CZ | DE | EN

Výroba kobaltových barev v Krušných horách

obrázek výstavy

Výroba kobaltových barev v Krušných horách

přednáška 21.05.2022—21.05.2022

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Přednášející RNDr. Michal Urban, CSc., ředitel obecně prospěšné společností Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. Přiblíží historii výroby kobaltových barev v Krušnohoří. Po více než dvě století, od 16. do 18. století, byly jedním z nejvýznamnějších krušnohorských exportních artiklů modré kobaltové barvy, na jejichž výrobu mělo české a saské Krušnohoří v této době téměř monopol. Jak k objevu technologie produkce kobaltových barev došlo, kde všude se vyráběly, k čemu se používaly a co dosud tuto důležitou etapu krušnohorské montánní historie dokládá?

Cyklus přednášek „Krušné hory— malé pohoří světového významu“ se koná v rámci propagace zápisu Hornického regionu Erzgebirge/ Krušnohoří na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Za čolky a další vodní havětí na ostrovské rybníky

přírodovědná exkurse 27.05.2022—27.05.2022

Muzeum Karlovy Vary

Náplní této výpravy do přírody je živá příroda rybníků a mokřadů přírodní rezervace Ostrovské rybníky. Exkurze pod vedením zoologa muzea Jana Matějů bude zaměřená především na obojživelníky a vodní bezobratlé. Trasa přibližně tříkilometrové vycházky ke Starému rybníku a Hornímu Štítu povede méně náročným, avšak místy podmáčeným terénem.

Sraz účastníků je v Klášterní ulici v Ostrově, pod mostem silničního obchvatu (50°18'8.390"N, 12°55'50.346"E).

Kontakt na průvodce: Jan Matějů, tel. 730 553 884, mateju@kvmuz.cz

Sraz je v 17 hodin.

obrázek výstavy

Restaurátorská dílna

workshop 2.06.2022—2.06.2022

Muzeum Karlovy Vary

Na workshopu pořádaném k aktuální výstavě Obnovená krása si návštěvníci nejprve prohlédnou při komentované prohlídce výstavu a poté se seznámí v dílně s prací restaurátora. Dozví se, co všechno předchází samotnému restaurování předmětů a jaké jsou následné kroky. Nakonec si pod vedením odborníka vyzkouší různé opravy, čištění, fixaci, retušování, povrchovou úpravu předmětů a další činnosti s restaurováním spjaté.

Dílna se uskuteční od 15 do 17 hodin.

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin