Dokončení dokumentace hřbitova v Úbočí

autor práce: Mgr. Lukáš Svoboda

editace 2010, Muzeum Karlovy Vary

 počet stran: 138

Po dokumentaci židovského hřbitova v Malé Šitboři se podařilo dokončit ke konci roku 2010 i výsledky badatelské práce na další nekropoli v Karlovarském kraji. Židovská nekropole Úbočí je tak druhou lokalitou, jež byla zpracována v rámci vědecké činnosti Muzea Karlovy Vary. Práce obsahuje historii o obci Úbočí, informace o místní židovské komunitě a získané poznatky o samotném hřbitově. Stěžejní částí tohoto spisu je popis všech jednasedmdesáti náhrobků, opisy padesáti šesti náhrobních textů a údaje o zemřelých. V příloze je seznam náhrobků se jmény pohřbených, mapka hřbitova, fotografie náhrobků a hřbitova a soupis židovských vlastníků nemovitostí v Úbočí v letech 1793 – 1860.

Dokumentace je k dispozici v knihovně Muzea Karlovy Vary. V případě hlubšího badatelského zájmu ji lze poskytnout v elektronické podobě ve formátu PDF.

 

Dokumentace židovského hřbitova v Úbočí- I.JPG

Dokumentace židovského hřbitova v Úbočí- II.JPG

Dokumentace židovského hřbitova v Úbočí- III.JPG

Dokumentace židovského hřbitova v Úbočí- IV.JPG

Dokumentace židovského hřbitova v Úbočí- V.JPG

25   4

2017

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

První komentovaná prohlídka samotnými autory expozice bude v neděli 30.dubna od 15 hodin, více v záložce PŘIPRAVUJEME

24   4

2017

muzeum v KV nově OTEVŘENO

Dočkali jsme se a po 2 letech otevřeli nové muzeum v K.Varech. Otevírací doba je od úterý do neděle v době od 10 do 18 hodin, vstupné je 100/60 Kč. PŘIJĎTE I VY!

24   4

2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Jak jsme si vedli v loňském roce najdete v záložce muzeum ředitelství