CZ | DE | EN
výstavavýstavavýstavavýstavavýstavavýstava

Oslavy 500 let tolaru

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

ohlédnutí od 14.01.2020 do 26.01.2020

Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje ve spolupráci s nadací St. Joachim připravilo třídenní oslavy.

Oslavy jsme zahájili v pátek 10. ledna v Královské mincovně. V 17.00 oficiálně zahájil slavnostní večer Martin Hurajčík, náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro oblast dopravy, silničního hospodářstí, kultury a památkové péče. Vystoupil komorní pěvecký sbor Rosa Coeli, jenž má ve svém repertoáru převážně skladby a písně 15. - 17. století s těžištěm v epoše renesance. Program doplnily humorné historické scénky v provedení Pouličního divadla Viktora Braunreitera.

Následujícího dne v sobotu 11. ledna jsme slavnostně otevřeli výstavu věnovanou tolaru. Panelová výstava, která má již čtyři jazykové verze a navštívila mnohé země včetně Mexika a Spojených států, je dílem profesora Petra Vorla, erudovaného numismatika a specialisty na tolary z východočeského muzea v Pardubicích a prorektora na tamější univerzitě. Profesor Vorel patřil mezi prominentní hosty oslav, vernisáž doplnil podnětnou přednáškou „500 let tolaru v Jáchymově - Z Jáchymova do celého světa. 500 let tolaru a dolaru“. Přiblížil evropský kontext vzniku jáchymovských tolarů na základě nejnovějších výzkumů a upřesnil širší politické okolnosti druhé třetiny 16. století, za kterých došlo ke změně původně jen lokálního označení „tolar“ na obecné pojmenování, označující všechny stříbrné mince obdobné hmotnosti a ryzosti. Vysvětlil také úlohu tolarových mincí v celosvětovém obchodě s drahými kovy v raném novověku, způsob transferu této měnové jednotky na americký kontinent a vznik dolarového měnového systému po vzniku USA.

Jako hudební doprovod jsme oslovili Jindřicha Tolara, a to nejen pro jeho hudební kvality při hře na kytaru, ale také pro jeho příjmení. Doprovázel jej Michal Fejt na klarinet.

Slavnosti tolaru pokračovaly třetí den, v neděli 12. ledna. Od 14.00 jsme pořádali menší vědeckou konferenci za účasti odborníků z několika institucí. Konferenci zahájil muzejní historik a jeden z organizátorů Jan Nedvěd přednáškou věnující se počátkům Jáchymova a kromě jiného počátkům reformace. Následoval příspěvek doktora Romana Zaorala, který promluvil o kupní síle tolaru, cenových proměnách a cenové revoluci v 16. a počátku 17. století. Následoval příspěvek MUDr. Vladimíra Horáka, věnující se kromě jiného aktivitám Heinricha von Könneritz, vrchního báňského úředníka. Poté přišli na řadu zástupci Národního památkového ústavu v Lokti – Filip Prekop přiblížil výzkum hradu Freudenstein a Ondřej Malina pak archeologické lokality v okolí Jáchymova, a to jak fortifikační stavby, tak i komunikace, a stavební a další lokality.

Oslavy tolaru přilákaly do Královské mincovny množství lidí, rovněž novináře a návštěvníky z Německa. V pátek navštívilo koncert a divadlo na sto lidí, v sobotu vyslechlo Vorlovu přednášku asi 120 návštěvníků, a konečně nedělní konference také téměř zaplnila sál.

Ač byly oslavy relativně skromné, svého účelu jistě dosáhly. Také aktéři, ať přednášející, hudebníci, zpěváci či divadelníci, přilákali poměrně dost návštěvníků, kteří diskutovali, projevovali zaujetí a zájem o tolarovou, resp. jáchymovskou tematiku.

výstavavýstavavýstavavýstavavýstavavýstava
Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj