Hospic pro chudé

Hospic pro chudé Izraelity císaře Františka Josefa - Karlovarská židovská obec se v dubnu 1899 rozhodla zbudovat nový hospic v ulici Bellevue (dnešní Bezručova), jelikož špitál v Helenině ulici (dnešní Libušina) již v té době kapacitně nestačil. Každým rokem požadovalo pět set nemajetných pacientů bezplatnou lékařskou péči v tamějším zdravotním ústavu. Zdejší náboženská obec neměla dostatečné finanční prostředky pro úhradu jejich léčby a ubytování. Často se stávalo, že někteří nemajetní židé z Haliče do města přijížděli a kvůli nedostatku peněz ve městě žebrali. Židovská obec musela tuto nepříjemnou situaci vyřešit buďto rozšířením stávající budovy, nebo postavením nové. Řešení tohoto úkolu se ujal tehdejší karlovarský rabín Dr. Ignaz Ziegler. Finanční pomoc hledal u barona Hirsche, ten však záhy zemřel, proto o něco později oslovil vdovu po panu baronovi, paní baronku Hirsch. Ta přislíbila částku osmdesát tisíc korun, pokud i stejnou sumu dodá někdo z Rakouska. Ve Vídni tento obnos uhradil baron Rotschild. Celkové náklady na stavbu dosáhly půl milionu korun. Nový hospic se stavěl podle plánů královského stavebního rady Wilhelma Stiassneho z Vídně. Slavnostní otevření hospice pro chudé Izraelity císaře Františka Josefa se uskutečnilo 29. dubna 1903. Budova nabízela prostory pro sto padesát osob měsíčně. Správu nad ním převzala karlovarská židovská obec a hlavním lékařem byl v roce 1904 Med. Dr. Richard Rosenfeld, jenž měl během sezóny k dispozici jednoho lékaře jako asistenta. V současné době se v této budově nachází dětská poliklinika.

Mgr. Lukáš Svoboda

Hospic Františka Josefa je na mapce z poč. 20. stol. označen šipkou.jpg

Hospic pro chudé Izraelity císaře Františka Josefa.jpg

Současná dětská poliklinika v Karlových Varech.JPG

25   4

2017

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

První komentovaná prohlídka samotnými autory expozice bude v neděli 30.dubna od 15 hodin, více v záložce PŘIPRAVUJEME

24   4

2017

muzeum v KV nově OTEVŘENO

Dočkali jsme se a po 2 letech otevřeli nové muzeum v K.Varech. Otevírací doba je od úterý do neděle v době od 10 do 18 hodin, vstupné je 100/60 Kč. PŘIJĎTE I VY!

24   4

2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Jak jsme si vedli v loňském roce najdete v záložce muzeum ředitelství