CZ | DE | EN

Bývalá synagoga v Lukách

Osídlení obce Luka židovským obyvatelstvem je doloženo od 16.století. Přepokládá se však, že Židé se zde mohli usadit již dříve, což je uvedeno ve sborniku Huga Golda. Na přelomu 17.- 18.stol.zde bydlelo 9 Židů, ve druhé polovině 19.stol. to již bylo 171 osob.

O výstavbě synagogy, která vyhořela při požáru obce v roce 1842, nebyly dosud nalezeny žádné zprávy. Z císařského otisku a úředního záznamu stabilního katasru z roku 1841 je známo, že synagoga stávala ve východní části obce na stavební parcele č.75. Jednalo se o nespalnou budovu o rozloze 95 sáhů čtverečních tj. 341,81 m2. V její blízkosti se nacházelo několik domů, jejichž majitelé byli i Židé. Po ničivém požáru, kdy původní synagoga lehla popelem, byla na stejném místě postavena synagoga již v klasicistním slohu již po reformovaném pojetí víry, a to vč. vedlejších místností a přístaveb, jak ve své knize o synagogách zmiňuje architekt Alfred Grotte.

Dříve by bylo zcela nemožné, aby k budově synagogy byla přistavěna kůlna na pohřební vůz (viz obrázek s půdorysem synagogy). Se synagogou byly stavebně spojeny prostory sloužící k rituálním účelům, jako byla například škola, rituální lázeň, pekárna macesů a porážka mastných zvířat. Některé z výše zmíněných prostor se mohly nacházet v jednopatrové budově sousedící se synagogou. Tento objekt navazoval na západní stranu synagogy a patřil místní židovské obci. Svatostánek (aron ha-kodeš) v synagoze byl umístěn u východní stěny stavby. Ženská část synagogy se nacházela na galerii v patře, kam se přicházelo po točivém schodišti. Galerie pro ženy zasahovala do necelé třetiny sálu. Strop v sále synagogy byl plochý.

Synagoga se do dnešních dnů nedochovala, byla stižena stejným osudem jako jiné synagogy v Karlovarském kraji. V roce 1938, zřejmě při takzvané Křišťálové noci v listopadu toho roku, byla i s přilehlou budovou náboženské obce vypálena a pobořena. Poslední zbytky zdiva synagogy byly odstraněny po roce 1960.

Mgr. Lukáš Svoboda

Interiér synagogy v obci Luka - Sborník H. Gold s. 389.JPG

Půdorys synagogy v obci Luka - A. Grotte s. 88.jpg

Svatostánek v synagoze v obci Luka-Sborník H. Gold s. 389.JPG

Synagoga v obci Luka-Sborník H. Gold s. 389.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin