CZ | DE | EN

Významný rodák z Abertam

Muž, jenž miloval les.

Před krátkým časem získalo Muzeum Karlovy Vary darem od Dr. Clemense Falsera z Innsbrucku kopie kompletní pozůstalosti Ing. Josefa Henricha (1879-1943).V našem regionu je tato významná osobnost c.k monarchie pohříchu dosud neznámá. Připomeňme si proto hlavní data jeho obdivuhodné kariéry. Narodil se 25. srpna 1879 v Abertamech jako nejmladší z dvanácti dětí tamního ředitele školy Johanna Henricha (1841-1911). Zmiňme, že jeho otec  se živě zajímal o dějiny Krušnohoří a publikoval řadu vlastivědných článků k historii bývalého okresu Jáchymov.

Po základní školní docházce v Abertamech v letech 1885-1891 navštěvoval Josef Henrich gymnázium v Kadani, kde roku 1899 maturoval. Posléze vystudoval ve Vídni Vysokou lesnickou školu. Dne 14. července 1902 byl graduován na lesního inženýra. Jeho další profesní cesta vedla do Innsbrucku, kde se stal lesním komisařem a posléze ředitelem lesů a vod územního okresu Vorarlberg. Henrichovo působení v této pozici bylo 1914 oceněno udělením Zlatého záslužného kříže s korunou. Po první světové válce byl postupně povýšen do funkcí lesního rady, vrchního lesního rady a nakonec dvorního rady. Byl mu udělen Velký záslužný kříž za služby Rakouské republice. Regionu Vorarlberg věnoval 38 let svého pracovního života. Napsal řadu odborných ale i beletristických knih, např. Úvahy o zachování lesa a zvěře, Lovecký breviář aj. Velkou pozornost vzbudila jeho románová trilogie Když les umírá, Když les zemřel a Kde se žádný les už  nezelená. Hold svému rodnému Krušnohoří vzdal napsáním románu (zůstal nedokončený) Když les hovoří. Z dalších odborných prací připomeňme topografii 77 dřevěných krytých mostů v oblasti Vorarlbergu.

V Rakousku je Henrichova erudice odborníky dodnes vysoce hodnocena, zejména pak jeho důmyslný způsob ochranného zalesňování alpské krajiny, který účinně čelil lavinám a povodním.  Na jeho popud byl zaveden i varovný systém hlásící prudké povodně z dravých horských říček.

Milovník lesa Josef Henrich zemřel v Bregenzu dne 17. května 1943.

Dokumentaci k osobě Josefa Henricha lze po předchozí domluvě prezenčně studovat v muzejní knihovně.

Dr. Stanislav Burachovič

 

 

Archiv

Josef Heinrich.JPG

novinový článek.JPG

Plešivec kolem 1930.jpg

Plešivec 1941.jpg

Krušné hory.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin