CZ | DE | EN

Rybáře, čtvrť v Karlových Varech

První zmínky o obci Wisshenrn či Fischern jsou z roku 1290, kdy ves patřila k fanrnosti Sedlec a později Obora (Thiergarten). V roce 1511 odkázal rytíř ze Štampachu panství Rybáře i s poddanými městu Karlovy Vary. Koncem 16. století pak Rybáře přešly do držení Šliků. Po potlačení stavovského povstání je opět získalo do držení město Karlovy Vary. V majetku města zůstaly do roku 1848. Český název Rybáře se objevuje kolem roku 1900. Dne 1. května 1939 se Rybáře definitivně staly městskou čtvrtí Karlových Varů.

kostel sv. Urbana: Osídlení se v Rybářích historicky koncentrovalo kolem Kapelského vrchu (Kapellenberg). Nejstarší archeologické nálezy jsou zde již z období mezolitu. Ve středověku zde pak byl postaven kostel sv. Urbana. Jedná se o drobný kostelík s obdélnou lodí s polygonálním presbytářem.  První písemné zmínky o něm pochází z roku 1511. Archeologický výzkum provedený v roce 1981 neprokázal existenci starší sakrální stavby.  O poměrně pozdním založení kostela svědčí i patrocinium, neboť do roku 1435 není v Čechách známé zasvěcení kostela sv. Urbanovi. Kostel pravděpodobně stál v nezměněné podobě do roku 1820, kdy jej poškodila vichřice. Do roku 1827 byl kostel ruinou. V letech 1832 – 1837 byl kostel empírově přestavěn. K dalším drobným opravám a přestavbám došlo v letech 1879, 1924 a 1938 – 1939. Při poslední přestavbě byl kostel přebudován na památní obětem první světové války.

kostel Povýšení svatého Kříže: V roce 1904 – 1906 byl v Rybářích podle plánů K. Schadena staviteli Norbertem a Aloisem Sichertovými postaven nový farní kostel Povýšení svatého Kříže. Kostel vysvětil 27. května arcibiskup Lev Skrbenský z Hříště. Jedná se o neorientovanou novorománskou baziliku s trojapsidálním závěrem a příčnou lodí. Kromě mobiliáře vytvořeného A. Cechnerem měl kostel tři zvony. Zvony přečkaly bouřlivé období první světové války a tak k jejich zrekvírování pro zbrojní program Třetí říše došlo až v roce 1942. Dne 7. prosince 2017 byly do kostela slavnostně navráceny zvony Josef (cca 240 kg) a Maria (cca 320 kg). Na poslední zvon, půltunového Krista právě probíhá sbírka.

napsal Jan Tajer

Fikar, J. 2014: Karlovarská předměstí, 4 – 6, Karlovy Vary

Poche, E. a kol. 1980: Umělecké památky Čech 3 (P-Š), 269, Praha

Archiv

01. Kostel sv. Urbana 30. léta 20. století.jpg

02. Kostel Povýšení sv. Kříže 30. léta 20. století.jpg

03. Zvony před kostelem.JPG

04. První improvizované zvonění.JPG

05. Zvony Josef (vlevo) a Marie.JPG

06. Transport v kostele.JPG

07. Zvon Marie u svého oltáře.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin