CZ | DE | EN

Bývalá synagoga v Sokolově

Židé v Sokolově žili od první poloviny 15. století. V roce 1435 získali Šlikové, majitelé panství, právo držet na svém území Židy. Do poloviny 19. století zde žila jen malá židovská komunita. V roce 1846 byly ve městě evidovány jen dvě židovské rodiny. Situace se změnila po událostech revolučního roku 1848 a především po roce 1867, kdy Židé získali na základě prosincové ústavy veškerá práva a povinnosti jako křesťanská majorita. V roce 1880 oficiálně žilo v Sokolově (tehdy Falknov) 147 židovských obyvatel.

Na počátku 90. let 19. století zakoupila Židovská náboženská obec Sokolov stavební pozemek č. 3093/3 na pravém břehu řeky Ohře v části města zvaném Lange Wiese. Základní kámen synagogy byl položen 10. srpna 1896. K výstavbě synagogy byl povolán sokolovský stavitel Emil Lifka. Odbornou pomoc při stavbě poskytl architekt Max Fleischer, který projektoval plány synagog ve Vídni a v Českých Budějovicích. Základní půdorys synagogy činil 24,6 × 16,6 metrů. Průčelí a zadní trakt budovy byly širší než hlavní sál. Do budovy se vstupovalo jedním vchodem, nad nímž bylo umístěné vysoké obloukovité okno. Přední část budovy byla opatřena osmibokou věží, která byla zastřešena cibulovitou kupolí. Přízemí synagogy bylo vyhrazeno pro muže a nacházelo se tam 160 sedadel. V prvním patře na galerii bylo ženské oddělení s kapacitou 90 míst. Rituální lázeň zvaná mikve a byt správce synagogy se nalézaly v suterénu stavby. Ke slavnostnímu vysvěcení synagogy došlo 31. srpna 1897. Vedle synagogy stála malá hrázděná stavba s toaletami pro věřící. Celý pozemek kolem synagogy byl v roce 1901 ohraničen litinovým plotem.

Sokolovská synagoga sloužila svému účelu do léta roku 1938. V srpnu ze zdravotních důvodů odešel ze Sokolova do Prahy místní rabín PhDr. Salomon Feuerstein, čímž došlo k rozpadu Židovské náboženské obce Sokolov. Mnoho židovských obyvatel z města odešlo ještě před zabráním československého pohraničí nacistickým Německem v říjnu 1938. Podle zápisu v kronice byla synagoga v Sokolově vypálena kolem čtvrté hodiny odpolední dne 10. listopadu 1938. Dodnes není známo, kdo požár založil. V blízkosti synagogy se ale po celý den pohybovali členové jednotek SS. Na oheň dohlíželi sokolovští hasiči, kteří bránili jeho rozšíření na další budovy. Po dvou hodinách požáru se zřítila kupole sakrální stavby, v níž oheň plál ještě následujícího rána. Ruiny synagogy s pozemkem zakoupilo v roce 1941 město Sokolov. K úplnému odstranění vypálené stavby prý došlo až po konci druhé světové války. Dnes na místě synagogy stojí v ulici Maxima Gorkého bytový dům a parkoviště.

Mgr. Lukáš Svoboda

Použité fotografie:

01/ Archiv: Walter Kämpf

02/ – 05/ Archiv: Muzeum Sokolov

 

01-Synagoga v Sokolově.jpg

02-Sokolovská synagoga v bývalé Schillerově ulici.jpg

03-Sokolov ve 20. letech 20. století.jpg

04-Požár sokolovské synagogy 10. 11. 1938.JPG

05-Vypálená synagoga v Sokolově.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet