CZ | DE | EN
výstavavýstavavýstavavýstavavýstavavýstavavýstavavýstavavýstavavýstavavýstavavýstavavýstavavýstavavýstavavýstavavýstavavýstavavýstavavýstavavýstavavýstavavýstavavýstava

Kde žije čolek hranatý?

Muzeum ředitelství

exkurze do terénu 25.05.2013 od 10:15 do 16:30

Vstupné: volné

Po akci jsme přidali "report" Jana Matějů, jakož i snímky, které pořídil.

V sobotu 25. 5. 2013  proběhla exkurse do oblasti mezi Kraslicemi a Luby jejímž cílem bylo představit široké veřejnosti jednoho z našich nejvzácnějších obojživelníků čolka hranatého (Lissotriton helveticus). Čolek hranatý je západoevropský druh čolka, který do České republiky zasahuje pouze nejvýchodnější částí svého areálu rozšíření. Jeho výskyt na našem území byl navíc dlouho neznámý. Objeven byl až v roce 1990, v koupališti  v Hraničné (severně od Kraslic). Během let se počet lokalit, odkud je výskyt čolka hranatého znám, sice zvýšil, ale stalé jde jen o malé území mezi Kraslicemi a Luby, poblíž státní hranice s Německem.

Účast na exkursi sice, snad vzhledem k velmi chladnému a deštivému počasí, nebyla hojná, přesto ji lze považovat za úspěšnou. V několika tůních se nám podařilo odlovit a pozorovat čolky hranaté. Dále jsme viděli velké množství čolků horských se sytě oranžovým břichem. Kromě toho byly demonstrovány i různé druhy vodního hmyzu a v několika vodních nádržích se podařilo nalézt i silně ohrožený rdest alpský. Přes horské louky jsme se dostali až ke skalám přírodní památky Vysoký kámen. Na závěr exkurse jsme navštívili zachovalé mokřadní lokality a slatiny mezi Krásnou a Počátky. Kromě běžných druhů jsme viděli i kvetoucí porosty chráněných druhů vachty trojlisté a prstnatce májového. V mokřadu jsme potkali i dospělého jedince naší nejběžnější žáby – skokana hnědého.

 

 

výstavavýstavavýstavavýstavavýstavavýstavavýstavavýstavavýstavavýstavavýstavavýstavavýstavavýstavavýstavavýstavavýstavavýstavavýstavavýstavavýstavavýstavavýstavavýstava
Krajské muzeum Karlovarského kraje
Muzeum Karlovy Vary
v roce 2017 oslavilo
150 let od založení


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin