CZ | DE | EN

Rybáře, čtvrť v Karlových Varech

První zmínky o obci Wisshenrn či Fischern jsou z roku 1290, kdy ves patřila k fanrnosti Sedlec a později Obora (Thiergarten). V roce 1511 odkázal rytíř ze Štampachu panství Rybáře i s poddanými městu Karlovy Vary. Koncem 16. století pak Rybáře přešly do držení Šliků. Po potlačení stavovského povstání je opět získalo do držení město Karlovy Vary. V majetku města zůstaly do roku 1848. Český název Rybáře se objevuje kolem roku 1900. Dne 1. května 1939 se Rybáře definitivně staly městskou čtvrtí Karlových Varů.

kostel sv. Urbana: Osídlení se v Rybářích historicky koncentrovalo kolem Kapelského vrchu (Kapellenberg). Nejstarší archeologické nálezy jsou zde již z období mezolitu. Ve středověku zde pak byl postaven kostel sv. Urbana. Jedná se o drobný kostelík s obdélnou lodí s polygonálním presbytářem.  První písemné zmínky o něm pochází z roku 1511. Archeologický výzkum provedený v roce 1981 neprokázal existenci starší sakrální stavby.  O poměrně pozdním založení kostela svědčí i patrocinium, neboť do roku 1435 není v Čechách známé zasvěcení kostela sv. Urbanovi. Kostel pravděpodobně stál v nezměněné podobě do roku 1820, kdy jej poškodila vichřice. Do roku 1827 byl kostel ruinou. V letech 1832 – 1837 byl kostel empírově přestavěn. K dalším drobným opravám a přestavbám došlo v letech 1879, 1924 a 1938 – 1939. Při poslední přestavbě byl kostel přebudován na památní obětem první světové války.

kostel Povýšení svatého Kříže: V roce 1904 – 1906 byl v Rybářích podle plánů K. Schadena staviteli Norbertem a Aloisem Sichertovými postaven nový farní kostel Povýšení svatého Kříže. Kostel vysvětil 27. května arcibiskup Lev Skrbenský z Hříště. Jedná se o neorientovanou novorománskou baziliku s trojapsidálním závěrem a příčnou lodí. Kromě mobiliáře vytvořeného A. Cechnerem měl kostel tři zvony. Zvony přečkaly bouřlivé období první světové války a tak k jejich zrekvírování pro zbrojní program Třetí říše došlo až v roce 1942. Dne 7. prosince 2017 byly do kostela slavnostně navráceny zvony Josef (cca 240 kg) a Maria (cca 320 kg). Na poslední zvon, půltunového Krista právě probíhá sbírka.

napsal Jan Tajer

Fikar, J. 2014: Karlovarská předměstí, 4 – 6, Karlovy Vary

Poche, E. a kol. 1980: Umělecké památky Čech 3 (P-Š), 269, Praha

01. Kostel sv. Urbana 30. léta 20. století.jpg

02. Kostel Povýšení sv. Kříže 30. léta 20. století.jpg

03. Zvony před kostelem.JPG

04. První improvizované zvonění.JPG

05. Zvony Josef (vlevo) a Marie.JPG

06. Transport v kostele.JPG

07. Zvon Marie u svého oltáře.JPG

Krajské muzeum Karlovarského kraje
Muzeum Karlovy Vary
v roce 2017 oslavilo
150 let od založení


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin