CZ | DE | EN

PUTOVÁNÍ za krušnohorským hornictvím - 2. díl

V protáhlém údolí říčky Veseřice se pod masívem Klínovce rozkládá kdysi slavné hornické město Jáchymov, proslulé těžbou stříbra a ražbou mince zvané tolar. Již v 15. století existovala na šlikovském panství v místech, kde později vzniklo město Jáchymov, malá horská vesnice Konradsgrün s mlýnem a železářským hamrem. V jejím okolí byla provozována občasná těžba rud míšeňskými a hornoslavkovskými důlními prospektory. Patrně roku 1512 zde v údolí potoka Veseřice objevili horníci Kaspar Bach ze saského Geyeru a Össer  z Ostrova  vydatné ložisko stříbrné rudy. Na základě tohoto nadějného nálezu založil hrabě Štěpán Šlik v roce 1515 v Karlových Varech společně s bečovským a hornoslavkovským šlechticem  Janem Pluhem z Rabštejna a důlním podnikatelem Hansem Thumbshirnem  těžařskou společnost, jež u Konradsgrünu zahájila těžbu stříbra a  dosáhla již v prvních letech vysokého zisku. Společnost začala razit štolu, jež byla nazvána Nálezná. Když zde byly v roce 1516 zjištěny další bohaté žíly stříbra, povolal majitel ostrovského panství hrabě Štěpán Šlik  saské důlní odborníky,  aby na místě vybudovali důlní středisko, jež bylo nazváno Thal, Údolí. Zásluhu na rychlém budování Jáchymova měl zkušený saský hormistr Heinrich Könneritz, jenž se v roce 1519 stal báňským hejtmanem města. Koncem roku 1516 měla nová horní obec již na 400 domů a huť se 4 pecemi na tavení stříbra. V Jáchymově začala stříbrná horečka. Čtyři roky po založení čítalo nové hornické sídliště  5 000 obyvatel. V roce 1518 vydali Šlikové jáchymovský horní řád. Tento horní řád z 2. srpna 1518 zahájil éru novodobého báňského zákonodárství v Čechách. Stal se významnou právní normou, jež inspirovala četné následující řády v Čechách i v cizině.  Dne 6. ledna 1520 byla nová obec králem Ludvíkem Jagellonským povýšena na svobodné královské horní město a obdařena četnými privilegii. Počet obyvatel Jáchymova překotně narůstal. Kolem roku 1530 mělo město přes 1 200 domů a kolem 900 dolů s více než 13 000 horníky, štajgry a směnovými mistry, kteří sem proudili ze Saska, Harce a Tyrol. Roku 1535 žilo v Jáchymově již 18 000 obyvatel, čímž se město stalo jedním z nejlidnatějších v Evropě. Celé 19. století bylo v Jáchymově  a celém Krušnohoří ve znamení pozvolného zániku hornictví a následného  hledání nových pracovních příležitostí. Oživení hospodářského úpadku Jáchymova přinesla dávno známá místní surovina zvaná smolinec. Od roku 1835 se začal jáchymovský smolinec těžit a  užívat pro výrobu ohnivzdorných uranových barev. Ta pak po roce 1850 sehrála důležitou roli v dějinách města. Uranové barvy se v Jáchymově produkovaly od roku 1856. Místní továrna na uranové barvy např. v roce 1886 vyrobila 11 062 825 kilogramů uranových barev. Uranové rudy se těžily hlavně v dole Svornost, jenž byl založen už roku 1530. V roce 1906 byly v Jáchymově zřízeny první radioaktivní lázně světa.

.. z Klínovce nás putování přivádí k.. naleznete ve 3. díle putování

dr. S. Burachovič

Archiv

Ražba mincí kol 1520.JPG

obr.1 Jáchymov kol.1860.JPG

obr.2 postupná zástavba údolí Jáchymova.JPG

obr.4 továrna na výrobu uranových barev kol. 1900.JPG

obr.5 důl Svornost v Jáchymově kolem roku 1930.JPG

obr.6 těžba uranové rudy v Jáchymově, kolem 1935.JPG

obr.3 Jáchymov, dnešní stav.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin