CZ | DE | EN

Dokumentace židovských hřbitovů v Karlovarském kraji

Na území Karlovarského kraje se nachází více než desítka židovských nekropolí, které jsou převážně jedinou památkou na komunitu, která měla významný vliv na místní hospodářský a kulturní dějinný vývoj. Krajské muzeum Karlovarského kraje, Muzeum Karlovy Vary se již tři roky snaží dokumentovat židovské hřbitovy, a tak přispět k poodhalení historie židovských obcí a života v nich. Srovnáváním získaných informací z náhrobních textů s archivními dokumenty lze zjistit, jaké rodinné a majetkové vztahy panovaly mezi tamními židovskými společenstvími a jaké měly vazby s jinými obcemi v regionu i v celých Čechách. Zdokumentovány doposud byly židovské hřbitovy v Krásné Lípě a Poutnově. Nyní probíhá dokumentace nekropolí v Malé Šitboři, Úbočí a Lomničce. Od podzimu roku 2008 zahájilo muzeum spolupráci s Národním památkovým ústavem v Lokti k zařazení pěti židovských hřbitovů mezi kulturní památky, aby byla zabezpečena jejich potřebná ochrana před případnou devastací. Získané poznatky o židovských hřbitovech jsou průběžně publikovány v odborných historických sbornících. Krátké články zabývající se touto tématikou budou také prezentovány na těchto webových stránkách.

Mgr.Lukáš Svoboda

zidovsky-hrbitov-v-arnoltove-22-3-09.jpg

zidovsky-hrbitov-v-krasne-lipe-27-3-2005.jpg

zidovsky-hrbitov-v-lomnicce-25-4-09.jpg

zidovsky-hrbitov-v-poutnove-v-zari-2007.jpg

zidovsky-hrbitov-v-uboci-23-6-07.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin