CZ | DE | EN

Ktésifón, zaniklé město Perské říše

obrázek výstavy

Ktésifón, zaniklé město Perské říše

přednáška 28.09.2019—28.09.2019

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Ing. Michael Balík, expert Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a předseda České společnosti pro odvlhčování staveb přiblíží rekonstrukci nejvyšší cihelné klenby na světě.

Jedinou stojící stavbou na místě Ktésifonu, na břehu Tigridu v bývalé Mezopotámii, je torzo paláce Tág i kisrá. Ktésifón bylo významné starověké město Parthské a Sasanovské říše. Návrh na rekonstrukci nejvyšší cihelné klenby světa zpracoval autor přednášky ve spolupráci se statiky a obnovu realizovala fy. AVERS. Metodika obnovy a ochrany respektovala významné hodnoty historických konstrukcí a byla provázena řadou průzkumů. Vše se podařilo a stavba je realizována.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

14 milionů let sopečného vývoje Doupovských hor

přednáška 3.10.2019—3.10.2019

Muzeum Karlovy Vary

Vladislav Rapprich, odborník na vulkanické procesy a horniny vulkanického původu, předseda Odborné skupiny vulkanologie při České geologické společnosti a člen Mezinárodní asociace vulkanologie a chemismu zemského nitra představí Doupovské hory z pohledu vulkanologa. Vysvětlí např. i to, co mají Doupovské hory společného s Havajskými ostrovy.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Za bouřlivou minulostí Šemnické skály

přírodovědná exkurze 4.10.2019—4.10.2019

Muzeum Karlovy Vary

Vulkanolog Vladislav Rappich z České geologické služby a přírodovědec muzea Jan Matějů budou průvodci při přírodovědné exkurzi k bývalému lomu mezi Sedlečkem a Šemnicí s výstupem na Šemnickou skálu. Účastníci se dozví informace o vzniku skály, včetně ukázky animace jejího vývoje, o dalších geologických zajímavostech lokality, i doprovodné fauně a flóře. Trasa měří přibližně 4 kilometry, povede mimo cesty a místy bude třeba překonat i větší převýšení a strmé svahy.

Sraz je v 16 hodin v Šemnicích u mateřské školky (50°14’22.505″N, 12°58’18.237″E). Konec exkurze cca v 19 hodin.

obrázek výstavy

O dvou cestách ze stanice Arabské jaro – Egypt vs. Tunisko

přednáška 10.10.2019—10.10.2019

Muzeum Karlovy Vary

Na konci roku 2010 v Tunisku odstartovala vlna revolucí a povstání, pro kterou se rychle vžilo označení Arabské jaro. Přednášející Daniel Křížek z Katedry blízkovýchodních studií Západočeské univerzity v Plzni se v přednášce zaměří na srovnání porevolučního vývoje právě v Tunisku a Egyptě a kromě dalšího poukáže na význam rozdílných výchozích politických a společenských podmínek pro úspěch nebo naopak selhání plánů na rozchod s autokracií.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Sopečný den v muzeu

komentovaná prohlídka a přednáška 12.10.2019—12.10.2019

Muzeum Karlovy Vary

Muzeum připravilo k aktuální výstavě doprovodnou akci se dvěma programy.

1. komentovaná prohlídka výstavy

Výstavou provede se zasvěceným výkladem její autor, přírodovědec muzea Jan Matějů.

Začátek ve 14 hodin.

2. přednáška s pokusy: Ďáblovy výtvory v krajině a v laboratoři - výstup magmatu na zemský povrch

Prokop Závada z Geofyzikálního ústavu Akademie věd osvětlí způsob vzniku různých druhů sopek a výsledky sopečné činnosti a jejich následného zvětrávání s pomocí názorných geologických pokusů.

Výrazné kopce v mírně zvlněné krajině jsou často tvořeny erozními zbytky odolných vyvřelých hornin, které vznikly sopečnou činností v geologické minulosti. V lidových vyprávěních a mýtech byla tato místa často spojována s nadpřirozenými silami a jejich postavami, odtud názvy jako „Čertova zeď“ či „Ďáblova věž.

Návštěvníci se mohou těšit na „funkční model“ maarové sopky, který bude po přednášce předveden na dvorku muzea. V průběhu akce si budou moci nejen děti zkusit připravit vlastní „sopečnou erupci“.

Začátek v 15, konec v 17 hodin.

obrázek výstavy

Jáchymov, mineralogická perla Krušnohoří

křest knihy 17.10.2019—17.10.2019

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Křest knihy, vydané nakladatelstvím Academia, se uskuteční za přítomnosti všech tří autorů – Pavla Škáchy, Jakuba Plášila a Vladimíra Horáka.

Pětisetletá historie dnes malého městečka v Krušných horách byla bohatá – v době svého založení v 16. století se stal Jáchymov světoznámým díky nálezům ušlechtilých minerálů stříbra a technickému pokroku v hornictví a přírodních vědách, které sem lákalo učence z celé Evropy.

V 19. století se rozvinula jedinečná výroba uranových barev a na přelomu 19. a 20. století zdejší smolinec proslul objevem dvou nových radioaktivních prvků ¬ polonia a radia. V polovině 20. století se Jáchymov zapsal do historie smutně, znevolněním tisíců lidí zneužitých komunistickým režimem k těžbě uranu. V celém průběhu dolování od raného novověku po současnost byly horníky, báňskými úředníky a vědci nalézány unikátní vzorky minerálů, které nepřestávají udivovat svou kvalitou i pestrostí zastoupených druhů. Postupem času se z Jáchymova stala mineralogická lokalita světového významu.

Kniha je rozdělena na tři základní části - historie nálezů jáchymovských stříbrných bonanz, nástin geologie a přehled nejvýznamnějších primárních a sekundárních minerálů. Je výsledkem mnohaletého bádání autorů v archivech i v podzemí jáchymovského rudního revíru. Publiakce je bohatě ilustrována fotografiemi minerálů z českých i zahraničních muzeí a soukromých sbírek, snímky uměleckých děl zhotovovaných z místních minerálů, reprodukcemi historických map a terénními fotografiemi z povrchu i podzemí.

Po křtu bude pro zájemce připravena komentovaná prohlídka stálé expozice minerálů a hornin.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Užovka Aeskulapova v údolí Ohře

přednáška 19.10.2019—19.10.2019

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Herpetoložka Radka Musilová, která se dlouhodobě věnuje problematice užovky stromové v údolí řeky Ohře, přiblíží život našeho nejvzácnějšího hada. Užovka stromová, česky dříve zvaná Aeskulapova, je s největší pravděpodobností hadem, který obtáčí hůl boha lékařství Aeskulapa a stal se tak symbolem lékařů. Dorůstá délky až kolem dvou metrů a je naším největším hadem. Je jedním z mála druhů, pro nějž stát realizuje vlastní záchranný program.

Má šanci přežít v údolí Ohře?

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Příčiny druhé světové války

přednáška 31.10.2019—31.10.2019

Muzeum Karlovy Vary

V roce 80. výročí od začátku II. světové války se bude historik muzea Jan Nedvěd zaobírat příčinami vzniku nejničivějšího konfliktu v dějinách. Přiblíží světové, evropské a regionální souvislosti a důsledky versaillského mírového systému. Poukáže na nástup fašistických diktatur a vzestup nacionálně socialistického hnutí, lokální konflikty, migraci, občanskou válku ve Španělsku, anšlus Rakouska, Mnichovskou dohodu, zabrání čs. pohraničí, pakt Ribbentrop - Molotov a německo-polskou válku ze září 1939, která byla počátkem druhé světové války.

Začátek v 17 hodin.

Krajské muzeum Karlovarského kraje
Muzeum Karlovy Vary
v roce 2017 oslavilo
150 let od založení


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin