CZ | DE | EN

Před 250 lety se narodil lékař Jean de Carro

Před 250 lety se narodil lékař Jean de Carro

Mgr. Lukáš Svoboda

 

Významný karlovarský lékař Jean de Carro se narodil 8. srpna 1770 v Ženevě. Po skončení středoškolského studia se rozhodl pro studium medicíny na univerzitě v Edinburghu ve Skotsku. V červnu roku 1793 získal doktorský diplom. Poté se vrátil do svého rodného města, ale po dvou měsících se přestěhoval do Vídně, kde započal svou odbornou lékařskou praxi. Jako první v Rakousku provedl úspěšné očkování proti neštovicím. Stal se rovněž nadšeným propagátorem očkování a zprostředkovával rozvoz vakcíny nejen po Evropě, ale také do Orientu.

 

Do Karlových Varů přijel poprvé v květnu roku 1826 jako pacient, aby si zde léčil bolestivý zánět kloubů. Léčba léčivými karlovarskými prameny byla úspěšná. Jean de Carro proto přijel příští rok znova, rozhodl se zde usadit a vykonávat lékařskou praxi. Snažil se do své léčby prosadit nové moderní lékařské postupy, rovněž začal o pramenech psát odborné studie o způsobech jejich užívání. Velice se zajímal také o historii Karlových Varů. V letech 1831 až 1856 vydával ročenky ve francouzském jazyce nazvané Almanach de Carlsbad. Velice si oblíbil Ódu na Vřídlo od Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic a nechal ji přeložit do dvaadvaceti jazyků. Přátelské styky udržoval s karlovarským děkanem a historikem Augustem Leopoldem Stöhrem (1764 – 1831). Oproti tomu jsou známé jeho rozmíšky se zdejším lékařem Gallusem Hochbergerem (1803 – 1901). Jean de Carro zemřel dne 12. března 1857 v domě č. p. 399 Walter Scott v dnešní ulici Pod Jelením skokem. Za příčinu úmrtí bylo stanoveno krvácení mozkové (Gehirnlähmung). Pohřben byl 15. března 1857 na karlovarském hřbitově u kostela sv. Ondřeje, kde lze dodnes spatřit jeho neogotický náhrobek.

 

Použitá literatura:

Burachovič, St.: Lexikon osobností Karlovarska, Muzeum Karlovy Vary, Karlovy Vary 2009

Nejdl, K. – Miessler, J.: Jean de Carro a jeho Karlovy Vary, Krajské nakladatelství Karlovy Vary, Karlovy Vary 1958

SOkA Plzeň, Karlovy Vary 027, Matrika zemřelých 1835 – 1862.

 

Použité fotografie:

01 – 03 Archiv Muzea Karlovy Vary

 

Archiv

01-Jean de Carro.jpg

02-Portrét Jeana de Carro od Georga Kordíka.JPG

03-Kniha o Karlových Varech od Jeana de Carro z roku 1829.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin