CZ | DE | EN

PUTOVÁNÍ za krušnohorským hornictvím - 4. díl

Založení Abertam spadá do roku 1529. Těžbou stříbra a cínu zde proslul zejména Důl Sv. Vavřince. V Hřebečné se začalo dolovat kolem roku 1545. Cín z Hřebečné patřil k nejkvalitnějším v celé zemi, exportoval se po celé Evropě. Celé česko-saské pomezí v oblasti Hřebečné a Horní Blatné bylo v 16. století známé četnými malými doly na cín, jimž se říkalo lesní cínové doly. Po překročení silnice z Abertam do Rýžovny vystoupáme na návrší, kde míjíme hlubokou propadlinu štol jednoho z těžebních polí cínového dolu Mauricius, založeného roku 1544. V dole se pracovalo bezmála 400 let. Propadlina je sice obehnána drátem, při její prohlídce je třeba zvýšené opatrnosti . Od Mauricia máme pěkný výhled jižním směrem přes Abertamy k hoře Plešivec (1025 m),  jejíž vrcholek zdobí hotel a rozhledna z roku 1895. Také u Abertam se tyčí hlušinové haldy z těžby Jáchymovských dolů. Nedaleko Abertam leží obec Pernink, bývalé hornické městečko založené roku l532 saskými horníky při potoce Bílá Bystřice na ostrovském panství hrabat bratrů Kašpara a Jindřicha Šlika.  Název Pernink a původní německé označení Bärringen jsou odvozeny podle údajně prvního osadníka jménem Bär či Behr, dle jiné verze vzešel název  obce od  medvěda (něm. Bär), který zde  podle pověsti hrabáním odkryl ložisko stříbra či cínu (ve znaku Perninku je medvěd).  Po celé l6. století se kolem Perninku  těžila  a hutnila cínová ruda.  Nejvýnosnější byl důl Nanebevzatí P. Marie. Kolem roku l550 pracovalo podél Bílé Bystřice 72 rudných stoup. V roce l559 byl Pernink hrabětem Jáchymem Šlikem povýšen na město. O tři roky později  dostal městský řád. V roce l579  se město stalo korunním majetkem  českého království, později  ( l623) připadlo ostrovskému vévodovi Juliu Jindřichu ze Saska-Lauenburgu. Kromě dolování se v Perninku  v l6.- l7. století též vyráběla modrá barva, tzv. šmolka z kobaltové rudy.  Třicetiletá válka přinesla Perninku úpadek hornictví a odchod protestantských horníků do Saska. Částečné oživení hornictví nastalo až po roce l765.

Horizont nad Perninkem.. naleznete v 5.díle putování

Archiv

obr.1 Dobývání sříbra v Krušnohoří kol. 1530.JPG

obr.2 Propadlina dolu Mauricius u Hřebečné, foto S.Wieser.jpg

obr.3 dobová situační pohlednice.jpg

obr.4 Abertamy kolem 1920.jpg

obr.5 Pernink s Plešivcem 1924.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj