CZ | DE | EN

Biologické hodiny a světlo v lidském životě

obrázek výstavy

Biologické hodiny a světlo v lidském životě

přednáška 28.11.2019—28.11.2019

Muzeum Karlovy Vary

Co jsou vnitřní biologické hodiny a jak je ovlivňuje světlo? odpovědi přiblíží prof. RNDr. Helena Illnerová, Dr.Sc., fyzioložka a biochemička, bývalá předsedkyně Akademie věd České republiky a zakládající členka Učené společnosti České republiky.

Všechny živé organismy vykazují denní rytmy. U člověka jsou to např. rytmy ve spánku a bdění, v tělesné teplotě a stovky dalších. Savčí a tudíž i lidské rytmy jsou řízeny z centrálních biologických hodin uložených v mozku. V posledních dvaceti letech se ukázalo, že hodiny se nacházejí nejen v mozku, ale i v periferních orgánech jako jsou játra, srdce, ledviny apod. Centrální hodiny koordinují činnost orgánových hodin k jednotnému vnitřnímu času. Je tedy zapotřebí zvažovat celý denní časový systém.

Přednáška ukáže, jak jsou centrální hodiny synchronizovány s vnějším dnem pomocí pravidelného střídání světla a tmy, jaké světlo je zejména pro tuto synchronizaci potřebné, jaké jsou mechanismy této synchronizace, a jak za určitých okolností, např. po letech přes časová pásma či při směnném provozu, dochází k desynchronizaci celého časového systému s vnějším dnem i navzájem mezi jednotlivými orgány. Tato desynchronizace může být rizikovým faktorem pro spánková, psychická, metabolická, nádorová i kardiovaskulární onemocnění. V závěru bude podán návod jak správně užívat světlo a zdravě žít, abychom umenšili tento rizikový faktor..

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Christopher Boyd Bown - Singing the Gospel

prezentace knihy 30.11.2019—30.11.2019

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Představení českého vydání knihy amerického autora Christophera Boyda Browna „Zpívání evangelia: Luterské písně a úspěch reformace“ (v originále „Singing the Gospel“) se uskuteční za přítomnosti autora. Téma knihy přibližuje její podtitul „jak se duchovní hudba v Údolí sv. Jáchyma dostala z kostelů a škol na ulici, do měšťanských domů a hornických dolů“. Kniha vychází v jubilejním roce 515. výročí narození Johanna Mathesia.

Prezentaci knihy pořádá Sborový dům Českobratrské církve evangelické v Jáchymově, Evangelická církev augsburského vyznání v České republice, Lutherova společnost a Muzeum Karlovy Vary.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Komentovaná prohlídka výstavy Hory oheň plivající

komentovaná prohlídka 1.12.2019—1.12.2019

Muzeum Karlovy Vary

Výstavou provede se zasvěceným komentářem její spoluautor, přírodovědec muzea Jan Matějů. Výstava tento den končí, a tak jde o poslední možnost dozvědět se ještě něco navíc.

Začátek v 15 hodin.

obrázek výstavy

O Pohár Královské mincovny

vědomostní soutěž 2.12.2019—3.12.2019

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Již po šestnácté se utkají žáci ZŠ a SŠ ve znalostech dějin regionu a také v otázkách a úkolech souvisejících s historií zemí koruny české.

Tématicky se okruh otázek bude týkat historických událostí, které se staly v letech zakončených devítkou. Žáci budou také určovat místa nebo názvy památek na promítnutých historických fotografiích. Do rukou dostanou k prozkoumání několik historických muzejních exponátů a závěrem si projdou s pracovním listem stálou expozici v Královské mincovně.

obrázek výstavy

Vánoční výstava

výstava 4.12.2019—5.01.2020

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Vánoční výstava přiblíží vánoční zvyky a tradice v Krušnohoří a představí typické vánoční předměty této oblasti, jako například louskáčky nebo vánoční pyramidy.

Vernisáž 4. prosince v 17 hodin.

obrázek výstavy

Adventní koncert

koncert 7.12.2019—7.12.2019

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Na tradičním adventním koncertě DAD kvintetu zazní české a moravské koledy v úpravách pro vokální kvintet, pěvecký sbor a nástrojové obsazení – kytara, housle, flétna, hoboj, violoncello a kontrabas, harfa. Program obsahuje i koledy z Francie, Irska, Anglie a Rakouska.

Nebude chybět ani obvyklá vánoční pohádka v podání Lucie Domesové, tentokrát Jak vánoce byly málem na blátě. Koncertem provází Libor Velička.

Účinkuje DAD kvintet, Velmi malý komorní orchestr a Smíšený sbor VD.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Karel IV. jako fundátor

přednáška 10.12.2019—10.12.2019

Muzeum Karlovy Vary

Přednášející Jan Royt, historik umění a prorektor pro tvůrčí a ediční činnost Univerzity Karlovy přiblíží římského císaře a českého krále Karla IV. jako zakladatele. Karel IV. je spojen s počátkem našeho lázeňského města, ale jeho fundátorská činnost byla mnohem bohatší.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

LEONARDO – Cesta do tvořivé mysli renesančního génia Leonarda da Vinci

výstava 11.12.2019—1.03.2020

Muzeum Karlovy Vary

V roce 2019 uplynulo 500 let od úmrtí malíře a vynálezce Leonarda da Vinci. Interaktivní výstava Leonardo z produkce Objevárium s r. o. dává dětským i dospělým návštěvníkům příležitost hravě se seznámit s vynálezy, uměním a vědeckou prací tohoto renesančního génia.

Bude možné si zkusit reprodukovat Leonardovy nákresy, manipulovat modely vynálezů, včetně mechanického křídla a různých mechanických strojů, stavět geometrické struktury, hrát si ve velkém modelu Leonardova slavného vojenského tanku, zatočit Vitruviánským mužem, postavit Leonardův přenosný most, sestavit anatomické modely, nebo digitálně upravovat a promítat obrazy Mony Lisy. Návštěvníci se rovněž dozví, jak Leonarda inspirovala příroda.

Vernisáž 11. prosince v 17 hodin.

obrázek výstavy

Sváteční otvírací doba

otevřeno / zavřeno 20.12.2019—1.01.2020

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Návštěva muzea je jistě vítaným programem v době vánočních svátků a závěru roku. Kdy přijít, abyste nenarazili na zavřené dveře?

do 22. 12. otevřeno

23. - 26. 12. zavřeno

27.- 29. 12. otevřeno

30.- 31. 12. zavřeno

od 1. 1. otevřeno, 1. 1. vstupné 1,- Kč

obrázek výstavy

Sváteční otvírací doba

otevřeno / zavřeno 20.12.2019—1.01.2020

Muzeum Karlovy Vary

Návštěva muzea je jistě vítaným programem v době vánočních svátků a závěru roku. Kdy přijít, abyste nenarazili na zavřené dveře?

do 22. 12. otevřeno

23. - 26. 12. zavřeno

27.- 29. 12. otevřeno

30.- 31. 12. zavřeno

od 1. 1. otevřeno, 1. 1. vstupné 1,- Kč
Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin