CZ | DE | EN

Z historie domu Petr

Dům, v němž se dnes nachází hotel Petr, patří k nejstarším budovám Karlových Varů. Byl postaven krátce po velkém požáru lázeňského města roku 1604. Vznikl na místě staršího vyhořelého domu, jenž zřejmě existoval již v 16. století. V 17. a 18. století budova prodělala několik menších přestaveb, které však nenarušily její původní ráz. Dům byl hrázděný jako prakticky všechny karlovarské stavby  v období baroka. První písemná zmínka o domu  se vztahuje k roku 1756, tehdy to byl hostinec U zlatého vola. Jeho majitelem byl Kašpar Penkert. Barokní vývěsní štít hostince je dochován ve sbírkách Muzea Karlovy Vary.

Při druhém velkém požáru města roku 1759 hostinec U zlatého vola zčásti vyhořel, byl však téhož roku opraven.  V roce 1780 byly v hostinci U zlatého vola vybudovány pokoje pro hosty a začal fungovat  jako hotel. Hotel býval vždy velmi výnosný. I z toho důvodu, že stál přímo u tzv. Chebské brány při vjezdu do města, takže jej přijíždějící obchodníci a lázeňští hosté nemohli minout.

Na konci 19. století se do historie a podoby domu výrazně zapsal jeho tehdejší majitel Ernst Charwat, jenž do hotelu investoval mnoho peněz a radikálně pozměnil jeho interiéry. Jeho vdova, Amálie Charwatová, se po smrti manžela dostala do dluhů a nemovitost prodala. Po první světové válce se hotel dostal do držení Johanna Petera. Ten v roce 1923 provedl jeho další modernizaci. Mimo jiné tehdy bylo vytvořeno iluzívní hrázdění na fasádě. Hotel Petr nesl během své dlouhé historie různá jména. Nejdříve to byl, jak již zmíněno, hostinec U zlatého vola, poté hostinec U města Athény, pak hotel Zentral a nakonec fungoval až do roku 1945 jako hotel Petter. Po druhé světové válce byl přejmenován na hotel Petr. Napomohly k tomu dvě skutečnosti. Německé jméno Petter se snadno počeštilo na Petra a jméno Petr se hodilo, protože navodilo historickou souvislost s ruským carem Petrem Velikým. Ten se roku 1711 v Karlových Varech léčil. Při svém pobytu u Vřídla manuálně šikovný panovník jednoho dne pomáhal zedníkům při stavbě domu U páva, který stával přímo proti dnešnímu hotelu Petr. Dům U páva byl zbořen v roce 1891 po velké povodni 1890, která jej poškodila natolik, že byla nutná demolice. Na někdejší zednickou akci ruského cara dnes upomíná jak název hotelu, tak i bronzová pamětní deska u jeho vchodu.

Koncem padesátých let 20. století byla v domě s restaurací vybudována svého času velmi módní a oblíbená kinokavárna Petr. Byla to vůbec první kinokavárna v Československu. Její zlatá éra byla ve druhé polovině 60. let 20. století. Počátkem 80. let  byl objekt Petr uzavřen, protože byl napaden dřevokaznou houbou. Léta chátral a sedmkrát na něj byl vydán demoliční výměr. Ke zboření stavby ale naštěstí nedošlo. V roce 1995 se dům Petr dostal do majetku pražské firmy EXO. Společnost se rozhodla historicky vzácnou budovu zachránit a adaptovat ji na moderní hotel a restauraci. Tento záměr se díky velké investici a profesionalitě architektů a stavařů podařilo naplnit. Velkou zásluhu o záchranu domu v letech 2000-2001 měli stavbyvedoucí Ladislav Stehlík a památkář Lubomír Zeman. Díky jim se podařilo odkrýt a v maximálním rozsahu obnovit původní ráz domu se šindelovou střechou a s originálním barokním hrázděním, jež je karlovarským unikátem. Chloubou dnešního hotelu Petr je luxusní restaurant Honoré.

Dr. Stanislav Burachovič

 

Archiv

vývěsní štít U zlatého vola.jpg

Dům Petr.JPG

Restaurant Petter.JPG

Dům Petr, současná podoba.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin