CZ | DE | EN

Putování Karlovarskem po stopách J.W.Goetha - 2.díl

Místa v Karlových Varech a okolí, která Goethe navštívil či jsou  s jeho osobností spjata:

Vrch U tří křížů - l808, geologická bádání s brusičem kamenů Josefem Müllerem

Vřídlo - obdiv k Vřídlu Goethe vyjádřil v několika básních, roku l810 nakreslil Vřídlo a jeho okolí se stopami velkého vřídelního výbuchu v roce  l809

Goethova busta na Goethově stezce - dílo sochaře Adolfa Donndorfa z roku l883, při pomníku pamětní deska s Goethovou obdivnou básní na Karlovy Vary Vary:

Goethova stezka - básníkova oblíbená promenáda

Obraz slavných návštěvníků Karlových Varů v Lázních I. s vyobrazením  Goetha (kopie obrazu v karlovarském muzeu) - dílo malíře Wilhelma Schneidera z roku l9l4

Hostinec Malé Versailles - Goethe se tu roku  l820  zúčastnil svatby syna své bytné Lucie Heilingötterové z domu U tří mouřenínů

Dům „ U tří mouřenínů“ - 9 Mistrových pobytů

Saský a Český sál (dnes GH Pupp) - časté návštěvy tanečních zábav, koncertů a společenských událostí

Keglevičův  kříž vedle GH Pupp - skálu s křížem  a Český sál zachytil Goethe v roce l806 kresbou

Poštovní dvůr - návštěvy restaurace a koncertů, v roce l8l8 zde byl 2x na koncertu slavné italské pěvkyně A.Catalaniové

Serpentina Pražské silnice pod Hůrkami - Goethe novou silnici obdivoval  pro její smělé technické parametry

Vrch zvaný Věčný život, dnes vrch s Goethovou vyhlídkou - Goethe zde s brusičem kamenů Josefem Müllerem často hledal nerosty a minerály

Zámek v Doubí - častá posezení v zámecké restauraci při cestách do Lokte a ke Svatošským skalám

Svatošské skály - časté výlety

Körnerův dub v Dalovicích- l808

Dalovice - l808, výlet spojený s prohlídkou místní porcelánky a posezením u dobrého vína

Březová - l806, geologická bádání

Vysoká - l806, geologická bádání

Lesov - l806, geologická bádání

Rybáře - l811, prohlídka obce

Bohatice - l811, několik výletů do místního hostince s dobrým maďarským vínem

Andělská hora - l806, geologická bádání

Jáchymov - l785, prohlídka dolů a hutí

Loket - časté  výlety, prohlídka porcelánky, roku l823  památná oslava Goethových 74. narozenin na terase hotelu Bílý kůň společně  s Amálií a Ulrikou von Levetzow (tzv. Den veřejného tajemství), pamětní deska na hotelu Bílý kůň, socha Goetha od Willyho Russe z roku l932

Horní Slavkov - l811, prohlídka cínových dolů, v místním hostinci „U červeného vola“, ostrý  spor  Goetha s hostinským kvůli předraženému obědu, konflikt musel řešit krajský hejtman v Lokti, Goethovu návštěvu připomínal v Horním Slavkově reliéf  v budově dnes již neexistující radnice

Nejdek - Goethe zde roku l786 nakreslil skálu s hradní věží, pamětní deska byla po roce  l945 zničena

dr.Stanislav Burachovič

 

 

 

 

 

Archiv

F.Buhlmeyer-P.Weindl.Andělská Hora.kolor.mědryt.1803.Ug68b.jpg

Eduard Gurk.Svatošské skály.bar.litograf.kol.1830.Ug437.jpg

Loket-Corneillan.jpg

Vincenz Morstadt, Karlovy Vary , kolorovaná mědirytina, kolem 1840.jpg

reliéf Horní Slavkov.JPG

Loket hotel Bílý kůň, detail.JPG

Goethova kresba hradní věže v Nejdku, 1786.JPG

Arigoni Malé Versailles.jpg

Náměstí v Aši kresba Goethe 1806-23.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin