CZ | DE | EN
výstavavýstava

Heimatstil - specifická architektura česko-německého pohraničí

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

přednáška 6.11.2021 od 17:00 do 18:30

Přednášející historik architektury Lubomír Zeman přiblíží vznik a historii architektury charakteristické pro zdejší pohraničí. V pásmu česko-německého pohraničí se již od středověku uplatňovalo specifické stavitelství a architektonická forma.

Dominovala zde západoevropská architektura hrázděného domu a od poloviny 19. století se zde vyvíjel snový historismus. Zdejší německojazyčné obyvatelstvo se snažilo o vymezení své kolektivní identity, mimo jiné i jazykem architektury, která v opozici vůči proudům z českého vnitrozemí akcentovala kontinuitu místní stavební tradice a její nové inspirační zdroje hledala v sousedním Německu. Od počátku 20. století tak začala dominovat architektonická tvorba v podobě Heimatstilu, geometrické secese a klasizující moderny, která představuje až do dnešních dnů specifikum zdejšího kraje.

Přednáška se uskuteční v rámci propagace zápisu Hornického regionu Erzgebirge / Krušnohoří na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Začátek v 17 hodin.

výstavavýstava
Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin