CZ | DE | EN
výstavavýstavavýstavavýstavavýstavavýstava

Žluticko 20. století

Muzeum Žlutice

Výstava od 4.07.2012 do 30.09.2012

Vstupné: 30/15 Kč

Komorní výstavu v muzeu ve Žluticích můžete shlédnout v rámci prohlídky muzea samotného. Žluticko není typickou příhraniční oblastí, přesto bylo a dodnes je osídleno řídce a provázel je obdobný osud jako Krušnohoří. České obyvatelstvo je v první polovině 20. stol. početněji zastoupena pouze v obcích, kdy byla pošta, nádraží, četnická stanice, česká škola apod. Náhlá výměna obyvatel po r. 1945 s sebou přinesla nejen změny společenské, ale i kulturní zlom. Fotografická miniexkurze proti času - práce žáků Trivis SŠ veřejnoprávní Karlovy Vary

výstavavýstavavýstavavýstavavýstavavýstava
Krajské muzeum Karlovarského kraje
Muzeum Karlovy Vary
v roce 2017 oslavilo
150 let od založení


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin