CZ | DE | EN

Z dějin Horního nádraží v Karlových Varech

V nedávných dnech byla zahájena demolice Horního nádraží (původně se objektu říkalo Buštěhradské nádraží), po níž bude následovat výstavba nového areálu železniční stanice.

Připomeňme si základní fakta o počátcích karlovarského úseku tzv. Buštěhradské dráhy.

Dne 9. června 1869 byly komisionelně prohlédnuty parcely pro stavbu nádraží na tzv. Sedlecké výšině (Zettlitzer Höhe). Koncem června t.r. byla stavba nádražního areálu zahájena.

5. srpna 1870 přijela na Buštěhradské nádraží první parní lokomotiva. Provoz mezi Karlovými Vary a Chebem byl na Horním nádraží slavnostně zahájen dne 19.9.1870.

Prvním přednostou stanice Karlovy Vary byl Hans Lukas, prvním vrchním  pokladníkem Luxer von Morfeld a prvním oficiálem Franz Gottesmann. Jmenovaní byli do Karlových Varů úředně přeloženi c.k státní správou železnic.

Dne 9.12.1871 ve 3 hodiny 33 minut odpoledne přijel na Buštěhradské nádraží první osobní vlak z Prahy. Tím byla trať Cheb-Karlovy Vary-Praha otevřena pro veřejnost. Otevření trati bylo oslaveno banketem v karlovarském Lázeňském domě (Lázně III.).

Jména projektanta původního Horního nádraží z roku 1870 a stavební firmy, jež tehdy stavbu prováděly, nejsou v regionální literatuře uvedeny. Je však zřejmé, že je badatelé mohou najít ve fondech Státního okresního archivu či v železničním  archivu Jihozápadní dráhy v Plzni.

Na jaře roku 1945 bylo Horní nádraží zcela zničeno nálety spojeneckých letadel ve dnech 17. a 19. května. Nádraží a jeho okolí bylo během let provizorně obnoveno, nicméně chátralo a bylo ostudou světových lázní.

Podzim 2015 zahájena demolice nádraží, na jehož míste vyroste nová budova.

Zdroje: : Doroschkin, Alfred: Kurzgefasste Karlsbader Chronik, Deutsche Tageszeitung 1929, foto archiv muzea

Vybral a přeložil: Dr. S. Burachovič

Archiv

Horní nádraží 1900.JPG

Horní nádraží kolem 1920.jpg

Horní nádraží 1945.JPG

vlak.jpg

demolice 1.JPG

demolice 2.JPG

demolice 3.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin