CZ | DE | EN

Dokončení dokumentace hřbitova v Malé Šitboři

autor práce: Mgr. Lukáš Svoboda

editace 2010, Muzeum Karlovy Vary

počet stran

Židovský hřbitov v Malé Šitboři je jeden z prvních, na kterém probíhaly několik let systematické dokumentační práce. Výsledkem této činnosti je elaborát, který se nezabývá jen samotným hřbitovem, ale také historií obcí Malá Šitboř a Milíkov a životem židovské komunity v těchto vesnicích od 18.  do 20. století. Lze se tak dozvědět počet židovských rodin, kde stávala synagoga a domy židovských obyvatel, a kdy tato minorita daná místa opustila. Hlavní část dokumentace tvoří popis jednotlivých náhrobků, opisy náhrobních textů a informace o zemřelých. Příloha se sestává ze seznamu náhrobků se jmény pohřbených, mapky hřbitova a fotografiemi všech náhrobků.

Dokumentace je k dispozici v badatelské knihovně Muzea Karlovy Vary. V případě hlubšího badatelského zájmu ji lze poskytnout v elektronické podobě ve formátu PDF.

 

Dokumentace židovského hřbitova v M. Šitboři - I.JPG

Dokumentace židovského hřbitova v M. Šitboři - II.JPG

Dokumentace židovského hřbitova v M. Šitboři - III.JPG

Dokumentace židovského hřbitova v M. Šitboři - IV.JPG

L.Svoboda při práci v terénu.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin