CZ | DE | EN

Výročí narození tří osobností Karlových Varů

V březnu tohoto roku jsme si mohli připomenout výročí narození tří významných karlovarských osobností. Lingvista a orientalista August Pfitzmayer se narodil před 210 let, učitel, spisovatel, básník a národopisec Josef Hofmann před 160 lety a učitel, historik a archivář Viktor Karell před 120 lety.

August Pfitzmayer se narodil v Karlových Varech 16. března 1808. Vyučil se kuchařem v Drážďanech, v Plzni vystudoval gymnázium a v roce 1836 získal titul doktora medicíny na univerzitě v Praze. Lékařskou praxi krátce vykonával ve svém rodném městě, pak se přestěhoval do Vídně kvůli studiu cizích jazyků. Roku 1843 nastoupil jako docent na vídeňskou univerzitu, kde vyučoval turečtinu, čínštinu, perštinu a arabštinu. Do turečtiny přeložil „Ódu na Vřídlo“ od Bohuslava Hasištejnského. Za svůj život napsal více než dvě stě odborných pojednání o Japonsku a Číně. Zemřel 18. května 1887 v současné vídeňské části Döbling.

Viktor Karell spatřil světlo světa 17. března 1898 v Doupově. Základní školu a gymnázium navštěvoval ve svém rodném městě. Vysoké školy absolvoval v Praze a ve Vídni. V roce 1928 nastoupil jako učitel na karlovarskou obchodní akademii. Od roku 1935 též zastával funkci čestného ředitele spojených institucí archivu a muzea. Psal národopisné studie o Krušných horách, Doupovsku, Kadaňsku, Poohří a Karlovarsku. V letech 1938 až 1941 vydával vlastivědné ročenky „Karlsbader historisches Jahrbuch“, i dnes historiky stále využívané jako cenný zdroj. Po druhé světové válce byl nucen odejít do Bavorska. Zemřel 14. prosince 1979 v Landau an der Isar.

Josef Hofmann přišel na svět 19. března 1858 v karlovarském domě „Bílá srna“. Gymnázium studoval v Lokti a učitelská studia absolvoval v Chomutově. Poté se vrátil do rodného města, kde od roku 1879 učil na místní měšťanské škole. V letech 1890 až 1907 vedl obchodní učňovskou školu, jež založil. Do roku 1919 byl ředitelem karlovarské měšťanské školy. Za svého života sbíral národopisné básně a pověsti. V časopisech, novinách a sbornících publikoval mnoho článků o zvycích, oblečení, architektuře domů a domácností a o řemeslech na Karlovarsku. Hofmannova národopisná díla jsou do dnes stěžejním pramenem o historii tohoto kraje. Zemřel 21. června 1843 v Karlových Varech.

Mgrr. Lukáš Svoboda

foto: archiv muzea

 

Archiv

Viktor Karell.jpg

Josef Hofmann.JPG

významná kniha J. Hofmanna.jpg

obsahem jsou cenné informace.jpg

replika lid.oděvu dle zdrojů z knihy J.Hofmanna.JPG

ukázka z díla J. Hofmanna.jpg

foto J.Hofmann, autentický dokument.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin