CZ | DE | EN

Dokončení dokumentace hřbitova v Úbočí

autor práce: Mgr. Lukáš Svoboda

editace 2010, Muzeum Karlovy Vary

 počet stran: 138

Po dokumentaci židovského hřbitova v Malé Šitboři se podařilo dokončit ke konci roku 2010 i výsledky badatelské práce na další nekropoli v Karlovarském kraji. Židovská nekropole Úbočí je tak druhou lokalitou, jež byla zpracována v rámci vědecké činnosti Muzea Karlovy Vary. Práce obsahuje historii o obci Úbočí, informace o místní židovské komunitě a získané poznatky o samotném hřbitově. Stěžejní částí tohoto spisu je popis všech jednasedmdesáti náhrobků, opisy padesáti šesti náhrobních textů a údaje o zemřelých. V příloze je seznam náhrobků se jmény pohřbených, mapka hřbitova, fotografie náhrobků a hřbitova a soupis židovských vlastníků nemovitostí v Úbočí v letech 1793 – 1860.

Dokumentace je k dispozici v knihovně Muzea Karlovy Vary. V případě hlubšího badatelského zájmu ji lze poskytnout v elektronické podobě ve formátu PDF.

 

Dokumentace židovského hřbitova v Úbočí- I.JPG

Dokumentace židovského hřbitova v Úbočí- II.JPG

Dokumentace židovského hřbitova v Úbočí- III.JPG

Dokumentace židovského hřbitova v Úbočí- IV.JPG

Dokumentace židovského hřbitova v Úbočí- V.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet