CZ | DE | EN

Zánik cínařského řemesla v K.Varech - 3. díl

Podobně jako v Karlových Varech zaniklo kolem poloviny 19. století cínařství i v Chebu, který byl již od středověku významným centrem cínařského řemesla. Četné regionální cínové výrobky pocházející z 2. půle minulého století  byly zhotoveny speciálně mnohdy jen pro sběratelské a antikvární potřeby jako kopie či také jako padělky starých vzorů z doby baroka a rokoka. Je pozoruhodné, že v Horním Slavkově se cínařství, byť v transformované podobě, udrželo až do 20. století. Kolem roku 1900 zde pracovalo ještě 6 cínařských dílen (např. Hanika, Neidhart aj.). Firma Hanika, čítající 7 osob, produkovala cínové zboží (hlavně dílčí součástky a prvky větších výrobků) až do 15. září 1945, kdy byla zkonfiskována československým státem, což v praxi znamenalo ukončení výroby a devastaci dílenského zařízení.

Závěr.

Významnou roli při zániku cínařství v Karlových Varech sehrály tyto faktory:

a) Silná konkurence továrně vyráběného porcelánového a skleněného zboží, jehož užívání v domácnostech bylo praktické a relativně levné (srovnání vývoje cen porcelánového a cínového zboží v 1. polovině 19. století by bylo námětem pro samostatnou studii). Této konkurenci cínaři nemohli čelit a jejich řemeslo se stávalo nerentabilním.

b) Výrobně-technologické a módní dobové trendy, které v domácnostech (nejprve u šlechty na panských sídlech, pak ve městech a nakonec i na venkově) postupně namísto cínu prosadily masové užívání porcelánového a skleněného nádobí jakož i nádobí a náčiní z kompozic různých kovů. V kostelech byl původní cínový inventář (svícny, svítilny, mešní náčiní aj.) ve 2. polovině 19. století postupně nahrazen či doplněn adekvátními předměty z kovových slitin.

c) Zrušení karlovarského cínařského cechu (1837), který byl  garantem vysoké kvality rukodělné práce. Ta ovšem byla náročnější na čas než mnohem rychlejší a tudíž levnější porcelánová manufakturní produkce s rostoucím podílem strojové velkovýroby.

d) Vydání tzv. Zatímního živnostenského řádu roku 1859, jímž byly s konečnou platností  zrušeny všechny staré cechovní organizace a zavedena svoboda podnikání, rozšířená na většinu řemeslnických a kupeckých živností. Začaly se utvářet nové profesní organizace, tzv. pracovní společenstva, jež se stala přímým předchůdcem dělnických spolků a odborů.

Dr. S. Burachovič

Archiv

Detail 1, konvice, Kc 437 .jpg

Detail 2, konvice, Kc 437 .jpg

Detail 3, konvice, Kc 437 .jpg

Detail, konvice, Kc 444 .jpg

Konvice, Kc 437 .jpg

Konvice, Kc 444 .jpg

Vývěsní štít stav.řemesel, Kc 1566 .jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin