CZ | DE | EN

PUTOVÁNÍ za krušnohorským hornictvím - 6. díl

Nové Hamry leží v půvabném údolí při soutoku Rolavy a Bílého potoka. Obec obklopují vysoké lesnaté vrchy, z nichž nejimpozantněji působí masiv Tisovského vrchu (Pajndl) s rozhlednou z roku 1897. Osada byla založena horníky v l5. století. V okolních terénech těžené cínové a železné rudy se hutnily přímo v obci, jež dostala název podle nového hamru postaveného pod Dvorským vrchem.  Na Rolavě kolem Nových Hamrů vládl za hornických časů čilý ruch. V říčce se rýžoval cín, na jejích březích stály mlýny, drátovny, pily, hamry, stoupy a kovárny. Zdejší výrobna drátu byla jednou z největších v okolí.V polovině l7. století ji vlastnil Petr Wohlmuts, kolem roku l800 pak Wenzel Link. Již v l6. století byla na Dvorském vrchu v provozu lesní sklárna Soví huť. Udává se, že její majitel Kryštof Schürer zde jako první barvil sklovinu modrou kobaltovou barvou. Barvení skla šmolkou  prokázal v ruinách Soví hutě archeologický výzkum Karlovarského muzea v roce l994.

Podle nejdecké horní knihy z let l556-l65l  byly v Nových Hamrech  v té době cínové doly sv. Řehoř, sv. Štěpán, Peintlova šachta a sv. Michal. Ačkoliv po třicetileté válce výtěžky dolů citelně poklesly, udrželo se hornictví v Nových Hamrech se střídavými úspěchy až do 60. let l9. století. Poté byly doly pro nerentabilnost opuštěny.

Z údolních partií Krušnohoří se nyní vrátíme na původní trasu našeho putování po hřebeni Krušných hor. Mírným stoupáním nás červeně značená turistická cesta od Hřebečné dovede k samotě Bludná, jež bývala v 16. století významnou důlní lokalitou. Její název vznikl od hornického označení bludná žíla. Dolovalo se zde již kolem roku 1520, hlavně cín. V dole Pomoc boží se cín a železná ruda těžily od roku 1562 až do počátku 20. století. Mocnost jeho žil dosahovala 9-13 metrů. Výnosný byl v 16. století také důl Anna. Lesy v okolí Bludné dosud kryjí mnoho neobjevených svědectví staré těžby, jež rozpozná jen zkušené oko odborníka. Za Bludnou dosáhneme silnice, kterou krátce sledujeme západním směrem a pak z ní odbočíme vpravo vzhůru na Blatenský vrch (1014 m). Rozhledna na jeho temeni byla vybudována roku 1913. Vrch je ojedinělou báňskou lokalitou, svým způsobem je obdobou Mědníku. Jeho svahy jsou všemi směry poznamenány propadlinami, překopy, štolami a odvaly. V lesích severního úbočí Blatenského vrchu směrem k Hájům nalezne poutník fascinující propadliny cínového dolu Zuzana. Od vrcholu jižně k Horní Blatné se táhnou hluboké propadliny cínových dolů Wolfgang a Jiří, zvané Vlčí a Ledová jáma. Na dně ledové jámy se i v nejparnějším létě udrží sníh s ledem. Tento úkaz je způsoben specifickou tepelnou inverzí. Kolem Vlčích jam scházíme do Horní Blatné, někdejšího královského horního města. Široké okolí vykazuje stopy dolování, zvláště pak je těžbou rozbrázděn terén Jeleního vrchu severozápadně od náměstí. Již před polovinou 16. století zde pracovaly cínové doly: Mikuláš, naděje a Bohatá útěcha, Významným dílem byl též důl Konrád, který ležel na severním okraji města. Byl hluboký 160 metrů a v letech 1731-1790 se v něm vytěžilo 876 800 kg cínu.

Město  Horní Blatná bylo založeno.. naleznete v 7.díle putování

Archiv

obr.1 Nové Hamry 1924.jpg

obr.2 revír N.Hamry 1909.jpg

obr.3 Nové Hamry 1902.jpg

obr.4 Blatenský vrch Sporthotel 1935.jpg

obr.5 Vlčí jámy, 1925.jpg

obr.6 Ledová jáma.jpg

obr.7 Horní Blatná 1927.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin