CZ | DE | EN

Mezinárodní den archeologie

obrázek výstavy

Mezinárodní den archeologie

archeologická dílna 17.10.2020—17.10.2020

Muzeum Karlovy Vary

Návštěvníci si budou moci vyzkoušet na několika stanovištích, co práce archeologa obnáší, budou moci pracovat nejen pod odborným dohledem archeologů z Muzea Karlovy Vary, ale vlastnoručně mohou učinit archeologický nález, ten poté zpracovat, slepit, zakreslit, vyzkoušet si práci antropologa na archeologickém nalezišti. Na návštěvníky budou čekat pracovní listy a plnění různých úkolů.

Koná se od 10 do 17 hodin.

obrázek výstavy

Tři kostely, tři příběhy

přednáška 22.10.2020—22.10.2020

Muzeum Karlovy Vary

Přednášející archeologové muzea Jiří Klsák a Jan Tajer přiblíží v přednášce k aktuální výstavě detailně výzkumy kostelů sv. Linharta, sv. Mikuláše pod Krudumem a původního gotického kostela Sv. Maří Magdalény. Spoustu zajímavých informací od přímých účastníků výzkumů doplní řada snímků.

Začátek v 17 hodin.
Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin