CZ | DE | EN

Svědecké stromy zaniklých obcí Karlovarského kraje

obrázek výstavy

Svědecké stromy zaniklých obcí Karlovarského kraje

přednáška 24.01.2019—24.01.2019

Muzeum Karlovy Vary

Přednášející Jaroslav Michálek z Muzea Sokolov promluví o vyhledávání, dokumentaci a ochraně svědeckých stromů.

V Karlovarském kraji je mnoho míst, která byla v nedávné minulosti z nejrůznějších důvodů lidmi opuštěna. Posledními živými svědky původního určení těchto míst jsou staré stromy – svědecké stromy.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Kostel sv. Linharta a počátky Karlových Varů

přednáška 7.02.2019—7.02.2019

Muzeum Karlovy Vary

V karlovarských lázeňských lesích se nachází torzo středověkého kostela sv. Linharta. Archeolog muzea Jiří Klsák přiblíží jeho historii nerozlučně spjatou s později založeným městem v nedalekém tepelském údolí.

Jak ukázaly historické prameny a archeologický výzkum provedený ve zbytcích kostela v letech 1989 až 1993, hrál důležitou roli jako farní kostel v této oblasti blízké královskému loketskému hradu již od 13. století. Jako místo duchovní útěchy i posledního odpočinku. Jeho postupný zánik souvisí s přenesením duchovní správy do Karlových Varů na konci 15. století.

Na historickém obrázku zřícenina kostela sv. Linharta u Karlových Varů na vedutě prof. Rössela z Berlína, dat. 30. 7. 1808.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Co mají společného kostel sv. Anny a Seidlův rybník?

přednáška 16.02.2019—16.02.2019

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Archeolog muzea Jan Tajer promluví o výzkumu dvou významných památek hornické minulosti Krušných hor – kostela sv. Anny na Božím Daru a Seidlova rybníka nad Jáchymovem, ukončeném v roce 2018. Obě lokality přinesly zajímavé poznatky o vývoji a změnách hornické krajiny raného novověku.

Začátek v 17 hodin.

Krajské muzeum Karlovarského kraje
Muzeum Karlovy Vary
v roce 2017 oslavilo
150 let od založení


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin