě chování Oldřicha z Chlumu a o běžném životě očima panoše Oty. Všem zájemcům budou k dispozici knihy k zakoupení, po akci bude následovat autogramiáda.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Mokřady a lidi - přednáška s diskusí v kontextu připravované CHKO Krušné hory

přednáška 1.04.2023—1.04.2023

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Botanik a enviromentální expert Vladimír Melichar z CHKO Slavkovský les představí rozmanité krušnohorské mokřady, rašeliniště, prameniště nebo tajgové lesy, které jsou především zdrojem vody a poskytují obyvatelům hor další ekosystémové služby. Uchovávají informace o historii území a jako útočiště slouží vzácných živočichů a rostlin. Svojí krásou, která se mění v průběhu ročních období, spoluvytváří atraktivní charakter krajiny Krušných hor.

Přednášející rovněž nastolí otázku k diskusi, jak k ochraně a obnově mokřadů může přispět vyhlášení CHKO Krušné hory.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Liščí vrch u Velichova a ostatní slovanské hrady Karlovarska

přednáška 18.03.2023—18.03.2023

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Filip Prekop z Národního památkového ústavu v Lokti představí opevněné osídlení Liščího vrchu u Velichova na úpatí Krušných a Doupovských hor, které patří ke vzácným památkám našeho kraje na období raného středověku, v němž se formuje nepřetržité osídlení celého Karlovarska trvající dodnes. Společně s ostatními lokalitami Horního Poohří poskytují obrázek o tomto dynamickém období a jeho vazbách na okolní regiony. Lokalita je od poloviny 20. století chráněnou kulturní památkou, přesto dlouho panovaly spory o samotném časovém a kulturním zařazení zdejšího opevnění, stejně jako rozsahu a intenzitě osídlení. Právě získání odpovědí na tyto otázky je hlavním cílem současných výzkumů, které zde Národní památkových ústav, ú. o. p. v Lokti od r. 2019 v rámci své vědecké činnosti provádí.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Zaniklý důlní a úpravnický závod Sauersack/Rolava

přednáška 11.02.2023—11.02.2023

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Zaniklý důlní a úpravnický závod Sauersack přitahuje každý rok pozornost mnoha návštěvníků. Mimo jiné zaujal i interdisciplinární tým, jehož dva členové Norbert Weber a Petr Hasil představí dosavadní výsledky. Těmi jsou výsledky geofyzikálních měření, archivního průzkumu a archeologických kampaní zaměřených na odpadové areály po válečných zajatcích.

Dále přiblíží, za jakým účelem je na lokalitě v současné době prováděn archeologický a stavebně-historický průzkum a na jaké výsledky je možné se v budoucnu těšit. Konkrétně se přednášející zaměří na témata jako je montánní historie regionu, každodennost válečných zajatců, ale představí i strojní vybavení rudné úpravny, osudy vybraných zaměstnanců a celou řadu zajímavých technických detailů zaniklého závodu.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Wetterprojekt – snížení koncentrací radonu v obytných budovách ve městě Schneeberg hornickým způsobem

přednáška 21.01.2023—21.01.2023

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Marek Nesrsta ze Spolku přátel dolu Mauritius na Hřebečné představí v přednášce světově unikátní, aktuálně probíhající projekt, který má za úkol hornickými technologiemi snížit koncentrace radonu v městské aglomeraci města Schneeberg.

Již před mnoha staletími si obyvatelstvo hornických sídelních celků všimlo zvýšeného počtu nemocí obyvatelstva na plicní choroby. Zejména horníci byli postiženi touto dušností přecházející postupně v celkové selhání funkce plic. Podle míst jejího nejčastějšího výskytu byla tato nemoc nazývána nemocí Jáchymovskou nebo Schneebegrskou. Až v moderní době se podařilo rozřešit původ této choroby horníků-RADON-neviditelný radioaktivní plyn.

obrázek výstavy

Štědrej večer nastal

adventní koncert 4.12.2022—4.12.2022

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Na tradičním adventním koncertě DAD kvintetu zazní české a moravské koledy v úpravách pro vokální kvintet, pěvecký sbor a nástrojové obsazení – kytara, housle, flétna, hoboj, violoncello a kontrabas, harfa. Program obsahuje i koledy z Francie, Irska, Anglie a Rakouska.

Nebude chybět ani tradiční vánoční povídka.

Účinkuje DAD kvintet, Velmi malý komorní orchestr a Smíšený sbor VD.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Otvírací / zavírací doba o svátcích

sváteční otvírací doba 1.12.2022—2.01.2023

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

14. - 27. 12. zavřeno

28. - 30. 12. otevřeno 10 – 17 hodin

31. 12. zavřeno

1. 1. otevřeno 10 – 17 hodin, vstupné 1,- Kč

obrázek výstavy

Současné pohyby zemských ker v Krušných horách

přednáška 26.11.2022—26.11.2022

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Geolog Petr Rojík v přednášce přiblíží, jak se tektonické napětí v geologické přítomnosti promítá do pohybů zemských ker a mineralizačních procesů. Stopy pohybů čteme nejen v laboratorních vzorcích, ale i v terénu - kamenolomech, dolech, skalách, prameništích a rašeliništích. Dokonce se promítají do reliéfu krušnohorské krajiny a struktury osídlení. Většina pozorování dosud nebyla publikována.

Přednáška se uskuteční v rámci cyklu „Krušné hory - malé pohoří světového významu“. Cyklus přednášek se koná v rámci propagace zápisu Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Zapomenutý přírodovědec Jan Tadeáš Lindacker

přednáška 12.11.2022—12.11.2022

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Přednášející Josef Jíra ze Západočeské pobočky České astronomické společnosti představí Jana Tadeáše Lindackera, významnou regionální osobnost 18. století z Božího Daru. Lindacker, blízký spolupracovník hraběte Kašpara Šternberka, přispěl svým širokým zájmem k vědeckému poznání v řadě přírodovědných oborů. Přednášející přiblíží životní osudy tohoto zapomenutého přírodovědce a připomene i osud jeho přátel a obdivovatelů.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Jáchymovský úsvit - počátky města a triumf luterství

přednáška 22.10.2022—22.10.2022

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Historik karlovarského muzea Jan Nedvěd se v přednášce bude věnovat založení osady, jejího rozvoje a získání městských práv a souvisejícího pronikání luterských myšlenek do života města. Spolu se stříbrnou horečkou do nově založeného města přicházely osobnosti a ideje nejen reformní, ale také mnozí sektáři a představitelé snad všech směrů tehdejšího křesťanství střední Evropy. Jáchymov se tak stal jakýmsi tavícím kotlíkem různých národností a konfesí, ale také místem sociálně–politických střetů.

Jáchymovská sláva nebyla pouze stříbrného lesku, díky luterství se město stalo centrem vzdělanosti a nebývale ryzí víry. Součástí přednášky budou také vhledy do života jáchymovských obyvatel první poloviny 16. století, třeba jakou roli hrály ve městě škola, hudba, zpěv, ale třeba také krčmy.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Vlastivědná vycházka po sakrálních památkách v Jáchymově

exkurze do terénu 13.08.2022—13.08.2022

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Exkurze pod vedením archeologa muzea Jiřího Klsáka zavede účastníky do kostela sv. Jáchyma, k Evangelickému kostelu Spasitele, povede kolem kaple sv. Anny, kostela Všech svatých, Kalvárie na hřbitově, Jánská kaple a dalších sakrálních památkách. , sloupy, sochy a boží muka. Vše doplněné výkladem průvodce, který přiblíží též historii města Jáchymova. Vycházka je přibližně pětikilometrová.

Sraz: na náměstí před kostelem sv. Jáchyma (50.3721783N, 12.9131447E)

Kontakt: J. Klsák, tel.: 605 406 472

Začátek ve 14 hodin, předpokládaný konec kolem 17. hodiny.

obrázek výstavy

Ve stopách první geologické vycházky v dějinách vědy

doprovodný program k výstavě 18.06.2022—18.06.2022

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Komentovaná procházka se uskuteční v okruhu Náměstí Republiky, v trase dle Agricolova spisu „Bermannus aneb rozmluva o hornictví (1530)“.

Kapacita je 20 osob.

Zájemci nechť se hlásí u paní Michaely Zemkové, tel. 603 193 669, e-mail: misa.zemkova@seznam.cz.

Začátek je v 16 hodin.

obrázek výstavy

Duchovní hudba J. Mathesia a N. Hermanna v Knihovně Latinské školy

přednáška 18.06.2022—18.06.2022

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Komponovaným pořadem o hudbě v Krušných horách od renesance po současnost provede geolog Petr Rojík.

Začátek ve 14 hodin.

obrázek výstavy

Komentované čtení vybraných renesančních textů Agricoly a Mathesia

doprovodný program k výstavě 18.06.2022—18.06.2022

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Renesanční texty Georgia Agricoly a Johanna Mathesia zazní přímo na místě svého vzniku, v Knihovně Latinské školy. Komentáře se pokusí ukázky nahlédnout z z pohledu geologie, teologie a dějin vědy. Ukázky pocházejí z Agricolových knih „Bermannus aneb rozmluva o hornictví (1530)“ a „12 knih o hornictví a hutnictví (1550)“ a z Mathesiova spisu „Hornická postila (1564)“ - výběr z prvních tří kázání.

Texty budou k dispozici pro přihlášené, kapacita akce je maximálně 20 osob.

Zájemci nechť se hlásí u paní Michaely Zemkové, tel. 603 193 669, e-mail: misa.zemkova@seznam.cz.

Akce potrvá od 10 do 15 hodin.

obrázek výstavy

Soutěžní odpoledne pro děti

doprovodný program k výstavě 18.06.2022—18.06.2022

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Plnění úkolů a soutěže budou probíhat paralelně na nádvoří mincovny a ve sklepení. Děti si vyzkouší rýžování „zlata“, v podzemí budou hledat svítící kameny, zjistí, jak jsou obratní ve vynášení materiálu z dolu skrze štolu a malovat budou sádrové odlitky trilobitů.

Po absolvování jednotlivých disciplín obdrží různé odměny.

Akce potrvá od 13 do 15.30 hodin.

obrázek výstavy

Komentované čtení vybraných renesančních textů Agricoly a Mathesia

doprovodný program k výstavě 17.06.2022—17.06.2022

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Renesanční texty Georgia Agricoly a Johanna Mathesia zazní přímo na místě svého vzniku, v Knihovně Latinské školy. Komentáře se pokusí ukázky nahlédnout z z pohledu geologie, teologie a dějin vědy. Ukázky pocházejí z Agricolových knih „Bermannus aneb rozmluva o hornictví (1530)“ a „12 knih o hornictví a hutnictví (1550)“ a z Mathesiova spisu „Hornická postila (1564)“ - výběr z prvních tří kázání.

Texty budou k dispozici pro přihlášené, kapacita akce je maximálně 20 osob.

Zájemci nechť se hlásí u paní Michaely Zemkové, tel. 603 193 669, e-mail: misa.zemkova@seznam.cz.

Akce potrvá od 10 do 17 hodin.

obrázek výstavy

Výroba kobaltových barev v Krušných horách

přednáška 21.05.2022—21.05.2022

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Přednášející RNDr. Michal Urban, CSc., ředitel obecně prospěšné společností Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. Přiblíží historii výroby kobaltových barev v Krušnohoří. Po více než dvě století, od 16. do 18. století, byly jedním z nejvýznamnějších krušnohorských exportních artiklů modré kobaltové barvy, na jejichž výrobu mělo české a saské Krušnohoří v této době téměř monopol. Jak k objevu technologie produkce kobaltových barev došlo, kde všude se vyráběly, k čemu se používaly a co dosud tuto důležitou etapu krušnohorské montánní historie dokládá?

Cyklus přednášek „Krušné hory— malé pohoří světového významu“ se koná v rámci propagace zápisu Hornického regionu Erzgebirge/ Krušnohoří na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Německá evangelická církev v předválečném Československu a její vztah k papežství a katolicismu

přednáška 30.04.2022—30.04.2022

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Přednášející Miroslav Kunštát z Institutu mezinárodních studií Univerzity Karlovy v Praze objasní působení německé evangelické církve v Československé republice a její další působení po letech 1945 a 1989.

Německá evangelická církev v Československé republice mohla navázat na tradice prvních německojazyčných luterských a reformovaných sborů, které vznikly po vydání Tolerančního patentu (1781, samozřejmě s výjimkou zcela specifického Ašska). Většinou se však její novodobé dějiny odvíjejí až od hnutí Los von Rom (Pryč od Říma) na přelomu 19. a 20., které mělo silný nacionalistický náboj. To silně poznamenalo její duchovní profil i pastorační strategie, zejména v prvních dvou dekádách 20. století.

Po vzniku 1. Československé republiky se pro ni vytvořila nová situace: staré nacionální boje sice nebyly dobojovány, bylo však zapotřebí překonat určitou povrchnost většiny členské základny (bývalých katolíků), kteří do této církve vstupovali převážně z nacionálních a politických důvodů. To se jí dařilo jen částečně.

Skutečnou loajalitu k novému státu si tato církev nikdy nevytvořila, nápadně velký byl i podíl duchovních, kteří se po r. 1933 ztotožňovali s tou částí německé evangelické církve v Říši, která otevřeně spolupracovala s nacistickým režimem. Rétorika Los von Rom (Pryč od Říma) pak znovu ožila na konci 30. let, kdy byl Řím (Sv. stolec) opět obviňován z protiněmeckých postojů.

V r. 1945 byla činnost německé evangelické církve v ČSR ukončena a její dlouholetý prezident Erich Wehrenfennig odešel do exilu v SRN. Na její činnost pak navázala Společnost Jana Mathesia (Johann-Mathesius-Gesellschaft), která se po r. 1989 zapojila do nelehkého procesu smíření mezi Čechy a Němci a navázala i užší kontakty s dnešními českými a moravskými evangelíky.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Biologické účinky radioaktivity a jak je využít v medicíně

přednáška 9.04.2022—9.04.2022

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Přednášející Vladimír Wagner z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR přiblíží, jak se po objevu radioaktivity v roce 1896 začali vědci setkávat i s jejími biologickými účinky. A třeba právě i v Jáchymově. Postupně zjistili, že negativním účinkům se dá čelit a zároveň se radioaktivita i radiace dá využít k diagnostice i terapii v medicíně. Návštěvníci přednášky se dozví, jak se radiační diagnostika i terapie využívá i v Česku.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Cesty české vědy

vernisáž + výstava 2.04.2022—10.07.2022

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Výstava Cesty české vědy přibližuje příběhy přírodovědného poznání zasazené do míst, kde se odehrávaly. Návštěvníci do nich nahlédnou skrze dvanáct zastavení, jež ukrývají příběhy z dějin geografie, botaniky, geologie, astronomie či genetiky.

Témata, jimž se výstava věnuje, jsou vybrána z dvanácti naučných stezek vytvořených pro mobilní zařízení v rámci projektu Živá mapa na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity.

Projekt Živá mapa: topografie dějin přírodních věd v českých zemích si klade za cíl výzkum a mapování pamětních míst, hmotných i nehmotných dokladů souvisejících s dějinami přírodních a exaktních věd v českých zemích od středověku po nejnovější dobu. Vývoj vědy, vzdělanosti a přírodovědného poznání na území dnešní České republiky patří k významnému kulturnímu a civilizačnímu dědictví jak v regionálních, tak mezinárodních souvislostech, a toto dědictví nebylo dosud soustavně zpracováváno tak, jak by si zasluhovalo nebo jak je obvyklé v jiných evropských regionech srovnatelně spjatých s vývojem novověké evropské vědy.

Více informací o projektu na www.historyofscience.cz.

Vernisáž se koná 2. dubna v 15 hodin.

obrázek výstavy

500 let historie dolu Svornost v Jáchymově

přednáška 12.03.2022—12.03.2022

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Přednášející Martin Přibil, vedoucí dolu Svornost, přiblíží historii tohoto nejznámějšího jáchymovského dolu. V dole Svornost se dobývalo stříbro, později kobalt, uran a další rudy. Název dolu se údajně dovolává na dohodu mezi těžaři, kteří se sjednotili do jednoho svorného těžařstva „Svornost“.

Šachta Svornost stejnojmenného dolu byla založena kolem roku 1530, dnešní důl Svornost vznikl postupným sloučením osmi větších a několika menších dolů. Byly to doly Svornost, Helena Huber, Vysoká jedle, Pole věčného míru, Sv. Vít, Františka, Jordán a Cech císaře Josefa na žíle Zlatá růže. V roce 1864 byl v dole naražen vydatný termální pramen, který důl začal zatápět. To, že je tato voda radonová a léčivá, se zjistilo až v roce 1924, kdy se začal tento pramen využívat pro potřeby jáchymovských lázní. Do dnešních dnů horníci dolu Svornost pečují o vodovody s léčivou vodou.

Přednáška je pokračováním cyklu „Krušné hory— malé pohoří světového významu". Cyklus přednášek se koná v rámci propagace zápisu Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Památné, významné a svědecké stromy Krušných hor, především Jáchymovska

přednáška 19.02.2022—19.02.2022

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Přednášející RNDr. Jaroslav Michálek ze Sokolovského muzea promluví o nejmohutnějších památných i zapomenutých stromech v Krušných horách, především o svědeckých stromech Jáchymovska.

Staré stromy v místech zaniklých obcí, osad a samot v Krušných horách jsou poslední živí svědkové původního osídlení a určení místa. Nyní jsou zarostlé v bujném náletovém porostu mezi zbytky rozbořených domů, trpí nedostatkem péče a zbytečně zanikají. O jejich vyhledávání, dokumentaci, popularizaci a možné ochraně.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Knihovna Latinské školy v Jáchymově

přednáška 15.01.2022—15.01.2022

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Přednášející, knihovník PhDr. Petr Mašek, je vedoucím oddělení zámeckých knihoven Národního muzea v Praze. Tento odborník na staré tisky a rukopisy připravil k prezentaci expozici Knihovny Latinské školy, která je od ledna 2020 k vidění v budově radnice v Jáchymově.

Tato knihovna je unikátně zachovaným souborem „libri catenati“, knih na řetězech, rozhodně největším v České republice. Vznikla z potřeb latinské školy a velká část knih pochází z darů tehdejších bohatých jáchymovských měšťanů, kteří dávali knihovně buď přímo knihy nebo peníze na jejich nákup. Knihovna obsahuje především prvotisky z konce 15. století a tisky ze století následujícího. Vedle četných teologických spisů zde nalezneme knihy z oboru přírodovědeckých (zoologie, geografie), z historie, práva, filologie a řady dalších.

Součástí přednášky bude návštěva expozice Knihovny Latinské školy v sousední budově radnice s komentovaným výkladem přednášejícího.

Přednáška je pokračováním cyklu „Krušné hory – malé pohoří světového významu“. Cyklus se koná v rámci propagace zápisu Hornického regionu Erzgebirge / Krušnohoří na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Začátek v 17 hodin.

Po přednášce jsme přidali fotografie z jejího průběhu.

obrázek výstavy

Na koledu jsme přišli k vám

koncert 11.12.2021—11.12.2021

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Na tradičním adventním koncertě DAD kvintetu zazní české a moravské koledy v úpravách pro vokální kvintet, pěvecký sbor a nástrojové obsazení – kytara, housle, flétna, hoboj, violoncello a kontrabas, harfa. Program obsahuje i koledy z Francie, Irska, Anglie a Rakouska. Lucie Domesová přednese vánoční povídku Roberta Fulghuma.

Účinkuje DAD kvintet, Velmi malý komorní orchestr a Smíšený sbor VD.

Začátek v 16.45 hodin.

obrázek výstavy

Otvírací doba o svátcích

sváteční otvírací doba 10.12.2021—26.01.2022

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

13. 12. - 28. 12. zavřeno

29. a 30. 12. otevřeno (st - ne 10 - 17)

31. 12. - 25. 1. zavřeno

!!! přednáška 15. 1. se uskuteční, muzeum bude otevřené před 17. hodinou !!!

od 26. 1. otevřeno (st - ne 10 - 17)

obrázek výstavy

Budou Krušné hory chráněnou krajinnou oblastí?

přednáška 27.11.2021—27.11.2021

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Přednášející Petr Krása z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR bude hledat odpověď nejen na otázku v názvu přednášky, ale i na další.

Krušné hory jsou posledním pohořím, jehož příroda a krajina nejsou celoplošně chráněny, a to přesto, že svými kvalitami předčí mnohé jiné chráněné krajinné oblasti. V čem tkví tyto hodnoty a proč zde CHKO nebyla dosud vyhlášena?

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Slavíme Světový den předčasně narozených dětí

16.11.2021—17.11.2021

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, se i v letošním roce tradičně zapojuje do konání Světového dne předčasně narozených dětí.

Po setmění dne 16. 11. 2021 do 02.00 ráno 17. 11. 2021 bude objekt Mincovny v Jáchymově nasvětlen purpurovou barvou.

obrázek výstavy

Heimatstil - specifická architektura česko-německého pohraničí

přednáška 6.11.2021—6.11.2021

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Přednášející historik architektury Lubomír Zeman přiblíží vznik a historii architektury charakteristické pro zdejší pohraničí. V pásmu česko-německého pohraničí se již od středověku uplatňovalo specifické stavitelství a architektonická forma.

Dominovala zde západoevropská architektura hrázděného domu a od poloviny 19. století se zde vyvíjel snový historismus. Zdejší německojazyčné obyvatelstvo se snažilo o vymezení své kolektivní identity, mimo jiné i jazykem architektury, která v opozici vůči proudům z českého vnitrozemí akcentovala kontinuitu místní stavební tradice a její nové inspirační zdroje hledala v sousedním Německu. Od počátku 20. století tak začala dominovat architektonická tvorba v podobě Heimatstilu, geometrické secese a klasizující moderny, která představuje až do dnešních dnů specifikum zdejšího kraje.

Přednáška se uskuteční v rámci propagace zápisu Hornického regionu Erzgebirge / Krušnohoří na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Půl století v Krušných horách

přednáška 16.10.2021—16.10.2021

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Stanislav Wieser, dlouholetý spolupracovník organizací na ochranu přírody, fotograf a publicista, se bude v přednášce zabývat změnami v Krušných horách za uplynulé půlstoletí.

Tato doba znamenala pro Krušné hory výraznou změnu přírodních a hospodářských proměn. Významná změna je znatelná i v turistickém a rekreačním využití hor. Autor prochází Krušnými horami od léta roku 1965.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Holby a korbele ze sbírek Muzea Karlovy Vary

výstava 3.06.2021—29.08.2021

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Na nádvoří muzea lze zhlédnout panelovou výstavu, na níž muzeum představuje holby a korbele ze svých sbírek.

Holba i korbel jsou staré nádoby na nápoje s uchem a víkem. U holby objem odpovídal přibližně půl pintě neboli 0,95 l. U holeb zpravidla nechybělo zdobení malbou či reliéfem. Výstava nádoby představuje prostřednictvím sedmi panelů s fotografiemi s ohledem na různé tvary a vzhled, zastoupeny jsou i různé materiály, z nichž se nádoby vyráběly, např. serpentinit, porcelán, fajáns.

obrázek výstavy

Dny evropského dědictví Karlovarského kraje

přednášky, hudba, divadlo 19.09.2020—19.09.2020

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

U příležitosti Dnů evropského dědictví se v Královské mincovně odehraje celodenní program. Zájemci si mohou vybrat, zda s dětmi navštíví pohádku Divadélka Ondřej, či přednášky Petra Mikšíčka a Petra Rojíka, případně závěrečný koncert skupiny Dry Band.

Řada akcí se ke Dnům evropského dědictví odehraje i na jiných místech v Jáchymově. Přístupné budou Štola č. 1, Špitální kostelík, kostek sv. jáchyma a Latinská knihovna.

Podrobný program naleznete na přiloženém plakátu.

obrázek výstavy

Krušnohorský a slavkovský cín, jeho minerály, ložiska a horníci

přednáška 19.09.2020—19.09.2020

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Přednášející geolog Petr Rojík vysvětlí, proč pojmy „krušnohorský cín“ nebo „slavkovský cín“ budí dodnes ve světě respekt. Zdejší kraj je kolébkou poznání, kde, jak a proč vznikají ložiska cínových rud. Cín lákal do regionu horník a ovlivňoval osudy lidí od středověku po současnost. Cínová kroupa, dvojčatný srůst krystalů cínovce (kasiteritu), by mohla být obrazovým symbolem Karlovarského kraje právě tak, jako se jím stalo Vřídlo.

Okouzlující mineralogie krušnohorských a slavkovských cínových ložisek a s nimi spojených zdrojů wolframu, molybdenu, lithia, mědi a dalších kovů je pojmem od Japonska po Kanadu. Čeština i světové jazyky převzaly ledacos z krušnohorského „cínařského názvosloví“. Autor přednášky se pokusí nastínit, proč máme tolik vzácného cínu právě u nás, jak se cín koncentroval do ložisek, kolik zásob ještě zůstává v zemi a jak cín míchá s mocenskými kartami.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Mýtus Atom

výstava 10.06.2020—27.09.2020

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Panelová výstava přibližuje radioaktivitu v nejširším slova smyslu. Po staletí si horníci nevěděli rady s rudou, kterou nazývali smolinec. Objevení nového prvku, nazvaného Uranium, a jeho záření se stalo předmětem zájmu vědců, a tím i objevením radioaktivity. Objev štěpení jádra v prosinci 1938 byl jednou z nejzávažnějších událostí v dějinách přírodních věd. Mimořádnou úlohu v tom hrály Krušné Hory. Výchozí bod pro všechny další aktivity představovala ložiska v Jáchymově.

Vzhledem k současné situaci začne výstava bez vernisáže.

obrázek výstavy

Otvíráme! Expozice Královské mincovny čekají na návštěvníky

otevřeno 11.05.2020—18.05.2020

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Muzeum Královská mincovna v Jáchymově, pobočka Muzea Karlovy Vary Karlovy Vary, znovuotevírá 12. května pro veřejnost své expozice. Otevírací doba je út – ne 10 – 18 hodin.

Expozice budou otevřeny v omezeném provozu, vstup bude povolen pouze s krytím nosu a úst, každý návštěvník (včetně dětí od 2 let) obdrží ochranné rukavice a dezinfekci na ruce. Návštěvníci musí dodržovat bezpečnostní odstupy 2m. Muzeum dezinfikuje své prostory pomocí ozonizéru.

I přes veškerá opatření a nouzový režim věříme, že se u nás bude návštěvníkům líbit.

obrázek výstavy

ZRUŠENO - Znovuoživování Krušných hor

přednáška 18.04.2020—18.04.2020

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

O kouzlu objevování v krajině Krušných hor bude vyprávět kulturolog, filmař, fotograf a spisovatel Petr Mikšíček. Představí, že neznámá místa, zaniklá osídlení i zapomenuté příběhy mohou znovu ožít nadšením lidí, ale i díky audiovizuálním technologiím v mobilních telefonech. Na přednášce si návštěvníci sami mohou zkusit rozšířenou a virtuální realitu.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Knihovna latinské školy v Jáchymově

přednáška 14.03.2020—14.03.2020

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

!!!PŘEDNÁŠKA JE Z DŮVODU MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S AKTUÁLNÍ SITUACÍ ZRUŠENA!!!

Přednášející PhDr. Petr Mašek, vedoucí oddělení zámeckých knihoven Národního muzea v Praze a odborník na staré tisky a rukopisy, připravil k prezentaci Expozici Knihovny latinské školy, která je od ledna 2020 k vidění v budově radnice v Jáchymově.

Knihovna je unikátně zachovalým souborem „libri catenati“, knih na řetězech, rozhodně největším v České republice. Vznikla z potřeb latinské školy a velká část knih pochází z darů tehdejších bohatých jáchymovských měšťanů, kteří dávali knihovně buď přímo knihy nebo peníze na jejich nákup. Knihovna obsahuje především prvotisky z konce 15. století a tisky ze století následujícího. Vedle četných teologických spisů jsou zde knihy z oborů přírodovědeckých (zoologie, geografie), z historie, práva, filologie a řady dalších.

Přednáška se koná v rámci cyklu "Krušné hory - malé pohoří světového významu". Cyklus přednášek se koná v rámci propagace zápisu Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Po přednášce mohou zájemci v doprovodu přednášejícího navštívit expozici Knihovny Latinské školy v sousední budově radnice.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Slavnostní předání titulu Městská Cena Ď Města Jáchymov

udílení ceny 8.03.2020—8.03.2020

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Muzeum Královská mincovna hostí historicky první ročník udílení Ceny Ď v Jáchymově. Cena Ď je česká cena určená mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR.

Programem bude provázet Richard Langer, autor a pořadatel Ceny Ď 2001 - 2020. Hudebně doprovodí karlovarské uskupení Jean de Carro.

Bližší podrobnosti o ceně na www.cena-d.cz.

Začátek v 16 hodin.

obrázek výstavy

Neznámý život opuštěných dolů

přednáška 29.02.2020—29.02.2020

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Přednášející Mgr. Lukáš Falteisek z katedry ekologie Univerzity Karlovy v Praze a člen České speleologické společnosti promluví o ekosystému rudných dolů, který je dokonce bohatší než živá příroda v jiných typech podzemí.

V rudných dolech žijí pestrá společenstva mikroorganismů a hub. Jde o skutečnou divokou přírodu, kterou lze  bez nadsázky označit za kořeny krajiny. Přednášející představí nejzajímavější jevy spojené s činností mikroorganismů v dolech. Většinu z těchto úkazů lze vidět i v oblasti Krušných hor, kde mikroorganismy přispívají například k mimořádné pestrosti sekundárních minerálů v oblasti Jáchymovského rudního revíru.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Archeologie československého „uranového gulagu“

přednáška 1.02.2020—1.02.2020

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Doc. Pavel Vařeka z katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni přiblíží archeologické výzkumy táborů nucených prací a trestních pracovních táborů z let 1949 – 1960 na Jáchymovsku.

Tyto výzkumy umožnily rozšířit poznání komunistických táborů, dosud založené především na písemných pramenech a vzpomínkách bývalých politických vězňů, o hmatatelné doklady a materiální záznam masových represí. Archeologické metody poskytly detailní poznání zástavby táborů a života v nich. Výzkum je realizován ve spolupráci s neziskovou organizací Post Bellum, jejíž unikátní databáze Paměť národa obsahuje množství rozhovorů s bývalými politickými vězni z jáchymovských lágrů.

Přednáška se koná v rámci cyklu "Krušného hory - malé pohoří světového významu".

Začátek v 17 hodin.

Po přednášce jsme přidali několik fotografií.

obrázek výstavy

Oslavy 500 let tolaru

ohlédnutí 14.01.2020—26.01.2020

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje ve spolupráci s nadací St. Joachim připravilo třídenní oslavy.

Oslavy jsme zahájili v pátek 10. ledna v Královské mincovně. V 17.00 oficiálně zahájil slavnostní večer Martin Hurajčík, náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro oblast dopravy, silničního hospodářstí, kultury a památkové péče. Vystoupil komorní pěvecký sbor Rosa Coeli, jenž má ve svém repertoáru převážně skladby a písně 15. - 17. století s těžištěm v epoše renesance. Program doplnily humorné historické scénky v provedení Pouličního divadla Viktora Braunreitera.

Následujícího dne v sobotu 11. ledna jsme slavnostně otevřeli výstavu věnovanou tolaru. Panelová výstava, která má již čtyři jazykové verze a navštívila mnohé země včetně Mexika a Spojených států, je dílem profesora Petra Vorla, erudovaného numismatika a specialisty na tolary z východočeského muzea v Pardubicích a prorektora na tamější univerzitě. Profesor Vorel patřil mezi prominentní hosty oslav, vernisáž doplnil podnětnou přednáškou „500 let tolaru v Jáchymově - Z Jáchymova do celého světa. 500 let tolaru a dolaru“. Přiblížil evropský kontext vzniku jáchymovských tolarů na základě nejnovějších výzkumů a upřesnil širší politické okolnosti druhé třetiny 16. století, za kterých došlo ke změně původně jen lokálního označení „tolar“ na obecné pojmenování, označující všechny stříbrné mince obdobné hmotnosti a ryzosti. Vysvětlil také úlohu tolarových mincí v celosvětovém obchodě s drahými kovy v raném novověku, způsob transferu této měnové jednotky na americký kontinent a vznik dolarového měnového systému po vzniku USA.

Jako hudební doprovod jsme oslovili Jindřicha Tolara, a to nejen pro jeho hudební kvality při hře na kytaru, ale také pro jeho příjmení. Doprovázel jej Michal Fejt na klarinet.

Slavnosti tolaru pokračovaly třetí den, v neděli 12. ledna. Od 14.00 jsme pořádali menší vědeckou konferenci za účasti odborníků z několika institucí. Konferenci zahájil muzejní historik a jeden z organizátorů Jan Nedvěd přednáškou věnující se počátkům Jáchymova a kromě jiného počátkům reformace. Následoval příspěvek doktora Romana Zaorala, který promluvil o kupní síle tolaru, cenových proměnách a cenové revoluci v 16. a počátku 17. století. Následoval příspěvek MUDr. Vladimíra Horáka, věnující se kromě jiného aktivitám Heinricha von Könneritz, vrchního báňského úředníka. Poté přišli na řadu zástupci Národního památkového ústavu v Lokti – Filip Prekop přiblížil výzkum hradu Freudenstein a Ondřej Malina pak archeologické lokality v okolí Jáchymova, a to jak fortifikační stavby, tak i komunikace, a stavební a další lokality.

Oslavy tolaru přilákaly do Královské mincovny množství lidí, rovněž novináře a návštěvníky z Německa. V pátek navštívilo koncert a divadlo na sto lidí, v sobotu vyslechlo Vorlovu přednášku asi 120 návštěvníků, a konečně nedělní konference také téměř zaplnila sál.

Ač byly oslavy relativně skromné, svého účelu jistě dosáhly. Také aktéři, ať přednášející, hudebníci, zpěváci či divadelníci, přilákali poměrně dost návštěvníků, kteří diskutovali, projevovali zaujetí a zájem o tolarovou, resp. jáchymovskou tematiku.

obrázek výstavy

500 LET TOLARU V JÁCHYMOVĚ - Jáchymovský tolar

konference 12.01.2020—12.01.2020

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Na vědecké konferenci zazní referáty na témata Kupní síla tolaru v 16. století, Jáchymov - kolébka stříbrné mince tolaru a úloha jáchymovských báňských úředníků, Šlikovský hrádek Freudenstein, Montánní archeologie v okolí Jáchymova, Jáchymov na počátku své existence ad.

Konference je přístupná veřejnosti.

Začátek ve 14 hodin.

Po konferenci jsme přidali několik fotografií.

obrázek výstavy

500 LET TOLARU V JÁCHYMOVĚ - Z Jáchymova do celého světa. 500 let tolaru a dolaru

přednáška 11.01.2020—11.01.2020

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Profesor Petr Vorel, prorektor pro vědu a tvůrčí činnost Univerzity Pardubice, historik a numismatik je autorem výstavy o historii jáchymovského tolaru.

V přednášce přiblíží evropský kontext vzniku jáchymovských tolarů na základě nejnovějších výzkumů a upřesní širší politické okolnosti druhé třetiny 16. století, za kterých došlo ke změně původně jen lokálního označení „tolar“ na obecné pojmenování, označující všechny stříbrné mince obdobné hmotnosti a ryzosti. Vysvětlí úlohu tolarových mincí v celosvětovém obchodě s drahými kovy v raném novověku, způsob transferu této měnové jednotky na americký kontinent a vznik dolarového měnového systému po vzniku USA.

Přednáška začne po vernisáži se začátkem v 15 hodin.

obrázek výstavy

500 LET TOLARU V JÁCHYMOVĚ - Od českého tolaru ke světovému dolaru

výstava 11.01.2020—29.03.2020

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Výstava přibližuje vznik a vývoj řady tolarových měn v Evropě v 16. století. Na počátku byla ražba velkých stříbrných mincí v Jáchymově roku 1520. Jejich dobové pojmenování tolar později zobecnělo jako označení všech ražeb tohoto typu. Výstava je panelová s využitím fotografií a s nalepenými galvanoplastickými kopiemi mincí, tím jí nechybí půvab trojrozměrných exponátů.

Jáchymovský tolar se začal razit v roce 1520 z podnětu rodu Šliků, kteří kontrolovali těžbu stříbra v Jáchymově.

Vernisáž 11. ledna v 15 hodin.

Po zahájení jsme přidali několik fotografií.

obrázek výstavy

500 LET TOLARU V JÁCHYMOVĚ - Rosa Coeli, Pouliční divadlo Viktora Braunreitera

koncert, divadlo 10.01.2020—10.01.2020

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Komorní pěvecký sbor Rosa Coeli má ve svém repertoáru převážně skladby a písně 15. - 17. století s těžištěm v epoše renesance. Sbor se ale nevyhýbá ani skladbám období baroka, klasicismu a autorů 20. století. Součástí programu jsou historické scénky v provedení Pouličního divadla Viktora Braunreitera.

Začátek v 17 hodin.

Po akci jsme přidali několik fotografií.

obrázek výstavy

Vánoční zvyky (nejen) v Krušnohoří

přednáška 21.12.2019—21.12.2019

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Historik muzea Marcel Paška přiblíží v přednášce zvyky v době od počátku adventu, během svátků vánočních, na Silvestra a Nový rok až do Tří králů. Návštěvníci se dozví rovněž, odkud se do českých zemí dostal zvyk zdobení vánočního stromečku.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Sváteční otvírací doba

otevřeno / zavřeno 20.12.2019—1.01.2020

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Návštěva muzea je jistě vítaným programem v době vánočních svátků a závěru roku. Kdy přijít, abyste nenarazili na zavřené dveře?

do 22. 12. otevřeno

23. - 26. 12. zavřeno

27.- 29. 12. otevřeno

30.- 31. 12. zavřeno

od 1. 1. otevřeno, 1. 1. vstupné 1,- Kč

obrázek výstavy

Vánoční tvoření

výtvarná dílna 8.12.2019—8.12.2019

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Vánoční výtvarná dílna, určená dětem i rodičům, je zaměřená na výrobu vánočních přáníček, různých dekorací, ozdob a dalších věcí souvisejících s vánocemi.

Vstup je volný.

Dílna potrvá od 10 do 17 hodin.

obrázek výstavy

Adventní koncert

koncert 7.12.2019—7.12.2019

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Na tradičním adventním koncertě DAD kvintetu zazní české a moravské koledy v úpravách pro vokální kvintet, pěvecký sbor a nástrojové obsazení – kytara, housle, flétna, hoboj, violoncello a kontrabas, harfa. Program obsahuje i koledy z Francie, Irska, Anglie a Rakouska.

Nebude chybět ani obvyklá vánoční pohádka v podání Lucie Domesové, tentokrát Jak vánoce byly málem na blátě. Koncertem provází Libor Velička.

Účinkuje DAD kvintet, Velmi malý komorní orchestr a Smíšený sbor VD.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Vánoce v Krušnohoří

výstava 4.12.2019—5.01.2020

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Vánoční výstava přiblíží vánoční zvyky a tradice v Krušnohoří a představí typické vánoční předměty této oblasti, jako například louskáčky nebo vánoční pyramidy.

Vernisáž 4. prosince v 17 hodin.

obrázek výstavy

O Pohár Královské mincovny

vědomostní soutěž 2.12.2019—3.12.2019

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Již po šestnácté se utkají žáci ZŠ a SŠ ve znalostech dějin regionu a také v otázkách a úkolech souvisejících s historií zemí koruny české.

Tématicky se okruh otázek bude týkat historických událostí, které se staly v letech zakončených devítkou. Žáci budou také určovat místa nebo názvy památek na promítnutých historických fotografiích. Do rukou dostanou k prozkoumání několik historických muzejních exponátů a závěrem si projdou s pracovním listem stálou expozici v Královské mincovně.

obrázek výstavy

Christopher Boyd Bown - Singing the Gospel

prezentace knihy 30.11.2019—30.11.2019

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Představení českého vydání knihy amerického autora Christophera Boyda Browna „Zpívání evangelia: Luterské písně a úspěch reformace“ (v originále „Singing the Gospel“) se uskuteční za přítomnosti autora. Téma knihy přibližuje její podtitul „jak se duchovní hudba v Údolí sv. Jáchyma dostala z kostelů a škol na ulici, do měšťanských domů a hornických dolů“. Kniha vychází v jubilejním roce 515. výročí narození Johanna Mathesia.

Prezentaci knihy pořádá Sborový dům Českobratrské církve evangelické v Jáchymově, Evangelická církev augsburského vyznání v České republice, Lutherova společnost a Muzeum Karlovy Vary.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Čechoslováci v gulagu

přednáška 9.11.2019—9.11.2019

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Historik Jan Dvořák z Ústavu pro studium totalitních režimů přiblíží projekt tohoto ústavu Čechoslováci v gulagu. Projekt se zabývá osudy českých krajanů a občanů Československa, kteří se z různých důvodů dostali na území Sovětského svazu, aby byli v době stalinských represí na základě vymyšleného obvinění popraveni, nebo skončili v nápravně pracovních táborech Gulagu. Díky zpřístupněným ukrajinských a částečně i ruských bezpečnostních archivů je dnes možné tragické osudy našich spoluobčanů v Sovětském svazu nejen zrekonstruovat, ale především poprvé po dlouhých desetiletích připomenout tuzemské veřejnosti.

Ke stému výročí bolševické revoluce v Rusku v roce 2017 připravila Česká televize ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů třídílný dokumentární cyklus Čechoslováci v Gulagu. Ve stejném roce vznikl i první díl stejnojmenné knihy podrobně mapující jednotlivé osudy. Ohlas veřejnosti byl značný, v roce 2018 proto vyšel druhý díl, letos na podzim se připravuje vydání třetího dílu. Publikaci přednášející a její spoluautor rovněž představí.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Užovka Aeskulapova v údolí Ohře

přednáška 19.10.2019—19.10.2019

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Herpetoložka Radka Musilová, která se dlouhodobě věnuje problematice užovky stromové v údolí řeky Ohře, přiblíží život našeho nejvzácnějšího hada. Užovka stromová, česky dříve zvaná Aeskulapova, je s největší pravděpodobností hadem, který obtáčí hůl boha lékařství Aeskulapa a stal se tak symbolem lékařů. Dorůstá délky až kolem dvou metrů a je naším největším hadem. Je jedním z mála druhů, pro nějž stát realizuje vlastní záchranný program.

Má šanci přežít v údolí Ohře?

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Jáchymov, mineralogická perla Krušnohoří

křest knihy 17.10.2019—17.10.2019

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Křest knihy, vydané nakladatelstvím Academia, se uskuteční za přítomnosti všech tří autorů – Pavla Škáchy, Jakuba Plášila a Vladimíra Horáka.

Pětisetletá historie dnes malého městečka v Krušných horách byla bohatá – v době svého založení v 16. století se stal Jáchymov světoznámým díky nálezům ušlechtilých minerálů stříbra a technickému pokroku v hornictví a přírodních vědách, které sem lákalo učence z celé Evropy.

V 19. století se rozvinula jedinečná výroba uranových barev a na přelomu 19. a 20. století zdejší smolinec proslul objevem dvou nových radioaktivních prvků ¬ polonia a radia. V polovině 20. století se Jáchymov zapsal do historie smutně, znevolněním tisíců lidí zneužitých komunistickým režimem k těžbě uranu. V celém průběhu dolování od raného novověku po současnost byly horníky, báňskými úředníky a vědci nalézány unikátní vzorky minerálů, které nepřestávají udivovat svou kvalitou i pestrostí zastoupených druhů. Postupem času se z Jáchymova stala mineralogická lokalita světového významu.

Kniha je rozdělena na tři základní části - historie nálezů jáchymovských stříbrných bonanz, nástin geologie a přehled nejvýznamnějších primárních a sekundárních minerálů. Je výsledkem mnohaletého bádání autorů v archivech i v podzemí jáchymovského rudního revíru. Publikace je bohatě ilustrována fotografiemi minerálů z českých i zahraničních muzeí a soukromých sbírek, snímky uměleckých děl zhotovovaných z místních minerálů, reprodukcemi historických map a terénními fotografiemi z povrchu i podzemí.

Po křtu bude pro zájemce připravena komentovaná prohlídka stálé expozice minerálů a hornin.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Ktésifón, zaniklé město Perské říše

přednáška 28.09.2019—28.09.2019

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Ing. Michael Balík, expert Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a předseda České společnosti pro odvlhčování staveb přiblíží rekonstrukci nejvyšší cihelné klenby na světě.

Jedinou stojící stavbou na místě Ktésifonu, na břehu Tigridu v bývalé Mezopotámii, je torzo paláce Tág i kisrá. Ktésifón bylo významné starověké město Parthské a Sasanovské říše. Návrh na rekonstrukci nejvyšší cihelné klenby světa zpracoval autor přednášky ve spolupráci se statiky a obnovu realizovala fy. AVERS. Metodika obnovy a ochrany respektovala významné hodnoty historických konstrukcí a byla provázena řadou průzkumů. Vše se podařilo a stavba je realizována.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Hornické hrátky v muzeu

soutěže, dílny 18.08.2019—18.08.2019

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Na akci s tématikou historického hornictví se mohou děti i dospělí vrátit do časů dávných hornických dob a formou her si vyzkoušet práci tehdejších horníků s různým nářadím a nástroji.

V pestrém programu si mohou účastníci vyzkoušet pravěké hornictví, následovat bude období středověku a stříbrná horečka v Jáchymově. Zájemci budou mít možnost například vyrobit v dílničce hornickou zástěru, prolézt štolu, vyzkoušet práci horníka v podzemí i drcení a rýžování rudy nad zemí. S kovářem budou opracovávat kovy a také si vyrobí šperk z drátků. U písaře si zase osvojí psaní brkem a hrátky budou končit novověkým hornictvím.

Od pravěku přes středověké dobývání stříbrné rudy v Jáchymově až po novověkou těžbu uranu - aktivity pro děti:

Pravěké hornictví

- kopání parohem v písku

Středověké hornictví

- výroba hornické zástěry

- sekání s želízkem a mlátkem

- prolézání hornické štoly

- drcení a rýžování rudy

- opracování kovu u kováře

- otisk jáchymovského tolaru

- výroba ozdob u drátenice a paličkářky

- střílení u lukostřelce

Novověké hornictví

- hledání uranové rudy

Hudební doprovod programu Musica vagantium.

Začátek ve 13, konec v 17 hodin.

Z průběhu akce jsme přidali několik fotografií.

obrázek výstavy

Oslava zápisu na seznam Unesco

společenská akce 17.07.2019—17.07.2019

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Po téměř dvaceti letech se podařilo zapsat hornickou krajinu Krušnohoří na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Přijďte tuto významnou událost pro náš region oslavit s námi! Bohatý program viz leták.

obrázek výstavy

Johannes Mathesius. Opomíjený příběh z dějin wittenberské reformace

přednáška a křest knihy 15.06.2019—15.06.2019

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Historik a filosof Petr Hlaváček představí životopisnou knihu o Johannesu Mathesiovi, od jehož narození uplyne 515 let. Luteránský farář Johannes Mathesius (1504 – 1565) přispíval během čtvrtstoletí svého působení v Jáchymově, v úřadu rektora městské školy a posléze faráře, k intelektuální a spirituální formaci celého česko-saského Krušnohoří období raného novověku. Životní příběh a dílo tohoto teologa a učence humanistické orientace, jsou v české historiografii i v prostředí křesťanských církví poněkud opomíjeny.

Wittenberskou reformaci čili luteránství lze označit za skrytý proud českých duchovních dějin, který však výrazně ovlivňoval náboženské, kulturní a intelektuální klima českých zemí. Stěžejním reprezentantem této svébytné reformační tradice byl právě Mathesius. Kniha je koncipována jako kulturně-historický esej, v němž jsou představeny Jáchymov a Krušnohoří jakožto specifická kulturní krajina, jedno z významných ohnisek evropských reformací v česko-saském hraničím prostoru. Zároveň se lze v publikaci zevrubně seznámit s Mathesiovou osobností.

Petr Hlaváček, autor knihy, se zabývá náboženskými a intelektuálními dějinami, problematikou evropské identity a národního mesianismu.

Setkání pořádá Sborový dům Českobratrské církve evangelické v Jáchymově, Evangelická církev augsburského vyznání v České republice a Muzeum Karlovy Vary. Knihu vydala Lutherova společnost s podporou Ministerstva kultury ČR.

Začátek je v 17 hodin. Vstup zdarma.

obrázek výstavy

Muzejní noc

muzejní noc 18.05.2019—18.05.2019

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Tradiční akce nabízí prohlídku stále expozice muzea v netradičním večerním čase. Návštěvníci mohou obdivovat jedinečnou sbírku Jáchymovských minerálů a mincí, zhlédnout nové exponáty v expozici věnované latinské knihovně i výstavku dobových fotografií v muzejní kavárně.

Začátek v 18 do 22 hodin. VSTUP VOLNÝ

obrázek výstavy

Proměny Karlovarského kraje za posledních 100 let

výstava 2.05.2019—31.05.2019

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Panelová výstava přibližuje prostřednictvím obrázků z fotografické soutěže konkrétní místa Karlovarského kraje na historických a současných fotografiích, kdy se autoři jednotlivá místa a objekty snažili vyfotit z téhož místa.

obrázek výstavy

Těžba uranové rudy v Československu a východním Německu

přednáška 27.04.2019—27.04.2019

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Přednášející Klára Pinerová z Ústavu pro studium totalitních režimů přiblíží období těžby uranové rudy na obou stranách Krušných hor. Již během druhé světové války si začali představitelé Sovětského svazu uvědomovat důležitost uranové rudy pro jaderný výzkum.

Jedním z jeho nejvýznamnějších problémů byl nedostatek nalezišť uranové rudy na jeho území, a proto se během války horečnatě pracovalo na studiích a analýzách zpravodajských služeb o velikosti a významu zdrojů přírodního uranu v různých oblastech i mimo jeho území. Mezi zeměmi s výskytem uranu nechybělo ani Československo a Německo, kde se vyskytovala ložiska této strategické suroviny.

Přednášející osvětlí, jakými způsoby byly pracovní síly v regionech okolí měst Jáchymova, Johanngeorgenstadtu a Sneebergu získávány a vysvětlí důvody, proč obě země přistoupily ke zcela jiné strategii. Zatímco v Československu kromě civilních pracovníků v dolech pracovali i vězni, v NDR pracovali výhradně civilní pracovníci.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Falklandy - země paradoxů

přednáška 16.03.2019—16.03.2019

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Přednáška MUDr. Víta Zavadila o cestě na druhý konec světa, kam se normální smrtelník téměř nedostane. Letecká cesta tam trvá tři dny a letí se pěti různými letadly.

Po přistání na Falklandech by člověk myslel, že se ocitl ve Spojeném království, ale ve skutečnosti se ocitl v Zemi snivců. Falklandy jsou prostě plné paradoxů. Ještě, že zde je poutavá příroda...

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Co mají společného kostel sv. Anny a Seidlův rybník?

přednáška 16.02.2019—16.02.2019

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Archeolog muzea Jan Tajer promluví o výzkumu dvou významných památek hornické minulosti Krušných hor – kostela sv. Anny na Božím Daru a Seidlova rybníka nad Jáchymovem, ukončeném v roce 2018. Obě lokality přinesly zajímavé poznatky o vývoji a změnách hornické krajiny raného novověku.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Historie a současnost velkých šelem v Krušnohoří

přednáška 19.01.2019—19.01.2019

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Přednášející Vít Tejrovský z Agentury ochrany přírody a krajiny v Karlových Varech a Jan Matějů, zoolog Muzea Karlovy Vary představí šelmy Krušnohoří dříve a dnes. Střípky z historie výskytu vlka, rysa a medvěda v Krušných horách uvede Jan Matějů, současnou situaci výskytu velkých šelem - především vlků v Krušnohoří přiblíží Vít Tejrovský.

Zájem o velké šelmy provází člověka od nepaměti. V minulosti představovaly pro člověka konkurenci, která ho mohla i ohrozit na životě a znalost jejich teritoria a zvyků byla klíčová pro přežití. Časy se změnily a velké šelmy utrpěly v zápase s lidskou společností drtivou porážku. Přesto však v tom jak vnímáme velké šelmy přetrvává kromě zvědavosti a respektu i trocha zášti.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Štědrej večer nastal

koncert 8.12.2018—8.12.2018

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Na tradičním adventním koncertě DaD kvintetu zazní české a moravské lidové koledy v úpravách pro pěvecký kvintet a Příležitostný smíšený pěvecký sbor a Irská suita složená z irské lidové vánoční hudby, vše v podání Velmi malého komorního orchestru Varvary Divišové. Nástrojové obsazení tělesa tvoří harfa, flétna, housle, violoncello, kontrabas, hoboj a kytara. Součástí programu je i obvyklá Vánoční pohádka Zbyňka Malínského, tradičně v podání Lucie Domesové.

Začátek v 17 hodin, vstupné 70 Kč.

obrázek výstavy

O Pohár Královské mincovny

vzdělávací soutěž 3.12.2018—4.12.2018

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Již v patnáctém ročníku budou žáci ZŠ a SŠ soutěžit ve znalostech dějin regionu a také v otázkách a úkolech souvisejících s historií zemí koruny české. Ústředním tématem soutěže budou, s přihlédnutím k oslavám 100. výročí vzniku republiky, „osudové osmičky“.

Soutěž si získala za dobu svého trvání mezi školami velkou oblibu.

obrázek výstavy

Národní kulturní památka Rudá věž smrti

přednáška 24.11.2018—24.11.2018

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Lubomír Modrovič z Národního památkového ústavu v Praze seznámí s historií tzv. Oddělení technické kontroly, blízkého tábora „L“ a jeho obyvatel a také se současností a možnou budoucností Národní kulturní památky Rudá věž smrti ve Vykmanově u Ostrova.

V 50. letech minulého století pracovalo v Jáchymovských dolech na 74 000 vězňů a řada civilistů, kteří vykonali neuvěřitelné množství práce, které je dodnes vidět v okolí Jáchymova v podobě zarostlých rozsáhlých hald. Bylo vytěženo ohromné množství materiálu, který bylo nutno zpracovat, roztřídit a na konec získanou uranovou rudu připravit k transportu do Sovětského Svazu. Toto konečné zpracování uranové rudy se řadu let dělo v tzv. Oddělení technické kontroly.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Terénní průzkum v projektu ArchaeoMontan 2018. Archeologické nálezy a jejich svědectví

přednáška 3.11.2018—3.11.2018

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Přednášející Ondřej Malina z Národního památkového ústavu v Lokti se zaměří na nejvýznamnější nálezy z letos ukončeného projektu ArchaeoMontan 2018. Želízko a mlátek, symbolické a zároveň nejpoužívanější hornické nástroje, ale i řadu dalších a méně známých součástí vybavení drobných i velkých důlních provozů budou představí na řadě příkladů z krušnohorských lokalit a dobových vyobrazení.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Vnímání hornické krajiny na české a saské straně Krušných hor

přednáška 13.10.2018—13.10.2018

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Geolog a patriot Krušných hor RNDr. Petr Rojík přiblíží v přednášce dobrodružné a pestré krajiny v Krušných horách, vzniklé hornickou činností, které přitahují naši pozornost a zájem. Dlouhý krušnohorský pás je podélně rozdělen státní hranicí. Protože příroda nezná hranic, přecházejí přírodní klenoty z jednoho státu do druhého. Lidské hemžení způsobilo, že v obou částech hor se vyvinul jiný jazyk, jiné osídlení, jiná kultura a jiný pohled na využívání přírodního a krajinného bohatství včetně toho nerostného.

Přednášející odpoví na otázky - Jaký je rozdíl v přístupu obyvatel, úřadů i turistů k hornickým památkám a krajině na české a saské straně Krušných hor? Jaké poučení bychom si my na české straně mohli vzít od Němců, a naopak?

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Letci RAF Karlovarska

přednáška 29.09.2018—29.09.2018

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Přednášející PhDr. Daniel Švec ze Společenstva letecké historie Čeští RAFáci mapuje se zaměří na letce, kteří se nejrůznějšími cestami snažili bojovat proti okupantům jejich země. Časová linie začíná událostmi let 1938 a 1939, Mnichovským diktátem a zabráním zbytku Československa, a končí poúnorovými událostmi roku 1948.

V přednášce vyzdvihne osudy nejen stíhačů, pilotů bombardérů, střelců, navigátorů, radiotelegrafistů, ale i pozemního personálu, bez něhož by letouny nevzlétly.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Netopýří (nejen) noc v Královské mincovně

přírodovědná exkurse 7.09.2018—7.09.2018

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Akce se uskuteční v rámci mezinárodní noci pro netopýry a návštěvníci se seznámí s málo známým životem netopýrů. V letošním roce však nepůjde jen o netopýry, průvodci přiblíží rovněž další drobné savce – bělozubky, rejsky, myšice, norníky, hraboše a jinou „havěť“.

Součástí akce budou i soutěže pro děti, kvíz pro dospělé a spatřit bude možné i některé "oprášené" exponáty z muzejních depozitářů. Na závěr bude možné prohlédnout si i živé hmyzožravce, hlodavce a netopýry.

Dětští návštěvníci mají volný vstup.

Začátek v 19 hodin.

obrázek výstavy

Den historických řemesel

historická exkurse 5.08.2018—5.08.2018

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Zájemcům o celodenní akci přiblíží tradiční historická řemesla skupina DANAR. K vidění bude kovářská dílna nebo například dílna písaře, v níž bude možné seznámit se s tím, jak vznikaly knihy v dobách před vynálezem knihtisku.

Pro návštěvníky akce bude přístupná i stálá expozice muzea.

Program:

Ukázky historických řemesel

průběžně 10 – 18, nádvoří Královské mincovny

Komentované prohlídky expozice

Latinská knihovna a kronika Václava IV. – začátek ve 12, 14 a 16 hod.

Nerostné bohatství a hornictví – začátek v 11, 13 a 15 hod.

(komentované prohlídky začínají v  pokladně mincovny)

Aktivity pro děti

Psaní husím brkem a pečetě, nové pracovní listy ke stálé expozici, frotáže mincí

(průběžně po celou dobu programu)

Akce potrvá od 10 do 18 hodin.

obrázek výstavy

Liška ryšavá, anebo David znovu obživlý? K 650. výročí narození Zikmunda Lucemburského

přednáška 7.04.2018—7.04.2018

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Na rozdíl od Jana Husa nemá v Čechách ani na Moravě žádnou sochu a není po něm pojmenována žádná ulice. A přitom se stal jedním z největších evropských panovníků pozdního středověku. V Uhrách na něj nedají dopustit, v Kostnici si ho váží, neboť jejich město zviditelnil jako nikdy jiný.

Tento nejschopnější syn Karla IV. měl sice také nedostatky, ale není právě teď čas objevit jeho klady, jeho nesporný historický přínos a v národním diskursu ho rehabilitovat? Vždyť jeho původním úmyslem bylo Husa podržet…

Přednášející Martin T. Zikmund působí jako evangelický farář v Karlových Varech a v Chodově a pracuje jako redaktor Perspektiv, přílohy Katolického týdeníku.

obrázek výstavy

Sanace starých důlních zátěží ve Svobodném státu Sasko

přednáška 17.03.2018—17.03.2018

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Krušné hory byly od pradávna hraničním pohořím mezi dvěma státními útvary Saskem a Českem. Pro obě území se staly rovněž bohatou zásobárnou nerostných surovin, která dodnes není úplně vyčerpána, nicméně těžba rud, stejně jako téměř každá lidská činnost, sebou zákonitě přináší poškození životního prostředí.

Marek Nesrsta, člen Spolku přátel dolu Svatý Mauritius, přiblíží, jak se v sousedním Sasku vypořádávají s téměř tisíciletým dědictvím hornické činnosti vycházející z tisíců důlních děl a desítek tisíc kilometrů podzemních chodeb.

Přednáška se koná v rámci cyklu „Krušné hory – malé pohoří světového významu“.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Zaniklá sídla a jejich dědictví v proměnách kulturní krajiny pohraničí Česka v 2. polovině 20. století

přednáška 17.02.2018—17.02.2018

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Zdeněk Kučera z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze představí vývoj samotného procesu zanikání sídel a promluví o dnešní podobě a významům lokalit zaniklých sídel.

Ve 2. polovině 20. století se významně proměnil způsob života místních obyvatel, charakter osídlení, ráz a způsob využívání krajiny českého pohraničí. Součástí těchto změn byl i zánik více než 2 000 sídel. Jev natolik rozsáhlý, že jej lze ve srovnání s jinými částmi Česka považovat za pro pohraničí charakteristický.

Role zanikání sídel v proměnách krajiny českého pohraničí a jejich interpretacích je mnohoznačná. Zánik sídla znamená komplexní a extrémní proměnu charakteristik určitého místa. Přesto zaniklá sídla nejsou místy zcela opuštěnými a zapomenutými. Poutají pozornost skrze materiální inercii svých pozůstatků nebo jsou součástí vzpomínkových kultur různorodých aktérů. Stávají se tak součástí procesu utváření místního dědictví a identit.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Významné geofyzikální jevy v západních Čechách – vulkanismus, výrony minerálních pramenů, zemětřesné roje . Známe jejich vzájemné souvislosti?

přednáška 20.01.2018—20.01.2018

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Milan Brož a Alena Boušková z Geofyzikálního ústavu AV ČR v přednášce osvětlí, proč jsou západní Čechy právem nazývány unikátní přírodní laboratoří. Promluví o historickém sporu mezi plutonisty a neptunisty, o současném originálním vědeckém experimentu, kterým je vyhloubení Goetheho štoly ve vulkánu Komorní hůrka, o výronech minerálních pramenů v lázeňském trojúhelníku zkoumaných již od středověku i o zdejších poměrně častých přirozených zemětřeseních, jimž se věnuje velká pozornost od počátku devatenáctého století.

Záměrem vědeckých výzkumných projektů v posledních desetiletích je nalézt objektivní souvislosti mezi těmito přírodními jevy.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Štědrej večer nastal

adventní koncert 10.12.2017—10.12.2017

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Na tradičním adventním koncertě DaD kvintetu zazní české a moravské lidové koledy v úpravách pro pěvecký kvintet a sbor doprovázený harfou, flétnou, houslemi, violoncellem, kontrabasem, hobojem a kytarou. Vánoční pohádka Zbyňka Malínského zazní tradičně v podání Lucie Domesová.

Vedle DaD kvintetu spoluúčinkuje Velmi malý komorní orchestr Varvary Divišové a Příležitostný smíšený pěvecký sbor.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Jáchymovské doly na historických výkresech

přednáška 25.11.2017—25.11.2017

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Speleolog Norbert Weber ze Spolku přátel dolu sv. Mauritius představí nejzajímavější z unikátních historických materiálů, které se týkají jáchymovských dolů. Z druhé poloviny 19. a počátku 20. století je dochováno množství technických výkresů dokumentujících stav jáchymovských dolů v tomto období. Jedná se o plány dnes již neexistujících staveb, zejména šachetních budov, těžních věží, úpraven a jejich vybavení.

Přednášku pořádá Karlovarský kraj v rámci cyklu „Krušné hory – malé pohoří světového významu“ u příležitosti česko- německé nominace Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Sváteční otevírací doba

otvírací doba 20.11.2017—17.01.2018

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Muzeum bude možné na přelomu roků 2017 / 2018 navštívit v těchto dnech:

do 10. 12. 9-17 hodin

11. - 26. 12. zavřeno

27.-30. 12. 9-17 hodin

31. 12. 9-15 hodin

1. - 16. 1. zavřeno

od 17. 1. 2018 otevřeno

obrázek výstavy

Svítící minerály v expozici

stálá expozice 23.10.2017—31.12.2017

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Luminiscence je soubor jevů, kdy látka, na základě dodání energie – ve formě různého druhu ozáření, zahřátí nebo i mechanického působení, vyzařuje přebytečnou energii nejen ve formě tepla, ale také formou viditelného světla. S luminiscencí se setkáme nejčastěji u pevných látek – minerálů i syntetických chemických sloučenin. Luminiscence vyvolaná ozářením objektu světlem se nazývá fotoluminiscence. Podle délky trvání se pak dělí na fluorescenci, která byla poprvé popsána i minerálu fluoritu a trvá pouze po dobu ozáření, a fosforescenci. Ta trvá ještě nějakou dobu po ukončení ozáření. S fotoluminiscencí vyvolanou ultrafialovým zářením se setkáme například u aragonitu, fluoritu, kalcitu, scheelit, skelného opálu – hyalitu, willemitu a řady dalších, zejména uranových nerostů. Luminiscenci také vykazuje, a to díky uranovým barvám, poprvé na světě vyráběným v Jáchymově, tzv. uranové sklo.

Stručný teoretický úvod asi není úplně tím pravým lákadlem k návštěvě obnovené expozice „svítících“ minerálů v Královské mincovně. Snad Vás alespoň zaujmou ilustrační fotky a přijdete si expozici, původně sestavenou Dr. Janem Hlouškem a obnovenou ve spolupráci s  mineralogem Dr. Jakubem Plášilem, prohlédnout na vlastní oči.

 

obrázek výstavy

Reformace v českých zemích

výstava 14.10.2017—19.11.2017

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Česko-německá výstava přiblíží na panelech dějiny reformace v křesťanské církvi, jejímž cílem byly nápravy poměrů a návratu ke křesťanství nezatíženému tradicí. V průběhu reformace se vytvořily protestantské církve. Jáchymov byl jedním z center luteránství v Čechách. Výstavu tvoří deset témat od Jana Husa přes evangelické proudy v Čechách, Jana Husa a Martina Luthera až po protestantismus v dnešní době.

Projekt putovní výstavy podporují Českobratrská církev evangelická, Nadační fond Věry Třebické Řivnáčové, Die Beauftrage der Bundesregierung für Kultur und Medien, Deutsches Kulturforum östliches Europa a Evangelische Kirche im Rheinland.

V rámci vernisáže vystoupí pěvecký sbor Cubitus.

Vernisáž v 15 hodin.

obrázek výstavy

Luther mezi klášterem, rodinou a světem

přednáška 14.10.2017—14.10.2017

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Prof. Jaroslav Vokoun z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích osvětlí v přednášce Lutherovu reformaci, která je obnovou staré mnišské zbožnosti, založené na Písmu a bohoslužbě, a současně její inovací: přenesením do života široce otevřené rodiny, evangelického sboru a do světa práce. Setkání se světem financí, nových médií a vysoké politiky znamenalo osvědčení a současně i pokřivení původního ideálu.

Začátek v 16 hodin.

obrázek výstavy

Vybrané útěky z uranových lágrů

přednáška 23.09.2017—23.09.2017

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

V přednášce se historik Mgr. Jan Nedvěd zaměří na čtyři útěky politických trestanců, dvou jednotlivců a dvou skupin v období mezi léty 1949 – 1956. Bude se věnovat srovnávání metod příprav a organizace útěků, spolupráci politických vězňů s civilními zaměstnanci a hodnocení jejich šancí na úspěch. Útěky z táborů nucené práce (TNP) se i přes úsilí represivních složek stále opakovaly, byly z většiny důsledkem tvrdých táborových podmínek a často i zoufalstvím odsouzených.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Jak se dělá muzeum

výstava 1.07.2017—30.09.2017

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Výstava dokumentuje čtyřletý tvůrčí proces vzniku nové stálé expozice v Muzeu Karlovy Vary na Nové louce od počáteční deinstalace staré expozice přes rekonstrukční práce po novou expozici.

obrázek výstavy

Muzejní noc

muzejní noc 10.06.2017—10.06.2017

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Součástí akce budou především komentované prohlídky jednotlivých expozičních místnosti, které povedou muzejní kurátoři. Prohlídky se uskuteční opakovaně vždy všechny najednou. V celé expozici bude připraven soutěžní kvíz pro dospělé i děti, jehož vyhodnocením bude muzejní noc zakončena. Účastníci muzejní noci si budou moci také vyrazit pečeť jáchymovským

obrázek výstavy

Kulturní krajina Krušných hor (pohledem ochrany přírody)

přednáška 8.04.2017—8.04.2017

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Přednášející Ing. Petr Krása z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR přiblíží význam lidmi formované Krušnohorské krajiny včetně například sejpů, výsypek, odvalů a starých dolů pro současnou ochranu přírody v tomto regionu. Představí nejrůznější vzácné a zajímavé druhy rostlin a živočichů, které by bez lidských zásahů v Krušnohorské přírodě nejspíše vůbec nebyly.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Archeologie středověkého a novověkého hornictví v západní části Krušných hor a Slavkovském lese

přednáška 18.03.2017—18.03.2017

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

V přednášce osvětlí archeolog Mgr. Ondřej Malina z Památkového ústavu v Lokti, proč je u mnoha památek historické těžby archeologie často jedinou metodou, která může přinést bližší informace o jejich stáří nebo o místech zaniklého hornického osídlení.

Absence písemných zmínek nutí výzkumníky u mnoha lokalit soustředit se na terénní reliéf nebo na důlní podzemí jako na nejlépe dochovaný pramen. Archeologický potenciál hornických reliktů je značně proměnlivý a k nalezení správných míst je třeba postupná kombinace metod s velmi odlišným záběrem. Přednášející se bude věnovat několika příkladům analýzy a ověřování dat z leteckého laserového skenování (LiDAR) a možnostem průzkumů, dokumentace a mapovaní podzemních prostor historických dolů.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Krušnohorské doly na historických mapách

přednáška 18.02.2017—18.02.2017

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

V přednášce s podtitulem „Krása a význam důlních map” představí geolog a historik hornictví Michal Urban Krušné hory jako region s největší hustotou historických báňských děl v celé České republice. Pozůstatky báňské činnosti jsou zde navíc dobře dochované. Značnému rozsahu historické báňské činnosti odpovídá i velké množství map jednotlivých důlních revírů Krušných hor, které jsou uložené zejména v Národním archivu ČR.

Přednáška, spojená s promítáním konkrétních ukázek, představí historické důlní mapy z českého Krušnohoří nejen jako zdroj často už zapomenutých informací o umístění a velikosti dnes již dávno zaniklých dolů, ale také jako krásná umělecká díla vypovídající o době jejich vzniku.

Přednášku pořádá Karlovarský kraj v rámci cyklu „Krušné hory – malé pohoří světového významu“ u příležitosti česko- německé nominace Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO a v roce 500. výročí založení města Jáchymova.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Proměny krajinného dědictví a identity českého Krušnohoří ve 20. století

přednáška 21.01.2017—21.01.2017

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Dědictví je určitý způsob prezentace minulosti, který přispívá k utváření vlastní identity a vztahu k místu. V druhé polovině 20. století proběhly v pohraničí Česka, tedy včetně oblasti Krušnohoří, podstatné změny, které se projevily ve zdejší krajině a společenském i kulturním prostředí. V důsledku různých událostí se významně proměnilo dlouhodobé utváření a vnímání místní krajiny, identity a dědictví. Zejména od roku 1989 dochází k nárůstu zájmu o poznání často rozporuplné minulosti pohraničí.

V průběhu přednášky budou s využitím výsledků již uskutečněných výzkumů, které prováděli pracovníci a studenti Univerzity Karlovy v Praze - a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, představeny a diskutovány proměny identity, krajiny, společnosti, kultury a dědictví v oblasti českého Krušnohoří spolu s možnostmi jejich prezentace a interpretace.

Kolektiv přednášejících:

Zdeněk Kučera, Magdalena Kašková, Jakub Jelen - Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Centrum pro výzkum v kulturní a historické geografii

Silvie R. Kučerová, Petr Meyer - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie

Přednášku pořádá Karlovarský kraj v rámci cyklu „Krušné hory – malé pohoří světového významu“ u příležitosti česko- německé nominace Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO a v roce 500. výročí založení města Jáchymova.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Královská mincovna - otvírací doba

oznámení 1.01.2017—18.01.2017

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

V lednu 2017 bude otvírací doba následující:

1. 1. – 3. 1. zavřeno

4. 1. – 8. 1. otevřeno

9. 1. – 17. 1. zavřeno

od 18. 1. otevřeno v normálním režimu, tj. st - ne 9 – 12, 13 – 17 hodin

obrázek výstavy

O Pohár Královské mincovny

soutěž 5.12.2016—6.12.2016

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Soutěž O Pohár Královské mincovny přivádí do Královské mincovny vždy začátkem prosince žáky základních a středních škol, aby se utkali ve znalostech českých dějin ve středoevropském kontextu, dějin kraje a orientaci v regionu.

Letošní, již třináctý ročník, nabídne nejen soutěžní klání o hodnotné knihy a ceny, ale též pobaví. Poprvé se letos bude část soutěže odehrávat přímo ve stálé expozici. Soutěž si získala za dobu svého trvání mezi školami velkou oblibu.

Po soutšži jsme přidali fotografie vítězných týmů.

obrázek výstavy

Adventní koncert DaD kvintetu "Poslouchejte křesťané"

koncert 4.12.2016—4.12.2016

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Na tradičním adventním koncertě DaD kvintetu zazní české a moravské lidové koledy v úpravách pro pěvecký kvitet a sbor doprovázený harfou, flétnou, houslemi, violoncellem, kontrabasem, hobojem a kytarou a také Irská suita sestavená z tradičních irských a anglických vánočních písní. O vánoční pohádku se tradičně postará Lucie Domesová

Vedle DaD kvintetu spoluúčinkuje Velmi malý komorní orchestr Varvary Divišové a Příležitostný komorní pěvecký sbor Varvary Divišové.

Začátek v 17 hodin.

Po koncertě jsme přidali několik fotografií.

obrázek výstavy

KŘEST knihy Jana Hlouška "Jáchymov-Joachimsthal", s oceněním autora

26.11.2016—26.11.2016

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Jan Hloušek (1950 - 2014), jedné z významných osobností jáchymovské historie, mineralog, badatel a jáchymovský patriot, napsal obsáhlé dílo "Jáchymov-Joachimsthal", které se zabývá velice podrobně historií Jáchymova. Kniha přináší ucelený pohled na místní historii, geologii i botaniku. Autorovým záměrem bylo pozvednout slávu a jedinečnost Jáchymova z prachu zapomnění.

Jan Hloušek byl vynikajícím mineralogem a jeho přínos k poznání jáchymovské mineralogie, geologie a historie je obrovský. Jeho nezměrné úsilí značně rozšířilo znalosti o mineralogii ložiska Jáchymov a vedlo k popisu řady pro vědu nových minerálních druhů. Jáchymov se i díky tomu stal jednou z mineralogicky nejbohatších a nejpestřejších lokalit na světě.

V průběhu posledních deseti let svého života Jan Hloušek zpracovával unikátní, kritické, do současnosti snad vůbec nejrozsáhlejší dílo, komplexně se zabývající Jáchymovskem. Výsledkem je kniha a rovněž webové stránky www.jachymov-joachimsthal.cz.

Jan Hloušek se díky tomuto dílu zařadil mezi významné postavy jáchymovské historie, po bok Georgia Agricoly, Johannese Mathesia a Marie Sklodowské-Curie. Na jeho počest nese jáchymovský minerál hloušekit navždy jeho jméno.

Při příležitosti křtu knihy udělí Město Jáchymov Janu Hlouškovi jako ocenění jeho celoživotní práce spjaté s Jáchymovem Čestné občanství.

Začátek v 16 hodin.

Po akci jsme přidali několik fotografií.

obrázek výstavy

Zikmund Lucemburský a Kašpar Šlik

přednáška 12.11.2016—12.11.2016

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Přednášející docent Václav Drška z Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se zaměří zejména na zahraniční politiku Zikmunda Lucemburského s přihlédnutím k vedlejším zemím České koruny a na osobnost říšského kancléře Kašpara Šlika, jehož rodina se díky službě Zikmundovi stala na dlouhou dobu významnou politickou silou dnešního Karlovarského kraje.

Přednášku připravil Národní památkový ústav v Lokti u příležitosti oslav 700 letého výroční narození Karla IV. v rámci cyklu akcí mapujících aktivity lucemburské dynastie na českém trůně.

Začátek v 16 hodin, VSTUP ZDARMA

obrázek výstavy

Obraz Jáchymova v literatuře

výstava 25.10.2016—31.12.2016

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Za pět set let své existence se Jáchymov významně zapsal nejen do českých dějin, ale i do české slovesnosti. Výstava rekapituluje napříč historií i žánry písemné zprávy o slavných i méně slavných dobách města, o krajině, z níž vyrostlo, o lidech, kteří zde žili a umírali.

Expozice je rozdělena do čtyř tematických oddílů - Jáchymov ve vzpomínkách / dokumentech, Jáchymov v poezii a próze, Jáchymov v pověstech a pohádkách a Jáchymov v kázáních a předpisech. Samostatnou částí je expzice připomínající život a dílo spisovatele Karla Pecky, který strávil v pracovních táborech na Jáchymovsku téměř deset let života.

Literární expozice k 500. výročí založení města vznikla ve spolupráci Spolku Dobrá čeština a Vysoké školy kreativní komunikace.

obrázek výstavy

Zážitky z cínařské oblasti Dartmoor v Anglii

přednáška 15.10.2016—15.10.2016

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Geolog a patriot Krušných hor RNDr. Petr Rojík, Ph.D. a ředitel Muzea Sokolov Ing. Michael Rund přiblíží v přednášce nádhernou krajinu Dartmoor v jihozápadní Anglii, která je nejen krajem psa Baskervillského, ale především klasickou světovou oblastí těžby a zpracování cínových rud.

Její geologická historie je věrnou obdobou Krušných hor a Slavkovského lesa. Krajina ukrývá hornické stopy sahající z počátku 20. století zpátky přes novověk a středověk až do antiky. Autoři navštívili tuto krajinu v květnu 2016 na pozvání pořadatelů mezinárodní cínařské konference v Tavistocku. Seznámili se s vývojem montánní archeologie v této oblasti, s metodami „čtení stop“ přímo v terénu a s přístupem místních úřadů a spolků k uchování kulturního dědictví. Na přednášce spojené s promítáním obrázků se podělí i o pár zážitků z cestování a ze setkání s místními lidmi.

Přednášku pořádá Karlovarský kraj v rámci cyklu „Krušné hory – malé pohoří světového významu“ u příležitosti česko- německé nominace Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO a v roce 500. výročí založení města Jáchymova.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Konference "Jáchymov ve 20. století – místo paměti evrpoských dějin

konference 12.10.2016—14.10.2016

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

V prostorách Královské mincovny se uskutečnila mezinárodní konference JÁCHYMOV VE 20. STOLETÍ – MÍSTO PAMĚTI EVROPSKÝCH DĚJIN.

Program třídenní konference byl rozdělen do osmi tématických bloků:

1. Jáchymovsko jako místo paměti

2. Jáchymovský uran

3. Pracovní tábory I – nucená práce na Jáchymovsku

4. Pracovní tábory II – Organizace táborů a jejich ostraha

5. Pracovní tábory III – Političtí vězni – jejich životní

osudy a paměť

6. Jáchymov v literatuře a vzpomínkách

7. Lidé na Jáchymovsku

8. Proměny kulturní krajiny

Na konferenci vystoupilo celkem devatenáct přednášejících z České republiky a zahraničí. Zúčastnilo se kolem šedesáti zájemců, mezi nimi i pamětníci neblaze proslulých 50. let minulého století.

 

Přiložené fotografie jsou z archivu Ústavu pro studium totalitních režimů.

obrázek výstavy

Královská mincovna bude 12.-14.10. UZAVŘENA

oznámení 12.10.2016—14.10.2016

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Upozorňujeme, že z důvodu konání mezinárodní konference „Jáchymov ve 20.století – místo paměti evropských dějin“ bude mincovna pro veřejnost uzavřena v tyto dny:

12. 10. od 13 hodin - pátek 14. 10. do 13 hodin

Děkujeme za pochopení.

obrázek výstavy

Geologické odpoledne v Mincovně

přednášky, prohlídky, soutěže 3.09.2016—3.09.2016

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Odpoledne pro zájemce o geologii nabídne bohatý program, v jehož rámci zazní přednášky o minerálech a mineralogii a o Jáchymovu jakožto mineralogické perle Krušnohoří. Zájemci z řad dětí i dospělých se mohou zúčastnit řady soutěží, komentovaných prohlídek mineralogické expozice muzea i určování minerálů, které si s sebou přinesou.

Část programu se bude odehrávat v chladných sklepních prostorách a součástí soutěží bude i rýžování minerálů ve vaničkách s vodou. Proto je žádoucí zvolit vhodné oblečení pro sebe i své děti. Po celou dobu programu bude návštěvníkům otevřena i stálá expozice muzea.

obrázek výstavy

Komentované prohlídky výstavy "Bez hranic"

27.06.2016—10.09.2016

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Na jedinečné výstavě "Bez hranic. Umění v Jáchymově a Krušnohoří mezi gotikou a renesancí" naleznou návštěvníci množství informací k jednotlivým exponátům i k místům, odkud pocházejí. Mnohem více je však možné se dozvědět přímo od autorky výstavy doc. Michaely Ottové z Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, která zájemce výstavou provede i se zasvěceným komentářem.

Prohlídky se uskuteční 3. července, 30. července, 27. srpna a 10. září, vždy od 15 hodin.

obrázek výstavy

Výstavu "Bez hranic" mapuje unikátní katalog

katalog 23.06.2016—18.09.2016

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

K jedinečné výstavě "Bez hranic. Umění v Jáchymově a Krušnohoří mezi gotikou a renesancí" si mohou zájemci zakoupit unikátní katalog. Obsahuje nejen fotografie exponátů, ale také odborné texty a informace, které zasazují vystavené umění a dobu vzniku do širšího kontextu a přibližují jednotlivé exponáty a s nimi související místa. Katalog má 790 stran, váží 4 kilogramy a stojí 850 korun, což je vzhledem k obsahu a rozsahu cena více než příznivá.

obrázek výstavy

Bez hranic. Umění v Jáchymově a Krušnohoří mezi gotikou a renesancí

unikátní výstava 11.06.2016—18.09.2016

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Výstava Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí představila nedávno v Národní galerii v Praze umělecké neobyčejné kulturní bohatství Krušnohorského regionu z období mezi lety 1250 a 1550. Z Národní galerie se výstava vrací zpět do regionu a je velkým úspěchem, že ji návštěvníci budu moci zhlédnout právě v Královské mincovně. Ve zmenšené podobě pod názvem Bez hranic. Umění v Jáchymově a Krušnohoří mezi gotikou a renesancí.

Pořízení uměleckých památek gotiky a renesance, které se v Krušných horách dochovaly, bylo různými způsoby spojeno s horní činností. Dolování nerostného bohatství se stalo dynamickým faktorem pro rozvoj krušnohorských měst a městeček, do jejichž podoby významně zasáhla zejména stříbrná horečka probíhající v závěru 15. a v první polovině 16. století. Z dolování vzácných kovů a z obchodu s rudami bohatli v této době především majitelé konkrétních krušnohorských panství, jimž byli především šlechtické rody, v okolí Jáchymova především rod Šliků. Vysoké výnosy z těžby rud umožnily náročnou uměleckou reprezentaci těchto rodů.

Jáchymovu, založeném před pěti sty lety po objevení mohutných stříbrných ložisek roku 1516, bude věnována jedna ze tří částí výstavy. V autentických prostorách se návštěvníci seznámí s činností jáchymovské mincovny (medaile, tolary), s městskými privilegii vydanými králem Ferdinandem I. Habsburským (iluminované znakové listiny) či s vzácnými knihami upomínajícími na humanisticky a reformačně naladěné intelektuály působící v Jáchymově (Mathesius, Kopp z Raumenthalu, Agricola ad.).

Výstava je velmi důstojným příspěvkem muzea k oslavám 500. výročí založení Jáchymova.

Po vernisáži jsme přidali několik fotografií.

obrázek výstavy

Krušnohorská architektura a urbanismus, nové poznatky počátků horního města Jáchymova

přednáška 21.05.2016—21.05.2016

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Pozoruhodné a jedinečné prostředí Krušných hor se specifickým historiografickým fenoménem, jaký představují krušnohorská horní města, představí Mgr. Lubomír Zeman z Národního památkového ústavu v Lokti a Mgr. Martin Volf z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě.

Přednáška se koná v rámci cyklu „Krušné hory - malé pohoří světového významu“ u příležitosti česko-německé nominace Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO a v roce 500. výročí založení města Jáchymova.

obrázek výstavy

Čtení z kola příběhů

veřejné čtení 7.05.2016—7.05.2016

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Veřejné čtení příběhů jáchymovských obyvatel a osobností je dalším z příspěvků k letošnímu významnému 500. jubileu města. Příběhy se týkají historie Jáchymova, jeho obyvatel a významných osobností, které v Jáchymově působily nebo jsou jejich osudy s Jáchymovem spjaty.

 

obrázek výstavy

Johann C. Criginger a jeho mapa Čech

přednáška 16.04.2016—16.04.2016

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Přednáška Ing. Lady Fenclové z Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, představí život a dílo Johanna C. Crigingera (1521-1571), luteránského faráře, rodáka z Jáchymova a autora významné mapy Českého království (1568). Přednášku připravila PhDr. et Mgr. Eva Novotná, ředitelka Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dochovaly se bohužel pouze kopie Crigingerových adaptovaných map, a to ve světově proslulém Orteliově atlasu Theatrum Orbis Terrarum. Další řada kopií byla vytvořena přímo podle originálu Crigingerových map. O tom svědčí salzburgská mapa nalezená prof. K. Kuchařem v 30. letech 20. století. Dále přednášející podrobně představí Crigingerovy mapy Českého království.

obrázek výstavy

Rudné hornictví na Nejdecku

výstava 1.04.2016—22.05.2016

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Výstava přiblížuje detailně příběh zdejšího kraje. Nejdecká část Krušných hor, pramenná oblast a povodí říčky Rolavy, má velmi bohatou a slavnou historii. Ta je po většinu svého trvání těsně spjata s horníky a geologickými poklady v podobě nalezišť rud cínu a dalších.

obrázek výstavy

Národní přírodní památka Božídarské rašeliniště

přednáška 19.03.2016—19.03.2016

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Botanik Mgr. Vladimír Melichar představí v přednášce detailně Božídarské rašeliniště, národní přírodní památku, která je klenotem mezi chráněnými územími v Krušných horách. Přiblíží historii zdejších rašelinišť, horských lesů a luk a seznámí s jejich bohatou flórou a faunou. Přednášející zmíní i nezbytnou péči a správu celé lokality a představí svůj pohled na její budoucí vývoj.

obrázek výstavy

Rozšíření mineralogické expozice v Jáchymově

stálá expozice 3.03.2016—31.12.2016

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Inovovanou a rozšířenou expozici minerálů a hornin mohou nyní obdivovat návštěvníci Muzea Královská mincovna v Jáchymově. Díky laskavé spolupráci Kateřiny Hlouškové a renomovaných mineralogů Mgr. Jakuba Plášila, Ph.D., Mgr. Pavla Škáchy, Ph.D., Ing. Petra Ondruše a RNDr. Františka Veselovského byla v roce 2015 provedena odborná revize stávající sbírky, kterou sestavil a daroval muzeu RNDr. Jan Hloušek. Expozice byla rozšířena o další dosud nevystavované sběry z jeho pozůstalosti.

Ke stávající kolekci zahrnující přibližně 385 vzorků minerálů a 80 vzorků hornin tak přibylo dalších 35 unikátních vzorků. Mezi novými exponáty je k vidění například malý, avšak extrémně vzácný vzorek zlata z Jáchymova, ale především teprve nedávno nalezené a nově pojmenované uranové minerály s názvy vztahujícími se k Jáchymovu a jeho významným osobnostem. Mezi nimi i minerál hloušekit, pojmenovaný na počest Dr. Hlouška, autora mineralogické expozice.

obrázek výstavy

Kameny našeho domova

přednáška 6.02.2016—6.02.2016

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Přednášející RNDr. Petr Rojík, geolog a patriot Krušných hor, přiblíží strhující příběhy zdejších hornin. Co hornina, to strhující příběh. Okaté ruly, stříbřité svory, plástevné fylity, hutné eklogity, proužkované migmatity, zrnité žuly, to jsou horniny našeho krušnohorského domova. Mají za sebou neuvěřitelnou historii. Vznikly při srážce kontinentů před 390 až 330 milióny let.

obrázek výstavy

Hudba v Krušnohoří

stálá expozice 1.02.2016—31.12.2016

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Nová expozice Hudba v Krušnohoří je rozdělená do tématických sekvencí Hudba a hudebníci ve výtvarných dílech, Muzicírování pod Klínovcem v 16. století, O vandrovních muzikantech a harfenistkách, Lidoví písničkáři Anton Günther, Hans Soph a postilión Wenzel Wolfert atd,

obrázek výstavy

Královská mincovna v zimě

výstava 14.12.2015—31.01.2016

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Muzeum je do konce ledna uzavřené.

obrázek výstavy

Vondráši, Matouši

adventní koncert 12.12.2015—12.12.2015

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Tradiční adventní koncert DaD kvintetu nabídne letos výraznou změnu v programu. V první části koncertu zazní Irská suita, skladba sestavená z upravených tradičních irských vánočních písní.

obrázek výstavy

O Pohár Královské mincovny

soutěž 7.12.2015—8.12.2015

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Soutěž O Pohár Královské mincovny přivádí do Královské micovny vždy začátkem prosince, a letos již dvanáctým rokem, žáky základních a středních škol, aby se utkali ve znalostech českých dějin ve středoevropském kontextu, dějin kraje a orientaci v regionu,

 

obrázek výstavy

Betlémy s vůní dřeva

výstava + dílna 28.11.2015—10.01.2016

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Výstava představí figurkové vyřezávané betlémy z rozsáhlé sbírky řezbáře Václava Nekoly z Ostrova nad Ohří, člena Českého svazu betlemářů. Václav Nekola rovněž představí ze svých sbírek louskáčky, kouřící panáčky a krušnohorskou pyramidu - tradiční vánoční výrobky lidového umění Krušnohoří. Výstavu doplní archy papírových betlémů.

obrázek výstavy

Krušnohorské doly na starých fotografiích

přednáška 7.11.2015—7.11.2015

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Geolog a historik hornictví RNDr. Michal Urban přiblíží dnes již zaniklou tvář hornického Krušnohoří. Řadou historických fotografií a dalšími obrazovými podklady seznámí s tím, jak vypadaly důlní provozy ve vybraných rudních revírech Krušných hor na počátku 20. století i v dřívějších obdobích. Přednášku doprovodí stejnojmenná výstava fotografií.

obrázek výstavy

Šamanská biologie jihoamerického pralesa

přednáška 24.10.2015—24.10.2015

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Přírodovědec Mgr. Tomáš Hájek přiblíží unikátní biodiverzitu jihoamerického pralesa a její historii během geologických ér. Bude se zabývat otázkou, zda se na této historii mohla podílet informační pole, která jsou na genetické informaci nezávislá.

obrázek výstavy

Johannes Mathesius

přednáška a výstava 10.10.2015—10.10.2015

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Při příležitosti 450. výročí úmrtí Johanna Mathesia připomene jeho život a dílo ThDr. Martin Wernisch z Univerzity Karlovy v Praze.

obrázek výstavy

Demolice kláštera Mariánská

přednáška 19.09.2015—19.09.2015

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Mgr. Josef Halla přiblíží především neradostný osud kapucínského kláštera Mariánská - jeho postupný zánik po druhé světové válce a především po komunistickém puči v roce 1948.

obrázek výstavy

Netopýří noc v mincovně

přednáška, výstava, exkurze 28.08.2015—28.08.2015

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Cílem akce, která se uskuteční v rámci mezinárodní noci pro netopýry, je představit veřejnosti málo známý, tajemný a i v současnosti mnoha pověrami opředený život nočních letců – netopýrů.  Na závěr si budete moci prohlédnout i živé netopýry.

 

obrázek výstavy

Kapucínský klášter Mariánská

přednáška 3.07.2015—3.07.2015

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Třemi přednáškami se tento cyklus věnuje vzpomínce na kapucínský klášter Mariánská. Přednáškový večer je součástí vzpomínkové akce „Pouť na Mariánskou“, která se uskuteční u příležitosti 250. výročí dokončení kapucínského kláštera Mariánská a 50. výročí jeho demolice.

Cykus zahájí přednáška Mgr. Zdeňky Čepelákové „Historie kláštera Mariánská“, následuje přednáška Mgr. Oldřicha Ježka „Genius loci Mariánské—Maria Sorg“ a večer uzavře Mgr. Josef Halla s přednáškou „Demolice kláštera Mariánská“.

 

obrázek výstavy

Muzejní noc v mincovně

Muzejní noc 6.06.2015—6.06.2015

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Muzejní noc - tématem budou 30. léta 20. století, těšit se můžete na swingovou hudbu v podání SWING MELODY OSTROV, na Taneční školu HARMONIE, jež předvede dobovou módní přehlídku a tance v rytmu swingu a dále v přednášce představíme Masarykův nerealizovaný nápad propojení Jáchymova s Ostrovem tramvajovou dopravou.

obrázek výstavy

Totalita - beseda s kardinálem Dominikem Dukou

beseda 23.05.2015—23.05.2015

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Ve spolupráci se Skautským institutem A. B. Svojsíka se uskuteční beseda s kardinálem Dominikem Dukou, politickým vězněm komunistického režimu, na téma "totalita".

Kardinál Dominik Duka OP, 36. arcibiskup pražský, metropolita a primas český a předseda České biskupské konference byl kardinálem jmenován 6. ledna 2012, 18. února téhož roku mu papež Benedikt XVI. udělil v Římě odznaky kardinálské hodnosti.

V minulosti působil jako duchovní i v Jáchymově. Roku 1975 mu byl odňat státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti. Za pokračující činnost v dominikánském řádu byl v roce 1981 odsouzen do vězení. Ve vězení Plzeň-Bory byl ve stejné době vězněn mj. i Václav Havel.

obrázek výstavy

Život horníků v Krušných horách

přednáška 16.05.2015—16.05.2015

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Historik muzea Lukáš Svoboda přiblíží bohatou a slavnou historii zdejší části Krušných hor, která je po většinu svého trvání těsně spjata s horníky a geologickými poklady v podobě nalezišť rud cínu a dalších.

Přednášející osvětlí, jaký byl postup kolonizace Krušných hor, jak se zdejším horníkům žilo a jaké útrapy hornickou činnost provázely. V souvislosti s hornickou činností promluví o hlavních hornických oblastech - Jáchymovsku, Nejdecku, Horní Blatné, Hřebečné, Ryžovně a Božím Daru. Přednáška je doplněna množstvím obrazového materiálu.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Nevšední setkání s pamětníky „Jáchymovského pekla 50. let 20. století“

veřejné setkání 9.05.2015—9.05.2015

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Veřejné setkání s pamětníky Zdeňkem Mandrholcem a Ludvíkem Floriánem, kteří prošli Jáchymovským peklem, se uskuteční v rámci konference „Cesta ke smíření Čechů a Rusů (a dalších národů bývalého SSSR)“. Setkání se koná především jako připomenutí dalším generacím, aby nezapomněli a zabránili tomu, aby se něco takového znovu zopakovalo.

Kde brali nevinně odsouzení  odvahu, novou naději? Jak prožívali nelidské pracovní podmínky? Jak docílili toho, že se komunistickému režimu a surovým věznitelům nepodařilo zlomit jejich charakter? Otázky zodpoví oba pamětníci ve svém vzpomínání na doby, které byly nejtěžší v jejich životě.

Zdeněk Mandrholec rovněž přiblíží expozici věnovanou politickým vězňům.

Začátek v 10.30 hodin.

obrázek výstavy

Štola Johannes na Zlatém Kopci u Božího Daru

přednáška 25.04.2015—25.04.2015

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Geolog Ing. Petr Bohdálek z České geologické služby představí historii těžby skarnového revíru Zlatý Kopec (Kaff) u Božího Daru, kde byly od 16. století těženy tzv. skarnové rudy, bohaté na cín, železo, zinek a měď. Seznámí nejen s historií dolu, ale i s průběhem prací na zpřístupnění těchto unikátních důlních prostor a s geologickým kontextem této lokality.

Přednáška se uskuteční u příležitosti slavnostního otevření štoly Johannes na Zlatém Kopci, které proběhne 24. dubna 2015. Přednáška je pokračováním cyklu „Krušné hory – malé pohoří světového významu“.

Začátek v 17.00 hodin.

Foto: Jan Albrecht

Po přednášce jsme přidali několik fotografií.

obrázek výstavy

Setkání Společnosti Johanna Mathesia

přednáška 25.04.2015—25.04.2015

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Společnost Johanna Mathesia ve spolupráci s Muzeem Karlovy Vary pořádají při příležitosti 450. výročí úmrtí Johanna Mathesia přednášku profesora Karla Schwarze z Vídně na téma Mathesiovská bádání Dr. Barona.

Po přednášce dojde k předání medaile Johanna Mathesia prof. Karlu Schwarzovi při příležitosti 450. výročí úmrtí Johanna Mathesia doprovozené oslavným projevem honorárního konzula v. v. Karla-Heinze Eichlera

Johannes Mathesius (1504, Rochlitz – 1565, Jáchymov) byl evangelický kněz, který se v roce 1529 se seznámil s Lutherem. V roce 1541 přijel jako evangelický kněz do Jáchymova a šířil zde Lutherovo učení, 1545 se stal pastorem a kázal v kostele sv. Jáchyma a sv. Anny. Od roku 1532 byl rektorem Latinské školy, založil v roce 1531 matriku sňatků, která je nejstarší dochovanou matrikou v Čechách a až do své smrti byl kronikářem města.

Po akci jsme přidali několik fotografií.

Přednáška pana profesora se věnovala Johannu Mathesiovi (1504-1565) a Peteru F. Bartonovi (1935-2014) – dvěma lutheránům teologického učení. Účastnili se zástupci evangelické církve z Vídně, Mnichova, Lipska, Berlína etc.

 

obrázek výstavy

Expozice numismatiky v mincovně

16.03.2015—31.12.2015

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Dvouletý přeshraniční projekt ArchaeoMontan byl ukončen do finále. Právě díky tomuto projektu jsme mohli obohatit expozici numismatiky a rozšířit expozici hornictví v podzemí mincovny nebo udělat model mincovny. Taky vznikly cenově dostupné suvenýry jako jekopie tolaru za 40 Kč nebo klíčenka za 10 Kč, jimiž se může návštěvník potěšit. Přijďte se i vy podívat do rozsáhlé expozice v Královské mincovně.

V letošním roce chystáme rozšíření expozice národopisu o sál s tématem Hudba v Krušnohoří.

obrázek výstavy

Tetřívek obecný - tajemný a plachý obyvatel Krušných hor

přednáška 14.03.2015—14.03.2015

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Vít Tejrovský z kláštereckého pracoviště CHKO Labské pískovce přiblíží v přednášce vzácný a stále ubývající ptačí druh, jehož pozorování patří k jedinečným ornitologickým i estetickým zážitkům.

Bude vyprávět o historii tetřívka obecného, současném stavu populace, příčinách jeho úbytku a ohrožení i probíhajícím monitoringu, to vše s bohatým obrazovým doprovodem.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Keltský zlatý poklad z Podmokel a nejstarší mince na českém území

přednáška 21.02.2015—21.02.2015

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Archeolog Západočeského muzea v Plzni Milan Metlička promluví v přednášce o objevu pokladu u Podmokel na Rokycansku v roce 1771. V červnu toho roku se po vydatných deštích rozvodnil drobný potůček tekoucí u Podmokel na Rokycansku. Místní sedláci nalézali na podemletém břehu lesklá žlutá kolečka, která považovali za mosazné knoflíky a dali je dětem na hraní. Až místní židovský obchodník poznal, že jde o zlato.

Přednášející přiblíží, jaká byla další historie nalezeného pokladu a jaké bylo pátrání po jeho původu. Podle odhadů obsahoval zlatý poklad uložený v bronzovém kotli až čtyřicet zlatých keltských mincí, tzv. duhovek, nejstarších mincí ražených na českém území. Část přednášky bude věnována vývoji keltského mincovnictví v Čechách a na Moravě.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Minulý rok na toulkách Karlovarským krajem

přednáška 31.01.2015—31.01.2015

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Ochránce přírody, fotograf, turista a dlouholetý dobrovolný a později i profesionální pracovník Správy CHKO Slavkovský les Ing. Stanislav Wieser provede slovem a obrazem návštěvníky přednášky po turisticky zajímavých místech, která se v minulém roce v kraji nově otevřela nebo která dosud zůstávala lidským zrakům ukryta. Přednáška tak poskytne zájemcům o přírodu a pamětihodnosti našeho kraje řadu nových zajímavých námětů.

Začátek v 17.00 hodin.

obrázek výstavy

Královská mincovna v zimě

sdělení 15.12.2014—28.01.2015

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Ve dnech 5. 1. až 27. 1. 2015 máme ZAVŘENO.

Od 28. 1. 2015 bude otevřeno dle standardní otevírací doby. V roce 2015 je připravena řada zajímavých pořadů, těšíme se na Vás!

obrázek výstavy

Poslouchejte, křesťané

adventní koncert 13.12.2014—13.12.2014

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Tradiční předvánoční koncert DaD kvintetu s doprovodem Velmi malého komorního orchestru Varvary Divišové. V programu vedle českých a moravských koled a písní vánočních zazní i oblíbené vánoční pohádky a vyprávění v podání herečky Lucie Domesové.

obrázek výstavy

O pohár Královské mincovny

vědomostní soutěž 1.12.2014—2.12.2014

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Již jedenáctý ročník soutěže žáků ZŠ a SŠ ve znalostech dějin kraje a orientaci v regionu nabídne nejen soutěžní klání o hodnotné knihy a ceny, ale též pobaví. Pouliční divadlo Viktora Braunreitera zpestří náročné klání humorně pojatými historkami z jáchymovských a krušnohorských dějin.

Soutěž si získala za dobu svého trvání mezi školami velkou oblibu a letošní ročník jistě bude neméně úspěšný a užitečný.

Přidali jsme foto vítězů kategorie "Základní školy a víceletá gymnázia" -Tomáš Matys a Jakub Žiška ze ZŠ Šmeralova Karlovy Vary, foto vítězů kategorie "Střední školy" -Jan Pinc a Ondřej Krátký z Gymnázia Ostrov, kteří obhájili loňské prvenství a foto prvních tří párů kategorie "Střední školy", jakož i pár dalších momentek z letošního ročníku.

obrázek výstavy

Jáchymovské rýpání (v historii)

divadlo, přednáška, hudba 22.11.2014—22.11.2014

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Kulturně-zábavná akce nabídne návštěvníkům možnost strávit příjemný čas u programu, který zahrnuje divadelní představení, přednášku a koncert.

Vybrané momenty života v renesančním Jáchymově ztvární v různých prostorách mincovny Pouliční divadlo Viktora Braunreitera, historik Stanislav Burachovič nabídne v přednášce pohled na Jáchymov v roce 1765, jak jej zaznamenal ve svém deníku saský přírodovědec Adolf Traugott von Gersdorff a akci uzavře koncert relaxačně meditativní hudby skupiny Primitivové neznámé kultury.

Časový program:

17 – 18 divadlo

18 – 18.20 přednáška

18.30 – 19.30 koncert

Časy jsou orientační, začátek je určitě v 17 hodin.

obrázek výstavy

Důl Mauritius na Hřebečné v zrcadle času

přednáška 15.11.2014—15.11.2014

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Přednášející Marek Nesrsta, člen Spolku přátel dolu Svatý Mauritius, přiblíží v přednášce založení dolu Mauritius na Hřebečné, které spadá do poloviny 16. století, a jeho další historii. Tomuto dolu se na rozdíl od drtivé většiny ostatních podařilo přežít všechny bouře dějinného vývoje a díky příznivým geologickým a společenským okolnostem dokázal přežít téměř 500 let až do dnešních dnů.

Přednáška doplněná množstvím fotografií je pokračováním cyklu „Krušné hory - malé pohoří světového významu“.

Začátek je v 17 hodin.

obrázek výstavy

Důl Jeroným v Čisté u Rovné a Štola č.1 v Jáchymově

přednáška 4.10.2014—4.10.2014

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Přednášející Ing. Michael Rund, ředitel sokolovského muzea, se zaměří na historii, současnost a budoucnost dvou hornických památek, které má ve své péči Karlovarský kraj prostřednictvím Muzea Sokolov.

První památkou je Národní kulturní památka historický cínový důl Jeroným v Čisté u Rovné, který byl nedávno částečně zpřístupněn pro veřejnost. Druhou památkou, kterou přednášející přiblíží, je Štola č. 1 v Jáchymově, ve které lze spatřit chodby jak z 50. let 20. století, tak i dobývky z 16. století. Přednášku doplní aktuální fotografie z obou dolů.

Přednáška je pokračováním cyklu „Krušné hory - malé pohoří světového významu“.

Začátek je v 17 hodin.

Po přednášce jsme přidali několik fotografií.

obrázek výstavy

Workshop „Učíme se v muzeu“

workshop 15.09.2014—15.09.2014

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Saský zemský archeologický ústav ve spolupráci se Sekretariátem výstavy v Dippoldiswalde a Muzeum Královská mincovna Jáchymov pořádají jednodenní workshop s názvem "Učíme se v muzeu". Workshop se koná v rámci projektu ArchaeoMontan "Středověké hornictví v Sasku a Čechách".

Po uskutečnění akce jsme přidali několik fotografií.

 

obrázek výstavy

Expozice hornictví v mincovně

stálá expozice 21.06.2014—31.12.2015

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Díky evropské dotaci na přeshraniční projekt ArchaeoMontan jsme mohli rozšířit v historickém sklepení mincovny stálou expozici o další část. Atraktivní figury znázorňují hlavní hornické činnosti v 16. století, které jsou umístěny v rozsáhlém historickém sklepení mincovny. Návštěvník si může udělat reálnou představu o jak namahavou práci šlo. Ztvárnění figur bylo inspirováno kresbami z knihy G. Agricoly "Dvanáct knih o hornictví a hutnictví".

obrázek výstavy

Stříbrná horečka, volání hor

výstava 20.06.2014—28.09.2014

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Mezioborové hledání stop v podzemí i na povrchu je nosným tématem multimediální putovní výstavy, která prezentuje výsledky výzkumu středověkého hornictví v oblasti Krušnohoří. Jedinečná výstava se věnuje zapomenutému světu v podzemí, mapování systému dolů z období vrcholného středověku a v nich nalezeným dřevěným objektům. Výzkum je předmětem česko-německého projektu ArchaeoMontan v Sasku a Čechách. Nositelem projektu je Saský archeologický ústav v Drážďanech, muzeum je jedním ze šesti partnerů.

Návštěvník objeví středověké hornické sídliště a podnikne virtuální cestu do podzemních stříbrných dolů. Přitom se dozví, jak byla ve 12. století objevena bohatá naleziště stříbra, proč horníci uposlechli volání hor a jak se projevily důsledky stříbrné horečky v regionu.

Současně je otevřena nová stálá expozice hornictví ve sklepení Královské mincovny.

obrázek výstavy

Pozůstatky hornické činnosti v Krušných horách jako zajímavé biotopy rostlin a živočichů

přednáška 7.06.2014—7.06.2014

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Botanik Mgr. Vladimír Melichar přiblíží, proč těžba nerostných surovin zásadním způsobem obohatila přírodu Krušných hor, ddosud nedopsaný příběh započatý dobýváním nerostů pokračuje pozvolným mizením přírodovědecky unikátních lokalit.

 

obrázek výstavy

Krušné hory na starých pohlednicích - počátky pěší turistiky

přednáška 10.05.2014—10.05.2014

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Přednáška Michala Urbana doprovází stejnojmennou výstavu starých pohlednic. Přednášející, jehož dlouholetým zájmem je právě místopis Krušnohoří, přiblíží časy, kdy se po horách chodilo převážně jen pěšky, a zajímavá existující i zaniklá turistická místa.

obrázek výstavy

Krušné hory na starých pohlednicích - počátky pěší turistiky

výstava 10.05.2014—8.06.2014

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Výstava dobových pohlednic ze sbírek RNDr. Michala Urbana přiblíží dobu z přelomu 19. a 20. století, kdy se masově rozšířila pěší turistika. S tím souviselo i rozsáhlé budování značených tras, hostinců a ubytoven či vyhlídek a rozhleden. Oblíbeným turistickým cílem se v této době staly i Krušné hory. Staré pohlednice zachycují oblíbená stále existující i již zaniklá turistická místa.

 

obrázek výstavy

Hornická minulost a výzvy dneška v (Pod)krušnohoří

přednáška 5.04.2014—5.04.2014

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Osudy velkého počtu rodin ve zdejším kraji jsou přímo či nepřímo spojeny s hornictvím. Petr Rojík poodhalí taje, nutnosti a východiska zásobování naší oblasti, ČR a EU energetickými surovinami, rudami kovů a dalšími užitečnými nerosty. Krušné hory a Podkrušnohoří hrají do budoucna stejně důležitou roli jako v minulosti.

 

obrázek výstavy

Architektura a urbanismus krušnohorských horních měst

přednáška 8.03.2014—8.03.2014

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Přednáška historika architektury Lubomíra Zemana. Krušnohorská horní města jsou pozoruhodná jak svým urbanistickým založením, tak i svou architekturou. Výstavné zděné domy byly dílem městských stavebních hutí, které do tohoto prostředí přinesly vzory tehdejší vyspělé městské architektury saského kulturního okruhu. Nejnáročnější zděná forma jáchymovských měšťanských a patricijských domů je v českých zemích naprosto unikátní.

 

 

obrázek výstavy

Důlní technika na počátku novověku v kontextu rozvoje těžby v Jáchymově

přednáška 8.02.2014—8.02.2014

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Přednášející Petr Bohdálekpředstaví originální krušnohorské koncepty báňské a hutní techniky, které kvalitativně změnily tradiční báňskou a úpravárenskou praxi v českých zemích a jejich význam pro každodenní hornickou práci. Názorně poukáže na jedinečnou roli jáchymovského revíru v tomto směru a na nepochybný význam Jáchymova co předního společensko – hospodářského střediska Českého Království v 16. století.

obrázek výstavy

Kostarikou s děravými kapsami a kalhotami aneb za pralesničkami a mravenečníky

přednáška 25.01.2014—25.01.2014

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Zkušení cestovatelé, Pavla a Přemysl Tájkovi, představí účastníkům přednášky nížinné lesy Kostariky, kam se vypravili za neobvyklými druhy savců - lenochody, mravenečníky, pásovci a tapíry. Dozvíte se něco i o bílých netopýrech či červenookých žabkách - pralesničkách.

obrázek výstavy

Mincovna v zimě

sdělení 13.12.2013—21.01.2014

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

V prosinci bude otevřeno do 15. 12. 2013 a ve dnech 27. 12. – 30. 12. 2013.

Zavřeno bude ve dnech 16. 12. – 26. 12. 2013 a 31. 12. 2013.

V lednu bude otevřeno od 2. 1. do 5. 1.2014 a od 22. 1. 2014.

Zavřeno bude ve dnech 1. 1. a 6. 1. – 21. 1. 2014.

obrázek výstavy

Štědrej večer nastal

7.12.2013—7.12.2013

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Tradiční předvánoční koncert DaD kvintetu s doprovodem Velmi malého komorního orchestru Varvary Divišové a Salónního lázeňského pěveckého sboru Varvary Divišové. Zazní koledy a vánoční písně české a moravské, známé i ty méně slýchané. Koleda Narodil se Kristus pán, která pravidelně tyto koncerty uzavírá, jistě nebude chybět ani letos. A chybět nebudou ani vánoční pohádky Zbyňka Malínského v podání herečky Lucie Domesové.

obrázek výstavy

O Pohár Královské mincovny

vědomostní soutěž 2.12.2013—3.12.2013

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Historickou soutěž pro základní a střední školy čeká jubilejní desátý ročník. Soutěž si získala za léta mezi školami velkou oblibu. I letos budou reprezentanti škol soutěžit ve znalostech dějin kraje a orientaci v regionu.

 

obrázek výstavy

Pravěk na Karlovarsku

přednáška 16.11.2013—16.11.2013

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Mgr. Milan Metlička, archeolog Západočeského muzea v Plzni, přiblíží nejstarší dějiny osídlení Karlovarského kraje.  Připomene nejvýznamnější lokality - od známých po nejnověji objevené. Přednášející promluví i o objevech na majestátní stolové hoře Vladař u Žlutic. Přednášku doprovodí množství obrazového materiálu.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Hudba Krušných hor očima geologa

přednáška 2.11.2013—2.11.2013

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Krušnohorská příroda překypuje líbeznými zvuky v každé roční době. Geolog a patriot Krušných hor RNDr. Petr Rojík osvětlí přímou posloupnost vedoucí od nalezišť rud v tajemném podzemí hor k hudebnímu nástrojařství.

 

obrázek výstavy

Nové poznatky o hradu Freudenstein

přednáška 19.10.2013—19.10.2013

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Archeolog Mgr. Filip Prekop z Národního památkového ústavu v Lokti seznámí s novými objevy a závěry o hradu Freudenstein u Jáchymova, zvaném též Šlikův hrádek. Novinky z výzkumu hradu, který je s velkou pravděpodobností nejmladším hradem na území ČR.

obrázek výstavy

Tajemné pověsti našeho kraje

přednáška 28.09.2013—28.09.2013

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Geolog a patriot Krušných hor RNDr. Petr Rojík přiblíží známé pověsti z Krušných hor a Podkrušnohoří očima geologa. Vyprávěním a množstvím obrazového materiálu uvede návštěvníky do světa sopek, zemětřesení, minerálních pramenů, mofet,  jezer, rašelinišť, rudných žil a dolů.
obrázek výstavy

Nový exponát v mincovně

odhalení modelu 13.09.2013—13.09.2013

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

V září jsme rozšířili stálou expozici o nový model, který nabízí pohled na Královskou mincovnu včetně, dnes již neexistujícího, Domu mincmistra. Tento jedinečný exponát vznikl za finanční podpory přeshraničního projektu ArchaeoMontan - středověké hornictví v Sasku a v Čechách. Model má rozměry 1,20 X 1,20 m a bude v měřítku 1:50.

Přijďte a uvidíte sami!

obrázek výstavy

Sluneční soustava, jak ji neznáme, aneb proč je v noci tma a kdy bude „další“ konec světa

přednáška 7.09.2013—7.09.2013

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Na přednášce s poněkud dlouhým, avšaki všeříkajícím názvem představí Dr. Zdeněk Tarant z Astronomické společnosti a Hvězdárny Most poslední zajímavosti z výzkumu vesmíru a současně vysvětlí, proč toho - přes mílovými kroky vpřed uhánějící pokrok - stále víme tak málo.
obrázek výstavy

IV. ročník Jáchymovského mincování, tentokrát (nejen) ve stylu Beatles

akce na nádvoří 10.08.2013—10.08.2013

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Již po čtvrté nabízí se můžete zúčastnit netradiční návštěvy muzejních prostor v rámci Jáchymovského mincování. Vedle samozřejmé možnosti návštěvy expozice, avšak ne zcela typické, neboť půjde o netradičně komentovanou prohlídku, odpoledne zpříjemní i hudební vystoupení. Při zahájení to budou bubeníci Drumbandu Františka Zemana, posléze písně v názvu akce zmíněných Beatles v provedení jáchymovské indie kapely Groove Town, která si pro tuto příležitost připravila speciální program.

 

obrázek výstavy

Tajemné podzemí Krušnohoří

vernisáž + výstava 26.06.2013—26.06.2013

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Přeshraniční putovní výstava fotografií s názvem „Tajemné podzemí Krušnohoří“ je věnována osmisetleté tradici dobývání rud na české a německé straně Krušných hor. Návštěvníci výstavy nahlédnou alespoň do některých z desítek tisíců labyrintů důlních chodeb ukrytých pod povrchem a uvidí, jaká pozoruhodná díla nám zanechali krušnohorští horníci pod zemí. Výstava je součástí propagace nominace Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge, na zápis do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Na snímku je portál štoly Kryštof.

obrázek výstavy

Galapágy

přednáška 15.06.2013—15.06.2013

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

V cestopisné přednášce přiblíží Vít Tejrovský, profesionální ochránce přírody, nadšený přírodovědec a cestovatel jedinečnou přírodu Ekvádoru od Amazonské nížiny, přes hřebeny And až po pobřeží Tichého oceánu a souostroví Galapág.

 

obrázek výstavy

Karlovarská lázeňská léčba, její vývoj a logika

přednáška 18.05.2013—18.05.2013

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Lázeňská léčba v Karlových Varech má více než šest set let starou a světově proslulou tradici. Historik karlovarské lázeňské medicíny MUDr. Pavel Šolc, lázeňský lékař a emeritní primář, přiblíží v přednášce složitý historický vývoj lázeňské léčby.

 

obrázek výstavy

Krajina Doupovských hor

přednáška 6.04.2013—6.04.2013

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Fotograf, turista a ochrance přírody Stanislav Wieser přiblíží v přednášce krajinu mezi Andělskou horou, Bochovem, Valčí, Kadaní a Ostrovem.

Oblast Doupovských hor je většinou vnímána jako oblast vojenského prostoru. Ten však tvoří přibližně jen polovinu celého území. Oblast celých Doupovských hor byla navržena na vyhlášení chráněné krajinné oblasti s názvem Doupovské hory a střední Poohří, zatím zůstalo jen u návrhu.

 

obrázek výstavy

ArchaeoMontan – středověké hornictví v Sasku a Čechách

workshop 19.03.2013—19.03.2013

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Workshop s názvem "ArcheoMontan - středověké hornictví v Sasku a Čechách" je součástí projektu česko-německé přeshraniční spolupráce od vedením Zemského archeologického úřadu v Sasku. Muzeum Karlovy Vary je jeho partnerem.

Náplní rozsáhlého projektu je archeologický a historický průzkum středověkého hornictví na obou stranách hranice za účasti sedmi partnerů z České republiky a Saska. Identitu a kulturní význam v krušnohorské oblasti určuje již téměř 850 let tradice těžby rud, a to do dnešní doby. Od března loňského roku probíhá díky schváleným finančním prostředkům Evropské unie z Fondu pro regionální rozvoj intenzivní archeologický výzkum v Krušnohoří.

Podrobný program workshopu a další informace naleznete v záložce "PRO NOVINÁŘE".

obrázek výstavy

Montánní krajina Krušných hor pohledem přírodovědce

přednáška 2.03.2013—2.03.2013

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Dnešní příroda Krušných hor je překvapivě pestrá. Bylo tomu tak vždy? Co žije a roste na starých odvalech, haldách a v dolech? Odpovědi přinese přednáška Mgr. Jana Matějů, který přiblíží současnou přírodu Krušných hor, nastíní její vývoj od doby kolonizace pohoří, přes rozvoj až k zániku hornictví a nabídne i zamyšlení nad její budoucností.

obrázek výstavy

zimní provoz - OTEVŘENO

oznámení 23.01.2013—23.01.2013

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

V mincovně je po malé pauze opět otevřeno a to vždy od středy do neděle, od 9-12 a 13-17 hodin. V roce 2013 pro Vás připravujeme řadu zajímavých akcí a těšíme se na Vás!

obrázek výstavy

Adventní koncert

adventní koncert 8.12.2012—8.12.2012

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Źlutický pěvecký sbor Rosa Coeli se soustředí na písně z českých kancionálů a graduálů 16. a 17. století, v repertoáru má i renesanční vokální polyfonie z evropských pramenů. Na koncertě zazní písně církevní i světské.

 

obrázek výstavy

O Pohár Královské mincovny

vědomostní soutěž 3.12.2012—4.12.2012

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Už IX. ročník vědomostní soutěže žáků základních a středních škol O Pohár Královské mincovny. Cílem soutěže je vzbudit a rozvinout v dětech zájem o historický vývoj regionu Karlovarska i města, ve kterém žijí, o četné památky a zajímavosti. Žáci tak soutěží v několika kategoriích ve znalostech dějin našeho kraje a orientaci v regionu. Celkem soutěžilo devět základních a šest středních škol. Podrobnější výsledky naleznete v záložce PRO NOVINÁŘE.

 

obrázek výstavy

Nejstarší hrací karty

Přednáška 10.11.2012—10.11.2012

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Významný objev v Jáchymově - nejstarší hrací karty v České republice. To je plný název velice zajímavé a vzhledem k tématu i lehce netradiční přednášky, v níž sběratel a badatel Jaroslav Ochec seznámí návštěvníky (nejen) s historií hracích karet.

obrázek výstavy

Proměny sídelní krajiny Krušnohoří

Konference 22.10.2012—23.10.2012

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Cílem v pořadí již třetí konference je představení tvorby hornické krajiny v Krušnohoří a její dopad na hospodářský i běžný živor. Bude se též zabývat vzájemnými českými a saskými vlivy na architektonickou tvorbu Krušných hor. Budou představeny společné znaky, neboť Krušné hory jsou mimořádně významné území z hlediska těžby a zpracování rud barevných kovů s historickou kontinuitou až do 12. století. Kulturní krajina postupně vznikala jako společné dílo přírody a člověka. Touto činností vznikl unikátní soubor sídel, staveb, těžebních a výrobních areálů. 

obrázek výstavy

Do Královské mincovny zadarmo

den otevřených dveří 20.10.2012—20.10.2012

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

muzeum Královská mincovna v Jáchymově má v sobotu 20. října po celý den otevřeno bezplatně, a to v rámci Dne otevřených dveří v Jáchymově. Muzeum je možné navštívit od 9 do 17 hodin, komentované prohlídky expozic se odehrají v 10.30, 13.00 a 15.00 hodin. Doba trvání prohlídky je 90 mmuzeum Královská mincovna v Jáchymově má v sobotu 20. října po celý den otevřeno bezplatně, a to v rámci Dne otevřených dveří v Jáchymově. Muzeum je možné navštívit od 9 do 17 hodin, komentované prohlídky expozic se odehrají v 10.30, 13.00 a 15.00 hodin. Doba trvání prohlídky je 90 minut.

Jedinečnou příležitost prohlédnout si zdarma expozici v Královské mincovně mají všichni v sobotu 20. října, a to v rámci Dne otevřených dveří v Jáchymově.

Také se dozvíte více o projektu Hornická krajina Krušnohoří, který usiluje o nominaci zápisu na seznam UNESCO.

obrázek výstavy

Sto let Radium Paláce

Přednáška 13.10.2012—13.10.2012

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Historik S. Burachovič připomene vznik a historii. Rozhodnutí vystavět velký hotel předcházelo několik událostí. Na prvním místě to byl vznik zcela nového typu lázní, v celé Evropě i v celém světě tehdy jedinečných, kde se k léčbě využívalo radonové vody. S tím souvisel rostoucí zájem lidí, vzestup lázeňství, nedostatek ubytovacích kapacit a myšlenka postavit velký hotel. Ve Vídni vznikla akciová spol. pro stavbu lázeňského hotelu vedená hrabětem Arnoštem Silva Tarrucou, která zakoupila pozemky a nechala postavit slavný Radium Palace.

 

obrázek výstavy

Radiová horečka v Jáchymově

Přednáška 8.09.2012—8.09.2012

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Radiová horečka v Jáchymově na počátku 20. století je téma přednášky MUDr. Vladimíra Horáka. V roce 1898 v budově mincovny přečetl vrchní hutní správce Gustav Kroupa dopis manželů Curierových z Paříže, ve kterém žádají o přenechání radioaktivního odpadu k izolaci radia. Přednáška popisuje, jaké byly reakce a přibližuje rozvoj radiové horečky v Jáchymově. Ta se odrazila v celé řadě nových výrobků, spojených s radiem - radiový chléb, pivo, radiová voda na vlasy a výroba přístrojů na umělou aktivaci vody - tzv. kapesní Jáchymov.

 

 

obrázek výstavy

Bible Václava IV.

výstava 23.06.2012—30.09.2012

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Bible Václava IV. vznikla téměř sto padesát let před vydáním Lutherova překladu bible. Na žádost českého krále Václava IV. vytvořila přepychový rukopis bible v němčině nejslavnější pražská iluminátorská škola v letech 1390-1400. Miniaturami a bohatými, symbolickými a narativními margináliemi bohatě zdobená bible, respektive její jeden díl faksimile bible spolu s informačními panely je k vidění na výstavě Bible Václava IV.

Faksimile, prakticky k nerozeznání od originálu, vytvořilo umělecké nakladatelství Adeva z Grazu v Rakousku a jeden z dílů věnovalo Muzeu Karlovy Vary v r. 2010. Kompletní barevná faksimile edice Václavovy bible je ve vlastnictví Rakouské národní knihovny ve Vídni, čítá osm dílů faksimile a jeden díl dokumentů. Všechny listy jsou řezané podle originálu.

 

obrázek výstavy

Václav IV. a historické Loketsko

přednáška 23.06.2012—23.06.2012

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

V. Vlasák, který Vás seznámí s osobou českého a římského krále Václava IV. (1361-1419), přiblíží podobu a charakter regionu Loketsko v jeho době a působení krále Václava IV. na Loketsku. V Lokti Václav IV. poměrně často pobýval a věnoval pozornost stavbě hradu i privilegiím města. Dozvíte se také o vztahu panovníka k významným lokalitám Loketska, které dokládají soudobé písemné a hmotné prameny.

obrázek výstavy

Pravda a pokora

přednáška s besedou 13.06.2012—13.06.2012

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Biskup Václav Malý římskokatolický duchovní a pomocný biskup pražský, je bezesporu velice výraznou osobností českých dějin 20. a 21. st. Signatář a později i mluvčí Charty 77, spoluzakladatel Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, politický vězeň, dělník a přitom všem stále kněz, byť bez komunisty odebraného souhlasu.

V letech 1990 - 96 působil jako kněz v Praze. 1. prosince 1996 byl jmenován kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta, 3. prosince jej papež jan pavel II. jmenoval titulárním biskupem marcelliánským a pomocným biskupem pražským. Vysvěcen byl 11. ledna 1997. Jeho biskupské heslo zní Pokora a pravda.
Roku 1998 mu byl propůjčen Řád T. G. Masaryka III. třídy, je nositelem Čestné medaile T.G.M. za věrnost jeho odkazu (14. září 1997). Dne 8. března 2012 se stal prvním laureátem Ceny Arnošta Lustiga. V letech 1990-96 působil jako kněz v Praze. 1. prosince 1996 byl jmenován kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta, 3. prosince jej papež jan pavel II. jmenoval titulárním biskupem marcelliánským a pomocným biskupem pražským. Vysvěcen byl 11. ledna 1997. Jeho biskupské heslo zní Pokora a pravda. R.1998 mu byl propůjčen Řád T. G. M. III. třídy, je rovněž nositelem Čestné medaile T. G. M- za věrnost jeho odkazu (14. září 1997). Dne 8. března 2012 se stal prvním laureátem Ceny Arnošta Lustiga.

 

 

obrázek výstavy

Máchův Máj

divadelní představení 12.05.2012—12.05.2012

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

"Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj.". Máj se dočkal mnoha různých zpracování. Jedním z nich je i hudebně dramatické zpracování v podání Karlovarského hudebního divadla. Skladatel a hráč na klávesy Libor Balák složil pro Máj hudbu, která scénickou částí i samostatnými písněmi hlavních protagonistů tvoří z Máje úžasné melodramatické představení.

obrázek výstavy

Hornické krajina na seznam UNESCO

30.04.2012—30.04.2012

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Krajina Krušnohoří s jedinečnými místy dobývání rud a tradicí hornictví by se mohla dostat na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Podpisem společného prohlášení o spolupráci na přípravě nominace k zápisu to stvrdili v Jáchymově zástupci Karlovarského a Ústeckého kraje, hornických měst a obcí v obou regionech a saského partnera, který záměr inicioval.
Na české straně se do projektu zapojila města Boží Dar, Horní Blatná, Abertamy, Jáchymov, Měděnec a obec Krupka, na německé straně půjde o více než 30 lokalit. „Už v roce 1998 byl na návrh saského státního ministerstva vědy a umění zařazen Montanregion Krušnohoří na prozatímní seznam Německa určený pro zápis na seznam UNESCO. Od té doby se postupně připojovala hornická místa z obou stran hranice. Věřím, že se podaří vrátit oblasti slávu, kterou měla. Zápis na seznam UNESCO znamená rozvoj cestovního ruchu a s tím související ekonomický rozvoj celého území,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný. Význam společné snahy zdůraznila také hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová, podle níž krajina s památkami na těžbu a zpracování rud poskytuje představu o unikátním způsobu života obyvatel spojeného s montánní činností.

Krajina Krušnohoří s jedinečnými místy dobývání rud a tradicí hornictví by se mohla dostat na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Podpisem společného prohlášení o spolupráci na přípravě nominace k zápisu to stvrdili v Jáchymově zástupci Karlovarského a Ústeckého kraje, hornických měst a obcí v obou regionech a saského partnera, který záměr inicioval. Více čtěte v záložce PRO NOVINÁŘE

 

obrázek výstavy

Krušnohorská zákoutí

přednáška 14.04.2012—14.04.2012

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Ochranář, fotograf a publicista Stanislav Wieser je důvěrným znalcem Krušných hor. A Krušné hory, souvislé horské pásmo o délce 130 kilometrů, skýtajjí množství turistických zajímavostí, přírodních krás, pozoruhodností a zákoutí. Právě o nich bude Stanislav Wieser přednášet a besedovat.

obrázek výstavy

Tomáš Sedláček představí ekonomii dobra a zla

Přednáška s besedou 2.04.2012—2.04.2012

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Přednáška nese stejný název jako jeho nejznámější kniha.T.Sedláček je hlavní makroekonomický stratég ČSOB. Působil jako poradce prezidenta V.Havla a v letech 2004-2005 jako poradce ministra financí. Přednáší filozofii a ekonomii, dějiny ekonomických teorií a aktuality na FSV UK a hostuje na dalších univerzitách. Je stipendistou Yale University. Je obdarován zvláštní schopností a odvahou propojit svět ekonomie s filosofií, religionistikou či etikou a zpřístupnit tuto pestrou směs široké veřejnosti.

 

 

obrázek výstavy

Hold historickým mincovnám

křest mince 17.03.2012—17.03.2012

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Vydání repliky jáchymovského šlikovského tolaru raženého v letech 1526 - 1528. 17. března budeme křtít první z kolekce šesti replik historických platidel. Každá z nich bude vytvořena výhradně podle originálního historického platidla a bude z jedné trojské unce ryzího stříbra a reprezentuje jednu mincovnu v české zemi - Královskou mincovnu Jáchymov, Vlašský dvůr Kutná Hora, Pražskou mincovnu, Opavskou mincovnu, Olomouckou mincovnu a Biskupskou mincovnu v Kroměříži. Tato série vybraných replik bude mít vysokou sběratelskou hodnotu. Historik a významný numismatik prof. Petr Vorel je odborným garantem celého projektu. Prodej mince na pokladně muzea, cena tolaru je 1700,- Kč.

obrázek výstavy

Stopy totality

vernisáž + výstava 13.02.2012—13.02.2012

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

V rámci projektu Stopy totality se v prostorách Královské mincovny v Jáchymově uskuteční v pondělí 13. února od 14 do 18 hodin vernisáž putovní výstavy a prezentace školních projektů žáků a studentů ze škol z Čech a Moravy.

obrázek výstavy

od 1. února opět OTEVŘENO

1.02.2012—1.02.2012

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

I v letošním roce pro Vás připravujeme řadu pěkných akcí, zachovejte nám proto svoji přízeň! Zahajujeme jedinečnou akcí 17. března.

obrázek výstavy

Vstávajtě pastieri

koncert 10.12.2011—10.12.2011

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

S novým pořadem koled a vánočních písní se vrací do Královské mincovny s tradičním předvánočním koncertem karlovarský vokální DaD kvintet se svými spoluhráči.
"Uvedeme osmnáct písní, z toho první polovinu programu budou tvořit koledy a vánoční písně, které jsem do našeho repertoáru zařadili úplně nově. V druhé polovině to pak budou písničky, které sice hráváme, ale nejde o ty nejznámější koledy, které lze slyšet všude. A na závěr zazní samozřejmě Narodil se Kristus Pán, ta nemůlže chybět," říká vedoucí DaD kvintetu Pavel Žemlička.
Spolu s DaD kvintetem vystoupí na koncertě dvacetičlenný pěvecký sbor, hudební část obstará Velmi malý komorní orchestr Varvary Divišové ve velmi přitažlivém a ne zcela obvyklém  nástrojovém obsazení housle, violoncello, kontrabas, hoboj, flétna a harfa. Na akustickou kytaru hraje Pavel Žemlička.
Předvánoční pořad nesestává jen z písní, návštěvníci vyslechnou i vánoční pohádku Zbyňka Malinského v podání herečky Lucie Domesové. Ta rovněž v provázení  celým pořadem připomene i různé tradiční zvyky a obyčeje.

 

"Uvedeme osmnáct písní, z toho první polovinu programu budou tvořit koledy a vánoční písně, které jsme do našeho repertoáru zařadili úplně nově. V druhé polovině to pak budou písničky, které sice hráváme, ale nejde o ty nejznámější koledy, které lze slyšet všude. A na závěr zazní samozřejmě Narodil se Kristus Pán, ta nemůže chybět," říká vedoucí DaD kvintetu Pavel Žemlička.

 

 

obrázek výstavy

O Pohár Královské mincovny

5.12.2011—6.12.2011

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Již po osmé soutěžili ve znalostech dějin našeho kraje a orientaci v regionu žáci ZŠ a SŠ. Soutěž si získala mezi školami nemalou oblibu, klade si za cíl podnítit zájem dětí o historický vývoj regionu Karlovarska i města, ve kterém žijí, o četné památky a zajímavosti. A že se cíl muzeu daří plnit, o tom svědčí rok od roku narůstající zájem škol se soutěže zúčastnit. Těšíme se proto na 9.ročník v roce 2012!

 

obrázek výstavy

Lze zachránit Kyselku?

Přednáška s besedou 19.11.2011—19.11.2011

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Odpověď na nelehkou otázku, zda se podaří zachránit lázně Kyselka v původní podobě, bude hledat na přednášce Pavel P. Ries, prezident Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR.

Poznámka: v záložce ZAJÍMAVOSTI naleznete článek "Na výlet do Kyselky, Mattoni už není.."

obrázek výstavy

Setkání s Tomášem Halíkem

5.11.2011—5.11.2011

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Muzeum Karlovy Vary
Vás zve na prednášku s besedou
Prof. PhDr. Tomáše Halíka Th.D.
Lidské stránky božských ctností
Sobota 5. listopadu
Královská mincovna v Jáchymově
19 hodin
Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. je český religionista,[1] katolický teolog,[2] kněz, psycholog a sociolog náboženství. Přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, je farářem akademické farnosti, která sídlí v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze a prezidentem České křesťanské akademie. V červnu roku 2008 mu papež Benedikt XVI. udělil titul monsignore - čestný papežský prelát

Prof. Tomáš Halík vystoupí s přednáškou s názvem Lidské stránky božských ctností, spojenou s následnou besedou.  V červnu roku 2008 mu papež Benedikt XVI. udělil titul monsignore - čestný papežský prelát. Bohatá je Halíkova publikační činnost, kromě statí má na kontě řadu knih.

 

 

obrázek výstavy

Kdo byl Anton Gnirs, archeolog?

Přednáška 15.10.2011—15.10.2011

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

V rámci doprovodného programu výstava 100 let archeologie v kraji se koná přednáška S.Burachoviče.Mimořádně rozsáhlý badatelský a publikační odkaz A.Gnirse Karlovarsku je trvalou duchovní hodnotou, jež dalece překračuje hranice regionu západočeských lázní.

obrázek výstavy

Židé na Karlovarsku

Přednáška 17.09.2011—17.09.2011

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Židovská komunita na Karlovarsku od 16. století do roku 1938 je téma přednášky historika Lukáše Svobody, který se tomuto tématu dlouhodobě věnuje, více zajímavostí naleznete v záložce VĚDA A VÝZKUM

obrázek výstavy

Montánní památky záp.Krušnohoří

výstava 1.07.2011—31.08.2011

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Představení projektu MONTANREGION KRUŠNOHOŘÍ vám prostřednictvím výstavy popíše složitou cestu k zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Krušné hory jsou v českém, středoevropském ale i světovém kontextu unikátním regionem, ve kterém se snoubí báňská, průmyslová, umělecká a kulturní tradice. Staré i novější štoly a šachty, haldy, sejpy, vodní příkopy, pozůstatky hutí, hamrů, pil, stoup, skláren - to vše se zde nachází takřka na každém kroku. Na výstavě třeba i vy naleznete cíl svého výletu na místo vámi dosud neobjevené. Více naleznete v záložce PRO NOVINÁŘE.

obrázek výstavy

OPRAVA MODELU

zajímavost 21.06.2011—21.06.2011

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Pohyblivý model důlmího díla ze 16.století, oblíbený cíl návštěvníků stálé expozice, se dočkal celkové revize drobných mechanismů od samotných autotů - manželů Lhotákových, kteří byli nadšení, že jejich dílko stále dělá radost především těm nejmenším a vytváří tak ojedinělou představu o hornické činnosti na Jáchymovsku v dobách jeho největší slávy.

obrázek výstavy

Mincovna cílem školáků

komentovaná prohlídka 1.06.2011—30.06.2011

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Na konci školního roku je oblíbeným cílem školních výprav Královská mincovna v Jáchymově. Přijďte i vy se třídou na zábavně-naučnou cestu do bohaté historie hornického města a za doprovodu poutavého slova průvodkyně, která některé z dětí názorně oblékne do úboru jáchymovského horníčka..

obrázek výstavy

Hrázděný dům v Krušnohoří

Přednáška 28.05.2011—28.05.2011

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

"..tvrdit, že v Krušnohoří neexistuje lidová architektura, je veliký omyl! " říká historik architektury Mgr. Lubomír Zeman. Dozvíme se o specifikách a odlišnostech hrázděných staveb v Krušnohoří.

Přednáška je doprovodnou akcí výstavy Lidové umění západních Čech.

 


obrázek výstavy

IZRAEL - přednáška Jana Nedvěda v Jáchymově

přednáška 16.04.2011—16.04.2011

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Země zaslíbená, trn v oku Arabů i jediné demokratické zřízení na Blízkém východě. To všechno je Izrael. Historii i současnost židovského státu přiblíží historik karlovarského muzea Jan Nedvěd, který na sklonku loňského roku Izrael navštívil. Cestopisně-historickou přednášku doplní o postřehy z míst, která viděl, a promítne desítky fotografií nejen z Tel Avivu, Jeruzaléma nebo Nazarethu. Více v záložce PRO NOVINÁŘE

obrázek výstavy

Drana

Divadelní představeni 5.03.2011—5.03.2011

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Jak dokáže tížit lidská samota a jak těžké je vymanit se z ní? To ví Drana, v podání karlovarské herečky Lucie Domesové, úspěšné představení Divadla V patře, doprovázené živou hudbou. FOTO: archiv Divadla V patře a KVMUZ

obrázek výstavy

Slavnostní křest knihy

křest knihy s besedou 5.02.2011—5.02.2011

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

jáchymovský křest knihy: Dějiny jáchymovské mincovny a katalog ražeb I. 1519/1520-1619

Knihu autorů Lubomíra Nemeškala a Petra Vorla je první částí obsáhlé dvousvazkové monografie o dějinách jáchymovské mincovny, doplněné o podrobný sběratelský katalog jáchymovských mincovních ražeb

 

 

obrázek výstavy

MUZEUM ZAVŘENÉ

1.01.2011—31.01.2011

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

leden 2011 ZAVŘENO

Všem přátelům našeho muzea přejeme krásné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok. V roce 2011 se těšíme na další setkání s Vámi.

obrázek výstavy

O pohár Královské mincovny VII

vzdělávací soutěž 6.12.2010—7.12.2010

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Zábavně vzdělávací soutěž ve znalostech historie našeho kraje a orientaci v regionu se pro žáky základních a středních škol konala již po sedmé.

Blahopřejeme!!! Těšíme se na VIII. ročník příští rok.. více  o umístění žáků naleznete v záložce PRO NOVINÁŘE

 

obrázek výstavy

Adventní koncert

Koncert 27.11.2010—27.11.2010

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Zazní české a moravské koledy v úpravách pro harfu, flétnu, hoboj, housle, violoncello, kontrabas a kytaru. Učinkovat bude Vokální kvintet DaD a Velmi malý komorní orchestr Varvary Divišové.

obrázek výstavy

O tradici a fenoménu hotelu PUPP

Přednáška 13.11.2010—13.11.2010

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Počátky GH Pupp spadají až do roku 1701, kdy byl postaven Saský sál. Klíčový význam pro vývoj hotelu měla hoteliérská dynastie rodiny Puppů, jež v průběhu 200 let sehrála důležitou roli v dějinách kv.gastronomie a podnikatelství, o osudech rodiny Puppů, zejména otce zakladatele J.G.Puppa, jeho synů a vnuků ale i o žijících potomcích dynastie Puppů v Rakousku a Německu, přednáší dr.S.Burachovič

 

obrázek výstavy

Památky hrdelního soudnictví

přednáška 23.10.2010—23.10.2010

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

J.Klsáka představí nejvýznamnější památky tohoto druhu v okolí K.Varů, připomínky krvavých činů či příhod ve volné krajině ve formě kamenných křížů, obecně nazývaných smírčími, nebo pozůstatky šibenic, jakož i jiných připomínek starých časů spjatých se složitým středověkým výkladem práva.

 

 

 

obrázek výstavy

Konference o urbanismu

Konference 6.10.2010—7.10.2010

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Konference Bohatství historického stavebního vývoje Krušnohoří volně navazuje na úspěšnou loňskou konferenci Jáchymov, architektonická perla Krušnohoří. Letošní program je územně rozšířen na celé Krušné hory a tématicky se bude zabývat urbanismem krušnohorských měst, jejich stavebními specifiky a technickými památkami. Program naleznete v záložce "muzeum Jáchymov - AKTUALITY"

obrázek výstavy

Pojď, můj milý, do mé zahrady

komponovaný pořad 18.09.2010—18.09.2010

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

„VENI, DILECTE MI IN HORTUM MEUM“

Pojďte spolu s námi nahlédnout pod pokličku odvěkého vztahu mezi mužem a ženou v době renesance. Láska totiž od nepaměti inspirovala nejen básníky, hudebníky, malíře, ale ovlivňovala i společenský život a naopak. Jáchymov ve svém vrcholném období 16.století nebyl výjimkou, o čemž nás přesvědčí komponovaný pořad..

obrázek výstavy

Jáchymovské demolice

stálá expozice 8.09.2010—28.09.2010

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Muzeum ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Lokti zpracovalo nový materiál o neslavných demolicích v Jáchymově. Stálá expozice bude rozšířena o pět nových panelů s podtituly: I Degradace urbanistické struktury města, II Demolice do 70.let 20.st., III Demolice od 80.let 20.st., IV Demolice časově nezařaditelné, V Zhodnocení odstraněných objektů. Přijďte se i vy podívat na smutná fakta o změně tváře Jáchymova.

obrázek výstavy

Pohledy do nebe

Přednáška 30.07.2010—30.07.2010

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Dr. Jiří Grygar je významným českým vědcem, popularizátorem vědy v oblasti astronomie a astrofyziky. U nás vešel ve známost především díky televizním vzdělávacím pořadům a vydaným knihám. Ve světě patří mezi uznávané vědecké osobnosti.

Přijďte do muzea v nezvyklou dobu, v pátek 30.7. ve 20.30 hod. Pokud se ptáte: „Proč tak pozdě?“ Odpovím: „Hvězdáři se přece dívají do nebe v noci!“

 

 

 

obrázek výstavy

Jáchymovské mincování III aneb .. o zbraních s humorem a nadsázkou

Naučně-zábavný pořad 10.07.2010—10.07.2010

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Na nádvoří mincovny se bude konat zábavné odpoledne v podání Romana Prokeše o vývoji palných zbraní od husitských válek přes kolty divokého západu až ke zbraním z 2.světové války. Diváci budou spolutvůrci komponovaného pořadu a určitě se nebudou nudit. Po dobu konání pořadu bude expozice muzea volně přístupná.

obrázek výstavy

1989 Cesta srovnání

výstava 1.07.2010—5.09.2010

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Prezentace právě spuštěných webových stránek www.cestakesvobode.eu je obsahem výstavy v prostorách mincovny. Jde o srovnání novodobých dějin ČSSR a NDR, v užším kontextu rovněž jde také o porovnání historie Saska a Karlovarska a jejich vazeb. Muzeum je autorem tohoto projektu.

 

obrázek výstavy

geologická konference

Konference 28.06.2010—28.06.2010

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Na téma Zhodnocení potenciálu surovinových ložisek v sasko-českém pohraničí - Přeshraniční registr nerostných surovin. Program v záložce "pro novináře" Motto: "Trvalé zásobování nerostnými surovinami z evropských zdrojů si vyžaduje více znalostí o ložiscích, která jsou k dispozici v EU. Možnosti přístupu k nim by měly být zabezpečeny při územním plánování"

obrázek výstavy

Setkání s Lucasem Cranachem

Přednáška 12.06.2010—12.06.2010

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Oldřich Ježek představí posluchačům významného německého malíře z období renesance Lukase Cranacha. Pro Jáchymov vytvořil v 16.století dvě pozoruhodná díla. Jedno z nich - oltář v kostele sv. Jáchyma - byl zničen při požáru města v r.1873. Druhé dílo - oltářní trojdílná archa ve Špitálním kostele, jehož rozbor provede a zprostředkuje tak setkání s Lukasem Cranachem.

 

 

 

 

obrázek výstavy

Jáchymovské medaile

Přednáška 22.05.2010—22.05.2010

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Dr.J.Boublíková-Jahnová o jáchymovských biblických a Husových medailích, toto téma bylo prezentováno na konferenci konané u příležitosti výstavy Umění doby reformace v českých zemích na Pražském hradě, kde byly mj.vystaveny dva jáchymovské epitafy. Přednáška bude rozšířena o rozbor medailí s tématem Daniela v jámě lvové a Pokušení Krista od jáchymovského rytce razidel Nickela Milicze.

obrázek výstavy

Ze zápisníku kronikáře

křest knihy 15.05.2010—15.05.2010

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Uvedení právě vydané knihy, beseda s autorem O.Ježkem, jáchym.patriotem, bývalým kronikářem. Kroniku Jáchymova psal od r.1980 a vedl ji čtvrt století. Svým přístupem navázal na významné kronikářské předchůdce, jakými byli Könneritz, Mathesius, Böhm a Lündner. Kniha je v prodeji na pokladně muzea.

obrázek výstavy

Rašeliniště západního Krušnohoří

Přednáška 17.04.2010—17.04.2010

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

 

Vladimír Melichar představí posluchačům faunu a flóru horských rašelinišť. Hluboká rašeliniště v západní části Krušných hor patří k pozapomenutým přírodním unikátům kraje. O vegetaci, obdobě severské tundry, o fauně s relikty doby ledové, o vzniku vrchovišť a postupném růstu, o těžbě rašeliny a obnově vodního režimu narušených lokalit, o všech chráněných území s rašeliništi.

 

 

obrázek výstavy

Život s horskou službou

Přednáška s besedou 6.03.2010—6.03.2010

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Bývalý náčelník horské služby Rudolf Chlad vyprávěl o jedenadvaceti letech služby v Krušných a mj. řekl: "Mrzí mě, že mnohdy jsou naše hory prezentovány jako taková popelka, i když to dávno neplatí a zbytečně to odrazuje návštěvníky. Rozhodně se máme čím chlubit a je potřeba, aby se to lidé dozvěděli." Nechyběly ani zajímavé zážitky ze záchranářské práce v horách.

 

obrázek výstavy

Mincovna od 3.2. OTEVŘENÁ

28.02.2010—28.02.2010

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

V roce 2010 chystáme opět řadu zajímavých akcí, zachovejte nám proto i nadále svoji přízeň.

obrázek výstavy

Adventní koncert

12.12.2009—12.12.2009

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

„Oblíbené písně z Krušnohoří“ v podání Berty Růžičkové - hra na citeru a kvarteta Corni lesních rohů pod vedením Bohumíra Hájka, zazní písně o přírodě, lidech, zimě a vánocích od Antona Günthera ( 1876 – 1937 ),  ale také od dalších skladatelů.

obrázek výstavy

soutež O pohár Královské mincovny

7.12.2009—8.12.2009

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

6.ročník soutěžního klání základních a středních škol s cílem neformálním způsobem zlepšit znalosti o regionu byl zaměřen na pohromy a neštěstí v Karlových Varech.

obrázek výstavy

Adventní koncert

29.11.2009—29.11.2009

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Zazní české a moravské koledy v úpravách pro harfu, flétnu, hoboj, housle, violoncello, kontrabas a kytaru. Učinkovat bude Vokální kvintet DaD a Velmi malý komorní orchestr Varvary Divišové se svým příležitostným komorním pěveckým souborem.

obrázek výstavy

Významná jáchymovská architektura

Přednáška 14.11.2009—14.11.2009

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Přednáší Mgr. Lubomír Zeman

Zajímavý odraz doby v architektuře Jáchymova, její význam a představení charakteristiky staveb nabídne posluchačům odborník v této oblasti. Autor se zabývá zhodnocením architektury nejpřednějšího  báňského města, která odráží  i  jeho postavení v Evropě.

Přednáška se zaměří na interpretaci stavebního vývoje města Jáchymova, zhodnocení nejvýznamnějších zachovaných památek a prezentaci nových nálezů a objevů, které byly učiněny při jejich dokumentaci a průzkumech.

obrázek výstavy

Václav Havel: Vernisáž, divadelní představeni

Divadelní představeni 31.10.2009—31.10.2009

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Václav Havel napsal Vernisáž v roce 1975. Jednoaktovka je o snobství, povrchnosti, prázdnotě, manipulaci a lidském odcizení.  V podání herců z K.Varů Divadla Na tahu a Divadla V patře uvidíte jedinečné divadelní představení, které již dnes patří ke klasické dramatické tvorbě.

obrázek výstavy

Goethovské památky v severozápadních Čechách

Přednáška 17.10.2009—17.10.2009

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Goethe je i dnes mimořádná a inspirující osobnost a bez nadsázky je možno považovat ho za prvního moderního Evropana. Přednáška připomene Goethův fascinující zájem o českou krajinu a její zajímavosti. Na svých poutích Goethe navštívil i Jáchymov.

obrázek výstavy

Beseda se spisovatelem Zdeňkem Šmídem

Přednáška 19.09.2009—19.09.2009

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Sbohem Dicku, Proč bychom se netopili, Proč bychom se nepotili, Proč bychom se netěšili, Cejch, Trojí čas hor, Strašidla a krásné panny………kdo by neznal alespoň jeden z těchto vydaných titulů spisovatele Zdeňka Šmída, který patří v současné době k nejčtenějším našim autorům. Nejznámější kniha Proč bychom se netopili se dokonce stala předlohou seriálu, který se nedávno objevil na televizních obrazovkách.

obrázek výstavy

Jáchymovské mincování II aneb hříchy starého Jáchymova a o zbraních se zbraněmi

Naučně-zábavný pořad 5.07.2009—5.07.2009

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Komponovaný pořad za doprovodu renesanční hudby

obrázek výstavy

Jáchymov, architektonická perla v ohrožení

Konference 23.06.2009—28.06.2009

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Ve spolupráci s Městem Jáchymov a Národním památkovým ústavem v Lokti

Cílem konference je snaha o zachování zmizelé kultury významného horního města a hledání východisek ze současné kritické situace stavebně-historického jádra města

obrázek výstavy

Obrazy z dějin Jáchymova

Přednáška 28.03.2009—28.03.2009

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Přednáší historik karlovarského muzea S.Burachovič

obrázek výstavy

Jáchymovské mincování I aneb živé obrazy z jáchymovské kroniky

Naučně-zábavný pořad 5.07.2008—5.07.2008

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Komponovaný pořad na nádvoří mincovny.

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj