CZ | DE | EN

Svobodní zednáři v Karlových Varech

Počátky zednářského působení v Karlových Varech spadají do roku 1871. Dne 1. července onoho roku přijel k Vřídlu baron van Spengler z Nizozemí. Ubytoval se v domě Belle-Alliance v Sadové ulici. Na jeho popud karlovarští občané dr. Carl Schnee, Albin Bühr a Dominik Ringhart dne 3. července 1871 založili dobročinný a podpůrný spolek nazvaný Munificentia. Ustavující schůze se konala v sále dnešních Lázní III. za účasti 30 osob. První humanitární akcí Munificentie byla sbírka peněz pro oběti katastrofálních záplav v oblasti Tachova a Plané, kde průtrž mračen dne 25. června způsobila obrovské škody.

Hlavou spolku se stal lázeňský lékař dr. Schnee. Kolem roku 1883 měl podpůrný a  přitom zednářský spolek Munificentia 16 řádných členů, v nichž byli zahrnuti také členové čestní, hostující a tzv. korespondenti. Každý člen byl držitelem spolkového certifikátu a musel při vstupu zaplatit 25 zlatých a měsíčně pak do pokladny přispívat 1 zlatým. Vedení spolku bylo čtyřčlenné, tvořené předsedou a 3 přísedícími. Všichni členové spolku se každé léto sjížděli do Karlových Varů, odkud prostřednictvím mecenášů organizovali rozsáhlé finanční sbírky ve prospěch chudých a potřebných po celé Evropě. Generální schůze a oslavy vzniku kroužku se konaly každoročně dne 24. června, což je datum založení zednářské velkolóže v Londýně roku 1717. Stanovy karlovarské Munificentie byly schváleny c.k. místodržitelstvím dne 5. prosince 1873.

Nástupcem dr. Schneeho se kolem roku 1888 stal Hans Feller, významný karlovarský knihkupec, nakladatel a tiskař. Před první světovou válkou stál v čele Munificentie lázeňský lékař MUDr. Oscar Posner (1878-1932). V té době nesl kroužek název Munifizentia Sbratření u Vřídla (M. zur Verbrüderung am Sprudel). Spolek se scházel v budově tzv. Kurhausu, dnešních Lázní III. Dr. Posner byl vynikajícím a vysoce renomovaným příslušníkem zednářského společenství. Jeho význam přesáhl ve své době rámec českých zemí. Byl členem zednářských lóží ve Wroclavi a Žatci, spoluzakladatelem velkolóže Lessing U tří prstenů, autorem četných spisů (např. Obrazy z historie svobodného zednářství), vedoucím redaktorem časopisu Tři prsteny v Liberci a spoluautorem Mezinárodního lexikonu svobodného zednářství (1932). Připomeňme, že v roce 1913 dr. Posner vydal také velmi zdařilého průvodce Karlovými Vary. Uvedený výčet zdaleka nepostihuje všechny jeho aktivity. Skromný náhrobek dr. Posnera se nachází na karlovarském židovském hřbitově v Drahovicích.

S nástupem nacismu museli karlovarští zednáři ukončit svou činnost. Společenství Munifizentia v důsledku odsunu karlovarských Němců v letech 1945-1946 již nebylo obnoveno.

Dr. Stanislav Burachovič

Litografie Kurhausu (Lázně III.) od Roberta Geisslera, kolem 1870.jpg

odložený náhrobek Oscara Posnera.jpg

Náhrobek Oscara Posner židovský hřbitov K.Vary.jpg

Náhrobek-Oscar Posner- detail.jpg

Průvodce Karlových Varů od dr. Posnera.jpg

titulní strana zdařilého průvodce.jpg

průvodce obsafuje řadu dobových vyobrazení lázní.jpg

Krajské muzeum Karlovarského kraje
Muzeum Karlovy Vary letos slaví
150 let od založení.


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
Datová schránka: IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin