CZ | DE | EN
výstavavýstavavýstava

Proměny sídelní krajiny Krušnohoří

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Konference od 22.10.2012 do 23.10.2012

Vstupné: volný

Cílem v pořadí již třetí konference je představení tvorby hornické krajiny v Krušnohoří a její dopad na hospodářský i běžný živor. Bude se též zabývat vzájemnými českými a saskými vlivy na architektonickou tvorbu Krušných hor. Budou představeny společné znaky, neboť Krušné hory jsou mimořádně významné území z hlediska těžby a zpracování rud barevných kovů s historickou kontinuitou až do 12. století. Kulturní krajina postupně vznikala jako společné dílo přírody a člověka. Touto činností vznikl unikátní soubor sídel, staveb, těžebních a výrobních areálů. 

výstavavýstavavýstava
Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin