CZ | DE | EN

PUTOVÁNÍ za krušnohorským hornictvím - 1. díl

U zrodu většiny krušnohorských měst, městeček a obcí na české i saské straně pohoří stálo rudné hornictví. O kdysi rozsáhlé důlní činnosti svědčí v terénu dodnes řada původních památek starého dolování. Ke zhlédnutí těchto mnohdy unikátních technických památek skýtá nejlepší možnosti letní turistika. Ale i v zimě při lyžařských výletech lze poznat mnoho zajímavých němých svědků někdejšího hornického života v Krušnohoří.

Výchozím bodem našeho putování pohořím je obec Měděnec, bývalé hornické městečko, založené kolem roku 1510. Leží v nadmořské výši 840 m. Krajinnou dominantou je vrch Mědník (610 m) s barokní kaplí postavenou roku 1674 tehdejším majitelem ostrovského panství vévodou Juliem Františkem ze Sachsen-Lauenburgu. Dodnes zdobí průčelí kaple jeho znak. Mědník je impozantním památníkem hornických dob. Již od 13. století se zde připomíná těžba měděných rud. Nezalesněná úbočí kopce jsou doslova poseta muldami a propadlinami. Exploatace mědi tu skončila roku 1807. Největší turistickou atrakcí Mědníku bývala tzv. Malachitová jeskyně, nacházející se v jeho nitru. Jedná se o štolu Panny Marie Pomocné, jež byla veřejnosti zpřístupněna roku 1910. Dnes je vstup možný jen příležitostně po předchozí domluvě.

Od Mědníku se vydáváme na cestu k dalším zapomenutým dolům. Hřebenová červeně značená trasa, nás vede západním směrem podél silnice do Horní Halže, za níž dosáhneme rozsáhlého lesního komplexu, kterým půjdeme až na  Klínovec. Ve vykácených smrčinách se otvírají daleké výhledy a mezi valy odhrnutých pařezů vrůstají sazenice dřevin, jež mají odolat průmyslovým exhalacím zanášeným sem z podhůří. Asi 1,5 km za horní Halží míjíme myslivnu. Na jejím místě stála před rokem 1800 výrobna vitriolu, jež zanikla s ukončením těžby mědi na Mědníku. Pod vrcholem Vysoké Seče (1600 m) opouštíme silnici a směřujeme lesy Vykmanovského polesí přes křížovou horu pod Meluzínu (1094 m). Tento k východu předsunutý vrchol klínoveckého masívu s mohutnými skalními bloky býval dříve oblíbeným vyhlídkovým bodem. Dnes je rozhled omezen vzrostlými stromy. Na rozcestí pod Meluzínou se napojíme na silnici a docházíme k architektonicky pozoruhodnému hotelu Nástup na severním úpatí Klínovce. Za nedalekou hranicí s Německem se majestátně vypíná hora Fichtelberg (1214 m). Od hotelu Nástup dospějeme prudkým výstupem po okraji sjezdové dráhy   na Klínovec (1244 m) nejvyšší horu Krušnohoří. Na jeho vrcholu stojí horský hotel s vyhlídkovou věží z roku 1884. Hotel Klínovec není přístupný a čeká na svoji opravu.

.. pokračujeme protáhlým údolím říčky Veseřice dále.. naleznete ve 2. díle putování

dr.S.Burachovič

Archiv

Vrch Mědník s kaplí, 1938.jpg

1 Dobová fotografie z důlní činnosti.jpg

Keilberg vor 1918.jpg

Keilberg 1921.jpg

Alter Grenzstein.jpg

lanovka na dopravu rubaniny z dolu.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin