CZ | DE | EN

Kniha o hřbitově v Drmoulu

V neděli 25. června 2017 se uskutečnil křest knihy Židovský hřbitov Drmoul/Jüdischer Friedhof Dürrmaul německého hebraisty Frowalda Gila Hüttenmeistera, který po několik let opisoval texty na místních náhrobcích. Po dlouhé náročné práci tohoto badatele se podařilo Městskému muzeu Mariánské Lázně ve spolupráci s Muzeem Karlovy Vary a obcí Drmoul vydat komplexní dokumentaci hřbitova. Kniha předkládá v českém a německém jazyce zjištěné znalosti o samotném hřbitově, dokumentaci náhrobků, ukázky rejstříků a plán hřbitova.

První část publikace nazvaná Židovský hřbitov Drmoul je rozdělena do samostatných devíti kapitol včetně úvodu. Autor předkládá detailní informace o epitafech, symbolech a ornamentech na stélách, dále také poznatky o jménech, povolání a společenském postavení zemřelých. Nechybí ani zmínka o kamenících a popis o provádění samostatné dokumentace. Poslední kapitolu o historii židovské komunity v obci Drmoul sepsal Lukáš Svoboda.

Do dokumentace náhrobků v knize bylo vybráno jen sto nejstarších náhrobních kamenů a dalších šedesát osm, o nichž je v první části zmínka. Kompletní texty náhrobků, jejich fotografie a sedm rejstříků o hřbitově, stélách a zemřelých se nachází na přiloženém CD. Plán židovského hřbitova vyhotovil Milan Mertl a Václav Fred. Publikace vyšla za podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

Gil Hüttenmeister

Židovský hřbitov Drmoul/Jüdischer Friedhof Dürrmaul

Městské Muzeum Mariánské Lázně

Blansko 2017

počet stran: 248

ISBN 978-80-906156-2-

Gil Hüttenmeister – Židovský hřbitov Drmoul

 

Mgr. Lukáš Svoboda

Gil Hüttenmeister na židovském hřbitově v Drmoulu.JPG

Křest knihy na židovském hřbitově v Drmoulu.JPG

Náhrobky na židovském hřbitově v Drmoulu.JPG

Publikace Židovský hřbitov Drmoul - Jüdischer Friedhof Dürrmaul.JPG

Židovský hřbitov v Drmoulu.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin