CZ | DE | EN
výstava

Wetterprojekt – snížení koncentrací radonu v obytných budovách ve městě Schneeberg hornickým způsobem

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

přednáška 21.01.2023 od 17:00 do 18:30

Marek Nesrsta ze Spolku přátel dolu Mauritius na Hřebečné představí v přednášce světově unikátní, aktuálně probíhající projekt, který má za úkol hornickými technologiemi snížit koncentrace radonu v městské aglomeraci města Schneeberg.

Již před mnoha staletími si obyvatelstvo hornických sídelních celků všimlo zvýšeného počtu nemocí obyvatelstva na plicní choroby. Zejména horníci byli postiženi touto dušností přecházející postupně v celkové selhání funkce plic. Podle míst jejího nejčastějšího výskytu byla tato nemoc nazývána nemocí Jáchymovskou nebo Schneebegrskou. Až v moderní době se podařilo rozřešit původ této choroby horníků-RADON-neviditelný radioaktivní plyn.

výstava
Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin