CZ | DE | EN

Vzpomínka na karlovarského historika Karla Ludwiga

Před devadesáti lety zemřel karlovarský archivář, historik a pedagog Karl Ludwig. Z tohoto světa odešel dne 14. března 1931 v domě Merkur č. p. 1026 v Karlových Varech. Ve věku 64 let skonal na arteriosklerózu (tvrdnutí tepen).

Karl Ludwig se narodil 2. listopadu 1866 v Chebu. Ve svém rodném městě vystudoval gymnázium a v letech 1885 až 1890 byl posluchačem německé Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. Věnoval se studiu filosofie, geografie, historie a pomocných věd historických. Doktorát z filosofie získal v roce 1892. Roku 1891 se dostal na dvouroční stipendijní pobyt do Vatikánu, kde získával praktické zkušenosti v místním archivu. Tento pobyt byl pro jeho budoucí život a práci stěžejní.

V roce 1894 byl v Karlových Varech jmenován prvním archivářem města. V archivu provedl reorganizaci a katalogizaci. V lázeňském městě také působil jako pedagog, nejdříve se stal roku 1893 pomocným učitelem a v letech 1896 až 1927 byl gymnaziálním profesorem. Kromě toho také pracoval v karlovarském muzeu a knihovně. Zabýval se zpracováním historie města a genealogií místních slavných rodin, například Becherů, Heinricha Mattoniho, Josefa Hofmanna a Rudolfa Mannla. Zřejmě nejvýznamnějším dílem Karla Ludwiga je zpracování historie města v knize Alt Karlsbad, poprvé vydané roku 1920, podruhé v roce 1942, více než deset let po autorově smrti. Tato kniha popisuje založení města, významné lázeňské hosty, slavnosti, lázeňský život a také městské katastrofy - požáry, povodně a válečné konflikty.

Karl Ludwig za svého života již nestihl vydat připravovanou knihu o pamětihodnostech města nazvanou Denkwürdigkeiten der Sprudelstadt Karlsbad. Toto dílo dodnes zůstalo jen v rukopisu, alespoň však posloužilo jako významný zdroj pro regionální historiky a badatele. Velkou škodou je, že knihy a články tohoto významného historika a archiváře zůstaly doposud nepřeložené do českého jazyka, proto velké poděkování patří historikovi Stanislavu Burachovičovi, který poznatky o historii města získané Karlem Ludwigem zprostředkoval širší veřejnosti ve svých článcích a přednáškách.

Mgr. Lukáš Svoboda

Použité fotografie: Muzeum Karlovy Vary

Archiv

01 Karlovarský historik a archivář Karl Ludwig.jpg

02 Karl Ludwig na obraze W. Schneidera.jpg

03 Kniha Alt Karlsbad od K. Ludwiga z roku 1920.JPG

04 Kniha o rodině Becherů od K. Ludwiga a Ch. Pauli.jpg

05 Dům Merkur v Karlových Varech.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin