CZ | DE | EN
výstava

Učíme se v muzeu

Muzeum Karlovy Vary

seminář 24.06.2014 od 13:00 do 17:30

Vstupné: ZDARMA

Prvním seminářem pro pedagogy vstupuje do života projekt Muzea Karlovy Vary "Učíme se v muzeu".

Cílem projektu je neformálním a inovativním způsobem zaujmout a přivést do muzea žáky 2. stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií, případně i středoškoláky. Pro žáky a pedagogy muzeum připravuje víceúrovňové vzdělávací programy se zaměřením na vybrané oblasti přírodních a společenských věd ve vztahu ke karlovarskému regionu.

Žáci se zábavnou formou seznámí s tematickými okruhy v dějinných a jiných souvislostech a to vše v muzejní expozici.

Témata výukových programů, které jsou sestaveny tak, aby se návštěva muzea stala zážitkem a důvodem k opakovanému návratu, jsou Poklady Země, Cesta za předky, Příroda kolem nás a Zde založím město. Programy pracují s metodami projektového vyučování, zážitkovými formami výuky a přispívají neformálním způsobem k osvojení probíraného tématu.

Celý projekt umožnila realizovat finanční podpora z fondů EU, ESF (Evropský sociální fond), MŠMT (Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy) a OP VK (Operační program pro vzdělání a konkurenceschopnost).

První seminář seznámí pedagogy s nabídkou výukových programů a dalšími aktivitami v rámci projektu.

výstava
Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj