CZ | DE | EN
výstava

Současné pohyby zemských ker v Krušných horách

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

přednáška 26.11.2022 od 17:00 do 18:30

Geolog Petr Rojík v přednášce přiblíží, jak se tektonické napětí v geologické přítomnosti promítá do pohybů zemských ker a mineralizačních procesů. Stopy pohybů čteme nejen v laboratorních vzorcích, ale i v terénu - kamenolomech, dolech, skalách, prameništích a rašeliništích. Dokonce se promítají do reliéfu krušnohorské krajiny a struktury osídlení. Většina pozorování dosud nebyla publikována.

Přednáška se uskuteční v rámci cyklu „Krušné hory - malé pohoří světového významu“. Cyklus přednášek se koná v rámci propagace zápisu Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Začátek v 17 hodin.

výstava
Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin