CZ | DE | EN

Před 220 lety se narodil karlovarský knihtiskař Franz Franieck

Dne 14. července 1800 se v Karlových Varech na Zámeckém vrchu v domě č. p. 408 narodila významná osobnost města - Franciscus Seraphicus Ignatius Franieck, známý jako Franz Franieck. Jeho otec Franz byl knihtiskařem a on se též v letech 1816 a 1819 tomuto řemeslu vyučil u firmy Grass-Barth Company ve Vratislavi (tehdy Breslau). V rodném městě společně se svou matkou Johannou vedl rodinný podnik. Podle adresáře z roku 1835 se nacházela tiskárna v tehdejší Školní ulici (Schulgasse) v domech č. p. 152 a 153, dnes je to Stezka Jeana De Carro 153/6, dům č. p. 152 byl stržen v 60. letech 20. století. Některé zdroje však uvádějí tiskárnu v domě č. p. 154, kde v prosinci roku 1833 zemřela Johanna Franiecková. Po její smrti firmu převzali synové Franz a Karl a pojmenovali ji Gebrüder Franieck. Zpočátku se museli bratři vyrovnat s nepříznivou finanční situací, ale těžkosti překonali a stali se úspěšnými vydavateli, kteří tiskli například karlovarské seznamy lázeňských hostů (takzvané Kurlisty), průvodce po Karlových Varech nebo první karlovarské noviny.

Franz Franieck nebyl jen úspěšným karlovarským tiskařem, ale vynikal také v kulturním a společenském životě lázeňského města. Dne 3. května 1835 se stal hejtmanem karlovarského střeleckého spolku, jehož první stanovy pocházely z roku 1630. Tehdy se střelnice v Karlových Varech nacházela v blízkosti výletní restaurace Malé Versailles. Tuto střelnici navštívil ve dnech 15. až 18. září téhož roku rakouský císař Ferdinand I. se svou chotí Marií Annou. V roce 1836 si ostrostřelci pod vedením Franze Franiecka vybudovali střelnici novou, a to na Kamenném vrchu (Steinberg) nedaleko řeky Ohře. Dnes se tam nachází nádraží Městské hromadné dopravy. Franz Franieck zastával funkci vedoucího tiskárny a hejtmana ostrostřelců až do svého skonu 18. ledna 1859. Ve svých 58 letech podlehl ochrnutí plic (Lungenlähmung).

V parku u střelnice byl dne 11. října 1863 vztyčen pomník Franze Franiecka. Střelnice na Kamenném vrchu sloužila svému účelu do roku 1897.

 

Použitá literatur a archivní prameny:

Archiv Plzeň, Matrika narozených Karlovy Vary 1770 – 1807

Archiv Plzeň, Matrika zemřelých Karlovy Vary 1794 - 1834

Archiv Plzeň, Matrika zemřelých Karlovy Vary 1835 - 1862

Burachovič, St.: Karlovarský knihtiskař Franz H. Franieck, Historický sborník Karlovarska III, Karlovy Vary 1995

Burachovič, St.: Lexikon osobností Karlovarska, Karlovy Vary 2009

Doroschkin, A.: Kurzgefaßte Karlsbader Chronik, Karlsbad 1929

Grim, H.: Chronik des kaiserlich und königlich privilegierten Schützenkorps zu Karlsbad 1630 – 1908, Karlsbad 1908

Karlsbader Adressenbuch, Prag 1835

Fotografie:

1/ Portrét Franze Franiecka od Georga Kordíka, Muzeum Karlovy Vary

2/ Franz Franieck v uniformě karlovarského ostrostřeleckého spolku, Muzeum Karlovy Vary

3/ Střelnice u Malého Versailles při návštěvě císařského páru roku 1835, kronika střeleckého spolku

4/ Střelecké závody na střelnici na Kamenném vrchu v roce 1861, kronika spolku ostrostřelců

5/ Střelnice na Kamenném vrchu s pomníkem Franze Franiecka na plánu Karlových Varů z roku 1876, Muzeum Karlovy Vary

 

Mgr. Lukáš Svoboda

Archiv

01 Portrét Franze Franiecka od Georga Kordíka, Muzeum Karlovy Vary.jpg

02 Franz Franieck v uniformě karlovarského ostrostřeleckého spolku, Muzeum Karlovy Vary.jpg

03 Střelnice u Malého Versailles při návštěvě císařského páru roku 1835, kronika střeleckého spolku.jpg

04 Střelecké závody na střelnici na Kamenném vrchu v roce 1861, kronika spolku ostrostřelců.jpg

05 Střelnice na Kamenném vrchu s pomníkem Franze Franiecka na plánu Karlových Varů z roku 1876, Muzeum Karlovy Vary.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin