Kulturní krajina Krušných hor (pohledem ochrany přírody)

Kulturní krajina Krušných hor (pohledem ochrany přírody)

obrázek výstavy

Kulturní krajina Krušných hor (pohledem ochrany přírody)

přednáška 8.04.2017—8.04.2017

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Přednášející Ing. Petr Krása z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR přiblíží význam lidmi formované Krušnohorské krajiny včetně například sejpů, výsypek, odvalů a starých dolů pro současnou ochranu přírody v tomto regionu. Představí nejrůznější vzácné a zajímavé druhy rostlin a živočichů, které by bez lidských zásahů v Krušnohorské přírodě nejspíše vůbec nebyly.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Archeologie středověkého a novověkého hornictví v západní části Krušných hor a Slavkovském lese

přednáška 18.03.2017—18.03.2017

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

V přednášce osvětlí archeolog Mgr. Ondřej Malina z Památkového ústavu v Lokti, proč je u mnoha památek historické těžby archeologie často jedinou metodou, která může přinést bližší informace o jejich stáří nebo o místech zaniklého hornického osídlení.

Absence písemných zmínek nutí výzkumníky u mnoha lokalit soustředit se na terénní reliéf nebo na důlní podzemí jako na nejlépe dochovaný pramen. Archeologický potenciál hornických reliktů je značně proměnlivý a k nalezení správných míst je třeba postupná kombinace metod s velmi odlišným záběrem. Přednášející se bude věnovat několika příkladům analýzy a ověřování dat z leteckého laserového skenování (LiDAR) a možnostem průzkumů, dokumentace a mapovaní podzemních prostor historických dolů.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Krušnohorské doly na historických mapách

přednáška 18.02.2017—18.02.2017

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

V přednášce s podtitulem „Krása a význam důlních map” představí geolog a historik hornictví Michal Urban Krušné hory jako region s největší hustotou historických báňských děl v celé České republice. Pozůstatky báňské činnosti jsou zde navíc dobře dochované. Značnému rozsahu historické báňské činnosti odpovídá i velké množství map jednotlivých důlních revírů Krušných hor, které jsou uložené zejména v Národním archivu ČR.

Přednáška, spojená s promítáním konkrétních ukázek, představí historické důlní mapy z českého Krušnohoří nejen jako zdroj často už zapomenutých informací o umístění a velikosti dnes již dávno zaniklých dolů, ale také jako krásná umělecká díla vypovídající o době jejich vzniku.

Přednášku pořádá Karlovarský kraj v rámci cyklu „Krušné hory – malé pohoří světového významu“ u příležitosti česko- německé nominace Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO a v roce 500. výročí založení města Jáchymova.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Proměny krajinného dědictví a identity českého Krušnohoří ve 20. století

přednáška 21.01.2017—21.01.2017

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Dědictví je určitý způsob prezentace minulosti, který přispívá k utváření vlastní identity a vztahu k místu. V druhé polovině 20. století proběhly v pohraničí Česka, tedy včetně oblasti Krušnohoří, podstatné změny, které se projevily ve zdejší krajině a společenském i kulturním prostředí. V důsledku různých událostí se významně proměnilo dlouhodobé utváření a vnímání místní krajiny, identity a dědictví. Zejména od roku 1989 dochází k nárůstu zájmu o poznání často rozporuplné minulosti pohraničí.

V průběhu přednášky budou s využitím výsledků již uskutečněných výzkumů, které prováděli pracovníci a studenti Univerzity Karlovy v Praze - a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, představeny a diskutovány proměny identity, krajiny, společnosti, kultury a dědictví v oblasti českého Krušnohoří spolu s možnostmi jejich prezentace a interpretace.

Kolektiv přednášejících:

Zdeněk Kučera, Magdalena Kašková, Jakub Jelen - Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Centrum pro výzkum v kulturní a historické geografii

Silvie R. Kučerová, Petr Meyer - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie

Přednášku pořádá Karlovarský kraj v rámci cyklu „Krušné hory – malé pohoří světového významu“ u příležitosti česko- německé nominace Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO a v roce 500. výročí založení města Jáchymova.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Královská mincovna - otvírací doba

oznámení 1.01.2017—18.01.2017

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

V lednu 2017 bude otvírací doba následující:

1. 1. – 3. 1. zavřeno

4. 1. – 8. 1. otevřeno

9. 1. – 17. 1. zavřeno

od 18. 1. otevřeno v normálním režimu, tj. st - ne 9 – 12, 13 – 17 hodin

obrázek výstavy

O Pohár Královské mincovny

soutěž 5.12.2016—6.12.2016

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Soutěž O Pohár Královské mincovny přivádí do Královské mincovny vždy začátkem prosince žáky základních a středních škol, aby se utkali ve znalostech českých dějin ve středoevropském kontextu, dějin kraje a orientaci v regionu.

Letošní, již třináctý ročník, nabídne nejen soutěžní klání o hodnotné knihy a ceny, ale též pobaví. Poprvé se letos bude část soutěže odehrávat přímo ve stálé expozici. Soutěž si získala za dobu svého trvání mezi školami velkou oblibu.

Po soutšži jsme přidali fotografie vítězných týmů.

obrázek výstavy

Adventní koncert DaD kvintetu "Poslouchejte křesťané"

koncert 4.12.2016—4.12.2016

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Na tradičním adventním koncertě DaD kvintetu zazní české a moravské lidové koledy v úpravách pro pěvecký kvitet a sbor doprovázený harfou, flétnou, houslemi, violoncellem, kontrabasem, hobojem a kytarou a také Irská suita sestavená z tradičních irských a anglických vánočních písní. O vánoční pohádku se tradičně postará Lucie Domesová

Vedle DaD kvintetu spoluúčinkuje Velmi malý komorní orchestr Varvary Divišové a Příležitostný komorní pěvecký sbor Varvary Divišové.

Začátek v 17 hodin.

Po koncertě jsme přidali několik fotografií.

obrázek výstavy

KŘEST knihy Doupovské hory

křest knihy 30.11.2016—30.11.2016

Muzeum Karlovy Vary

Vůbec první komplexní monografii, která shrnuje nejnovější poznatky o přírodě, krajině a dílem i o historii Doupovských hor, vydaly nyní Česká geologická služba a Muzeum Karlovy Vary. Na knize pracoval kolektiv čtyřiceti autorů, specialistů z oblastí geologie, zoologie, botaniky a dalších několik let.

Doupovské hory jsou zřejmě nejméně známým pohořím v Čechách. V minulosti se jen málokomu podařilo do tohoto prostoru - po odsunu německých a posléze i dosídlených obyvatel po 2. světové válce a následném zřízení vojenského újezdu Hradiště v roce 1953 - proniknout. Literatura věnovaná tomuto sopečnému pohoří prakticky neexistovala. "Přitom krása a přírodní bohatství Doupovských hor v současnosti předčí i naše chráněné krajinné oblasti", říká jeden z editorů, zoolog Jan Matějů z Muzea Karlovy Vary.

Obrazově bohatě vypravená kniha s četnými boxy a množstvím příloh přináší na více než 500 stranách nejnovější informace z výzkumů za poslední desetiletí i pohledy do historie, či dokonce dávné geologické minulosti. Je určena jak laikům, tak odborníkům, kteří jistě ocení také hojné odkazy na původní vědecké práce nebo obsáhlý místopisný česko-německý rejstřík s lokalizací a dalšími podrobnostmi.

Podrobnější informace naleznete v tiskové zprávě zde - http://kvmuz.cz/typ/tiskove-zpravy-aktualne

Křest knihy se uskuteční 30. listopadu v Zámku Ostrov od 16.30 hodin.

Po úspěšném a hojně navštíveném křtu jsme přidali několik fotografií.

obrázek výstavy

KŘEST knihy Jana Hlouška "Jáchymov-Joachimsthal", s oceněním autora

26.11.2016—26.11.2016

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Jan Hloušek (1950 - 2014), jedné z významných osobností jáchymovské historie, mineralog, badatel a jáchymovský patriot, napsal obsáhlé dílo "Jáchymov-Joachimsthal", které se zabývá velice podrobně historií Jáchymova. Kniha přináší ucelený pohled na místní historii, geologii i botaniku. Autorovým záměrem bylo pozvednout slávu a jedinečnost Jáchymova z prachu zapomnění.

Jan Hloušek byl vynikajícím mineralogem a jeho přínos k poznání jáchymovské mineralogie, geologie a historie je obrovský. Jeho nezměrné úsilí značně rozšířilo znalosti o mineralogii ložiska Jáchymov a vedlo k popisu řady pro vědu nových minerálních druhů. Jáchymov se i díky tomu stal jednou z mineralogicky nejbohatších a nejpestřejších lokalit na světě.

V průběhu posledních deseti let svého života Jan Hloušek zpracovával unikátní, kritické, do současnosti snad vůbec nejrozsáhlejší dílo, komplexně se zabývající Jáchymovskem. Výsledkem je kniha a rovněž webové stránky www.jachymov-joachimsthal.cz.

Jan Hloušek se díky tomuto dílu zařadil mezi významné postavy jáchymovské historie, po bok Georgia Agricoly, Johannese Mathesia a Marie Sklodowské-Curie. Na jeho počest nese jáchymovský minerál hloušekit navždy jeho jméno.

Při příležitosti křtu knihy udělí Město Jáchymov Janu Hlouškovi jako ocenění jeho celoživotní práce spjaté s Jáchymovem Čestné občanství.

Začátek v 16 hodin.

Po akci jsme přidali několik fotografií.

obrázek výstavy

Zikmund Lucemburský a Kašpar Šlik

přednáška 12.11.2016—12.11.2016

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Přednášející docent Václav Drška z Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se zaměří zejména na zahraniční politiku Zikmunda Lucemburského s přihlédnutím k vedlejším zemím České koruny a na osobnost říšského kancléře Kašpara Šlika, jehož rodina se díky službě Zikmundovi stala na dlouhou dobu významnou politickou silou dnešního Karlovarského kraje.

Přednášku připravil Národní památkový ústav v Lokti u příležitosti oslav 700 letého výroční narození Karla IV. v rámci cyklu akcí mapujících aktivity lucemburské dynastie na českém trůně.

Začátek v 16 hodin, VSTUP ZDARMA

obrázek výstavy

Obraz Jáchymova v literatuře

výstava 25.10.2016—31.12.2016

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Za pět set let své existence se Jáchymov významně zapsal nejen do českých dějin, ale i do české slovesnosti. Výstava rekapituluje napříč historií i žánry písemné zprávy o slavných i méně slavných dobách města, o krajině, z níž vyrostlo, o lidech, kteří zde žili a umírali.

Expozice je rozdělena do čtyř tematických oddílů - Jáchymov ve vzpomínkách / dokumentech, Jáchymov v poezii a próze, Jáchymov v pověstech a pohádkách a Jáchymov v kázáních a předpisech. Samostatnou částí je expzice připomínající život a dílo spisovatele Karla Pecky, který strávil v pracovních táborech na Jáchymovsku téměř deset let života.

Literární expozice k 500. výročí založení města vznikla ve spolupráci Spolku Dobrá čeština a Vysoké školy kreativní komunikace.

obrázek výstavy

Zážitky z cínařské oblasti Dartmoor v Anglii

přednáška 15.10.2016—15.10.2016

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Geolog a patriot Krušných hor RNDr. Petr Rojík, Ph.D. a ředitel Muzea Sokolov Ing. Michael Rund přiblíží v přednášce nádhernou krajinu Dartmoor v jihozápadní Anglii, která je nejen krajem psa Baskervillského, ale především klasickou světovou oblastí těžby a zpracování cínových rud.

Její geologická historie je věrnou obdobou Krušných hor a Slavkovského lesa. Krajina ukrývá hornické stopy sahající z počátku 20. století zpátky přes novověk a středověk až do antiky. Autoři navštívili tuto krajinu v květnu 2016 na pozvání pořadatelů mezinárodní cínařské konference v Tavistocku. Seznámili se s vývojem montánní archeologie v této oblasti, s metodami „čtení stop“ přímo v terénu a s přístupem místních úřadů a spolků k uchování kulturního dědictví. Na přednášce spojené s promítáním obrázků se podělí i o pár zážitků z cestování a ze setkání s místními lidmi.

Přednášku pořádá Karlovarský kraj v rámci cyklu „Krušné hory – malé pohoří světového významu“ u příležitosti česko- německé nominace Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO a v roce 500. výročí založení města Jáchymova.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Královská mincovna bude 12.-14.10. UZAVŘENA

oznámení 12.10.2016—14.10.2016

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Upozorňujeme, že z důvodu konání mezinárodní konference „Jáchymov ve 20.století – místo paměti evropských dějin“ bude mincovna pro veřejnost uzavřena v tyto dny:

12. 10. od 13 hodin - pátek 14. 10. do 13 hodin

Děkujeme za pochopení.

obrázek výstavy

Konference "Jáchymov ve 20. století – místo paměti evrpoských dějin

konference 12.10.2016—14.10.2016

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

V prostorách Královské mincovny se uskutečnila mezinárodní konference JÁCHYMOV VE 20. STOLETÍ – MÍSTO PAMĚTI EVROPSKÝCH DĚJIN.

Program třídenní konference byl rozdělen do osmi tématických bloků:

1. Jáchymovsko jako místo paměti

2. Jáchymovský uran

3. Pracovní tábory I – nucená práce na Jáchymovsku

4. Pracovní tábory II – Organizace táborů a jejich ostraha

5. Pracovní tábory III – Političtí vězni – jejich životní

osudy a paměť

6. Jáchymov v literatuře a vzpomínkách

7. Lidé na Jáchymovsku

8. Proměny kulturní krajiny

Na konferenci vystoupilo celkem devatenáct přednášejících z České republiky a zahraničí. Zúčastnilo se kolem šedesáti zájemců, mezi nimi i pamětníci neblaze proslulých 50. let minulého století.

 

Přiložené fotografie jsou z archivu Ústavu pro studium totalitních režimů.

obrázek výstavy

Svět kostiček®

výstava 16.09.2016—30.10.2016

Muzeum Nejdek

Výstava exponátů ze stavebnice Lego představí různými způsoby světově proslulou stavebnici, která si získala srdce dětí i dospělých. Náplň výstavy budou dále tvořit ucelená témata z historie produkce společnosti Lego a speciality z dílen českých stavitelů a soukromých sbírek sběratelů.

Expozice představí i nejrůznější tovární sety a „MOC“ díla (My own Creation – má vlastní tvorba). Bude se jednat například o město z kostiček s kolejištěm a vlakovými soupravami, pro slečny a děvčata oblíbená edice Lego Elves, dále z filmové tvorby the Simpsons, Ghostbusters, Wall-E! Příznivci automobilů se mohou těšit na modely vozidel.

Dále návštěvníky mohou lákat novinky z aktuální produkce společnosti Lego®, expozice Star Wars a mnoho dalších exponátů z  různých časových období, dokumentující vývoj stavebnice. Součástí výstavy bude i dětský koutek ke stavění a obchůdek s vybranými druhy nejvíce poptávaných nových továrních setů.

Výstava je přístupná od 16. září.

obrázek výstavy

Geologické odpoledne v Mincovně

přednášky, prohlídky, soutěže 3.09.2016—3.09.2016

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Odpoledne pro zájemce o geologii nabídne bohatý program, v jehož rámci zazní přednášky o minerálech a mineralogii a o Jáchymovu jakožto mineralogické perle Krušnohoří. Zájemci z řad dětí i dospělých se mohou zúčastnit řady soutěží, komentovaných prohlídek mineralogické expozice muzea i určování minerálů, které si s sebou přinesou.

Část programu se bude odehrávat v chladných sklepních prostorách a součástí soutěží bude i rýžování minerálů ve vaničkách s vodou. Proto je žádoucí zvolit vhodné oblečení pro sebe i své děti. Po celou dobu programu bude návštěvníkům otevřena i stálá expozice muzea.

obrázek výstavy

Komentované prohlídky výstavy "Bez hranic"

27.06.2016—10.09.2016

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Na jedinečné výstavě "Bez hranic. Umění v Jáchymově a Krušnohoří mezi gotikou a renesancí" naleznou návštěvníci množství informací k jednotlivým exponátům i k místům, odkud pocházejí. Mnohem více je však možné se dozvědět přímo od autorky výstavy doc. Michaely Ottové z Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, která zájemce výstavou provede i se zasvěceným komentářem.

Prohlídky se uskuteční 3. července, 30. července, 27. srpna a 10. září, vždy od 15 hodin.

obrázek výstavy

Výstavu "Bez hranic" mapuje unikátní katalog

katalog 23.06.2016—18.09.2016

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

K jedinečné výstavě "Bez hranic. Umění v Jáchymově a Krušnohoří mezi gotikou a renesancí" si mohou zájemci zakoupit unikátní katalog. Obsahuje nejen fotografie exponátů, ale také odborné texty a informace, které zasazují vystavené umění a dobu vzniku do širšího kontextu a přibližují jednotlivé exponáty a s nimi související místa. Katalog má 790 stran, váží 4 kilogramy a stojí 850 korun, což je vzhledem k obsahu a rozsahu cena více než příznivá.

obrázek výstavy

Bez hranic. Umění v Jáchymově a Krušnohoří mezi gotikou a renesancí

unikátní výstava 11.06.2016—18.09.2016

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Výstava Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí představila nedávno v Národní galerii v Praze umělecké neobyčejné kulturní bohatství Krušnohorského regionu z období mezi lety 1250 a 1550. Z Národní galerie se výstava vrací zpět do regionu a je velkým úspěchem, že ji návštěvníci budu moci zhlédnout právě v Královské mincovně. Ve zmenšené podobě pod názvem Bez hranic. Umění v Jáchymově a Krušnohoří mezi gotikou a renesancí.

Pořízení uměleckých památek gotiky a renesance, které se v Krušných horách dochovaly, bylo různými způsoby spojeno s horní činností. Dolování nerostného bohatství se stalo dynamickým faktorem pro rozvoj krušnohorských měst a městeček, do jejichž podoby významně zasáhla zejména stříbrná horečka probíhající v závěru 15. a v první polovině 16. století. Z dolování vzácných kovů a z obchodu s rudami bohatli v této době především majitelé konkrétních krušnohorských panství, jimž byli především šlechtické rody, v okolí Jáchymova především rod Šliků. Vysoké výnosy z těžby rud umožnily náročnou uměleckou reprezentaci těchto rodů.

Jáchymovu, založeném před pěti sty lety po objevení mohutných stříbrných ložisek roku 1516, bude věnována jedna ze tří částí výstavy. V autentických prostorách se návštěvníci seznámí s činností jáchymovské mincovny (medaile, tolary), s městskými privilegii vydanými králem Ferdinandem I. Habsburským (iluminované znakové listiny) či s vzácnými knihami upomínajícími na humanisticky a reformačně naladěné intelektuály působící v Jáchymově (Mathesius, Kopp z Raumenthalu, Agricola ad.).

Výstava je velmi důstojným příspěvkem muzea k oslavám 500. výročí založení Jáchymova.

Po vernisáži jsme přidali několik fotografií.

obrázek výstavy

Výstava hraček

výstava 9.06.2016—11.09.2016

Muzeum Nejdek

Výstava panenek, kočárků, pokojíčků, medvídků, vozítek, autíček aj. představí část sbírky sběratelky hraček a panenek Aleny Pleslové, která svou sbírku buduje již přes čtvrt století. Jsou v ní zastoupeny hračky pro holky a kluky od konce 19. století do 2. poloviny 20. století. Po vernisáži jsme přidali několik fotografií.

obrázek výstavy

Noční hmyz a jiní živočichové

přírodovědná exkurze 3.06.2016—3.06.2016

Muzeum Karlovy Vary

V rámci cyklu Pojďte s námi do přírody se uskuteční již tradiční lov nočního hmyzu na světlo, tentokráte doplněný také pokusem o odchyt drobných savců a případně i poslechem sov a netopýrů. Průvodci budou Petr Janšta z Přírodovědecké fakulty UK a Jan Matějů z Muzea Karlovy Vary.

obrázek výstavy

Paličkování

ukázka řemesla 21.05.2016—21.05.2016

Muzeum Nejdek

Členky sdružení Krušnohorská krajka budou předvádět paličkování - staré řemeslo, které má v Krušných horách tradici už od 16. století. Doprovodná akce k výstavě.

obrázek výstavy

Krušnohorská architektura a urbanismus, nové poznatky počátků horního města Jáchymova

přednáška 21.05.2016—21.05.2016

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Pozoruhodné a jedinečné prostředí Krušných hor se specifickým historiografickým fenoménem, jaký představují krušnohorská horní města, představí Mgr. Lubomír Zeman z Národního památkového ústavu v Lokti a Mgr. Martin Volf z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě.

Přednáška se koná v rámci cyklu „Krušné hory - malé pohoří světového významu“ u příležitosti česko-německé nominace Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO a v roce 500. výročí založení města Jáchymova.

obrázek výstavy

Čtení z kola příběhů

veřejné čtení 7.05.2016—7.05.2016

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Veřejné čtení příběhů jáchymovských obyvatel a osobností je dalším z příspěvků k letošnímu významnému 500. jubileu města. Příběhy se týkají historie Jáchymova, jeho obyvatel a významných osobností, které v Jáchymově působily nebo jsou jejich osudy s Jáchymovem spjaty.

 

obrázek výstavy

RADOST kolem nás

výstava 5.05.2016—5.06.2016

Muzeum Nejdek

Již 10. ročník výstavy pořádané v nejdeckém muzeu bude oslavou všeho, co dokáže potěšit. Dospělí mívají největší radost z toho, když štěstí a spokojenost svítí v dětských očích.

obrázek výstavy

Johann C. Criginger a jeho mapa Čech

přednáška 16.04.2016—16.04.2016

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Přednáška Ing. Lady Fenclové z Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, představí život a dílo Johanna C. Crigingera (1521-1571), luteránského faráře, rodáka z Jáchymova a autora významné mapy Českého království (1568). Přednášku připravila PhDr. et Mgr. Eva Novotná, ředitelka Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dochovaly se bohužel pouze kopie Crigingerových adaptovaných map, a to ve světově proslulém Orteliově atlasu Theatrum Orbis Terrarum. Další řada kopií byla vytvořena přímo podle originálu Crigingerových map. O tom svědčí salzburgská mapa nalezená prof. K. Kuchařem v 30. letech 20. století. Dále přednášející podrobně představí Crigingerovy mapy Českého království.

obrázek výstavy

Rudné hornictví na Nejdecku

výstava 1.04.2016—22.05.2016

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Výstava přiblížuje detailně příběh zdejšího kraje. Nejdecká část Krušných hor, pramenná oblast a povodí říčky Rolavy, má velmi bohatou a slavnou historii. Ta je po většinu svého trvání těsně spjata s horníky a geologickými poklady v podobě nalezišť rud cínu a dalších.

obrázek výstavy

Národní přírodní památka Božídarské rašeliniště

přednáška 19.03.2016—19.03.2016

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Botanik Mgr. Vladimír Melichar představí v přednášce detailně Božídarské rašeliniště, národní přírodní památku, která je klenotem mezi chráněnými územími v Krušných horách. Přiblíží historii zdejších rašelinišť, horských lesů a luk a seznámí s jejich bohatou flórou a faunou. Přednášející zmíní i nezbytnou péči a správu celé lokality a představí svůj pohled na její budoucí vývoj.

obrázek výstavy

Rozšíření mineralogické expozice v Jáchymově

stálá expozice 3.03.2016—31.12.2016

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Inovovanou a rozšířenou expozici minerálů a hornin mohou nyní obdivovat návštěvníci Muzea Královská mincovna v Jáchymově. Díky laskavé spolupráci Kateřiny Hlouškové a renomovaných mineralogů Mgr. Jakuba Plášila, Ph.D., Mgr. Pavla Škáchy, Ph.D., Ing. Petra Ondruše a RNDr. Františka Veselovského byla v roce 2015 provedena odborná revize stávající sbírky, kterou sestavil a daroval muzeu RNDr. Jan Hloušek. Expozice byla rozšířena o další dosud nevystavované sběry z jeho pozůstalosti.

Ke stávající kolekci zahrnující přibližně 385 vzorků minerálů a 80 vzorků hornin tak přibylo dalších 35 unikátních vzorků. Mezi novými exponáty je k vidění například malý, avšak extrémně vzácný vzorek zlata z Jáchymova, ale především teprve nedávno nalezené a nově pojmenované uranové minerály s názvy vztahujícími se k Jáchymovu a jeho významným osobnostem. Mezi nimi i minerál hloušekit, pojmenovaný na počest Dr. Hlouška, autora mineralogické expozice.

obrázek výstavy

Muzeum v Nejdku otevře 5. května

oznámení 23.02.2016—5.05.2016

Muzeum Nejdek

Po zimní přestávce zahájí nejdecké muzeum sezonní provoz výstavou Radost kolem nás. Jde o další z cyklu výstav, kterými se zde prezentuje místní občanské sdružení Dětská radost. Tentokrát půjde o jubilejní, již X. ročník. Podrobnější informace očekávejte brzy.

obrázek výstavy

Kameny našeho domova

přednáška 6.02.2016—6.02.2016

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Přednášející RNDr. Petr Rojík, geolog a patriot Krušných hor, přiblíží strhující příběhy zdejších hornin. Co hornina, to strhující příběh. Okaté ruly, stříbřité svory, plástevné fylity, hutné eklogity, proužkované migmatity, zrnité žuly, to jsou horniny našeho krušnohorského domova. Mají za sebou neuvěřitelnou historii. Vznikly při srážce kontinentů před 390 až 330 milióny let.

obrázek výstavy

Hudba v Krušnohoří

stálá expozice 1.02.2016—31.12.2016

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Nová expozice Hudba v Krušnohoří je rozdělená do tématických sekvencí Hudba a hudebníci ve výtvarných dílech, Muzicírování pod Klínovcem v 16. století, O vandrovních muzikantech a harfenistkách, Lidoví písničkáři Anton Günther, Hans Soph a postilión Wenzel Wolfert atd,

obrázek výstavy

Královská mincovna v zimě

výstava 14.12.2015—31.01.2016

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Muzeum je do konce ledna uzavřené.

obrázek výstavy

Vondráši, Matouši

adventní koncert 12.12.2015—12.12.2015

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Tradiční adventní koncert DaD kvintetu nabídne letos výraznou změnu v programu. V první části koncertu zazní Irská suita, skladba sestavená z upravených tradičních irských vánočních písní.

obrázek výstavy

O Pohár Královské mincovny

soutěž 7.12.2015—8.12.2015

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Soutěž O Pohár Královské mincovny přivádí do Královské micovny vždy začátkem prosince, a letos již dvanáctým rokem, žáky základních a středních škol, aby se utkali ve znalostech českých dějin ve středoevropském kontextu, dějin kraje a orientaci v regionu,

 

obrázek výstavy

Betlémy s vůní dřeva

výstava + dílna 28.11.2015—10.01.2016

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Výstava představí figurkové vyřezávané betlémy z rozsáhlé sbírky řezbáře Václava Nekoly z Ostrova nad Ohří, člena Českého svazu betlemářů. Václav Nekola rovněž představí ze svých sbírek louskáčky, kouřící panáčky a krušnohorskou pyramidu - tradiční vánoční výrobky lidového umění Krušnohoří. Výstavu doplní archy papírových betlémů.

obrázek výstavy

Krušnohorské doly na starých fotografiích

přednáška 7.11.2015—7.11.2015

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Geolog a historik hornictví RNDr. Michal Urban přiblíží dnes již zaniklou tvář hornického Krušnohoří. Řadou historických fotografií a dalšími obrazovými podklady seznámí s tím, jak vypadaly důlní provozy ve vybraných rudních revírech Krušných hor na počátku 20. století i v dřívějších obdobích. Přednášku doprovodí stejnojmenná výstava fotografií.

obrázek výstavy

Šamanská biologie jihoamerického pralesa

přednáška 24.10.2015—24.10.2015

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Přírodovědec Mgr. Tomáš Hájek přiblíží unikátní biodiverzitu jihoamerického pralesa a její historii během geologických ér. Bude se zabývat otázkou, zda se na této historii mohla podílet informační pole, která jsou na genetické informaci nezávislá.

obrázek výstavy

Johannes Mathesius

přednáška a výstava 10.10.2015—10.10.2015

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Při příležitosti 450. výročí úmrtí Johanna Mathesia připomene jeho život a dílo ThDr. Martin Wernisch z Univerzity Karlovy v Praze.

obrázek výstavy

Demolice kláštera Mariánská

přednáška 19.09.2015—19.09.2015

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Mgr. Josef Halla přiblíží především neradostný osud kapucínského kláštera Mariánská - jeho postupný zánik po druhé světové válce a především po komunistickém puči v roce 1948.

obrázek výstavy

1. světová válka

přednáška 17.09.2015—17.09.2015

Muzeum Nejdek

Historik muzea Mgr. Jan Nedvěd se bude věnovat nejen hlavním válečným bojištím, ale zejména situaci na Karlovarsku a vedlejším, méně známým bojovým akcím. a některým dobrodružným osudům aktérů do té doby největšího konfliktu lidstva.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Hrad Hartenberg a poklady v podhradí

přírodovědná výprava 12.09.2015—12.09.2015

Muzeum Karlovy Vary

Cyklus přírodovědných vycházek Pojďte s námi do přírody pokračuje výletem na hrad Hartneberg, který si účastníci vedle seznámení se s historií hradu zpestří rýžováním minerálů, především granátů, v potůčku pod hradem a zkoumáním vodní fauny.

obrázek výstavy

Za přírodními unikáty na tankodrom

přírodovědná exkurze 29.08.2015—29.08.2015

Muzeum Karlovy Vary

Velmi zajímavá exkurze do přírody pod vedením RNDr. Jana Matějů nabídne účastníkům možnost vidět ukázky velmi vzácných korýšů – listonohů letních a žábronožek letních, kteří žijí v kalužích na tankových cestách, a další ukázky zajímavé fauny a flóry a povídání o vlivu vojenských cvičení na přírodu. Přibližně čtyři kilometry dlouhá procházka povede po cvičišti bojových vozidel v oblasti bývalé osady Tureč.

obrázek výstavy

Netopýří noc v mincovně

přednáška, výstava, exkurze 28.08.2015—28.08.2015

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Cílem akce, která se uskuteční v rámci mezinárodní noci pro netopýry, je představit veřejnosti málo známý, tajemný a i v současnosti mnoha pověrami opředený život nočních letců – netopýrů.  Na závěr si budete moci prohlédnout i živé netopýry.

 

obrázek výstavy

Kapucínský klášter Mariánská

přednáška 3.07.2015—3.07.2015

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Třemi přednáškami se tento cyklus věnuje vzpomínce na kapucínský klášter Mariánská. Přednáškový večer je součástí vzpomínkové akce „Pouť na Mariánskou“, která se uskuteční u příležitosti 250. výročí dokončení kapucínského kláštera Mariánská a 50. výročí jeho demolice.

Cykus zahájí přednáška Mgr. Zdeňky Čepelákové „Historie kláštera Mariánská“, následuje přednáška Mgr. Oldřicha Ježka „Genius loci Mariánské—Maria Sorg“ a večer uzavře Mgr. Josef Halla s přednáškou „Demolice kláštera Mariánská“.

 

obrázek výstavy

1. světová válka

výstava 25.06.2015—27.09.2015

Muzeum Nejdek

Výstava slučuje stávající výstavu Muzea Sokolov a putovní výstavu o Velké válce našeho muzea. Informační panely přiblíží charakteristiky všech válečných front ve světě - od pekla zákopové války přes námořní i pouštní operace až po guerillovou válku v Africe - i válku v odrazu regionálním - na Karlovarsku. Data a množství fotografií doplní vystavené zbraně, vojenská výstroj, medaile a další předměty spojené s prvním světovým konfliktem moderní doby.

obrázek výstavy

Za bohatstvím opuštěného lomu na Rýžovně

přírodovědná výprava 18.06.2015—18.06.2015

Muzeum Karlovy Vary

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR spolu s Muzeem Karlovy Vary zvou všechny zájemce na neobyčejný výlet v rámci cyklu Pojďte s námi do přírody.

obrázek výstavy

Lov nočního hmyzu na světlo

přírodovědná exkurze 12.06.2015—12.06.2015

Muzeum ředitelství

Trasa: krátký výstup na louky nad Stráž k místu odchytu – cca 1,5 km.

Náplň: Ukázky rozličného nočního hmyzu, především motýlů, a zajímavosti o jeho životě. Možná přiletí i velké atraktivní druhy lišajů.

Průvodce: Dr. Petr Janšta (Přírodovědecká fakulta UK), Dr. Jan Matějů (Muzeum Karlovy Vary)

 

obrázek výstavy

Češi očima Angličana

beseda 10.06.2015—10.06.2015

Muzeum Karlovy Vary

Beseda s britským lektorem Rolfem Kastenem, který žije v Karlových Varech již osm let. Za tu dobu se nejen naučil výborně česky, ale především si velmi vřídelní město a jeho historii oblíbil.

obrázek výstavy

Muzejní noc v mincovně

Muzejní noc 6.06.2015—6.06.2015

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Muzejní noc - tématem budou 30. léta 20. století, těšit se můžete na swingovou hudbu v podání SWING MELODY OSTROV, na Taneční školu HARMONIE, jež předvede dobovou módní přehlídku a tance v rytmu swingu a dále v přednášce představíme Masarykův nerealizovaný nápad propojení Jáchymova s Ostrovem tramvajovou dopravou.

obrázek výstavy

Za obojživelníky a rostlinami na Ostrovské rybníky

přírodovědná exkurze 31.05.2015—31.05.2015

Muzeum ředitelství

Pojďte s námi do přírody strávit neděli! Ukázka rozličné fauny, zvláště té vodní, s doplněním vodních a mokřadních rostlin. Přijďte se pokochat čolky velkými a tím co zrovna pokvete nebo se jako zelené vyloví z rybníka. Průvodce: Dr. Jan Matějů (Muzeum Karlovy Vary) a ing. Petr Krása (AOPK ČR Karlovy Vary)

obrázek výstavy

Totalita - beseda s kardinálem Dominikem Dukou

beseda 23.05.2015—23.05.2015

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Ve spolupráci se Skautským institutem A. B. Svojsíka se uskuteční beseda s kardinálem Dominikem Dukou, politickým vězněm komunistického režimu, na téma "totalita".

Kardinál Dominik Duka OP, 36. arcibiskup pražský, metropolita a primas český a předseda České biskupské konference byl kardinálem jmenován 6. ledna 2012, 18. února téhož roku mu papež Benedikt XVI. udělil v Římě odznaky kardinálské hodnosti.

V minulosti působil jako duchovní i v Jáchymově. Roku 1975 mu byl odňat státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti. Za pokračující činnost v dominikánském řádu byl v roce 1981 odsouzen do vězení. Ve vězení Plzeň-Bory byl ve stejné době vězněn mj. i Václav Havel.

obrázek výstavy

Život horníků v Krušných horách

přednáška 16.05.2015—16.05.2015

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Historik muzea Lukáš Svoboda přiblíží bohatou a slavnou historii zdejší části Krušných hor, která je po většinu svého trvání těsně spjata s horníky a geologickými poklady v podobě nalezišť rud cínu a dalších.

Přednášející osvětlí, jaký byl postup kolonizace Krušných hor, jak se zdejším horníkům žilo a jaké útrapy hornickou činnost provázely. V souvislosti s hornickou činností promluví o hlavních hornických oblastech - Jáchymovsku, Nejdecku, Horní Blatné, Hřebečné, Ryžovně a Božím Daru. Přednáška je doplněna množstvím obrazového materiálu.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Paličkování

ukázka řemesla 16.05.2015—16.05.2015

Muzeum Nejdek

Členky sdružení Krušnohorská krajka budou předvádět paličkování - staré řemeslo, které má v Krušných horách tradici už od 16. století. Doprovodná akce k výstavě.

obrázek výstavy

Zázraky a osudové okamžiky v životě Karla IV.

přednáška 13.05.2015—13.05.2015

Muzeum Karlovy Vary

Přednáška se uskuteční k příležitosti 700. výročí narození nejslavnějšího panovníka Čech.

Přednášející Bohumil Vurm, známý pražský badatel a publicista, autor řady knih a významných výstav, zakladatel společnosti Praga Mystica a znalec díla Hieronyma Bosche přinese dosud zcela nevšední úhel pohledu na osudy Karla IV. Seznámí s neznámými aspekty jeho biografie, jejím těžištěm bude ezoterické osvětlení Karlovy osobnosti v kontextu doby a připomene rovněž založení Karlových Varů. Přednášku doprovodí bohatá obrazová prezentace.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Nevšední setkání s pamětníky „Jáchymovského pekla 50. let 20. století“

veřejné setkání 9.05.2015—9.05.2015

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Veřejné setkání s pamětníky Zdeňkem Mandrholcem a Ludvíkem Floriánem, kteří prošli Jáchymovským peklem, se uskuteční v rámci konference „Cesta ke smíření Čechů a Rusů (a dalších národů bývalého SSSR)“. Setkání se koná především jako připomenutí dalším generacím, aby nezapomněli a zabránili tomu, aby se něco takového znovu zopakovalo.

Kde brali nevinně odsouzení  odvahu, novou naději? Jak prožívali nelidské pracovní podmínky? Jak docílili toho, že se komunistickému režimu a surovým věznitelům nepodařilo zlomit jejich charakter? Otázky zodpoví oba pamětníci ve svém vzpomínání na doby, které byly nejtěžší v jejich životě.

Zdeněk Mandrholec rovněž přiblíží expozici věnovanou politickým vězňům.

Začátek v 10.30 hodin.

obrázek výstavy

Motýlí RADOST

vernisáž + výstava 7.05.2015—21.06.2015

Muzeum Nejdek

Letošní jarní výstava rukodělných výrobků Občanského sdružení Dětská radost je již IX. ročníkem této tradiční akce, která představí handicapované děti ze sdružení, jejich rodiny, kamarády. Sdružení se snaží integrovat tělesně postižené děti do společnosti a zabývá se zkvalitněním a usnadněním života rodin s handicapovanými dětmi.

"Motto a název výstavy spojuje část názvu občanského sdružení Dětská radost se symbolem křehkosti a zranitelnosti, s motýlem. Pokud chceme, aby motýl mohl svůj život prožít v bezpečí a bez úhony, musíme pochopit jeho zvláštnosti - je citlivý na dotek, snadno se zraní, potřebuje volný prostor a co nejvíc svobody. Každý z motýlů je originál, krásný svou osobitostí. To stejné platí i o dětech z Dětské radosti," říká Martina Primasová z občanského sdružení. Motýl je také hlavním motivem výtvarných prací.

Vystavené výrobky jsou prodejní, paličkované výrobky Dětské radosti věnovaly členky občanského sdružení Krušnohorská krajka, další výrobky věnovaly děti ze stacionáře Mateřídouška. Výstavu doplní výtvarné práce dětí ZŠ Karlovarská a ZŠ náměstí Karla IV. v Nejdku.

Vernisáž 7. května v 17 hodin.

Po vernisáži jsme přidali několik fotografií.

 

obrázek výstavy

Štola Johannes na Zlatém Kopci u Božího Daru

přednáška 25.04.2015—25.04.2015

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Geolog Ing. Petr Bohdálek z České geologické služby představí historii těžby skarnového revíru Zlatý Kopec (Kaff) u Božího Daru, kde byly od 16. století těženy tzv. skarnové rudy, bohaté na cín, železo, zinek a měď. Seznámí nejen s historií dolu, ale i s průběhem prací na zpřístupnění těchto unikátních důlních prostor a s geologickým kontextem této lokality.

Přednáška se uskuteční u příležitosti slavnostního otevření štoly Johannes na Zlatém Kopci, které proběhne 24. dubna 2015. Přednáška je pokračováním cyklu „Krušné hory – malé pohoří světového významu“.

Začátek v 17.00 hodin.

Foto: Jan Albrecht

Po přednášce jsme přidali několik fotografií.

obrázek výstavy

Setkání Společnosti Johanna Mathesia

přednáška 25.04.2015—25.04.2015

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Společnost Johanna Mathesia ve spolupráci s Muzeem Karlovy Vary pořádají při příležitosti 450. výročí úmrtí Johanna Mathesia přednášku profesora Karla Schwarze z Vídně na téma Mathesiovská bádání Dr. Barona.

Po přednášce dojde k předání medaile Johanna Mathesia prof. Karlu Schwarzovi při příležitosti 450. výročí úmrtí Johanna Mathesia doprovozené oslavným projevem honorárního konzula v. v. Karla-Heinze Eichlera

Johannes Mathesius (1504, Rochlitz – 1565, Jáchymov) byl evangelický kněz, který se v roce 1529 se seznámil s Lutherem. V roce 1541 přijel jako evangelický kněz do Jáchymova a šířil zde Lutherovo učení, 1545 se stal pastorem a kázal v kostele sv. Jáchyma a sv. Anny. Od roku 1532 byl rektorem Latinské školy, založil v roce 1531 matriku sňatků, která je nejstarší dochovanou matrikou v Čechách a až do své smrti byl kronikářem města.

Po akci jsme přidali několik fotografií.

Přednáška pana profesora se věnovala Johannu Mathesiovi (1504-1565) a Peteru F. Bartonovi (1935-2014) – dvěma lutheránům teologického učení. Účastnili se zástupci evangelické církve z Vídně, Mnichova, Lipska, Berlína etc.

 

obrázek výstavy

První světová válka na Karlovarsku

přednáška 8.04.2015—8.04.2015

Muzeum Karlovy Vary

Přednášející historik muzea Jan Nedvěd představí válečné časy v Karlových Varech a v menší míře v dalších místech v kraji - od počátečního nadšení přes vystřízlivění až k naprosté deziluzi obyvatel. Přiblíží pád Karlových Varů ze svého vrcholu prosperity, nazývaného „zlatý věk“, do reality válečného zázemí a chaosu, válečných trampot místního obyvatelstva, které se s prodlužujícím se světovým konfliktem měnily v humanitární katastrofu.

Přednáška ukáže i válečná nasazení jednotek c. a k. armády na frontách Velké války a vznik Československa, jak jej přijímalo německé obyvatelstvo Karlovarska.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Expozice numismatiky v mincovně

16.03.2015—31.12.2015

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Dvouletý přeshraniční projekt ArchaeoMontan byl ukončen do finále. Právě díky tomuto projektu jsme mohli obohatit expozici numismatiky a rozšířit expozici hornictví v podzemí mincovny nebo udělat model mincovny. Taky vznikly cenově dostupné suvenýry jako jekopie tolaru za 40 Kč nebo klíčenka za 10 Kč, jimiž se může návštěvník potěšit. Přijďte se i vy podívat do rozsáhlé expozice v Královské mincovně.

V letošním roce chystáme rozšíření expozice národopisu o sál s tématem Hudba v Krušnohoří.

obrázek výstavy

Tetřívek obecný - tajemný a plachý obyvatel Krušných hor

přednáška 14.03.2015—14.03.2015

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Vít Tejrovský z kláštereckého pracoviště CHKO Labské pískovce přiblíží v přednášce vzácný a stále ubývající ptačí druh, jehož pozorování patří k jedinečným ornitologickým i estetickým zážitkům.

Bude vyprávět o historii tetřívka obecného, současném stavu populace, příčinách jeho úbytku a ohrožení i probíhajícím monitoringu, to vše s bohatým obrazovým doprovodem.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Kuba 2012 - flora, fauna, krajina, města, poměry

přednáška 5.03.2015—5.03.2015

Muzeum Karlovy Vary

Přednášející MUDr. Vít Zavadil, ochránce přírody a cestovatel, promluví o putování tříčlenné výpravy po Kubě - z Havany do města Baracoa stojícím na místě, kde kdysi přistál Kryštof Kolumbus.

Přiblíží slovem a bohatou fotodokumentací lokality s doloženým výskytem vzácných druhů sukulentních rostlin a kaktusů, několik nejvzácnějších druhů kaktusů nejen na Kubě, ale na světě vůbec, raritní druhy zvířat, ale také města, zbytky krásné krajiny a postřehy o zvláštních poměrech v této zemi.

Začátek v 17 hodin.

NEPŘEHLÉDNĚTE! PŘEDNÁŠKA SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK.

obrázek výstavy

Keltský zlatý poklad z Podmokel a nejstarší mince na českém území

přednáška 21.02.2015—21.02.2015

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Archeolog Západočeského muzea v Plzni Milan Metlička promluví v přednášce o objevu pokladu u Podmokel na Rokycansku v roce 1771. V červnu toho roku se po vydatných deštích rozvodnil drobný potůček tekoucí u Podmokel na Rokycansku. Místní sedláci nalézali na podemletém břehu lesklá žlutá kolečka, která považovali za mosazné knoflíky a dali je dětem na hraní. Až místní židovský obchodník poznal, že jde o zlato.

Přednášející přiblíží, jaká byla další historie nalezeného pokladu a jaké bylo pátrání po jeho původu. Podle odhadů obsahoval zlatý poklad uložený v bronzovém kotli až čtyřicet zlatých keltských mincí, tzv. duhovek, nejstarších mincí ražených na českém území. Část přednášky bude věnována vývoji keltského mincovnictví v Čechách a na Moravě.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

S nasazením vlastní cti - O životě a díle Eliáše Dollhopfa, malíře pozdního baroka

přednáška 4.02.2015—4.02.2015

Muzeum Karlovy Vary

Historik chebského muzea Zbyněk Černý se ve své přednášce bude zabývat životem a dílem Eliáše Dollhopfa (1703-1773). Freskař, malíř oltářních obrazů a portrétů Eliáš Dollhopf právem náleží k nejvýznamnějším regionálním umělcům doby pozdního baroka.

Během svého plodného života se podílel na výtvarné podobě desítek kostelů a chrámů na území západních Čech, mimo jiné také v Karlových Varech, Ostrově, Hroznětíně, Jáchymově či Stanovicích u Karlových Varů. Životním dílem malíře se stala rozsáhlá fresková výzdoba kostela Zvěstování Panně Marii v klášteře premonstrátů v Teplé.

Dollhopf dosáhl životních úspěchů nejen na poli uměleckém, ale také společenském, když po dlouhá léta zdárně zastával post purkmistra Horního Slavkova. Přednášející je také autorem nejrozsáhlejší monografie, která byla tomuto malíři dosud věnována. Knihu bude možné během přednášky zakoupit.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Minulý rok na toulkách Karlovarským krajem

přednáška 31.01.2015—31.01.2015

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Ochránce přírody, fotograf, turista a dlouholetý dobrovolný a později i profesionální pracovník Správy CHKO Slavkovský les Ing. Stanislav Wieser provede slovem a obrazem návštěvníky přednášky po turisticky zajímavých místech, která se v minulém roce v kraji nově otevřela nebo která dosud zůstávala lidským zrakům ukryta. Přednáška tak poskytne zájemcům o přírodu a pamětihodnosti našeho kraje řadu nových zajímavých námětů.

Začátek v 17.00 hodin.

obrázek výstavy

Muzeum v televizním dokumentárním cyklu

dokument 20.01.2015—30.01.2015

Muzeum Karlovy Vary

V neděli 25. ledna můžete sledovat na 2. programu České televize díl Židovská paměť objevená v sutinách z dokumentárního cyklu Hádanky domů života, který připravila a vyrobila Česká televize.

Cyklus přibližuje minulost i současnost především židovských hřbitovů, které přečkaly nacistické řádění a komunistickou „památkovou péči“ a začínají v rámci projektu obnovy židovských památek opět povstávat z popela. V tomto díle se herec Petr Vacek, který pořad uvádí, vydá za osudy židovských hřbitovů na Karlovarsku. Odborným průvodcem mu bude historik muzea Lukáš Svoboda, který se židovské tématice věnuje. Ve filmu se bude mluvit o hřbitovech v Bečově, Úbočí a osudech židovských obcí v Malé Šitboři a Lázních Kynžvart.

Premiéra pořadu je 25. ledna v 9.35 na ČT2, opakování v pátek 30. ledna v 16.55 rovněž na ČT2.

obrázek výstavy

Nová louka v zimě

sdělení 11.01.2015—30.01.2015

Muzeum Karlovy Vary

V lednu máme ZAVŘENO.

 

obrázek výstavy

Muzeum v NEJDKU bude od 7.5. OTEVŘENO

sdělení 1.01.2015—6.05.2015

Muzeum Nejdek

Po dlouhé zimní přestávce bude v pobočce v Nejdku zahájen sezónní provoz otevřením výstavy Motýlí radost.

obrázek výstavy

Královská mincovna v zimě

sdělení 15.12.2014—28.01.2015

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Ve dnech 5. 1. až 27. 1. 2015 máme ZAVŘENO.

Od 28. 1. 2015 bude otevřeno dle standardní otevírací doby. V roce 2015 je připravena řada zajímavých pořadů, těšíme se na Vás!

obrázek výstavy

Workshop řezbářství

výtvarná dílna 13.12.2014—13.12.2014

Muzeum Karlovy Vary

Výtvarná dílna zaměřená nejvíce na řezbářství nabídne ukázky i dalších řemesel, jako jsou výroba svíček, paličkování, korálkování. Každý si bude moci vše vyzkoušet.

Dílna se uskuteční od 10 do 16 hodin.

Po dílně jsme přidali několik fotografií.

obrázek výstavy

Poslouchejte, křesťané

adventní koncert 13.12.2014—13.12.2014

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Tradiční předvánoční koncert DaD kvintetu s doprovodem Velmi malého komorního orchestru Varvary Divišové. V programu vedle českých a moravských koled a písní vánočních zazní i oblíbené vánoční pohádky a vyprávění v podání herečky Lucie Domesové.

obrázek výstavy

Od adventu ke Třem králům

přednáška 11.12.2014—11.12.2014

Muzeum Karlovy Vary

PhDr. Iva Votroubková z Muzea Cheb přiblíží adventní a vánoční tradice v minulosti a dnes. V přednášce projde kalendářem od 30. listopadu do 6. ledna, hovořit bude o významných svátečních dnech tohoto období, o lidových zvycích a pranostikách, které se k nim váží a nahlédne do historie jednotlivých symbolů adventního, vánočního a novoročního času.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Betlémy s vůní dřeva

vernisáž + výstava 10.12.2014—11.01.2015

Muzeum Karlovy Vary

Výstava představí figurkové vyřezávané betlémy z rozsáhlé sbírky řezbáře Václava Nekoly z Ostrova nad Ohří, člena Českého svazu betlemářů. Dřevěné betlémy doplní i betlémy vyrobené z jiných materiálů, například voskový, vyšívaný, paličkovaný, malovaný na skle i papírový. Výstavu doplní i betlémy ze sbírek Miloše Kota a Václava Kopeckého.

Řezbář Václav Nekola představí i další svoje vánoční dřevořezby jako louskáčky na ořechy a tradiční krušnohorské výrobky - vánoční pyramidy a kouřící panáčky.

Po vernisáži jsem přidali několik fotografií.

obrázek výstavy

Dlouhá noc

6.12.2014—6.12.2014

Muzeum Nejdek

Podle dřívější tradice ženy před Štědrým dnem paličkovaly celou noc, aby ráno měly výrobky hotové. Přišel si pro ně hospodář a dětem donesl různé pochoutky.

Paličkování má v Krušnohoří tradici již od 16. století a celá oblast svými krajkami proslula. Členky sdružení Krušnohorská krajka na tuto tradici navázaly a předvedou své umění.

obrázek výstavy

O pohár Královské mincovny

vědomostní soutěž 1.12.2014—2.12.2014

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Již jedenáctý ročník soutěže žáků ZŠ a SŠ ve znalostech dějin kraje a orientaci v regionu nabídne nejen soutěžní klání o hodnotné knihy a ceny, ale též pobaví. Pouliční divadlo Viktora Braunreitera zpestří náročné klání humorně pojatými historkami z jáchymovských a krušnohorských dějin.

Soutěž si získala za dobu svého trvání mezi školami velkou oblibu a letošní ročník jistě bude neméně úspěšný a užitečný.

Přidali jsme foto vítězů kategorie "Základní školy a víceletá gymnázia" -Tomáš Matys a Jakub Žiška ze ZŠ Šmeralova Karlovy Vary, foto vítězů kategorie "Střední školy" -Jan Pinc a Ondřej Krátký z Gymnázia Ostrov, kteří obhájili loňské prvenství a foto prvních tří párů kategorie "Střední školy", jakož i pár dalších momentek z letošního ročníku.

obrázek výstavy

Jáchymovské rýpání (v historii)

divadlo, přednáška, hudba 22.11.2014—22.11.2014

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Kulturně-zábavná akce nabídne návštěvníkům možnost strávit příjemný čas u programu, který zahrnuje divadelní představení, přednášku a koncert.

Vybrané momenty života v renesančním Jáchymově ztvární v různých prostorách mincovny Pouliční divadlo Viktora Braunreitera, historik Stanislav Burachovič nabídne v přednášce pohled na Jáchymov v roce 1765, jak jej zaznamenal ve svém deníku saský přírodovědec Adolf Traugott von Gersdorff a akci uzavře koncert relaxačně meditativní hudby skupiny Primitivové neznámé kultury.

Časový program:

17 – 18 divadlo

18 – 18.20 přednáška

18.30 – 19.30 koncert

Časy jsou orientační, začátek je určitě v 17 hodin.

obrázek výstavy

Důl Mauritius na Hřebečné v zrcadle času

přednáška 15.11.2014—15.11.2014

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Přednášející Marek Nesrsta, člen Spolku přátel dolu Svatý Mauritius, přiblíží v přednášce založení dolu Mauritius na Hřebečné, které spadá do poloviny 16. století, a jeho další historii. Tomuto dolu se na rozdíl od drtivé většiny ostatních podařilo přežít všechny bouře dějinného vývoje a díky příznivým geologickým a společenským okolnostem dokázal přežít téměř 500 let až do dnešních dnů.

Přednáška doplněná množstvím fotografií je pokračováním cyklu „Krušné hory - malé pohoří světového významu“.

Začátek je v 17 hodin.

obrázek výstavy

Krajina a památky Slavkovského lesa za 40 let jeho ochrany

přednáška 13.11.2014—13.11.2014

Muzeum Karlovy Vary

Chráněná krajinná oblast Slavkovský les byla vyhlášena pro ochranu přírodních a kulturních hodnot. Dlouholetý dobrovolný a později i profesionální pracovník Správy CHKO Slavkovský les Ing. Stanislav Wieser připravil formou obrazové dokumentace nahlédnutí na problémy i úspěchy, které tuto ochranu provázely.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Povídání o Slavkovském lese

přednáška 16.10.2014—16.10.2014

Muzeum Karlovy Vary

Ing. Jan Schlossar, vystudovaný lesník, milovník stromů a krajiny a především jeden ze zakladatelů a následně i sedmatřicet let první vedoucí Správy CHKO přiblíží v přednášce doplněné řadou obrázků oblast Slavkovského lesa, jeho přírodu, krajinu i historii správy CHKO.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Dotkněte se muzea

vzdělávací program 8.10.2014—30.12.2014

Muzeum Karlovy Vary

Dotkněte se muzea je aktivita v rámci probíhajícího projektu Učíme se v muzeu.

Prvními žáky, kteří absolvovali program Zde založím město, byli 9. října žáci 7. tříd karlovarské ZŠ Libušina. Program má dvě části, žáci pracovali ve dvou skupinách. První část programu tvořila skupinová výuka u dotykového monitoru se speciálním vzdělávacím programem, druhou částí byla prohlídka muzea s plněním úkolů. Závěr zábavně - vzdělávacího programu tvořila hra "Uhodni, co je to za předmět".

Přijďte i vy využít unikátního muzejního prostředí k cestě za poznáním. Dalšími programy jsou Cesta za předky, Poklady země a Příroda kolem nás.

Podrobné informace se dozvíte na www.ucimesevmuzeu.cz.

obrázek výstavy

Důl Jeroným v Čisté u Rovné a Štola č.1 v Jáchymově

přednáška 4.10.2014—4.10.2014

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Přednášející Ing. Michael Rund, ředitel sokolovského muzea, se zaměří na historii, současnost a budoucnost dvou hornických památek, které má ve své péči Karlovarský kraj prostřednictvím Muzea Sokolov.

První památkou je Národní kulturní památka historický cínový důl Jeroným v Čisté u Rovné, který byl nedávno částečně zpřístupněn pro veřejnost. Druhou památkou, kterou přednášející přiblíží, je Štola č. 1 v Jáchymově, ve které lze spatřit chodby jak z 50. let 20. století, tak i dobývky z 16. století. Přednášku doplní aktuální fotografie z obou dolů.

Přednáška je pokračováním cyklu „Krušné hory - malé pohoří světového významu“.

Začátek je v 17 hodin.

Po přednášce jsme přidali několik fotografií.

obrázek výstavy

Seminář pro pedagogy

seminář 2.10.2014—2.10.2014

Muzeum Karlovy Vary

Pořádáme druhý prezentační semínář pro pedagogy, na kterém budeme interpretovat hotové edukační programy v muzeu, představíme poznávací výlety v terénu a online výukový kurz. Vše je realizováno v rámci projektu OPVK Učíme se v muzeu. Přihlašte se na seminář na borusikova@kvmuz.cz a dozvíte se o obsahu projektu více.

Připravili jsme rozmanité vzdělávací programy s využitím unikátního muzejního prostředí. Hravou formou seznámíme žáky s historií a přírodou karlovarského regionu. Výukové programy jsou koncipovány tak, aby se návštěva muzea stala zážitkem a důvodem k opakovanému návratu. Naší snahou je, aby si děti uvědomili, že návštěva muzea nemusí být nudnou ztrátou času, ale naopak může být poutavou a příjemnou zkušeností.

Podívejte se na www.ucimesevmuzeu.cz.

obrázek výstavy

Důsledky Velké války

přednáška 2.10.2014—2.10.2014

Muzeum Karlovy Vary

V závěrečné přednášce cyklu ke 100. výročí začátku 1. světové války se bude historik Mgr. Jan Nedvěd věnovat průběhu versaillské mírové konference, vztahům mezi vítěznými mocnostmi a jejich sporům, občanským i národnostním konfliktům, utváření nových státních útvarů, americkému prezidentovi Woodrovu Wilsonovi a jeho snaze o založení Společnosti národů. Promluví rovněž o vzestupu bolševismu a fašismu a celkově novému světovému uspořádání.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

40 let Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les

výstava 1.10.2014—30.11.2014

Muzeum Karlovy Vary

Výstava představuje oblast Slavkovského lesa s jeho nejvýznamnějšími přírodními a kulturními hodnotami, pro které se stal chráněnou krajinnou oblastí.

Přibližuje samotný proces vyhlášení CHKO včetně významných osobností, které stály u jejího vzniku, významné události z historie ochrany přírody v regionu a historii časopisu Arnika. Výstavu doplňují dobové dokumenty, fotografie, ukázky hornin, preparáty živočichů a herbářové položky vztahující se k místní přírodě.

Vernisáž 1. října v 17 hodin.

Po vernisáži jsme přidali několik fotografií, mimo jiné jsou na nich ředitelka muzea Lenka Zubačová, přírodovědec muzea a jeden z autorů výstavy Jan Matějů a ředitel CHKO Slavkovský les Jindřich Horáček.

 

obrázek výstavy

Velká válka

přednáška 17.09.2014—17.09.2014

Muzeum Karlovy Vary

Historik Mgr. Jan Nedvěd se v pokračování cyklu přednášek ke 100. výročí začátku 1. světové války bude věnovat nejen hlavním bojištím světové války v Evropě, ale také přiblíží válečnou situaci na mořích, ve vzduchu a na jiných kontinentech - v Africe, na Blízkém východě a v Asii.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Workshop „Učíme se v muzeu“

workshop 15.09.2014—15.09.2014

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Saský zemský archeologický ústav ve spolupráci se Sekretariátem výstavy v Dippoldiswalde a Muzeum Královská mincovna Jáchymov pořádají jednodenní workshop s názvem "Učíme se v muzeu". Workshop se koná v rámci projektu ArchaeoMontan "Středověké hornictví v Sasku a Čechách".

Po uskutečnění akce jsme přidali několik fotografií.

 

obrázek výstavy

100 let terénní archeologie v Karlovarském kraji

vernisáž + výstava 11.09.2014—2.11.2014

Muzeum Nejdek

Výstava mapuje archeologické aktivity a nejvýznačnější lokality a bohaté nálezy ve zdejším kraji. Je rozdělená do tří etap archeologických bádání. První přibližuje výzkumy převážně německých archeologů do roku 1945, druhá poválečné období do roku 1971 a poslední etapa je spojená s nástupem nové generace archeologů, kteří v regionu působí od roku 1972 do současnosti.

Návštěvníci se seznámí nejvýznačnějšími lokalitami a bohatými nálezy z chebského hradu, Kynšperku, Lokte, okolí Karlových Varů či stolové hory Vladař u Žlutic a řadou dalších. Na výstavě lze zhlédnout rovněž nálezy z hradiště v Tašovicích z období mezolitu staré několik tisíc let, keramiku a kovové předměty z doby bronzové a železné, množství středověkých nálezů z hradů.

U každého nálezu jsou uvedeny GPS souřadnice. V prodeji je katalog s místy nálezů, kde se zájemci dozvědí bližší inforamce a pomocí uveřejněných GPS tak získají i zajímavé tipy na výlety.

Celý projekt je financován za podpory evropských zdrojů.

Vernisáž 11. září v 17 hodin.

obrázek výstavy

Příčiny Velké války

přednáška 3.09.2014—3.09.2014

Muzeum Karlovy Vary

Historik Mgr. Jan Nedvěd představí hlavní příčiny vzniku Velké války, bude se zaobírat nacionalismem, pangermánstvím, panslovanstvím, imperialismem a kolonialismem. Přiblíží konflikty ve světě od prusko-francouzské války přes koloniální výboje, búrské války, rusko-japonskou válku a války balkánské. Rovněž se bude věnovat rakousko-uherské monarchii, nacionalistickým antagonismům, povaze monarchie a jejímu vztahu ke svým národnostem.

Přednáška je první z trojice přednášek ke 100. výročí zahájení 1. světové války.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Reklama a děti

výstava 3.07.2014—7.09.2014

Muzeum Nejdek

Výstava Muzea obchodu v Bratislavě představuje reklamy, které v minulosti, stejně jako dnes, souvisejí s dětmi. Jsou buď na děti, ve skutečnosti na rodiče, zaměřené nebo jsou to reklamy, v nichž děti přímo vystupují. Muzeum obchodu má ve svých sbírkách všechny formy historické reklamy, kde mají děti zastoupení – smaltované a plechové tabule, plakáty, kartónové vývěsky a stojany i různé druhy obalů.

obrázek výstavy

Olbram Zoubek SOCHY

výstava 2.07.2014—28.09.2014

Muzeum Karlovy Vary

"Dělám sochy beztížné, létající a vznášející se ... To napětí mezi nadčasovostí a současností, mezi patosem a všedností, mezi směřováním k řádu a nemohoucností ho dosáhnout, to je asi to, oč mi v sochách jde." Olbram Zoubek, jeden z nejvýznamnějších českých sochařů současnosti, představuje výběr osmadvaceti soch, které vytvořil v letech 1982 – 2010. Foto z vernisáže. zdroj: Ivan Thýn, Petr Maglia a rchiv muzea

 

obrázek výstavy

Beseda s Ivou Hüttnerovou

beseda 25.06.2014—25.06.2014

Muzeum Karlovy Vary

Setkání s herečkou a malířkou Ivou Hüttnerovou bude příležitostí nejen ke vzpomínání na její karlovarské herecké začátky, na první výstavu ve zdejším divadle, ale také příležitostí dozvědět se, proč má autorka tak ráda "staré dobré časy". Dojde i na povídání o jejích autorských knihách, knihách, které ilustrovala a na řadu dalších témat.

Začátek v 17 hodin.

Po návštěvnicky neskutečně úspěšném setkání jsme přidali fotografii.

 

obrázek výstavy

Učíme se v muzeu

seminář 24.06.2014—24.06.2014

Muzeum Karlovy Vary

Prvním seminářem pro pedagogy vstupuje do života projekt Muzea Karlovy Vary "Učíme se v muzeu".

Cílem projektu je neformálním a inovativním způsobem zaujmout a přivést do muzea žáky 2. stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií, případně i středoškoláky. Pro žáky a pedagogy muzeum připravuje víceúrovňové vzdělávací programy se zaměřením na vybrané oblasti přírodních a společenských věd ve vztahu ke karlovarskému regionu.

Žáci se zábavnou formou seznámí s tematickými okruhy v dějinných a jiných souvislostech a to vše v muzejní expozici.

Témata výukových programů, které jsou sestaveny tak, aby se návštěva muzea stala zážitkem a důvodem k opakovanému návratu, jsou Poklady Země, Cesta za předky, Příroda kolem nás a Zde založím město. Programy pracují s metodami projektového vyučování, zážitkovými formami výuky a přispívají neformálním způsobem k osvojení probíraného tématu.

Celý projekt umožnila realizovat finanční podpora z fondů EU, ESF (Evropský sociální fond), MŠMT (Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy) a OP VK (Operační program pro vzdělání a konkurenceschopnost).

První seminář seznámí pedagogy s nabídkou výukových programů a dalšími aktivitami v rámci projektu.

obrázek výstavy

Za sysly na golfové hřiště

přírodovědná exkurze 22.06.2014—22.06.2014

Muzeum Karlovy Vary

Sysli sviští na golfovém hřišti. Pod humorným heslem se skrývá přírodovědecká výprava za jedním z nejohroženějších evropských savců na golfové hřiště v Karlových Varech - Olšových Vratech. Toto hřiště je nejzápadnější lokalitou sysla obecného v Evropě.

obrázek výstavy

Expozice hornictví v mincovně

stálá expozice 21.06.2014—31.12.2015

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Díky evropské dotaci na přeshraniční projekt ArchaeoMontan jsme mohli rozšířit v historickém sklepení mincovny stálou expozici o další část. Atraktivní figury znázorňují hlavní hornické činnosti v 16. století, které jsou umístěny v rozsáhlém historickém sklepení mincovny. Návštěvník si může udělat reálnou představu o jak namahavou práci šlo. Ztvárnění figur bylo inspirováno kresbami z knihy G. Agricoly "Dvanáct knih o hornictví a hutnictví".

obrázek výstavy

Lov nočního hmyzu na světlo

přírodovědná výprava 20.06.2014—20.06.2014

Muzeum Karlovy Vary

Další z přídovědných výprav přiblíží, jaký zajímavý hmyz létá v noci hned za našimi humny a jaké důmyslné metody využívají entomologové k jeho polapení. Průvodci budou Mgr. Petr Janšta (Přírodovědecká fakulta UK Praha) a RNDr. Jan Matějů, PhD. (Muzeum K. Vary).

Sraz je ve 21 hodin u vodárny na Sokolském vrchu, vhodné je vzít s sebou něco na sezení, případně fotoaparát, svačinu, pití a raději něco proti dešti.

obrázek výstavy

Stříbrná horečka, volání hor

výstava 20.06.2014—28.09.2014

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Mezioborové hledání stop v podzemí i na povrchu je nosným tématem multimediální putovní výstavy, která prezentuje výsledky výzkumu středověkého hornictví v oblasti Krušnohoří. Jedinečná výstava se věnuje zapomenutému světu v podzemí, mapování systému dolů z období vrcholného středověku a v nich nalezeným dřevěným objektům. Výzkum je předmětem česko-německého projektu ArchaeoMontan v Sasku a Čechách. Nositelem projektu je Saský archeologický ústav v Drážďanech, muzeum je jedním ze šesti partnerů.

Návštěvník objeví středověké hornické sídliště a podnikne virtuální cestu do podzemních stříbrných dolů. Přitom se dozví, jak byla ve 12. století objevena bohatá naleziště stříbra, proč horníci uposlechli volání hor a jak se projevily důsledky stříbrné horečky v regionu.

Současně je otevřena nová stálá expozice hornictví ve sklepení Královské mincovny.

obrázek výstavy

Muzejní noc - Konec starých dobrých časů

přednášky, hudba, divadlo 7.06.2014—7.06.2014

Muzeum Karlovy Vary

Tradiční akce se letos tematicky zaměří na konec starého věku a připomene stoleté výročí 1. světové války.

 

obrázek výstavy

Pozůstatky hornické činnosti v Krušných horách jako zajímavé biotopy rostlin a živočichů

přednáška 7.06.2014—7.06.2014

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Botanik Mgr. Vladimír Melichar přiblíží, proč těžba nerostných surovin zásadním způsobem obohatila přírodu Krušných hor, ddosud nedopsaný příběh započatý dobýváním nerostů pokračuje pozvolným mizením přírodovědecky unikátních lokalit.

 

obrázek výstavy

Lov nočního hmyzu na světlo ODLOŽENO !!!

přírodovědná výprava 30.05.2014—30.05.2014

Muzeum Karlovy Vary

Musíme s politováním oznámit, že vzhledem k chladnému a deštivému počasí jsme nuceni akci odložit. V tomto chladném počasí by lákání nočního hmyzu na světlo nebylo příliš efektivní. O konání akce budem včas informovat. Děkujeme za pochopení.

 

obrázek výstavy

Řemesla na Karlovarsku

přednáška 21.05.2014—21.05.2014

Muzeum Karlovy Vary

Historik Lukáš Svoboda přiblíží klasická řemesla dřívějších dob, kterými byly Karlovy Vary a další místa zdejšího regionu známé. Přímo v lázeňském městě kvetlo puškařství, cínařství, jehlářství, výroba a oprava hodin. Z krušnohorských řemesel byly nejproslulejší především krajkářství a knoflíkářství.

obrázek výstavy

Sladký život čokolády

výstava 15.05.2014—29.06.2014

Muzeum Nejdek

Hlavní součástí expozice budou čokoládové a kakaové obaly přibližně od 60. let minulého století až do současnosti. Výstava vysvětlí, co je to nápoj bohů, kde se čokoláda vzala, přiblíží pěstování kakaovníku, zpracovávání kakaových bobů a jejich odrůdy. Také poodhalí rozdíl mezi hořkou, mléčnou a bílou čokoládou.

Po vernisáži jsme přidali několik fotografií.

obrázek výstavy

Noc literatury

veřejné čtení 14.05.2014—14.05.2014

Muzeum Karlovy Vary

Čtenářský happenig v rámci Noci literatury 2014 se koná již po osmé, poprvé však v Karlových Varech. Muzeum je jedním z míst, kde se veřejné čtení z knihy vydané v loňském roce odehraje. Titul knihy pořadatelé do poslední chvíle tají.

 

 

obrázek výstavy

Krušné hory na starých pohlednicích - počátky pěší turistiky

výstava 10.05.2014—8.06.2014

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Výstava dobových pohlednic ze sbírek RNDr. Michala Urbana přiblíží dobu z přelomu 19. a 20. století, kdy se masově rozšířila pěší turistika. S tím souviselo i rozsáhlé budování značených tras, hostinců a ubytoven či vyhlídek a rozhleden. Oblíbeným turistickým cílem se v této době staly i Krušné hory. Staré pohlednice zachycují oblíbená stále existující i již zaniklá turistická místa.

 

obrázek výstavy

Krušné hory na starých pohlednicích - počátky pěší turistiky

přednáška 10.05.2014—10.05.2014

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Přednáška Michala Urbana doprovází stejnojmennou výstavu starých pohlednic. Přednášející, jehož dlouholetým zájmem je právě místopis Krušnohoří, přiblíží časy, kdy se po horách chodilo převážně jen pěšky, a zajímavá existující i zaniklá turistická místa.

obrázek výstavy

Iva Hüttnerová - Obrázky

Výstava 7.05.2014—29.06.2014

Muzeum Karlovy Vary

"Hodně mých obrázků je z časů dávno minulých, kdy jezdilo jen pár aut, dámy nosily klobouk i do mlékárny, cídily rodinné stříbro a větraly pruhované duchny… A jejich jediným cílem bylo učiniti manžela šťastným. Asi bych takhle žít nechtěla a neuměla, ale zdá se mi, že tenkrát čas utíkal pomaleji. Pánové byli galantnější, dámy elegantnější a lidé slušnější. Kousek téhle poklidné atmosféry mi uvízl v duši z dětství u  babičky. Možná proto se do téhle doby tak ráda vracím ve svých obrázcích," říká autorka.

 

obrázek výstavy

Za přírodou a historií na Andělskou horu

exkurze do terénu 26.04.2014—26.04.2014

Muzeum Karlovy Vary

V rámci krátké exkurse se seznámíme s životem v rybnících pod hradem, s geologickou historií hradního vrchu i podstatně kratší historií hradu a obce, sobota 26. 4. 2014, v 9:40, průvodci budou pracovníci muzea: Jan Matějů a Lukáš Svoboda, Muzeum Karlovy Vary

obrázek výstavy

Velikonoční zvyky na Karlovarsku

přednáška 16.04.2014—16.04.2014

Muzeum Karlovy Vary

Každý region má své velikonoční zvyky a tradice, které jinde nenajdeme. Historik Stanislav Burachovič přiblíží početné velikonoční zvyky specifické pro zdejší region, jak je v době do 2. světové války lidé dodržovali od Zeleného čtvrtka do Velikonočního pondělí. O řadě těchto zvyků nemá dnes už téměř nikdo ani tušení. Přednášející poutavé vyprávění doplní řadou obrázků.

Začátek v 16 hodin.

obrázek výstavy

Velikonoční řemesla a zvyky

velikonoční dílny 16.04.2014—16.04.2014

Muzeum Karlovy Vary

Malování a zdobení kraslic, drátování velikonočních vajíček, pletení velikonočních pomlázek, vyřezávání ze dřeva, ruční šití hraček, paličkování krajek, pletení košíků, korálkování. Prodej řemeslných a rukodělných výrobků.

obrázek výstavy

Pohádka přímo z pekla

loutkové divadlo 12.04.2014—12.04.2014

Muzeum Karlovy Vary

Karlovarské loutkové divadlo Až naprší a uschne uvede autorskou pohádku, plnou napětí i humoru. Vedle živých účinkujících – Petra Erbena, Jan Kindla a Jana Kindla ml. uvidí diváci v akci loutky, které se dřívě vyráběly podle předloh Mikoláše Alše.

 

obrázek výstavy

Velikonoční jarmark

řemeslné dílny 12.04.2014—12.04.2014

Muzeum Karlovy Vary

Ukázky různých řemesel, které souvisejí s Velikonocemi - malování a zdobení kraslic, pletení velikonočních pomlázek, vyřezávání ze dřeva, paličkování krajek, pletení košíků, korálkování. Návštěvníci si ale také budou moci řemesla vyzkoušet. Vystavené řemeslné a rukodělné výrobky jsou prodejní.

 

obrázek výstavy

Paličkování

ukázky řemesel 5.04.2014—5.04.2014

Muzeum Nejdek

Členky sdružení Krušnohorská krajka budou předvádět paličkování - staré a dnes již pozapomenuté řemeslo, které má v Krušných horách tradici už od 16. století.

Akce potrvá od 10 do 16 hodin.

 

obrázek výstavy

Hornická minulost a výzvy dneška v (Pod)krušnohoří

přednáška 5.04.2014—5.04.2014

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Osudy velkého počtu rodin ve zdejším kraji jsou přímo či nepřímo spojeny s hornictvím. Petr Rojík poodhalí taje, nutnosti a východiska zásobování naší oblasti, ČR a EU energetickými surovinami, rudami kovů a dalšími užitečnými nerosty. Krušné hory a Podkrušnohoří hrají do budoucna stejně důležitou roli jako v minulosti.

 

obrázek výstavy

Kočky a kočičky pro RADOST

výstava 28.03.2014—27.04.2014

Muzeum Nejdek

Výrobky s jarní a velikonoční tématikou nabídne prodejní výstava, kterou připravilo muzeum ve spolupráci s občanským sdružením Dětská radost, což je sdružení rodičů, kteří se starají o handicapované děti. Děti své výrobky vyráběly ve stacionáři Mateřídouška Chodov, také s přispěním rodičů.

obrázek výstavy

Gorily bez mlhy

přednáška 21.03.2014—21.03.2014

Muzeum Karlovy Vary

Jiří Šafář poutavým vyprávěním a množstvím fotografií přiblíží cestu napříč Ugandou. Putovali savanou i pralesem, navštívili šest národních parků a své objektivy zaměřovali nejen na krásná africká zvířata, ale i na život mimo chráněná území divočiny.

obrázek výstavy

Architektura a urbanismus krušnohorských horních měst

přednáška 8.03.2014—8.03.2014

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Přednáška historika architektury Lubomíra Zemana. Krušnohorská horní města jsou pozoruhodná jak svým urbanistickým založením, tak i svou architekturou. Výstavné zděné domy byly dílem městských stavebních hutí, které do tohoto prostředí přinesly vzory tehdejší vyspělé městské architektury saského kulturního okruhu. Nejnáročnější zděná forma jáchymovských měšťanských a patricijských domů je v českých zemích naprosto unikátní.

 

 

obrázek výstavy

Zdeněk Burian a další významní ilustrátoři dobrodružství

přednáška 19.02.2014—19.02.2014

Muzeum Karlovy Vary

Zdeněk Burian je nejlepším, nikoli však jediným výtečným ilustrátorem dobrodružných knih. Přednášející Vladimír Prokop je předním odborníkem na ilustrátory české dobrodružné literatury a autory rekonstrukcí pravěku, především pak na dílo Zdeňka Buriana.

obrázek výstavy

Důlní technika na počátku novověku v kontextu rozvoje těžby v Jáchymově

přednáška 8.02.2014—8.02.2014

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Přednášející Petr Bohdálekpředstaví originální krušnohorské koncepty báňské a hutní techniky, které kvalitativně změnily tradiční báňskou a úpravárenskou praxi v českých zemích a jejich význam pro každodenní hornickou práci. Názorně poukáže na jedinečnou roli jáchymovského revíru v tomto směru a na nepochybný význam Jáchymova co předního společensko – hospodářského střediska Českého Království v 16. století.

obrázek výstavy

Poznávej se

interaktivní výstava 29.01.2014—6.04.2014

Muzeum Karlovy Vary

Na vlastní kůži si můžete vyzkoušet smysl některých přírodních a fyzikálních jevů, pohotovost a rychlost svých reakcí, řešení matematických úkolů, optické a zvukové klamy, řešení hlavolamů, kvízů a hádanek.

 

 

obrázek výstavy

Kostarikou s děravými kapsami a kalhotami aneb za pralesničkami a mravenečníky

přednáška 25.01.2014—25.01.2014

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Zkušení cestovatelé, Pavla a Přemysl Tájkovi, představí účastníkům přednášky nížinné lesy Kostariky, kam se vypravili za neobvyklými druhy savců - lenochody, mravenečníky, pásovci a tapíry. Dozvíte se něco i o bílých netopýrech či červenookých žabkách - pralesničkách.

obrázek výstavy

V lednu zavřeno

sdělení 16.01.2014—28.01.2014

Muzeum Karlovy Vary

Do 28. ledna je muzeum uzavřené.

obrázek výstavy

Muzeum a rok 2014

rozhovor 16.01.2014—28.01.2014

Muzeum Karlovy Vary

Co Muzeum Karlovy Vary nabídne návštěvníkům svých poboček? Na co se návštěvníci mohou těšit? V rozhovoru pro Český rozhlas Plzeň o všem podrobně hovoří ředitelka muzea Lenka Zubačová. Celý rozhovor si může poslechnout na http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3037411.

obrázek výstavy

Na skok za klokany aneb přírodou Austrálie

přednáška 15.01.2014—15.01.2014

Muzeum Karlovy Vary

Petra Schnitzerová zavede účastníky do národních parků severní a východní Austrálie, představí historii, současnost, přírodní podmínky tohoto kontinentu a zejména unikátní faunu a flóru, která se zde vyvinula před mnoha milióny let a díky dlouhé izolaci přežila až do současnosti. Přednášku doprovodí množství fotografií.

 

obrázek výstavy

Korálkování

výtvarná dílna 11.01.2014—11.01.2014

Muzeum Karlovy Vary

Rukodělná dílna doplňuje výstavu vánoce na klopě a je určená děti i dospělé. Účastníci dílny si vyzkouší svoji zručnost při navlékání korálků skleněných i dřevěných. Vytvoří si také ozdoby s korálky dřevěnými, náramky nebo mošničky z kůže a přívěsky z peciček s korálky nebo kamínky. A kdo bude chtít, může vyzkoušet i řemeslo drátenické a malování obrázků na sklo.

Dílna bude přístupná od 10 do 16 hodin.

Po úspěšné dílně jsme přidali několik fotografií.

obrázek výstavy

Vánoce klepou na dveře

výtvarná dílna 14.12.2013—14.12.2013

Muzeum Karlovy Vary

Předvánoční výtvarná dílna pro děti i dospělé je inspirovaná aktuální výstavou Vánoce na klopě.

Účastníci dílny si mohou vyrobit různé dárečky z korálků - náhrdelníky, náramky, náušnice nebo různé přívěsky. A protože na výstavě jsou k vidění i betlémy, rovněž na této dílně bude možné si papírový betlém vystřihnout a vymalovat či polepit si jednotlivé postavičky. Kouzlo Vánoc navodí porcelánové miniaturní obrázky andílků, pohádkových postaviček, měsíčních znamení a porcelánových šperků Zuzany Motlíkové.

Po úspěšném průběhu dílny jsme přidali několik fotografií.

obrázek výstavy

Mincovna v zimě

sdělení 13.12.2013—21.01.2014

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

V prosinci bude otevřeno do 15. 12. 2013 a ve dnech 27. 12. – 30. 12. 2013.

Zavřeno bude ve dnech 16. 12. – 26. 12. 2013 a 31. 12. 2013.

V lednu bude otevřeno od 2. 1. do 5. 1.2014 a od 22. 1. 2014.

Zavřeno bude ve dnech 1. 1. a 6. 1. – 21. 1. 2014.

obrázek výstavy

Vánoce na klopě

Výstava 11.12.2013—12.01.2014

Muzeum Karlovy Vary

Napadlo vás někdy, že Vánoce mohou inspirovat bižuterii? Tato výstava představuje rozsáhlou kolekci broží sestavenou z exponátů ze sbírky Muzea skla a bižuterie Jablonci nad Nisou, z produkce současných výrobců a výtvarníků a svěží tvorbu studentů jablonecké průmyslové školy. Kolekce sestává z více než tisíce kusů broží, klopových jehlic, pinů a ozdobných špendlíků, a to v podobě solitérních kusů i celých produktových řad na vzorkovnicových kartách.

 

obrázek výstavy

Adventní koncert

koncert 8.12.2013—8.12.2013

Muzeum Nejdek

Na tradičním adventním koncertě vyslechnou návštěvníci písně vánoční a krušnohorské. Ty zazní v podání karlovarského Souboru lesních rohů Corni pod vedením Bohumíra Hájka a Berty Růžičkové, proslulé nejdecké lidové citeristky.

Začátek v 15 hodin.

obrázek výstavy

Muzeum v Nejdku ZAVŘENÉ

sdělení 8.12.2013—27.03.2014

Muzeum Nejdek

Zahájili jsme zimní provoz. Otvíráme 28.3. s velikonoční výstavou..

obrázek výstavy

Dlouhá noc

7.12.2013—7.12.2013

Muzeum Nejdek

Podle dřívější tradice ženy před Štědrým dnem paličkovaly celou noc, aby ráno měly výrobky hotové. Přišel si pro ně hospodář a dětem donesl různé pochoutky. Paličkování má v Krušnohoří tradici již od 16. století a celá oblast svými krajkami proslula. Členky sdružení Krušnohorská krajka na tuto tradici navázaly a předvedou své umění.

obrázek výstavy

Štědrej večer nastal

7.12.2013—7.12.2013

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Tradiční předvánoční koncert DaD kvintetu s doprovodem Velmi malého komorního orchestru Varvary Divišové a Salónního lázeňského pěveckého sboru Varvary Divišové. Zazní koledy a vánoční písně české a moravské, známé i ty méně slýchané. Koleda Narodil se Kristus pán, která pravidelně tyto koncerty uzavírá, jistě nebude chybět ani letos. A chybět nebudou ani vánoční pohádky Zbyňka Malínského v podání herečky Lucie Domesové.

obrázek výstavy

Chile 2012 - flora, fauna, krajina, poměry

přednáška 6.12.2013—6.12.2013

Muzeum Karlovy Vary

Přednášející MUDr. Vít Zavadil, ochránce přírody a cestovatel, promluví o jihoamerické zemi z různých úhlů pohledu, jak napovídá titul přednášky. Bohatým obrazovým materiálem přiblíží nejen krásy chilské krajiny, včetně vzácných zvířet a rostlin, ale také místa, která jsou zničená těžbou nerostů a průmyslem.

Začátek v 17 hodin.

Nepřehlédněte - přednáška se koná MIMOŘÁDNĚ V PÁTEK!

obrázek výstavy

O Pohár Královské mincovny

vědomostní soutěž 2.12.2013—3.12.2013

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Historickou soutěž pro základní a střední školy čeká jubilejní desátý ročník. Soutěž si získala za léta mezi školami velkou oblibu. I letos budou reprezentanti škol soutěžit ve znalostech dějin kraje a orientaci v regionu.

 

obrázek výstavy

Seminář o Doupovských horách

seminář 21.11.2013—21.11.2013

Muzeum Karlovy Vary

Seminář na téma Doupovské hory navštívili ve čtvrtek 21. listopadu studenti Střední průmyslové školy, keramické a sklářské, obor Ekologie a životní prostředí. V přednášce seznámil studenty přírodovědec Mgr. JanMatějů se základními přírodními podmínkami oblasti, flórou a faunou, a rovněý se zajímavostmi z historie regionu. Studenti měli také jedinečnou příležitost prohlédnout si a „osahat“ celou řadu zajímavých exponátů, které nejsou běžně vystavovány. Na závěr si formou soutěže zopakovali nově nabyté znalosti.

obrázek výstavy

Pravěk na Karlovarsku

přednáška 16.11.2013—16.11.2013

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Mgr. Milan Metlička, archeolog Západočeského muzea v Plzni, přiblíží nejstarší dějiny osídlení Karlovarského kraje.  Připomene nejvýznamnější lokality - od známých po nejnověji objevené. Přednášející promluví i o objevech na majestátní stolové hoře Vladař u Žlutic. Přednášku doprovodí množství obrazového materiálu.

Začátek v 17 hodin.

obrázek výstavy

Nejvzácnější rostliny Karlovarského kraje

přednáška 13.11.2013—13.11.2013

Muzeum Karlovy Vary

Botanik Mgr. Vladimír Melichar, autor nedávno vyšlé publikace "Zvláště chráněné rostliny Karlovarského kraje", seznámí s tím nejvzácnějším, čím flóra Karlovarského kraje oplývala či oplývá. Uslyšíte příběhy některých rostlin, zničených lidskou zvůlí, dozvíte se, kde a proč je chráněných a ohrožených rostlin v kraji nejvíce. Jsou to rašeliniště Krušných hor, skály údolí Ohře, louky Slavkovského lesa nebo snad důlní výsypky na Sokolovsku?

 

obrázek výstavy

Hudba Krušných hor očima geologa

přednáška 2.11.2013—2.11.2013

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Krušnohorská příroda překypuje líbeznými zvuky v každé roční době. Geolog a patriot Krušných hor RNDr. Petr Rojík osvětlí přímou posloupnost vedoucí od nalezišť rud v tajemném podzemí hor k hudebnímu nástrojařství.

 

obrázek výstavy

Nejvzácnější rostliny ČR

výstava 30.10.2013—1.12.2013

Muzeum Karlovy Vary

Výstava je výjimečnou kolekcí fotografií pětadvaceti českých a slovenských autorů, kteří představují rostliny, jejichž existence v naší přírodě je ohrožena nebo dokonce u nás již vyhynuly. Autoři fotografií jsou členy redakce Botany.cz. Vedle snímků vzácných rostlin expozici tvoří také regionální zajímavosti v podobě herbářových položek vzácných a ohrožených druhů Karlovarska.

 

obrázek výstavy

Nové poznatky o hradu Freudenstein

přednáška 19.10.2013—19.10.2013

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Archeolog Mgr. Filip Prekop z Národního památkového ústavu v Lokti seznámí s novými objevy a závěry o hradu Freudenstein u Jáchymova, zvaném též Šlikův hrádek. Novinky z výzkumu hradu, který je s velkou pravděpodobností nejmladším hradem na území ČR.

obrázek výstavy

Zdeněk Burian a další významní ilustrátoři dobrodružství

PŘEDNÁŠKA ZRUŠENA 16.10.2013—16.10.2013

Muzeum Karlovy Vary

Zdeněk Burian je jistě nejlepším a nepřekonaným ilustrátorem dobrodružných knih. Jsou tu však i další výteční ilustrátoři - například Jaroslav Vraštil, Gustav Krum, Bohumil Konečný. Přednášející Vladimír Prokop je nemocen, PŘEDNÁŠKA SE NEKONÁ! Omlouváme se.

obrázek výstavy

Historie krajiny Krušných hor pohledem přírodovědce

přednáška 10.10.2013—10.10.2013

Muzeum Nejdek

Dnešní příroda Krušných hor je překvapivě pestrá. Bylo tomu tak vždy? Jaký byl vývoj Krušných hor od poslední doby ledové do současnosti? Jak lidská činnost poškodila či "vylepšila" zdejší přírodu? Odpovědi na tyto otázky nabídne Mgr. Jan Matějů. 

obrázek výstavy

Tajemné pověsti našeho kraje

přednáška 28.09.2013—28.09.2013

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Geolog a patriot Krušných hor RNDr. Petr Rojík přiblíží známé pověsti z Krušných hor a Podkrušnohoří očima geologa. Vyprávěním a množstvím obrazového materiálu uvede návštěvníky do světa sopek, zemětřesení, minerálních pramenů, mofet,  jezer, rašelinišť, rudných žil a dolů.
obrázek výstavy

Pánev pod Krušnými horami

přednášky 27.09.2013—27.09.2013

Muzeum ředitelství

zveme Vás do Krajské knihovny na podzimní setkání příznivců přírody Karlovarska, muzeum je spolupořadatelem. Program viz plakátek.

obrázek výstavy

Islámské umění

přednáška 25.09.2013—25.09.2013

Muzeum Karlovy Vary

Mgr. Daniel Křížek, Ph. D.  přiblíží tradici islámského užitného umění období středověku a počátku ranného novověku. Důležitou roli hraje v islámském umění kaligrafie, kterou přednášející představí v úvodu, stejně tak její využití při zpracování Koránu a knižní umění vůbec. Dále přiblíží rovněž keramiku, sklo, kov, šperky a koberce a další oblasti.

obrázek výstavy

Rudné hornictví na Nejdecku

výstava 19.09.2013—1.12.2013

Muzeum Nejdek

Výstava přiblíží detailně příběh zdejšího kraje. Nejdecká část Krušných hor, pramenná oblast a povodí říčky Rolavy, má velmi bohatou a slavnou historii. Ta je po většinu svého trvání těsně spjata s horníky a geologickými poklady v podobě nalezišť rud cínu a dalších, návštěvníky zavedeme hluboko do minulosti, kdy zdejší kraj ležel na dně moří a proháněli se nad ním trilobiti, osvětlí, jak vznikaly Krušné hory a jaký byl postup jejich kolonizace. Jaké útrapy provázely hornickou činnost, co se stalo v Nejdecké úpravně uranových rud? Jak hornictví poznamenalo Krušné hory a co je čeká v budoucnu? Odpovědi naleznou zájemci na výstavě.

obrázek výstavy

Exkurze do údolí Ohře

exkurze do terénu 14.09.2013—14.09.2013

Muzeum ředitelství

Exkurze do údolí Ohře na pomezí Doupovských a Krušných hor a představení jedinečného komplexu dochované krajiny s širokou paletou vzácných živočichů a rostlin, které zde můžete potkat. Cílem vycházky bude především užovka stromová a její biotop s hájovou květenou, ale také mnoho ptačích a hmyzích druhů.

 

obrázek výstavy

Nový exponát v mincovně

odhalení modelu 13.09.2013—13.09.2013

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

V září jsme rozšířili stálou expozici o nový model, který nabízí pohled na Královskou mincovnu včetně, dnes již neexistujícího, Domu mincmistra. Tento jedinečný exponát vznikl za finanční podpory přeshraničního projektu ArchaeoMontan - středověké hornictví v Sasku a v Čechách. Model má rozměry 1,20 X 1,20 m a bude v měřítku 1:50.

Přijďte a uvidíte sami!

obrázek výstavy

Sluneční soustava, jak ji neznáme, aneb proč je v noci tma a kdy bude „další“ konec světa

přednáška 7.09.2013—7.09.2013

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Na přednášce s poněkud dlouhým, avšaki všeříkajícím názvem představí Dr. Zdeněk Tarant z Astronomické společnosti a Hvězdárny Most poslední zajímavosti z výzkumu vesmíru a současně vysvětlí, proč toho - přes mílovými kroky vpřed uhánějící pokrok - stále víme tak málo.
obrázek výstavy

Zdeněk Burian - Na vlně dobrodružství

výstava 4.09.2013—27.10.2013

Muzeum Karlovy Vary

Výstava představuje naprosto ojedinělou kolekci kvaší a prvorepublikových olejových obálek malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana a ukazuje to nejlepší z jeho tvorby. Zdeněk Burian proslul rovněž jako zcela jedinečný autor mnoha ilustrací a obrazů z prehistorických dob, kolekce Na vlně dobrodružství, což je na sto padesát prací, nabízí ale pestrou paletu jeho ilustrací k dobrodružným příběhům. Výstava je task výletem dobrodružnými žánry napříč kontinenty. Mezi nejoblíbenější autory Zdeňka Buriana patřili především spisovatelé Jack London, Karel May, Arthur Ransome, Jules Verne a Enrique Stanko Vráz - klasici dobrodružného žánru.

obrázek výstavy

IV. ročník Jáchymovského mincování, tentokrát (nejen) ve stylu Beatles

akce na nádvoří 10.08.2013—10.08.2013

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Již po čtvrté nabízí se můžete zúčastnit netradiční návštěvy muzejních prostor v rámci Jáchymovského mincování. Vedle samozřejmé možnosti návštěvy expozice, avšak ne zcela typické, neboť půjde o netradičně komentovanou prohlídku, odpoledne zpříjemní i hudební vystoupení. Při zahájení to budou bubeníci Drumbandu Františka Zemana, posléze písně v názvu akce zmíněných Beatles v provedení jáchymovské indie kapely Groove Town, která si pro tuto příležitost připravila speciální program.

 

obrázek výstavy

Design by Šípek

výstava 29.06.2013—1.09.2013

Muzeum Karlovy Vary

Výstava originálních designérských solitér známého architekta. Bořek Šípek je známý především jako architekt a designér pracující hodně se sklem. Ale mnoho lidí neví, že na Střední umělecko-průmyslové škole vystudoval design a výrobu nábytku a že nábytek je jeho velkou vášní a radostí.

 

obrázek výstavy

Tajemné podzemí Krušnohoří

vernisáž + výstava 26.06.2013—26.06.2013

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Přeshraniční putovní výstava fotografií s názvem „Tajemné podzemí Krušnohoří“ je věnována osmisetleté tradici dobývání rud na české a německé straně Krušných hor. Návštěvníci výstavy nahlédnou alespoň do některých z desítek tisíců labyrintů důlních chodeb ukrytých pod povrchem a uvidí, jaká pozoruhodná díla nám zanechali krušnohorští horníci pod zemí. Výstava je součástí propagace nominace Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge, na zápis do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Na snímku je portál štoly Kryštof.

obrázek výstavy

Exkurze za sysly

přírodovědná exkurze 23.06.2013—23.06.2013

Muzeum Karlovy Vary

Sysli sviští na golfovém hřišti. Pod humorným heslem se skrývá přírodovědecká výprava za jedním z nejohroženějších evropských savců. Přírodovědci Jan Matějů z karlovarského a Jiří Brabec z chebského muzea zavedou zájemce do nejzápadnější lokality sysla obecného v Evropě - na golfové hřiště v Karlových Varech - Olšových Vratech.

 

obrázek výstavy

Galapágy

přednáška 15.06.2013—15.06.2013

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

V cestopisné přednášce přiblíží Vít Tejrovský, profesionální ochránce přírody, nadšený přírodovědec a cestovatel jedinečnou přírodu Ekvádoru od Amazonské nížiny, přes hřebeny And až po pobřeží Tichého oceánu a souostroví Galapág.

 

obrázek výstavy

Totalitní a autoritářské režimy v Československu

12.06.2013—12.06.2013

Muzeum Karlovy Vary

Historik Jan Nedvěd přiblíží v přednášce doprovázejícívýstavu Ještě jsme ve válce různé podoby a rozdíly mezi autoritářskými a totalitními režimy. Co byl a čím se vyznačoval fašismus, nacismus, komunismus, vojenské režimy? Přednášející rovněž uvede konkrétní příklady těchto režimů v Československu a jejich dopad na obyvatelstvo.

obrázek výstavy

Loutky z depozitáře

výstava 6.06.2013—15.09.2013

Muzeum Nejdek

Výstava představí loutky a rodinná loutková divadla z depozitáře chebského muzea. Návštěvníci se seznámí s historií loutkového divadla v Čechách od 18. století až po současnost, s důrazem na západočeskou loutkovou scénu, která má dlouholetou tradici.

Návštěvníci budou moci zhlédnout vzácné třetí kopie loutek Spejbla a Hurvínka, které vytvořil Gustav Nosek. Také Jaroslav Král se zapsal do dějin chebského loutkářství a jeho loutky patří dnes mezi nejcennější části sbírky loutek. Zájemci o výstavu se rovněž seznámí s fenoménem tak zvaných rodinných loutkových divadel. Současná česká loutková scéna je zastoupena loutkami Růženy Stefanové (dcery Jaroslava Krále) a Šárky Váchové, výtvarnice a autorky mnoha loutkových filmů včetně večerníčků pro děti.

Malí návštěvníci si mohou v dílničce na výstavě vyrobit pohyblivé loutky kašpárka, čerta, princezny i dalších pohádkových postaviček.

 

obrázek výstavy

Kde žije čolek hranatý?

exkurze do terénu 25.05.2013—25.05.2013

Muzeum ředitelství

Po akci jsme přidali "report" Jana Matějů, jakož i snímky, které pořídil.

V sobotu 25. 5. 2013  proběhla exkurse do oblasti mezi Kraslicemi a Luby jejímž cílem bylo představit široké veřejnosti jednoho z našich nejvzácnějších obojživelníků čolka hranatého (Lissotriton helveticus). Čolek hranatý je západoevropský druh čolka, který do České republiky zasahuje pouze nejvýchodnější částí svého areálu rozšíření. Jeho výskyt na našem území byl navíc dlouho neznámý. Objeven byl až v roce 1990, v koupališti  v Hraničné (severně od Kraslic). Během let se počet lokalit, odkud je výskyt čolka hranatého znám, sice zvýšil, ale stalé jde jen o malé území mezi Kraslicemi a Luby, poblíž státní hranice s Německem.

Účast na exkursi sice, snad vzhledem k velmi chladnému a deštivému počasí, nebyla hojná, přesto ji lze považovat za úspěšnou. V několika tůních se nám podařilo odlovit a pozorovat čolky hranaté. Dále jsme viděli velké množství čolků horských se sytě oranžovým břichem. Kromě toho byly demonstrovány i různé druhy vodního hmyzu a v několika vodních nádržích se podařilo nalézt i silně ohrožený rdest alpský. Přes horské louky jsme se dostali až ke skalám přírodní památky Vysoký kámen. Na závěr exkurse jsme navštívili zachovalé mokřadní lokality a slatiny mezi Krásnou a Počátky. Kromě běžných druhů jsme viděli i kvetoucí porosty chráněných druhů vachty trojlisté a prstnatce májového. V mokřadu jsme potkali i dospělého jedince naší nejběžnější žáby – skokana hnědého.

 

 

obrázek výstavy

Muzejní noc

25.05.2013—25.05.2013

Muzeum Karlovy Vary

Letošní program tematicky vychází z aktuální výstavy Ještě jsme ve válce.V jeho rámci vystoupí jeden z protagonistů vystavených komiksových příběhů , František „Čuňas“ Stárek, jedna z předních postav českého, potažmo československého undergroundu. Promluví o samizdatovém vydávání legendárního undergroundového časopisu Vokno.Čtyři vstupy si připravilo karlovarské Divadlo Dagmar. Hudební složku Muzejní noci obstará písničkář Levoruký Eda se svými angažovanými protest songy.

 

obrázek výstavy

Putování po Indii a Nepálu - o horách, památkách a lidech

přednáška 22.05.2013—22.05.2013

Muzeum Karlovy Vary

Přemysl a Pavla Tájkovi přiblíží na přednášce povídáním a především množstvím fotografií své putování po severní Indii a Nepálu. Návštěvníky zavedou do vysokohorských pouští s buddhistickými kláštery v Kašmíru, do zapomenutých horských vesnic na cedrových svazích Himálaje a představí řadu architektonických skvostů států Uttarpradesh a Madhyapradesh.

obrázek výstavy

Karlovarská lázeňská léčba, její vývoj a logika

přednáška 18.05.2013—18.05.2013

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Lázeňská léčba v Karlových Varech má více než šest set let starou a světově proslulou tradici. Historik karlovarské lázeňské medicíny MUDr. Pavel Šolc, lázeňský lékař a emeritní primář, přiblíží v přednášce složitý historický vývoj lázeňské léčby.

 

obrázek výstavy

Umění lovu – od pěstního klínu k ručnici

přednáška 16.05.2013—16.05.2013

Muzeum Nejdek

Historik Lukáš Svoboda, autor současné výstavy, zaměřil svou přednášku na umění lovu z pohledu používaných zbraní. Čím lovili naši prapředci a předci, nejen ti v kůži odění, ale například před dvěma sty lety? Přednášející promluví nejen o v podtitulu zmíněném pěstním klínu a palných zbraních, ale i dalších "vývojových mezičláncích". Všechny zbraně samozřejmě představí i formou projekce.

Začátek je v 17 hodin.

 

obrázek výstavy

Ještě jsme ve válce

výstava 15.05.2013—23.06.2013

Muzeum Karlovy Vary

"Ten, kdo se nepoučí z minulosti, je odsouzen k jejímu opakování." (George Santayana) Základ výstavy o době nesvobody tvoří komiksové příběhy podle osudů skutečných lidí. Jde o třináct strhujících příběhů z válečné fronty, koncentračních táborů, komunistických kriminálů i prostředí Státní bezpečnosti. Součástí expozice budou rovněž animované filmy, audiopříběhy, uniformy bachaře a mukla z uranových dolů, tiskoviny, knihy a plakáty.

obrázek výstavy

Putování s Ferdou - výtvarná dílna

4.05.2013—4.05.2013

Muzeum Karlovy Vary

Poslední z doprovodných akcí k výstavě Je FERDA nejlepší MRAVENEC? bude ve znamení hravého odpoledne především pro děti, ale i jejich dospělý doprovod. Účastníci dílny si budou moci postavit skládačky, sestavovat puzzle, vybarvit si omalovánky, luštit a skládat písmenka, vše s obrázky Ondřeje Sekory.

 

obrázek výstavy

Společenství u hmyzu a lidí

přednáška 24.04.2013—24.04.2013

Muzeum Karlovy Vary

Doprovodné akce k výstavě o Ferdovi Mravencovi pokračují přednáškou Jakuba Straky z Přírodovědeckéé fakulty UK Praha. Ten přiblíží paralely a rozdíly v socialitách u hmyzu a lidí. Představí výhody sociálních uspořádání u různých skupin hmyzu a srovná je s lidskými společnostmi. Někde jsou rozdíly velké, jinde se najdou paralely, třeba systém „babiček“ existuje i u některých včel.

Přidali jsme foto z přednášky.

 

obrázek výstavy

Ferda Mravenec a kamarádi

Divadelní představeni 20.04.2013—20.04.2013

Muzeum Karlovy Vary

V rámci další z doprovodných akcí k atuální výstavě uvede pražské Tradiční loutkové divadlo Zvoneček příběhy ze života Ferdy Mravence. Ten žil celý život v Mraveništi, ale nyní se vydal do světa. Během putování ho čekají různé trampoty, ale najde si i nové kamarády.

Přidali jsme několik obrázků z nadšeně přijatého představení.

obrázek výstavy

Umění lovu

Výstava 11.04.2013—26.05.2013

Muzeum Nejdek

Výběr z autorské výstavy Muzea Karlovy Vary, která s podtitulem "Od obživy ke kratochvíli" představuje lov v celém jeho vývoji od paleolitu k počátku 20. století. Přibližuje technologický vývoj, způsob lovu, náboženský i světský význam lovu, jakož i umělecké zpracování loveckých výzbrojí a výstrojí a inspiraci lovem v umění.¨

Přiložili jsme rovněž snímky z vernisáže.

obrázek výstavy

Osobnost Ondřeje Sekory

přednáška 10.04.2013—10.04.2013

Muzeum Karlovy Vary

Život a dílo spisovatele a malíře a autora nesmrtelného Ferdy Mravence přiblíží historik Jan Nedvěd. Dozvíte se samozřejmě nejen o autorově tvorbě pro děti a zrodu jeho Mravence a dalších populárních hmyzích postaviček, ale také například to, že Sekora byl vášnivým propagátorem a popularizátorem ragby v českých zemích, jakož i o dalších, méně známých skutečnostech.

začátek v 17 hod

obrázek výstavy

Krajina Doupovských hor

přednáška 6.04.2013—6.04.2013

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Fotograf, turista a ochrance přírody Stanislav Wieser přiblíží v přednášce krajinu mezi Andělskou horou, Bochovem, Valčí, Kadaní a Ostrovem.

Oblast Doupovských hor je většinou vnímána jako oblast vojenského prostoru. Ten však tvoří přibližně jen polovinu celého území. Oblast celých Doupovských hor byla navržena na vyhlášení chráněné krajinné oblasti s názvem Doupovské hory a střední Poohří, zatím zůstalo jen u návrhu.

 

obrázek výstavy

Putování s Ferdou - výtvarná dílna

výtvarná dílna 6.04.2013—6.04.2013

Muzeum Karlovy Vary

První z doprovodných akcí k výstavě Je FERDA nejlepší MRAVENEC? bude ve znamení hravého odpoledne především pro děti, ale i jejich dospělý doprovod. Účastníci dílny si budou moci postavit skládačky, sestavovat puzzle, vybarvit si omalovánky, luštit a skládat písmenka, vše s obrázky Ondřeje Sekory.

obrázek výstavy

ArchaeoMontan – středověké hornictví v Sasku a Čechách

workshop 19.03.2013—19.03.2013

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Workshop s názvem "ArcheoMontan - středověké hornictví v Sasku a Čechách" je součástí projektu česko-německé přeshraniční spolupráce od vedením Zemského archeologického úřadu v Sasku. Muzeum Karlovy Vary je jeho partnerem.

Náplní rozsáhlého projektu je archeologický a historický průzkum středověkého hornictví na obou stranách hranice za účasti sedmi partnerů z České republiky a Saska. Identitu a kulturní význam v krušnohorské oblasti určuje již téměř 850 let tradice těžby rud, a to do dnešní doby. Od března loňského roku probíhá díky schváleným finančním prostředkům Evropské unie z Fondu pro regionální rozvoj intenzivní archeologický výzkum v Krušnohoří.

Podrobný program workshopu a další informace naleznete v záložce "PRO NOVINÁŘE".

obrázek výstavy

S Ferdou na formikárium

13.03.2013—29.04.2013

Muzeum Karlovy Vary

Výstava Je FERDA nejlepší MRAVENEC? vám to nabízí. Jedním z exponátů je formikárium neboli umělé mraveniště. Formikárium, které se na výstavě nachází, se skládá ze dvou částí. Největší část tvoří "výběh", lze jej označit též jako "arénu", který napodobuje vnější prostředí mimo hnízdo, kde mravenci sbírají potravu. Druhou, menší část, tvoří tak zvané hnízdní komůrky, které slouží mravencům jako úkryt a místo k rozmnožování. Obsazené hnízdní komůrky jsou v tomto případě překryty červenou fólií, aby mravenci nebyli přiliš rušeni denním světlem.

 

obrázek výstavy

Ferda Mravenec zve školáky

komentovaná prohlídka 13.03.2013—12.05.2013

Muzeum Karlovy Vary

Na výstavu Je FERDA nejlepší MRAVENEC? mohou děti zavítat s rodiči, ale i se svými školami.Tuto možnost zatím využilo přes deset škol. Tyto dopolední komentované prohlídky jsou určené pro první stupně základních škol z karlovarského regionu.

Na fotografiích jsou děti z ostrovské základní školy.

obrázek výstavy

Je FERDA nejlepší MRAVENEC?

výstava 13.03.2013—12.05.2013

Muzeum Karlovy Vary

Populární postavička Ferdy Mravence slaví 80 let, poprvé se objevila v Lidových novinách před osmedesáti lety - 1. ledna 1933. rubriku Příhody Ferdy Mravence psal a kreslil jeho duchovní otec Ondřej Sekora. Výstava, která připomíná dílo Ondřeje Sekory, se věnuje fenoménu dětského hrdiny napříč generacemi a známého hrdinu s puntíkovaným šátkem přiblíží v různých podobách.

 

 

obrázek výstavy

Sluníčková výstava pro Radost

výstava 8.03.2013—5.04.2013

Muzeum Nejdek

Výrobky s jarní a velikonoční tématikou nabídne prodejní výstava, kterou připravilo muzeum ve spolupráci s občanským sdružením Dětská radost. Výrobky sdružení doplní výkresy a trojrozměrné práce žáků nejdeckých základních škol, tématem jejich prací bude slunce, sluníčka i slunéčka ve všech možných podobách a zpracováních.

 

obrázek výstavy

Karlovy Vary – Architektura v letech 1780-1850

přednáška a křest knihy 6.03.2013—6.03.2013

Muzeum Karlovy Vary

Téma lázeňské architektury lze v Karlových Varech sledovat od 16. století. Pozornost autora publikace se soustřeďuje především na dobu od 18. století, kdy si změny v metodách balneologie a obecně proměny ve společnosti vyžádaly stavební boom a obohacení o nové účelové typy budov, které musely uspokojit vysoké nároky návštěvníků i jejich touhu po zábavě. Nová s lázeňstvím související výstavba a krajinářské úpravy se staly pro Karlovy Vary charakteristickými právě v letech 1780 až 1850. Publikace přináší i řadu dalších cenných informací o klasicistní epoše, ať už se týkají měšťanských domů, silnic, mostů či kvalitních místních projektantů. To vše Robert Šrek přiblíží i v přednášce. Cena publikace 250 Kč, v prodeji na pokladně muzea.

obrázek výstavy

Montánní krajina Krušných hor pohledem přírodovědce

přednáška 2.03.2013—2.03.2013

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Dnešní příroda Krušných hor je překvapivě pestrá. Bylo tomu tak vždy? Co žije a roste na starých odvalech, haldách a v dolech? Odpovědi přinese přednáška Mgr. Jana Matějů, který přiblíží současnou přírodu Krušných hor, nastíní její vývoj od doby kolonizace pohoří, přes rozvoj až k zániku hornictví a nabídne i zamyšlení nad její budoucností.

obrázek výstavy

Afrika očima zoologa

přednáška 27.02.2013—27.02.2013

Muzeum Karlovy Vary

Přednáška Mgr. Jana Matějů s podtitulem "Proč je v Africe víc velkých zvířat než kdekoli jinde na světě?" přinese odpověď na tuto základní otázku, ale i další mnohé zajímavosti, například jak lov pomáhá ochraně přírody. Součástí přednášky je projekce řady fotografií z Keni a Jihoafrické republiky.

Začátek je v 17 hodin.

Po přednášce přibylo i několik snímků.

obrázek výstavy

Sulek maluje (barvy a linie)

výstava 6.02.2013—3.03.2013

Muzeum Karlovy Vary

Akademický malíř Svatopluk Sulek (1921 – 2007) je pozapomenutým umělcem světového formátu.Malíř po válce studoval na prestižní Académie Moderne Montmartre v ateliéru Fernanda Légera v Paříži. Celá jeho tvorba vyniká sytostí a pestrostí barev, odráží se v ní opravdovost osobních prožitků při pohledu na svět. Tvorba byla pro něho krásným dobrodružstvím, stále novým a stále lákavým. Během svého bohatého života maloval Sulek nejen ve Francii a na Korsice, ale také v Egyptě, Maroku, Alžíru, Jugoslávii, Řecku, ale často maloval také Prahu a jižní Čechy, kde žil a tvořil.

obrázek výstavy

zimní provoz - OTEVŘENO

oznámení 23.01.2013—23.01.2013

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

V mincovně je po malé pauze opět otevřeno a to vždy od středy do neděle, od 9-12 a 13-17 hodin. V roce 2013 pro Vás připravujeme řadu zajímavých akcí a těšíme se na Vás!

obrázek výstavy

NOVÁ KNIHA Goethe v západních Čechách

křest knihy 16.01.2013—16.01.2013

Muzeum Karlovy Vary

Ke 180. výročí úmrtí J. W. Goetha vydáváme publikaci Miloslava Wajse, která již vyšla 1x česky a 2x v němčině, nyní vychází v dvojjazyčné česko-německé verzi s novou předmluvou historika S. Burachoviče a rozšířená o bohatý obrazový materiál.Přináší množství fotografií S.Wiesera z míst, kde Goethe pobýval, jakož i jeho reliéfů, pomníků a pamětních desek. Součástí obrazové přílohy je i výběr Goethových portrétů ze sbírky karlovarského muzea, jeho rukopis či portrét Ulriky von Lewetzov, Goethovy pozdní lásky. Publikace obsahuje nově mapu s místy vážícími se ke Goethovi. Uvedené GPS souřadnice vás dovedou na mnohdy neznámé místo, čímž publikace získává rozměr prvůvodce po Goethových stopách.

Podrobnější informace naleznete v záložce PRO NOVINÁŘE. Kniha je za 145,- Kč na pokladnách muzea nebo ji objednejte na sekretariat@kvmuz.cz .

obrázek výstavy

Umění lovu v Oberwiesenthalu

Výstava 15.01.2013—10.03.2013

Muzeum ředitelství

Úspěšnou výstavu Umění lovu s podtitulem Od obživy ke kratochvíli se přesunula do zahraničí. Obdivovat ji nyní mohou zájemci v německém Oberwiesenthalu, konkrétně v penzionu Am Roten Hammer a na tamní radnici.

obrázek výstavy

ZIMNÍ PROVOZ

oznámení 1.01.2013—7.03.2013

Muzeum Nejdek

Přes zimu bude omezený provoz do 7. března  ZAVŘENO. V roce 2013 pro Vás připravujeme řadu zajímavých akcí a těšíme se na Vás!

obrázek výstavy

ZIMNÍ PROVOZ

oznámení 1.01.2013—31.01.2013

Muzeum Karlovy Vary

Muzeum v Karlových Varech máme do 31. ledna ZAVŘENO. Připravujeme pro Vás řadu zajímavých akcí.

obrázek výstavy

Adventní koncert

Koncert 16.12.2012—16.12.2012

Muzeum Nejdek

Na tradičním adventním koncertě vyslechnou návštěvníci písně vánoční a krušnohorské. Ty zazní v podání karlovarského Souboru lesních rohů Corni pod vedením Bohumila Hájka a Berty Růžičkové, poslední žijící lidové citeristky.

 

obrázek výstavy

Adventní koncert

adventní koncert 8.12.2012—8.12.2012

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Źlutický pěvecký sbor Rosa Coeli se soustředí na písně z českých kancionálů a graduálů 16. a 17. století, v repertoáru má i renesanční vokální polyfonie z evropských pramenů. Na koncertě zazní písně církevní i světské.

 

obrázek výstavy

Dlouhá noc

paličkování 8.12.2012—8.12.2012

Muzeum Nejdek

Podle dřívější tradice ženy před Štědrým dnem paličkovaly celou noc, aby ráno měly výrobky hotové. Přišel si pro ně hospodář a dětem donesl různé pochoutky. Paličkování má v Krušnohoří tradici již od 16. století a celá oblast svými krajkami proslula. Členky sdružení Krušnohorská krajka na tuto tradici navázaly.

obrázek výstavy

Pod stromeček dáreček

Výstava 7.12.2012—21.12.2012

Muzeum Nejdek

Tradiční vánoční výstavu připravilo tektokrát muzeum ve spolupráci s výtvarnicí Zuzanou Motlíkovou a dětmi ze základních nejdeckých škol. Základ prodejní výstavy tvoří porcelánové obrázky Zuzany Motlíkové, její součástí je i soutěž o nejkrásněji zabalený dárek a samozřejmě dětské výtvarné práce.

 

obrázek výstavy

O Pohár Královské mincovny

vědomostní soutěž 3.12.2012—4.12.2012

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Už IX. ročník vědomostní soutěže žáků základních a středních škol O Pohár Královské mincovny. Cílem soutěže je vzbudit a rozvinout v dětech zájem o historický vývoj regionu Karlovarska i města, ve kterém žijí, o četné památky a zajímavosti. Žáci tak soutěží v několika kategoriích ve znalostech dějin našeho kraje a orientaci v regionu. Celkem soutěžilo devět základních a šest středních škol. Podrobnější výsledky naleznete v záložce PRO NOVINÁŘE.

 

obrázek výstavy

Vyrobte si pravěký kamenný nástroj

workshop 1.12.2012—1.12.2012

Muzeum Karlovy Vary

Pod vedením Petra Zítky si návštěvníci vyzkouší, jak naši prapředkové vyráběli kamenné nástroje. Dozví se, co je kamenná industrie a vyzkouši si, jak se štípe. Rovněž si osvojí dovednost v opracování pazourku. WORKSHOP je dopr.programem k výstavě Umění lovu.

 

obrázek výstavy

Islámská architektura a umění

Přednáška 21.11.2012—21.11.2012

Muzeum Karlovy Vary

Mgr. Daniel Křížek, Ph. D. z Katedry blízkovýchodních studií Filozofické fakulty ZUČ Plzeň přiblíží na přednášce s názvem Islámská architektura a umění především období středověku k počátkům novověku, tedy období, kdy se formovala a rozvíjela architektonická tradice.

obrázek výstavy

Nejstarší hrací karty

Přednáška 10.11.2012—10.11.2012

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Významný objev v Jáchymově - nejstarší hrací karty v České republice. To je plný název velice zajímavé a vzhledem k tématu i lehce netradiční přednášky, v níž sběratel a badatel Jaroslav Ochec seznámí návštěvníky (nejen) s historií hracích karet.

obrázek výstavy

Umění lovu - od pěst. klínu k ručnici

Přednáška 7.11.2012—7.11.2012

Muzeum Karlovy Vary

Podtitul přednášky historika Lukáše Svobody naznačuje, že návštěvníci se o umění lovu dozví tentokrát z pohledu používaných zbraní. Zmíněný pěstní klín si lze na výstavě prohlédnout, stejně jako palné zbraně ze sbírek muzea. Nejen tyto zbraně, ale i další "vývojové mezičlánky" přednáška podrobně přiblíží, rovněž i formou projekce.

Zájemci mohou navíc využít i komentované prohlídky výstavy, která přednášce předchází a začíná v 15 hodin.

 

 

obrázek výstavy

Proměny sídelní krajiny Krušnohoří

Konference 22.10.2012—23.10.2012

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Cílem v pořadí již třetí konference je představení tvorby hornické krajiny v Krušnohoří a její dopad na hospodářský i běžný živor. Bude se též zabývat vzájemnými českými a saskými vlivy na architektonickou tvorbu Krušných hor. Budou představeny společné znaky, neboť Krušné hory jsou mimořádně významné území z hlediska těžby a zpracování rud barevných kovů s historickou kontinuitou až do 12. století. Kulturní krajina postupně vznikala jako společné dílo přírody a člověka. Touto činností vznikl unikátní soubor sídel, staveb, těžebních a výrobních areálů. 

obrázek výstavy

Do Královské mincovny zadarmo

den otevřených dveří 20.10.2012—20.10.2012

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

muzeum Královská mincovna v Jáchymově má v sobotu 20. října po celý den otevřeno bezplatně, a to v rámci Dne otevřených dveří v Jáchymově. Muzeum je možné navštívit od 9 do 17 hodin, komentované prohlídky expozic se odehrají v 10.30, 13.00 a 15.00 hodin. Doba trvání prohlídky je 90 mmuzeum Královská mincovna v Jáchymově má v sobotu 20. října po celý den otevřeno bezplatně, a to v rámci Dne otevřených dveří v Jáchymově. Muzeum je možné navštívit od 9 do 17 hodin, komentované prohlídky expozic se odehrají v 10.30, 13.00 a 15.00 hodin. Doba trvání prohlídky je 90 minut.

Jedinečnou příležitost prohlédnout si zdarma expozici v Královské mincovně mají všichni v sobotu 20. října, a to v rámci Dne otevřených dveří v Jáchymově.

Také se dozvíte více o projektu Hornická krajina Krušnohoří, který usiluje o nominaci zápisu na seznam UNESCO.

obrázek výstavy

Sto let Radium Paláce

Přednáška 13.10.2012—13.10.2012

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Historik S. Burachovič připomene vznik a historii. Rozhodnutí vystavět velký hotel předcházelo několik událostí. Na prvním místě to byl vznik zcela nového typu lázní, v celé Evropě i v celém světě tehdy jedinečných, kde se k léčbě využívalo radonové vody. S tím souvisel rostoucí zájem lidí, vzestup lázeňství, nedostatek ubytovacích kapacit a myšlenka postavit velký hotel. Ve Vídni vznikla akciová spol. pro stavbu lázeňského hotelu vedená hrabětem Arnoštem Silva Tarrucou, která zakoupila pozemky a nechala postavit slavný Radium Palace.

 

obrázek výstavy

Umění lovu

Výstava 10.10.2012—21.12.2012

Muzeum Karlovy Vary

Podtitul Od obživy ke kratochvíli .. lov v celém jeho vývoji od paleolitu k počátku 20. st., technologický vývoj, způsoby lovu, náboženský i světský význam lovu, jakož i umělecké zpracování loveckých výzbrojí a výstrojí a inspiraci lovem v umění s přesahem do česko-saského pohraničí. Toto téma nebylo dosud zpracováné v širších časových a geografických souvislostech, dosud zcela chybělo srovnání s okolními regiony, zejména s oblastí Saska v přilehlém pohraničí, s nímž zdejší kraj pojí stejná historie.

Celý výstavní projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, texty jsou v němčině i angličtině.

 

obrázek výstavy

Školy navštěvují Umění lovu

programy pro školy 10.10.2012—21.12.2012

Muzeum Karlovy Vary

Expozice Umění lovu je přitažlivá nejen pro dospělé, ale i pro děti. Pro ty je vhodné navštívit výstavu především se svými školami - od zasvěcených průvodců se dozví vše, co je zajímá a řadu exponátů si mohou rovněž přímo osahat.  Z hlediska dějepisného je výstava nanejvýš vhodným a žádoucím doplněním vědomostí.

 

obrázek výstavy

Umění lovu - publikace

doprovodná publikace 10.10.2012—31.12.2012

Muzeum Karlovy Vary

K výstavě Umění lovu vyšla stejnojmenná publikace o tom, jak se lov vyvíjel ve všech svých podobách a souvislostech.Tři kapitoly - pravěk, středověk a novověk, v nichž čtenář nalezne přehledné informace o vývoji lovu, používaných zbraních, souvislostech lovu s náboženstvím a jeho odraz v umění. Publikace je s bohatým obrazovým materiálem. Knížka je k dostání v pokladně muzea a stojí pouhých 125,- korun.

obrázek výstavy

Židé v boji a odboji

Výstava 20.09.2012—25.11.2012

Muzeum Nejdek

Utrpení Židů v letech 1938 - 1945 završené tragédiemi ve vyhlazovacích táborech je všeobecně známé. Českoslovenští Židé (samozřejmě nejen českoslovenští) se však nepoddali osudu pronásledované a k vyhlazení určené komunity a ač se německý teror stupňoval, zapojili se do odboje v Čechách, na Moravě i na Slovensku.Tisíce z nich - ženy i muži - se při první příležitosti staly příslušníky československé armády a se zbraní v ruce bojovaly proti nacismu a fašismu na všech frontách světové války. A právě jim je věnována tato výstava.

obrázek výstavy

O strašácích vědecky

Přednáška s besedou 13.09.2012—13.09.2012

Muzeum Nejdek

Rudolf Šmíd se fenoménem strašáků zabývá naplno, zodpovědně a až vědecky. K výstavě Hastroši, plašiči a animisté připravil přednášku, na níž se podělí o všem, co se za šestnáct let, co se strašákům věnuje, dozvěděl.

 

obrázek výstavy

Hledáme své kořeny

13.09.2012—13.09.2012

Muzeum Žlutice

Celý rok pracovali studenti Trivis SŠ v K.Varech na projektu "Karlovarsko 20. století se zaměřením na Žluticko", kdy se věnovali zmapování života obyvatel a osudům Žluticka před vysídlením a dalšímu rozvoji oblasti po vysídlení.

 

obrázek výstavy

Radiová horečka v Jáchymově

Přednáška 8.09.2012—8.09.2012

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Radiová horečka v Jáchymově na počátku 20. století je téma přednášky MUDr. Vladimíra Horáka. V roce 1898 v budově mincovny přečetl vrchní hutní správce Gustav Kroupa dopis manželů Curierových z Paříže, ve kterém žádají o přenechání radioaktivního odpadu k izolaci radia. Přednáška popisuje, jaké byly reakce a přibližuje rozvoj radiové horečky v Jáchymově. Ta se odrazila v celé řadě nových výrobků, spojených s radiem - radiový chléb, pivo, radiová voda na vlasy a výroba přístrojů na umělou aktivaci vody - tzv. kapesní Jáchymov.

 

 

obrázek výstavy

Půvab společenských kabelek

přednáška 5.09.2012—5.09.2012

Muzeum Karlovy Vary

Přednáška k výstavě Symfonie kabelek vám přiblíží historii nezbytného dámského doplňku a její úlohu coby společenské části večerní toalety. Přednáší Ludmila Růženecká. V r. 1995 vyšla v New Yorku publikace maďarské výtvarnice Judith Leither s názvem Vychytralost dámských kabelek, možná by se dal použít překlad mazanost nebo rafinovanost.

 

obrázek výstavy

Žluticko 20. století

Výstava 4.07.2012—30.09.2012

Muzeum Žlutice

Komorní výstavu v muzeu ve Žluticích můžete shlédnout v rámci prohlídky muzea samotného. Žluticko není typickou příhraniční oblastí, přesto bylo a dodnes je osídleno řídce a provázel je obdobný osud jako Krušnohoří. České obyvatelstvo je v první polovině 20. stol. početněji zastoupena pouze v obcích, kdy byla pošta, nádraží, četnická stanice, česká škola apod. Náhlá výměna obyvatel po r. 1945 s sebou přinesla nejen změny společenské, ale i kulturní zlom. Fotografická miniexkurze proti času - práce žáků Trivis SŠ veřejnoprávní Karlovy Vary

obrázek výstavy

Hastroši, plašiči a animisté

28.06.2012—16.09.2012

Muzeum Nejdek

Neobvyklá JE Výstava Rudolfa Šmída. Strašáci tu jsou odedávna a jejich existence souvisí s potřebou člověka chránit před vetřelci svoji úrodu či domácí zvířectvo, když on sám nemohl být nablízku. Málo vděku se jim od nás za ta léta služby dostalo. Stali se jen součástí hanlivého rčení: „Vypadáš jako strašák do zelí”.

Rudolf Šmíd strašáky fotograficko-sociologicky pozoruje již šestnáctý rok.Z titulu své druhé profese sociologa strašákům založil před šesti lety na půdě Masarykovy univerzity samostatnou vědní disciplinu – terriculologii (terriculus; latinsky strašák).

 

obrázek výstavy

Symfonie kabelek

výstava 27.06.2012—23.09.2012

Muzeum Karlovy Vary

Kabelka jako nezbytný oděvní doplněk nebyl vždy doménou žen. V minulých stoletích je nosili jak muži tak ženy a to v podobě malých váčků. Kabelky s držadlem, jak je známe dnes, se začaly vyrábět teprve od roku 1890, jejich rozkvět nastal ve 30.létech 20.stol. Kabelky, tašky, taštičky se postupem času staly důležitým faktorem módního průmyslu, které ovlivňovaly kulturní události a sociologické změny.

 

obrázek výstavy

Václav IV. a historické Loketsko

přednáška 23.06.2012—23.06.2012

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

V. Vlasák, který Vás seznámí s osobou českého a římského krále Václava IV. (1361-1419), přiblíží podobu a charakter regionu Loketsko v jeho době a působení krále Václava IV. na Loketsku. V Lokti Václav IV. poměrně často pobýval a věnoval pozornost stavbě hradu i privilegiím města. Dozvíte se také o vztahu panovníka k významným lokalitám Loketska, které dokládají soudobé písemné a hmotné prameny.

obrázek výstavy

Bible Václava IV.

výstava 23.06.2012—30.09.2012

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Bible Václava IV. vznikla téměř sto padesát let před vydáním Lutherova překladu bible. Na žádost českého krále Václava IV. vytvořila přepychový rukopis bible v němčině nejslavnější pražská iluminátorská škola v letech 1390-1400. Miniaturami a bohatými, symbolickými a narativními margináliemi bohatě zdobená bible, respektive její jeden díl faksimile bible spolu s informačními panely je k vidění na výstavě Bible Václava IV.

Faksimile, prakticky k nerozeznání od originálu, vytvořilo umělecké nakladatelství Adeva z Grazu v Rakousku a jeden z dílů věnovalo Muzeu Karlovy Vary v r. 2010. Kompletní barevná faksimile edice Václavovy bible je ve vlastnictví Rakouské národní knihovny ve Vídni, čítá osm dílů faksimile a jeden díl dokumentů. Všechny listy jsou řezané podle originálu.

 

obrázek výstavy

Heinrich Mattoni a Lázně Kyselka ještě jednou

20.06.2012—20.06.2012

Muzeum Karlovy Vary

Přednáška Stanislava Burachoviče Heinrich Mattoni a Lázně Kyselka přilákala tolik zájemců, že se - vzhledem k omezené kapacitě sálu - všichni dovnitř nedostali. Proto se muzeum rozhodlo přidat mimořádně ještě jeden termín k opakování přednášky.

 

obrázek výstavy

Pravda a pokora

přednáška s besedou 13.06.2012—13.06.2012

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Biskup Václav Malý římskokatolický duchovní a pomocný biskup pražský, je bezesporu velice výraznou osobností českých dějin 20. a 21. st. Signatář a později i mluvčí Charty 77, spoluzakladatel Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, politický vězeň, dělník a přitom všem stále kněz, byť bez komunisty odebraného souhlasu.

V letech 1990 - 96 působil jako kněz v Praze. 1. prosince 1996 byl jmenován kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta, 3. prosince jej papež jan pavel II. jmenoval titulárním biskupem marcelliánským a pomocným biskupem pražským. Vysvěcen byl 11. ledna 1997. Jeho biskupské heslo zní Pokora a pravda.
Roku 1998 mu byl propůjčen Řád T. G. Masaryka III. třídy, je nositelem Čestné medaile T.G.M. za věrnost jeho odkazu (14. září 1997). Dne 8. března 2012 se stal prvním laureátem Ceny Arnošta Lustiga. V letech 1990-96 působil jako kněz v Praze. 1. prosince 1996 byl jmenován kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta, 3. prosince jej papež jan pavel II. jmenoval titulárním biskupem marcelliánským a pomocným biskupem pražským. Vysvěcen byl 11. ledna 1997. Jeho biskupské heslo zní Pokora a pravda. R.1998 mu byl propůjčen Řád T. G. M. III. třídy, je rovněž nositelem Čestné medaile T. G. M- za věrnost jeho odkazu (14. září 1997). Dne 8. března 2012 se stal prvním laureátem Ceny Arnošta Lustiga.

 

 

obrázek výstavy

Heinrich Mattoni a lázně Kyselka

přednáška 13.06.2012—13.06.2012

Muzeum Karlovy Vary

Bez Heinricha Mattoniho by nebyly lázně Kyselka. Historik Stanislav Burachovič je velkým znalcem Kyselky - její minulé slávy, jejího dnešního stavu bez slávy a samozřejmě je i znalcem života a díla Heniricha Mattoniho, potažmo celého rodu Mattoni.  Poutavé vyprávění s řadou pro návštěvníky přednášky jistě nových a zajímavých informací doprovodí přednášející historik i množstvím obrazového materiálu.

 

obrázek výstavy

Muzejní noc - příběhy lázeňství

muzejní noc 9.06.2012—9.06.2012

Muzeum Karlovy Vary

Letošní Muzejní noc má téma Kapitoly z dějin karlovarského lázeňství aneb Příběh plný paradoxů. Návštěvníky naladí hudební dvojice Kristl and friend. Historik S.Burachovič pohovoří o Kratochvilné historii lázeňství. Při komentované prohlídce stálé expozice se návštěvníci dozví něco ze zmíněného „zákulisí“ návštěv slavných osobností. Například car Petr Veliký se sem přijel zotavit poté, co v roce 1711 unikl z obklíčení Turků na Balkáně. Tečkou muzejní noci bude představení Divadla Viktora Braunereitera.

Vrcholem večera bude představení Divadla Viktora Braunreitera, jehož principál je zaručeným zdrojem zábavy. Bonusem pro návštěvníky Muzejní noci pak bude možnost volného pohybu po expozici a na výstavě o Kyselce. Ti mohou přijít zcela bezplatně nebo zanechat dobrovolný příspěvek.
Muzejní noc bude končit kolem 21. hodinyVrcholem večera bude představení Divadla Viktora Braunreitera, jehož principál je zaručeným zdrojem zábavy. Bonusem pro návštěvníky Muzejní noci pak bude možnost volného pohybu po expozici a na výstavě o Kyselce. Ti mohou přijít zcela bezplatně nebo zanechat dobrovolný příspěvek.

 

obrázek výstavy

Meze a limity záchrany Lázní Kyselka

přednáška 7.06.2012—7.06.2012

Muzeum Karlovy Vary

Lázeňské a provozní budovy v Kyselce představují i ve svém zbědovaném stavu unikátní celek dokumentující éru vrcholného rozkvětu lázní v letech 1880-1900, a s nimi i celého západočeského lázeňství. Na jejich vzniku se podíleli přední špičkoví architekti a stavitelé své doby.

 

 

obrázek výstavy

Židé na Žluticku

přednáška 1.06.2012—1.06.2012

Muzeum Žlutice

Jaká je historie židovských obcí a židovského osídlení na Žluticku od středověku až do začátku 2. světové války? Odpověď přinese přednáška historika muzea Lukáše Svobody, který připomene také nemovité židovské památky, což jsou dnes převážně jen židovské hřbitovy a významné stavby.

Připojené fotografie jsou z úspěšné přednášky.

obrázek výstavy

Slavní architekti v Kyselce

přednáška 16.05.2012—16.05.2012

Muzeum Karlovy Vary

Přednáška historika architektury Lubomíra Zemana přiblíží stavby lázní Kyselka a jejich architektů. V době největšího rozkvětu Kyselky zde vznikla řada vodoléčebných ústavů, lázeňských domů, hotelů, kolonád i rozsáhlá síť promenádních cest. Více v záložce PRO NOVINÁŘE.

Na obrázku je pohled na Kyselku z roku 1902.

Celkový architektonický výraz lázeňských a provozních budov určuje romantické pojetí s dekorativně vyřezávanými a hrázděnými konstrukcemi. Na první pohled upoutá zejména věžice s mohutnou bání Vilemínina dvora, široká lodžie Švýcarského dvora v alpském stylu, štíty a arkýře Jindřichova dvora s později přistavěnou a skvěle zakomponovanou nárožní věží. V lázeňském parku byl v tomto pojetí postaven kolem roku 1880 i Picí pavilon (Trinkhalle) vrcholící mohutnou střední věží a dvěma postraními věžičkami. Mattoniho vila (Zámecký hotel) byla v letech 1885-1886 upravena v noblesním neorenesančním stylu.
Nejvýznamnější stavbou je však pavilon Ottova pramene vybudovaný v letech 1897-1898 podle projektu vídeňského architekta Karla Haybecka, jehož hala v honosném neobaroku se již snoubí se secesními prvky

Přidané fotografie jsou z přednášky, která vzbudila značný zájem.

obrázek výstavy

Máchův Máj

divadelní představení 12.05.2012—12.05.2012

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

"Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj.". Máj se dočkal mnoha různých zpracování. Jedním z nich je i hudebně dramatické zpracování v podání Karlovarského hudebního divadla. Skladatel a hráč na klávesy Libor Balák složil pro Máj hudbu, která scénickou částí i samostatnými písněmi hlavních protagonistů tvoří z Máje úžasné melodramatické představení.

obrázek výstavy

Hvězdné nebe nad Kyselkou

9.05.2012—17.06.2012

Muzeum Karlovy Vary

Historik muzea Stanislav Burachovič a historik architektury Lubomír Zeman z Národního památkového ústavu jsou autory výstavy, která dokumentuje rozkvět, slávu a úpadek Lázní Kyselka. Expozice také poprvé přiblíží stavby slavných architektů, převážně z okruhu vídeňských autorů. Výstava je poctou Kyselce a příspěvkem muzea k její záchraně. Jedná se o dosud největší výstavu, jež kdy byla Mattoniho lázním věnována.

 

obrázek výstavy

Hornické krajina na seznam UNESCO

30.04.2012—30.04.2012

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Krajina Krušnohoří s jedinečnými místy dobývání rud a tradicí hornictví by se mohla dostat na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Podpisem společného prohlášení o spolupráci na přípravě nominace k zápisu to stvrdili v Jáchymově zástupci Karlovarského a Ústeckého kraje, hornických měst a obcí v obou regionech a saského partnera, který záměr inicioval.
Na české straně se do projektu zapojila města Boží Dar, Horní Blatná, Abertamy, Jáchymov, Měděnec a obec Krupka, na německé straně půjde o více než 30 lokalit. „Už v roce 1998 byl na návrh saského státního ministerstva vědy a umění zařazen Montanregion Krušnohoří na prozatímní seznam Německa určený pro zápis na seznam UNESCO. Od té doby se postupně připojovala hornická místa z obou stran hranice. Věřím, že se podaří vrátit oblasti slávu, kterou měla. Zápis na seznam UNESCO znamená rozvoj cestovního ruchu a s tím související ekonomický rozvoj celého území,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný. Význam společné snahy zdůraznila také hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová, podle níž krajina s památkami na těžbu a zpracování rud poskytuje představu o unikátním způsobu života obyvatel spojeného s montánní činností.

Krajina Krušnohoří s jedinečnými místy dobývání rud a tradicí hornictví by se mohla dostat na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Podpisem společného prohlášení o spolupráci na přípravě nominace k zápisu to stvrdili v Jáchymově zástupci Karlovarského a Ústeckého kraje, hornických měst a obcí v obou regionech a saského partnera, který záměr inicioval. Více čtěte v záložce PRO NOVINÁŘE

 

obrázek výstavy

Krása starých školních obrazů

výstava 19.04.2012—24.06.2012

Muzeum Nejdek

Pamatujete na staré školní obrazy, které sloužily k výuce? Neboli edukační obrazy? Krásné byly zejmény ty od Zdeňka Buriana. Vzpomínáte na staré atlasy a učebnice? Vypadaly jinak než ty dnešní a zejména vzpomínky pamětníků jim přiřazují s odstupem řady let jisté kouzlo, které tato výstava připomene. Řada exponátů pochází ze sbírek Pedagogického muzea v Praze. K vidění budou již zmíněné obrazy, dále učebnice, atlasy, ale také stará školní lavice a počitadlo. Chybět rovněž nebudou obrazy Zdeňka Buriana, který dokázal geniálním způsobem přiblížit prehistorický svět.

obrázek výstavy

Židé na Karlovarsku

Přednáška 18.04.2012—18.04.2012

Muzeum Karlovy Vary

Jaká je historie židovských obcí a židovského osídlení na Karlovarsku od středověku až do začátku 2. světové války?

„Nejstarší doklad o židovském osídlení z Karlovarska pochází z roku 1310, konkrétně z Bečova. Je to doklad z doby vlády Jana Lucemburského, kdy Židé v letech 1310 - 1346 platili královské komoře daně prostřednictvím Židovské obce v Praze. Starší zmínku o existenci židovského osídlení na Karlovarsku doposud neznáme,“ říká historik Lukáš Svoboda, který zmíní i nejznámější židovské obce - obec v Hroznětíně, která zde byla od 16.st.í a byl tu i krajský rabinát. Ale i další méně známé obce, jako např. v Údrči, Poutnově či Útvině. Řeč bude i o židovských hřbitovech či o významných stavbách a osobnostech např.karl.rabín Ignaz Ziegler, který zde působil v letech 1888 - 38, dále žák proslulého architekta Adolfa Loose Rudolf Wells nebo Walter Serner, jeden ze spoluzakladatelů dadaismu.

 

Na obrázku je židovská synagoga v Karlových Varech, která byla v roce 1938 vypálena.

 

 

Historik v přednášce zmíní nejznámější židovské obce. Mezi ně patřila obec v Hroznětíně, která zde byla od 16. století a byl tu i krajský rabinát. Zmíní ale i malé a zapomenuté židovské obce, jako například v Údrči, Poutnově či Útvině.
Připomene také nemovité židovské památky, což jsou dnes převážně jen židovské hřbitovy, a významné stavby a osobnosti.

 

obrázek výstavy

Krušnohorská zákoutí

přednáška 14.04.2012—14.04.2012

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Ochranář, fotograf a publicista Stanislav Wieser je důvěrným znalcem Krušných hor. A Krušné hory, souvislé horské pásmo o délce 130 kilometrů, skýtajjí množství turistických zajímavostí, přírodních krás, pozoruhodností a zákoutí. Právě o nich bude Stanislav Wieser přednášet a besedovat.

obrázek výstavy

Tomáš Sedláček představí ekonomii dobra a zla

Přednáška s besedou 2.04.2012—2.04.2012

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Přednáška nese stejný název jako jeho nejznámější kniha.T.Sedláček je hlavní makroekonomický stratég ČSOB. Působil jako poradce prezidenta V.Havla a v letech 2004-2005 jako poradce ministra financí. Přednáší filozofii a ekonomii, dějiny ekonomických teorií a aktuality na FSV UK a hostuje na dalších univerzitách. Je stipendistou Yale University. Je obdarován zvláštní schopností a odvahou propojit svět ekonomie s filosofií, religionistikou či etikou a zpřístupnit tuto pestrou směs široké veřejnosti.

 

 

obrázek výstavy

Karlovy Vary a jejich vlastivědné písemnictví

přednáška 21.03.2012—21.03.2012

Muzeum Karlovy Vary

O K.Varech se píše již více než pět set let ve smyslu písemnictví vlastivědného, představení zásadních autorů a jejich děl jakosou jména David Becher, August Leopold Stöhr, Rudolf Mannl, Viktor Karell, Anton Gnirs a z doby téměř současné Karel Nejdl. Gró představené vlastivědné literatury tvořila balenologie.Na snímcích je spis Václava Payera z roku 1522, první a stěžejní dílo karlovarského písemnictví a přednášející Stanislav Burachovič.

obrázek výstavy

Hold historickým mincovnám

křest mince 17.03.2012—17.03.2012

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Vydání repliky jáchymovského šlikovského tolaru raženého v letech 1526 - 1528. 17. března budeme křtít první z kolekce šesti replik historických platidel. Každá z nich bude vytvořena výhradně podle originálního historického platidla a bude z jedné trojské unce ryzího stříbra a reprezentuje jednu mincovnu v české zemi - Královskou mincovnu Jáchymov, Vlašský dvůr Kutná Hora, Pražskou mincovnu, Opavskou mincovnu, Olomouckou mincovnu a Biskupskou mincovnu v Kroměříži. Tato série vybraných replik bude mít vysokou sběratelskou hodnotu. Historik a významný numismatik prof. Petr Vorel je odborným garantem celého projektu. Prodej mince na pokladně muzea, cena tolaru je 1700,- Kč.

obrázek výstavy

S radostí do jara

8.03.2012—13.04.2012

Muzeum Nejdek

Ve spolupráci s OS Dětská radost, ZŠ Karlovarská a OS Krušnohorská krajka se stejně jako v předchozích ročnících koná prodejní výstava s jarní a velikonoční tématikou. Zakoupením velikonoční dekorace přispějete na handicapované děti z Nejdku.

 

obrázek výstavy

100 let archeologie nyní v Chebu do 13.5.

2.03.2012—2.03.2012

Muzeum Karlovy Vary

Nadmíru úspěšná výstava 100 let terénní archeologie v Karlovarském kraji je nyní čerstvě k vidění v Muzeu Cheb. Výstava tak pokračuje ve svém putování za zájemci a po dvou zastaveních v Německu se přesouvá zpět na české území.

Na něm chebské muzeum není rozhodně posledním místem, kde se zájemci v kraji se stoletou historiíí terénní archeologie mohou seznámit. Informační panely, originální artefakty, které byly v minulosti objeveny při nejdůležitějších archeologických výzkumech pravěkých a středověkých lokalit, stejně jako několik zajímavostí z doby časného novověku se v tomto roce přestěhují do dalších výstavních sálů.

obrázek výstavy

Platím!!!

výstava 29.02.2012—29.04.2012

Muzeum Karlovy Vary

Staré registrační pokladny, to bylo něco. Na slova Platím! naťukal pán nebo paní za kasou částku, zatočili klikou, ozvalo se charakteristické zacinkání a z pokladny vyjel šuplík s penězi. Zákazník si mezitím prohlížel pokladnu, která měla vedle své užitečnosti též nepopiratelný výtvarný vzhled. Prostě - šlo o moc pěkný zdobený kousek. Tak vypadalo placení před drahnou řadou let. Dnešní pokladny jsou unifikované, nejsou takříkajíc "sexy".

Návrat kouzla starých časů krásných registračních pokladen umožňuje zájemcům výstava Platím!!!, kterou muzeum pořádá ve spolupráci  s bratislavským Muzeem obchodu. Na výstavě je možné prohlédnout si osmnáct pokladen z let 1900 - 1948 ze sbírek Muzea obchodu a dvě pokladny, které poskytlo Muzeum Sokolov, řadu zajímavých informací naleznou návštěvníci na panelech, k vidění jsou rovněž dobové reklamy na pokladny. Ale co víc! na výstavě je také možné poslechnout si rozličné zvuky pokladen a podívat se na originál dobového reklamně naučného filmu o potřebě vlastnit pokladnu. Film si nechala vyrobit firma National, svého času největší výrobce registračních pokladen na světě. Právě z dílny této společnosti pochází nejvíce vystavených pokladen.Výstava potrvá do 29. dubna.

Na fotkách z vernisáže je ředitelka Muzea Karlovy Vary Lenka Zubačová s kurátorem výstavy, historikem Janem Nedvědem, pán s delšími šedými vlasy je Marcel Juck, ředitel bratislavského Muzea obchodu a pán mezi pokladnami je ředitel sokolovského muzea Michael Rund, který laskavě zapůjčil na výstavu dvě pokladny ze sbírek "svého" muzea. Na dalších snímcích jsou nejrůznější typy pokladen a záběr z expozice historických platidel.

 

obrázek výstavy

Českoslovenští legionáři

přednáška 22.02.2012—22.02.2012

Muzeum Karlovy Vary

Proč se na sto tisíc mladých Čechů rozhodlo vrátit se ze zajetí do válečných zákopů první světové války? Zač bojovali? A jakou úlohu sehrál jejich boj při vzniku samostatné Československé republiky?
Na otázky odpoví historik Muzea Karlovy Vary Jan Nedvěd v přednášce Českoslovenští legionáři. Přednáška se uskuteční v muzeu v Nejdku 3. listopadu od 17 hodin a obohatí současnou stejnojmennou výstavu.

Proč se na sto tisíc mladých Čechů rozhodlo vrátit se ze zajetí do válečných zákopů první světové války? Zač bojovali? A jakou úlohu sehrál jejich boj při vzniku samostatné Československé republiky?

Na otázky odpoví historik Muzea Karlovy Vary Jan Nedvěd v přednášce Českoslovenští legionáři. Připomene v ní rovněž historická tažení, bitvy a strastiplný návrat bojovníků za národní samostatnost z francouzské, italské a ruské fronty světové války, ruské revoluce a občanské války.

obrázek výstavy

Čtvrtá loutková dílna

výtvarná dílna 18.02.2012—18.02.2012

Muzeum Karlovy Vary

Metamorfóza loutky aneb výroba proměnlivé loutky. Zájemci si vyrobí papírové loutky omalované z obou stran jinými motivy. Jejich speciální, avšak jednoduchá konstrukce umožňuje to, aby se vhodným pohybem, nazývaným "prásknutí", obě strany loutky z pohledu diváka zaměnily.Tyto trikové varietní loutky užívali marionetáři k zábavným přídavkům za hlavní hrou. Proměnlivé loutky nazývané "flákačky", též "pleskačky", "práskačky", "metamorfosy" fungují na principu překvapivé proměny.

 

obrázek výstavy

Proměna loutky zakončila dílny

18.02.2012—18.02.2012

Muzeum Karlovy Vary

Opět značný počet zájemců zamířil na poslední výtvarnou dílnu, jejichž série provázela úspěšnou - a do 26. února trvající! - výstavu Klauni, čerti a Kašpaři. Muzeum děkuje účastníkům- bez rozdílu věku  za jejich zájem a přízeň.

obrázek výstavy

Stopy totality

vernisáž + výstava 13.02.2012—13.02.2012

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

V rámci projektu Stopy totality se v prostorách Královské mincovny v Jáchymově uskuteční v pondělí 13. února od 14 do 18 hodin vernisáž putovní výstavy a prezentace školních projektů žáků a studentů ze škol z Čech a Moravy.

obrázek výstavy

Udělej si SVÉ divadlo

výstava + tvůrčí dílna 4.02.2012—4.02.2012

Muzeum Karlovy Vary

Již třetí tvůrčí dílna je doprovodnou akcí výstavy loutek s názvem Klauni, čerti, Kašpaři. Tentokrát si každý bude moci vyrobit své vlastní jednoduché loutkové divadlo, potřebné věci budou na místě. Každý ale může popustit uzdu své fantazii a navrhnout si kulisy vlastní.

obrázek výstavy

od 1. února opět OTEVŘENO

1.02.2012—1.02.2012

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

I v letošním roce pro Vás připravujeme řadu pěkných akcí, zachovejte nám proto svoji přízeň! Zahajujeme jedinečnou akcí 17. března.

obrázek výstavy

Muzeum dostalo rodokmen rodu Mattoni

26.01.2012—26.01.2012

Muzeum Karlovy Vary

Detailní rodokmen rodiny Mattoni včetně její historie v Itálii sahající až do 16. století, to vše v digitální podobě na třinácti CD nosičích.  Takový dar muzeu věnoval Alessandro Pasquale, generální ředitel Karlovarských minerálních vod. Ten si rodokmen zakoupil v podobě tří svazků knih vázaných v kůži, které obsahují kompletní historii rodiny Mattoni.

Rodokmen je starý německý rukopis, patrně z roku 1910, kdy zemřel nejslavnější z rodu - Heinrich Mattoni. "První z rodu Mattoni na karlovarské půdě byl Octavio Mattoni, který se zde objevil v roce 1690 a byl prodavačem citrusových plodů," připomíná historik Stanislav Burachovič. Při přebírání daru dostal naopak dárce od ředitelky muzea Lenky Zubačové knihu o pamětihodnostech Karlovarského kraje a Stanislav Burachovič mu půjčil knihu v italském jazyce z roku 1865 o karlovarských pramenech (na snímcích, dále převzetí kolekce CD ředitelkou L. Zubačovou od A. Pasquala).

S rodokmenem a historií rodu se budou moci nyní seznámit i badatelé v muzejní knihovně. Podmínkou je ovšem znalost německého jazyka.

obrázek výstavy

Druhá dílna nabídla i loutkové divadlo

výtvarná dílna 21.01.2012—21.01.2012

Muzeum Karlovy Vary

Zhlédli představení loutkového Divadla Anička a letadýlko s názvem Malá večerní snítka v podání Anny Duchaňové, poté si děti vyrobili Lapač růžových snů a nakonec představila Marie Jirásková se svým manželem Pavlem jejich novou knihu Loutka a moderna. Na fotografii s dospělými návštěvníky přihlíží uprostřed Pavel Jirásek.

obrázek výstavy

100 let archeologie soutěží - Kulturní událost 2011

19.01.2012—31.01.2012

Muzeum Karlovy Vary

Výstava 100 let terénní archeologie v Karlovarském kraji byla nominována v anketě Kulturní událost 2011 v Karlovarském kraji, kterou vyhlásila MF DNES. Získali jsme 4. místo. Děkujeme všem hlasujícím!

obrázek výstavy

Bible Václava IV. v Lokti

10.01.2012—26.02.2012

Muzeum Karlovy Vary

Úchvatnou bohatě iluminovanou faksimili bible Václava IV., kterou vlastní muzeum, mohou obdivovat návštěvníci Městské knihovny v Lokti. Loket je po Kutné Hoře a K.Varech dalším městem, kde je k vidění faksimile prvního velkolepého německého rukopisu bible, kterou vytvořila na žádost českého krále Václava IV. nejslavnější pražská iluminátorská škola v letech 1389 - 1400, téměř 150 let před vydáním Lutherova překladu bible.

Faksimili bible získalo muzeum darem od rakouského uměleckého nakladatelství Adeva z Grazu jako výraz díků a spokojenosti s realizací výstavy 3000 let knižního umění, která se uskutečnila v karlovarském muzeu v roce 2010. Kompletní barevná faksimile edice Václavovy bible je ve vlastnictví Rakouské národní knihovny ve Vídni, zahrnuje osm dílů faksimile vlastní bible a jeden díl dokumentů.

Více o bibli Václava IV. naleznete v záložce PRO NOVINÁŘE.

obrázek výstavy

doprovodné akce k výstavě loutek

tvůrčí dílny 7.01.2012—19.02.2012

Muzeum Karlovy Vary

Výstavu Klauni, čerti, Kašpaři..., která potrvá do konce února příštího roku, obohatí čtvero doprovodných akcí. 

7. 1. - 1. Loutková dílna: Udělej si svoji loutku.

21. 1. - Představení loutkového divadla a uvedení nové knihy

4. 2. - 2. Loutková dílna: Udělej si své divadlo

18. 2. - 3. Loutková dílna: Proměna loutky - metamorfóza loutky

Školy se mohou objednat a dílny se uskuteční i v rámci výuky!

obrázek výstavy

Udělej si SVOJI loutku

výtvarná dílna 7.01.2012—7.01.2012

Muzeum Karlovy Vary

Už jste si někdy vyráběli loutku? Ať už ano či ne, Muzeum Karlovy Vary vám nyní nabízí jedinečnou šanci si takovou výrobu zkusit v rámci dílny s názvem Udělej si loutku. Dílna se uskuteční v karlovarském muzeu na Nové louce v sobotu 7. ledna.
Jde o první z několika doprovodných akcí k aktuální, zcela jedinečné a půvabné výstavě Klauni, čerti a Kašpaři, kterou je možné v muzeu zhlédnout až do konce února.
Výroba loutek patřila k české tradici, k níž mohou přispět i účastníci této akce. Půjde o výrobu pohyblivých papírových loutek a jednoduchých loutek dřevěných. Podle předlohy a pod odborným vedením si může každý vyrobit kašpárka, rytíře, prince, princeznu, čerta, prostě jakékoliv postavičky či oblíbené pohádkové bytosti a zvířátka. Vše závisí na fantazii výrobců.
Výroba těchto loutek nevyžaduje žádné zvláštní schopnosti a zúčastnit se mohou všechny věkové kategorie.
Materiál na výrobu bude v muzeu k dispozici. Začátek dílny je ve 13 hodin, konec pak v 16 hodin. Vstupné je třicet korun.
Během ledna a února se uskuteční ještě další dílny - s výrobou divadélek a proměňovacích loutek a vyloučené není ani loutkové divadelní představení.

První loutková dílna, na níž si účastníci vyrobí svou vlastní loutku. Půjde o výrobu pohyblivých papírových loutek a jednoduchých loutek dřevěných. Podle předlohy a pod odborným vedením si může každý vyrobit kašpárka, rytíře, prince, princeznu, čerta, prostě jakékoliv postavičky či oblíbené pohádkové bytosti a zvířátka.

 

obrázek výstavy

Do 8.března ZAVŘENO

3.01.2012—8.03.2012

Muzeum Nejdek

I v letošním roce pro Vás chystáme řadu pěkných akcí, zachovejte nám proto svoji přízeň, těšíme se opět na setkání s Vámi!

obrázek výstavy

Ohlasy na 100 let archeologie

tisková zpráva 21.12.2011—21.12.2011

Muzeum Karlovy Vary

Výstavě velký prostor věnuje i místní tisk (viz foto), výstava v Klingethalu potrvá do konce února. V příštím roce ji budou moct zhlédnout zájemci v muzeích ve zdejším kraji.

obrázek výstavy

Adventní koncert

17.12.2011—17.12.2011

Muzeum Nejdek

Adventní koncert svede dohromady v muzeu karlovarský Soubor lesních rohů Corni, který založil a vede hornista Bohumír Hájek, a paní Bertu Růžičkovou, poslední žijící lidovou citeristku. Zazní písně vánoční, ale i krušnohorské písně doprovázené na polozapomenutou citeru.

obrázek výstavy

100 let archeologie v Klingenthalu

14.12.2011—19.02.2012

Muzeum ředitelství

Nadmíru úspěšná výstava 100 let terénní archeologie v Karlovarském kraji je nyní k vidění v dalším německém městě. Poté, co výstavu zhlédli zájemci v Oberwiesenthalu, se nyní přemístila do Klingenthalu do prostor hotelu Waldgut. Zahájení výstavy se zúčastnil i klingenthalský starosta Enrico Bräunig - na foto s ředitelkou muzea Lenkou Zubačovou a archeologem Jiřm Klsákem.

obrázek výstavy

Dlouhá noc

10.12.2011—10.12.2011

Muzeum Nejdek

10. prosince pod názvem Dlouhá noc, kdy v muzeu budou ženy ze sdružení Krušnohorská krajka paličkovat krajky. Paličkování se sice odehraje přes den - od 10 do 16 hodin, název Dlouhá noc má ale své opodstatnění. Podle dřívější tradice ženy před Štědrým dnem paličkovaly celou noc, aby ráno měly výrobky hotové. A 17. prosince se v muzeu od 15 hodin uskuteční adventní koncert souboru lesních rohů Corni.

Podle dřívější tradice ženy před Štědrým dnem paličkovaly celou noc, aby ráno měly výrobky hotové. Přišel si pro ně hospodář a dětem donesl různé pochoutky. Paličkování má v Krušnohoří tradici již od 16. století a celá oblast svými krajkami proslula. Členky sdružení Krušnohorská krajka na tuto tradici navázaly a prastaré řemeslo oživují a zachovávají pro další generace.

 

obrázek výstavy

Vstávajtě pastieri

koncert 10.12.2011—10.12.2011

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

S novým pořadem koled a vánočních písní se vrací do Královské mincovny s tradičním předvánočním koncertem karlovarský vokální DaD kvintet se svými spoluhráči.
"Uvedeme osmnáct písní, z toho první polovinu programu budou tvořit koledy a vánoční písně, které jsem do našeho repertoáru zařadili úplně nově. V druhé polovině to pak budou písničky, které sice hráváme, ale nejde o ty nejznámější koledy, které lze slyšet všude. A na závěr zazní samozřejmě Narodil se Kristus Pán, ta nemůlže chybět," říká vedoucí DaD kvintetu Pavel Žemlička.
Spolu s DaD kvintetem vystoupí na koncertě dvacetičlenný pěvecký sbor, hudební část obstará Velmi malý komorní orchestr Varvary Divišové ve velmi přitažlivém a ne zcela obvyklém  nástrojovém obsazení housle, violoncello, kontrabas, hoboj, flétna a harfa. Na akustickou kytaru hraje Pavel Žemlička.
Předvánoční pořad nesestává jen z písní, návštěvníci vyslechnou i vánoční pohádku Zbyňka Malinského v podání herečky Lucie Domesové. Ta rovněž v provázení  celým pořadem připomene i různé tradiční zvyky a obyčeje.

 

"Uvedeme osmnáct písní, z toho první polovinu programu budou tvořit koledy a vánoční písně, které jsme do našeho repertoáru zařadili úplně nově. V druhé polovině to pak budou písničky, které sice hráváme, ale nejde o ty nejznámější koledy, které lze slyšet všude. A na závěr zazní samozřejmě Narodil se Kristus Pán, ta nemůže chybět," říká vedoucí DaD kvintetu Pavel Žemlička.

 

 

obrázek výstavy

O Pohár Královské mincovny

5.12.2011—6.12.2011

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Již po osmé soutěžili ve znalostech dějin našeho kraje a orientaci v regionu žáci ZŠ a SŠ. Soutěž si získala mezi školami nemalou oblibu, klade si za cíl podnítit zájem dětí o historický vývoj regionu Karlovarska i města, ve kterém žijí, o četné památky a zajímavosti. A že se cíl muzeu daří plnit, o tom svědčí rok od roku narůstající zájem škol se soutěže zúčastnit. Těšíme se proto na 9.ročník v roce 2012!

 

obrázek výstavy

Klauni, čerti a Kašpaři

výstava 30.11.2011—26.02.2012

Muzeum Karlovy Vary

V adventním čase vás zveme na půvabnou výstavu historických loutkových divadel od konce 19. století do roku 1950. Loutky i divadla jsou ze soukromé sbírky manželů Marie a Pavla Jiráskových, známých sběratelů a badatelů v oblasti českých loutkových divadel a historických loutek. Výroba loutek patřila k české tradici. V průběhu staletí se obliba loutek měnila, obdobím největšího rozkvětu byl konec 19. a první polovina 20. století, kdy se loutkové divadlo těšilo velkému zájmu a patřilo k oblíbeným kratochvílím. Výstava představuje ukázky modelovaných loutek i loutky jedinečné, orginální, vytvořené pro konkrétní rodinná divadla a stejně tak divadla sestavená z tištěných dekorací i divadla s originálními ručně malovanými kulisami.

 

obrázek výstavy

Máme rádi Vánoce

výstava 24.11.2011—30.12.2011

Muzeum Nejdek

Jde o Vánoce, jak je ve svých výtvarných dílech zpodobnily děti nejdeckých základních a mateřských škol. Na výstavě jsou k vidění rovněž betlémy, tentokrát již ne vytvořené dětmi. Lze zhlédnout Krušnohorský betlém ze sbírek muzea, Nejdecký betlém, který vytvořil řezbář Jiří Lain a vyřezávané betlémy Josefa Dlouhého a Petra Hrachovce.

 

obrázek výstavy

Francouzi v Poohří 1742

Přednáška 23.11.2011—23.11.2011

Muzeum Karlovy Vary

Francouzská armáda v Poohří roku 1742 je název přednášky chomutovského historika starších dějin Jiřího Šlajsny. Ten podrobně přiblíží Válku o rakouské dědictví, představí hlavní aktéry vojenských tažení v Poohří, tedy Francouze, Bavory, Rakušany a Sasy. Stěžejním tématem bude francouzská armáda Ludvíka XV, která prováděla bojové operace na linii Cheb – Loket – Klášterec n. O. Promluví i o francouzsko – rakouské šarvátce u Kadaně i celkovém ústupu Francouzů do Chebu a konci jejich přítomnosti v Čechách.

obrázek výstavy

Lze zachránit Kyselku?

Přednáška s besedou 19.11.2011—19.11.2011

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Odpověď na nelehkou otázku, zda se podaří zachránit lázně Kyselka v původní podobě, bude hledat na přednášce Pavel P. Ries, prezident Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR.

Poznámka: v záložce ZAJÍMAVOSTI naleznete článek "Na výlet do Kyselky, Mattoni už není.."

obrázek výstavy

Setkání s Tomášem Halíkem

5.11.2011—5.11.2011

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Muzeum Karlovy Vary
Vás zve na prednášku s besedou
Prof. PhDr. Tomáše Halíka Th.D.
Lidské stránky božských ctností
Sobota 5. listopadu
Královská mincovna v Jáchymově
19 hodin
Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. je český religionista,[1] katolický teolog,[2] kněz, psycholog a sociolog náboženství. Přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, je farářem akademické farnosti, která sídlí v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze a prezidentem České křesťanské akademie. V červnu roku 2008 mu papež Benedikt XVI. udělil titul monsignore - čestný papežský prelát

Prof. Tomáš Halík vystoupí s přednáškou s názvem Lidské stránky božských ctností, spojenou s následnou besedou.  V červnu roku 2008 mu papež Benedikt XVI. udělil titul monsignore - čestný papežský prelát. Bohatá je Halíkova publikační činnost, kromě statí má na kontě řadu knih.

 

 

obrázek výstavy

Českoslovenští legionáři

Přednáška 3.11.2011—3.11.2011

Muzeum Nejdek

Proč se na 100 tisíc mladých Čechů rozhodlo vrátit se ze zajetí do válečných zákopů? Zač bojovali? Jakou úlohu sehrál jejich boj při vzniku ČSR? Na tyto otázky odpoví přednáška Jana Nedvěda.

obrázek výstavy

100 let archeologie v Oberwiesenthalu

2.11.2011—11.12.2011

Muzeum Karlovy Vary

Z KV se výstava přestěhovala do německého Oberwiesenthalu, s nímž ve spolupráci Muzeum Karlovy Vary výstavu připravilo, návštěvníci ji naleznou na oberwiesenthalské radnici a v penzionu Am Roten Hammer.

 

obrázek výstavy

Poslední prohlídka s odborníkem

29.10.2011—29.10.2011

Muzeum Karlovy Vary

U příležitosti končící výstavy 100 let archeologie v Karlovarském kraji vás zveme na zcela mimořádnou, poslední prohlídku této výstavy spojenou s odborným průvodním slovem.

obrázek výstavy

Revoluce v současném arabském světě

Přednáška 20.10.2011—20.10.2011

Muzeum Karlovy Vary

Mgr. Daniel Křížek, Ph. D. se zaměří na dění v Egyptě a Sýrii, ale neopomene zmínit okolnosti počátku nepokojů a proměn v ostatních státech jako je Tunis, Libye nebo Jemen."Celý tamní region byl dlouho zdánlivě statický. Režimy vypadaly pevně, ale bylo známé, že lidé jsou frustrovaní a ve společnosti to bublá. Po Egyptě se vlna nepokojů přelila do dalších zemí a stalo se z toho něco, co hýbe světem." uvedl o přednášce autor.

obrázek výstavy

Kdo byl Anton Gnirs, archeolog?

Přednáška 15.10.2011—15.10.2011

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

V rámci doprovodného programu výstava 100 let archeologie v kraji se koná přednáška S.Burachoviče.Mimořádně rozsáhlý badatelský a publikační odkaz A.Gnirse Karlovarsku je trvalou duchovní hodnotou, jež dalece překračuje hranice regionu západočeských lázní.

obrázek výstavy

100 let od 1.výzkumu na chebském hradě

přednáška a výstava 5.10.2011—5.10.2011

Muzeum Karlovy Vary

O četných archeologických výzkumech na chebském hradě, o výsledcích, poznání a nálezech bude přednášet Pavel Šebesta, archeolog chebského muzea "ve výslužbě" a spoluautor výstavy 100 let archeologie v Karlovarském kraji. který byl osobně účasten mnoha výzkumů chebského hradu.

obrázek výstavy

3. komentovaná prohlídka

komentovaná prohlídka výstavy 5.10.2011—5.10.2011

Muzeum Karlovy Vary

Z řady doprovodných programů k výstavě 100 let terénní archeologie v Karlovarském kraji se od 15.30 hodin  koná již třetí komentovaná prohlídka, průvodcem vám bude archeolog muzea Jan Tajer.

obrázek výstavy

Českoslovenští legionáři

Výstava 29.09.2011—13.11.2011

Muzeum Nejdek

Výstava připomíná historická tažení, bitvy, strastiplný návrat bojovníků za národní samostatnost z doby 1.sv.války, z francouzské, italské a ruské fronty, ruské revoluce a občanské války. Kromě výzbroje, výstroje a uniforem legionářů seznamuje výstava s historickými fakty i mýty, vytvořené kolem legií.

obrázek výstavy

Židé na Karlovarsku

Přednáška 17.09.2011—17.09.2011

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Židovská komunita na Karlovarsku od 16. století do roku 1938 je téma přednášky historika Lukáše Svobody, který se tomuto tématu dlouhodobě věnuje, více zajímavostí naleznete v záložce VĚDA A VÝZKUM

obrázek výstavy

Brána archeologii otevřená

vzdělávací prohlídka výstavy 15.09.2011—30.10.2011

Muzeum Karlovy Vary

Školy objednejte své třídy, žáci se na výstavě 100 let archeologie v kraji dozví odpovědi na otázky KDO JE ARCHEOLOG, CO JE ARCHEOLOGIE, můžete si vyzkoušet složit pravěkou nádobu, vidět pravěká obydlí či osahat pravěké nástroje.

obrázek výstavy

1. komentovaná prohlídka

komentovaná prohlídka 7.09.2011—7.09.2011

Muzeum Karlovy Vary

K výstavě 100 let terénní archeologie v Karlovarském kraji se od 15.30 hodin  koná komentovaná prohlídka, průvodcem vám bude archeolog muzea Jan Tajer.

obrázek výstavy

Kdo byl Anton Gnirs, archeolog?

Přednáška 7.09.2011—7.09.2011

Muzeum Karlovy Vary

přednáška Stanislava Burachoviče: Mimořádně rozsáhlý badatelský a publikační odkaz Antona Gnirse Karlovarsku je trvalou duchovní hodnotou, jež dalece překračuje hranice regionu západočeských lázní.

obrázek výstavy

BRÁNA ARCHEOLOGII OTEVŘENÁ

5.09.2011—30.10.2011

Muzeum Karlovy Vary

.. tak se jmenují naučné programy pro školy k výstavě 100 let archeologie v kraji, poutavě, názorně ale i zábavně si odpovíme na otázky MŮŽU BÝT I JÁ ARCHEOLOGEM? - CO A PROČ HLEDÁ ARCHEOLOG? - K ČEMU JE ARCHEOLOGICKÝ NÁLEZ?  Objednejte si lektora, rádi se vaší třídě budeme věnovat!

obrázek výstavy

Muzika na schodech

3.09.2011—3.09.2011

Muzeum Karlovy Vary

v době konání 16. Karlovarského folklorního festivalu budeme v muzeu hostit tři výborné lidové kapely LA GIMBEURTEÉE D´CHIDDES z Francie, chodský soubor MRÁKOV a lidový soubor VYCPÁLKOVCI z Prahy. Soubory si zatančí v muzeu jen tak.. pro radost, mluveným slovem je bude doprovázet S.Burachovič. VSTUP VOLNÝ

obrázek výstavy

NEBOJ SE, SÁHNI SI, DOZVÍŠ SE

25.08.2011—30.10.2011

Muzeum Karlovy Vary

Pro školáky jsme na výstavě 100 let archeologie v kraji instalovali modely pravěkých nástrojů, které demonstrují reálný předmět, při uchopení předmětu se o něm na obrazovce dozvíte více.

obrázek výstavy

publikace 100 let archeologie v Karlovarském kraji

křest knihy 27.07.2011—30.10.2011

Muzeum Karlovy Vary

K probíhající výstavě byla vydána stejnojmenná publikace o 196 stranách, v česko-německém jazyce, v níž naleznete zajímavé lokality, kde probíkaly archeologiské výzkumy v průběhu století. U každé naleznete souřadnice GPS, mnohé mohou být poučným cílem Vašich výletů v kraji. Kniha též obsahuje rejstřík významných archeologů, jež se svou prací výrazně zapsali do archeologického poznání daných lokalit. Publikaci doplňuje i CD , na němž naleznete Katalog nálezů vybraných archeologických lokalit. Knihu zakoupíte v pokladně muzea za 148 Kč.

obrázek výstavy

100 let archeologie v kraji

výstava 27.07.2011—30.10.2011

Muzeum Karlovy Vary

U příležitosti výročí zahájení terénní archeologie v Karlovarském kraji Vám představujeme nejdůležitější výzkumy pravěkých a raně středověkých lokalit na území kraje s přesahem do saského pohraničí v období 1911-2011. 

obrázek výstavy

KARLOVARSKÉ KALENDÁRIUM

křest knihy 21.07.2011—21.07.2011

Muzeum Karlovy Vary

Nová publikace Karlovarské kalendárium 1325 - 2010 , jsou srtučné dějiny města v datech autorů S. Burachoviče a J. Nedvěda, historiků muzea. Vznikla tak jedinečná publikace neotřelého formátu o 168 stranách s bohatým mnohdy dosud nepublikovaným obrazovým materiálem zachycující nejdůležitější data jakož i nejznámější hosty a osobnosti Karlových Varů v časovém rozmezí let 1325 – 2010. V prodeji je za 120 Kč.

 

obrázek výstavy

Montánní památky záp.Krušnohoří

výstava 1.07.2011—31.08.2011

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Představení projektu MONTANREGION KRUŠNOHOŘÍ vám prostřednictvím výstavy popíše složitou cestu k zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Krušné hory jsou v českém, středoevropském ale i světovém kontextu unikátním regionem, ve kterém se snoubí báňská, průmyslová, umělecká a kulturní tradice. Staré i novější štoly a šachty, haldy, sejpy, vodní příkopy, pozůstatky hutí, hamrů, pil, stoup, skláren - to vše se zde nachází takřka na každém kroku. Na výstavě třeba i vy naleznete cíl svého výletu na místo vámi dosud neobjevené. Více naleznete v záložce PRO NOVINÁŘE.

obrázek výstavy

OPRAVA MODELU

zajímavost 21.06.2011—21.06.2011

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Pohyblivý model důlmího díla ze 16.století, oblíbený cíl návštěvníků stálé expozice, se dočkal celkové revize drobných mechanismů od samotných autotů - manželů Lhotákových, kteří byli nadšení, že jejich dílko stále dělá radost především těm nejmenším a vytváří tak ojedinělou představu o hornické činnosti na Jáchymovsku v dobách jeho největší slávy.

obrázek výstavy

Karel IV. a drahé kameny

Výstava 16.06.2011—18.09.2011

Muzeum Nejdek

Uvidíte pozoruhodnou výstavu vzácných kamenů zapůjčenou z Muzea Českého ráje v Turnově. Doba Karla IV. se výrazně zapsala do dějin zpracování drahých kamenů v Čechách. Středověké naleziště drahokamů svým významem přesahuje oblast Čech. Jedná se o jediné naleziště, z něhož pocházejí drahé kameny, které se používaly v architektuře vrcholné gotiky.

 

 

obrázek výstavy

Mincovna cílem školáků

komentovaná prohlídka 1.06.2011—30.06.2011

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Na konci školního roku je oblíbeným cílem školních výprav Královská mincovna v Jáchymově. Přijďte i vy se třídou na zábavně-naučnou cestu do bohaté historie hornického města a za doprovodu poutavého slova průvodkyně, která některé z dětí názorně oblékne do úboru jáchymovského horníčka..

obrázek výstavy

MDD a lidové zvyky na Karlovarsku

kulturní akce, přednáška 1.06.2011—1.06.2011

Muzeum Karlovy Vary

Komponovaný program s přednáškami, ukázkami paličkování, ukázkami podmalby na sklo a folklórními vstupy souboru Dyleň- to vše k MDD. Lidové zvyky na Karlovarsku jsou doprovodnou akcí výstavy Lidové umění západních Čech.

obrázek výstavy

Hrázděný dům v Krušnohoří

Přednáška 28.05.2011—28.05.2011

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

"..tvrdit, že v Krušnohoří neexistuje lidová architektura, je veliký omyl! " říká historik architektury Mgr. Lubomír Zeman. Dozvíme se o specifikách a odlišnostech hrázděných staveb v Krušnohoří.

Přednáška je doprovodnou akcí výstavy Lidové umění západních Čech.

 


obrázek výstavy

Hrázděný dům v severozápadních Čechách

Přednáška 25.05.2011—25.05.2011

Muzeum Karlovy Vary

Přednáška je doprovodnou akcí výstavy Lidové umění západních Čech. Typická hrázděná konstrukce patří do vyšší kategorie stavitelského umění. Již od 12. století se používala ve městech, ale teprve od 15. století se hrázděné stavby začaly objevovat i na venkově. Dekorativní podoba štítů na průčelí statků tak, jak je známe dnes, se začala stavět až na přelomu 18. -19. století. O tom a dalších zajímavých souvislostech bude přednášet historik architektury Mgr. Lubomír Zeman.


obrázek výstavy

Muzejní noc aneb Karlovarská architektura v průběhu staletí

kulturní akce, koncert 21.05.2011—21.05.2011

Muzeum Karlovy Vary

Bude věnována výstavbě města od jeho založení, zvláště pak takzvanému „zlatému věku“ západočeských lázní od roku 1870 do 1. svět. války. Návštěvníky expozicí provedou vídeňští architekti Fellner a Helmer, kteří zasáhli do architektury mnoha měst, včetně Karlových Varů. S přednáškami vystoupí a pobaví S. Burachovič a amatérské sdružení odborných pracovníků BUCHAR.

obrázek výstavy

Radek Skopec – Obraz, zdroj zážitku a vzrušení

Výstava 5.05.2011—12.06.2011

Muzeum Nejdek

Výstava chodovského výtvarníka, který preferuje biomorfní tvary a strukturální malby velkých formátů. Od kreseb, portrétů až po bohatě strukturované obrazy, jež se vyznačují dynamickou expresí až živočišností.

obrázek výstavy

Zelený čtvrtek v muzeu

kulturní akce 21.04.2011—21.04.2011

Muzeum Karlovy Vary

První doprovodná akce výstavy Lidová kultura západních Čech je pletení pomlázky, zdobení kraslic, paličkování a výroba proutěných košíčků na vajíčka a přednáška S.Burachoviče o tradičních velikonočních zvycích na Karlovarsku.

obrázek výstavy

Lidové umění západních Čech

výstava 20.04.2011—17.07.2011

Muzeum Karlovy Vary

Západní Čechy si utvářely vlastní lidovou kulturu, a to díky prolínání dvou kultur - české a německé. Výstava ukazuje odlišnosti pěti oblastí - Karlovarska, Chebska, Chodska, Klatovska a Plzeňska. Němci i Češi zde žili, ale každá etnická skupina udržovala svůj životní styl a rozvíjela i jiné projevy lidového umění. Pohledy na lidové kroje, interiéry, zbožnosti či zvykoslovné předměty ukazují na bohatost lidového umění v českém pohraničí. K výstavě je po dobu jejího konání připraven bohatý doprovodný program. Více informací v záložce PRO NOVINÁŘE

obrázek výstavy

IZRAEL - přednáška Jana Nedvěda v Jáchymově

přednáška 16.04.2011—16.04.2011

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Země zaslíbená, trn v oku Arabů i jediné demokratické zřízení na Blízkém východě. To všechno je Izrael. Historii i současnost židovského státu přiblíží historik karlovarského muzea Jan Nedvěd, který na sklonku loňského roku Izrael navštívil. Cestopisně-historickou přednášku doplní o postřehy z míst, která viděl, a promítne desítky fotografií nejen z Tel Avivu, Jeruzaléma nebo Nazarethu. Více v záložce PRO NOVINÁŘE

obrázek výstavy

IZRAEL - Přednáška Jana Nedvěda na Nové louce

Přednáška 6.04.2011—6.04.2011

Muzeum Karlovy Vary

Země zaslíbená, trn v oku Arabů i jediné demokratické zřízení na Blízkém východě. To všechno je Izrael. Historii i současnost židovského státu přiblíží historik karlovarského muzea Jan Nedvěd, který na sklonku loňského roku Izrael navštívil. Cestopisně-historickou přednášku doplní o postřehy z míst, která viděl, a promítne desítky fotografií nejen z Tel Avivu, Jeruzaléma nebo Nazarethu.Více v záložce PRO NOVINÁŘE

obrázek výstavy

Velikonoční paličkování v muzeu

kulturní akce 26.03.2011—26.03.2011

Muzeum Nejdek

Doprovodná akce výstavy Vítání jara s radostí, která návštěvníky seznámí s tradiční výrobou krušnohorské paličkované krajky. Lidé si budou smět sami vyzkoušet, kolik práce jedna taková krajka s velikonočním motivem obnáší. Více v záložce PRO NOVINÁŘE.

obrázek výstavy

VÍTÁNÍ JARA S RADOSTÍ

Výstava 24.03.2011—30.04.2011

Muzeum Nejdek

Pátý ročník tradiční prodejní výstavy, kterou pořádá Muzeum Karlovy Vary ve spolupráci s OS Dětská radost a ZŠ Karlovarská Nejdek.

obrázek výstavy

JAN KRISTOFORI obrazy, objekty

Výstava 10.03.2011—10.04.2011

Muzeum Karlovy Vary

Proslavily ho originální knižní ilustrace a svérázné objekty. Přední český výtvarník Jan Kristofori byl jedním z nejznámějších českých umělců INFORMELU, kteří žili v emigraci. "...tvoří své obrazy jako gotické reliéfy a lze je označit jako skulpturální malbu.Barvy jsou pokládány v plastických plochách..., jsou pečlivě míseny s líbeznou spontaneitou a lyrickým tónováním..." (citace z autobiografie JK)

... více v záložce PRO NOVINÁŘE

 

obrázek výstavy

Drana

Divadelní představeni 5.03.2011—5.03.2011

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Jak dokáže tížit lidská samota a jak těžké je vymanit se z ní? To ví Drana, v podání karlovarské herečky Lucie Domesové, úspěšné představení Divadla V patře, doprovázené živou hudbou. FOTO: archiv Divadla V patře a KVMUZ

obrázek výstavy

Židovské hřbitovy ve Finsku

Přednáška 2.03.2011—2.03.2011

Muzeum Karlovy Vary

Přednáška historika, odborníka na ugrofinštinu, ale také přírodovědce PhDr. Ing. Václava F. Chvátala, který se od roku 2002 věnuje dokumentaci a výzkumu hebrejské epigrafiky a záchraně židovských památek.

Více informací v záložce PRO NOVINÁŘE

obrázek výstavy

Co skrývá Hartenberg?

komentovaná prohlídka 17.02.2011—17.02.2011

Muzeum Karlovy Vary

Jaká tajemství už odhalili karlovarští archeologové ve zřícenině hradu Hartenberg? Jejich výzkumy mapuje výstava ve vestibulu krajského úřadu, kterou návštěvníky 17. února provede od 15 hodin Jan Tajer, archeolog karlovarského muzea.

VÍCE INFORMACÍ V ZÁLOŽCE PRO NOVINÁŘE

obrázek výstavy

Slavnostní křest knihy

křest knihy s besedou 5.02.2011—5.02.2011

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

jáchymovský křest knihy: Dějiny jáchymovské mincovny a katalog ražeb I. 1519/1520-1619

Knihu autorů Lubomíra Nemeškala a Petra Vorla je první částí obsáhlé dvousvazkové monografie o dějinách jáchymovské mincovny, doplněné o podrobný sběratelský katalog jáchymovských mincovních ražeb

 

 

obrázek výstavy

HLASUJTE PRO MUZEUM !!!

nominace 2.02.2011—17.02.2011

Muzeum ředitelství

Rovnou dvěma akcemi zaujalo Muzeum Karlovy Vary média. Porota týdeníku Sedmička nominovala na kulturní událost roku výstavu 3000 let knižního umění, MF Dnes zase výstavu Slavné vily Karlovarského kraje.

obrázek výstavy

HARTENBERG - nálezy, výzkum

vestibul Krajského úřadu 1.02.2011—28.02.2011

Muzeum ředitelství

Téměř patnáct let zkoumají archeologové Muzea Karlovy Vary zříceninu hradu Hartenberg. Výsledky jejich práce mapuje výstava ve vestibulu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Fotogalerii z komentované přehlídky najdete v záložce MINULÉ, více informací pak v záložce PRO NOVINÁŘE.

obrázek výstavy

HRY A KLAMY II ... poznávej se

výstava 19.01.2011—27.02.2011

Muzeum Karlovy Vary

Zábavné exponáty názorně vysvětlí svět přírodních věd v duchu myšlenky J.A.Komenského ŠKOLA HROU - hlavolamy, kvízy, hádanky, skládačky a optické klamy - DOTÝKATI  SE  EXPONÁTŮ  PŘIKÁZÁNO!

 

obrázek výstavy

MUZEUM ZAVŘENÉ

3.01.2011—18.01.2011

Muzeum Karlovy Vary

1.1. - 18.1. 2011 ZAVŘENO

Všem přátelům našeho muzea přejeme krásné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok. V roce 2011 pro Vás chystáme řadu zajímavých akcí, první začíná již 19.ledna. Zachovejte našemu muzeu přízeň a těšíme se na další setkání s Vámi.

obrázek výstavy

MUZEUM ZAVŘENÉ

1.01.2011—31.01.2011

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

leden 2011 ZAVŘENO

Všem přátelům našeho muzea přejeme krásné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok. V roce 2011 se těšíme na další setkání s Vámi.

obrázek výstavy

MUZEUM ZAVŘENÉ

24.12.2010—20.01.2011

Muzeum Nejdek

Do 24.března 2011 bude pobočka uzavřena.

obrázek výstavy

ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK

20.12.2010—1.01.2011

Muzeum ředitelství

Přejeme všem přátelům a příznivcům našeho muzea úspěšný nový rok a i v roce 2011 zachovejte našemu muzeu přízeň, vězte, že pro vás připravujeme řadu zajímavých výstav a kulturních zážitků.

obrázek výstavy

Paličkování o nejdeckém jarmarku

kulturní akce 12.12.2010—12.12.2010

Muzeum Nejdek

Občanské sdružení Krušnohorská krajka předvede umění této tradiční výroby zejm.v 19.stol. Za vzor si berou tzv.DLOUHOU NOC, kdy ženy před Štědrým dnem celou noc paličkovaly, ráno své výrobky prodaly, aby měly na štědrovečerní skromné jídlo.

obrázek výstavy

O pohár Královské mincovny VII

vzdělávací soutěž 6.12.2010—7.12.2010

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Zábavně vzdělávací soutěž ve znalostech historie našeho kraje a orientaci v regionu se pro žáky základních a středních škol konala již po sedmé.

Blahopřejeme!!! Těšíme se na VIII. ročník příští rok.. více  o umístění žáků naleznete v záložce PRO NOVINÁŘE

 

obrázek výstavy

Adventní koncert

Koncert 4.12.2010—4.12.2010

Muzeum Nejdek

Hrají: paní Berta Růžičková – citera, Corni - lesní rohy. Soubor studentů ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary, Konzervatoře Plzeň, JAMU Brno, členů KSO, přátel Horního hradu, sv. Huberta a písní A. Günthera, zazní písně o přírodě, lidech, zimě a Vánocích od Antona Günthera.

 

 

obrázek výstavy

Vánoční zvyky na Karlovarsku

Přednáška 2.12.2010—2.12.2010

Muzeum Nejdek

Na Štědrý den dodržovali naši předkové desítky zvyků. Ze známých je stoupání bosou nohou na sekeru ležící na zemi, lití olova, krájení jablka, pouštění lodiček nebo házení střevíce. V průběhu Štědrého večera se nikdo nesměl zvednout od stolu do té doby, dokud všichni nedojedli. Věřilo se, že o dalších Vánocích by se rodina nesešla celá. Z kapra, servírovaného k slavnostní večeři, schovala hospodyně šupiny – to proto, aby se v domácnosti držely peníze.

 

obrázek výstavy

Adventní koncert

Koncert 27.11.2010—27.11.2010

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Zazní české a moravské koledy v úpravách pro harfu, flétnu, hoboj, housle, violoncello, kontrabas a kytaru. Učinkovat bude Vokální kvintet DaD a Velmi malý komorní orchestr Varvary Divišové.

obrázek výstavy

Bible Václava IV. DAR MUZEU

25.11.2010—25.11.2010

Muzeum Karlovy Vary

Úchvatnou bohatě iluminovanou faksimili bible Václava IV. se rozhodlou umělecké nakladatelství ADEVA Graz Rakousko věnovat muzeu jako projev spokojenosti s realizací výstavy 3000 let knižního umění. Badatelé budou tak mít možnost v našem muzeu shlédnout jeden díl prvního velkolepého německého rukopisu bible, která byla napsána na žádost českého krále Václava IV. v letech 1390-1400 a kterou vytvořila v té době nejslavnější iluminátorská škola v Praze. Více o bibli naleznete v záložce "PRO NOVINÁŘE". Originál Václavovy bible je ve vlastnictví Rakouské národní knihovny ve Vídni. Slavnostní předání proběhne v muzeu na Nové louce ve čtvrtek 25.11. v 10 hodin.

obrázek výstavy

Zajímavosti Karlových Varů

Přednáška 24.11.2010—24.11.2010

Muzeum Karlovy Vary

Prezentace dobových pohledů na lázeňské město tak, jak je neznáte v podání sběratele Libora Humla, který představí svou sbírku fotografií, ukáže stavební vývoj a vzpomínky na Dolní a Horní nádraží. Připomene také Lázně 6, kostelík sv. Urbana, stavbu Thermalu a léta chátrající Národní dům. Vrcholem prezentce se stane Růžový vrch - jeho původní podoba, poválečná demolice a jeho nová, panelová zástavba.

obrázek výstavy

Papírové betlémy

Výstava + Vernisáž 18.11.2010—9.01.2011

Muzeum Nejdek

Přijměte pozvání na vánoční výstavu, která představí papírové betlémy současných autorů. Můžeme obdivovat ztvárnění a pojetí tohoto tématu od Vladimíra Janáčka, Jarmily Haldové, Daniela Ladmana nebo od Nadi Kotrčové.

 

 

obrázek výstavy

O tradici a fenoménu hotelu PUPP

Přednáška 13.11.2010—13.11.2010

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Počátky GH Pupp spadají až do roku 1701, kdy byl postaven Saský sál. Klíčový význam pro vývoj hotelu měla hoteliérská dynastie rodiny Puppů, jež v průběhu 200 let sehrála důležitou roli v dějinách kv.gastronomie a podnikatelství, o osudech rodiny Puppů, zejména otce zakladatele J.G.Puppa, jeho synů a vnuků ale i o žijících potomcích dynastie Puppů v Rakousku a Německu, přednáší dr.S.Burachovič

 

obrázek výstavy

O tradici a fenoménu hotelu PUPP

přednáška 27.10.2010—27.10.2010

Muzeum Nejdek

Počátky GH Pupp spadají až do roku 1701, kdy byl postaven Saský sál. Klíčový význam pro vývoj hotelu měla hoteliérská dynastie rodiny Puppů, jež v průběhu 200 let sehrála důležitou roli v dějinách kv.gastronomie a podnikatelství, o osudech rodiny Puppů, zejména otce zakladatele J.G.Puppa, jeho synů a vnuků ale i o žijících potomcích dynastie Puppů v Rakousku a Německu.

 

obrázek výstavy

Památky hrdelního soudnictví

přednáška 23.10.2010—23.10.2010

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

J.Klsáka představí nejvýznamnější památky tohoto druhu v okolí K.Varů, připomínky krvavých činů či příhod ve volné krajině ve formě kamenných křížů, obecně nazývaných smírčími, nebo pozůstatky šibenic, jakož i jiných připomínek starých časů spjatých se složitým středověkým výkladem práva.

 

 

 

obrázek výstavy

konference Hippokrates K.Varů

Konference 21.10.2010—21.10.2010

Muzeum Karlovy Vary

 

Muzeum letos uctí život a dílo slavného karlovarského lékaře Davida Bechera (1725-1792). Stane se tak v rámci vědecké konference, která se uskuteční v Galerii umění v K.Varech. Odborné přednášky přednesou jak renomovaní karlovarští lékaři a balneologové, tak i vzácný host z Braunschweigu, prof. dr. Ludwig Weigert, vynikající znalec života a díla Davida Bechera. Přednášky budou publikovány ve sborníku. Program naleznete v záložce PRO NOVINÁŘE

 

 

obrázek výstavy

3000 let knižní kultury

přednáška a výstava 15.10.2010—15.10.2010

Muzeum Karlovy Vary

..pět kultur knižní malby, ke stejnojmenné výstavě přednáší Jan Kocisek, zástupce uměleckého nakladatelství Adeva Austria, dozvíte se o složitém výběru děl pro výrobu faksimilí, o jedinečném způsobu jejich výroby ale třeba i o vystavené Bibli Václava IV. z roku 1389-1400, která byla vytvořena slavnou  pražskou iluminátorskou školou, dozvíte se o fascinujících miniaturkách a množství alegorických postav.

obrázek výstavy

3000 let knižního umění

Výstava 7.10.2010—21.11.2010

Muzeum Karlovy Vary

Jedinečná výstava představí výrobu uměleckých faksimilí, jako např. královský zlatý rukopis Zlatý žaltář Karla Velikého, vrcholné dílo germánského románského umění Berdoldův sakramentář či Učebnici císaře Maxmiliána s nádhernými iluminacemi, ale i jednu z nejvýznamějších egyptských Knih mrtvých tzv. Papyrus Ani, k vidění bude též  jedinečná ukázka byzantského dvorského umění ve formě svitku tzv.Józuúv svitek..atd. nenechte si ujít prezentaci dokonalých faksimilí rakouské umělecké dílny firmy Adeva.

obrázek výstavy

Konference o urbanismu

Konference 6.10.2010—7.10.2010

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Konference Bohatství historického stavebního vývoje Krušnohoří volně navazuje na úspěšnou loňskou konferenci Jáchymov, architektonická perla Krušnohoří. Letošní program je územně rozšířen na celé Krušné hory a tématicky se bude zabývat urbanismem krušnohorských měst, jejich stavebními specifiky a technickými památkami. Program naleznete v záložce "muzeum Jáchymov - AKTUALITY"

obrázek výstavy

1989 Cesta srovnání

Výstava 3.10.2010—31.10.2010

Muzeum ředitelství

Na radnici v Oberwiesentalu představujeme náš projekt webové prezentace www.cestakesvobode.eu , který doprovází výstavu "1989-Cesta ke svobodě" v penzionu Am roten Hammer. Jde o srovnání novodobých dějin ČSSR a NDR, v užším kontextu rovněž jde také o porovnání historie Saska a Karlovarska a jejich vazeb.

obrázek výstavy

II.světová válka

výstava 30.09.2010—7.11.2010

Muzeum Nejdek

Sokolovské muzeum připravilo výstavu o největším světovém konfliktu, jehož následky přetrvávají až do současnosti. Dozvíte se o příčinách, chronologickém průběhu a následcích II. světové války a jaký vliv měla na zdejší kraj. Na výstavě se také prezentují dobové trojrozměrné předměty. Obrazově bude doplněna o události v Nejdku.

obrázek výstavy

Romantické cesty zanikající krajinou Medardu

přednáška 23.09.2010—23.09.2010

Muzeum Nejdek

 

Přednáška ke stejnojmenné výstavě. Na místech bývalých lomů Medard a Libík se tvoří jezírka, potoky s vodopády, peřejemi i barevné bažiny. Nová tvář těžbou zničené krajiny. V současné době tento prostor mizí pod hladinou vznikajícího jezera Medard a fotografie zůstanou jedinou připomínkou neobvyklé krajiny.

obrázek výstavy

Pojď, můj milý, do mé zahrady

komponovaný pořad 18.09.2010—18.09.2010

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

„VENI, DILECTE MI IN HORTUM MEUM“

Pojďte spolu s námi nahlédnout pod pokličku odvěkého vztahu mezi mužem a ženou v době renesance. Láska totiž od nepaměti inspirovala nejen básníky, hudebníky, malíře, ale ovlivňovala i společenský život a naopak. Jáchymov ve svém vrcholném období 16.století nebyl výjimkou, o čemž nás přesvědčí komponovaný pořad..

obrázek výstavy

Jáchymovské demolice

stálá expozice 8.09.2010—28.09.2010

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Muzeum ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Lokti zpracovalo nový materiál o neslavných demolicích v Jáchymově. Stálá expozice bude rozšířena o pět nových panelů s podtituly: I Degradace urbanistické struktury města, II Demolice do 70.let 20.st., III Demolice od 80.let 20.st., IV Demolice časově nezařaditelné, V Zhodnocení odstraněných objektů. Přijďte se i vy podívat na smutná fakta o změně tváře Jáchymova.

obrázek výstavy

O tradici a fenoménu hotelu PUPP

přednáška a výstava 8.09.2010—8.09.2010

Muzeum Karlovy Vary

Počátky GH Pupp spadají až do roku 1701, kdy byl postaven Saský sál. Klíčový význam pro vývoj hotelu měla hoteliérská dynastie rodiny Puppů, jež v průběhu 200 let sehrála důležitou roli v dějinách kv.gastronomie a podnikatelství, o osudech rodiny Puppů, zejména otce zakladatele J.G.Puppa, jeho synů a vnuků ale i o žijících potomcích dynastie Puppů v Rakousku a Německu.

 

 

 

 

obrázek výstavy

Pohledy do nebe

Přednáška 30.07.2010—30.07.2010

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Dr. Jiří Grygar je významným českým vědcem, popularizátorem vědy v oblasti astronomie a astrofyziky. U nás vešel ve známost především díky televizním vzdělávacím pořadům a vydaným knihám. Ve světě patří mezi uznávané vědecké osobnosti.

Přijďte do muzea v nezvyklou dobu, v pátek 30.7. ve 20.30 hod. Pokud se ptáte: „Proč tak pozdě?“ Odpovím: „Hvězdáři se přece dívají do nebe v noci!“

 

 

 

obrázek výstavy

Přímý potomek rodiny PUPP

23.07.2010—26.09.2010

Muzeum Karlovy Vary

Dne 23. července 2010 zavítala do Muzea Karlovy Vary Renate Lehmlerová, rozená Schäfflerová-Puppová, přímý potomek slavné hotelové dynastie Puppů. Na pozvání muzea si přijela prohlédnout právě probíhající výstavu Příběh GH Pupp, na kterou laskavě zapůjčila velkou kolekci dokumentů z rodinného archívu. Výstavou ji provedl její autor, historik S.Burachovič. Paní Lehmlerová si v doprovodu svého manžela a syna výstavu prohlédla s velkým zájmem, znalostí věci a s nezastíraným dojetím, jež se projevilo i těžko skrývanými slzami. Pro muzeum bylo velkou ctí uvítat vzácnou návštěvu a pochlubit se zdařilou výstavou.

 

 

obrázek výstavy

Jáchymovské mincování III aneb .. o zbraních s humorem a nadsázkou

Naučně-zábavný pořad 10.07.2010—10.07.2010

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Na nádvoří mincovny se bude konat zábavné odpoledne v podání Romana Prokeše o vývoji palných zbraní od husitských válek přes kolty divokého západu až ke zbraním z 2.světové války. Diváci budou spolutvůrci komponovaného pořadu a určitě se nebudou nudit. Po dobu konání pořadu bude expozice muzea volně přístupná.

obrázek výstavy

1989 Cesta srovnání

výstava 1.07.2010—5.09.2010

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Prezentace právě spuštěných webových stránek www.cestakesvobode.eu je obsahem výstavy v prostorách mincovny. Jde o srovnání novodobých dějin ČSSR a NDR, v užším kontextu rovněž jde také o porovnání historie Saska a Karlovarska a jejich vazeb. Muzeum je autorem tohoto projektu.

 

obrázek výstavy

geologická konference

Konference 28.06.2010—28.06.2010

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Na téma Zhodnocení potenciálu surovinových ložisek v sasko-českém pohraničí - Přeshraniční registr nerostných surovin. Program v záložce "pro novináře" Motto: "Trvalé zásobování nerostnými surovinami z evropských zdrojů si vyžaduje více znalostí o ložiscích, která jsou k dispozici v EU. Možnosti přístupu k nim by měly být zabezpečeny při územním plánování"

obrázek výstavy

publikace Příběh Grandhotelu Pupp

křest knihy 28.06.2010—28.06.2010

Muzeum Karlovy Vary

Křest knihy v GH Pupp

V rámci probíhající výstavy v muzeu na Nové louce vychází stejnojmenná publikace, která se v podrobných souvislostech zabývá generacemi rodiny Puppů až do současnosti. Rovněž Vás provede stavebním vývojem a architektonickými změnami hotelu.

Kniha v prodeji na pokladně muzea za 599 Kč.

 

obrázek výstavy

Romantické cesty zanikající krajinou

výstava 24.06.2010—26.09.2010

Muzeum Nejdek

Fotografie ukazují, že i těžbou zničená a ztracená krajina vyuhlených lomů Libík a Medard získala po opuštění lidmi zvláštní kouzlo. Probíhající rekultivace a postupné zatápění opět krajinu krajinu, fotografie budou jedním z mála dochovaných dokladů o síle přírody, spontánním vývoji postindustriální krajiny a její nečekané kráse. Autory jsou S.Kuncocá a J.Tyller.

 

obrázek výstavy

výstava Příběh GH Pupp

Výstava 23.06.2010—3.10.2010

Muzeum Karlovy Vary

VÝSTAVA PRODLOUŽENA

Příběh o složité dynastii rodiny Puppů, o vývoji podnikání a hoteliérství v K.Varech, ale i o vlastnických či architektonických změnách světoznámého "hotelového impéria". Výstava je připravena v upomínku 200.výročí úmrtí J.G.Puppa, který byl vůdčí osobností rozkvětu hotelu. U příležitosti otevření výstavy bude o týden později pokřtěna stejnojmenná publikace.

obrázek výstavy

Život a dílo Zdeňka Buriana

Přednáška 16.06.2010—16.06.2010

Muzeum Karlovy Vary

Vladimír Prokop představí život a dílo výrazné umělecké osobnosti 20.století. Malíře, který se stal ikonou v ilustraci dobrodružné literatury (Verne, May, Kipling atd.), dovedl do krajní podoby originální kvašovou techniku. Stejně tak se Burian stal mezníkem v obrazové paleontologické rekonstrukci, kde spolupracoval s našimi předními vědci (Augusta, Špinar, Mazák). Burian je autor geografických obrazů, volných cyklů, ilustrací netradičních žánrů, zátiší, portrétů. Nahlédneme alespoň částečně také do umělcova soukromí.

 

 

obrázek výstavy

Setkání s Lucasem Cranachem

Přednáška 12.06.2010—12.06.2010

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Oldřich Ježek představí posluchačům významného německého malíře z období renesance Lukase Cranacha. Pro Jáchymov vytvořil v 16.století dvě pozoruhodná díla. Jedno z nich - oltář v kostele sv. Jáchyma - byl zničen při požáru města v r.1873. Druhé dílo - oltářní trojdílná archa ve Špitálním kostele, jehož rozbor provede a zprostředkuje tak setkání s Lukasem Cranachem.

 

 

 

 

obrázek výstavy

MUZEJNÍ NOC

Naučně-zábavný pořad 29.05.2010—29.05.2010

Muzeum Karlovy Vary

Petr Veliký na koni, Sissy a tlustí bodyguardi.. aneb Slavní návštěvníci K.Varů, v podání pracovníků muzea o návštěvnících méně či více známých, hudební produkce Primitivové neznámé kultury, divadelní produkce Divadlo BezDirky

volně přístupná stálá expozice muzea

 

obrázek výstavy

Romantické cesty zanikající krajinou

komentovaná prohlídka 23.05.2010—23.05.2010

Muzeum Karlovy Vary

Ke stejnojmenné výstavě připravili autoři projektu komentovanou prohlídku ve výstavních sálech.

obrázek výstavy

Jáchymovské medaile

Přednáška 22.05.2010—22.05.2010

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Dr.J.Boublíková-Jahnová o jáchymovských biblických a Husových medailích, toto téma bylo prezentováno na konferenci konané u příležitosti výstavy Umění doby reformace v českých zemích na Pražském hradě, kde byly mj.vystaveny dva jáchymovské epitafy. Přednáška bude rozšířena o rozbor medailí s tématem Daniela v jámě lvové a Pokušení Krista od jáchymovského rytce razidel Nickela Milicze.

obrázek výstavy

Romantické cesty zanikající krajinou

přednáška 19.05.2010—19.05.2010

Muzeum Karlovy Vary

R.Tyller a S.Kuncová přiblížíli měnící se podobu krajiny na Sokolovsku. Na místě vyuhlených lomů Medard a Libík se postupně vytvářela jezírka, potoky s vodopády, peřejemi i barevné bažiny. Těžbou zničená a ztracená krajina získala po opuštění lidmi zvláštní kouzlo, jež mizí pod hladinou vznikajícího jezera Medard.

obrázek výstavy

Ze zápisníku kronikáře

křest knihy 15.05.2010—15.05.2010

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Uvedení právě vydané knihy, beseda s autorem O.Ježkem, jáchym.patriotem, bývalým kronikářem. Kroniku Jáchymova psal od r.1980 a vedl ji čtvrt století. Svým přístupem navázal na významné kronikářské předchůdce, jakými byli Könneritz, Mathesius, Böhm a Lündner. Kniha je v prodeji na pokladně muzea.

obrázek výstavy

1989 Cesta srovnání

Výstava 14.05.2010—28.06.2010

Muzeum Karlovy Vary

výstava Vřídelní kolonáda

Srovnání novodobých dějin Československa a východního Německa – NDR, v užším kontextu také porovnání historie v Sasku a na Karlovarsku. Smysl spolupráce mezi oběma příhraničními regiony je mj.ve vzájemném smíření a zároveň ve vyrovnání se s totalitní minulostí. Webové stránky www.cestakesvobode.eu / www.wegzurfreiheit.eu vznikly z potřeby zaznamenat a srovnávat události a tím také ukázat, jak blízko si Němci a Češi jsou. Srovnání minulosti, kde vedle sebe uvádíme na časové ose historické události jednotlivých let a měsíců tak, jak se děly na obou stranách hranice od k.2.sv. světové války do pádu komunistických režimů v roce 1989. Prezentace spuštěných webových stránek v ČJ a NJ je obsahem výstavy ve Vřídelní kolonádě v 1.patře v hale Hygie..

 

obrázek výstavy

V hlavní roli Vladimír Ráž

výstava 6.05.2010—20.06.2010

Muzeum Nejdek

4.7. uplynulo 10 let od úmrtí nejdeckého rodáka herce Vladimíra Ráže. Výstava připomíná jeho mládí strávenému v Nejdku, přibližuje role v ND a filmu. Dodnes žije v povědomí jako princ v legendární pohádce Pyšná princezna. Do rodného města častokrát zajížděl, s divadelním souborem Jirásek v Nejdku sehrál v roce 1971 hru Lišák Pseudolus, účastnil se jako host 1. Poutě dobré vůle v červnu 1990.

obrázek výstavy

Romantické cesty zanikající krajinou

výstava 5.05.2010—13.06.2010

Muzeum Karlovy Vary

O romantických cestách za vodopády, barevnými bažinami, erozí rozbrázděnými vrchy i hlubokými roklemi nedaleko Sokolova, těžbou zničená a ztracená krajina vyuhlených lomů Libík a Medard získala po opuštění lidmi nové zvláštní kouzlo. Probíhající rekultivace  krajinu mění do trvalé podoby. Fotografie z výstavy budou jedním z mála dochovaných dokladů o síle přírody, spontánním vývoji postindustriální krajiny a její nečekané kráse.

obrázek výstavy

Rašeliniště západního Krušnohoří

Přednáška 17.04.2010—17.04.2010

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

 

Vladimír Melichar představí posluchačům faunu a flóru horských rašelinišť. Hluboká rašeliniště v západní části Krušných hor patří k pozapomenutým přírodním unikátům kraje. O vegetaci, obdobě severské tundry, o fauně s relikty doby ledové, o vzniku vrchovišť a postupném růstu, o těžbě rašeliny a obnově vodního režimu narušených lokalit, o všech chráněných území s rašeliništi.

 

 

obrázek výstavy

architekt Karl Ernstberger

Přednáška 14.04.2010—14.04.2010

Muzeum Karlovy Vary

O díle K.Ernstbergera, žáka vídeňského prof.Wagnera, jež ve 20.až 40.letech 20.st. působil v K.Varech, z výčtu jeho děl např. kostel M.Utěšitelky v Dalovicích, dnes již zbořená karlovarská mlékárna, hotel Central, vila Titania v ul.Kr.Jiřího, dům Thalia v Bulharské ul., transfůzní stanice, řada vil v Tuhnicích a Dalovicích, ale i vila v Aši, škola v Toužimi, spořitelna v Tachově. Více o architektovi v knize Slavné vily Karl.kraje, kterou koupíte na pokladně muzea.

obrázek výstavy

1989 - Cesta ke svobodě v Klingenthalu

výstava 1.04.2010—30.04.2010

Muzeum Karlovy Vary

Úspěšný výstavní projekt se představuje v Sasku. Prostřednictvím "časové osy" jsou srovnány významné dějinné události na české a německé straně, resp.tehdejší NDR 1945 až 1990. Výstava se koná v muzeu v Klingenthalu, Schlossstrasse 3, následně budou spuštěny i webové stránky www.cestakesvobode.eu

obrázek výstavy

architekt Heindrich Scherrer

přednáška 31.03.2010—31.03.2010

Muzeum Karlovy Vary

O stavbách "sokolovského" Švýcara v K.Varech, jež je autorem téměř stovky staveb v celém kraji. V Karlových Varech jsou jeho dílem například  Vila doc. Doberauera (součást dnešního komplexu Sanssouci), Vila Frisia, dva vilové domy v ulici Krále Jiřího.

 

obrázek výstavy

Slavné vily Karlovarského kraje

Výstava 18.03.2010—25.04.2010

Muzeum Karlovy Vary

Výstava o nejvýznamějších vilách v našem kraji a jejich příběhy, o stavitelích a majitelích, nejen o známých ale i neprávem zapomenutých architektech. Výstava je spojena s doprovodnými přednáškami o architektech H.Scherrerovi a K.Ernstbergerovi. V prodeji je právě vydaná stejnojmenná publikace autorů L.Zemana, J.Horváthové, Z.Černého a M.Runda.

obrázek výstavy

Spolu a hravě...

výstava 11.03.2010—25.04.2010

Muzeum Nejdek

Společně s OS Dětská radost  a s Městskou knihovnou již počtvrté pořádáme prodejní velikonoční výstavu, jejíž výtěžek půjde na potřeby handicapovaných dětí a jejich integraci mezi občany v Nejdku. Letošní podtitul zní: „Jarní mláďátka vyrobí nám děťátka“. Nejhezčí soutěžní výtvory ohodnotí sami návštěvníci.

 

obrázek výstavy

Zaniklý kostel sv.Mikuláše

výstava 10.03.2010—18.04.2010

Muzeum Karlovy Vary

Prezentace výsledků archeologického výzkumu z let 2002 až 2006 a o znovuobjevení pozdně gotického kostela pod vrchem Krudum ve Slavkovském lese je ke shlédnutí v Oberwiesenthalu v sále penziónu Am Roten Hammer, Annabergerstr.115. Výstava vám poodhalí minulost tohoto mystického místa a je i v českém jazyce.

obrázek výstavy

Život s horskou službou

Přednáška s besedou 6.03.2010—6.03.2010

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Bývalý náčelník horské služby Rudolf Chlad vyprávěl o jedenadvaceti letech služby v Krušných a mj. řekl: "Mrzí mě, že mnohdy jsou naše hory prezentovány jako taková popelka, i když to dávno neplatí a zbytečně to odrazuje návštěvníky. Rozhodně se máme čím chlubit a je potřeba, aby se to lidé dozvěděli." Nechyběly ani zajímavé zážitky ze záchranářské práce v horách.

 

obrázek výstavy

Mincovna od 3.2. OTEVŘENÁ

28.02.2010—28.02.2010

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

V roce 2010 chystáme opět řadu zajímavých akcí, zachovejte nám proto i nadále svoji přízeň.

obrázek výstavy

OCENĚNÍ Kulturní událost 2009

15.02.2010—15.02.2010

Muzeum Karlovy Vary

V anketě kulturní událost roku v Karlových Varech získal náš projekt 1989 - Cesta ke svobodě 3.místo. Kurátor projektu Jan Nedvěd převzal 15.února 2010 v Husovce z rukou šéfredaktora Sedmičky Luboše Vedrala ocenění, které je pro nás povzbuzením do další práce.

foto: M.Chaloupka

obrázek výstavy

Marta Dvořáčková je OSOBNOST MĚSTA 2009

5.02.2010—28.02.2010

Muzeum Nejdek

V anketě  vypsané nejdeckou radnicí ZVÍTĚZILA mezi čtyřmi nominovanými naše dlouholetá pracovnice muzea paní Marta Dvořáčková. Město Nejdek každoročně hledá osobnost, která svým celoživotním dílem, svou prací, dílem či skutkem významně přispěje k propagaci a reprezentaci města. BLAHOPŘEJEME

obrázek výstavy

Poetický večer II

28.01.2010—28.01.2010

Muzeum Karlovy Vary

V rámci výstavy 1989 - Cesta ke svobodě budou pracovníci muzea a spřátelené osobnosti recitovat  budovatelskou a undergroundovou poezii. Recesistický večer  představí zčásti básně budovatelských autorů působících v padesátých letech v Československu a na Karlovarsk.

 

obrázek výstavy

KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

18.12.2009—4.01.2010

Muzeum Karlovy Vary

Přejeme všem přátelům našeho muzea nádherné vánoční svátky a věřte, že v roce 2010 pro vás připravujeme řadu naučných i zábavných akcí. Zachovejte nám přízeň a v novém roce se těšíme opět na setkání s vámi.

obrázek výstavy

Čtení budovatelské a podzemní poezie

17.12.2009—17.12.2009

Muzeum Karlovy Vary

V rámci probíhající výstavy 1989 - Cesta ke svobodě si přijďte sednout do obýváčku 70.let a zaposlouchejte se  do budovatelské a podzemní poezie.Vystupovat budou Grigorij Klusakovič, Šákul Adobovs, Ian Nedvedescu, Jana Plechatowska, Melpus Tajerus, Lerak Kinrobov, Perikulus Cannis Lupus Musealis a mnozí další významní básníci a pravidelní návštěvníci restauračních zařízení.

obrázek výstavy

Advent v muzeu, koncert

12.12.2009—12.12.2009

Muzeum Nejdek

Součástí nejdeckého jarmarku 12.12. je i kulturní program v muzeu. Výstava historických fotografií Nejdku, vánočních perníků soutěže Nejdecký perník a sněhuláků soutěže Sněhulákoviny

obrázek výstavy

Adventní koncert

12.12.2009—12.12.2009

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

„Oblíbené písně z Krušnohoří“ v podání Berty Růžičkové - hra na citeru a kvarteta Corni lesních rohů pod vedením Bohumíra Hájka, zazní písně o přírodě, lidech, zimě a vánocích od Antona Günthera ( 1876 – 1937 ),  ale také od dalších skladatelů.

obrázek výstavy

soutež O pohár Královské mincovny

7.12.2009—8.12.2009

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

6.ročník soutěžního klání základních a středních škol s cílem neformálním způsobem zlepšit znalosti o regionu byl zaměřen na pohromy a neštěstí v Karlových Varech.

obrázek výstavy

Lexikon osobností Karlovarska

křest knihy 3.12.2009—3.12.2009

Muzeum Karlovy Vary

Muzeum vydalo novou knihu, jehož autorem je historik muzea S.Burachovič

Dílo poskytuje informace o padesáti osobnostech nejrůznějších profesí, jež zanechali výraznou tvůrčí stopu v dějinách, vlastivědě, medicíně, hudbě, literatuře a v kulturním životě K.Varů a okolí. Vybrány jsou pouze osobnosti nežijící,  některé dnes i zcela zapomenuté. Najdeme zde např. dr. D.Bechera, Jeana de Carro, V.Jáchymovského, Augusta von Lützow, H.Mattoniho, L.Mosera, K.Nejdla či rodinné dynastie Puppů.

obrázek výstavy

Adventní koncert

29.11.2009—29.11.2009

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Zazní české a moravské koledy v úpravách pro harfu, flétnu, hoboj, housle, violoncello, kontrabas a kytaru. Učinkovat bude Vokální kvintet DaD a Velmi malý komorní orchestr Varvary Divišové se svým příležitostným komorním pěveckým souborem.

obrázek výstavy

1989 - Cesta ke svobodě

Přednáška 25.11.2009—25.11.2009

Muzeum Karlovy Vary

Muzeum Zlatý klíč, Lázeňská 3

Přednáší Mgr.Jan Nedvěd

Obsahem bude především dění v Karlových Varech během listopadu a prosince 1989. Přednáška, doplněná v prezentaci o fotografie a některé dokumenty, se zaobírá nejprve undergroundem a opozicí, která se ke konci 80. let začala hlásit o své místo na slunci. Hlavním tématem ale zůstává chronologický přehled revolučního dění od 18. listopadu 1989, kdy vstoupilo Divadlo Vítězslava Nezvala do stávky na podporu studentských požadavků. Závěr přednášky je ohraničen přelomem let 1989 - 1990.

K prodeji bude nově vydaná stejnojmenná publikacem s rozhovory předních aktivistů a s autentickými fotografiemi událostí v K.Varech.

obrázek výstavy

1989 - Cesta ke svobodě PRODLOUŽENO

Výstava 18.11.2009—28.02.2010

Muzeum Karlovy Vary

Exkurz do historie totality společně s vývojem a deformacemi v lokálním rámci města a okolí, chronologický pohled na hlavní mezníky úpadku komunistického režimu, konfrontace se vznikající opozicí 70.-80.let a následné získání svobody po 40 letech. K zakoupení je kniha o revolučním listopadu v K.Varech, která je prvním uceleným přehledem událostí. Součástí výstavy je i anketa o vašem názoru na vývoj demokratických změn.

obrázek výstavy

Významná jáchymovská architektura

Přednáška 14.11.2009—14.11.2009

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Přednáší Mgr. Lubomír Zeman

Zajímavý odraz doby v architektuře Jáchymova, její význam a představení charakteristiky staveb nabídne posluchačům odborník v této oblasti. Autor se zabývá zhodnocením architektury nejpřednějšího  báňského města, která odráží  i  jeho postavení v Evropě.

Přednáška se zaměří na interpretaci stavebního vývoje města Jáchymova, zhodnocení nejvýznamnějších zachovaných památek a prezentaci nových nálezů a objevů, které byly učiněny při jejich dokumentaci a průzkumech.

obrázek výstavy

Pět versus dvacet pět tisíc – Útěk bratří Mašínů a Milana Paumera

Přednáška 11.11.2009—11.11.2009

Muzeum Karlovy Vary

Muzeum Zlatý klíč, Lázeňská 3, přednáší Milan Paumer

Když se počátkem padesátých let rozhodli bratři Ctirad a Josef Mašínové k ozbrojenému odporu proti komunistickému režimu, obklopili se spolehlivými druhy, kteří jim vypomáhali se sabotážemi a později s útěkem přes východní německou zónu do západního sektoru Berlína.

Útěku z Československa se kromě Mašínů účastnili Václav Švéda, Zbyněk Janata (tito byli dopadeni a později v Československu popraveni) a Milan Paumer. Právě pan Paumer přislíbil svou účast na besedě, jež se bude konat 11. listopadu 2009 v 17 hodin ve Zlatém klíči. Symbolické ukončení bývalého Muzea Karla Marxe tak obstará významný bojovník proti komunistické totalitě.

 

 

 

 

obrázek výstavy

Katastrofy a něštěstí v Karlových Varech a Nejdku

Výstava 5.11.2009—10.12.2009

Muzeum Nejdek

Výstava věnovaná pohromám a neštěstím, které postihly lázeňské a hornické město během staletí (velké požáry, povodně, výbuchy karlovarského vřídla, intervence cizích vojsk, hladomory v Krušnohoří a morové epidemie).

 

obrázek výstavy

Václav Havel: Vernisáž, divadelní představeni

Divadelní představeni 31.10.2009—31.10.2009

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Václav Havel napsal Vernisáž v roce 1975. Jednoaktovka je o snobství, povrchnosti, prázdnotě, manipulaci a lidském odcizení.  V podání herců z K.Varů Divadla Na tahu a Divadla V patře uvidíte jedinečné divadelní představení, které již dnes patří ke klasické dramatické tvorbě.

obrázek výstavy

Goethovské památky v severozápadních Čechách

Přednáška 17.10.2009—17.10.2009

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Goethe je i dnes mimořádná a inspirující osobnost a bez nadsázky je možno považovat ho za prvního moderního Evropana. Přednáška připomene Goethův fascinující zájem o českou krajinu a její zajímavosti. Na svých poutích Goethe navštívil i Jáchymov.

obrázek výstavy

Křest knihy a přednáška

křest knihy s besedou 15.10.2009—15.10.2009

Muzeum Nejdek

křest publikace Krušnohorský Semmering 1899 - 2009 vydané u příležitosti 110 let železniční tratě Karlovy Vary - Johangeorgenstadt. Autoři knihy: Jiří Hummler, Robert Koutný, Michal Roh a Rudolf Tyller.

obrázek výstavy

Plazi a obojživelníci Karlovarského kraje

Přednáška 14.10.2009—14.10.2009

Muzeum Karlovy Vary

Muzeum Zlatý klíč - Lázeňská 3

Způsob života, biotopy typické pro jednotlivé druhy, jejich monitoring a další zajímavosti ze života těchto ohrožených živočichů budou tématy nevšední přírodovědné přednášky. Mapování ohrožených druhů v terénu a využití geografických informačních systémů v ochranářské práci, představení výsledků monitoringu v Karlovarském kraji.

obrázek výstavy

Tváře Krušnohoří

Přednáška 8.10.2009—8.10.2009

Muzeum Nejdek

Petr Mikšíček nás pozve na pouť po celém hřebeni Krušných hor a představí novou stejnojmennou knihu, která vznikla podle vyprávění pamětníků a je volným pokračováním úspěšné publikace Znovuobjevené Krušnohoří.

obrázek výstavy

Beseda se spisovatelem Zdeňkem Šmídem

Přednáška 19.09.2009—19.09.2009

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Sbohem Dicku, Proč bychom se netopili, Proč bychom se nepotili, Proč bychom se netěšili, Cejch, Trojí čas hor, Strašidla a krásné panny………kdo by neznal alespoň jeden z těchto vydaných titulů spisovatele Zdeňka Šmída, který patří v současné době k nejčtenějším našim autorům. Nejznámější kniha Proč bychom se netopili se dokonce stala předlohou seriálu, který se nedávno objevil na televizních obrazovkách.

obrázek výstavy

Krušnohorský Semmering 1899 – 2009

Výstava 18.09.2009—1.11.2009

Muzeum Nejdek

110 let železniční tratě z Karlových Varů do Potůčků a saského Johanngeorgenstadtu, která měla zásadní vliv na hospodářský i společenský rozvoj regionu, výstava o historii trati a její technické jedinečnosti. Pro své odvážné stavební řešení, množství mostů, tunelů a náročné sklonové poměry je poprávu nazývána Krušnohorským Semmeringem.


obrázek výstavy

Goethovské památky v severozápadních Čechách

Přednáška 16.09.2009—16.09.2009

Muzeum Karlovy Vary

Přednáší S.Burachovič a S.Wieser.

Autoři se při procházkách po Karlových Varech a okolí zastavují u pomníků a pamětních desek, které připomínají pobyt této významné osobnosti v našem kraji. Koná se v Muzeu Zlatý klíč.

obrázek výstavy

Jáchymovské mincování II aneb hříchy starého Jáchymova a o zbraních se zbraněmi

Naučně-zábavný pořad 5.07.2009—5.07.2009

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Komponovaný pořad za doprovodu renesanční hudby

obrázek výstavy

Vladimír Franz - Caprichos 009

Výstava 4.07.2009—27.09.2009

Muzeum Karlovy Vary

Obrazy předního hudebního skladatele a malíře lze zařadit do „sociálně kritického cyklu“. Autor pojmenovává ( mnohdy groteskní formou ) některé jevy, které přináší život dnešních lidí, zbavených vlastní identity, jevy konfrontované s přesahy evropské tradice. Říká: "Umění je dnes znovunalezení komunikačního kódu, jehož prostřednictvím tvůrce jakožto „homo politicus“ promlouvá." Katalog díla je k zakoupení v pokladně muzea.

Aktuální článek z blogu Vladimíra Franze, který by Vás mohl zajímat.

obrázek výstavy

Jáchymov, architektonická perla v ohrožení

Konference 23.06.2009—28.06.2009

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Ve spolupráci s Městem Jáchymov a Národním památkovým ústavem v Lokti

Cílem konference je snaha o zachování zmizelé kultury významného horního města a hledání východisek ze současné kritické situace stavebně-historického jádra města

obrázek výstavy

Muzejní noc

Naučně-zábavný pořad 23.05.2009—23.05.2009

Muzeum Karlovy Vary

Druhá muzejní noc se nesla v duchu připomenutí katastrof a neštěstí. Muzejníci se neváhali převtělit do živlů a pohrom, které K.Vary v minulosti zasáhly. S.Burachovič se převtělil do ohavného moru, J.Nedvěd do války, J.Klsák do ohně, P.Perglová do povodně a Lukáš Svoboda představoval všudypřítomnou smrt.

V den muzejní noci před 250 lety tedy roku 1759 vypukl ve městě ničivý požár.
1582, 1821, 1890 povodeň
1604, 1759 požár
1809 výbuch vřídla a jiné pohromy jako byly vpády cizích vojsk či epidemie ve městě

obrázek výstavy

Od Mnichova k Protektorátu 1938 - 1939

Přednáška 18.05.2009—18.05.2009

Muzeum Karlovy Vary

Přednáší historikové karlovarského muzea Mgr. Jan Nedvěd a PhDr. Stanislav Burachovič. Posluchači získají přehled o dramatických politických událostech let 1938-1939, jež se staly předehrou druhé světové války. Zaměření přednášky se bude týkat nejen regionálního dění v Karlových Varech, ale přiblíží i jeho celorepublikový kontext. Přednáška bude ilustrována projekcí dobových

obrázek výstavy

O Krušnohoří

7.05.2009—21.06.2009

Muzeum Nejdek

Výstava v Nejdeckém muzeu : obrazů karlovarského umělce Petra Strnada.

obrázek výstavy

Nevážné Karlovy Vary

Výstava 22.04.2009—21.06.2009

Muzeum Karlovy Vary

Výstava obrazů karlovarského výtvarníka Pavla Hynka je uspořádána k jeho nedožitým 60. narozeninám. Hlavním tématem obrazů v duchu naivního umění jsou Karlovy Vary před I. světovou válkou. Jako předlohy použil autor dobové fotografie. Výstava prezentuje cca 30 obrazů a je prodejní.

obrázek výstavy

Obrazy z dějin Jáchymova

Přednáška 28.03.2009—28.03.2009

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Přednáší historik karlovarského muzea S.Burachovič

obrázek výstavy

Hry a klamy

Výstava 26.03.2009—26.04.2009

Muzeum Karlovy Vary

Zábavně-naučné centrum iQpark Liberec se snaží přiblížit poznávání hlavně zábavnou a hravou formou. Důraz je kladen na logiku a interaktivitu exponátů atraktivních pro všechny věkové skupiny. V duchu Komenského „škola hrou“ je představen zajímavou formou svět přírodních věd, který aktivuje hravost a tvořivost malých i velkých návštěvníků.

obrázek výstavy

MODERNÍ RUSKÉ IKONY

Výstava 4.02.2009—29.03.2009

Muzeum Karlovy Vary

Výstava prezentuje současné ruské ikonopisectví. Ikony jsou tedy současné, ne historické, nicméně jistě zajímavé. Byly vyrobeny v ruských ikonografických dílnách.Provedení je na masivním dřevě tloušťky 4 cm. Součástí výstavy jsou i technologické postupy v ikonopisectví a ukázka, jak ikona vzniká.Texty k výstavě uvedeny v češtině, němčině a ruštině.

obrázek výstavy

Jáchymovské mincování I aneb živé obrazy z jáchymovské kroniky

Naučně-zábavný pořad 5.07.2008—5.07.2008

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Komponovaný pořad na nádvoří mincovny.

25   4

2017

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

První komentovaná prohlídka samotnými autory expozice bude v neděli 30.dubna od 15 hodin, více v záložce PŘIPRAVUJEME

24   4

2017

muzeum v KV nově OTEVŘENO

Dočkali jsme se a po 2 letech otevřeli nové muzeum v K.Varech. Otevírací doba je od úterý do neděle v době od 10 do 18 hodin, vstupné je 100/60 Kč. PŘIJĎTE I VY!

24   4

2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Jak jsme si vedli v loňském roce najdete v záložce muzeum ředitelství