CZ | DE | EN

Židovský hřbitov v obci Luka

Ve východní části Karlovarského kraje na jižním okraji Doupovských hor se nachází vesnice Luka, která je od blízkého Bochova vzdálena necelých deset kilometrů na východ. Dříve se obec v německém jazyce nazývala Luck nebo Luk. První zmínka o vsi pochází z roku 1239.

Podle současné odborné literatury se osídlení obce židovskou komunitou předpokládá od 16. století. Usuzuje se však, že se zde mohli usadit již dříve. V židovském almanachu z roku 1934, který uspořádal Hugo Gold, se nachází článek o historii Židů v Lucce a Žluticích. Neznámý autor v něm uvádí rok 1198 jako první zmínku o židovském obyvatelstvu. Jelikož v textu není zmíněný zdroj tohoto tvrzení a není uvedeno ani jméno autora, nelze považovat tuto informaci za věrohodnou. Na přelomu 17. a 18. století žilo ve vsi kolem devíti židovských rodin. V soupise židovských rodin z roku 1793 jich bylo úředně přihlášeno patnáct. V topografickém díle Johanna Gotfrieda Sommera se uvádí k roku 1847 v Lucce dvacet tři rodin hebrejského původu, které žily v šestnácti domech. Jedná se o největší počet židovských obyvatel v této obci. V roce 1870 zde žilo ještě sto sedmdesát jedna osob židovského vyznání. Vlivem prosincové ústavy z roku 1867, která zajistila Židům veškerá práva a svobody, se velký počet Židů stěhoval z vesnic do měst. Židé z Luky nebyli výjimkou. Na začátku 20. století žilo ve vsi osmdesát šest Židů. Roku 1930 to bylo již jen jednadvacet osob. V 18. a 19. století sídlila v Lucce ješiva – tradiční škola vyššího židovského vzdělání určena ke studiu Talmudu. Po požáru obce v roce 1842 byla postavena nová synagoga v klasicistním slohu. Tu však plameny zachvátily též, a to po zabrání československého pohraničí v roce 1938, zřejmě v listopadu za takzvané křišťálové noci.

Židovský hřbitov se nachází jeden kilometr od Luky západním směrem u cesty do obce Záhoří. Nejspíš byl založen nejpozději v 17. století. Na I. vojenském mapování z druhé poloviny 18. století je hřbitov vyobrazen malým červeným obdélníkem, u kterého je nápis Judenberg (Židovský kopec). Ve stabilním katastru obce Luka je hřbitov uveden pod řadovým číslem 549. Výměra nekropole činila 470 sáhů čtverečních, což je 1690 metrů čtverečních. Na císařském otisku je vyobrazena i malá stavba uvnitř hřbitova. Podle záznamů z matričních knih zemřelých od roku 1819 do roku 1928 bylo na luckém hřbitově pohřbeno přes tři sta osob. Po zabrání československého pohraničí nacistickým Německem a během II. světové války došlo ke značné devastaci hřbitova. K ničení a pustnutí nekropole docházelo i po válce. Vnitřní prostor zarostl náletovými dřevinami natolik, že hřbitov bylo možné navštívit pouze v období vegetačního klidu. Na jaře roku 2013 došlo k vyčištění celého prostoru hřbitova. Doposud se na hřbitově, který je obehnán přes metr a půl vysokou zdí, nachází pět náhrobků, z toho jen tři celé, a jedno neúplné ostění hrobu. Nejstarší náhrobek pochází z 80. let 18. století, ostatní pochází zřejmě z 60. let 19. století. K jejich přesnému určení zabraňuje pokročilá eroze kamene v místě textu. Do současné doby se zachovaly i obvodové zdi budovy, která sloužila pravděpodobně spíš než jako márnice coby úložiště pohřebního náčiní.

Lukáš Svoboda

fotografie: Lukáš Svoboda a Jan Tajer

Hlavní vstup na hřbitov-duben 2013.jpg

Obec Luka s hřbitovem na I. vojenském mapování.jpg

Obec Luka s hřbitovem na I. vojenském mapování-II.jpg

Obvodní zdivo budovy na hřbitově-květen 2013.JPG

Vedlejší vstup na hřbitov a zbytky hřbitovní budovy-duben 2013.jpg

Vymícená plocha hřbitova u obce Luka-duben 2013.jpg

Zarostlý vstup na hřbitov v září 2011.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin