CZ | DE | EN

Putování Karlovarskem po stopách J.W.Goetha - 1.díl

Slavný německý básník Johann Wolfgang von Goethe jezdil na léčení do Karlových Varů v časovém rozmezí let l785-l823, tedy téměř 40 let. Všimněme si míst,  jež  jsou spjata s lázeňskými návštěvami velkého Výmařana  v Karlových Varech a okolí. Ve vřídelním městě během svých l3 pobytů strávil přes tři roky svého života. Je všeobecně známo, že si Karlovy Vary zamiloval a považoval je vedle Výmaru a Říma za nejkrásnější místo světa. Literatura o Goethově vztahu ke Karlovým Varům čítá stovky prací. Jejich souhrn zpracovala ve své diplomové práci z roku l998 karlovarská autorka Soňa Odvárková  (Literární reflexe na pobyty J.W.Goetha v západních Čechách). Aktuálně (2009) vyšel český překlad stěžejního díla Johannese Urzidila Goethe a Čechy.

Goethe si  vedl velmi podrobné deníky, takže jsme detailně informováni o jeho cestách a cestovních zážitcích, tj. i o přírodních a historických lokalitách, které navštívil  během lázeňských pobytů. Goethova deníková preciznost nám umožňuje přinést následující stručný výčet goethovských lokalit v Karlových Varech a okolí, jež se mohou stát cílem zajímavých vycházek a výletů.

Goethovské domy v Karlových Varech

Bílý zajíc -  l785, pamětní deska

Mozart - l786, pamětní deska

Madrid - l795, pamětní deska

U tří mouřenínů - l806, l807, l808, l8l0, l8ll, l8l2, l8l8, l8l9 a l820, pamětní deska

Zlatý pštros  (Strauss) - l823, pamětní deska

Stanislav Burachovič

soudobé foto: Stanislav Wieser

Archiv

Goethova kresba Českého sálu v Karlových Varech 1806.jpg

Veduta K. Vary Stará louka.JPG

Bílý zajíc detail fasády.JPG

Dům Mozart.JPG

Mozart deska a reliéf na domě Madrid.JPG

Domy Strauss, Bílý zajíc a Mozart.JPG

Vstupní dveře domu U tří mouřenínů v Karlových Varech.JPG

Dům U tří mouřenínů 653-33.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin