CZ | DE | EN
výstava

Zaniklá sídla a jejich dědictví v proměnách kulturní krajiny pohraničí Česka v 2. polovině 20. století

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

přednáška 17.02.2018 od 17:00 do 18:30

Vstupné: 40 Kč

Zdeněk Kučera z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze představí vývoj samotného procesu zanikání sídel a promluví o dnešní podobě a významům lokalit zaniklých sídel.

Ve 2. polovině 20. století se významně proměnil způsob života místních obyvatel, charakter osídlení, ráz a způsob využívání krajiny českého pohraničí. Součástí těchto změn byl i zánik více než 2 000 sídel. Jev natolik rozsáhlý, že jej lze ve srovnání s jinými částmi Česka považovat za pro pohraničí charakteristický.

Role zanikání sídel v proměnách krajiny českého pohraničí a jejich interpretacích je mnohoznačná. Zánik sídla znamená komplexní a extrémní proměnu charakteristik určitého místa. Přesto zaniklá sídla nejsou místy zcela opuštěnými a zapomenutými. Poutají pozornost skrze materiální inercii svých pozůstatků nebo jsou součástí vzpomínkových kultur různorodých aktérů. Stávají se tak součástí procesu utváření místního dědictví a identit.

Začátek v 17 hodin.

výstava
Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin