CZ | DE | EN

Texty na náhrobních kamenech

Nápis na náhrobku v hebrejštině většinou obsahuje jméno zesnulého, jméno jeho otce, u provdaných žen je uvedeno jméno manžela. Rovněž se v nich nachází i datum úmrtí a někdy je uvedeno i datum pohřbu. Nejrozsáhlejší část nápisu tvoří epitaf, v němž je vyjádřen smutek nad zemřelou osobou, popis záslužných činů, požehnání k šťastnému životu na onom světě a v některých případech se zmiňuje i o povolání zesnulého.

Jména jsou především hebrejským ekvivalentem občanských jmen zemřelých. Nebo to jsou jména, která byla používána v domácím životě (především u ženských náhrobků).  U starších stél se jedná především o jména hebrejská (biblická). Na mladších náhrobcích lze nalézt jména i jiného původu. V některých případech se objevuje jen zkratka počátečních písmen, jež označovala osobu v dané komunitě tehdy natolik známou, že ji všichni z uvedené zkratky rozpoznali. Výjimkou jsou náhrobky bez jména, i takové můžeme najít na židovských nekropolích v Karlovarském kraji.

Datum úmrtí v hebrejštině se v textu píše podle židovského kalendáře. To znamená uvedení řadové číslovky dne, tak jak pokračuje po sobotě (šabatu), např. 1.den po sobotě znamená neděli. Po dni následuje měsíc s rokem. Rok je napsán písmeny, které mají číselnou hodnotu a tyto hodnoty se dohromady sčítají. Často se rok uvádí v tzv. malém počtu, kde se neuvádí tisíciletí. Při převodu na občanský (křesťanský) letopočet se k této hodnotě přičítá 1240 let (např. 25.tevetu 771 malého počtu bylo 1.ledna 2011). Tímto způsobem ale zjistíme jen přibližně správné datum, jelikož hebrejský kalendář je lunární.

Samotné epitafy na náhrobcích mohou být stručné nebo i velmi rozsáhlé, nemalou roli v tom mohla hrát i finanční situace zemřelého a pozůstalých. Často obsahovaly i biblické parafráze. Na každé stéle však nechybí tzv. tanceva, zkratka pěti písmen נצבהn– tihje nafšo/a crura bicror ha-chajim, kterou lze přeložit jako „Buď jeho/její duše svázána ve svazku života.“

Mgr. Lukáš Svoboda

 

Náhrobek č. 81 bez jména v Krásné Lípě.jpg

Náhrobek č. 49 Anny Fischer v Úbočí.jpg

Náhrobek č. 76 Jisraela Kohna v Malé Šitboři.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin