Noční hmyz a jiní živočichové

Noční hmyz a jiní živočichové

obrázek výstavy

Noční hmyz a jiní živočichové

přírodovědná exkurze 3.06.2016—3.06.2016

Muzeum Karlovy Vary

V rámci cyklu Pojďte s námi do přírody se uskuteční již tradiční lov nočního hmyzu na světlo, tentokráte doplněný také pokusem o odchyt drobných savců a případně i poslechem sov a netopýrů. Průvodci budou Petr Janšta z Přírodovědecké fakulty UK a Jan Matějů z Muzea Karlovy Vary.

Místem srazu účastníků je Bukový vrch (údolí Hloubku) - na přiložené mapce vyznačený červeným bodem. Místo srazu je dostupné autem po silničce ve směru od Sedlečka (Kyselky). Pro úplnost uvádíme souřadnice - 50°13'52.894"N, 12°55'57.594"E.

S sebou je dobré vzít skládací, například rybářskou stoličku nebo jinou podložku na sezení, fotoaparát, baterku a vybavení proti nočnímu chladu. V případě dotazů kontaktujte Jana Matějů - 723 524 251, 730 553 884.

Sraz účastníků je ve 21 hodin, předpokládaný konec akce je o půlnoci.

obrázek výstavy

Bez hranic. Umění v Jáchymově a Krušnohoří mezi gotikou a renesancí

výstava 11.06.2016—18.09.2016

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Výstava Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí představila nedávno v Národní galerii v Praze umělecké neobyčejné kulturní bohatství Krušnohorského regionu z období mezi lety 1250 a 1550. Z Národní galerie se výstava vrací zpět do regionu a je velkým úspěchem, že ji návštěvníci budu moci zhlédnout právě v Královské mincovně. Ve zmenšené podobě pod názvem Bez hranic. Umění v Jáchymově a Krušnohoří mezi gotikou a renesancí.

Pořízení uměleckých památek gotiky a renesance, které se v Krušných horách dochovaly, bylo různými způsoby spojeno s horní činností. Dolování nerostného bohatství se stalo dynamickým faktorem pro rozvoj krušnohorských měst a městeček, do jejichž podoby významně zasáhla zejména stříbrná horečka probíhající v závěru 15. a v první polovině 16. století. Z dolování vzácných kovů a z obchodu s rudami bohatli v této době především majitelé konkrétních krušnohorských panství, jimž byli především šlechtické rody, v okolí Jáchymova především rod Šliků. Vysoké výnosy z těžby rud umožnily náročnou uměleckou reprezentaci těchto rodů.

Jáchymovu, založeném před pěti sty lety po objevení mohutných stříbrných ložisek roku 1516, bude věnována jedna ze tří částí výstavy. V autentických prostorách se návštěvníci seznámí s činností jáchymovské mincovny (medaile, tolary), s městskými privilegii vydanými králem Ferdinandem I. Habsburským (iluminované znakové listiny) či s vzácnými knihami upomínajícími na humanisticky a reformačně naladěné intelektuály působící v Jáchymově (Mathesius, Kopp z Raumenthalu, Agricola ad.).

Výstava je velmi důstojným příspěvkem muzea k oslavám 500. výročí založení Jáchymova.

Vernisáž se koná 11. června v 15 hodin.

28   4

2016

Novinky v Královské mincovně

Více se dozvíte v záložce Muzeum Jáchymov - AKTUALITY

25   4

2016

Úspěch našeho muzea na vědeckém poli

O vynikajícím úspěchu čtěte v záložce PRO NOVINÁŘE

4   4

2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

..jak se nám vloni dařilo? Více čtěte v záložce ŘEDITELSTVÍ