CZ | DE | EN

Bývalá synagoga ve Františkových Lázních

Židovští obchodníci začali přicházet do Františkových Lázních za obchodem již ke konci 18. století. První košer restaurace zde byla otevřena kolem roku 1830. V roce 1863 byl v lázeňském městě založen Židovský náboženský spolek. Oficiálně žilo ve Františkových Lázních v roce 1869 padesát jedna Židů, ale v té době stále neměli svou synagogu. Byla proto mezi členy spolku vyhlášena veřejná sbírka. Na stavbu přispěl i císař František Josef I.

K výstavbě synagogy byla vybrána volná parcela v tehdejší Hönnelstrasse (dnes Francouzská ulice). Architekt Karl Wiedermann vytvořil návrh synagogy v pseudorománském stylu. Přízemní část modlitebního sálu byla určena pro muže. V prvním patře se nacházela galerie v podobě písmene „U“ určená pro ženy. Vedle sakrální stavby byl přístavek s bytem pro učitele a učebnou. Slavnostní otevření sakrální stavby se uskutečnilo dne 12. srpna 1875 za přítomnosti karlovarského rabína Dr. Rudolfa Plauta.

V roce 1897 započala vedle synagogy stavba židovské nemocnice, jejíž oficiální název zněl Kaiser Franz Josef Jubiläums Hospital (Jubilejní nemocnice císaře Františka Josefa). Okázalé pojmenování stavby odkazovalo na padesáté výročí nástupu císaře Františka Josefa I. na trůn. Podobu špitálu navrhl architekt Gustav Wiedermann, jenž byl synem stavitele synagogy. Finance na stavbu židovského špitálu byly získány z nadačního fondu pro výstavbu lázeňského domu pro nemajetné Židy, dále také z prostředků Židovské náboženské obce Františkovy Lázně a ze sbírky lázeňských hostů a jiných donátorů, mezi něž například patřil i baron Rotschild z Vídně. Nemocnice byla slavnostně otevřena 15. května 1898, slavnostní řeč pronesl chebský rabín Dr. Emanuel Schwarz (Schwartz).

Synagoga i s židovskou nemocnicí ve Františkových Lázních byla vypálena za Křišťálové noci dne 10. listopadu 1938. Pravděpodobně ji zapálili členové jednotek SA jako v jiných městech Karlovarského kraje. Dodnes je parcela po synagoze a židovské nemocnici prázdná a stavebně nevyužitá.

Mgr. Lukáš Svoboda

Použité fotografie:

01/ Das erste Moorbad der Welt Franzensbad, Prag 1908, s. 93

02/ Franzensbad, Franzensbad 1902, s. 128

03/ Franzensbad, Franzensbad 1902, s. 128

04/ Archiv: Muzeum Karlovy Vary

01-Synagoga a židovská nemocnice ve Františkových Lázních.jpg

02-Plánek přízemí synagogy a židovské nemocnice ve Františkových lázních.jpg

03-Plánek prvního patra synagogy a židovské nemocnice ve Františkových lázních.jpg

04-Místo po bývalé synagoze a židovské nemocnici.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin