CZ | DE | EN

Bývalá synagoga v Mariánských Lázních

Židé se usazovali v Mariánských Lázních snad již od 20. letech 19. století. Josef Steiner ve sborníku Hugo Golda o historii Židů v Čechách uvádí, že první židovský náboženský spolek byl ve městě založen již v roce 1824. Ke zřízení Židovské náboženské obce zde však došlo až roku 1875. Mezi první členy obce patřili nejen Židé z blízkého okolí, například z Drmoulu, Lázní Kynžvart, Úbočí, Malé Šitboře a Poutnova, ale také ze zahraničí, například z Jugoslávie, Německa a Ruska.

Původně věřícím sloužila k jejich náboženským účelům modlitebna v židovském špitále z roku 1861, který se nacházel nad domem Zlatý hrozen (dnes v něm sídlí Městské muzeum Mariánské Lázně) v dnešní Lesní ulici. V 70. letech však její kapacita již nedostačovala, a proto se začalo uvažovat o výstavbě nové synagogy.

Plány k nové synagoze v maurském stylu vyhotovil místní architekt Eduard Stern. Pozemek pro sakrální stavbu na tehdejší Císařské ulici (dnes Hlavní ulice) věnoval představený náboženské obce Salomon Simon. Finance k výstavbě synagogy zajistila mariánskolázeňská náboženská obec. Peněžní prostředky také poskytli židovští lázeňští hosté. Synagoga byla trojlodní, její šířka činila 20 metrů a délka dosahovala 27 metrů. V přední části chrámu se nacházely po stranách dvě věže ukončené kupolemi. Nad vchodem bylo umístěné velké kruhové rozetové okno. Svatostánek aharon ha-kodeš byl umístěn uvnitř stavby naproti vchodu. Přízemí synagogy bylo určeno pro muže, lavice se nacházely uprostřed a v bočních lodích. Celkový počet sedadel v přízemí dosahoval 318. V prvním patře se mezi věžemi nacházel prostor pro chrámový sbor a po stranách byla ženská galerie se 170 sedadly. V suterénu synagogy byl byt správce. Slavnostní otevření chrámu se uskutečnilo 1. srpna 1884 a vysvětil jej rabín Dr. Bernhard Löwenstein ze Lvova. V roce 1898 daroval Max Hablmayer do synagogy varhany.

Mariánskolázeňská synagoga byla vypálena za Křišťálové noci 9. listopadu roku 1938. K zapálení chrámu vyzval saský sturmbannführer Müller, který tehdy ve městě formoval jednotky SA. Demolice vypálené synagogy a odvoz suti trvaly jedenáct týdnů od 21. listopadu 1938 do 2. února 1939. Pozemek po chrámu nebyl nikdy zastaven. Dne 10. listopadu 2010 došlo k odhalení památníku bývalé synagogy, nachází se v parku naproti pozemku, kde dříve stávala.

Mgr. Lukáš Svoboda

01 Synagoga v Mariánských Lázních, foto archiv Městské muzeum Mariánské Lázně.jpg

02 Synagoga v Mariánských Lázních, foto archiv Městské muzeum Mariánské Lázně.jpg

03 Odhalení pomníku v Mariánských Lázních 10. 11. 2010, foto archiv Muzeum Karlovy Vary.JPG
Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin