CZ | DE | EN

Židovský hřbitov v Lomničce

Obec Lomnička se nachází v severozápadní části Karlovarského kraje, od Chebu je vzdálena dvacet kilometrů severním směrem a od Lubů pět kilometrů jižně. Německy se tato ves nazývala Steingrub. První zmínka o ní pochází z roku 1348, kdy ji rytíř Rüdiger von Sparneck odkoupil společně s dalšími osmnácti obcemi od kláštera ve Waldsassenu.

Příchod židovských obyvatel do Lomničky se předpokládá v druhé polovině 18. století. Podle soupisu židovských rodin z roku 1793 žilo ve vsi dvanáct židovských rodin, celkem padesát pět osob. Ve čtyřicátých letech 19. století bylo evidováno devět rodin místní minority. Ve druhé polovině tohoto věku jejich počet ubýval jako z jiných míst v tomto kraji. Poslední dva židé zde žili ještě v roce 1900, o deset let později již nikdo. Místní židovská obec si zřídila modlitebnu v roce 1822, budova v níž sídlila ještě stála do počátku 20. století. Dnes tato stavba neexistuje.

Místní židovský hřbitov se nachází na kraji lesa a od obce je vzdálen asi půl kilometru jihozápadně. Lze se na něj dostat pěšky polní cestou. V literatuře se jeho založení uvádí k roku 1822. Dá se však předpokládat, že k tomu mohlo dojít dříve. V minulosti byl po celém obvodu ohraničen zdí, která je nyní na některých místech rozpadlá. Nekropole byla využívána nejen židovskými obyvateli z Lomničky, ale také z Lubů, Lesné, Skalné, Kraslic, Nového Kostela a ze Starého Rybníka. Nejmladší náhrobek pochází z roku 1924, který nese jméno Jacoba Schneidera z Nového Kostela, jenž zemřel ve věku 79. let. Během druhé světové války byl hřbitov poničen a po ní dlouhá léta chátral. V roce 2000 proběhly na hřbitově částečné rekonstrukční práce. V současné době se na hřbitově nachází dvaaosmdesát náhrobních kamenů a deset solitérních podstavců. Muzeum Karlovy Vary provádí od roku 2008 dokumentační činnost, jejíž výsledky by měly být zveřejněny na těchto webových stránkách.

Mgr. Lukáš Svoboda

 

obr.1 Židovský hřbitov v Lomničce - 25. 4. 2009.JPG

obr.2 Židovský hřbitov v Lomničce 10. 12. 2010.JPG

obr.3 Židovský hřbitov v Lomničce 10. 12. 2010.JPG

obr.4 Náhrobek Jacoba Schneidera na hřbitově v Lomničce.JPG

obr.5 Náhrobek Eliezera Spiegela na hřbitově v Lomničce.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj