CZ | DE | EN

Domov důchodců karlovarské židovské obce a architekt Rudolf Wels

V letech 1919 až 1933 působil v současném Karlovarském kraji významný architekt Rudolf Wels, podle jehož návrhů se zde postavilo více než dvacet staveb. Narodil se 28. dubna 1882 v Oseku židovským manželům Šimonovi a Anežce Wedelesovým. Od patnácti let docházel na plzeňskou stavební průmyslovku, kam přešel po čtyřech letech studií na premonstrátském gymnáziu. Od roku 1902 začal pracovat u pražského stavitele Aloise Richtera. Na pražskou techniku se zapsal v roce 1907, ale brzy na to se stal posluchačem vídeňské Akademie výtvarných umění, kde působil v ateliéru profesora Friedrich Ohmanna. Tou dobou si také změnil své příjmení z Wedeles na Wels. Pro slavného architekta Adolfa Loose pracoval v letech 1912 až 1914. Po vypuknutí I. světové války nastoupil k pěšímu pluku do Chebu, ale již v roce 1917 pracoval opět ve Vídni jako architekt.

Poprvé se v Karlovarském kraji představil roku 1919, kdy podle jeho projektu byly v Chodově postaveny domy pro dělníky z blízké sklárny. V roce 1921 přijel Rudolf Wels se svou chotí Idou do Karlových Varů na lázeňský pobyt a záhy se ve městě usídlil na dalších dvanáct let. Spolupracoval také s místní židovskou obcí, pro niž v únoru 1929 vyhotovil stavební plány k domovu pro přestárlé. Pro tuto stavbu bylo vybráno návrší v tehdejší ulici Rudolfa Lössla, v dnešní Bezručově ulici, a to hned vedle židovského špitálu. O vybudování domova důchodců se prý začalo uvažovat již v roce 1925, ale až o tři roky později se uskutečnilo jednání o zastavení plochy. Výstavba budovy byla svěřena stavební firmě Fischer & Cie a část nákladů na ní byla financována z rozsáhlé veřejné sbírky. Tak jako jiné Welsovy stavby vyniká domov důchodců především svou jednoduchostí. Velká trojčlenná okna zajišťovala pokojům pro zdejší klienty dostatek světla a pěkný výhled na město. V každém pokoji byla postel umístěna ve výklenku, čímž se architektovi podařilo spojit obývací prostor s místem pro spánek a odpočinek. Svému původnímu účelu budova sloužila do zabrání československého pohraničí v roce 1938. Po druhé světové válce v budově sídlila hygienická stanice. V současné době se zde nachází sídlo karlovarské židovské obce a synagoga.

Z Karlových Varů se Rudolf Wels přestěhoval do Prahy, kde spolupracoval s Quidem Lagusem a architektonicky se podílel na filmech natáčených na Barrandově. V období protektorátu se pokusil požádat se svou rodinou o vízum do Spojených států, ale neúspěšně. Do Terezína odjel se svou manželkou Idou a synem Martinem transportem 30. ledna 1942. Dne 6. září 1943 byla celá rodina přesunuta do koncentračního tábora v Osvětimi, kde zahynuli v noci z 8. na 9. března 1944 v plynové komoře. Starší syn Tomáš se zachránil emigrací do Anglie.

K nejznámějším stavbám Rudolfa Welse patří především sokolovský Hornický dům (1923), Plynové lázně – Lázně VI. v Karlových Varech (1926, demolice 2006), Dům pro děti horníků ze sokolovského revíru – Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Radošově (1929), Sanatorium Bellevue v Karlových Varech (1930) a Okresní zdravotní pojišťovna v Karlových Varech. Informace o Rudolfu Welsovi a jeho díle naleznete v publikacích Wels, R.: Neue Architektur, G. Ew. Konrad, Wien – Berlin; a Rund, M.: Po stopách Rudolfa Welse, Fornica Publishing, Sokolov 2006.

Mgr. Lukáš Svoboda

Bývalý dům důchodců karlovarské židovské obce - březen 2006.jpg

Domov důchodců karlovarské židovské obce ve 30. letech 20. století.jpg

Interiér synagogy v bývalém domě důchodců karlovarské židovské obce - foto archiv Michaela Runda.jpg

Půdorys poschodí v domově důchodců karlovarské židovské obce.jpg

Rudolf Wels na fotografii kolem roku 1934-foto archiv Michaela Runda.jpg

Výkres domova důchodců karlovarské židovské obce od Rudolfa Welse - foto archiv Michaela Runda.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin