CZ | DE | EN

Dokončení dokumentace hřbitova v Poutnově

autor práce: Mgr. Lukáš Svoboda

editace 2011, Muzeum Karlovy Vary

počet stran: 98

Na jaře roku 2011 se dokončila několikaletá dokumentační práce židovského hřbitova v Poutnově. Jedná se o jednu z nejmenších židovských nekropolí na území České republiky. Dokumentace obsahuje stručné dějiny samotné vesnice Poutnov a židovské komunity v ní působící. Dále uveřejňuje zjištěné poznatky o hřbitově z odborné literatury a z terénního výzkumu. V současné době se na hřbitově nachází čtyřicet sedm náhrobků, u dvaatřiceti z nich se podařilo získat opisy textů. Tyto texty v hebrejštině a německém jazyce se přeložily do jazyka českého. Získané datace úmrtí a informace o zemřelých byly dále porovnány a doplněny o údaje z archivních dokumentů. Příloha práce obsahuje seznam náhrobků se jmény pohřbených, mapku hřbitova, fotografie náhrobních kamenů a nekropole, soupis židovských vlastníků nemovitostí v Poutnově v letech 1793 až 1859, soupisy židů v obce z let 1724, 1783 a 1793 a soupis familiantů z místní obce.

Dokumentace je k dispozici v knihovně Muzea Karlovy Vary. V případě hlubšího badatelského zájmu ji lze poskytnout v elektronické podobě ve formátu PDF.

Dokumentace židovského hřbitova v Poutnově-I.jpg

Dokumentace židovského hřbitova v Poutnově-II.jpg

Dokumentace židovského hřbitova v Poutnově-III.jpg

Dokumentace židovského hřbitova v Poutnově-IV.jpg

Dokumentace židovského hřbitova v Poutnově-V.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin