CZ | DE | EN

Zánik cínařského řemesla v K.Varech - 2. díl

Karlovarské cínařství bylo v 18. století nesporně jedním z nejpozoruhodnějších řemesel Čech, stalo se pojmem. Jeho mimořádně vysokou úroveň dokládá mnoho dobových svědectví. Všechna se shodují v chvále širokého sortimentu, umělecké úrovně zpracování a materiálové kvality karlovarského cínového zboží.

Základním předpokladem úspěšnosti cínařského řemesla byla kromě invence a fortelu jeho mistrů kvalitní cínová surovina a zejména rozmanitost a úroveň provedení odlévacích forem. Karlovarští cínaři si je opatřovali a kopírovali ponejvíce z Augsburgu, Regensburgu a Norimberka. Mnoho výtečných originálních vzorů a forem kuchyňského nádobí však vzešlo také z hlav a rukou karlovarských cínařských mistrů. Prvotřídní jemný cín kupovali z blízkého Horního Slavkova a někdy také z lesních cínových dolů v regionu Horní Blatné a Hřebečné v Krušných horách.

Řemeslného a uměleckého vrcholu dosáhlo karlovarské cínařství ve 2. polovině 18. století, zejména pak v období výtvarného stylu rokoka. Už na sklonku téhož století však započal jeho pozvolný úpadek. Hospodářský soumrak kdysi slavného řemesla v neméně slavném lázeňském městě pak nastal kolem roku 1830. V té době nemohlo karlovarské cínařství už trvale konkurovat rychle se rozvíjejícímu regionálnímu porcelánovému průmyslu. Budiž připomenuto, že v roce 1792 byla v Horním Slavkově nedaleko Karlových Varů založena první porcelánka v Čechách. Roku 1820 pracovalo kolem Karlových Varů již 12 manufaktur na výrobu porcelánu. V roce 1832 se karlovarský cínařský cech sloučil s cechem mosazníků a ztratil svůj někdejší význam, jaký měl v 18. století. Na základě dvorního dekretu z 29. srpna 1837 a v rámci všeobecně nového uspořádání řemesel a průmyslu v Rakousko-Uhersku byl cech cínařů v Karlových Varech oficiálně zrušen. Ale již 20. listopadu 1837 zde bylo založeno náhradní profesní a zájmové sdružení, tzv. Karlovarský občanský spolek cínařů. K jeho členům patřilo 23 cínařských mistrů, z nichž mnozí ovšem svou  živnost již neprovozovali.

Dr. S. Burachovič

Archiv

Holba, Kc 462 .jpg

Detail, holba, Kc 462 .jpg

Džbánek, Kc 460 .jpg

Detail, džbánek, Kc 460 .jpg

Cechovní konvice, Kc 446 .jpg

detail, cechovní konvice, Kc 446 .jpg

Talíř, Kc 206 .jpg

Detail, talíř, Kc 206 .jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin