CZ | DE | EN

PUTOVÁNÍ za krušnohorským hornictvím - 5. díl

Horizont nad Perninkem uzavírá táhlý hřbet Vlčince. Za ním se v údolí Rolavy rozkládá město Nejdek, jež bylo založeno při bohatých rudných dolech  a  má významnou hornickou, železářskou a textilní tradici. Dominantou Nejdku je starobylá hradní věž románsko-gotického založení. Nejdek a všechny obce v jeho okolí vděčí za svůj vznik dolování cínu ve l4.- l6. století.  Prvním známým držitelem městečka byl hrabě Konrád Plik. Rod Pliků držel nejdecké panství po celé l4. století. Největší rozmach dolování  na Nejdecku  nastal za panování loketských hrabat Šliků ( l446-l602). V době Šliků se začala těžit i železná ruda, což vedlo v Nejdku a okolí ke stavbě hutí a hamrů. Třicetiletá válka přinesla Nejdku úpadek hornictví a velkou bídu.

Nad Nejdkem v úbočí vrchu Tisovského vrchu (Pajndlu) leží obec Tisová, kterou v polovině l6. století založili sasští a franští horníci. První důl je míněn k roku l557. Nejbohatším cínovým dolem Tisové byla v l6. století šachta "Naděje". Dále zde byly doly Vavřince Šlika, Bílý jelen a sv. Ondřej. Cínové doly na Tisové zanikly kolem roku l800. Významná byla též místní těžba železné rudy, jež se v malém rozsahu exploatovala až do roku l870. Tisovská železná ruda byla kvalitní směsí hematitu, magnetitu a granátu, provázená turmalinickou žulovou horninou. Vozila se do nejdecké vysoké pece. Pro svou přísadu granátu se výtečně tavila.

Z Nejdku je možné pokračovat přes Vysokou Pec a Rudné nebo též přes Nové Hamry do hornické obce Přebuz. Dějiny Vysoké Pece  jsou  úzce spjaty s hornictvím a hutnictvím. V okolních terénech se dolovalo již ve l4. století. Těžila se hlavně železná ruda (krevel). Nejbohatší byl důl sv. Jeroným, který byl v provozu od l6. století až do roku l855. Měl 5 nálezných jam a  600 metrů dlouhou štolu. V Jeronýmu vytěžená ruda se tavila v přilehlé vysoké peci u domu čp. 45 nebo se vozila tzv. Železnorudnou stezkou přes hranice do Saska.  Za panování Šliků do roku l602  byly  v obci 2 vysoké pece na hutnění železné rudy. Roku l805  zde byl činný také důl "Pingeneisenstein". Poslední pokusy obnovit místní dolování v nuzných poválečných letech l9l8-l9l9  skončily nezdarem.

Na Vysokou Pec svou zástavbou navazuje rekreační obec Rudné. Také Rudné vzniklo při cínových dolech a rýžovištích v l6. století. Místní hornictví zaniklo po roce l8l3.

Nové Hamry leží.. naleznete v 6.díle putování

 

Archiv

obr.1 zimní idyla pod Vlčincem.jpg

obr.2 Nejdek s hradní věží kolem 1920.jpg

obr.3 Neudek průmyslový kolem 1921.jpg

obr.4 Nejdek s Pajndlem.jpg

obr.5 Pajndl - současnost.JPG

obr.6 Nejdek 1962.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin