CZ | DE | EN

Židovský templ a synagoga v Karlových Varech

V Karlových Varech se postavila první židovská modlitebna v roce 1847. Stála v tehdejší Helenině ulici na zahradě židovského hospice. Nejdříve sloužila především k náboženským účelům lázeňských hostů. Židé se mohli ve městě usazovat trvale bez zvláštního povolení až po prosincové ústavě z roku 1867, podle níž získali v tehdejším Rakousku-Uhersku veškerou rovnoprávnost. Po této události se počet židovských obyvatel v Karlových Varech postupně zvyšoval.

Původní templ pro sto dvacet věřících již nedostačoval, proto se v roce 1875 započalo s výstavbou synagogy v Sadové ulici. Stavělo se podle plánů královského württemberského stavebního rady A. Wolfa ze Stuttgartu. Pro synagogu se vybrala stavební parcela mezi dvěma stojícími domy, proto byly její rozměry limitovány. Architekt navrhl podobu synagogy v prolnutí tří stavebních stylů, v byzantském, románském a gotickém. Měla trojlodní členění. Hlavní loď se vyvyšovala nad postraními a byla zakončena velkou kupolí, po jejichž stranách se tyčily malé úzké věžičky. Postraní lodě též zdobily kupole. Nad hlavním trojitým vchodem se rozprostíralo členěné okno. Interiér se pyšnil bohatým zdobením. Prostor mezi hlavní a bočními loděmi oddělovalo klenuté sloupoví. Prostor vyhrazený ženám se nacházel v prvním patře. Strop zdobilo kazetové vykládání. Celková výše nákladů na výstavbu činila sto šedesát zlatých. Slavnostní otevření synagogy se uskutečnilo 4. září 1877. Dne 27. listopadu 1878 vypukl v kupoli synagogy požár, byl však brzy uhašen. Ranní bohoslužby se v synagoze konaly denně v sedm hodin, kromě šabatu a pátku, kdy začínaly až o půl osmé. Večer se sloužily mezi půl šestou a osmou hodinou. O šabatu a svátečních dnech se tóra předčítala v deset hodin dopoledne a ve tři hodiny odpoledne.

Ke zkáze této jedinečné sakrální stavby v Karlových Varech došlo během Křišťálové noci v listopadu 1938. V roce 1956 byl na místě synagogy postaven pomník obětem nacistické hrůzovlády v letech 1938 – 1945 a padlým ve druhé světové válce. Později se památník přemístil na místní hřbitov a v druhé polovině osmdesátých let v proluce mezi dvěma domy se vybudoval hotel Bristol. Od devadesátých let se památník nachází na malém prostranství v Sadové ulici.

Mgr. Lukáš Svoboda

obr.1 První židovský templ v Karlových Varech.jpg

obr.2 Synagoga v Karlových Varech.JPG

obr.3 Pamětní deska na hotelu Bristolu.JPG

obr.4 Hotel Bristol v Sadové ulici.JPG

obr.5 Památník v Sadové ulici.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin