CZ | DE | EN

Před 120 lety zemřel Gallus von Hochberger

Dne 4. února 1901 zemřel významný karlovarský lékař, balneolog, spisovatel a dvorní rada Gallus von Hochberger. Narodil se jako Florian Gallus dne 15. října 1803 v obci Valov u Podbořan. Od roku 1820 studoval v Praze na univerzitě, zpočátku na filosofické fakultě, později přešel na fakultu lékařskou. Doktorát medicíny získal v roce 1829. Do Karlových Varů přišel jako praktický lékař v roce 1830, svou odbornou praxi provozoval v domě Bílá labuť, nedaleko Vřídla u Jánského mostu.

Karlovarským lázeňským a městským lékařem se stal v roce 1843. Kromě své praxe se věnoval i sepisování pojednání o balneologii. Na základě jeho požadavků se právě prameny v Karlových Varech staly majetkem města. Prosazoval rovněž lepší péči o prameny. Svými názory si znepřátelil nejen členy městské rady, ale i některé obyvatele města. V jednu chvíli čelil i snahám o vypovězení z Karlových Varů. Své kritické názory sepsal v publikaci Welche Verbesserungen benöthiget Karlsbad in medizinischer Beziehung?, kterou vydalo roku 1850 nakladatelství bratří Franiecků. Do historie také vstoupil jeho spor s dalším známým karlovarským lékařem Jeanem de Carro.

Navzdory veřejným názorovým potyčkám byl doktor Gallus von Hochberger považován za významnou karlovarskou osobnost. Za svou odbornou práci byl císařem Františkem Josefem I. uveden do rytířského stavu. V karlovarském střeleckém spolku zastával funkci čestného hejtmana, na jeho počest byl dne 25. října 1890 vztyčen pomník u karlovarské střelnice na Kamenném vrchu (dnes křižovatka ulic Varšavská a Zeyerova). Pomník byl později přenesen na dvůr Vojenského lázeňského ústavu. K jeho 90. narozeninám byla uspořádána střelecká klání, která se uskutečnila ve třech dnech, a to 15., 18. a 21. října 1893. V tu dobu byl totiž nejstarším členem spolku.

Lékař Gallus Ritter von Hochberger i po devadesátce byl stále aktivní, osudným se mu stal pád z koně v jeho 97 letech, kdy se zranil. Poté se přidaly i další komplikace. Zemřel na otok plic v domě č. p. 534 Anglická koruna v Chebské ulici (dům stál na pravém břehu řeky Teplé na volném prostranství mezi hotely Thermal a Pavlov). Pohřeb se uskutečnil 7. února 1901 na karlovarském hřbitově v Drahovicích.

Mgr. Lukáš Svoboda

Použité fotografie: Muzeum Karlovy Vary

Archiv

01 -Gallus von Hochberger, kresba Georga Kordika.jpg

02 Gallus von Hochberger.jpg

03 Gallus von Hochberger.jpg

04 titulni strana Hochbergerovy publikace z roku 1850.jpg

05 dům č. p. 534 - Anglická koruna v Chebske ulici.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin