CZ | DE | EN

Symbolika židovských náhrobků

Symbolika židovských náhrobků je velmi bohatá. Projevuje se především rozmanitým vyobrazením zvířat (lev, vlk, medvěd, jelen, ryby a ptáci), nebo rostlin, stromů, ženských postav, symbolů zaměstnání atd. Každý symbol má svůj skrytý význam a může nám podat zajímavou informaci o zesnulém.

Nejčastějšími symboly na náhrobcích v Karlovarském kraji jsou žehnající ruce, šesticípá hvězda a konvice. Symbol rukou znamená, že zesnulý byl kohen, tedy potomek prvního velekněze Arona. Často tito lidé používali příjmení, Kohen, Kohn, Katz nebo Kahn, ale není to vždy pravidlem.

Žehnající ruce znázorňují kněžské gesto požehnání roztaženými prsty obou rukou. Gesto je provázené slovy: „Nechť ti Bůh žehná a ochraňuje tě, nechť Pán nechá svou tvář zářit nad tebou“. Složení rukou napodobuje pohyb, jímž se uděluje boží požehnání. Gesto představuje usměrnění a spojení.

Šesticípá hvězda, neboli hexagram, byla původně starobylým magickým znamením nazývaným Magen David, které znamená Davidův štít. Tento symbol se v židovské symbolice často objevuje společně s pentagramem, tedy pěticípou hvězdou, tzv. Šalamounovou pečetí. Magen David se stal kolem roku 1530 součástí emblému pražské židovské obce a během několika let se rozšířil i do ostatních částí diaspory jako obecný symbol židovství.

Symbol konvice a mísy představuje tzv. levitskou soupravu a označuje místo posledního odpočinku levity, potomka Leviho. Levi byl třetím z dvanácti synů Jákobových. Jedině levité měli právo sloužit během bohoslužby kněžím. Jedním z těchto úkonů bylo také omývání rukou kohenů před požehnáním. K tomu používali konve jako nádoby na vodu a misku pro vlastní omytí rukou. Tyto dva předměty, pevně spjaté s jejich funkcí při náboženském obřadu, se staly jejich symboly.

Symboly rukou, hvězdy a konvice lze nalézt nejen na židovských náhrobních kamenech v Karlovarském kraji, ale také v celých Čechách a na Moravě.

 

Mgr. Lukáš Svoboda

 

Levitská konvice na náhrobku č. 10 na hřbitově v Úbočí.jpg

Kohenské ruce na náhrobku č. 11 na hřbitově v Krásné Lípě.jpg

Kohenské ruce na náhrobku č. 29 na hřbitově v Krásné Lípě.jpg

Květina na náhrobku č. 21 na hřbitově v Poutnově.jpg

Vinná réva na náhrobku č. 66 na hřbitově v Malé Šitboři.jpg

Šesticípá hvězda na náhrobku č. 3 na hřbitově v Poutnově.jpg

Šesticípá hvězda na náhrobku č. 66 na hřbitově v Úbočí.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj