CZ | DE | EN

Židovský hřbitov v Úbočí

Ves Úbočí, pro kterou se dříve používal německý název Amonsgrün, se nachází v západní části Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Lze ji nalézt na půli cesty mezi Chebem a Mariánskými Lázněmi. Od Lázní Kynžvart je vzdálena osm kilometrů severozápadním směrem. V písemných pramenech je ves poprvé zmiňována v roce 1360 v lenní knize leuchtenberského panství.

Židé do vsi přišli pravděpodobně v první třetině 18. století. V roce 1793 žilo v Úbočí již 12 rodin, z toho 2 vdovské. Jednalo se dohromady o 60 osob, včetně malých dětí. V druhé polovině 19. století mnoho obyvatel místní minority ze vsi odchází. Místní židovská komunita žila v západní části vesnice. Tato část obce se nazývala „Judenstadt“. Tam také stávala místní synagoga, jež byla postavena ke konci 18. století. Po požáru v roce 1889, který ji zcela zničil, byla znovu postavena. Na počátku minulého věku zde ještě žilo několik osob judaistického vyznání, ale od roku 1910 již nikdo. Většina domů, kde místní minorita žila, se do současnosti nedochovala.

Židovský hřbitov v Úbočí je od bývalé židovské čtvrti vzdálen jihozápadně dvě stě metrů. Rozkládá se uprostřed malého úvalu. Cesta k němu dodnes nevede přímo, ale je nutné obejít pahorek, na němž stával středověký hrad Boršengrýn. Nekropole je ohraničena kamennou zdí po celém svém obvodu. K její výstavbě byly použity pravděpodobně kameny z blízké ruiny hradu. Do dnešních dnů se zde dochovalo 71 náhrobních kamenů a tři solitérní podstavce. Kameny se nachází především v jižní polovině hřbitova, jen několik jich zasahuje do severní části. V písemných pramenech se předpokládá vznik hřbitova na přelomu 30. až 40. let 19. století. Lze však předpokládat, že hřbitov mohl být založen již o několik let dříve, jak naznačují poznatky z probíhající dokumentace hřbitova. Zemřelí zde byli ukládáni k poslednímu odpočinku ještě na počátku 20. století. Především ho používali Židé z blízkého Žandova. Nejmladší doposud nalezený náhrobek pochází z roku 1903. Před počátkem druhé světové války patřil pod správu židovské obce v Mariánských Lázních. Pak zůstal opuštěn a postupně chátral. V roce 2005 byl opraven členy německé dobrovolnické organizace Aktion Sühnezeichen pod vedenim pana Dietricha Erdmanna. V současné době se dokončuje dokumentace tohoto hřbitova, jejíž výsledky budou zveřejněny na těchto internetových stránkách.

text a foto Mgr. Lukáš Svoboda

Náhrobek Joachima Schornsteina, zemřel 20. května 1853.JPG

Náhrobek Rebeky Reichl s datací z roku 1756.JPG

Nejmladší dvoj náhrobek z let 1901 - 1903.JPG

Židovský hřbitov v Úbočí v březnu 2009.JPG

Židovský hřbitov v Úbočí v září 2008.JPG

Židovský hřbitov v Úbočí.doc

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj