Dokončení dokumentace hřbitova v Poutnově

autor práce: Mgr. Lukáš Svoboda

editace 2011, Muzeum Karlovy Vary

počet stran: 98

Na jaře roku 2011 se dokončila několikaletá dokumentační práce židovského hřbitova v Poutnově. Jedná se o jednu z nejmenších židovských nekropolí na území České republiky. Dokumentace obsahuje stručné dějiny samotné vesnice Poutnov a židovské komunity v ní působící. Dále uveřejňuje zjištěné poznatky o hřbitově z odborné literatury a z terénního výzkumu. V současné době se na hřbitově nachází čtyřicet sedm náhrobků, u dvaatřiceti z nich se podařilo získat opisy textů. Tyto texty v hebrejštině a německém jazyce se přeložily do jazyka českého. Získané datace úmrtí a informace o zemřelých byly dále porovnány a doplněny o údaje z archivních dokumentů. Příloha práce obsahuje seznam náhrobků se jmény pohřbených, mapku hřbitova, fotografie náhrobních kamenů a nekropole, soupis židovských vlastníků nemovitostí v Poutnově v letech 1793 až 1859, soupisy židů v obce z let 1724, 1783 a 1793 a soupis familiantů z místní obce.

Dokumentace je k dispozici v knihovně Muzea Karlovy Vary. V případě hlubšího badatelského zájmu ji lze poskytnout v elektronické podobě ve formátu PDF.

Dokumentace židovského hřbitova v Poutnově-I.jpg

Dokumentace židovského hřbitova v Poutnově-II.jpg

Dokumentace židovského hřbitova v Poutnově-III.jpg

Dokumentace židovského hřbitova v Poutnově-IV.jpg

Dokumentace židovského hřbitova v Poutnově-V.jpg

25   4

2017

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

První komentovaná prohlídka samotnými autory expozice bude v neděli 30.dubna od 15 hodin, více v záložce PŘIPRAVUJEME

24   4

2017

muzeum v KV nově OTEVŘENO

Dočkali jsme se a po 2 letech otevřeli nové muzeum v K.Varech. Otevírací doba je od úterý do neděle v době od 10 do 18 hodin, vstupné je 100/60 Kč. PŘIJĎTE I VY!

24   4

2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Jak jsme si vedli v loňském roce najdete v záložce muzeum ředitelství