CZ | DE | EN

Hornické hrátky v muzeu

obrázek výstavy

Hornické hrátky v muzeu

soutěže, dílny 18.08.2019—18.08.2019

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Na akci s tématikou historického hornictví se mohou děti i dospělí vrátit do časů dávných hornických dob a formou her si vyzkoušet práci tehdejších horníků s různým nářadím a nástroji.

V pestrém programu si mohou účastníci vyzkoušet pravěké hornictví, následovat bude období středověku a stříbrná horečka v Jáchymově. Zájemci budou mít možnost například vyrobit v dílničce hornickou zástěru, prolézt štolu, vyzkoušet práci horníka v podzemí i drcení a rýžování rudy nad zemí. S kovářem budou opracovávat kovy a také si vyrobí šperk z drátků. U písaře si zase osvojí psaní brkem a hrátky budou končit novověkým hornictvím.

Od pravěku přes středověké dobývání stříbrné rudy v Jáchymově až po novověkou těžbu uranu

Pravěké hornictví

- kopání parohem v písku –nádvoří

Středověké hornictví

- výroba hornické zástěry (fleku) - pokladna

- prolézání hornické štoly (látkového tunelu)

- sekání s želízkem a mlátkem (kladívko a majzlík + brýle) - sklep

- drcení rudy v hmoždíři - nádvoří

- rýžování s pánvemi - nádvoří

- opracování kovu u kováře – druhé nádvoří (zásuvka 380 V)

- otisk raznice do modelíny - nádvoří

- výroba šperku u drátenice

Novověké hornictví

- hledání uranu (kamenů označených světélkující barvou)

Začátek ve 13, konec v 17 hodin.

Krajské muzeum Karlovarského kraje
Muzeum Karlovy Vary
v roce 2017 oslavilo
150 let od založení


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin