CZ | DE | EN

Kniha o historii Židů v Karlovarském kraji

Ve středu 7. listopadu 2018 byla v Muzeu Karlovy Vary na Nové louce 23 představena nová kniha Křišťálová noc a historie Židů v Karlovarském kraji. Autorem publikace je historik karlovarského muzea Lukáš Svoboda. Slavnostní události se zúčastnil předseda Židovské obce Karlovy Vary Pavel Rubín a ředitelka Muzea Karlovy Vary Ing. Lenka Zubačová.

Autor v knize zúročil dvanáct let bádání o historii Židů v Karlovarském kraji. První část textu se zabývá událostmi Křišťálové noci ve městech a vesnicích v Karlovarském kraji a příčinami, které vedly k tragédii místních Židů v listopadu roku 1938. Popisuje průběh pogromu ve Františkových Lázních, Chebu, Karlových Varech, Mariánských Lázních a v Sokolově. Nechybí zde informace o perzekuci židovských obyvatel a ničení majetku Židů v dalších obcích v kraji. Druhá část knihy seznamuje čtenáře s historií židovského osídlení v Karlovarském kraji, zvláště se zabývá osmi lokalitami, kde sídlily významné Židovské náboženské obce. Součástí publikace je i slovníček odborných výrazů a mapa kraje s vyznačenými obcemi, kde Židé žili nebo byli za druhé světové války internováni. Kniha byla vydána za finanční podpory Karlovarského kraje.

autor: Lukáš Svoboda

Křišťálová noc a historie Židů v Karlovarském kraji

vydavatel: Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje

Karlovy Vary 2018

počet stran: 158

ISBN 978-80-87548-15-0

Fotografie:

Muzeum Karlovy Vary

Kniha Křišťálová noc a histore Židů v Karlovarském kraji.JPG

Uvedení knihy Křišťálová noc a historie Židů v Karlovarském kraji v Muzeu Karlovy Vary.JPG

Úvod v knize Křišťálová noc a historie Židů v Karlovarském kraji.JPG

pozvanka_krest_kristalova_noc.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin